Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Kako vstavite vzorčno besedilo v Wordov dokument

kbclone: 180685 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Za enak postopek v programu Microsoft Word 98 glejte članek180685 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini).
POVZETEK
Microsoft Word omogoča hitro vstavljanje vzorčnega besedila v dokument. To naredite tako, da v dokument, kjer želite, da se prikaže besedilo, vnesete =rand() in nato pritisnete tipko ENTER.

Vstavljeno vzorčno besedilo je videti nekako tako:
Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa.

Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa.¶

Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa. Hitra rjava lisica preskoči lenega psa.¶
Privzeto je ta funkcija vklopljena in je onemogočena, ko je izklopljena možnost Replace text as you type (Popravljaj besedilo med vnosom). Če želite to možnost vklopiti ali izklopiti, v meniju Tools (Orodja) kliknite AutoCorrect (Samopopravki), kliknite kartico AutoCorrect (Samopopravki) in nato kliknite ter izberite ali počistite potrditveno polje Replace text as you type (Popravljaj besedilo med vnosom).

Če želite v Wordovem dokumenti pogledati oznake odstavkov (), naredite nekaj od tega:
  • V orodni vrstici Standard (Standard) kliknite Show/Hide (Pokaži/Skrij) ().
  • V meniju Tools (Orodja) kliknite Options (Možnosti). Na kartici View (Pogled) kliknite in izberite potrditveno polje All (Vse), nato kliknite OK (V redu).
Opomba Word ne omogoča vstavljanja vzorčnega besedila, če je točka vstavljanja takoj za možnostjo PAGE BREAK (prelom strani) ali COLUMN BREAK (prelom stolpca).
DODATNE INFORMACIJE
Privzeto so v vzorčnem besedilu trije odstavki. V sakem odstavku pa je pet stavkov. Če želite nadzirati število prikazanih odstavkov in stavkov, dodajte številke v oklepajih.

Funkcija =rand() ima tako skladnjo:
=rand(p,s)
kjer je p število odstavkov, s pa število stavkov, ki naj se prikažejo v vsakem odstavku.

Primeri:
=rand(1) omogoča vstavljanje enega odstavka s petimi stavki.

=rand(1,1) omogoča vstavljanje enega odstavka z enim stavkom.

=rand(1,2) omogoča vstavljanje enega odstavka z dvema stavkoma.

=rand(2) omogoča vstavljanje dveh odstavkov s petimi stavki.

=rand(2,1) omogoča vstavljanje dveh odstavkov z enim stavkom.

=rand(10) omogoča vstavljanje desetih odstavkov s petimi stavki.

=rand(10,1) omogoča vstavljanje desetih odstavkov z enim stavkom.

=rand(10,10) omogoča vstavljanje desetih odstavkov z desetimi stavki.
Opomba Če izpustite drugo številko, je privzeta vrednost besedilo iz petih stavkov. Največje mogoče število v oklepajih je 200 (lahko je nižje, odvisno od določenega števila odstavkov in stavkov).
example boilerplate default generate random standard dummy
Lastnosti

ID članka: 212251 – Zadnji pregled: 09/18/2011 09:09:00 – Revizija: 5.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

  • kbautotext kbhowto kbinfo KB212251
Povratne informacije