Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Program zbirke Office se odpre prazen iz storitve Sharepoint ali WebDAV oziroma s spletnega mesta, če se pristnost preverja prek HTTP

Simptomi
Ko pride do te težave, se lahko zgodi tudi to:
  • Ko poskušate odpreti ali prenesti datoteko, se poziv za vnos gesla za osnovno preverjanje pristnosti ne prikaže.
  • Ko poskušate odpreti datoteko, se sporočilo o napaki ne prikaže. Ustrezen program Office se sicer zažene, a izbrana datoteka se ne odpre.

Vzrok
Do te težave pride, če so izpolnjeni ti pogoji:
  • Strežnik je konfiguriran za osnovno preverjanje pristnosti.
  • Povezava med računalnikom in spletnim strežnikom ne uporablja šifriranja SSL (Secure Sockets Layer).
Operacije datotek, ki uporabljajo osnovno preverjanje pristnosti po povezavi HTTP brez šifriranja SSL, so v programih sistema Office 2010 in Office 2013 privzeto onemogočene.

Ko je osnovno preverjanje pristnosti onemogočeno, se zgodi nekaj od tega:
  • Odjemalski program uporablja drug način preverjanja pristnosti. Do tega pride, če strežnik podpira drug način preverjanja pristnosti.
  • Zahteva ne uspe (podrobnosti o tem, kaj se zgodi, ko zahteva ne uspe, poiščite na seznamu v razdelku »Dodatne podrobnosti o težavi«).
Rešitev
Če predlog, da namesto povezave HTTP uporabite povezavo HTTPS, ne uspe, poskusite omogočiti šifriranje SSL v spletnem strežniku, s čimer dovolite odjemalski dostop prek povezave HTTPS.

Opomba Privzeto lahko programi sistema Office 2010 dostopajo do datotek in jih prenašajo iz spletnega strežnika, ki uporablja samo osnovno preverjanje pristnosti po povezavi SSL.
Začasna rešitev
Če se želite izogniti tej težavi, dovolite programom sistema Office 2013 in Office 2010, da se povežejo s spletnim strežnikom tako, da uporabijo osnovno preverjanje pristnosti po povezavi brez šifriranja SSL.

Opozorilo Če omogočite osnovno preverjanje pristnosti brez šifriranja SSL, je varnostno tveganje večje.

Osnovno preverjanje pristnosti in varnostno tveganje
Osnovno preverjanje pristnosti od uporabnikov zahteva veljavno uporabniško ime in geslo, če želijo dostopati do vsebine. Za tovrstno preverjanje pristnosti uporabniki ne potrebujejo posebnega brskalnika, saj ga podpirajo vsi pomembnejši brskalniki. Osnovno preverjanje pristnosti deluje tudi v omrežjih, v katerih so požarni zidovi in strežniki proxy. Zaradi tega je dobro izbrati to preverjanje pristnosti še zlasti v primerih, ko želite omejiti dostop do nekaterih, vendar ne vseh, vsebin v strežniku.

Pomanjkljivost osnovnega preverjanja pristnosti pa je, da prek omrežja prenaša nešifrirana gesla s kodiranjem base64. Če takšno geslo prestreže omrežni slednik, lahko nepooblaščen uporabnik ugotovi uporabniško ime in geslo in znova uporabi te poverilnice. Zaradi tega varnostnega tveganja programi sistema Office 2010 v privzeti konfiguraciji onemogočijo osnovno preverjanje pristnosti po povezavi SSL.

Osnovno preverjanje pristnosti morate uporabiti samo takrat, ko veste, da je povezava med odjemalcem in strežnikom varna. Povezavo je treba vzpostaviti bodisi prek namenske linije ali z uporabo šifriranja SSL in prenosne plasti TLS (Transport Layer Security). Če želite na primer uporabiti osnovno preverjanje pristnosti s strežnikom WebDAV, morate konfigurirati šifriranje SSL.

Če želite več informacij o osnovnem preverjanju pristnosti, glejte Osnovno preverjanje pristnosti in Konfiguriranje osnovnega preverjanja pristnosti (IIS 7).

Če želite več informacij o šifriranju SSL in potrdilih, glejte SSL in potrdila.
Omogočanje osnovnega preverjanja pristnosti prek povezave brez šifriranja SSL
V spodnjih dveh korakih je opisano, kako v programih zbirke Office 2013 in Office 2010 omogočite odpiranje datotek zbirke Office neposredno iz strežnika, ki podpira samo osnovno preverjanje pristnosti prek povezave, ki ne uporablja šifriranja SSL. Tema korakoma sledite le, če ste prepričani, da je povezava med uporabnikom in spletnim strežnikom varna. Neposredna kabelska povezava ali namenska povezava je najboljša izbira za varne povezave.

Opomba Pri programih sistemov Office 2013 in Office 2010 morate izvesti oba koraka. Pri drugih programih sistema Office morate izvesti le 1. korak.

1. korak: Konfiguriranje preusmerjevalnika WebDAV v odjemalcu
Opomba Ta korak je obvezen za programe v zbirkah 2007 Office, Office 2013 in Office 2010.

V odjemalskem računalniku konfigurirajte preusmerjevalnik WebDAV, da omogočite osnovno preverjanje pristnosti po povezavah brez šifriranja SSL.

Pomembno Pazljivo sledite korakom v tem razdelku. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Preden ga spremenite, ga varnostno kopirajte za obnovitev v primeru težav.

Windows XP in Windows Server 2003

Če želite omogočiti osnovno preverjanje pristnosti v računalniku odjemalca, naredite to:
  1. Kliknite Start in Zaženi, vnesite regedit in kliknite V redu.
  2. Poiščite in kliknite ta registrski podključ:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
  3. V meniju Urejanje pokažite na Novo in kliknite Vrednost DWORD.
  4. Vnesite UseBasicAuth in pritisnite Enter.
  5. Z desno tipko miške kliknite UseBasicAuth in nato kliknite Spremeni.
  6. V polje Podatki o vrednosti vnesite vrednost 1 in kliknite V redu.

    Opomba Osnovno preverjanje pristnosti je omogočeno, če je vnos v registru UseBasicAuth nastavljen na neničelno vrednost. Osnovno preverjanje pristnosti je onemogočeno, če vnos v registru UseBasicAuth manjka ali je nastavljen na 0 (nič). 

    Preslikava je takšna: 
    0 – Osnovno preverjanje pristnosti je onemogočeno
    1 – Osnovno preverjanje pristnosti je omogočeno samo za povezave SSL
    2 – Osnovno preverjanje pristnosti je omogočeno za povezave s šifriranjem SSL in brez njega
  7. Zaprite urejevalnik registra in znova zaženite računalnik.

Windows Vista, Windows 7 in Windows 8

Če želite omogočiti osnovno preverjanje pristnosti v odjemalskem računalniku, naredite to:
  1. V sistemu Windows Vista ali Windows 7 kliknite Start, v polje Začni iskanje vnesite regedit in pritisnite Enter.

    V sistemu Windows 8 pridržite tipko Windows + F, v vrstici Meni izberite Programi, v polje Iskanje vnesite regedit in pritisnite Enter.
  2. Poiščite in kliknite ta registrski podključ:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
  3. V meniju Urejanje pokažite na Novo in kliknite Vrednost DWORD.
  4. Vnesite BasicAuthLevel in pritisnite Enter.
  5. Z desno tipko miške kliknite BasicAuthLevel in nato Spremeni.
  6. V polje Podatki o vrednosti vnesite vrednost 2 in kliknite V redu.

    Opomba Preslikava je takšna:
    0 – Osnovno preverjanje pristnosti je onemogočeno
    1 – Osnovno preverjanje pristnosti je omogočeno samo za povezave SSL
    2 – Osnovno preverjanje pristnosti je omogočeno za povezave s šifriranjem SSL in brez njega
  7. Zaprite urejevalnik registra in znova zaženite računalnik.

Če želite več informacij o konfiguraciji preusmerjevalnika WebDAV za omogočanje osnovnega preverjanja pristnost, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
841215 Sporočilo o napaki, ko se poskušate povezati s knjižnico dokumentov Windows SharePoint: »Prišlo je do sistemske napake 5« (Besedilo je morda v angleščini)
2. korak: Posodobitev registra v odjemalcu
Opomba Ta korak je obvezen za programe sistema Office 2013 in Office 2010.

V odjemalskem računalniku dodajte vnos v register BasicAuthLevel in ustrezno vrednost. To naredite tako.

Pomembno Pazljivo sledite korakom v tem razdelku. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Preden ga spremenite, ga varnostno kopirajte za obnovitev v primeru težav.
  1. Zaženite urejevalnik registra.
    • V sistemu Windows 8 pridržite tipko Windows + F, v vrstici Meni izberite Programi, v polje Iskanje vnesite regedit in pritisnite Enter. Če vas računalnik pozove k vnosu skrbniškega gesla ali potrditvi, vnesite geslo ali potrdite nadaljevanje.
    • V sistemu Windows 7 ali Windows Vista kliknite Start, v polje Začni iskanje vnesite regedit in pritisnite Enter. Če vas računalnik pozove k vnosu skrbniškega gesla ali potrditvi, vnesite geslo ali potrdite nadaljevanje.
    • V sistemu Windows XP kliknite Start in Zaženi, vnesite regedit in kliknite V redu.

  2. Poiščite in kliknite enega od teh registrskih podključev:

    Za Office 2010
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

    Za Office 2013
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
  3. V meniju Urejanje pokažite na Novo in kliknite Vrednost DWORD.
  4. Vnesite BasicAuthLevel in pritisnite Enter.
  5. Z desno tipko miške kliknite BasicAuthLevel in nato Spremeni.
  6. V polje Podatki o vrednosti vnesite vrednost 2 in kliknite V redu.

    Opomba Preslikava je takšna:
    0 – Osnovno preverjanje pristnosti je onemogočeno
    1 – Osnovno preverjanje pristnosti je omogočeno samo za povezave SSL
    2 – Osnovno preverjanje pristnosti je omogočeno za povezave s šifriranjem SSL in brez njega
  7. Zaprite urejevalnik registra in znova zaženite računalnik.

fixit fix it fixme WebDAV basicauth
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 2123563 – Zadnji pregled: 08/11/2014 13:35:00 – Revizija: 6.0

Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563
Povratne informacije