Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Kako odpraviti sporočilo o napaki »Storitev 503 ni na voljo« v Outlook Web Accessu v Exchange Serverju 2003

Pomembno V tem članku so informacije o spreminjanju registra. Preden spremenite register, ustvarite varnostno kopijo. Pozanimajte se, kako obnoviti register, če nastane težava. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju, obnovi in urejanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
256986 Opis registra v operacijskem sistemu Microsoft Windows (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini.)

V TEM OPRAVILU

POVZETEK
Ko v računalniku, v katerem je nameščen Microsoft Exchange Server 2003, vnesete naslov do Microsoft Outlook Web Accessa, se lahko v brskalniku prikaže naslednje sporočilo o napaki, preden prejmete poziv za prijavo Outlook Web Accessa:
503 Service Unavailable (Storitev 503 ni na voljo)


Ta težava nastane, če datoteka Davex.dll ne more komunicirati s shrambo nabiralnika ali shrambo javne mape. nazaj na vrh

Prepričajte se, ali se izvajajo vse storitve

Sporočilo o napaki »503 Service Unavailable« (Storitev 503 ni na voljo) se lahko prikaže, če se storitve strežnika Exchange 2003 ne izvajajo, še posebej če se ne izvajata storitvi System Attendant in Information Store. Če si želite ogledati in se prepričati, ali se izvajajo vse storitve:
 1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi) in Administrative Tools (Skrbniška orodja) ter kliknite Services (Storitve).
 2. V možnosti Services (Storitve) poiščite Microsoft Exchange Information Store in Microsoft Exchange System Attendant v stolpcu Name (Ime) in nato v stolpcu Status (Stanje) poiščite stanje Started (Začeto).
 3. Če se storitev ne izvaja, z desno tipko miške kliknite ime storitve in nato kliknite Start (Zaženi).
nazaj na vrh

Prepričajte se, ali se storitve izvajajo v lokalnem sistemskem računu

Sporočilo o napaki »503 Service Unavailable« (Storitev 503 ni na voljo) se lahko prikaže, če se storitve strežnika Exchange 2003 ne izvajajo v lokalnem sistemskem računu. Če se želite prepričati, ali se storitve izvajajo v lokalnem sistemskem računu:
 1. Odprite možnost Services (Storitve).
 2. V stolpcu Name (Ime) poiščite Microsoft Exchange Information Store in Microsoft Exchange System Attendant in nato v stolpcu Log On As (Prijavi se kot) poiščite Local System (Lokalni sistem).
 3. Če storitev ni zabeležena v lokalnem sistemskem računu:
  1. Z desno tipko miške kliknite ime storitve in nato kliknite Properties (Lastnosti).
  2. Kliknite jeziček Log On (Prijava) in nato v razdelku Log On As (Prijavi se kot) kliknite Local System account (Lokalni sistemski račun).
  3. Kliknite OK (V redu).
nazaj na vrh

Vpenjanje shrambe nabiralnika in shrambe javne mape

Sporočilo o napaki »503 Service Unavailable« (Storitev 503 ni na voljo) se lahko prikaže, če shramba nabiralnika ali shramba javne mape, do katere želite dostopiti, ni vpeta. Zato morate vpeti shrambo nabiralnika in shrambo javne mape. Če želite vpeti shrambo nabiralnika in shrambo javne mape:
 1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi) in Microsoft Exchange ter kliknite System Manager (Upravitelj sistema).
 2. Če je možnost Display administrative groups (Prikaži skrbniško skupino) vklopljena, razširite možnost Administrative Groups (Skrbniške skupine) in nato še Prva skrbniška skupina (kjer »Prva skrbniška skupina« predstavlja ime vaše skrbniške skupine).
  Opomba Če želite prikazati skrbniške skupine, z desno tipko miške kliknite Vaše_Podjetje, kliknite Properties (Lastnosti), potrdite polje Display administrative groups (Prikaži skrbniške skupine) in dvakrat kliknite OK (V redu), nato pa znova zaženite Exchangeevega upravitelja sistema.
 3. Razširite možnost Servers (Strežniki), Ime_Vašega_Exchangeevega_Strežnika in nazadnje še First Storage Group (Prva skupina shrambe).
 4. Z desno tipko miške kliknite Mailbox Store (Shramba nabiralnika), nato pa kliknite Mount Store (Vpni shrambo) in OK (V redu).
 5. Z desno tipko miške kliknite Public Folder Store (Shramba javne mape), nato pa kliknite Mount Store (Vpni shrambo) in OK (V redu).
nazaj na vrh

Preverite, ali registrski ključ, ki je večji od 259 znakov, obstaja v panju registra HKEY_CLASSES_ROOT

Sporočilo o napaki »503 Service Unavailable« (Storitev 503 ni na voljo) se lahko prikaže, če registrski ključ, večji od 259 znakov, obstaja v panju registra
HKEY_CLASSES_ROOT
. Med inicializacijo ponudnik Exchangeevega OLE DB (ExOLEDB) pregleda panj
HKEY_CLASSES_ROOT
, da prepozna registrirane vrste datotek. Če je v katerem koli ključu privzeta vrednost, ki presega dolžino 259 znakov, ali če v enem od podključev seznam neomejenega nadzora dostopa ni veljaven, se morda ExOLEDB zapre nepričakovano.

Če podključ presega 259 znakov ali seznam neomejenega nadzora dostopa ni veljaven, računalnik v dnevnik dogodkov aplikacije zabeleži naslednji niz ID-jev dogodkov, ko znova zaženete storitve strežnike Exchange 2003:
Event Type: (Vrsta dogodka) Information (Informacija)
Event Source: (Vir dogodka) MSExchangeSA
Event Category: (Zvrst dogodka) General (Splošno)
Event ID: (ID dogodka) 9014
Description: (Opis)
Microsoft Exchange System Attendant has been started for Exchange server servername successfully. (Microsoft Exchange System Attendant je bil uspešno zagnan za ime strežnika Exchange.)
Event Type: (Vrsta dogodka) Information (Informacija)
Event Source: (Vir dogodka) MSExchangeSA
Event Category: (Zvrst dogodka) Monitoring: (Nadzorovanje)
Event ID: (ID dogodka) 9095
Description: (Opis)
The MAD Monitoring thread is initializing. (Poteka inicializacija niti nadzorovanja MAD-a).
Event Type: (Vrsta dogodka) Information (Informacija)
Event Source: (Vir dogodka) MSExchangeSA
Event Category: (Zvrst dogodka) Monitoring: (Nadzorovanje)
Event ID: (ID dogodka) 9096
Description: (Opis)
The MAD Monitoring thread is initializing. (Nit nadzorovanja MAD-a je inicilizirana).
Event Type: (Vrsta dogodka) Information (Informacija)
Event Source: (Vir dogodka) EXOLEDB
Event ID: (ID dogodka) 101
Description: (Opis)
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown. (Microsoft Exchange OLEDB se je uspešno ustavil.)
Event Type: (Vrsta dogodka) Error (Napaka)
Event Source: (Vir dogodka) MSExchangeIS
Event ID: (ID dogodka) 9542
Description: (Opis)
Initialization of external interface OLEDB failed; Error ecServerOOM. (Inicializacija zunanjega vmesnika OLEDB ni uspela. Napaka ecServerOOM.)
Poleg tega pa računalnik v dnevnik dogodkov aplikacije lahko večkrat zabeleži še naslednji ID dogodka: Prosta/zasedena storitev tudi lahko ustvari nekaj napak.
Event Type: (Vrsta dogodka) Error (Napaka)
Event Source: (Vir dogodka) EXCDO
Event Category: (Zvrst dogodka) General (Splošno)
Event ID: (ID dogodka) 8206
Description: (Opis)
Calendaring agent failed with error code 0x800XXXXX while saving appointment. (Med shranjevanjem sestanka se koledarski agent ni uspel zagnati s kodo napake 0x800XXXXX.)
Poleg tega pa računalnik v dnevnik dogodkov sistema lahko večkrat zabeleži še naslednji ID dogodka:
Event Type: (Vrsta dogodka) Error (Napaka)
Event Source: (Vir dogodka) DCOM
Event Category: (Zvrst dogodka) None (Brez)
Event ID: (ID dogodka) 10002
Description: (Opis)
Access denied attempting to launch a DCOM Server. The server is: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} The user is SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18 (Pri zagonu strežnika DCOM je bil dostop zavrnjen. Strežnik je: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} Uporabnik je SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18)
Če želite odpraviti to težavo, zaženite orodje HKCRScan (HKCRScan.exe). Orodje HKCRScan oštevilči panj registra HKEY_CLASSES_ROOT, da poišče podključe, ki vsebujejo več kot 259 znakov. Poleg tega orodje HKCRScan pomaga določiti tudi, ali obstaja neveljaven seznam neomejenega nadzora dostopa, tako da vrne kodo napake 0x5. Ko oštevilči registrski ključ, pomeni ta koda napake, da je dostop zavrnjen. Orodje HKCRScan je interno orodje, ki ga je razvil Microsoft. Če želite pridobiti to orodje, se obrnite na Microsoftove storitve za podporo izdelkom (PSS). Za več informacij o tem, kako stopiti v stik s PSS-jem, obiščite naslednje Microsoftovo spletno mesto:
nazaj na vrh

Preverite, ali obstaja predmet pravilnika skupine, ki preprečuje inicializacijo storitve MSExchangeIS

Sporočilo o napaki »503 Service Unavailable« (Storitev 503 ni na voljo) se lahko prikaže, če obstaja predmet pravilnika skupine, ki preprečuje inicializacijo storitve MSExchangeIS.

Morda boste opzaili tudi ID-je dogodkov, ki so podobni dogodku 101 EXOLEDB in dogodku 9542 MSExchangeIS, ki sta opisana v tem članku.

Opomba Opis ID-jev dogodkov se lahko razlikuje od tistih, ki so opisani v tem članku..

Morda boste opazili tudi naslednje ID-je dogodkov:
Event Type: (Vrsta dogodka) Error (Napaka)
Event Source: (Vir dogodka) EXCDO
Event ID: (ID dogodka) 8208
Description: (Opis)
Calendaring agent failed with error code 0x8000ffff while expanding recurring appointments. (Pri razširjanju ponavljajočih se sestankov koledarskega agenta ni bilo mogoče zagnati s kodo napake 0x8000ffff.)

Event Type: (Vrsta dogodka) Error (Napaka)
Event Source: (Vir dogodka) DCOM
Event ID: (ID dogodka) 10009
Description: (Opis)
DCOM was unable to communicate with the computer RCC-EXH-02-W using any of the configured protocols. (DCOM ni mogel komunicirati z računalnikom RCC-EXH-02-W z uporabo nobenega konfiguriranega protokola.)
Opozorilo Če z urejevalnikom registra ali na kateri drugi način nepravilno spremenite register, lahko nastanejo resne težave. Zaradi teh težav boste morda morali znova namestiti operacijski sistem. Microsoft ne more zagotoviti, da je te težave mogoče odpraviti. Register spreminjate na svojo odgovornost. Če se želite tej težavi izogniti:
 1. Poiščite in izvozite naslednji registrski ključ, da zanj ustvarite varnostno kopijo:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 2. Izbrišite naslednji registrski ključ:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 3. Opomba Preden nadaljujete s tem korakom, morate končati 2. korak.

  V pripomočku DCOM Configuration (Dcomcnfg.exe) nastavite kartico Identity (Identiteta) v storitvi ExOLEDB DCOM na The launching user (Uporabnik, ki zaganja):
  1. Kliknite Start, Run (Zaženi), vnesite dcomcnfg in kliknite OK (V redu).
  2. Razširite možnost Component Services in nato še Computers (Računalniki).

   Opomba Razširjanje vozlišča Computers (Računalniki) lahko traja nekaj minut.
  3. Razširite možnost My Computer (Moj računalnik) in nato še pripomoček DCOM Config.
   Prikaže se naslednje sporočilo:
   The CLSID {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}, item C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STORE.EXE and title Exoledb Session Factory has the named value AppID, but is not recorded under \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId. Do you with to record it? ((CLSID {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}, element C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STORE.EXE in naziv Exoledb Session Factory imata imenovano vrednost AppID, vendar ta ni zabeležena pod \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId. Ali jo želite zabeležiti?)
  4. Kliknite Yes (Da).
  5. V razdelku DCOM Config z desno tipko miške kliknite Exoledb Session Factory in nato kliknite Properties (Lastnosti).

   PomembnoExoledb Session Factory se ne prikaže, če ne odstranite registrskega ključa, ki je opisan v 2. koraku. Ko kliknete Properties (Lastnosti), pa poleg tega odpiranje pogovornega okna Exoledb Session Factory Properties lahko traja nekaj minut.
  6. Kliknite jeziček Identity (Identiteta), kliknite The launching user (Uporabnik, ki zaganja) in nato še OK (V redu).
  Če s tem postopkom odpravite napako »Storitev 503 ni na voljo« za Outlook Web Access, se težava nanaša na predmet pravilnika skupine. Odstranite ali spremenite predmet pravilnika skupine, zaradi katerega nastaja težava. Če s tem postopkom ne odpravite napake »Storitev 503 ni na voljo«, uvozite registrski ključ, ki ste ga izvozili in nato izbrisali. Če trajno izbrišete ta registrski podključ, lahko v strežniku nastanejo druge težave, če težava ni povezana s predmetom pravilnika skupine.
nazaj na vrh

Vnovična registracija komponent MDAC

Če opazite ID dogodka 101 EXOLEDB in ID dogodka 9542 MSExchangeIS, kot je na primer naslednja ID-ja dogodkov, morda nekaj komponent MDAC (Microsoft Data Access Components) ni pravilno registriranih, zato jih morate znova registrirati:
Event Type: (Vrsta dogodka) Information (Informacija)
Event Source: (Vir dogodka) EXOLEDB
Event ID: (ID dogodka) 101
Description: (Opis)
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown. (Microsoft Exchange OLEDB se je uspešno ustavil.)
Event Type: (Vrsta dogodka) Error (Napaka)
Event Source: (Vir dogodka) MSExchangeIS
Event ID: (ID dogodka) 9542
Description: (Opis)
Initialization of external interface OLEDB failed; Error Unknown error. (Inicializacija zunanjega vmesnika OLEDB ni uspela. Napaka ecServerOOM.)

Na spodnjem seznamu so prikazane datoteke .dll, ki jih potrebujete za vnovično registracijo komponent MDAC, da lahko odpravite to težavo. Pred vnovično registracijo datotek morate ustaviti storitev Information Store in jo nato znova zagnati po uspešni vnovični registraciji naslednjih datotek .dll.

Opomba Različica datoteke Oledb32.dll mora biti 2.8.1022.0 ali novejša.
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32r.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaipp.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\ado\Msado15.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaurl.dll
Če želite registrirati datoteko .dll:
 • Kliknite Start in Run (Zaženi), nato pa vnesite regsvr32, ki naj mu sledi pot in ime datoteke .dll, ki jo želite registrirati. Če želite znova registrirati na primer datoteko Oledb32.dll, v ukazni poziv vnesite naslednji ukaz:
  regsvr32 "c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll"
Opomba Ko poskušate registrirati eno od teh datotek, se lahko prikaže sporočilo o napaki, podobno naslednjemu:
Load library("path and file name") failed - The specified procedure could not be found (Knjižnice (»pot in ime datoteke«) ni bilo mogoče naložiti. Navedenega postopka mi bilo mogoče najti.)
Če želite več informacij o tem scenariju, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
837285 Ko uporabniki s spletnim brskalnikom poskušajo dostopiti do Outlook Web Accessa, se v Exchange Serverju 2003 lahko prikaže sporočilo o napaki »Storitev 503 ni na voljo« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini.)
nazaj na vrh

Preverite dovoljenja za registrski ključ HKEY_CLASSES_ROOT

Privzeta dovoljenja so naslednja:
VlogaDovoljenje
SkrbnikiPopoln nadzor, branje
Pooblaščeni uporabnikiBranje
USTVARJALEC, LASTNIKPosebna dovoljenja
Operaterji strežnikaBranje, posebna dovoljenja
SISTEMPopoln nadzor, branje
DACL
Lastnosti

ID članka: 823159 – Zadnji pregled: 12/03/2007 08:00:00 – Revizija: 6.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB823159
Povratne informacije