Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Bližnjice na tipkovnici za Microsoft Word

Podpora za Office 2003 je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Office 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Povzetek
V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v programih Microsoft Office Word 2010, Word 2007, Word 2003 in Word 2002. Če katera od bližnjic v vaši različici programa Word ne deluje, glejte enega od teh člankov: 
Za program Word 2010 glejte Bližnjice na tipkovnici za Word 2010.
Za program Word 2007 glejte Bližnjice na tipkovnici za Word 2007.
Za program Word 2003 glejte Bližnjice na tipkovnici za Word 2003.

Opombe
 • Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tem članku, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški tipkovnici.
 • Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je dve ali več tipk treba pritisniti hkrati, so tipke ločene z znakom plus (+).
 • Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritisniti eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).
 • V tem članku ni obravnavano prilagajanje bližnjic na tipkovnici ali ustvarjanje bližnjic na tipkovnici za makre ali samobesedilo. Če želite več informacij, kliknite povezavo v razdelku »Glejte tudi«.
 • Če uporabljate Microsoft Word 2010 Starter, ne pozabite, da v programu Word Starter niso podprte vse funkcije, ki so navedene za Word. Če želite več informacij o funkcijah, ki so na voljo v programu Word Starter, glejte »Podprte funkcije v programu Word Starter«.

Osnove zbirke Microsoft Office

Prikaz in uporaba oken

DejanjeTipke
Preklop na naslednje okno.ALT + Tab
Preklop na prejšnje okno.ALT + SHIFT + Tab
Zapiranje aktivnega okna.CTRL + W ali CTRL + F4
Obnovitev velikosti aktivnega okna po maksimiranju.ALT + F5
Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat. F6
Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca).SHIFT + F6
Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken.CTRL + F6
Preklop na prejšnje okno.CTRL + SHIFT + F6
Maksimiranje ali obnovitev izbranega okna.CTRL + F10
Kopiranje slike na zaslonu v odložišče.PRINT SCREEN
Kopiranje slike izbranega okna v odložišče.ALT + PRINT SCREEN

Uporaba pogovornih oken

DejanjePritisnite
Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti.Tab
Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti.SHIFT + Tab
Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna.CTRL + Tab
Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna.CTRL + SHIFT + Tab
Pomikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.Puščične tipke
Izvedba dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja.PRESLEDNICA
Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja.ALT + črka, ki je v možnosti podčrtana
Odpiranje izbranega spustnega seznama.ALT + PUŠČICA DOL
Izbiranje možnosti na spustnem seznamu.Prva črka možnosti na spustnem seznamu
Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna.ESC
Zagon izbranega ukaza.Enter

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Opomba Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.
DejanjePritisnite
Pomik na začetek vnosa.HOME
Pomik na konec vnosa.END
Pomik za en znak v levo oziroma desno.PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO
Pomik za eno besedo v levo.CTRL + PUŠČICA LEVO
Pomik za eno besedo v desno.CTRL + PUŠČICA DESNO
Izbiranje ali preklic izbire enega znaka levo.SHIFT + PUŠČICA LEVO
Izbiranje ali preklic izbire enega znaka desno.SHIFT + PUŠČICA DESNO
Izbiranje ali preklic izbire ene besede levo.CTRL + SHIFT + PUŠČICA LEVO
Izbiranje ali preklic izbire ene besede desno.CTRL + SHIFT + PUŠČICA DESNO
Izbiranje od mesta vstavljanja do začetka vnosa.SHIFT + HOME
Izbiranje od mesta vstavljanja do konca vnosa.SHIFT + END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

DejanjePritisnite
Prikaz pogovornega okna Odpri.CTRL + F12 ali CTRL + O
Prikaz pogovornega okna Shrani kot.F12
Odpiranje izbrane mape ali datoteke.Enter
Odpiranje nadrejene mape odprte mape.BACKSPACE
Brisanje izbrane mape ali datoteke.DELETE
Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko.SHIFT + F10
Pomikanje naprej po možnostih.Tab
Pomikanje nazaj po možnostih.SHIFT + Tab
Odpiranje seznama »Išči v«.F4 ali ALT + I

Razveljavljanje in vnovično uveljavljanje dejanj

DejanjePritisnite
Preklic dejanja.ESC
Razveljavitev dejanja.CTRL + Z
Vnovična uveljavitev ali ponovitev dejanja.CTRL + Y

Dostop do in uporaba podoken opravil in galerij

DejanjePritisnite
Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.F6
Premik v podokno opravil, ko je meni aktiven. Morda boste morali tipki CTRL + Tab pritisniti večkrat.CTRL + Tab
Izbiranje naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je to aktivno.Tab ali SHIFT + Tab
Prikaz celotnega nabora ukazov v meniju podokna opravil.CTRL + PRESLEDNICA
Izvedba dejanja, določenega za izbrani gumb.PRESLEDNICA ali Enter
Odpiranje spustnega menija za izbrani element galerije.SHIFT + F10
Izbiranje prvega ali zadnjega elementa v galeriji.HOME ali END
Pomikanje navzgor ali navzdol po izbranem seznamu galerije.PAGE UP ali PAGE DOWN

Zapiranje podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil.
 2. Pritisnite tipki CTRL + PRESLEDNICA.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Zapri in pritisnite tipko Enter.

Premikanje podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil.
 2. Pritisnite tipki CTRL + PRESLEDNICA.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Premakni in pritisnite tipko Enter.
 4. S puščičnimi tipkami premaknite podokno opravil in pritisnite tipko Enter.

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil.
 2. Pritisnite tipki CTRL + PRESLEDNICA.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Velikost in pritisnite tipko Enter.
 4. S puščičnimi tipkami spremenite velikost podokna opravil in pritisnite tipko Enter.

Dostop do razpoložljivih dejanj in njihova uporaba

DejanjePritisnite
Prikaz priročnega menija za izbrani element.SHIFT + F10
Prikaz menija ali sporočila za razpoložljivo dejanje ali gumb »Možnosti samopopravkov« ali gumb »Možnosti lepljenja« . Če je prisotnih več dejanj, preklopite na naslednje dejanje in prikažite njegov meni ali sporočilo.ALT + SHIFT + F10
Pomikanje med možnostmi v meniju razpoložljivih dejanj.Puščične tipke
Izvedba dejanja za izbrani element v meniju razpoložljivih dejanj.Enter
Zapiranje menija razpoložljivih dejanj ali sporočila.ESC


Namigi za Word 2010
 • Zvočna obvestila lahko dobivate, kadarkoli je na voljo dejanje (ta možnost ni na voljo v izdaji Word Starter). Če želite poslušati zvočne opomnike, potrebujete zvočno kartico. V računalniku morate prav tako imeti nameščen dodatek Microsoft Office Sounds.
 • Če imate dostop do interneta, lahko dodatek Microsoft Office Sounds prenesete s spletnega mesta Office.com. Ko namestite zvočne datoteke, naredite to:
  1. Pritisnite tipke ALT + F, T, da odprete Wordove možnosti.
  2. Pritisnite tipko A, da izberete Dodatno, in nato pritisnite tipko Tab, da se pomaknete na Dodatne možnosti za delo z Wordom.
  3. Dvakrat pritisnite kombinacijo tipk ALT + S, da se premaknete v potrditveno polje Zvočni signal kot povratna informacija na zavihku Splošno, nato pa pritisnite PRESLEDNICO.
  4. Pritiskajte tipko Tab, da izberete V redu, nato pa pritisnite tipko Enter.

   Opomba Ko potrdite ali počistite potrditveno polje, nastavitev vpliva na vse programe zbirke Office, ki podpirajo zvok.

Krmarjenje po traku

Dostop do poljubnega ukaza z le nekaj pritiski tipk

Tipke na tipkovnici omogočajo možnost hitre uporabe ukaza s pritiskom nekaj tipk ne glede na to, kje v programu ste. Do vsakega ukaza v programu Word 2010 lahko dostopate s tipko na tipkovnici. Dva do pet pritiskov tipk zadošča za dostop do večine ukazov. Če želite uporabiti tipko na tipkovnici, sledite tem korakom:
 1. Pritisnite tipko ALT. Nasveti za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu.
 2. Pritisnite črko, prikazano v nasvetu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.
 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni nasveti za tipke. Če je na primer zavihek »Osnovno« aktiven in pritisnete Q, se prikaže zavihek »Vstavljanje« skupaj z nasveti za tipke za skupine na zavihku.
 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz.

  Opomba Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti nasvete za tipke, pritisnite tipko ALT.

Spreminjanje fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Druga možnost za uporabo tipkovnice za delo s programi na traku uporabniškega vmesnika Office je premikanje fokusa med zavihki in ukazi, dokler ne najdete funkcije, ki jo želite uporabiti. V spodnji tabeli je seznam nekaterih možnosti za premikanje fokusa tipkovnice brez miške.
DejanjePritisnite
Izbiranje aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk na tipkovnici.ALT ali F10. Če se želite premakniti nazaj v dokument in preklicati tipke na tipkovnici, znova pritisnite katero koli od teh tipk.
Premik na drug zavihek na traku.F10, da izberete aktiven zavihek, in nato PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO
Razširitev ali strnitev traku.CTRL + F1
Prikaz priročnega menija za izbrani element.SHIFT + F10
Premik fokusa in izbira teh območij okna:
 • aktivni zavihek na traku
 • poljubna odprta podokna opravil
 • vrstica stanja na dnu okna
 • dokument
F6
Premik fokusa na vsak ukaz na traku naprej oziroma nazaj.Tab ali SHIFT + Tab
Pomikanje dol, gor, levo ali desno med elementi na traku.PUŠČICA DOL, PUŠČICA GOR, PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO
Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku.PRESLEDNICA ali Enter
Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku.PRESLEDNICA ali Enter
Aktiviranje ukaza ali kontrolnika na traku za spreminjanje vrednosti.Enter
Zaključek spreminjanja vrednosti v kontrolniku na traku in premik fokusa nazaj na dokument.Enter
Pridobitev pomoči za izbran ukaz ali kontrolnik na traku. Če z izbranim ukazom ni povezana nobena tema pomoči, se prikaže splošna tema pomoči za program.F1

Hiter pregled za Microsoft Word

Pogosta opravila v programu Microsoft Word
DejanjePritisnite
Ustvarjanje nedeljivega presledka.CTRL + SHIFT + PRESLEDNICA
Ustvarjanje nedeljivega vezaja.CTRL + SHIFT + VEZAJ
Krepko oblikovanje pisave.CTRL + B
Ležeče oblikovanje pisave.CTRL + I
Podčrtano oblikovanje pisave.CTRL + U
Zmanjšanje velikosti pisave za eno vrednost.CTRL + SHIFT + <
Povečanje velikosti pisave za eno vrednost.CTRL + SHIFT + >
Zmanjšanje velikosti pisave za eno točko.CTRL + [
Povečanje velikosti pisave za eno točko.CTRL + ]
Odstranjevanje oblikovanja odstavka ali znaka.CTRL + PRESLEDNICA
Kopiranje izbranega besedila ali predmeta.CTRL + C
Izrezovanje izbranega besedila ali predmeta.CTRL + X
Lepljenje besedila ali predmeta.CTRL + V
Posebno lepljenje.CTRL + ALT + V
Samo lepljenje oblikovanja.CTRL + SHIFT + V
Razveljavitev zadnjega dejanja.CTRL + Z
Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja.CTRL + Y
Odpiranje pogovornega okna Štetje besed.CTRL + Y

Delo z dokumenti in spletnimi stranmi

Ustvarjanje, ogled in shranjevanje dokumentov
DejanjePritisnite
Ustvarjanje novega dokumenta.CTRL + N
Odpiranje dokumenta.CTRL + O
Zapiranje dokumenta.CTRL + W
Razdelitev okna dokumenta.ALT + CTRL + S
Odstranitev razdelitve okna dokumenta.ALT + SHIFT + C ali ALT + CTRL + S
Shranjevanje dokumenta.CTRL + S
Iskanje in zamenjava besedila ter brskanje po besedilu
DejanjePritisnite
Odpiranje podokna opravil Krmarjenje (če želite preiskati dokument).CTRL + F
Ponovitev iskanja (po zaprtju okna Najdi in zamenjaj).ALT + CTRL + Y
Zamenjava besedila, določenega oblikovanja in posebnih elementov.CTRL + H
Premik na stran, zaznamek, sprotno opombo, tabelo, pripombo, grafiko ali drugo mesto.CTRL + G
Preklapljanje med zadnjimi štirimi mesti, ki ste jih uredili.ALT + CTRL + Z
Odpiranje seznama možnosti za brskanje. S puščičnimi tipkami izberite možnost, nato pa pritisnite tipko ENTER za brskanje po dokumentu z uporabo izbrane možnosti.ALT + CTRL + HOME
Pomik na prejšnji predmet brskanja (nastavljeno v možnostih brskanja).CTRL + PAGE UP
Pomik na naslednji predmet brskanja (nastavljen v možnostih brskanja).CTRL + PAGE DOWN
Preklapljanje v drug pogled
DejanjePritisnite
Preklop v pogled postavitve tiskanja.ALT + CTRL + P
Preklop v orisni pogled.ALT + CTRL + O
Preklop v pogled osnutka.ALT + CTRL + N
Orisni pogled
DejanjePritisnite
Povišanje odstavka.ALT + SHIFT + PUŠČICA LEVO
Ponižanje odstavka.ALT + SHIFT + PUŠČICA DESNO
Ponižanje v telo besedila.CTRL + SHIFT + N
Premik izbranega odstavka navzgor.ALT + SHIFT + PUŠČICA GOR
Premik izbranega odstavka navzdol.ALT + SHIFT + PUŠČICA DOL
Razširitev besedila pod naslovom.ALT + SHIFT + ZNAK PLUS
Strnitev besedila pod naslovom.ALT + SHIFT + ZNAK MINUS
Razširitev ali strnitev celotnega besedila ali naslovov.ALT + SHIFT + A
Skritje ali prikaz oblikovanja znakov.Poševnica (/) na številski tipkovnici
Prikaz prve vrstice telesa besedila ali celotnega telesa besedila.ALT + SHIFT + L
Prikaz vseh naslovov s slogom »Naslov 1«.ALT + SHIFT + 1
Prikaz vseh naslovov do sloga »Naslov n«.ALT + SHIFT + n
Vstavljanje tabulatorja.CTRL + TAB
Tiskanje in predogled dokumentov
DejanjePritisnite
Tiskanje dokumenta.CTRL + P
Preklop v predogled tiskanja.ALT + CTRL + I
Pomikanje po strani za predogled, ko je povečana.Puščične tipke
Premik za eno stran za predogled, ko je pomanjšana.PAGE UP ali PAGE DOWN
Premik na prvo stran za predogled, ko je pomanjšana.CTRL + HOME
Premik na zadnjo stran za predogled, ko je pomanjšana.CTRL + END
Pregledovanje dokumentov
DejanjePritisnite
Vstavljanje pripombe.ALT + CTRL + M
Vklop ali izklop sledenja sprememb.CTRL + SHIFT + E
Zapiranje podokna za pregledovanje, če je odprto.ALT + SHIFT + C
Celozaslonski način za branje


Opomba Nekateri bralniki zaslona morda niso združljivi s celozaslonskim načinom za branje.
DejanjePritisnite
Premik na začetek dokumenta.HOME
Premik na konec dokumenta.END
Premik na stran n.n, ENTER
Izhod iz pogleda postavitve za branje.ESC
Sklici, sprotne opombe in končne opombe
DejanjePritisnite
Označevanje vnosa v kazalu.ALT + SHIFT + O
Označevanje vnosa v kazalu virov (citat).ALT + SHIFT + I
Označevanje vnosa v stvarnem kazalu.ALT + SHIFT + X
Vstavljanje sprotne opombe.ALT + SHIFT + F
Vstavljanje končne opombe.ALT + SHIFT + D
Delo s spletnimi stranmi
DejanjePritisnite
Vstavljanje hiperpovezave.CTRL + K
Premik za eno stran nazaj.ALT + PUŠČICA LEVO
Premik za eno stran naprej.ALT + PUŠČICA DESNO
Osveževanje.F9

Urejanje in premikanje besedila in grafike

Brisanje besedila in grafike
DejanjePritisnite
Brisanje enega znaka v levo.BACKSPACE
Brisanje ene besede v levo.CTRL + BACKSPACE
Brisanje enega znaka v desno.DELETE
Brisanje ene besede v desno.CTRL + DELETE
Izrezovanje označenega besedila v Officeovo odložišče.CTRL + X
Razveljavitev zadnjega dejanja.CTRL + Z
Izrezovanje v konico.CTRL + F3
Kopiranje in premikanje besedila in grafike
DejanjePritisnite
Odpiranje Officeovega odložišča.Pritisnite ALT + H, da se pomaknete na zavihek Osnovno in nato pritisnite F, O
Kopiranje označenega besedila ali grafike v Officeovo odložišče.CTRL + C
Izrezovanje označenega besedila ali grafike v Officeovo odložišče.CTRL + X
Lepljenje najnovejšega dodatka ali prilepljenega elementa iz Officeovega odložišča.CTRL + V
En premik besedila ali grafike.F2 (nato premaknite kazalko in pritisnite tipko ENTER)
Eno kopiranje besedila ali grafike.SHIFT + F2 (nato premaknite kazalko in pritisnite tipko ENTER)
Odpiranje pogovornega okna Ustvari nov gradnik, ko je besedilo ali predmet označen.ALT + F3
Prikaz priročnega menija, povezanega z gradnikom (na primer grafiko SmartArt), ko je ta označen.SHIFT + F10
Izrezovanje v konico.CTRL + F3
Lepljenje vsebine konice.CTRL + SHIFT + F3
Kopiranje glave ali noge, ki je bila uporabljena v prejšnjem odseku dokumenta.ALT + SHIFT + R
Vstavljanje posebnih znakov
Element za vstavljanjePritisnite
PoljeCTRL + F9
Prelom vrsticeSHIFT + ENTER
Prelom straniCTRL + ENTER
Prelom stolpcaCTRL + SHIFT + ENTER
Dolgi pomišljajALT + CTRL + ZNAK MINUS
PomišljajCTRL + ZNAK MINUS
Izbirni vezajCTRL + VEZAJ
Nedeljivi vezajCTRL + SHIFT + VEZAJ
Nedeljivi presledekCTRL + SHIFT + PRESLEDNICA
Simbol za avtorske praviceALT + CTRL + C
Simbol za registrirano blagovno znamkoALT + CTRL + R
Simbol za blagovno znamkoALT + CTRL + T
Tri pike (...)ALT + CTRL + PIKA
Enojni začetni narekovajCTRL + ` (enojni narekovaj), ` (enojni narekovaj)
Enojni končni narekovajCTRL + ' (enojni narekovaj), ' (enojni narekovaj)
Dvojni začetni narekovajCTRL + ` (enojni narekovaj), SHIFT + ` (enojni narekovaj)
Dvojni končni narekovajCTRL + ' (enojni narekovaj), SHIFT + ' (enojni narekovaj)
Vnos v samobesediloENTER (po vnosu prvih nekaj znakov imena samobesedila in ko se pojavi zaslonski namig)
Vstavljanje znakov z uporabo kod znakov
DejanjePritisnite
Vstavljanje znaka Unicode za navedeno kodo znaka Unicode (šestnajstiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro (€), vnesite 20AC ter nato držite tipko ALT in pritisnite X.Koda znaka, ALT + X
Iskanje kode znaka Unicode za izbrani znak.ALT + X
Vstavljanje znaka ANSI za navedeno kodo znaka ANSI (desetiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro (€), držite tipko ALT in na številski tipkovnici pritisnite 0128.ALT + koda znaka (na številski tipkovnici)
Označevanje besedila in grafike
Besedilo označite tako, da držite tipko SHIFT in s puščičnimi tipkami premaknete kazalko.
Razširjanje izbora
DejanjePritisnite
Vklop načina za razširjanje.F8
Izbira najbližjega znaka.F8, nato pritisnite PUŠČICO LEVO ali PUŠČICO DESNO
Povečanje velikosti izbora.F8 (pritisnite enkrat za izbiro besede, dvakrat za izbiro stavka in tako dalje)
Zmanjšanje velikosti izbora.SHIFT + F8
Izklop načina za razširjanje.ESC
Razširitev izbora za en znak v desno.SHIFT + PUŠČICA DESNO
Razširitev izbora za en znak v levo.SHIFT + PUŠČICA LEVO
Razširitev izbora do konca besede.CTRL + SHIFT + PUŠČICA DESNO
Razširitev izbora do začetka besede.CTRL + SHIFT + PUŠČICA LEVO
Razširitev izbora do konca vrstice.SHIFT + END
Razširitev izbora do začetka vrstice.SHIFT + HOME
Razširitev izbora za eno vrstico navzdol.SHIFT + PUŠČICA DOL
Razširitev izbora za eno vrstico navzgor.SHIFT + PUŠČICA GOR
Razširitev izbora do konca odstavka.CTRL + SHIFT + PUŠČICA DOL
Razširitev izbora do začetka odstavka.CTRL + SHIFT + PUŠČICA GOR
Razširitev izbora za en zaslon navzdol.SHIFT + PAGE DOWN
Razširitev izbora za en zaslon navzgor.SHIFT + PAGE UP
Razširitev izbora do začetka dokumenta.CTRL + SHIFT + HOME
Razširitev izbora do konca dokumenta.CTRL + SHIFT + END
Razširitev izbora do konca okna.ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN
Razširitev izbora na celoten dokument.CTRL + A
Izbira navpičnega bloka besedila.CTRL + SHIFT + F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC za preklic izbirnega načina
Razširitev izbora do določenega mesta v dokumentu.F8 + puščične tipke; pritisnite ESC za preklic izbirnega načina
Označevanje besedila in grafike v tabeli
DejanjePritisnite
Označevanje vsebine naslednje celice.TAB
Označevanje vsebine prejšnje celice.SHIFT + TAB
Razširitev izbora na sosednje celice.Med držanjem tipke SHIFT pritiskajte puščično tipko
Označevanje stolpca.S puščičnimi tipkami se premaknite v celico na vrhu ali dnu stolpca, nato pa naredite nekaj od tega:
 • Pritisnite SHIFT + ALT + PAGE DOWN, če želite označiti stolpec od vrha do dna.
 • Pritisnite SHIFT + ALT + PAGE UP, če želite označiti stolpec od dna do vrha.
Razširitev izbora (ali bloka).CTRL + SHIFT + F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC za preklic izbirnega načina
Označevanje celotne tabele.ALT + F5 na številski tipkovnici (tipka NUM LOCK je izklopljena)
Premikanje po dokumentu
PremikPritisnite
En znak v levoPUŠČICA LEVO
En znak v desnoPUŠČICA DESNO
Eno besedo v levoCTRL + PUŠČICA LEVO
Eno besedo v desnoCTRL + PUŠČICA DESNO
En odstavek navzgorCTRL + PUŠČICA GOR
En odstavek navzdolCTRL + PUŠČICA DOL
Ena celica v levo (v tabeli)SHIFT + TAB
Ena celica v desno (v tabeli)TAB
Ena vrstica navzgorPUŠČICA GOR
Ena vrstica navzdolPUŠČICA DOL
Na konec vrsticeEND
Na začetek vrsticeHOME
Na vrh oknaALT + CTRL + PAGE UP
Na dno oknaALT + CTRL + PAGE DOWN
En zaslon navzgor (drsenje)PAGE UP
En zaslon navzdol (drsenje)PAGE DOWN
Na vrh naslednje straniCTRL + PAGE DOWN
Na vrh prejšnje straniCTRL + PAGE UP
Na konec dokumentaCTRL + END
Na začetek dokumentaCTRL + HOME
Na prejšnji popravekSHIFT + F5
Na mesto, kjer ste delali, ko ste dokument nazadnje zaprli (po odpiranju dokumenta)SHIFT + F5
Premikanje po tabeli
PremikPritisnite
Na naslednjo celico v vrsticiTAB
Na prejšnjo celico v vrsticiSHIFT + TAB
Na prvo celico v vrsticiALT + HOME
Na zadnjo celico v vrsticiALT + END
Na prvo celico v stolpcuALT + PAGE UP
Na zadnjo celico v stolpcuALT + PAGE DOWN
Na prejšnjo vrsticoPUŠČICA GOR
Na naslednjo vrsticoPUŠČICA DOL
Vrstica navzgorALT + SHIFT + PUŠČICA GOR
Vrstica navzdolALT + SHIFT + PUŠČICA DOL
Vstavljanje odstavkov in tabulatorjev v tabelo
Element za vstavljanjePritisnite
Novi odstavki v celiciENTER
Tabulatorji v celiciCTRL + TAB
Uporaba prepisovalnega načina
Če želite spremeniti nastavitve prepisovanja, da boste lahko dostopali do prepisovalnega načina s tipko INSERT, sledite tem korakom:
 1. Pritisnite tipke ALT + F, T, da odprete Wordove možnosti.
 2. Pritisnite A, da izberete DODATNO, in nato pritisnite tipko TAB.
 3. Pritisnite ALT + O, da se pomaknete na potrditveno polje Uporabi tipko INSERT za prepisovalni način.
 4. Označite potrditveno polje s PRESLEDNICO in pritisnite tipko ENTER.

  Če želite vklopiti ali izklopiti prepisovalni način, pritisnite tipko INSERT.

Oblikovanje znakov in odstavkov

Kopiranje oblikovanja
DejanjePritisnite
Kopiranje oblikovanja iz besedila.CTRL + SHIFT + C
Uporaba kopiranega oblikovanja v besedilu.CTRL + SHIFT + V
Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave


Opomba Te bližnjice na tipkovnici ne delujejo v celozaslonskem načinu za branje.
DejanjePritisnite
Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave.CTRL + SHIFT + F
Povečanje velikosti pisave.CTRL + SHIFT + >
Zmanjšanje velikosti pisave.CTRL + SHIFT + <
Povečanje velikosti pisave za eno točko.CTRL + ]
Zmanjšanje velikosti pisave za eno točko.CTRL + [
Oblikovanje znakov
DejanjePritisnite
Odpiranje pogovornega okna Pisava za oblikovanje znakov.CTRL + D
Spreminjanje velikosti črk (male ali velike).SHIFT + F3
Oblikovanje vseh črk kot velikih.CTRL + SHIFT + A
Krepko oblikovanje.CTRL + B
Podčrtano oblikovanje.CTRL + U
Podčrtovanje besed, ne pa tudi presledkov.CTRL + SHIFT + W
Dvojno podčrtovanje besedila.CTRL + SHIFT + D
Oblikovanje skritega besedila.CTRL + SHIFT + H
Ležeče oblikovanje.CTRL + I
Oblikovanje vseh črk kot pomanjšanih velikih črk.CTRL + SHIFT + K
Podpisano oblikovanje (samodejni razmik).CTRL + ENAČAJ
Nadpisano oblikovanje (samodejni razmik).CTRL + SHIFT + ZNAK PLUS
Odstranitev ročnega oblikovanja znakov.CTRL + PRESLEDNICA
Spreminjanje izbora v pisavo Symbol.CTRL + SHIFT + Q
Ogled in kopiranje oblik besedila
DejanjeTipke
Prikaz nenatisljivih znakov.CTRL + SHIFT + * (zvezdica na številski tipkovnici ne deluje)
Pregled oblikovanja besedila.SHIFT + F1 (nato kliknite besedilo z oblikovanjem, ki ga želite pregledati)
Kopiranje oblikovanja.CTRL + SHIFT + C
Lepljenje oblikovanja.CTRL + SHIFT + V
Nastavljanje razmika med vrsticami
DejanjePritisnite
Enojni razmik med vrsticami.CTRL + 1
Dvojni razmik med vrsticami.CTRL + 2
Nastavitev razmika na 1,5 vrstice.CTRL + 5
Dodajanje ali odstranjevanje razmika ene vrstice pred odstavkom.CTRL + 0 (ničla)
Poravnava odstavkov
DejanjePritisnite
Preklop med sredinsko in levo poravnavo odstavka.CTRL + E
Preklop med obojestransko in levo poravnavo odstavka.CTRL + J
Preklop med desno in levo poravnavo odstavka.CTRL + R
Leva poravnava odstavka.CTRL + L
Zamik odstavka z leve strani.CTRL + M
Odstranitev zamika odstavka z leve strani.CTRL + SHIFT + M
Ustvarjanje visečega zamika.CTRL + T
Zmanjšanje visečega zamika.CTRL + SHIFT + T
Odstranitev oblikovanja odstavka.CTRL + Q
Uporaba slogov za odstavke
DejanjePritisnite
Odpiranje podokna opravil Uporabi sloge.CTRL + SHIFT + S
Odpiranje podokna opravil Slogi.ALT + CTRL + SHIFT + S
Zagon samooblikovanja.ALT + CTRL + K
Uporaba navadnega sloga.CTRL + SHIFT + N
Uporaba sloga »Naslov 1«.ALT + CTRL + 1
Uporaba sloga »Naslov 2«.ALT + CTRL + 2
Uporaba sloga »Naslov 3«.ALT + CTRL + 3
Če želite zapreti podokno opravil Slogi, sledite tem korakom:
 1. Če podokno opravil Slogi ni označeno, pritisnite tipko F6, da ga označite.
 2. Pritisnite tipki CTRL + PRESLEDNICA.
 3. S puščičnimi tipkami izberite Zapri in pritisnite tipko ENTER.

Vstavljanje in urejanje predmetov

Vstavljanje predmeta
Če želite vstaviti predmet, sledite tem korakom:
 1. Pritisnite ALT, N, J in nato J, da odprete pogovorno okno Predmet.
 2. Naredite nekaj od tega:
  • Pritisnite PUŠČICO DOL, da izberete vrsto predmeta, in nato pritisnite tipko ENTER, da ustvarite predmet.
  • Če želite preklopiti na zavihek Ustvari iz datoteke, pritisnite tipki CTRL + TAB; nato pritisnite TAB in vnesite ime datoteke s predmetom, ki ga želite vstaviti, ali poiščite datoteko.
Urejanje predmeta
Če želite urediti predmet, sledite tem korakom:
 1. Ko je kazalka postavljena levo od predmeta v dokumentu, označite predmet, tako da pritisnete SHIFT + PUŠČICA DESNO.
 2. Pritisnite SHIFT + F10.
 3. Če se želite pomakniti do možnosti »Ime predmeta«, pritiskajte tipko TAB in nato dvakrat pritisnite tipko ENTER.
Vstavljanje grafike SmartArt
Če želite vstaviti grafiko SmartArt, sledite tem korakom:
 1. Pritisnite in spustite tipki ALT, N in nato M, da izberete SmartArt.
 2. S puščičnimi tipkami izberite želeno vrsto grafike.
 3. Pritisnite tipko TAB, nato pa s puščičnimi tipkami izberite grafiko, ki jo želite vstaviti.
 4. Pritisnite tipko ENTER.
Vstavljanje sloga WordArt
Če želite vstaviti slog WordArt, sledite tem korakom:
 1. Pritisnite in spustite tipki ALT, N in nato W, da izberete WordArt.
 2. S puščičnimi tipkami izberite želeni slog WordArt in pritisnite tipko ENTER.
 3. Vnesite želeno besedilo.
 4. Pritisnite tipko ESC, da izberete predmet WordArt, nato pa s puščičnimi tipkami premaknite predmet.
 5. Za vrnitev v dokument znova pritisnite tipko ESC.

Spajanje dokumentov in polja

Izvajanje spajanja dokumentov


Opomba Če želite uporabiti te bližnjice na tipkovnici, morate biti na zavihku Pošiljanje.
DejanjePritisnite
Predogled spajanja dokumentov.ALT + SHIFT + K
Spajanje dokumenta.ALT + SHIFT + N
Tiskanje spojenega dokumenta.ALT + SHIFT + M
Urejanje podatkovnega dokumenta za spajanje dokumentov.ALT + SHIFT + E
Vstavljanje spojnega polja.ALT + SHIFT + F
Delo s polji
DejanjePritisnite
Vstavljanje polja DATE.ALT + SHIFT + D
Vstavljanje polja LISTNUM.ALT + SHIFT + L
Vstavljanje polja PAGE.ALT + SHIFT + P
Vstavljanje polja TIME.ALT + SHIFT + T
Vstavljanje praznega polja.CTRL + F9
Posodobitev povezanih informacij v izvornem dokumentu programa Word.CTRL + SHIFT + F7
Posodobitev označenih polj.F9
Odstranitev povezave iz polja.CTRL + SHIFT + F9
Preklapljanje med izbrano kodo polja in njenim rezultatom.SHIFT + F9
Preklapljanje med vsemi kodami polja in njihovimi rezultati.ALT + F9
Zagon ukaza GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikazuje rezultate polj.ALT + SHIFT + F9
Premik na naslednje polje.F11
Premik na prejšnje polje.SHIFT + F11
Zaklepanje polja.CTRL + F11
Odklepanje polja.CTRL + SHIFT + F11

Vrstica z jeziki

Prepoznavanje rokopisa
DejanjePritisnite
Preklapljanje med jeziki ali postavitvami tipkovnice.Leva tipka ALT + SHIFT
Prikaz seznama alternativ popravkov.tipka windows + C
Vklop ali izklop rokopisa.tipka windows + H
Vklop ali izklop urejevalnika z vnosno metodo za japonščino (IME) na tipkovnici s 101 tipko.ALT + ~
Vklop ali izklop urejevalnika z vnosno metodo za korejščino (IME) na tipkovnici s 101 tipko.Desna tipka ALT
Vklop ali izklop urejevalnika z vnosno metodo za kitajščino (IME) na tipkovnici s 101 tipko.CTRL + PRESLEDNICA
Namigi
 • Kombinacijo tipk za preklapljanje med jeziki ali postavitvami tipkovnice lahko izberete v pogovornem oknu Dodatne nastavitve tipk. Če želite odpreti pogovorno okno Dodatne nastavitve tipk, z desno tipko miške kliknite vrstico Jezik, nato pa kliknite Nastavitve. V razdelku Lastnosti kliknite Nastavitve tipk.
 • Tipka z logotipom sistema Windows tipka windows je pri večini tipkovnic na voljo v spodnji vrstici tipk.

Pregled funkcijskih tipk

Funkcijske tipke
DejanjePritisnite
Pridobitev pomoči ali obisk Microsoftovega spletnega mesta Office.com.F1
Premikanje besedila ali grafike.F2
Ponovitev zadnjega dejanja.F4
Izbira ukaza Pojdi na (zavihek Osnovno).F5
Premik v naslednje podokno ali okvir.F6
Izbira ukaza Črkovanje (zavihek Pregled).F7
Razširitev izbora.F8
Posodobitev označenih polj.F9
Prikaz nasvetov za tipke.F10
Premik na naslednje polje.F11
Izbira ukaza Shrani kot.F12
SHIFT + funkcijska tipka
DejanjePritisnite
Zagon kontekstne pomoči ali razkrivanje oblikovanja.SHIFT + F1
Kopiranje besedila.SHIFT + F2
Spreminjanje velikosti črk (male ali velike).SHIFT + F3
Ponovitev dejanja Najdi ali Pojdi na.SHIFT + F4
Premik na zadnjo spremembo.SHIFT + F5
Premik v prejšnje podokno ali okvir (ko pritisnete tipko F6).SHIFT + F6
Izbira ukaza Slovar sopomenk (zavihek Pregled, skupina Preverjanje).SHIFT + F7
Zmanjšanje velikosti izbora.SHIFT + F8
Preklapljanje med kodo polja in njenim rezultatom.SHIFT + F9
Prikaz priročnega menija.SHIFT + F10
Premik na prejšnje polje.SHIFT + F11
Izbira ukaza Shrani.SHIFT + F12
CTRL + funkcijska tipka
DejanjePritisnite
Razširitev ali strnitev traku.CTRL + F1
Izbira ukaza Predogled tiskanja.CTRL + F2
Izrezovanje v konico.CTRL + F3
Zapiranje okna.CTRL + F4
Premik v naslednje okno.CTRL + F6
Vstavljanje praznega polja.CTRL + F9
Maksimiranje okna dokumenta.CTRL + F10
Zaklepanje polja.CTRL + F11
Izbira ukaza Odpri.CTRL + F12
CTRL + SHIFT + funkcijska tipka
Dejanje:Pritisnite
Vstavljanje vsebine konice.CTRL + SHIFT + F3
Urejanje zaznamka.CTRL + SHIFT + F5
Premik v prejšnje okno.CTRL + SHIFT + F6
Posodobitev povezanih informacij v izvornem dokumentu programa Word 2010.CTRL + SHIFT + F7
Razširitev izbora ali bloka.CTRL + SHIFT + F8, nato pritisnite puščično tipko
Odstranitev povezave iz polja.CTRL + SHIFT + F9
Odklepanje polja.CTRL + SHIFT + F11
Izbira ukaza Natisni.CTRL + SHIFT + F12
ALT + funkcijska tipka
DejanjePritisnite
Premik na naslednje polje.ALT + F1
Ustvarjanje novega gradnika.ALT + F3
Izhod iz programa Word 2010.ALT + F4
Obnovitev velikosti okna programa.ALT + F5
Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v dokument; velja za pogovorna okna, ki to podpirajo.ALT + F6
Iskanje naslednje pravopisne ali slovnične napake. ALT + F7
Zagon makra.ALT + F8
Preklapljanje med vsemi kodami polja in njihovimi rezultati.ALT + F9
Prikaz podoken opravil Izbor in Vidljivost.ALT + F10
Prikaz kode programa Microsoft Visual Basic.ALT + F11
ALT + SHIFT + funkcijska tipka
DejanjePritisnite
Premik na prejšnje polje.ALT + SHIFT + F1
Izbira ukaza Shrani.ALT + SHIFT + F2
Prikaz podokna opravil Raziskovanje.ALT + SHIFT + F7
Zagon ukaza GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikazuje rezultate polj.ALT + SHIFT + F9
Prikaz menija ali sporočila za razpoložljivo dejanje.ALT + SHIFT + F10
Izbira gumba Kazalo vsebine v vsebniku »Kazalo vsebine«, če je ta vsebnik aktiven.ALT + SHIFT + F11
CTRL + ALT + funkcijska tipka
DejanjePritisnite
Prikaz Microsoftovih informacij o sistemu.CTRL + ALT + F1
Izbira ukaza Odpri.CTRL + ALT + F2
Sklici
Če želite več informacij o bližnjicah na tipkovnici, v meniju Pomoč kliknite Pomoč za Microsoft Word, v Officeovega pomočnika ali čarovnika za odgovore vnesite bližnjice na tipkovnici, nato pa kliknite Išči in si oglejte temo.
keyboard inf
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 290938 – Zadnji pregled: 04/28/2014 15:02:00 – Revizija: 2.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbusage kbsmbportal KB290938
Povratne informacije
html>