Zbirka podatkov Data Protection Manager se povečuje in konzola se zruši po namestitvi paketa posodobitev 3

Simptomi
Po namestitvi paketa posodobitev 3 za System Center 2012 Data Protection Manager opazite, da se zbirka podatkov DPM povečuje in konzola DPM se bo prej ali slej zrušila.
Vzrok
Ta težava je nastala zaradi regresije, uvedene s paketom posodobitev 3 za System Center 2012 Data Protection Manager.
Rešitev
Ta težava je bila odpravljena v servisnem paketu SP1 za System Center 2012 Data Protection Manager 2012, lahko pa uporabite naslednjo rešitev:

1. Varnostno kopirajte zbirko podatkov DPM.

2. Izvedite naslednji shranjeni postopek SQL:

USE [DPMDB]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[prc_PRM_SharePointRecoverableObject_Update]    Script Date: 11/03/2012 01:36:08 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_PRM_SharePointRecoverableObject_Update]
(
    @Caption                        nvarchar(40),
    @ComponentType                  nvarchar(16),
    @RecoverableObjectId            BIGINT
)
AS
    DECLARE @error INT,
            @rowCount INT
    SET @error = 0

    SET NOCOUNT ON

    -- UPDATE tbl_RM_SharePointRecoverableObject SET Caption = @Caption        
    UPDATE tbl_RM_SharePointRecoverableObject SET Caption = @Caption,
                ComponentType = @ComponentType        
    WHERE RecoverableObjectId = @RecoverableObjectId

    SELECT @error = dbo.udf_DPS_CheckRowCount(1)

    SET NOCOUNT OFF
RETURN @error

3. Končno izvedite ta shranjeni postopek.

USE [DPMDB]
GO
UPDATE tbl_PRM_DatasourceConfigInfo
SET ROCatalogCheckPoint = NULL
WHERE DatasourceId IN
(SELECT DISTINCT ReferentialDatasourceId FROM tbl_IM_ProtectedObject
WHERE ReferentialDatasourceId <> NULL)
GO

Dodatne informacije
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 2809773 – Zadnji pregled: 06/30/2015 22:01:00 – Revizija: 1.0

Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager

  • KB2809773
Povratne informacije