Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Opis kod stanja v storitvah Microsoft Internet Information Services (IIS) različice 5.0 in 6.0

Zakaj se na spletnem mestu prikazujejo ta sporočila o napakah?

Med brskanjem po internetu se lahko v primeru težave obiskanega spletnega mesta prikažejo sporočila o napakah. Težava je morda začasna. Priporočamo, da to spletno mesto obiščete čez nekaj časa. Če težava ni odpravljena, se lahko glede odpravljanja te težave obrnete na skrbnike spletnega mesta.

Ta članek bo skrbnikom spletnih mest v pomoč pri razumevanju teh sporočil o napakah in pridobivanju informacij o načinih odpravljanja težav.

Domači uporabniki: Članek je namenjen posrednikom za podporo in strokovnjakom za IT. Za več informacij o sporočilih o napakah na spletnem mestu obiščite to spletno mesto sistema Windows:

Povzetek
Ko poskušajo obiskovalci spletnega mesta dostopati do vsebine strežnika, v katerem se izvajajo storitve Microsoft Internet Information Services (IIS) različice 5.0 in 6.0 prek protokola HTTP ali FTP (File Transfer Protocol), storitve IIS vrnejo številčno kodo, ki navaja, ali je poskus uspel. Ta koda stanja se zabeleži v dnevnik IIS in se lahko prikaže v spletnem brskalniku ali odjemalcu FTP. Koda stanja lahko navaja tudi točen razlog, zakaj zahteva ni uspela.

Skrbniki storitev IIS lahko prilagodijo sporočilo o napaki, ki se uporabnikom prikaže v spletnem brskalniku, kadar zahteva ne uspe. Če želite več informacij o ustvarjanju sporočil o napakah HTTP po meri v storitvah IIS, kliknite te številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
814869 Sporočila o napakah po meri v storitvah IIS različice 6.0
302570 Nastavitev sporočil o napakah po meri za spletno mesto v storitvah IIS
Dodatne informacije

Mesta dnevniških datotek

Storitve IIS privzeto shranjujejo dnevniške datoteke na to mesto:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Ta imenik vključuje ločene imenike za vsako mesto World Wide Web (WWW) in FTP. Privzeto se dnevniške datoteke v imenikih ustvarjajo dnevno in so poimenovane z datumom (na primer exLLMMDD.log). Če želite več informacij o tem, kako nastavite pisanje dnevnika, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
313437 Omogočanje pisanja dnevnika v storitvah IIS (Internet Information Services)

HTTP

1xx – Informativno

Te kode stanja navajajo začasen odgovor. Odjemalec lahko pred prejemom običajnega odgovora pričakuje vsaj en odgovor 1xx.
 • 100 – Nadaljevanje.
 • 101 – Preklop protokolov.
2xx – Uspeh

Kode stanja te vrste navajajo, da je strežnik uspešno sprejel zahtevo odjemalca.
 • 200 – V redu. Zahteva odjemalca je uspela.
 • 201 – Ustvarjeno.
 • 202 – Sprejeto.
 • 203 – Neavtoritativne informacije.
 • 204 – Ni vsebine.
 • 205 – Ponastavitev vsebine.
 • 206 – Delna vsebina.
 • 207 – Več stanj (WebDAV).
3xx – Preusmeritev

Brskalnik odjemalca mora sprejeti dodatne ukrepe za izpolnitev zahteve. Brskalnik mora na primer zahtevati drugo stran v strežniku ali ponoviti zahtevo s strežnikom proxy.
 • 301 – Trajno premaknjeno.
 • 302 – Premaknjeni predmet.
 • 304 – Nespremenjeno.
 • 307 – Začasna preusmeritev.
4xx – Napaka odjemalca

Prikaže se sporočilo o napaki, ki označuje morebitno napako odjemalca. Odjemalec morda zahteva stran, ki ne obstaja, ali ne navede veljavnih informacij za preverjanje pristnosti.
 • 400 – Napačna zahteva.
 • 401 – Dostop zavrnjen. Storitve IIS navajajo več različnih napak 401, ki označujejo podrobnejši vzrok napake. Te posebne kode napak se prikažejo v brskalniku, ne pa tudi v dnevniku IIS:
  • 401.1 – Prijava ni uspela.
  • 401.2 – Prijava ni uspela zaradi konfiguracije strežnika.
  • 401.3 – Nepooblaščeno zaradi ACL-ja vira.
  • 401.4 – Filter je zavrnil dostop.
  • 401,5 – Program ISAPI/CGI je zavrnil dostop.
  • 401.7 – Pravilnik za pooblastitev URL-jev v spletnem strežniku je zavrnil dostop. Ta koda napake velja za IIS 6.0.
 • 403 – Prepovedano. Storitve IIS navajajo več različnih napak 403, ki označujejo podrobnejši vzrok napake:
  • 403.1 – Dostop za izvajanje je prepovedan.
  • 403.2 – Dostop za branje je prepovedan.
  • 403.3 – Dostop za zapisovanje je prepovedan.
  • 403.4 – Zahteva se SSL.
  • 403.5 – Zahteva se SSL 128.
  • 403.6 – Naslov IP je zavrnjen.
  • 403.7 – Zahteva se potrdilo odjemalca.
  • 403.8 – Dostop do mesta je zavrnjen.
  • 403.9 – Preveliko število uporabnikov.
  • 403.10 – Neveljavna konfiguracija.
  • 403.11 – Sprememba gesla.
  • 403.12 – Preslikovalnik je zavrnil dostop.
  • 403.13 – Potrdilo odjemalca je preklicano.
  • 403.14 – Uporaba seznamov imenikov je zavrnjena.
  • 403.15 – Preseženo število licenc za dostop odjemalcev.
  • 403.16 – Potrdilo odjemalca ni vredno zaupanja ali je neveljavno.
  • 403.17 – Potrdilo odjemalca je poteklo ali ni veljavno.
  • 403.18 – Zahtevanega URL-ja v trenutni skupini programov ni mogoče izvesti. Ta koda napake velja za IIS 6.0.
  • 403.19 – CGI-jev za odjemalca v tej skupini programov ni mogoče izvesti. Ta koda napake velja za IIS 6.0.
  • 403.20 – Prijava gesla ni uspela. Ta koda napake velja za IIS 6.0.
 • 404 – Ni najdeno.
  • 404.0 – (Brez) – datoteka (ali imenik) ni najdena.
  • 404.1 – Spletno mesto ni dostopno prek zahtevanih vrat.
  • 404.2 – Pravilnik za zaklepanje razširitve spletne storitve preprečuje to zahtevo.
  • 404.3 – Pravilnik za preslikave MIME preprečuje to zahtevo.
 • 405 – Dejanje HTTP za dostop do te strani ni dovoljeno (način ni dovoljen).
 • 406 – Brskalnik odjemalca ne sprejme vrste MIME zahtevane strani.
 • 407 – Zahteva se preverjanje pristnosti v strežniku proxy.
 • 412 – Predpogoj ni uspel.
 • 413 – Entiteta zahteve prevelika.
 • 414 – URI zahteve predolg.
 • 415 – Nepodprta vrsta medija.
 • 416 – Zahtevani obseg ni zadovoljiv.
 • 417 – Izvajanje ni uspelo.
 • 423 – Zaklenjena napaka.
5xx – Napaka strežnika

Strežnik ne more dokončati zahteve, ker pride do napake.
 • 500 – Notranja napaka strežnika.
  • 500.12 – Program je zaseden zaradi vnovičnega zagona v spletnem strežniku.
  • 500.13 – Spletni strežnik je prezaseden.
  • 500.15 – Neposredne zahteve za Global.asa niso dovoljene.
  • 500.16 – Nepravilne poverilnice za preverjanje pristnosti UNC. Ta koda napake velja za IIS 6.0.
  • 500.18 – Shrambe pooblastil URL ni mogoče odpreti. Ta koda napake velja za IIS 6.0.
  • 500.19 – Podatki za to datoteko v zbirki metapodatkov so nepravilno konfigurirani.
  • 500.100 – Notranja napaka ASP.
 • 501 – Vrednosti glave določajo konfiguracijo, ki ni uvedena.
 • 502 – Spletni strežnik je pri delovanju kot prehod ali proxy prejel neveljaven odgovor.
  • 502.1 – Časovna omejitev programa CGI.
  • 502.2 – Napaka v programu CGI.
 • 503 – Storitev ni na voljo. Ta koda napake velja za IIS 6.0.
 • 504 – Časovna omejitev prehoda.
 • 505 – Različica HTTP ni podprta.

Kode stanja IIS HTTP in njihovi vzroki

 • 200 – Uspeh. Ta koda stanja navaja, da so storitve IIS uspešno obdelale zahtevo.
 • 206 – Delna vsebina. Ta koda označuje, da je bila datoteka delno prenesena. Omogoča nadaljevanje prekinjenih prenosov ali razdelitev prenosa v več sočasnih tokov.
 • 207 – Več stanj (WebDAV). Ta napaka se prikaže pred sporočilom XML, ki lahko vključuje več ločenih kod odgovorov, odvisno od števila posredovanih podzahtev.
 • 301 – Trajno premaknjeno. Ta in vse naslednje zahteve morajo biti preusmerjene na določeni naslov URI.
 • 302 – Najdeno. Ta napaka se pogosto prikazuje kot »Premaknjeni predmet« za preverjanje pristnosti na podlagi obrazcev. Zahtevani vir je začasno na drugem naslovu URI. Ker se lahko preusmeritev občasno spremeni, mora odjemalec za bodoče zahteve še naprej uporabljati URI-ja zahteve. Ta odgovor je mogoče dodati v predpomnilnik, samo če je označen s poljem glave »Nadzor predpomnilnika« ali »Velja do«.
 • 304 – Nespremenjeno. Odjemalec zahteva dokument, ki je že v svojem predpomnilniku, in dokument ni bil spremenjen, odkar je bil dodan v predpomnilnik. Odjemalec uporablja predpomnjeno kopijo dokumenta, namesto da bi jo prenesel iz strežnika.
 • 401.1 in 401.2 – Prijava ni uspela. Poskus prijave ne uspe zaradi neveljavnega uporabniškega imena/gesla ali težave v povezavi s konfiguracijo sistema.
 • 401.3 – Nepooblaščeno zaradi ACL-ja vira. Ta napaka označuje težavo z dovoljenji NTFS. Do te težave lahko pride, tudi če so dovoljenja za datoteko, do katere poskušate dostopati, pravilna. Ta napaka se prikaže, če račun IUSR na primer nima dostopa do imenika C:\Winnt\System32\Inetsrv. Če želite več informacij o odpravljanju te težave, kliknite te številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
  271071 Nastavitev zahtevanih dovoljenj NTFS in uporabniških pravic za spletni strežnik IIS 5.0
  812614 Privzeta dovoljenja in uporabniške pravice za IIS 6.0
 • 403 – Prepovedano. To splošno kodo stanja 403 lahko prejmete, če spletno mesto nima privzetega nabora dokumentov in ni nastavljeno tako, da omogoča brskanje po imenikih. Če želite več informacij o odpravljanju te težave, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  320051 Nastavitev privzetega dokumenta v storitvah IIS
 • 403.1 – Dostop za izvajanje je prepovedan. Pogosta vzroka za prikaz tega sporočila o napaki:
  • Nimate vseh potrebnih dovoljenj za izvajanje. To sporočilo o napaki lahko prejmete, če na primer poskušate dostopati do strani ASP v imeniku, kjer so dovoljenja nastavljena na »Brez«, ali poskušate izvesti skript CGI v imeniku z dovoljenji »Samo skripti«. Če želite spremeniti dovoljenja za izvajanje, z desno tipko miške kliknite imenik v konzoli MMC (Microsoft Management Console), kliknite Lastnosti in zavihek Imenik, nato pa preverite, ali nastavitev Dovoljenja za izvajanje ustreza vsebini, do katere poskušate dostopati.
  • Preslikavanje skripta za vrsto datoteke, ki jo poskušate izvesti, ni nastavljeno za prepoznavanje dejanja, ki ga uporabljate (na primer GET ali POST). Z desno tipko miške kliknite imenik v konzoli MMC (Microsoft Management Console), kliknite Lastnosti, zavihek Imenik in Konfiguracija ter preverite, ali je preslikavanje skripta za ustrezno vrsto datoteke nastavljeno tako, da omogoča uporabo dejanja, ki ga uporabljate.
 • 403.2 – Dostop za branje je prepovedan. Preverite, ali ste storitve IIS nastavili tako, da za imenik omogočajo dostop za branje. Če poleg tega uporabljate privzeti dokument, preverite, ali ta obstaja. Če želite več informacij o odpravljanju te težave, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  247677 Sporočilo o napaki: 403.2 Prepovedano: dostop za branje je prepovedan
 • 403.3 – Dostop za zapisovanje je prepovedan. Preverite, ali so dovoljenja IIS in NTFS nastavljena tako, da za imenik omogočajo dostop za zapisovanje.Če želite več informacij o odpravljanju te težave, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  248072 Sporočilo o napaki: 403.3 Prepovedano: dostop za zapisovanje je prepovedan
 • 403.4 – Zahteva se SSL. Onemogočite možnost Zahtevaj varni kanal ali za dostop do strani namesto protokola HTTP uporabite protokol HTTPS.
 • 403.5 – Zahteva se SSL 128. Onemogočite možnost Zahtevaj 128-bitno šifriranje ali za prikaz strani uporabite brskalnik, ki podpira 128-bitno šifriranje.
 • 403.6 – Naslov IP je zavrnjen. Strežnik ste konfigurirali tako, da preprečuje dostop do trenutnega naslova IP. Če želite več informacij o odpravljanju te težave, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  248043 Sporočilo o napaki: 403.6 – Prepovedano: naslov IP je zavrnjen
 • 403.7 – Zahteva se potrdilo odjemalca. Strežnik ste konfigurirali tako, da zahteva potrdilo za preverjanje pristnosti odjemalca, vendar nimate nameščenega veljavnega potrdila odjemalca.
  186812 PRB: Sporočilo o napaki: 403.7 Prepovedano: zahteva se potrdilo odjemalca
 • 403.8 – Dostop do mesta je zavrnjen. Nastavili ste omejitev imena domene za domeno, ki jo uporabljate za dostop do strežnika.Če želite več informacij o odpravljanju te težave, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  248032 Sporočilo o napaki: Prepovedano: dostop do mesta je zavrnjen (403.8)
 • 403.9 – Preveliko število uporabnikov. Število uporabnikov, povezanih s strežnikom, presega vrednost za omejitev povezave. Če želite več informacij o tem, kako spremenite to omejitev, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  248074 Sporočilo o napaki: Dostop je prepovedan: povezanih je preveč uporabnikov (403.9)
  OPOMBA: Microsoft Windows 2000 Professional in Windows XP Professional samodejno določita omejitev 10 povezav za storitve IIS. Te omejitve ni mogoče spremeniti.
 • 403.12 – Preslikovalnik je zavrnil dostop. Stran, do katere želite dostopati, zahteva potrdilo odjemalca. Vendar dostop do datoteke je za ID uporabnika, ki je preslikan v potrdilo odjemalca, onemogočen. Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  248075 Napaka: HTTP 403.12 – Dostop je prepovedan: preslikovalnik je zavrnil dostop
 • 404 – Ni najdeno. To sporočilo o napaki se lahko prikaže, če je bila datoteka, do katere poskušate dostopati, premaknjena ali izbrisana. Prikaže se lahko tudi, če po namestitvi orodja URLScan poskušate dostopati do datoteke z omejeno datotečno pripono. Ko namestite orodje URLScan, se v dnevniških datotekah w3svc prikaže sporočilo »Rejected by URLScan« (Zavrnilo orodje URLScan). V tem primeru je sporočilo »Rejected by URLScan« (Zavrnilo orodje URLScan) prikazano v postavki dnevniške datoteke za to zahtevo. Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  248033 Kako lahko skrbniki sistema odpravijo težavo s prikazovanjem sporočila o napaki »HTTP 404 – Datoteka ni najdena« v strežniku, v katerem se izvajajo storitve IIS
  • 404.1 – Spletno mesto ni dostopno prek zahtevanih vrat. Ta napaka označuje, da spletno mesto, do katerega poskušate dostopati, uporablja naslov IP, ki ne sprejema zahtev za vrata, prek katerih se je posredovala zahteva.Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
   248034 Napaka IIS: 404.1 Spletno mesto ni najdeno
  • 404.2 – Pravilnik za zaklepanje preprečuje to zahtevo. Ta napaka v storitvah IIS 6.0 označuje, da je bila zahteva na seznamu Razširitve spletnih storitev prepovedana.Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
   328419 Dodajanje in odstranjevanje datotek razširitve spletnih storitev v storitvah IIS 6
   328505 Navajanje datotek razširitve spletnih storitev in razširitvenih datotek v storitvah IIS 6.0
   328360 Omogočanje in onemogočanje razširitev ISAPI in programov CGI v storitvah IIS 6.0
  • 404.3 – Pravilnik za preslikave MIME preprečuje to zahtevo. Ta težava nastane, če so izpolnjeni ti pogoji:
   1. Preslikavanje rutine za obravnavo za zahtevano datotečno pripono ni konfigurirano.
   2. Za spletno mesto ali program ni konfigurirana ustrezna vrsta MIME.
 • 405 – Način ni dovoljen. To sporočilo o napaki se lahko prikaže, če odjemalec pošlje zahtevo HTTP v strežnik, v katerem se izvajajo storitve IIS, in zahteva vključuje dejanje HTTP, ki ga strežnik ne prepozna. To težavo odpravite tako, da preverite, ali zahteva odjemalca uporablja dejanje HTTP, ki je združljivo s protokolom HTTP RFC. Informacije o protokolu HTTP RFC so na voljo v razdelku »Priporočila«.
 • 500 – Notranja napaka strežnika. To sporočilo o napaki označuje različne napake v strežniku. Dnevniki pregledovalnika dogodkov lahko vključujejo več informacij o vzrokih te napake. Pole tega lahko onemogočite prijazna sporočila o napakah HTTP in tako prejmete podroben opis napake. Če želite več informacij o tem, kako onemogočite prijazna sporočila o napakah HTTP, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  294807 POMOČ IN NASVETI: izključitev strežniške funkcije »Pokaži prijazna sporočila o napakah HTTP« v programu Internet Explorer 5
 • 500.12 – Vnovičen zagon programa. Ta napaka označuje, da ste med vnovičnim zagonom programa prek storitev IIS poskušali naložiti stran ASP. To sporočilo izgine, ko osvežite stran. Če osvežite stran in se sporočilo znova prikaže, se to lahko zgodi zaradi tega, ker protivirusna programska oprema pregleduje datoteko Global.asa. Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  248013 Sporočilo o napaki: Napaka HTTP 500-12 Vnovičen zagon programa
 • 500-100.ASP – Napaka ASP. To sporočilo o napaki prejmete, ko poskušate naložiti stran ASP z napakami v kodi. Če želite podrobnejše informacije o napaki, onemogočite prijazna sporočila o napakah HTTP. Ta napaka je privzeto omogočena samo na privzetem spletnem mestu.Če želite več informacij o prikazu te napake na neprivzetih spletnih mestih, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  261200 Namesto sporočila o napaki ASP iz 500-100.asp se prikazuje sporočilo o napaki HTTP 500
 • 502 – Napačen prehod. To sporočilo o napaki se prikaže, če poskušate zagnati skript CGI, ki ne vrne veljavnega nabora glav HTTP. Če želite odpraviti to težavo, poiščite in odpravite napake programa CGI ter ugotovite, zakaj je v storitve IIS posredoval neveljavne informacije HTTP.
 • 503 – Storitev ni na voljo. Komponenta v jedrnem načinu Http.sys, ki se začne izvajati v storitvah IIS 6, povzroči stanje HTTP 503. Če želite več informacij o prepoznavanju in odpravljanju napak HTTP 503, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  820729 Zapisovanje napak v API-ju HTTP
 • 500.19. To sporočilo o napaki se prikaže, če zbirka metapodatkov XML vsebuje informacije o neveljavni konfiguraciji za vrsto vsebine, do katere poskušate dostopati. Če želite odpraviti to težavo, odstranite ali popravite neveljavno konfiguracijo. Ta napaka običajno označuje težavo v povezavi s ključem zbirke metapodatkov ScriptMap.

FTP

1xx – Pozitiven začasen odgovor

Te kode stanja označujejo, da je zagon dejanja uspel, vendar odjemalec pred izvajanjem novega ukaza pričakuje drug odgovor.
 • 110 Odgovor predstavitelja vnovičnega zagona.
 • 120 Število minut do razpoložljivosti storitve: nnn.
 • 125 Podatkovna povezava je že odprta; začetek prenosa.
 • 150 Stanje datoteke je v redu; odpiranje podatkovne povezave.
2xx – Pozitiven odgovor o dokončanju

Dejanje je uspešno dokončano. Odjemalec lahko izvede nov ukaz.
 • 200 Ukaz je v redu.
 • 202 Ukaz ni uveden; ni potreben na tem mestu.
 • 211 Stanje sistema ali odgovor sistemske pomoči.
 • 212 Stanje imenika.
 • 213 Stanje datoteke.
 • 214 Sporočilo Pomoči.
 • 215 Vrsta sistema NAME, pri čemer je NAME uradno ime sistema na seznamu v dokumentu Dodeljene številke.
 • 220 Storitev je na voljo za novega uporabnika.
 • 221 Storitev zapira nadzorno povezavo. Po potrebi odjavljeno.
 • 225 Podatkovna povezava je odprta; prenos ni v teku.
 • 226 Zapiranje podatkovne povezave. Zahtevano dejanje datoteke je uspelo (na primer prenos ali preklic datoteke).
 • 227 Preklop v pasivni način (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 Uporabnik je prijavljen, nadaljuj.
 • 250 Zahtevano dejanje datoteke je v redu, dokončano.
 • 257 Ustvarjen parameter IME_POTI.
3xx – Pozitiven vmesni odgovor

Ukaz je uspešno izveden, vendar strežnik potrebuje od odjemalca dodatne informacije za dokončanje obdelave zahteve.
 • 331 Uporabniško ime je v redu, potrebujete geslo.
 • 332 Za prijavo potrebujete račun.
 • 350 Zahtevano dejanje datoteke čaka nadaljnje informacije.
4xx – Začasen negativen odgovor o dokončanju

Izvajanje ukaza ni uspelo, vendar je napaka začasna. Če odjemalec poskusi znova izvesti ukaz, bo ta morda izveden uspešno.
 • 421 Storitev ni na voljo, zapiranje nadzorne povezave. Če je storitev nastavljena na zaustavitev, je lahko to sporočilo odgovor na kateri koli ukaz.
 • 425 Podatkovne povezave ni mogoče odpreti.
 • 426 Povezava je zaprta; prenos je preklican.
 • 450 Zahtevano dejanje datoteke ni bilo izvedeno. Datoteka ni na voljo (datoteka je na primer zasedena).
 • 451 Zahtevano dejanje je bilo preklicano: lokalna napaka v obdelavi.
 • 452 Zahtevano dejanje ni bilo izvedeno. V sistemu ni dovolj prostora za shranjevanje.
5xx – Trajen negativen odgovor o dokončanju

Izvajanje ukaza ni uspelo, napaka je trajna. Če odjemalec poskusi znova izvesti ukaz, se prikaže isto sporočilo o napaki.
 • 500 Napaka v sintaksi, ukaz ni prepoznan. To lahko vključuje napake, kot na primer zaradi predolge ukazne vrstice.
 • 501 Napaka v sintaksi parametrov ali argumentov.
 • 502 Ukaz ni uveden.
 • 503 Napačno zaporedje ukazov.
 • 504 Ukaz ni uveden za ta parameter.
 • 530 Niste prijavljeni.
 • 532 Za shranjevanje datotek potrebujete račun.
 • 550 Zahtevano dejanje ni bilo izvedeno. Datoteka ni na voljo (datoteka na primer ni najdena ali dostopna).
 • 551 Zahtevano dejanje je bilo preklicano: Neznana vrsta strani.
 • 552 Zahtevano dejanje datoteke je bilo preklicano. Presežena omejitev dodeljenega prostora za shranjevanje (za trenutni imenik ali zbirko podatkov).
 • 553 Zahtevano dejanje ni bilo izvedeno. Ime datoteke ni dovoljeno.

Običajne kode stanja FTP in njihovi vzroki

 • 150 – FTP uporablja dvoje vrat: 21 za pošiljanje ukazov in 20 za pošiljanje podatkov. Koda stanja 150 označuje, da bo strežnik odprl novo povezavo za pošiljanje podatkov prek vrat 20.
 • 226 – Ukaz odpre podatkovno povezavo prek vrat 20 za izvajanje dejanj, kot je prenos datoteke. To dejanje je uspešno dokončano in podatkovna povezava se zapre.
 • 230 – Ta koda stanja se prikaže, ko odjemalec pošlje pravilno geslo. Označuje, da je prijava uporabnika uspela.
 • 331 – Ta koda stanja se prikaže, ko odjemalec pošlje uporabniško ime. Prikaže se ne glede na to, ali je navedeno uporabniško ime veljaven račun v sistemu.
 • 426 – Ukaz odpre podatkovno povezavo za izvajanje dejanja, ki pa je preklicano, in podatkovna povezava se zapre.
 • 530 – Ta koda stanja označuje, da prijava uporabnika ni mogoča, ker kombinacija uporabniškega imena in gesla ni veljavna. Če za prijavo uporabljate uporabniški račun, preverite, ali ste pravilno vnesli uporabniško ime geslo, in se prepričajte, da ni omogočen zgolj anonimni dostop. Če se prijavljate z anonimnim računom, ste morda storitve IIS konfigurirali tako, da onemogočajo anonimni dostop.
 • 550 – Ukaz se ne izvede, ker navedena datoteka ni na voljo. Ta koda stanja se prikaže na primer ob poskusu dostopa do neobstoječe datoteke z ukazom GET ali premika datoteke v imenik, za katerega nimate dostopa za zapisovanje, z ukazom PUT.
Opomba: priporočljivo je, da vsi skrbniki spletnega mesta nadgradijo storitve IIS (Internet Information Services) na različico 7.0 za izvajanje v strežniku Windows Server 2008. Storitve IIS različice 7.0 bistveno povečajo varnost spletne infrastrukture. Če želite dodatne informacije o temah, povezanih z varnostjo storitev IIS, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:Če želite več informacij o storitvah IIS različice 7.0, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:
Sklici
Če želite več informacij o definicijah kod stanj HTTP, obiščite to spletno mesto W3C (World Wide Web Consortium):

Če želite več informacij o definicijah kod stanj FTP, preberite razdelek 4.2 (»Odgovori FTP«) na tem spletnem mestu W3C:

Če želite več informacij o ustvarjanju sporočil o napakah HTTP po meri v storitvah IIS6, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
814869 Sporočila o napakah po meri v storitvah IIS različice 6.0
Če želite več informacij o ustvarjanju sporočil o napakah HTTP po meri v storitvah IIS5, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

302570 Nastavitev sporočil o napakah po meri za spletno mesto v storitvah IIS
Če želite več informacij o tem, kako izklopite »prijazna sporočila o napakah HTTP« v programu Internet Explorer, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

294807 Izključitev funkcije za strežnik »Pokaži prijazna sporočila o napakah HTTP« v programih Internet Explorer 5.x in 6.x
Če želite več informacij o kodah stanja HTTP v storitvah IIS 7.0, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
943891 Kode stanja HTTP v storitvah IIS 7.0
Če z zgoraj navedenimi članki težave ne morete odpraviti ali če prihaja do drugačnih težav, kot so opisane v tem članku, poiščite več informacij v Microsoftovi zbirki znanja. Če preiskati Microsoftovo zbirko znanja, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Nato vnesite besedilo prikazanega sporočila o napaki ali vnesite opis težave v polje Preišči podporo (KB).
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 318380 – Zadnji pregled: 02/05/2016 14:04:00 – Revizija: 7.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Povratne informacije