Opis obnovitvene konzole v operacijskem sistemu Windows 2000

Ta članek je bil arhiviran. Članek je »tak, kot je« in ga ne bomo več posodabljali.
Članek o enakem postopku v operacijskem sistemu Microsoft Windows XP: 314058 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini).
POVZETEK
V članku je opisana funkcionalnost in omejitve obnovitvene konzole v programu Windows. Obnovitvena konzola v programu Windows je oblikovana tako, da pomaga pri obnavljanju, ko se računalnik z operacijskim sistemom Windows ne zažene pravilno ali se sploh ne zažene.
DODATNE INFORMACIJE
Ko uporabljate obnovitveno konzolo v programu Windows, lahko pridobite omejen dostop do nosilcev NTFS, FAT in FAT32 brez zagona grafičnega vmesnika Windows. V obnovitveni konzoli programa Windows lahko:
 • Uporabljate, kopirate, preimenujete ali nadomestite datoteke in mape operacijskega sistema.
 • Omogočite ali onemogočite začetek storitev ali naprav, ko naslednjič zaženete računalnik.
 • Popravite zagonski sektor datotečnega sistema ali glavni zagonski zapis (MBR).
 • Ustvarite in formatirate particije na pogonih.
Dostop do obnovitvene konzole v programu Windows lahko pridobi samo skrbnik, tako da nepooblaščeni uporabniki ne morejo uporabljati nobenega nosilca NTFS.

Zagon obnovitvene konzole programa Windows

Če želite zagnati obnovitveno konzolo programa Windows, uporabite enega od teh načinov:
 • Zaženite računalnik z disketami Windows Setup ali s CD-jem programa Windows. Ko se prikaže zaslon »Dobrodošli v namestitvenem programu«, pritisnite F10 ali R, če želite popraviti, in nato C (samo v operacijskem sistemu Windows 2000), če želite zagnati obnovitveno konzolo programa Windows. Izberite ustrezno številko za namestitev programa Windows, ki jo želite popraviti, in vnesite skrbniško geslo. Če skrbniško geslo ne obstaja, pritisnite ENTER.
 • Obnovitveno konzolo programa Windows dodajte v mapo »Windows Startup« z datoteko Winnt32.exe s stikalom /cmdcons. Za postopek potrebujete približno 7 MB prostora na trdem disku na sistemski particiji za mapo in datoteke Cmdcons.

  OPOMBA: Če uporabljate zrcaljenje programske opreme, si oglejte ta članek v Microsoftovi zbirki znanja:
  229077 Zrcaljenje preprečuje predhodno namestitev obnovitvene konzole (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
 • Sledite navodilom v članku Microsoftove zbirke znanja:
  222478 Ustvarjanje predloge za zagon obnovitvene konzole s strežnikom za oddaljeno namestitev (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

Uporaba ukazne konzole

Ko zaženete obnovitveno konzolo programa Windows, se prikaže to sporočilo:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter.

WARNING:

This is a limited function command prompt intended only as a system recovery utility for advanced users. Using this utility incorrectly can cause serious system-wide problems that may require you to reinstall Windows to correct them.

Type 'exit' to leave the command prompt and reboot the system.

1: C:\WINNT

Which Windows installation would you like to logon to (enter to abort)? (Windows NT(TM) – Prevajalnik ukaza zagonske konzole. OPOZORILO: To je ukazni poziv z omejeno funkcijo, ki je namenjen samo kot pripomoček za obnovitev sistema za napredne uporabnike. Uporaba tega pripomočka lahko povzroči resne težave v sistemu, za odpravo katerih boste mogoče morali znova namestiti program Windows. Vnesite »exit«, če želite zapreti ukazni poziv in znova zagnati sistem. 1: C:\WINNT V katero namestitev programa Windows se želite prijaviti (vnesite, če želite prekiniti)?
Ko vnesete številko ustrezne namestitve programa Windows, vnesite geslo skrbniškega računa. Če trikrat vnesete nepravilno geslo, se obnovitvena konzola programa Windows zapre. Če zbirka podatkov SAM manjka ali je poškodovana, ne boste mogli uporabljati obnovitvene konzole programa Windows, ker ni mogoče pravilno preveriti pristnosti. Ko vnesete geslo in se obnovitvena konzola programa Windows zažene, vnesite exit, če želite znova zagnati računalnik.

Omejitve obnovitvene konzole

V obnovitveni konzoli programa Windows lahko uporabljate samo te mape:
 • korensko mapo
 • mapo %SystemRoot% in podmape namestitve programa Windows, v katero ste prijavljeni
 • mapo Cmdcons
 • pogone za izmenljive medije, kot so pogoni za CD
OPOMBA: Če poskusite dostopati do drugih map, prejmete sporočilo o napaki »Access Denied« (Dostop je zavrnjen). Med uporabo obnovitvene konzole programa Windows prav tako ne morete kopirati datoteke z lokalnega trdega diska na disketo. Lahko pa datoteke kopirate z diskete ali CD-ja na trdi disk ali z enega trdega diska na drugega.

Ukazi, ki so na voljo

HELP

Ukaz help uporabite, če želite seznam vseh teh podprtih ukazov:
attrib    delete    fixboot  md    typecd      dir      fixmbr   mkdir   systemrootchdir    disable    format   morechkdsk    diskpart   help    rdcls     enable    listsvc  rencopy     exit     logon   renamedel     expand    map    rmdir						

ATTRIB

Ukaz attrib uporabite z enim od teh parametrov, če želite spremeniti atribute datoteke ali mape:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Nastavi atribut.
- Ponastavi atribut.
R Atribut datoteke, ki je samo za branje.
S Atribut sistemske datoteke.
H Atribut skrite datoteke.
OPOMBA: Vsaj en atribut mora biti nastavljen ali počiščen. Če želite videti atribute, uporabite ukaz dir.

CD in CHDIR

Ukaza cd in chdir uporabite, če želite zamenjati mapo. Če vnesete cd .., določite, da želite zamenjati na nadrejeno mapo. Vnesite cd drive: če želite prikazati trenutno mapo na navedenem pogonu. Vnesite cd brez parametrov, če želite prikazati trenutni pogon in mapo. Ukaz chdir obravnava presledke kot ločila. Zato morate ime podmape, ki vsebuje presledke, zapisati v narekovajih, npr.:
cd »\winnt\profili\uporabniškoime\programi\meni start«
Ukaz chdir deluje le v sistemskih mapah trenutne namestitve programa Windows, izmenljivih medijih, korenskih mapah na kateri koli particiji trdega diska ali lokalnih virih namestitve.

CHKDSK

chkdsk pogon /p /r
Ta ukaz (kjer pogon označuje pogon, ki ga je treba preveriti) preveri pogon in ga po potrebi popravi ali obnovi. Poleg tega označuje slabe sektorje in obnavlja informacije, ki jih je mogoče prebrati.

Stikalo /p ukazu CHKDSK ukaže, naj obširno preveri pogon, tudi če na njem ni težav, in nato popravi najdene napake. Stikalo /r najde slabe sektorje in obnovi informacije, ki jih je mogoče prebrati. Če vnesete stikalo /r, se uporabi tudi /p. Ukaz chkdsk lahko vnesete brez argumentov; v tem primeru se ukaz uporabi za trenutni pogon brez stikal. Sprejmejo se navedena stikala. Ukaz chkdsk zahteva datoteko Autochk.exe. Chkdsk to datoteko samodejno najde v zagonski mapi. Če je bila predhodno nameščena ukazna konzola, je to mapa Cmdcons. Če mape ni mogoče najti v zagonski mapi, Chkdsk poskuša najti namestitveni CD za program Windows. Če namestitvenega medija ni mogoče najti, vas Chkdsk pozove, da navedete mesto datoteke Autochk.exe.

CLS

Ta ukaz uporabite, če želite počistiti zaslon.

COPY

copy vir cilj
Ta ukaz uporabite (vir določa datoteko, ki jo želite kopirati, cilj pa ime mape ali datoteke za novo datoteko), če želite kopirati datoteko. Nadomestni znaki ali kopije map niso dovoljeni. Stisnjena datoteka s CD-ja programa Windows se med kopiranjem samodejno raztegne.

Če ne navedete cilja, se za to privzeto uporabi trenutna mapa. Če datoteka že obstaja, vas sistem vpraša, ali jo želite prepisati.

DEL in DELETE

del pogon: pot ime datoteke
delete pogon: pot ime datoteke
Ukaz (kjer pogon: pot ime datoteke določa datoteko, ki jo želite izbrisati) uporabite, če želite izbrisati datoteko. Ukaz delete deluje le v sistemskih mapah trenutne namestitve programa Windows, izmenljivih medijih, korenskih mapah na kateri koli particiji trdega diska ali lokalnih virih namestitve. Ukaz delete ne sprejema nadomestnih znakov (*).

DIR

dir pogon: pot ime datoteke
Ukaz (kjer pogon: pot imedatoteke pomeni pogon, mapo ali datoteke, ki jih želite prikazati na seznamu) uporabite, če želite prikazati seznam datotek in podmap v mapi. Ukaz dir prikaže seznam vseh datotek, tudi skritih in sistemskih. Datoteke imajo lahko te atribute:
D – Imenik     	R – Datoteka, ki je samo za branjeH – Skrita datoteka   A – Datoteke, ki so pripravljene za arhivS – Sistemska datoteka C – StisnjenaE – Šifrirana    	P – Znova razčlenjena točka					
Ukaz dir deluje le v sistemskih mapah trenutne namestitve programa Windows, izmenljivih medijih, korenskih mapah na kateri koli particiji trdega diska ali lokalnih virih namestitve.

DISABLE

disable imestoritve
Ta ukaz (kjer imestoritve določa ime storitve ali pogona, ki bo onemogočen) uporabite, če želite onemogočiti storitev ali pogon sistema Windows.

Ukaz listsvc uporabite, če želite prikazati vse primerne storitve ali pogone za onemogočenje. Ukaz disable natisne staro vrsto zagona storitve, preden jo ponastavi na SERVICE_DISABLED. Zato si morate zabeležiti staro vrsto zagona, če bi mogoče morali znova omogočiti storitev.

Vrednosti start_type (vrsta_zagon), ki jih prikaže ukaz disable, so:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete ime_naprave ime_pogona ime_particije velikost
Ta ukaz uporabite, če želite upravljati particije na nosilcih trdega diska.
 • /add: Ustvari novo particijo.
 • /delete: Izbriše obstoječo particijo.
 • ime_naprave: Ime naprave za ustvarjanje nove particije. Ime lahko pridobite iz izhoda ukaza MAP, npr.: \Naprava\TrdiDisk0.
 • ime_pogona: Črka pogona za brisanje obstoječe particije, npr. D:
 • ime_particije: Ime particije za brisanje obstoječe particije; lahko ga uporabite namesto argumenta z imenom pogona, npr.: \\Naprava\TrdiDisk0\Particija1.
 • velikost: Velikost nove particije v megabajtih.
OPOMBA: Če ne uporabite nobenega argumenta, se prikaže uporabniški vmesnik za upravljanje particij.

OPOZORILO: Ta ukaz lahko poškoduje tabelo particije, če je bil disk nadgrajen v konfiguracijo dinamičnega diska. Strukture dinamičnega diska ne spreminjajte, razen če uporabljate orodje za upravljanje diska.

ENABLE

enable imestoritve vrsta_zagona

Ukaz enable (kjer je imestoritve ime storitve ali gonilnika, ki bo omogočen) lahko uporabite, če želite omogočiti storitev ali gonilnik sistema Windows.

Ukaz listsvc uporabite, če želite prikazati vse primerne storitve ali pogone za omogočanje. Ukaz enable natisne staro vrsto zagona storitve, preden jo ponastavi na novo vrednost. Zabeležite si staro vrednost, če bi bilo treba obnoviti vrsto zagona storitve.

Vrednost vrsta_zagona je lahko:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
OPOMBA: Če ne določite nove vrste zagona, ukaz enable za vas natisne staro vrsto zagona.

EXIT

Ukaz exit uporabite, če želite zapreti ukazno konzolo in znova zagnati računalnik.

EXPAND

expand source [/F:filespec] [cilj] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
Ukaz (kjer source pomeni ime datoteke, ki se bo razširila, cilj pa imenik nove datoteke) uporabite, če želite razširiti datoteko.

OPOMBA: Ne uporabljajte nadomestnih znakov.
Če ne navedete cilja, ukaz privzeto uporabi trenutno mapo.

Možnosti:
 • /y: Ne pozovi, dokler ne prepišeš obstoječe datoteke.
 • /f:filespec: Če vir vsebuje več datotek, morate vnesti ta parameter in točno določiti datoteke, ki jih želite razširiti. Lahko uporabljate nadomestne znake.
 • /d: Ne razširi; prikaži samo imenik datotek, ki jih vsebuje vir.
Cilj je lahko poljuben imenik v sistemskih imenikih trenutne namestitve programa Windows, koren pogona, lokalni viri namestitve ali mapa Cmdcons. Cilj ne more biti izmenljiv medij. Ciljna mapa ne sme biti označena samo za branje. Ukaz attrib uporabite, če želite odstraniti atribut samo za branje.

Če ne uporabite možnosti /y, vas ukaz expand pozove, ali ciljna datoteka že obstaja.

FIXBOOT

fixboot ime pogona:
Ta ukaz uporabite (ime pogona je črka pogona, kamor se bo zapisal zagonski sektor), če želite novo kodo zagonskega sektorja programa Windows zapisati na zagonsko particijo. Ukaz odpravi težave, kjer je zagonski sektor programa Windows poškodovan. Tudi postopek popravljanja v sili popravi zagonski sektor. Ta ukaz preglasi privzeto nastavitev zapisovanja na sistemsko zagonsko particijo.

FIXMBR

fixmbr ime naprave
Ta ukaz (kjer ime naprave pomeni izbirno ime naprave, ki določa napravo, ki potrebuje nov glavni zagonski zapis (MBR)) uporabite, če želite popraviti glavni zagonski zapis (MBR) sistemske particije. Ukaz se uporablja, ko je virus poškodoval MBR in ni mogoče zagnati programa Windows.

OPOZORILO: Ukaz lahko poškoduje tabele particije, če je prisoten virus ali težava s strojno opremo. Ukaz lahko povzroči, da ne bo mogoče dostopati do particij. Microsoft priporoča, da pred uporabo tega ukaza zaženete protivirusno programsko opremo.

Ime lahko pridobite iz izhoda ukaza map. Če možnost pustite prazno, se popravi MBR zagonske naprave, npr.:
fixmbr \naprava\trdidisk2
Če Fixmbr zazna neveljaven ali nestandarden podpis v tabeli particije, vas prosi za dovoljenje, preden prepiše MBR.

FORMAT

format pogon: /Q /FS:datotečni-sistem
Ta ukaz (kjer /Q hitro formatira pogon, pogon je črka pogona particije, ki jo želite formatirati, /FS:datotečni-sistem pa določa vrsto datotečnega sistema, ki se bo uporabil [FAT, FAT32 ali NTFS]) uporabite, če želite formatirati naveden pogon v naveden datotečni sistem.

Če datotečni sistem ni naveden, se uporabi oblika obstoječega datotečnega sistema, ko je na voljo.

LISTSVC

Ukaz listsvc prikaže seznam vseh storitev, pogonov in vrst zagona, ki so na voljo v trenutni namestitvi programa Windows. Ukaz je lahko uporaben, ko uporabljate ukaza disable in enable.

OPOMBA: Ekstrahiranje se izvede iz panja %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Če se panj SYSTEM poškoduje ali izgine, lahko pride do nepričakovanih rezultatov.

LOGON

logon
Ukaz logon prikaže seznam vseh zaznanih namestitev programa Windows in nato zahteva geslo lokalnega skrbnika za tisti izvod programa Windows, v katerega se želite prijaviti. Če so neuspešni več kot trije poskusi prijave, se konzola zapre in računalnik znova zažene.

MAP

map arc
Ta ukaz (kjer parameter arc ukazu map pove, naj uporabi poti ARC namesto poti Windows Device) uporabite, če želite videti seznam črk pogonov, vrst datotečnih sistemov, velikosti particij in preslikav na fizične naprave.

MD in MKDIR

Ukaz md ali mkdir ustvari nove mape. Nadomestni znaki niso podprti. Ukaz mkdir deluje le v sistemskih mapah trenutne namestitve programa Windows, izmenljivih medijih, korenskih mapah na kateri koli particiji trdega diska ali lokalnih virih namestitve.

MORE

more imedatoteke
Ta ukaz uporabite, če želite prikazati besedilno datoteko za zaslon.

RD in RMDIR

Ukaza rd in rmdir izbrišeta mapo. Ukaza delujeta le v sistemskih mapah trenutne namestitve programa Windows, izmenljivih medijih, korenskih mapah na kateri koli particiji trdega diska ali lokalnih virih namestitve.

REN in RENAME

Ukaza ren in rename preimenujeta datoteko. Za ciljno datoteko ne morete določiti novega pogona ali poti. Ukaza delujeta le v sistemskih mapah trenutne namestitve programa Windows, izmenljivih medijih, korenskih mapah na kateri koli particiji trdega diska ali lokalnih virih namestitve.

SET

Ukaz set vam omogoča prikaz ali spreminjanje štirih možnosti okolja.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Ukaz systemroot nastavi trenutno delujočo mapo na mapo %SystemRoot% v namestitvi programa Windows, v kateri ste trenutno prijavljeni.

TYPE

type imedatoteke
Ukaz type prikaže besedilno datoteko.
Lastnosti

ID članka: 229716 – Zadnji pregled: 12/05/2015 14:14:36 – Revizija: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB229716
Povratne informacije