Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Nastavitev programa Microsoft Distributed Transaction Coordinator v gruči operacijskega sistema Windows Server 2003

Podpora za Windows Server 2003 se je končala 14. julija 2015

Microsoft je 14. julija 2015 ukinil podporo za Windows Server 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

POVZETEK
Ta članek opisuje nastavitev sredstva Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) v gruči operacijskega sistema Windows Server 2003. Microsoft podpira izvajanje programa MSDTC v vozliščih gruče samo kot sredstvo gruče. Za namestitev programa MSDTC sta na voljo dve možnosti.

Preden s skrbnikom gruče ali datoteko Cluster.exe ustvarite sredstvo MSDTC, morate omogočiti dostop do omrežnega koordinatorja porazdeljenih transakcij (DTC).Če želite več informacij o omogočanju dostopa do DTC, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
817064 Omogočanje dostopa do omrežnega koordinatorja porazdeljenih transakcij (DTC) v operacijskem sistemu Windows Server 2003 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini.)
Opomba Če je to gruča »Majority Node Set« (MNS), ne uporabite sredstva MNS kot napravo za shranjevanje za program MSDTC. MSDTC zahteva sredstvo za shranjevanje, kot je na primer fizični disk.
DODATNE INFORMACIJE
Program MSDTC namestite na enega od naslednjih načinov.

1. način: Uporaba skrbnika gruče (Cluster Administrator)

Ta odsek opisuje namestitev programa MSDTC s skrbnikom gruče v vsa vozlišča gruče. Program MSDTC morate v skrbniku gruče namestiti samo enkrat in nastavljen bo v vseh vozličih gruče. Programa MSDTC ni treba namestiti ročno v vsaki posamezni gruči.
 1. Dokončajte korake, ki so opisani v članku številka 817064 iz Microsoftove zbirke znanja.

  Opomba Dostopa do omrežnega DTC-ja ni treba omogočiti, če je gruča namenjena strežniku Microsoft Exchange Server.
 2. Zaženite »Cluster Administrator« (Skrbnik gruče). Naredite naslednje:
  1. Kliknite Start in pokažite na All Programs (Vsi programi).
  2. V pogovornem oknu Administrative Tools (Skrbniška orodja) kliknite Cluster Administrator (Skrbnik gruče).
 3. Ustvarite skupino, imenovano »MSDTC Group« (Skupina programa MSDTC), ki naj vsebuje fizični disk, ime omrežja in naslov IP. Naredite naslednje:
  1. V meniju File (Datoteka) izberite New (Nova) in kliknite Group (Skupina). Prikaže se okno »New Group Wizard« (Čarovnik za novo skupino).
  2. Sledite navodilom iz čarovnika za novo skupino, da ustvarite skupino programa MSDTC.
  OpombaPriporočamo vam, da ustvarite sredstvo MSDTC v lastni skupini sredstev, kot bi jo na primer ustvarili v strežniku Microsoft SQL Server, kjer to lahko naredite. Če želite to narediti, sledite korakom v tem postopku. Če tega ne morete narediti ali če je primer DTC-ja preprost, kot je npr. gruča, namenjena strežniku Exchange Server, pojdite na 7. korak in izberite skupino »Cluster« (Gruča). V gručah strežnika Exchange Server morate sredstvo MSDTC postaviti v privzeto skupino gruče.

  Pomembno Ko ustvarite novo skupino za MSDTC, morate zanj ustvariti ime omrežja, naslov IP in fizični disk. Morda že imate sredstvo za fizični disk, ki ga lahko premaknete v novo skupino. Ko ustvarite skupino za MSDTC, morate ustvariti sredstvo za naslov IP, sredstvo za ime omrežja in sredstva za fizični disk. Morda že imate sredstvo za fizični disk, ki ga lahko premaknete v novo skupino za MSDTC.
 4. Ustvarite sredstvo za naslov IP:
  1. Z desno miškino tipko kliknite skupino za MSDTC in nato kliknite New\Resource (Nov\sredstvo).
  2. Vnesite opisno ime, na primer MSDTC IP Address (Naslov IP za MSDTC).
  3. V pogovornem oknu Resource Type (Vrsta sredstva) kliknite IP Address (Naslov IP), potrdite polje MSDTC Group (Skupina za MSDTC) in kliknite Next (Naprej).
  4. V pogovornem oknu Possible Owners (Možni lastniki) kliknite Next (Naprej), razen če ne želite, da bi se program MSDTC izvajal v posebnem vozlišču.
  5. V polje Dependencies (Odvisnosti) ne dodajte nobenih odvisnosti in kliknite Next (Naprej).
  6. V pogovornem oknu TCP/IP Address Parameters (Parametri naslova TCP/IP) izberite javno omrežje, vnesite edinstven naslov IP za MSDTC in kliknite Next (Naprej).
  7. Kliknite Finish (Dokončaj) in nato še OK (V redu) za potrditev, da ste ustvarili sredstvo.
 5. Ustvarite sredstvo za ime omrežja:
  1. Z desno miškino tipko kliknite skupino za MSDTC in nato kliknite New\Resource (Nov\sredstvo).
  2. Vnesite opisno ime, na primer MSDTC Network Name (Ime omrežja za MSDTC).
  3. V pogovornem oknu Resource Type (Vrsta sredstva) kliknite Network name (Ime omrežja), potrdite polje MSDTC Group (Skupina za MSDTC) in kliknite Next (Naprej).
  4. V pogovornem oknu Possible Owners (Možni lastniki) kliknite Next (Naprej), razen če ne želite, da bi se program MSDTC izvajal v posebnem vozlišču.
  5. V polje Dependencies (Odvisnosti) dodajte naslov IP za MSDTC kot odvisnost sredstva in kliknite Next (Naprej).
  6. V polje Name (Ime) vnesite ime omrežja za sredstvo MSDTC in kliknite Next (Naprej).
  7. Kliknite Finish (Dokončaj) in nato še OK (V redu) za potrditev, da ste ustvarili sredstvo.
 6. Ustvarite sredstvo za fizični disk.

  Opomba Morda ste že ustvarili sredstvo za fizični disk. V tem primeru morate premakniti sredstvo za fizični disk v skupino za MSDTC in nadaljevati z naslednjim korakom.
  1. Z desno miškino tipko kliknite skupino za MSDTC in nato kliknite New\Resource (Nov\sredstvo).
  2. Vnesite opisno ime, na primer MSDTC Physical disk (Fizični disk za MSDTC).
  3. V pogovornem oknu Resource Type (Vrsta sredstva) kliknite Physical disk (Fizični disk), potrdite polje MSDTC Group (Skupina za MSDTC) in kliknite Next (Naprej).
  4. V pogovornem oknu Possible Owners (Možni lastniki) kliknite Next (Naprej), razen če ne želite, da bi se program MSDTC izvajal v posebnem vozlišču.
  5. V polje Dependencies (Odvisnosti) ne dodajte nobenih odvisnosti in kliknite Next (Naprej).
  6. V pogovornem oknu Disk Parameters (Parametri diska) kliknite fizični disk, ki ga želite uporabiti za MSDTC.
  7. Kliknite Finish (Dokončaj) in nato še OK (V redu) za potrditev, da ste ustvarili sredstvo.
 7. Z desno miškino tipko kliknite skupino za MSDTC in nato kliknite New\Resource (Nov\sredstvo).
 8. Vnesite ime, na primer MSDTC Resource (Sredstvo za MSDTC).
 9. V pogovornem oknu Resource Type (Vrsta sredstva) potrdite polje Distributed Transaction Coordinator (Koordinator porazdeljenih transakcij), preverite, ali ste potrdili polje MSDTC Group (Skupina za MSDTC) in kliknite Next (Naprej).
 10. V pogovornem oknu Possible Owners (Možni lastniki) kliknite Next (Naprej), razen če ne želite, da bi se program MSDTC izvajal v posebnem vozlišču.
 11. V polju Dependencies (Odvisnosti) pritisnite in držite tipko CTRL, izberite fizični disk in ime omrežja, ki ste ju ustvarili v 2. koraku, in kliknite gumb Add (Dodaj).
 12. Kliknite Finish (Dokončaj) in nato še OK (V redu) za potrditev, da ste ustvarili sredstvo.
 13. Z desno miškino tipko kliknite skupino za MSDTC in nato kliknite Bring Online (Postavi v omrežje).

2. način: Uporaba datoteke Cluster.exe

Ta odsek opisuje namestitev programa MSDTC z datoteko Cluster.exe. Datoteka Cluster.exe je najboljša možnost za skriptno izvajanje namestitve in nastavitve programa MSDTC v več gručah. Program MSDTC morate v gruči nastaviti samo enkrat in vsa vozlišča v gruči so posodobljena.
 1. Dokončajte korake, ki so opisane v članku številka 817064 iz Microsoftove zbirke znanja.

  Opomba Dostopa do omrežnega DTC-ja ni treba omogočiti, če je gruča namenjena strežniku Microsoft Exchange Server.
 2. V ukazni vrstici ustvarite skupino, imenovano »MSDTC Group«, ki vsebuje fizični disk, ime omrežja in naslov IP (ali uporabite že obstoječo skupino).

  Opomba Z datoteko Cluster.exe lahko ročno ustvarite ukaze za ustvarjanje skupin in sredstev. Glejte »Pomoč in podpora« in preglejte odsek »Pregled ukazov gruče«.

  OpombaPriporočamo vam, da ustvarite sredstvo MSDTC v lastni skupini sredstev, kot bi jo na primer ustvarili v strežniku Microsoft SQL Server, kjer to lahko naredite. Če to želite narediti, sledite 2. koraku, da ustvarite novo skupino. Če tega ne morete narediti ali če je primer DTC-ja preprost, kot je npr. gruča, namenjena strežniku Exchange Server, nadaljujte in izberite skupino »Cluster« (Gruča). V gručah strežnika Exchange Server morate sredstvo MSDTC postaviti v privzeto skupino gruče.
 3. V ukazno vrstico vnesite naslednji ukaz:
  cluster clustername res "MSDTC Resource" /CREATE /GROUP:"MSDTC Group" /TYPE:"Distributed Transaction Coordinator"
  S tem ukazom ustvarite sredstvo za MSDTC.

  Opomba Če uporabljate že obstoječo skupino gruče, zamenjajte ime skupine z »MSDTC Group«.
 4. Zaženite naslednje ukaze:
  cluster clustername res "MSDTC Resource" /ADDDEP:"Network Name"

  cluster clustername res "MSDTC Resource" /ADDDEP:"Disk Q:"
  kjer je Network Name pravilno sredstvo za ime omrežja, ki ga uporabljate, in Disk Q fizični disk v skupini za MSDTC.

  S temi ukazi dodate ustrezne odvisnosti.
 5. Zaženite naslednji ukaz, da postavite program MSDTC v omrežje:
  cluster clustername res "MSDTC Resource" /ON
  S tem postavite MSDTC v omrežje.
Opomba Programa MSDTC ne morete namestiti v mešanem načinu gruče. Vsa vozlišča v gruči morajo za uporabo teh načinov uporabljati operacijski sistem Windows Server 2003. Za več informacij glejte »Pomoč in podpora«.
SKLICI
Če želite več informacij o ustvarjanju osnovnega navideznega strežnika, ki vsebuje informacije o ustvarjanju sredstva za ime omrežja in sredstva za naslov IP, kliknite naslednjo številko članka izMicrosoftove zbirke znanja:
257932 Ustvarjanje navideznega strežnika s strežnikom Microsoft Cluster Server (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini.)
mscs dtc event id 4148
Lastnosti

ID članka: 301600 – Zadnji pregled: 02/06/2006 18:12:00 – Revizija: 20.1

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

 • kbhowto kbenv kbclustering KB301600
Povratne informacije
ml>