Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Konfiguriranje protivirusnih izključitev v okolju System Center Service Manager

POVZETEK

Protivirusne izključitve morajo biti ustrezno konfigurirane v okolju System Center Service Manager 2010 (SCSM 2010) ali okolju System Center 2012 Service Manager (SCSM 2012), da preprečite morebitne težave pri delovanju zaradi pregledovanja A/V. Za konfiguriranje izključitev za vaše okolje upravitelja storitev boste morali konfigurirati spodaj navedene izključitve.

DODATNE INFORMACIJE

Za strežnike upravitelja storitev

Za strežnike za upravljanje programa Service Manager in skladišča podatkov Service Manager konfigurirajte izključitve za naslednje izvedljive postopke/mape:

%windir%\temp\smtrace
%windir%\temp\opsmgrtrace
%programfiles%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\Health Service State in vsi podimeniki
%programfiles%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\HealthService.exe
%programfiles%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\MonitoringHost.exe
%programfiles%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe
%programfiles%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe

OPOMBA Za Service Manager 2012 je mapa, ki jo je treba določiti, »%programfiles%\Microsoft System Center 2012\Service Manager«

Za konzole programa Service Manager

Za strežnik ali odjemalca, kjer je nameščena konzola Service Manager, konfigurirajte naslednjo protivirusno izključitev na osnovi izvedljivega postopka:

%programfiles%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe

OPOMBA Za Service Manager 2012 je mapa, ki jo je treba določiti, »%programfiles%\Microsoft System Center 2012\Service Manager«

Za strežnike zbirk podatkov programa Service Manager

Za strežnike SQL, ki gostijo zbirke podatkov, povezane s programom Service Manager, konfigurirajte izključitev za mapo, ki vsebuje podatke in dnevniške datoteke, kot v spodnjem primeru:

• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data
• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Log

Konfigurirate lahko tudi izključitve za naslednje pripone datotek:

• MDF
• NDF
• LDF
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Svojstva

ID članka: 2787044 - Poslednji pregled: 06/30/2015 22:00:00 - Verzija: 2.0

Microsoft System Center 2012 Service Manager, Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1, Microsoft System Center Service Manager 2010, Microsoft System Center Service Manager 2010 R2

  • KB2787044
Povratne informacije