ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

V nekaterih programih prihaja do težav z združljivostjo s servisnim paketom SP1 za Windows 7 in Windows Server 2008 R2

SIMPTOMI
Ko namestite servisni paket SP1 za Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 ali ko v računalnik, v katerem je že nameščen sistem Windows 7 s servisnim paketom SP1 ali Windows Server 2008 R2 s servisnim paketom, namestite programe, nekateri programi ne delujejo po pričakovanjih.
VZROK
V servisni paket SP1 za Windows 7 SP1 in Windows Server 2008 R2 so vključene varnostne posodobitve ter posodobitve zanesljivosti in funkcij za Windows 7 in Windows Server 2008 R2. Po namestitvi servisnega paketa SP1 za Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 lahko v nekaterih programih določene funkcije prenehajo delovati, vendar pa večina programov še naprej deluje po pričakovanjih. V tem članku so navedeni programi, v katerih določene funkcije prenehajo delovati, če jih namestite v računalnik, v katerem je nameščen Windows 7 s servisnim paketom SP1 ali Windows Server 2008 R2 s servisnim paketom SP1.

Opombe
  • Seznami v razdelku »Več informacij« niso popolni seznami programov, v katerih določene funkcije prenehajo delovati, če jih namestite v računalnik, v katerem je nameščen Windows 7 s servisnim paketom SP1 ali Windows Server 2008 R2 s servisnim paketom SP1.
  • Če uporabljate program, ki je naveden na teh seznamih, boste dodatne informacije morda morali poiskati pri izdelovalcu programske opreme.
DODATNE INFORMACIJE
V spodnjih tabelah so navedeni programi, za katere je znano, da določene funkcije prenehajo delovati, če jih uporabljate v računalniku, v katerem je nameščen Windows 7 s servisnim paketom SP1 ali Windows Server 2008 R2 s servisnim paketom SP1.

Če se spremeni delovanje programa, ki ni naveden v tem članku, ko namestite servisni paket SP1 za Windows 7 ali Windows Server 2008 R2, poskusite odpraviti težavo na enega od teh načinov:
  • Ko opazite nepravilno delovanje programa, vsaj enkrat znova zaženite računalnik. Tako boste morda odpravili težavo, saj vsilite, da se storitve ali čakajoče funkcije dokončajo izvajati.
  • Obrnite se na izdelovalca programske opreme. Na spletnem mestu izdelovalca programske opreme poiščite na primer stran za podporo. Morda boste našli posodobitev za program, v kateri je omenjen servisni paket SP1 za Windows 7 SP1 in Windows Server 2008 R2. Morda boste našli tudi novejšo različico programa, ki je bila izdana po izdaji servisnega paketa SP1.
  • Težavo sporočite izdelovalcu programske opreme. Na spletnem mestu izdelovalca programske opreme poiščite povezavo za vzpostavitev stika, prek katere lahko sporočite težavo in zaprosite za posodobljeno različico programa.

Programi, ki jih po namestitvi servisnega paketa SP1 ni mogoče zagnati

Programe v spodnji tabeli po namestitvi servisnega paketa SP1 za Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 ni mogoče zagnati.

Ime
programa
Različica
programa
Izdelovalec
programske opreme
Spletno mesto z več informacijami ali posodobljeno programsko opremo
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/
Ninja Trader7.0; 6.5Ninja Traderhttp://www.ninjatrader.com

Programi, v katerih funkcije po namestitvi servisnega paketa SP1 ne delujejo

Večina funkcij ali le nekatere funkcije programov v spodnji tabeli po namestitvi servisnega paketa SP1 za Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 ne delujejo. Priporočamo, da se obrnete na izdelovalca programske opreme ali na njegovem spletnem mestu poiščete predlagano rešitev oziroma posodobitev za program.
Ime
programa
Različica
programa
Izdelovalec
programske opreme
Spletno mesto z več informacijami ali posodobljeno programsko opremo
AlibreDesignExpress9.2Alibrehttps://www.alibre.com
Ideazon Z Engine2.5.0.29SteelSerieshttp://steelseries.com/support/downloads

Če želite izvedeti, kako se obrnete na izdelovalca programske opreme, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Microsoft ponuja podatke za stik z drugimi izdelovalci, da bi laže poiskali tehnično podporo. Ti podatki se lahko spremenijo brez obvestila. Microsoft ne jamči za pravilnost podatkov o drugih izdelovalcih.

Izdelke drugih izdelovalcev, omenjene v tem članku, izdelujejo podjetja, neodvisna od Microsofta. Microsoft ne daje nobenih naznačenih ali drugačnih jamstev o delovanju ali zanesljivosti teh izdelkov.
win7
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2492938 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/16/2011 20:49:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • kbinfo kbsurveynew kbprb KB2492938
คำติชม