Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Sistem se preneha odzivati, pri delu z datotekami v datotečnem strežniku pride do počasnega delovanja in zastojev

Podpora za Windows XP je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Windows XP. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Podpora za Windows Server 2003 se je končala 14. julija 2015

Microsoft je 14. julija 2015 ukinil podporo za Windows Server 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Simptomi
Pri delu z datotekami prek omrežja lahko pride do ene ali več težav:
 • Datotečni strežnik z operacijskim sistemom Windows, ki je konfiguriran kot datotečni in tiskalniški strežnik, se prenehata odzivati, delovanje datotečnega in tiskalniškega strežnika pa se začasno zaustavi.
 • Pri odpiranju, shranjevanju, zapiranju, brisanju ali tiskanju datotek, ki so v skupni rabi, nastanejo nepričakovano dolgi zastoji.
 • Ko uporabljate program preko omrežja, se učinkovitost delovanja začasno zmanjša. Učinkovitost delovanja se ponavadi upočasni za približno 40 do 45 sekund. Nekateri zastoji pa lahko trajajo do 5 minut.
 • Pri kopiranju datotek ali ustvarjanju varnostnih kopij nastanejo zastoji.
 • Windows Explorer se preneha odzivati, ko vzpostavite povezavo z virom v skupni rabi, ali pa je v programu Windows Explorer na omrežnem pogonu z vzpostavljeno povezavo prikazana rdeča črka X.
 • Ko se prijavite na datotečni strežnik, se po vnosu imena in gesla v pogovorno okno Prijava v program Windows prikaže prazen zaslon. Namizje se ne prikaže.
 • Program, ki za vzpostavljanje povezave z datotečnim strežnikom uporablja klic za oddaljeni postopek (RPC), se preneha odzivati.
 • Strežnik se začasno preneha odzivati, v datotečnem strežniku pa se v sistemskem dnevniku prikaže ena ali več vrst sporočil o dogodku, ki so podobni naslednjim sporočilom:

  ID dogodka: 2022
  Vir: Srv
  Vrsta: Napaka
  Opis:
  Server was unable to find a free connection <number> times in the last <number> seconds. (Strežnik ni uspel najti proste povezave <število> krat v zadnjih <število> sekundah.)

  ID dogodka: 2021
  Vir: Srv
  Vrsta: Napaka
  Opis:
  Server was unable to create a work item <number> times in the last <number> seconds. (Strežnik ni uspel ustvariti delovnega elementa <število> krat v zadnjih <število> sekundah.)

  ID dogodka: 2020
  Vir: Srv
  Vrsta: Napaka
  Opis:
  The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty. (Strežnik ni uspel dodeliti iz sistemsko ostranjene zaloge, ker je zaloga prazna.)

  ID dogodka: 2019
  Vir: Srv
  Vrsta: Napaka
  Opis:
  The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty. (Strežnik ni uspel najti podatkov v nepreslikani zalogi sistema, ker je zaloga prazna.)

  ID dogodka: 2510
  Vir: Strežnik
  Vrsta dogodka: Napaka
  Opis:
  The server service was unable to map error code 1722. (Storitev strežnika ni uspela preslikati kode napake 1722.)
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Service is unavailable. (Storitev strežnika ni uspela preslikati kode napake 1722. 1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = Storitev RPC ni na voljo.)

  Poleg tega se v računalniku odjemalca v sistemskem dnevniku prikaže naslednji dogodek:

  ID dogodka: 3013
  Vrsta dogodka: Napaka
  Vir dogodka: MrxSmb / Rdr
  Opis:
  The redirector has timed out a request to ComputerName. (Preusmerjevalnik je prekinil zahtevo za ImeRačunalnika.)

 • Ko želite vzpostaviti povezavo z virom v skupni rabi, se prikaže sporočilo o napaki, podobno enemu od naslednjih:Sporočilo o napaki 1
  System error 53. The network path was not found. (Sistemska napaka 53. Omrežne poti ni bilo mogoče najti.)
  Sporočilo o napaki 2
  System error 64. The specified network name is no longer available. (Sistemska napaka 64. Navedeno omrežno ime ni več na voljo.)
 • V presledkih izgubljate povezavo z omrežnimi sredstvi, na datotečnem strežniku pa ne morete ponovno vzpostaviti povezave z omrežnimi sredstvi. Vendar strežnik odgovarja na preizkusni klic in lahko tudi vzpostavite povezavo z njim, in sicer s sejo terminalskih storitev.
 • Če več uporabnikov poizkuša dostopati do Microsoft Officeovih dokumentov na strežniku, se pogovorno okno Datoteka je zaklenjena za urejanje ne prikaže vsakokrat, ko datoteko odpre drug uporabnik.
 • Omrežna sled nakazuje 30 do 40 sekundni zamik med ukazom odjemalca storitve SMB in odgovorom datotečnega strežnika.
 • Ko želite odpreti datoteko zbirke podatkov v Accessu 2.0 (datoteka .mdb) v programu Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 ali Microsoft Access 2002, se lahko prikaže sporočilo o napaki, podobno naslednjemu:
  Disk or network error. (Napaka diska ali omrežja.)
 • Ko želite odpreti datoteko v programu Microsoft Word, se lahko prikaže naslednje sporočilo o napaki:
  Word failed reading from this file file_name. Please restore the network connection or replace the floppy disk and retry. (Word ni uspel prebrati datoteke ime_datoteke. Obnovite omrežno povezavo ali zamenjajte disketo in poskusite ponovno.)
Poleg tega se dogodek lahko zabeleži v sistemski dnevnik v odjemalčevem računalniku.

Vrsta: Opozorilo
Vir: MrxSmb
ID dogodka: 50
Opis: {Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file. ({Podatki za zakasnjeno pisanje izgubljeni} Sistem je poskušal prenesti datotečne podatke iz medpomnilnikov v \Device\LanmanRedirector. Pisanje ni uspelo; v datoteko se je morda zapisal le del podatkov.)

Vzrok
Ta težava lahko nastane, če je v računalniku nameščen program, ki ni Microsoftov in uporablja zastarele gonilnike za filtriranje, ki delujejo v jedrnem načinu. Gonilnik za filtriranje, ki delujejo v jedrnem načinu, je lahko zastarel, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 • V računalniku je nameščen eden od naslednjih programov:
  • V računalniku je nameščen program ARCserve Backup Agent for Open Files ali ARCserve Open File Agent podjetja Computer Associates International, Inc, gonilnik Ofant.sys za ta program pa je zastarel.
  • V računalniku je nameščen program Open Transaction Manager, gonilnik Otman.sys za ta program pa je zastarel.

   Opomba Program Open Transaction Manager je priložen nekaterim programom podjetja VERITAS Software Corporation, lahko pa ga namestite tudi ločeno od programa VERITAS. Program Open Transaction Manager ja lahko na primer vključen v program Open File Option. Ta program je lahko vključen v paket VERITAS Backup Exec.
  • V računalniku je nameščen program podjetja VERITAS, ki uporablja gonilnik Otman4.sys ali Otman5.sys (na primer Open File Option), gonilnik Otman4.sys ali Otman5.sys pa je zastarel.
 • Gonilnik za ta program ni združljiv z gonilnikom za filtriranje, ki ga je v računalnik namestil protivirusni program, ki ni Microsoftov. Posledično lahko gonilnik za filtriranje v strežniku pošlje napačno kodo stanja storitvi Server. Gonilnik za filter lahko na primer pošlje kodo stanja STATUS_SUCCESS, namesto kode STATUS_OLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.
Rešitev
Če želite odpraviti to težavo, stopite v stik s proizvajalcem programa in se pozanimajte o možnih posodobitvah gonilnika za filter. Če želite več informacij o tem, kako stopiti v stik s podjetjem Computer Associates in dobiti najnovejši gonilnik Ofant.sys, obiščite naslednje spletno mesto podjetja:Če ste program Open Transaction Manager namestili ločeno, se glede možnih posodobitev, s katerimi bi odpravili to težavo, posvetujte s podjetjem Columbia Data Products, Inc. Če želite stopiti v stik s podjetjem Columbia Data Products, obiščite naslednje spletno mesto podjetja: Če želite več informacij o tem, kako stopiti v stik s podjetjem VERITAS, obiščite naslednje spletno mesto podjetja: Microsoft ponuja podatke za stik z drugimi proizvajalci zato, da bi lažje poiskali tehnično podporo. Te informacije se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Microsoft ne more jamčiti za pravilnost podatkov o drugih proizvajalcih.
Dodatne informacije
Pomembno V tem razdelku, načinu ali opravilu so navodila za spreminjanje registra. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Zato natančno sledite navodilom. Za dodatno zaščito varnostno kopirajte register, preden ga spremenite. Če pride do težav, ga bo tako mogoče obnoviti. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju in obnavljanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
322756 Varnostno kopiranje in obnovitev registra v sistemu Windows


Da bi se začasno izognili tej težavi, ponovno zaženite storitve Server v strežniku. Storitve Server ponovno zaženete tako:
 1. Kliknite Start in nato še Zaženi.
 2. V polje Odpri vnesite cmd in kliknite V redu.
 3. V ukazni poziv vnesite naslednje vrstice, po vnosu vsake pa pritisnite tipko Enter:
  net stop server
  net start server
Težavo odpravite na enega od naslednjih načinov:
 • Z dnevniki učinkovitosti delovanja in opozoril nadzirajte števec Povprečna dolžina čakalne vrste diska predmeta za učinkovitost delovanja FizičnegaDiska. V običajnih pogojih število čakajočih vhodno/izhodnih (I/O) zahtev ponavadi ni več kot 1,5- ali 2-krat večje od števila vreten fizičnega diska. Večina diskov ima eno vreteno, čeprav imajo diskovna polja (RAID) naprav ponavadi več kot eno vreteno. Kadar program uporablja majhne, sledeče si vhodno/izhodne operacije, se v števcu Trenutna dolžina čakalne vrste diska prikaže vrh, ko se vhodno/izhodne operacije postavijo v vrsto. Lahko se prikaže tudi povečanje v števcu Context Switches/sec predmeta učinkovitosti delovanja System.
 • Onemogočite oportunistično zaklepanje tako v odjemalcu kot tudi v strežniku. Če želite to narediti v odjemalcu, nastavite naslednjo vrednost registra na 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Če želite to narediti v strežniku, nastavite naslednjo vrednost registra na 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Če želite več informacij o onemogočanju oportunističnega zaklepanja, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  296264 Konfiguriranje oportunističnega zaklepanja v operacijskem sistemu Windows (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini.)
 • Uredite register tako, da začasno izključite gonilnik za filter.

  Če želite več informacij o začasni izključitvi gonilnika za filtriranje, ki deluje v jedrnem načinu, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  816071 Kako v operacijskem sistemu Windows začasno izključiti gonilnik za filtriranje, ki deluje v jedrnem načinu (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini.)
  Registrski ključ, v katerem so shranjene informacije o gonilniku Ofant.sys, je ta:
  Ofadriver
Sklici
Če želite več informacij, kliknite naslednje številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
814112 Datoteke v skupni rabi se odpirajo počasi, samo za branje, ali pa se prikaže sporočilo o napaki (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini.)
821246 Datoteke zbirke Office se iz omrežnega strežnika odpirajo, zapirajo, shranjujejo ali tiskajo počasi
816071 Kako začasno izključiti gonilnik za filtriranje v operacijskem sistemu Windows, ki deluje v jedrnem načinu
252332 Ko kopirate datoteke v strežnik z obremenjenim diskom, se prikaže ID dogodka 3013
Izdelke drugih proizvajalcev, omenjene v tem članku, proizvajajo podjetja, neodvisna od Microsofta. Microsoft ne daje nobenih jamstev, naznačenih ali drugačnih, o delovanju ali zanesljivosti teh izdelkov.
oplocks ofant ArcServ ARCserve ARCserveIT BrightStor performance degradation slow intermittent sporadically srv.sys lanmanserver freeze hangs hanging OFANT.EXE ofant.sys QAFilter.sys ofadriver CA Inoculan McAfee NetShield 4.5 McShield Norton OTMAN.sys OTMAN5.SYS Open Transaction Manager Veritas BackupExec Gigabit Word Excel PowerPoint Outlook Exchange MS-Office
Content Maintenance 9227 SOX030220700019 SOX021202700007 SOX030206700031 SOX030210700054 SOX030128700047 SOX021105700092 SOX020614700029 SOX010510700129 SOX000427700133 SOX030409700031 SRQ030503600120
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 822219 – Zadnji pregled: 06/27/2014 13:36:00 – Revizija: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219
Povratne informacije