ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Možnost obnovitve varnostnih nastavitev sistema na privzete nastavitve

Podpora za Windows XP je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Windows XP. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Podpora za Windows Server 2003 se je končala 14. julija 2015

Microsoft je 14. julija 2015 ukinil podporo za Windows Server 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Opis težave
Ta članek opisuje postopek obnovitve varnostnih nastavitev na privzete nastavitve operacijskega sistema Windows XP in Windows Vista. Priporočamo vam, da opisani rešitvi sledite le v primeru uveljavitve varnostnih pravic, ki so imele negativen vpliv na operacijski sistem, brez možnosti za obnovitev sistema ali restavriranje varnostne kopije operacijskega sistema. Opisana rešitev ne obnovi vseh varnostnih nastavitev sistema, ki se uveljavijo ob namestitvi operacijskega sistema Windows.

Če želite, da to težavo odpravimo namesto vas, nadaljujte z razdelkom »Samodejno odpravljanje težave«. Če želite težavo odpraviti sami, glejte razdelek »Težavo bom odpravil sam«.
Samodejno odpravljanje težave
Za samodejno odpravo težave kliknite na povezavo Odpravi to težavo. Nato v pogovornem oknu Prenos datoteke kliknite Zaženi in sledite navodilom čarovnika.

Opombe
 • Ta čarovnik je morda na voljo le v angleščini, vendar pa samodejno odpravljanje težav deluje tudi v drugih jezikovnih različicah sistema Windows.
 • Če ne uporabljate računalnika, v katerem je prišlo do težave, samodejni popravek shranite na pomnilniški ključek ali CD in ga zaženite v računalniku, v katerem je prišlo do težave.
Zdaj nadaljujte v razdelku »Ali je težava odpravljena?«.
Težavo bom odpravil sam

Primer ukaza za ponastavitev varnostnih nastavitev

Spodnji koraki ne veljajo za operacijski sistem Windows XP Home ali Windows Vista Home Basic in Home Premium različici. V kolikor želite ponastaviti varnostne nastavitve za operacijske sisteme različice Home, uporabite zgornjo aplikacijo za ponastavitev varnostnih pravic (Fix it) ali pa obnovite operacijski sistem s funkcijo za obnovitev sistema oz. funkcijo za obnovitev sistema iz varnostne kopije. Opomba Po uveljavitvi varnostnih pravic na privzete nastavitve je spremembe možno razveljaviti le z obnovitvijo sistema z uporabo varnostne kopije sistema. Če ste negotovi glede postopka ponastavitve varnostnih pravic vam priporočamo, da najprej kreirate popolno varnostno kopijo sistema, ki vključuje stanje sistema (datoteke registra). Med postopkom se bodo ponastavile pravice datotek in map NTFS datotečnega sistema, sistemski register, varnostna politika, nastavitev zagonskih storitev ter članstvo skupin.

Za ponastavitev varnostnih pravic sistema na prvotne nastavitve izvirne namestitve, sledite spodnjim korakom:
 1. Odprite okno ukaznega poziva:
  v operacijskem sistemu Windows XP
  • Kliknite Start in Zaženi, v novem oknu vpišite ukaz cmd ter pritisnite tipko ENTER.
  v operacijskem sistemu Windows Vista
  • Kliknite Start nato v oknu za iskanje vpišite ukaz cmd
  • Na seznamu programov z desno tipko miške kliknite Cmd.exe in nato kliknite Zaženi kot skrbnik.
   Opomba Če vas računalnik pozove k vnosu skrbniškega gesla ali potrditvi, vnesite geslo ali kliknite Naprej.
 2. V operacijskem sistemu Windows XP vpišite spodnji ukaz in nato pritisnite tipko ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  V operacijskem sistemu Windows Vista vpišite spodnji ukaz in nato pritisnite tipko ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Pojavilo se bo obvestilo »The task has completed« ter opozorilo o določenih neuspešnih dejanjih. To opozorilo lahko prezrete. Za več informacij glede sporočila preverite datoteko, ki je shranjena na lokaciji %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.


Naslednji koraki Po zagonu orodja Microsoft Fix it (ali po ročnem zagonu ukaza za ponastavitev pravic) lahko določeni uporabniki v prijavnem oknu ali oknu za preklop med uporabniki izginejo. Vzrok za manjkajoče uporabnike je v odstranitvi navadnih uporabnikov iz skupine Uporabniki po ponastavitvi varnostnih nastavitev operacijskega sistema Windows. Če želite dodati omenjene uporabniške račune nazaj v skupino Uporabniki, sledite spodnjim korakom:
 1. Kliknite Start in nato Vsi programi. Ali pa kliknite Programi.
 2. Kliknite Pripomočki in nato Ukazni poziv (Windows XP). V operacijskem sistemu Windows Vista z desno tipko miške kliknite na Ukazni poziv in nato kliknite možnost Zaženi kot skrbnik.
 3. V oknu ukaznega poziva vpišite ukaz net users in nato pritisnite tipko ENTER. Prikazal se bo spisek vseh uporabniških računov.
 4. Za vsak uporabniški račun, katerega ime računa ni prikazano v prijavnem zaslonu (ali zaslonu za preklop med uporabniki) vpišite spodnji ukaz ter pritisnite tipko ENTER. Polje ime_uporabnika v spodnjem ukazu zamenjajte z imenom uporabnika, ki ga najdete na spisku uporabnikov (tretja točka).

  net localgroup users ime_uporabnika /add

  Primer: net localgroup users Janez /add
 5. Sedaj pojdite na razdelek »Ali je težava odpravljena?«.
Dodatne informacije V operacijskem sistemu Windows Vista je datoteka Defltbase.inf predloga varnostne konfiguracije sistema za privzeto nastavitev varnosti. Privzete nastavitve varnostne predloge si lahko ogledate na tej lokaciji:
%windir%\inf\defltbase.inf

Opis parametrov ukaza Secedit:

 • /configure: Določi ukazu Secedit, da nastavi varnostne nastavitve sistema.
 • /DB ime_datoteke: Določa pot do zbirke podatkov, ki vsebuje izbrano varnostno predlogo za uveljavitev nastavitev. Ta parameter je zahtevan. V kolikor zbirka podatkov ne obstaja z uporabo parametra /CFG določite drugo varnostno predlogo.
 • /CFG ime_datoteke: Ta parameter je veljaven samo skupaj s parametrom /DB. Parameter opisuje pot do varnostne predloge, ki bo v zbirko podatkov uvožena ter uveljavljena v sistem. Če ta parameter ni podan, bo uveljavljena predloga, ki je že shranjena v zbirki podatkov.
 • /overwrite: Ta parameter je veljaven samo skupaj s parametrom /CFG. Parameter določa prepis varnostne predloge, določene v parametru /CFG, preko trenutno uveljavljene shranjene ali sestavljene predloge v zbirki podatkov. Kadar parameter ni naveden, je predloga določena v /CFG parametru pripeta k shranjeni predlogi.
 • /areas PodročjeIme1 PodročjeIme2...: Parameter določa varnostna področja, ki bodo v sistemu uveljavljena. Privzeta področja so vsa področja. Vsako področje je potrebno ločiti s presledkom.
  PodročjeImeXOpis
  SECURITYPOLICYLokalni in domenski pravilnik sistema. Vsebuje pravilnik računov, pravilnik nadzora ter druge pravilnike.
  GROUP_MGMTNastavitve omejene skupine za vse skupine, ki so navedene v varnostni predlogi.
  USER_RIGHTSUporabniške pravice ob prijavi in pravice izdaje dovoljenj.
  REGKEYSVarnost lokalnih registrskih ključev.
  FILESTOREVarnost lokalno shranjenih datotek.
  SERVICESVarnost vseh navedenih sistemskih storitev.
  Opomba Vsako področje sovpada z imenom v varnostni predlogi.
 • /log PotDnevnika: Ta parameter lahko uporabite za nastavitev mesta dnevniške datoteke, ki beleži spremembe
 • /verbose: Določi podrobnejše beleženje informacij o napredku
 • /quiet: Zmanjša število povratnih informacij med uveljavljanjem predlog na zaslonu in v dnevniški datoteki
Ali je težava odpravljena?
Preverite, ali ste odpravili težavo. Če ste težavo odpravili, ste delo zaključili. Če težave niste odpravili, se obrnite na službo za podporo.
fixit fix it
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 313222 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/27/2010 11:14:04 - ฉบับแก้ไข: 13.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Beta, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbstepbystep kbmsifixme kbfixme kbenv kbhowtomaster KB313222
คำติชม