Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Informacije o registru sistema Windows za izkušene uporabnike

Podpora za Windows XP je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Windows XP. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Podpora za Windows Server 2003 se je končala 14. julija 2015

Microsoft je 14. julija 2015 ukinil podporo za Windows Server 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Povzetek
V tem članku je opisan register. V članek so vključene tudi informacije o varnostnem kopiranju in urejanju registra ter viri za dodatne informacije.

Dodatne informacije

Opis registra

V Microsoftovem računalniškem slovarju, peta izdaja, je register opredeljen kot:
Osrednja hierarhična zbirka podatkov v operacijskih sistemih Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT in Windows 2000 za shranjevanje informacij, ki so potrebne za nastavitev sistema za enega ali več uporabnikov, programov in strojne opreme.

V registru so informacije, na katere se operacijski sistem Windows med delovanjem nenehno sklicuje, na primer profili za posamezne uporabnike, programi, nameščeni v računalniku, vrste dokumentov, ki jih vsak lahko ustvari, nastavitve lista z lastnostmi za mape in ikone programov, katera strojna oprema je nameščena v sistemu, ter vrata, uporabljena v sistemu.

Register zamenjuje večino datotek .ini, ki temeljijo na besedilu in ki so uporabljene v konfiguracijskih datotekah operacijskega sistema Windows 3.x in MS-DOS. Taki datoteki sta na primer datoteki Autoexec.bat in Config.sys. Čeprav je register enak v več operacijskih sistemih Windows je med njimi kljub temu nekaj razlik.
Registrski panj je skupina ključev, podključev in vrednosti v registru, v kateri je niz podpornih datotek z varnostnimi kopijami podatkov niza. Podporne datoteke za vse panje, razen za HKEY_CURRENT_USER, so v operacijskih sistemih Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 in Windows Vista shranjene v mapi %SystemRoot%\System32\Config. Podporne datoteke za HKEY_CURRENT_USER pa so shranjene v mapi %SystemRoot%\Profiles\Ime_uporabnika. Datotečne pripone datotek v teh mapah prikazujejo vrsto podatkov v datoteki. Prav tako lahko manjkajoča pripona včasih prikazuje vrsto podatkov v teh datotekah.
Registrski panjPodporne datoteke
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
V operacijskem sistemu Windows 98 so registrske datoteke poimenovane User.dat in System.dat, v operacijskem sistemu Windows Millennium Edition pa Classes.dat, User.dat in System.dat.

Opomba Varnostne funkcije v operacijskih sistemih Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 in Windows Vista skrbniku omogočajo, da nadzira dostop do registrskih ključev.

V spodnji tabeli so navedeni vnaprej določeni ključi, ki jih uporablja sistem. Največja dovoljena velikost imena ključa je 255 znakov.
Mapa/vnaprej določen ključOpis
HKEY_CURRENT_USERVsebuje koren informacij o konfiguraciji za trenutno prijavljenega uporabnika. V tem ključu so shranjene uporabnikove mape, barve zaslona in nastavitve nadzorne plošče. Informacije so povezane z uporabnikovim profilom. Ključ je včasih skrajšan kot »HKCU«.
HKEY_USERSVsebuje vse aktivno naložene uporabniške profile v računalniku. HKEY_CURRENT_USER je podključ ključa HKEY_USERS. HKEY_USERS je včasih skrajšan kot »HKU«.
HKEY_LOCAL_MACHINEVsebuje informacije o konfiguraciji, ki veljajo za računalnik (za vse uporabnike). Ključ je včasih skrajšan kot »HKLM«.
HKEY_CLASSES_ROOTTo je podključ ključa HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Informacije, shranjene v tem ključu, zagotavljajo, da se odpre pravilen program, ko odprete datoteko z Raziskovalcem. Ključ je včasih skrajšan kot »HKCR«. Od operacijskega sistema Windows 2000 dalje so te informacije shranjene tako v ključu HKEY_LOCAL_MACHINE kot tudi ključu HKEY_CURRENT_USER. V ključu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes so privzete nastavitve, ki lahko veljajo za vse uporabnike v lokalnem računalniku. V ključu HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes so nastavitve, ki preglasijo privzete nastavitve in veljajo le za interaktivne uporabnike. Ključ HKEY_CLASSES_ROOT ponuja pogled registra, v katerem so združene informacije iz teh dveh virov. Ključ HKEY_CLASSES_ROOT pa ta združen pogled ponuja tudi za programe, ki so oblikovani za prejšnje različice operacijskega sistema Windows. Če želite spremeniti nastavitve za interaktivnega uporabnika, jih morate namesto v ključu HKEY_CLASSES_ROOT spremeniti v ključu HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes. Če želite spremeniti privzete nastavitve, jih morate spremeniti v ključu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Če zapišete ključe pod ključ v ključu HKEY_CLASSES_ROOT, shrani sistem te informacije v ključ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Če zapišete vrednosti v ključ pod HKEY_CLASSES_ROOT, ključ pa je že na voljo pod HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, shrani sistem informacije tja in ne pod ključ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGVsebuje informacije o profilu strojne opreme, ki ga uporablja lokalni računalnik pri zagonu sistema.
Opomba Register v 64-bitnih različicah operacijskih sistemov Windows XP, Windows Server 2003 in Windows Vista je razdeljen na 32- in 64-bitne ključe. Veliko 32-bitni ključev ima enaka imena kot njihove 64-bitne ustreznice in obratno. V privzeti 64-bitni različici urejevalnika registra, ki je vključena v 64-bitne različice operacijskih sistemov Windows XP, Windows Server 2003 in Windows Vista, so 32-bitni ključi prikazani pod tem vozliščem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Če želite dodatne informacije o ogledu registra v 64-bitnih različicah operacijskega sistema Windows, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
305097 Ogled sistemskega registra s 64-bitnimi različicami operacijskega sistema Windows (Besedilo je morda v angleščini)

V spodnji tabeli so navedene vrste podatkov, ki so trenutno določene in uporabljene v operacijskem sistemu Windows. Največja dovoljena velikost imena ključa je:
 • Windows Server 2003, Windows XP in Windows Vista: 16.383 znakov
 • Windows 2000: 260 ANSI znakov ali 16.383 Unicode znakov
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 znakov
Dolge vrednosti (več kot 2.048 bajtov) morajo biti shranjene kot datoteke z imeni datotek, ki so shranjene v registru. Tako bo delovanje registra učinkovitejše. Največja dovoljena velikost vrednosti je:
 • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: pomnilnik, ki je na voljo
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16.300 bajtov
Opomba Skupno velikost vseh vrednosti ključa je omejena na 64 K.
ImeVrsta podatkovOpis
Dvojiška vrednostREG_BINARYNeobdelani dvojiški podatki. Večina informacij o komponentah strojne opreme je shranjenih kot dvojiški podatki, v urejevalniku registra pa so prikazane v šestnajstiški obliki zapisa.
Vrednost DWORDREG_DWORDPodatki, ki jih predstavlja 4 bajte dolgo število (32-bitno celo število). Večina parametrov za gonilnike naprav in storitve je te vrste, v urejevalniku registra pa so prikazani v dvojiški, šestnajstiški ali decimalni obliki zapisa. Sorodne vrednosti so DWORD_LITTLE_ENDIAN (najmanj pomemben bajt je na najnižjem naslovu) in REG_DWORD_BIG_ENDIAN (najmanj pomemben bajt je na najvišjem naslovu).
Vrednost razširljivega nizaREG_EXPAND_SZNiz s spremenljivo dolžino podatkov. V to vrsto podatkov so vključene spremenljivke, ki se razrešijo, ko program ali storitev uporabi podatke.
Večnizna vrednostREG_MULTI_SZVeč nizov. Vrednosti s seznami ali več vrednostmi v obliki zapisa, ki jih uporabniki lahko preberejo, so po navadi te vrste. Vnosi so ločeni s presledki, vejicami ali drugimi oznakami.
Vrednost nizaREG_SZBesedilni niz nespremenljive dolžine.
Dvojiška vrednostREG_RESOURCE_LISTNiz ugnezdenih polj, oblikovanih za shranjevanje seznama sredstev, ki ga uporabljajo gonilniki naprave strojne opreme ali ena od fizičnih naprav, ki jih seznam nadzira. Sistem podatke zazna in zapiše v drevo \ResourceMap, v urejevalniku registra pa so prikazani v šestnajstiški obliki zapisa kot dvojiška vrednost.
Dvojiška vrednostREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTNiz ugnezdenih polj, oblikovanih za shranjevanje gonilnikovega seznama možnih sredstev za strojno opremo, ki jih gonilnik ali ena od fizičnih naprav, ki jih seznam nadzira, lahko uporabi. Sistem zapiše podmnožico tega seznama v drevo \ResourceMap. Sistem zazna te podatke, v urejevalniku registra pa so prikazani v šestnajstiški obliki zapisa kot dvojiška vrednost.
Dvojiška vrednostREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORNiz ugnezedenih polj, oblikovanih za shranjevanje seznama sredstev, ki ga uporablja fizična naprava strojne opreme. Sistem podatke zazna in zapiše v drevo \ResourceMap, v urejevalniku registra pa so prikazani v šestnajstiški obliki zapisa kot dvojiška vrednost.
BrezREG_NONEPodatki brez določene vrste. Sistem ali programi zapišejo te podatke v register, v urejevalniku registra pa so prikazani v šestnajtiški obliki zapisa kot dvojiška vrednost.
PovezavaREG_LINKNiz Unicode, ki poimenuje simbolično povezavo.
Vrednost QWORDREG_QWORDPodatki, predstavljeni s številko, ki je 64-bitno celo število. Ti podatki so v urejevalniku registra prikazani kot dvojiška vrednost, prvič pa so bili uporabljeni v operacijskem sistemu Windows 2000.

Varnostno kopiranje registra

Pred urejanjem registra izvozite ključe v njem, ki jih boste urejali, ali varnostno kopirajte celoten register. Če pride do težave, lahko sledite navodilom za obnovitev registra v prejšnje stanje v razdelku »Obnovitev registra« v tem članku. Celoten register lahko varnostno kopirate s pripomočkom za varnostno kopiranje, da ustvarite varnostno kopijo stanja sistema. V stanje sistema so vključeni register, zbirka podatkov za registracijo razreda COM+ in zagonske datoteke. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju stanja sistema s pripomočkom za varnostno kopiranje, kliknite te številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
308422 Varnostno kopiranje datotek in map s pripomočkom za varnostno kopiranje, ki je na voljo v operacijskem sistemu Windows XP
320820 Varnostno kopiranje datotek in map v računalniku z operacijskim sistemom Windows XP Home Edition s pripomočkom za varnostno kopiranje
326216 Varnostno kopiranje in obnovitev stanja sistema v operacijskem sistemu Windows 2003 s programom za varnostno kopiranje (Besedilo je morda v angleščini)

Urejanje registra

Če želite spremeniti podatke o registru, mora program uporabljati funkcije registra, ki so določene na tem spletnem mestu MSDN: Skrbniki lahko spremenijo register z urejevalnikom registra (Regedit.exe ali Regedt32.exe), s pravilnikom skupine, sistemskim pravilnikom, z registrskimi datotekami (.reg) ali zagonom skriptov (kot so na primer skriptne datoteke programa VisualBasic).

Uporaba uporabniškega vmesnika sistema Windows

Priporočamo, da namesto ročnega urejanja registra nastavitve sistema spremenite z uporabniškim vmesnikom sistema Windows. Vendar pa je včasih urejanje registra morda najboljši način za odpravo težave z določenim izdelkom. Če je težava dokumentirana v Microsoftovi zbirki znanja, bo v njej za to težavo na voljo članek z navodili po korakih za urejanje registra. Priporočamo, da natančno upoštevate ta navodila.

Uporaba urejevalnika registra

Opozorilo Če z urejevalnikom registra ali kako drugače nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Zaradi teh težav boste morda morali znova namestiti operacijski sistem. Microsoft ne more zagotoviti odprave teh težav. Register spreminjate na lastno odgovornost.
Z urejevalnikom registra lahko:
 • poiščete poddrevo, ključ, podključ ali vrednost;
 • dodate podključ ali vrednost;
 • spremenite vrednost;
 • izbrišete podključ ali vrednost ali
 • preimenujete podključ ali vrednost.
V urejevalniku registra so v območju za krmarjenje prikazane mape. Vsaka mapa predstavlja vnparej določen ključ v lokalnem računalniku. Ko dostopite do registra v oddaljenem računalniku, se prikažeta le dva vnaprej določena ključa: HKEY_USERS in HKEY_LOCAL_MACHINE.

Uporaba pravilnika skupine

V konzoli Microsoft Management Console (MMC) so na voljo skrbniška orodja, s katerimi lahko upravljate omrežja, računalnike, storitve in druge komponente sistema. S snap-inom pravilnika skupine MMC lahko skrbniki določijo nastavitve pravilnika, ki so uporabljene za računalnike ali uporabnike. Pravilnik skupine je mogoče uvesti v lokalne računalnike s snap-inom MMC lokalnega pravilnika skupine, imenovanim Gpedit.msc. Pravilnik skupine je v imenik Active Directory mogoče uvesti You s snap-inoma Active Directory Users in Computers MMC. Če želite več informacij o uporabi pravilnika skupine, glejte teme pomoči v ustreznem snap-inu MMC pravilnika skupine.

Uporaba datoteke za vnose v register (.reg)

Ustvarite datoteko za vnose v register (.reg), v kateri so spremembe registra, in nato zaženite datoteko .reg v računalniku, v katerem želite opraviti te spremembe. Datoteko .reg lahko zaženete ročno ali s prijavnim skriptom. Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
310516 Dodajanje, spreminjanje in brisanje registrskih podključev in vrednosti z datoteko z vnosi v register (datoteka .reg)

Uporaba skriptnega gostitelja za Windows

S skriptnim gostiteljem za Windows lahko zaženete skripte VBScript in JScript neposredno v operacijskem sistemu. Ustvarite lahko datoteke VBScript in JScript, ki z načini skriptnega gostitelja za Windows Script Host brišejo, berejo in zapisujejo registrske ključe in vrednosti. Če želite več informacij o teh načinih, obiščite ta Microsoftova spletna mesta:
Način RegDelete
Način RegRead
Način RegWrite

Uporana tehnolgije WMI (Windows Management Instrumentation)

Windows Management Instrumentation (WMI) je komponenta operacijskega sistema Microsoft Windows in je Microsoftova uvedba pobude WBEM (Web-Based Enterprise Management). WBEM je pobuda gospodarske panoge za razvoj standardne tehnologije za dostop do informacij o upravljanju v okolju podjetja. S tehnologijo WMI lahko avtomatizirate skrbniška opravila (na primer urejanje registra) v okolju podjetja. Tehnologijo WMI lahko uporabljate v skriptnih jezikih, ki imajo mehanizem v operacijskem sistemu Windows in obravnavajo predmete Microsoft ActiveX. Register sistema Windows lahko spremenite tudi s pripomočkom ukazne vrstice WMI (Wmic.exe).
Če želite več informacij o tehnologiji WMI, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Če želite več informacij o pripomočku ukazne vrstice WMI, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
290216 Opis pripomočka ukazne vrstice WMIC (Windows Management Instrumentation – Wmic.exe) (Besedilo je morda v angleščini)

Uporaba orodja konzole registra za Windows

Register lahko uredite tudi z orodjem konzole registra za Windows (Reg.exe). Če želite pomoč za orodje Reg.exe, v ukazni poziv vnesite reg /? in nato kliknite V redu.

Obnovitev registra

Če želite obnoviti register, uporabite ustrezen način.

Obnovitev registrskih ključev

Če želite obnoviti registrske ključe, ki ste jih izvozili, dvokliknite datoteko z vnosi v register (.reg), ki ste jo shranili v razdelku »Izvoz registrskih podključev«. Lahko pa obnovite celotenregister i varnostne kopije. Če želite več informacij o obnovitvi celotnega registra, glejte razdelek »Obnovitev celotnega registra« v nadaljevanju tega članka.

Obnovitev celotnega registra

Če želite obnoviti celoten register, obnovite stanje sistema iz varnostne kopije. Če želite več informacij o obnovitvi stanja sistema iz varnostne kopije, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
309340 Obnovitev datotek in map s funkcijo za varnostno kopiranje v računalniku z operacijskim sistemom Windows XP (Besedilo je morda v angleščini)

Opomba Z varnostnim kopiranjem stanja sistema ustvarite tudi posodobljene kopije registrskih datotek v mapi %SystemRoot%\Repair. Če po urejanju registra ne morete zagnati sistema Windows XP, lahko registrske datoteke zamenjate ročno po navodilih v razdelku »Prvi del« tega članka iz Microsoftove zbirke znanja:
307545 Obnovitev poškodovanega registra, ki preprečuje zagon operacijskega sistema Windows XP
Sklici
Če želite več informacij, obiščite ta Microsoftova spletna mesta: Katalog preskušenih izdelkov Windows Server Catalog je priporočilo za izdelke, ki so preverjeno združljivi s sistemom Windows Server. Če želite več informacij o izdelkih za varnostnmo kopiranje, ki so bili preskušeni, ali so združljivi z operacijskim sistemom Windows Server, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:Upravitelj zaščite podatkov (DPM) je pomemben član družine Microsoftovega sistemnskega središča izdelkov za upravljanje in je oblikovan tako, da strokovnjakom za IT zagotavlja pomoč pri upravljanju okolij sistema Windows. DPM je novi standard za za varnostno kopiranje in obnovitev sistema Windows, ki zagotavlja nenehno zaščito podatkov za Microsoftove programe in datotečne strežnike v celoti integrirane diskovne in trakovne nosilce podatkov. Če želite več informacij o DPM-ju, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Če želite več informacj o obnovitvi podatkov, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Če želite več informacij o varnostnem kopiranju in obnovitvi registra, kliknite te številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
322756 Varnostno kopiranje in obnovitev registra v operacijskih sistemih Windows XP in Windows Vista
322755 Varnostno kopiranje, urejanje in obnovitev registra v operacijskem sistemu Windows 2000
323170 Varnostno kopiranje, urejanje in obnovitev registra v operacijskem sistemu Windows NT 4.0 (Besedilo je morda v angleščini)
322754 Varnostno kopiranje, urejanje in obnovitev registra v operacijskih sistemih Windows 95, Windows 98 in Windows Me (Besedilo je morda v angleščini)
Če želite več informacij o razlikah med urejevalnikoma registra Regedit.exe in Regedt32.exe, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
141377 Razlike med urejevalnikom registra Regedit.exe in Regedt32.exe (Besedilo je morda v angleščini)
register system registration database .reg
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 256986 – Zadnji pregled: 05/31/2013 13:12:00 – Revizija: 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbresolve kbenv kbinfo kbregistry KB256986
Povratne informacije