Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Pri uporabi popolnoma določenega imena domene (FQDN) ali naslova IP je intranetno mesto prepoznano kot internetno mesto

Podpora za Windows XP je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Windows XP. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Podpora za Office 2003 je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Office 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Podpora za Windows Server 2003 se je končala 14. julija 2015

Microsoft je 14. julija 2015 ukinil podporo za Windows Server 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

SIMPTOMI
Ko dostopate do krajevnega omrežja (LAN), intranetnega sredstva ali intranetnega spletnega mesta z naslovom IP (internetni protokol) ali popolnoma določenim imenom domene (FQDN), računalnik prepozna sredstvo ali spletno mesto kot internetno področje in ne kot področje lokalnega intraneta. To se lahko zgodi, ko dostopate do sredstev ali spletnih mest z Microsoft Internet Explorerjem ali Windows Internet Explorerjem, z Raziskovalcem, ukaznim pozivom ali programom v sistemu Windows in pri tem vnesete naslov v kateri od naslednjih oblik:
 • \\Računalnik.poddomena.domena.com\sredstvovskupnirabi
 • http://računalnik.poddomena.domena.com
 • \\157.54.100.101\sredstvovskupnirabi
 • file://157.54.100.101/sredstvovskupnirabi
 • http://157.54.100.101
To se lahko zgodi ne glede na to, ali so določene katere koli od naslednjih nastavitev:
 • V Microsoft Internet Explorerju ali Windows Internet Explorerju ste v pogovornem oknu Nastavitve strežnika proxy, v razdelku Izjeme dodali popolnoma določeno ime domene FQDN (oziroma *.domena.com) ali naslov IP (oziroma niz naslovov) v polje Ne uporabljaj strežnika proxy za naslove, ki se začnejo z .

  Opomba V Internet Explorerju odprete pogovorno okno Nastavitve strežnika proxy, tako da v meniju Orodja kliknete Internetne možnosti, nato Povezave in nato kliknete Nastavitve strežnika proxy.
 • V pogovornem oknu Nastavitve lokalnega omrežja (LAN) ste potrdili polje Pri lokalnih naslovih zaobidi strežnik proxy.

  Opomba V Internet Explorerju odprete pogovorno okno Nastavitve lokalnega omrežja (LAN), tako da v meniju Orodja kliknete Internetne možnosti, nato Povezave in nato kliknete Nastavitve lokalnega omrežja (LAN).
 • V pogovornem oknu Lokalni intranet ste potrdili polji Vključi vsa mesta, ki zaobidejo strežnik proxy in Vključi vse omrežne poti (UNC).

  V Internet Explorerju odprete pogovorno okno Lokalni intranet, tako da v meniju Orodja kliknete Internetne možnosti, nato Varnost in nato kliknete Lokalni intranet.
Zaradi tega se lahko zgodi, da bo Internet Explorer od vas zahteval vnos poverilnic, ko boste poskušali odpreti intranetna spletna mesta, kjer je obvezno preverjanje pristnosti. Zgodi se lahko tudi, da se bo v programih, ki za preverjanje zaupanja vrednega področja datoteke uporabljajo upravitelja varnosti za Internet Explorer, prikazalo sporočilo o odpiranju datotek ali prepovedI tega v intranetnem spletnem mestu ali sredstvu UNC. Če na primer poskušate odpreti podatkovno zbirko Microsoft Access (.mdb) v lokalnem intranetnem sredstvu (na podlagi popolnoma določenega imena domene ali naslova IP) s programom Microsoft Access 2002, se lahko prikaže naslednje sporočilo o napaki:
Microsoft Access ne more odpreti te datoteke.
Ta datoteka je zunaj intraneta ali pa na mestu, ki ni vredno zaupanja. Zaradi možnih varnostnih težav Microsoft Access ne bo odprl te datoteke.
Če želite odpreti datoteko, jo prekopirajte v računalnik ali na dostopno omrežno mesto.
Opomba Windows Server 2003 vključuje novo izbirno komponento Nastavitev Internet Explorerja za večjo varnost. Ta komponenta dodeli vsa intranetna spletna mesta in vse poti UNC, ki niso izrecno navedeni v lokalnem intranetnem področju, v internetno področje. Internetno področje privzeto uporablja visoko raven varnosti. Zato lahko do teh težav pride, ko dostopate do intranetnih spletnih mest in poti UNC z imenom NetBIOS. Na primer, če uporabite http://streznik ali \\streznik\sredstvovskupnirabi oziroma če uporabite naslov IP ali popolnoma določeno ime domene.

Če želite več informacij o nastavitvi Internet Explorerja za večjo varnost, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
815141 Nastavitev Internet Explorerja za večjo varnost spremeni izkušnjo z brskanjem (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
VZROK
To se lahko zgodi, če popolnoma določeno ime domene ali naslov IP vsebujeta pike. Če popolnoma določeno ime domene ali naslov IP vsebuje piko, Internet Explorer predvideva, da je spletno mesto ali sredstvo v internetnem področju.
ZAČASNA REŠITEV
Tej težavi se izognete tako, da v lokalni intranet dodate ustrezen obseg naslovov IP ali popolnoma določenih imen domen. Lahko pa spremenite raven varnosti za internetno področje. Možnost preverjanja pristnosti uporabnika spremenite iz samodejne prijave le v intranetnem področju v samodejno prijavo s trenutnim uporabniškim imenom in geslom.

Opomba Če uporabljate nastavitev Internet Explorerja za večjo varnost z Windows Serverjem 2003 in za dostop do intranetnih mest uporabljate ime NetBIOS, se tej težavi izognete na naslednje načine:
 • Dodajte mesta v področje lokalnega intraneta. To storite tako, da odprete mesto v Internet Explorerju, kliknete Datoteka, pokažete na Dodaj to stran v, kliknete Področje lokalnega intraneta, nato v pogovornem oknu Lokalni intranet kliknete Dodaj in nato Zapri.
 • Dodajte mesta v področje zaupanja vrednih mest. To storite tako, da odprete mesto v Internet Explorerju, kliknete Datoteka, pokažete na Dodaj to stran v, kliknete Področje zaupanja vrednih mest, nato v pogovornem oknu Zaupanja vredna mesta kliknete Dodaj in nato Zapri.
 • Izklopite nastavitev Internet Explorerja za večjo varnost. Za izklop nastavitve Internet Explorerja za večjo varnost morate imeti skrbniški račun. Nastavitev Internet Explorerja za večjo varnost lahko za uporabnike (npr. za omejene uporabnike) onemogočite, za skrbnike pa pustite omogočeno. Če želite onemogočiti nastavitev Internet Explorerja za večjo varnost, odprite Nadzorno ploščo, kliknite Dodaj ali odstrani programe, nato Dodaj/odstrani komponente sistema Windows > Nastavitev Internet Explorerja za večjo varnost > Podrobnosti > Uporabniki > V redu > Naprej > Dokončaj in vnovič zaženite Internet Explorer, da začnejo veljati nove nastavitve.
Skrbniki lahko dodajo ustrezen obseg naslovov IP ali popolnoma določenih imen domen v lokalni intranet z nastavitvami odjemalca ali strežnika. Primeri: skrbniki lahko uporabijo pripone TCP/IP ali pa dodajo *.domena.com ali ustrezen obseg naslovov IP v področje Lokalna intranetna mesta Internet Explorerja v odjemalcu. V strežniku lahko skrbniki uporabijo skript za samodejno konfiguracijo strežnika proxy. Spodaj je opisan postopek dodajanja *.domena.com ali ustreznega obsega naslovov IP v področje lokalnega intraneta v Internet Explorerju v vseh odjemalskih računalnikih, s čimer se izognete omenjeni težavi.

Uporabniki

Vsak uporabnik mora dodati *.domena.com ali ustrezen obseg naslovov IP v pogovorno okno Lokalna intranetna mesta:
 1. V Internet Explorerju kliknite Orodja in nato Internetne možnosti.
 2. Na zavihku Varnost kliknite Lokalni intranet in nato Mesta.
 3. Kliknite Dodatno in vnesite: *.domena.com ali obseg naslovov IP (npr. 157.54.100-200.*) v polje Dodaj to spletno stran v področje, kjer domena.com predstavlja ime domene vašega podjetja in druga imena domen.
 4. Kliknite Dodaj in nato trikrat V redu, da zaprete pogovorno okno Internetne možnosti.
 5. Znova zaženite računalnik.

Skrbniki

Pomembno V tem razdelku, načinu ali opravilu so navodila za spreminjanje registra. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Zato natančno upoštevajte navodila. Za dodatno zaščito varnostno kopirajte register, preden ga spremenite. Če pride do težav, ga bo tako mogoče obnoviti. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju in obnavljanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
322756 Varnostno kopiranje in obnovitev registra v sistemu Windows (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)


Skrbniki lahko uveljavijo to nastavitev z naslednjimi spremembami registra:
 1. Za vsako domeno, ki bi morala biti vključena v področje lokalnega intraneta, dodajte ključ domena.com v ustrezni registrski ključ za
  HKEY_CURRENT_USER
  (samo za trenutno prijavljenega uporabnika) ali
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (za vse uporabnike v lokalnem računalniku):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Velja za 32-bitne različice Internet Explorerja ali 64-bitne različice Internet Explorerja v 64-bitnih različicah sistema Windows XP ali Windows Server 2003, če je nastavitev večje varnosti onemogočena.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Velja za 32-bitne različice Internet Explorerja v 64-bitnih različicah sistema Windows XP ali Windows Server 2003, če je nastavitev večje varnosti onemogočena.)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Velja za Internet Explorer v 32-bitnih različicah sistema Windows Server 2003 ali 64-bitne različice Internet Explorerja v 64-bitnih različicah sistema Windows Server 2003, če je nastavitev večje varnosti omogočena.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Velja za 32-bitne različice Internet Explorerja v 64-bitnih različicah sistema Windows Server 2003, če je nastavitev večje varnosti omogočena.)
  Opomba Nastavitve ravni varnosti se privzeto shranijo v registrski ključ
  HKEY_CURRENT_USER
  . Ta ključ se naloži za vsakega uporabnika posebej, zato nastavitve enega uporabnika ne vplivajo na nastavitve drugega. Uporabljene bodo samo nastavitve v lokalnem računalniku, če je možnost Varnostna področja: Uporabi samo nastavitve računalnika v pravilniku skupine omogočena ali če je vrednost DWORD Security_HKLM_only nastavljena na 1 v naslednjem ključu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Če je ta nastavitev pravilnika omogočena, bodo namesto uporabniških nastavitev uporabljene samo nastavitve računalnika.

 2. Ključu domena.com dodajte vrednost DWORD z imenom * (zvezdica) in ga nastavite na 1.
 3. Za vsak obseg naslovov IP, ki bi moral biti vključen v področje lokalnega intraneta, dodajte ključ Rangex (kjer je x lahko 1, 2, 3 itd.) v naslednji registrski ključ pod
  HKEY_CURRENT_USER
  (samo za trenutno prijavljenega uporabnika) ali
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (za vse uporabnike v lokalnem računalniku):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Velja za 32-bitne različice Internet Explorerja ali 64-bitne različice Internet Explorerja v 64-bitnih različicah sistema Windows XP ali Windows Server 2003.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Velja za 32-bitne različice Internet Explorerja v 64-bitnih različicah sistema Windows XP ali Windows Server 2003.
  Opomba Nastavitve ravni varnosti se privzeto shranijo v registrski ključ
  HKEY_CURRENT_USER
  . Ta ključ se naloži za vsakega uporabnika posebej, zato nastavitve enega uporabnika ne vplivajo na nastavitve drugega. Uporabljene bodo samo nastavitve v lokalnem računalniku, če je možnost Varnostna področja: Uporabi samo nastavitve računalnika v pravilniku skupine omogočena ali če je vrednost DWORD Security_HKLM_only nastavljena na 1 v naslednjem ključu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Če je ta nastavitev pravilnika omogočena, bodo namesto uporabniških nastavitev uporabljene samo nastavitve računalnika.
 4. Ključu Rangex dodajte vrednost DWORD z imenom * (zvezdica) in ga nastavite na 1.
 5. Dodajte vrednost niza z imenom »:Range« (dvopičje in nato beseda Range) v ključ Rangex in mu določite obseg naslovov IP, npr. 157.54.100-200.*).
Opomba Skrbniki lahko uveljavijo nastavitve v okolju Active Directory.

Če želite več informacij o tem postopku, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
274846 Določite napredne nastavitve Internet Explorerja s predmeti pravilnika skupine (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Pomembno Ta način izogibanja težavi ne velja za naslove UNC ali file://, ki uporabljajo naslov IP. Internet Explorer bo na primer predvideval, da naslov \\157.54.100.101\share ali file://157.54.100.101/share spadata v internetno področje, tudi če na seznam lokalnih intranetnih mest dodate ustrezen obseg naslovov IP. V tem primeru vnesite URL file:// z imenom NetBIOS (na primer \\strežnik\sredstvovskupnirabi) in mesto bo uvrščeno v lokalno intranetno področje. Omejitev velja tudi za nekatere programe, ki ne morejo odpreti datotek z naslovom http://, tudi če je spletno mesto v lokalnem omrežju in če uporabite ime NetBIOS (npr. http://strežnik). Microsoft Access 2001 ne omogoča odpiranja datotek z naslovov http://. Če poskusite odpreti podatkovno zbirko Access (.mdb) v intranetnem spletnem mestu z naslovom IP, popolnoma določenim imenom domene ali z imenom NetBIOS, bo Access 2002 napačno sklepal, da je datoteka zunaj intraneta ali da ni v zaupanja vrednem mestu, ter prikazal sporočilo o napaki, ki je opisano v razdelku »Simptomi« v tem članku.
Če želite več informacij o tej težavi, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
810582 Napaka pri odpiranju podatkovne zbirke Access s spletnega strežnika (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
STANJE
To ni napaka, ampak predvideno delovanje.
dfs, full stop, dot
Lastnosti

ID članka: 303650 – Zadnji pregled: 04/29/2010 11:55:56 – Revizija: 10.1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

 • kbenv kberrmsg kbprb KB303650
Povratne informacije
tml>