Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Omejitve pri uporabi datotek osebnih map (.pst) prek povezav LAN in WAN

Podpora za Windows XP je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Windows XP. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Podpora za Office 2003 je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Office 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Podpora za Windows Server 2003 se je končala 14. julija 2015

Microsoft je 14. julija 2015 ukinil podporo za Windows Server 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Povzetek
V tem članku so napotki glede omejitev pri uporabi datotek osebnih map (.pst) prek povezave lokalnega omrežja (LAN) ali prostranega omrežja (WAN). Datotek .pst ne uporabljajte za dolgoročno in redno shranjevanje sporočil v poslovnem okolju.

V članku je opisano, kako lahko shranite podatke še na tri druge načine:
 • Uporabite osebne nabiralnike arhiva v strežniku Microsoft Exchange Server 2010 ali Microsoft Exchange Server 2013.
 • Konfigurirajte program Microsoft Outlook v predpomnjenem načinu Exchange. S tem se podatki nabiralnika strežnika Exchange Server predpomnijo v lokalni datoteki map brez povezave (.ost).
 • Konfigurirajte program Outlook, da se bo izvajal v terminalskih storitvah Windows in povezal z nabiralnikom strežnika Exchange Server v načinu z vzpostavljeno povezavo.

V tem članku je opisan tudi podprt primer v zvezi z datotekami .pst v omrežju, ko se program Microsoft Outlook 2010 ali Microsoft Outlook 2013 oddaljeno uporablja v gostiteljskem strežniku seje oddaljenega namizja Windows Server 2008 R2 (RDSH).
Dodatne informacije
Skupina za Microsoft Exchange Server 4.0 je ustvarila datoteke .pst, da lahko uporabniki ohranijo kopijo svojih sporočil v lokalnem računalniku. Datoteke .pst predstavljajo tudi shrambo sporočil za uporabnike, ki nimajo dostopa do računalnika s strežnikom Microsoft Exchange Server (npr. uporabniki e-pošte POP3 ali IMAP).  

Toda datoteke .pst niso rešitev za poslovno omrežje. Omrežni imenik ali pot UNC (Universal Naming Convention) sicer lahko določite kot mesto za shranjevanje datoteke .pst, vendar omrežja ne uporabljajte za dolgoročno in redno shranjevanje sporočil v poslovnem okolju.  

Datoteka .pst je način shranjevanja sporočil, ki temelji na dostopu do datotek. To pomeni, da računalnik uporablja posebne ukaze za dostop do datotek, ki jih operacijski sistem posreduje za branje in zapisovanje podatkov v datoteko.

Takšno shranjevanje pri povezavah WAN ali LAN ni učinkovito, ker povezave WAN in LAN uporabljajo načine, ki temeljijo na dostopu do omrežja. To so ukazi, ki jih operacijski sistem posreduje za pošiljanje (ali prejemanje) podatkov v drug računalnik v omrežju. Če obstaja oddaljena datoteka .pst (prek omrežne povezave), poskuša Outlook z ukazi datoteke prebrati podatke iz datoteke ali jih vanjo zapisati. Nato mora operacijski sistem te ukaze poslati prek omrežja, ker datoteka ni shranjena v lokalnem računalniku. S tem se povečajo stroški in čas, ki je potreben za branje in zapisovanje podatkov v datoteko. Če uporabljate datoteko .pst prek omrežne povezave in se povezava prekine, se lahko datoteka poškoduje.

Če želite več informacij o morebitnih težavah z napravami za omrežno shranjevanje ali s strežniki z omrežnimi pogoni, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:  Druge značilnosti uporabe datotek .pst prek povezav WAN in LAN
 • Vse operacije trajajo dlje časa.
 • Zapisovanje lahko traja približno štirikrat dlje kot branje.
 • Outlook deluje počasneje kot odjemalec Exchange.
Zaradi teh značilnosti datoteke map brez povezave (.ost) in datoteke z osebnim adresarjem (.pab), do katerih oddaljeno dostopate na omrežnem pogonu, niso podprte konfiguracije.

Če so v vašem podjetju gostujoči uporabniki, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: 

Priporočila

Microsoft priporoča spodnje rešitve. Prve tri rešitve uporabite namesto datotek .pst prek omrežja LAN ali WAN. Četrto rešitev uporabite za datoteke .pst v omrežju, vendar le, ko program Outlook 2010 ali Outlook 2013 oddaljeno gosti gostiteljski strežnik seje oddaljenega namizja Windows Server 2008 R2.

Osebni nabiralnik arhiva v strežnikih Exchange Server 2010 in Exchange Server 2013

Z nabiralniki arhiva lahko prevzamete nadzor nad podatki sporočanja v podjetju, tako da odstranite potrebo po osebnih datotekah za shranjevanje (.pst) in omogočite uporabnikom, da shranjujejo sporočila v osebni nabiralnik arhiva prek programov Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2007 in Microsoft Office Outlook Web App.

Če želite več informacij o osebnih arhivih, obiščite to Microsoftovo spletno mesto TechNet:

Exchange Server z lokalno datoteko .ost

Ko delate prek omrežja WAN ali LAN, konfigurirajte program Microsoft Outlook v predpomnjenem načinu Exchange. S tem se podatki nabiralnika strežnika Exchange Server predpomnijo v lokalni datoteki map brez povezave (.ost). Ta konfiguracija omogoča uspešno delovanje oddaljenega odjemalca, tudi če nima vzpostavljene povezave s strežnikom. Datoteke .ost podpirajo lokalno podvajanje, kar pomeni, da se lahko v datoteke .ost podvojijo vse mape in podatki v njih – ne le e-poštna sporočila, kot je to mogoče, ko uporabljate oddaljeno pošto. Zato je uporaba datotek .ost učinkovitejša in enostavnejša. Datoteke .ost prav tako niso odvisne od razpoložljivosti računalnika s strežnikom Exchange Server (razen pri sinhroniziranju novih podatkov iz strežnika v odjemalca in obratno), ker se informacije predpomnijo v lokalni datoteki .ost. S tem se izboljša učinkovitost delovanja, ker se prikazane informacije shranijo na lokalni pogon, glavna kopija podatkov pa ostane v strežniku, kjer lahko do njih dostopate in jih varnostno kopirate. Datoteke .ost zagotavljajo tudi redundantnost podatkov, zaradi česar so podatki celovitejši in bolj obnovljivi. 

Microsoftove terminalske storitve

Če želi neko podjetje učinkovito uporabljati program Outlook prek povezave WAN ali LAN, mora konfigurirati program Outlook, da se bo med uporabo terminalskih storitev Microsoft Windows povezal z nabiralnikom strežnika Exchange Server v načinu z vzpostavljeno povezavo. Ko uporabljate terminalske storitve, se prenesejo le informacije, ki so potrebne za posodobitev zaslona. Če veliko oddaljenih uporabnikov uporablja terminalske storitve (namesto datotek .pst ali .ost), se pri analizi porabe pasovne širine omrežja pokažejo opazni prihranki.

Oddaljeno gostovanje programa Outlook 2013 ali Outlook 2010 prek gostiteljskega strežnika seje oddaljenega namizja Windows Server 2008 R2 (RDSH) ali infrastrukture navideznega namizja (VDI)

Funkcije programov Outlook 2013 in Outlook 2010 so podprte, če uporabljate datoteke .pst ali .ost v omrežju, ko so izpolnjeni ti pogoji:
 • Uporabljate širokopasovno omrežno povezavo s kratko zakasnitvijo.
 • Do posameznih datotek dostopa en sam odjemalec (en odjemalec Outlook na datoteko .pst ali .ost).
 • Oddaljena uporaba programa Outlook poteka prek gostiteljskega strežnika seje oddaljenega namizja Windows Server 2008 R2 (RDSH) ali infrastrukture navideznega namizja Windows Server 2008 R2 (VDI).
Če določena funkcija programa Outlook preneha delovati ali se datoteke .pst ali .ost poškodujejo in lahko ponovite težavo v zgornjem okolju, se obrnite na Microsoftovo podporo.

Opomba Microsoft vam ne bo pomagal odpraviti težave s počasnim delovanjem zaradi datotek .pst ali .ost v omrežju. Stranke so same odgovorne za zagotavljanje in vzdrževanje ustreznega delovanja V/I v omrežju ter na disku.

Pomembno V virtualizacijskem okolju programske opreme ali programov drugih proizvajalcev Microsoftovi programi morda ne bodo delovali po pričakovanjih. Microsoftovih izdelkov, ki se izvajajo v virtualizacijskem okolju programske opreme ali programov drugih proizvajalcev, ne preskušamo. Prav tako ne nudimo podpore za Microsoftove programe, ki se izvajajo v takšnem okolju.

Napotke glede razširljivosti omrežja, ki so značilni za to konfiguracijo, najdete v informativnem dokumentu »Predpomnjeni način Exchange v okolju gostiteljskega strežnika seje oddaljenega namizja: načrtovanje (Outlook 2010)«. Vsebina v tem dokumentu se posebej nanaša na predpomnjeni način Exchange, vendar lahko metriko razširljivosti uporabite tudi za druge konfiguracije programa Outlook, če so izpolnjeni pogoji na prejšnjem seznamu. Če želite prenesti ta informativni dokument kot dokument programa Microsoft Word (.docx), obiščite to Microsoftovo spletno mesto:

Kaj je treba upoštevati pri shranjevanju datotek .pst

Med shranjevanjem datotek .pst se lahko omrežni pogoni prenehajo odzivati. To lahko povzroči številne težave z odjemalcem – Outlook se lahko preneha odzivati ali pa namizje v odjemalskem računalniku zmrzne. To začasno stanje je posledica razvrščanja v delovnih vrstah storitve strežnika. Storitev strežnika s pomočjo delovnih nalog, kot je zahteva za razširitev datoteke .pst, obravnava zahteve V/I, ki jih prejme prek omrežja. Delovne naloge so razvrščene v delovne vrste storitve strežnika, nato pa jih obravnavajo delovne niti storitve strežnika. Delovne naloge so dodeljene iz vira jedra, ki se imenuje neostranjena zaloga (NPP). Storitev strežnika pošlje te zahteve V/I v diskovni podsistem. Če se iz prej omenjenih razlogov diskovni sistem ne odzove pravočasno, se dohodne zahteve V/I razvrstijo s pomočjo delovnih nalog v delovnih vrstah strežnika. Delovne naloge so dodeljene iz neostranjene zaloge (NPP), zato tega vira sčasoma zmanjka. Zaradi tega se sistemi sčasoma prenehajo odzivati in zabeležijo ID dogodka 2019.

Če odpravite to težavo, je potrditev težave običajno na voljo v zajetih podatkih pripomočkov Poolmon in Perfmon. V sledi pripomočka Poolmon lahko na primer vidite porast dodelitev oznak zaloge LSwn. Te dodelitve ustvari program Srv.sys. Velikost dodelitve je mogoče konfigurirati z vrednostjo registra SizReqBuf. Za vsako delovno nalogo, ki jo uporablja storitev strežnika, se ustvari ena dodelitev. Ko odpravite to težavo s pripomočkom Perfmon, se števec »Razpoložljive delovne naloge« stalno zmanjšuje. Če števec »Razpoložljive delovne naloge« doseže ničlo, odjemalci morda ne bodo mogli dostopati do datotek. Do napak z ID-jem dogodka 2019 lahko pride tudi, če težavo povzročajo dodelitve SLwn (izraba neostranjene zaloge). Težave z datoteko .pst nakazuje tudi oznaka MmSt. Ta oznaka predstavlja vnose v ostranjevalno tabelo (PTE) za prototip predmeta odseka Mm – strukturo, povezano z upravljanjem pomnilnika, ki se uporablja za preslikane datoteke. (To je oznaka zaloge za preslikavo pomnilnika operacijskega sistema, ki se uporablja za sledenje datotekam v skupni rabi.) Težave z oznako MmSt se pogosto pokažejo kot izraba ostranjene zaloge (ID dogodka 2020).

Odpravljanje težav s povezljivostjo strežnika Exchange in učinkovitostjo delovanja programa Outlook, kjer obstajajo datoteke v skupni rabi

Če okolje vsebuje datoteke .pst v omrežni skupni rabi, morate med odpravljanjem težav upoštevati te napotke:
 • Te datoteke ne smejo biti shranjene na istem shranjevalnem mediju kot datoteke, ki jih uporablja strežnik Exchange. To vključuje osnovne datoteke, zbirke podatkov in dnevniške datoteke.
 • Prekinite povezavo med temi datotekami in profilom v programu Outlook ter znova zaženite program Outlook.

Zaradi teh težav in ker obstaja možnost, da datoteke .pst v skupni rabi povzročajo težave z učinkovitostjo delovanja odjemalca, morata skupini za podporo za Microsoft Exchange Server in Microsoft Office Outlook izvesti te ukrepe med odpravljanjem težav.

Sklici
Če želite več informacij, kliknite te številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
208480 Opis namena in zmogljivosti opreme za shranjevanje programa Outlook (Besedilo je morda v angleščini)
177446 Preskušanje učinkovitosti delovanja Microsoftovega klica oddaljene procedure (RPC) (Besedilo je morda v angleščini)
MSCS Cluster 1055 OL2K network share network drive OST supported OL2003 OL2007 OL2010 OL2013
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 297019 – Zadnji pregled: 02/26/2013 17:12:00 – Revizija: 1.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Home Server, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Release Candidate, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbstore kbemail kbinfo KB297019
Povratne informacije
amp;t=">