Ponastavitev sistemskih map v strežniku Exchange Server 2003

POVZETEK
V tem članku je opisano, kako z orodjema Guidgen.exe in ADSI Edit ustvarite novo sistemsko mapo v strežniku Exhange Server 2003.

Orodje Guidgen.exe naključno ustvari GUID. Z GUID-om lahko znova ustvarite sistemsko mapo z orodjem ADSI Edit. Ko ustvarite novo sistemsko mapo, se podatki, ki so bili prej v izvirni sistemski mapi, izgubijo.

Ustvarjanje nove sistemske mape

Če želite ustvariti novo sistemsko mapo, sledite tem korakom:

Opozorilo Če spremenite GUID za sistemsko mapo skupine skrbnikov, ne smete obnoviti predhodnih varnostnih kopij katere koli shranjene javne mape v podjetju, ki uporablja strežnik Exchange. Če to naredite, boste morda ustvarili podvojene sistemske mape, uničili obstoječe sistemske mape, povzročili, da javna zbirka podatkov v sistemski mapi ne bo trajno podvojevala podatkov, ali preprečili drugim javnim shrambam na mestu, da bi sprejemale replike sistemskih map. Če želite take težave odpraviti, boste morda morali odstraniti in znova ustvariti javne shrambe map v nekaterih ali vseh strežnikih v podjetju, ki uporablja strežnik Exchange.

GUID-a ni mogoče ponastaviti le za eno sistemsko mapo. Če ponastavite GUID, izbriše računalnik adresar brez povezave strežnika Microsoft Exchange Server 5.5 in informacije o tem, ali je oseba prosta oz. zasedena, za eno skupino skrbnikov. Adresar brez povezave strežnika Exchange Server 5.5 je poimenovan tako:
/OFFLINE ADDRESS BOOK/EX:/o=ORGNAME/ou=ADMINGROUPNAME/

Opozorilo Če uporabite snap-in ADSI Edit, pripomoček LDP ali katerega koli drugega odjemalca LDAP različice 3 in nepravilno spremenite atribute predmetov imenika Active Directory, lahko pride do resnih težav. Zaradi teh težav boste morda morali znova namestiti operacijske sisteme Microsoft Windows 2000 Server in Microsoft Windows Server 2003 ter strežnike Microsoft Exchange 2000 Server in Microsoft Exchange Server 2003 ali tako operacijski sistem Windows in kot tudi strežnik Exchange. Microsoft ne more zagotoviti, da je možno odpraviti težave, če nepravilno spremenite atribute predmetov imenika Active Directory. Te atribute spreminjate na lastno odgovornost.
 1. Prenesite in namestite orodje Guidegen.exe. To naredite tako, da obiščete to Microsoftovo spletno mesto:
 2. Dvokliknite Guidgen.exe.
 3. V razdelku GUID Format (Oblika zapisa GUID-a) kliknite Registry Format (npr. {xxxxxxxx-xxxx...xxxx}) (Oblika zapisa registra ...), nato kliknite Copy (Kopiraj) in nato še Exit (Izhod).
 4. Zaženite Beležnico (Notepad) in odprite prazen dokument.
 5. V meniju Edit (Urejanje) kliknite Paste (Prilepi), da prilepite GUID v dokument.
 6. Odstranite vse oklepaje in pomišljaje iz GUID-a.
 7. Vnesite 0x (»0« je tukaj ničelni znak) pred vsak par znakov v GUID-u, med vsak par znakov pa dodajte še presledek. Spodnji primer prikazuje primer GUID-a pred in po tem, ko vanj vključite »0x« in presledek.
  Pred:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  Po:

  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
  Pomembno Če uporabljate orodje ADSI Edit, ki je vključeno v operacijski sistem Windows Server 2003, ne vnesite oblike zapisa »0x«. Namesto tega vnesite presledek med vsak par znakov, kot je prikazano v spodnjem primeru:
  Pred:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F

  Po:

  72 D9 69 1F A2 19 4b 79 8F 24 C0 F6 E5 D2 11 5F
 8. Zaženite orodje ADSI Edit.
 9. Poiščite ta predmet:
  CN=SkrbniškaSkupina,CN=Skrbniške skupine,CN=Podjetje,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=Domena,DC=com
  Če želite to narediti, razširiteConfiguration Container [Računalnik.Domena.com], razširite CN=Configuration, DC=Domena,DC=com, razširite CN=Services, CN=Microsoft Exchange, razširite CN=Podjetje in nazadnje še CN=Administrative Groups.
 10. Z desno tipko miške kliknite CN=Skrbniška skupina in nato kliknite Properties (Lastnosti).
 11. Kliknite jeziček Attributes (Atributi) ali jeziček Attributes Editor (Urejevalnik atributov). Če ne uporabljate orodja ADSI Edit, ki je vključeno v operacijski sistem Windows Server 2003, nadaljujte z 12. korakom. Če pa uporabljate orodje ADSI Edit, ki je vključeno v operacijski sistem Windows Server 2003, končajte naslednje korake, označene s črkami, in ne končajte preostalih korakov, označenih s številkami:
  1. V stolpcu Attributes (Atributi) kliknite SiteFolderGuid.
  2. Kliknite Edit (Uredi) in nato v polju Edit Value As (Uredi vrednost kot) kliknite Hexadecimal (Šestnajststiško).
  3. V polje Value (Vrednost) prilepite GUID, ki ste ga v 7. koraku zapisali s presledki. Kliknite OK (V redu), Apply (Uporabi) in nato OK (V redu).
  4. Zaprite orodje ADSI Edit in znova zaženite storitve, ki uporabljajo strežnik Exchange.
 12. V polju Select which properties to view (Izberite vrednosti za ogled) kliknite Optional (Izbirno).
 13. V polju Select which properties to view (Izberite vrednosti za ogled) kliknite SiteFolderGuid.
 14. V polje Edit Attribute (Uredi atribut) prilepite GUID, ki ste ga v 7. koraku zapisali z »0x« in s presledki.
 15. Kliknite Set (Nastavi) in nato OK (V redu).
 16. Zaprite orodje ADSI Edit.
 17. Znova zaženite storitve, ki uporabljajo strežnik Exchange.
Opombe
 • Če je v skupini skrbnikov več strežnikov, morate storitev o shrambi informacij v Exchangeu znova zagnati v vsakem strežniku.
 • Ko ustvarite sistemsko mapo z orodjem Guidgem.exe, so v sistemski mapi strežnika le replike obstoječe sistemske mape. Program uniči vse druge replike v podjetju, takoj ko konča podvojevanje javne mape.
SKLICI
Orodje ADSI Edit je vključeno v orodja za podporo Windows Support Tools. Ta orodja lahko namestite iz mape »Support\Tools« (Podpora\Orodja), ki jo najdete na CD-ROM-u z operacijskim sistemom Windows 2000 Server ali Windows Server 2003.Če želite več informacij o namestitvi orodij za podporo Windows Support Tools v operacijskem sistemu Windows 2000, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
301423 Namestitev orodij za podporo Windows 2000 Support Tools v računalniku, v katerem je nameščen operacijski sistem Wndows 2000 Server (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Če želite več informacij o orodjih in posodobitvah za strežnik Exchange Server 2003, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:
Lastnosti

ID članka: 822444 – Zadnji pregled: 12/03/2007 07:25:00 – Revizija: 6.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB822444
Povratne informacije