ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Uporaba pripomočka Diskpart.exe za razširitev podatkovnega nosilca v operacijskih sistemih Windows Server 2003, Windows XP in Windows 2000

Podpora za Windows XP je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Windows XP. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Podpora za Windows Server 2003 se je končala 14. julija 2015

Microsoft je 14. julija 2015 ukinil podporo za Windows Server 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

POVZETEK
V tem članku je opisano, kako s pripomočkom v ukazni vrstici Diskpart.exe razširite podatkovni nosilec na nedodeljeni prostor.
DODATNE INFORMACIJE
S pripomočkom Diskpart.exe lahko upravljate diske, particije in nosilce iz vmesnika ukazne vrstice. Pripomoček Dispart.exe lahko uporabite tako na osnovnih kot tudi dinamičnih diskih. Če je nosilec NTFS v vsebniku strojne opreme RAID 5, ki ima zmožnost dodajanja prostora v vsebnik, lahko s pripomočkom Diskpart.exe razširite nosilec NTFS, pri čemer disk ostane osnovni disk.

Z ukazom extend lahko nedodeljeni prostor vključite v obstoječi nosilec in hkrati obdržite podatke.

Spodaj so navedene zahteve za ukaz extend:
 • Nosilec mora biti formatiran z datotečnim sistemom NTFS.
 • Za osnovne nosilce mora biti nedodeljeni prostor za razširitev poleg neprekinjenega prostora na istem disku.
 • Za dinamične nosilce je nedodeljeni prostor lahko kateri koli prostor na katerem koli dinamičnem disku v sistemu.
 • Podprta je le razširitev podatkovnih nosilcev. V sistemskih ali zagonskih nosilcih je mogoče preprečiti razširitev, prikaže pa se lahko to sporočilo o napaki:
  Diskpart failed to extend the volume. (Progam DiskPart ni uspel razširiti nosilca.) Please make sure the volume is valid for extending. (Poskrbite, da bo nosilec mogoče razširiti.)
 • Particije ni mogoče razširiti, če je na njej ostranjevalna datoteka sistema. Premaknite ostranjevalno datoteko na particijo, ki je ne želite razširiti.
Če želite razširiti particijo ali nosilec, morate najprej izbrati nosilec za fokus, nato lahko določite velikost razširitve. Če želite razširiti nosilec, sledite tem korakom:
 1. V ukazni poziv vnesite diskpart.exe.
 2. Vnesite list volume, da prikažete obstoječe nosilce v računalniku.
 3. Vnesite Select volume številka nosilca, kjer številka nosilca predstavlja številko nosilca, ki ga želite razširiti.
 4. Vnesite extend [size=n] [disk=n] [noerr] . Spodaj so opisani parametri:
  size=n
  Prostor v MB, ki ga želite dodati trenutni particiji. Če velikosti ne določite, je disk razširjen tako, da zavzame ves naslednji neprekinjen in nedodeljen prostor.

  disk=n
  Dinamični disk, na katerem želite razširiti nosilec. Prostor, ki je enak parametru size=n, je dodeljen na disku. Če ne določite diska, je nosilec razširjen na trenutnem disku.

  noerr
  Namenjen le skriptnemu izvajanju. Če pride do napake, ta parameter določa, naj program Diskpart nadaljuje obravnavo ukazov, kot da do napake ni prišlo. Brez parametra noerr se program Diskpart zaradi napake zapre s kodo napake.
 5. Vnesite exit, da zaprete program Diskpart.exe.
Ko je ukaz extend dokončan, bi morali prejeti sporočilo, da je Diskpart uspešno razširil nosilec. Nov prostor bi moral biti dodan obstoječemu pogonu in ohraniti bi se morali podatki na nosilcu.

Opomba S programom Diskpart.exe v operacijskih sistemih Microsoft Windows XP in Microsoft Windows 2000 ne morete razširiti preprostega nosilca na dinamičnem disku, ki je bil prvotno ustvarjen na osnovnem disku. Razširite lahko le preproste nosilce, ki ste jih ustvarili po nadgradnji diska v dinamični disk. Če poskusite razširiti preprost nosilec na dinamičnem disku, ki je bil prvotno ustvarjen na osnovnem disku, se prikaže to sporočilo o napaki. Ta omejitev je bila odstranjena v operacijskem sistemu Microsoft Windows Server 2003.
Diskpart failed to extend the volume. (Progam DiskPart ni uspel razširiti nosilca.)
Please make sure the volume is valid for extending. (Poskrbite, da bo nosilec mogoče razširiti.)
Opomba Program Diskpart.exe je vključen v operacijska sistema Windows Server 2003 in Windows XP kot del osnovnega operacijskega sistema.

Če želite prenesti pripomoček ukazne vrstice Diskpart.exe v operacijski sistem Windows 2000, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Opomba Pred pretvorbo v dinamične diske priporočamo, da se obrnete na dobavitelja računalnika in ga prosite za posodobljen BIOS, vdelano programsko opremo, gonilnike in agente.
expand raid array container free
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 325590 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/19/2007 15:16:00 - ฉบับแก้ไข: 11.2

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo KB325590
คำติชม