Na voljo je paket posodobitev za storitev Volume Shadow Copy (VSS) za operacijski sistem Windows Server 2003

Podpora za Windows Server 2003 se je končala 14. julija 2015

Microsoft je 14. julija 2015 ukinil podporo za Windows Server 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Uvod
Na voljo je posodobitev za storitev Volume Shadow Copy (VSS) za operacijski sistem Microsoft Windows Server 2003. Ta paket posodobitev odpravlja te značilne težave:
SIMPTOMI

Senčne kopije programske opreme se ne dokončajo na velikih nosilcih, ki uporabljajo majhno velikost gruče


Ko poskušate ustvariti senčne kopije na velikih nosilcih, ki uporabljajo majhno velikost gruče (na primer manj kot 4 KB) ali če istočasno poskušate ustvariti posnetke več večjih nosilcev, lahko ponudnik programa VSS med ustvarjanjem senčne kopije uporabi večjo dodelitev zaloge ostranjenega pomnilnika, kot je dejansko zahtevana. Če za dodelitev ni na voljo dovolj zaloge ostranjenega pomnilnika, senčne kopije ni mogoče ustvariti, vsa prejšnja opravila senčne kopije pa se lahko izgubijo. Ko pride do te težave, se v dnevniku dogodkov programa lahko prikaže tudi to sporočilo o napaki:
Event Type (Vrsta dogodka):	Error Event Source (Vir dogodka):	VolSnap Event Category (Zvrst dogodka):	None (Brez) Event ID (ID dogodka): 		5 Description (Opis): The shadow copy of volume X: could not be created due to insufficient non-paged memory pool for a bitmap structure. (Zaradi zaloge neostranjenega pomnilnika za strukturo bitnih slik ni bilo mogoče ustvariti senčne kopije nosilca X:)
Event Type (Vrsta dogodka):	Error Event Source (Vir dogodka):	VolSnap Event Category (Zvrst dogodka):	None (Brez) Event ID (ID dogodka):		20 Description (Opis): The shadow copies of volume X: were aborted because of a failed free space computation. (Zaradi neuspelega računanja nezasedenega prostora je bila senčna kopija nosilca X: prekinjena.) 
Event Type (Vrsta dogodka):   Error Event Source (Vir dogodka):  VolSnap Event Category (Zvrst dogodka): None (Brez) Event ID (ID dogodka):    28 Description (Opis): The shadow copy of volume X: could not be created due to a failure in creating the necessary on disk structures. (Zaradi neupelega ustvarjanja zahtevane senčne kopije v strukturi diska ni bilo mogoče ustvariti senčne kopije nosilca X:.) Data (Podatki): 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......À 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....š..À 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........
Opomba V dnevniku so lahko zabeležni tudi drugi dogodki, ki niso opisani v tem članku. Vrednost 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) v delu NTSTATUS dogodka v odmiku 0x14 kaže na težavo z dodelitvijo virov pomnilnika.

Rešitev Ta posodobitev odpravlja težavo z dodelitvijo pomnilnika. Če za kopiranje ni na voljo dovolj pomnilnika, lahko do te težave prihaja tudi po uporabi te posodobitve.

V zapisovalcih storitve VSS pride do napak časovne omejitve, senčne kopije pa se med varnostnim kopiranjem ali primeri visoke vhodne/izhodne dejavnosti izgubijo


Ko zaženete varnostno kopiranje, lahko nekateri zapisovalci storitve Volume Shadow Copy prejmejo napake časovne omejitve, zaradi katerih varnostno kopiranje ni uspešno. Zapisovalec storitve Volume Shadow Copy je program ali storitev, ki s storitvijo Volume Shadow Copy shrani informacije, preden ustvari senčno kopijo. Če na primer uporabite program za varnostno kopiranje (kot je NTBackup), varnostno kopiranje morda ne bo dokončano, prikaže pa se lahko to sporočilo o napaki:
Error returned while creating the volume shadow copy: 800423f4 (or the values 800423f2 or 800423f3). (Pri ustvarjanju senčne kopije nosilca je bila javljena napaka: 800423f4 (oz. vrednost 800423f2 ali 800423f3).)
Če želite prepoznati težavo z zapisovalcem storitve Volume Shadow Copy, zaženite ukaz vssadmin takoj po neuspelem varnostnem kopiranju:
 1. Kliknite Start in Zaženi.
 2. Vnesite vssadmin list writers.
Ta ukaz navede zapisovalce storitve Volume Shadow Copy in trenutno stanje posameznega zapisovalca. Lahko je na primer navedeno, da zapisovalec programa Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) ali storitve Microsoft Active Directory ni uspel. Do napak časovne omejitve lahko pride v več zapisovalcih, vključno z zapisovalcem programa MSDE, strežnika SQL, storitve NT Directory Service (NTDS), storitve Windows Internet Naming System (WINS), protokola Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), zapisovalcem oddaljene shrambe, zapisovalcem overitelja digitalnih potrdil in zapisovalcem strežnika Microsoft Exchange. Spodaj je prikazan primer:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS [...] Writer name (Ime zapisovalca): 'NTDS' Writer Id (ID zapisovalca): {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} Writer Instance Id (ID primerka zapisovalca): {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} State (Stanje): [10] Failed (Ni uspelo) Last error (Zadnja napaka): Retryable error (Ponovljiva napaka)
Nekatere napake časovne omejitve lahko prepoznate tako, da si ogledate dnevnik dogodkov programa. Spodaj sta navedena dva primera:
Event ID (ID dogodka): 12290 Description (Opis): Volume Shadow Copy Service warning (Opozorilo pri storitvi sence): ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.
Event ID (ID dogodka): 2004 Description (Opis): Shadow copy 6 time-out (20000 ms). (Potekla je časovna omejitev senčne kopije 6 (20000 ms).) 
Pride lahko do težave, zaradi katere med daljšim ustvarjanjem senčne kopije lahko poteče časovna omejitev za nekatere zapisovalce storitve Volume Shadow Copy. Do te težave prihaja še posebej v računalnikih s počasnimi pogoni trdega diska, majhnim pomnilnikom ali počasnim CPE-jem. Do te težave lahko pride tudi v računalnikih, v katerih je onemogočen predpomnilnik za pisanje na disk (na primer v krmilniku domene računalnika).

V ustvarjanje senčnih kopij je vključeno zapleteno zaporedje medprocesnih klicev. Medprocesni klici zagotovijo, da med ustvarjanjem senčnih kopij vsi pomembni zapisovalci storitve Volume Shadow Copy izpraznijo svoje podatkovne medpomnilnike. Med te programe sodijo strežnik SQL, strežnik Exchange Server, storitve operacijskega sistema in drugi programi. Poleg tega nekateri zapisovalci storitve Volume Shadow Copy, kot je na primer zapisovalec strežnika Exchange, med vnaprej določenim časovnim intervalom ne zapisujejo. To obdobje čakanja omogoča, da program med časovnim intervalom ustvari senčno kopijo. Zapisovalci počakajo na pisanje, tako da je vsebina senčne kopije v skladu z njihovimi podatkovnimi medpomnilniki. Če je CPE prepočasen, poraba pomnilnika visoka ali so visoke ravni vhoda/izhoda, lahko pride do tega vedenja:
 • Zapisovalci ne izpraznijo svojih podatkovnih medpomnilnikov.
 • Zapisovalci pred pisanjem ne počakajo na časovni interval.
Ko pride do te težave, ustvarjanje senčne kopije ni uspešno.

Pomembno Zapisovalci storitve Volume Shadow Copy so lahko neuspešni zaradi podobnih napak tudi iz drugih vzrokov. Med te spadajo pomanjkanje prostora na disku ali napačna konfiguracija računalnika. Ta sprotni popravek odpravlja le določene napake časovne omejitve, do katerih lahko pride občasno v zapisovalcih storitve Volume Shadow Copy med varnostnim kopiranjem. Microsoft močno priporoča, da v dnevniku dogodkov poiščete vse druge možne napake storitve Volume Shadow Copy, zaradi katerih zapisovalec ni uspešen.

Sorodno težavo predstavljajo tudi senčne kopije map v skupni mapi, ki so bile morda izbrisane. Ko pride do te težave, je v dnevnik dogodkov zabeleženo to sporočilo o napaki:
Event Type (Vrsta dogodka): Error Event Source (Vir dogodka): VolSnap Event Category (Zvrst dogodka): None (Brez) Event ID (ID dogodka): 25 Description (Opis): The shadow copies of volume VolumeName were aborted because the diff area file could not grow in time. Consider reducing the IO load on this system to avoid this problem in the future. (Senca nosilca ImeNosilca je bila prekinjena, ker se datoteka z razlikami področja ni uspela pravočasno povečati. Razmislite o zmanjšanju obremenitve V/I na tem sistemu in se tako izognite tej težavi v prihodnosti.)
V sporočilu ImeNosilca predstavlja nosilec, ki je razporejen za varnostno kopiranje.

Pride lahko tudi do težave v gonilniku Volsnap.sys, zaradi katere je izbrisana senčna kopija med velikim vhodom/izhodom. Do te težave lahko še posebej pride, kadar je predpomnilnik za pisanje na disk onemogočen (na primer v krmilniku domene računalnika).

Ponudnik senčnih kopij, ki je vključen v operacijski sistem Microsoft Windows Server 2003, je privzeto uporabljen za ustvarjanje senčnih kopij za namene varnostnega kopiranja. Senčne kopije so uvedene z uporabo uvedbe »kopiranje ob pisanju«. Razlike so kopirane v območje za shranjevanje senčnih kopij. V storitvi Volume Shadow Copy lahko uporabite orodje za upravljanje senčnih kopij ali ukaz vssadmin.

V prvotno izdani različici operacijskega sistema Windows Server 2003 je začetno območje za shranjevanje senčnih kopij, dodeljeno ustvarjanju senčnih kopij, veliko 100 MB. Vendar je dejansko uporabljen prostor veliko manjši. Po nekem času se lahko dodeljeni prostor poveča, saj je na prvotnem nosilcu spremenjenih več podatkov. Če pa je na prvotnem nosilcu visoka vhodna/izhodna obremenitev, se lahko velikost območja za shranjevanje senčnih kopij poveča dovolj hitro, da je vanj mogoče shraniti vse spremembe kopiranja ob pisanju. To vedenje povzroči, da so iz prvotnega nosilca izbrisane vse senčne kopije. Ta težava je bolj opazna pri konfiguracijah krmilnika domene. V konfiguracijah krmilnika domene je predpomnilnik za pisanje na disk privzeto onemogočen.

Pomembno Defragmentiranje nosilca z majhno velikostjo gruče povzroči podobno težavo. V tem primeru so izbrisane vse senčne kopije in v dnevnik dogodkov je zabeležen dogodek, naveden v tem razdelku. Če želite dodatne informacij o izgubi senčnih kopij med defragmentacijo diska, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
312067 Med defragmentacijo nosilca se senčne kopije lahko izgubijo (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Če so nosilci datotečnega sistema NTFS poškodovani, je v dnevnik dogodkov lahko zabeležen tudi ID dogodka 2004. Če želite ugotoviti, ali je to težava, zaženite program Chkdsk.exe s stikalom /f.

Velik dnevnik nadzora. Do napak časovne omejitve zapisovalca lahko pride tudi med varnostnim kopiranjem stanja sistema, če je dnevnik nadzora zelo velik. Priporočamo, da občasno varnostno kopirate stanje sistema ali izpraznite dnevnik.

Rešitev Ta sprotni popravek zmanjšuje število pojavitev te težave tako, da nekaterim zapisovalcem omogoči več časa za pripravo senčnih kopij. Ta sprotni popravek spremeni tudi najmanjšo velikost območja za shranjevanje senčnih kopij iz 100 MB na 300 MB.

Pri brisanju senčne kopije strojne opreme se ustvari dogodek o nenapovedani odstranitvi naprave PnP (Plug and Play)


Senčna kopija strojne opreme je senčna kopija, ustvarjena v polju shrambe strojne opreme. Operacijski sistem Windows Server 2003 zaznava senčne kopije strojne opreme enako kot diske in logične številke enot (LUN) in jih tako tudi obravnava. Če disk ali logično številko enote nepričakovano odstranite iz operacijskega sistema, je v dnevnik dogodkov zabeleženo sporočilo o dogodku s podrobnim opisom nepričakovane odstranitve. Podobno je tudi za senčne kopije strojne opreme v dnevnik dogodkov zabeleženo sporočilo o dogodku, ko izbrišete senčne kopije. Ko izbrišete senčno kopijo strojne opreme, se v dnevniku dogodkov programa lahko prikažejo tudi ta sporočila o napakah:
 Event Type (Vrsta dogodka): Error Event Source (Vir dogodka): PlugPlayManager Event Category (Zvrst dogodka): None (Brez) Event ID (ID dogodka): 12 Description (Opis): The device 'Manufacturer Model (C) SCSI Disk Device' (SCSI\Disk&Ven_Vendor&Prod_Product_(C)Vendor&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) disappeared from the system without first being prepared for removal. (Naprava %1 je bila odstranjena iz sistema, ne da bi bila prej pripravljena na odstranitev.)
Event Type (Vrsta dogodka): Error Event Source (Vir dogodka): VSS Event Category (Zvrst dogodka): None (Brez) Description (Opis): Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002 (Napaka pri storitvi sence nosilcev: Nepričakovana napaka pri klicu rutine DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002.)
Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja težavo tako, da pravilno odstrani senčno kopijo nosilca in diskovne naprave.

Senčne kopije ne delujejo v gruči z več potmi do sistema Windows ali ko je omrežno sredstvo ADMIN$ izbrisano


Ko v gruči vklopite senčne kopije za mape v skupni rabi, se načrtovano opravilo senčne kopije morda ne dokonča, če imajo različna vozlišča v gruči različne poti do map sistema Windows (na primer %windir%). Če je pot namestitve sistema Windows za vozlišče A na primer c:\winnt, pot za vozlišče B pa c:\windows, načrtovano opravilo morda ne bo delovalo, če je preneseno iz vozlišča A v vozlišče B.

Pri poskusu načrtovanja senčne kopije se lahko prikaže tudi to sporočilo o napaki.
Failed to create a default schedule for creating shadow of disk X" 0x80070906 This shared resource does not exist. (Privzetega urnika za ustvarjanje senčne kopije diska X" 0x80070906 ni bilo mogoče ustvariti. To omrežno sredstvo ne obstaja.)
Do te težave pride, če je bilo omrežno sredstvo ADMIN$ izbrisano iz sistema, celo v primerih brez gruč.

Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja te težave. Zdaj je zaznanih več poti sistema Windows, pri načrtovanju opravila senčne kopije pa omrežnega sredstva ADMIN$ ne potrebujete več.

Če prekličete ustvarjanje senčne kopije strojne opreme, lahko vir senčne kopije strojne opreme postane osamljen


Ko ustvarite senčno kopijo strojne opreme, ki bo samodejno uvožena v računalnik, v katerem je bila senčna kopija ustvarjena, lahko senčna kopija postane osamljena, če prekličete operacijo. Do te težave pride le, če so izpolnjeni ti pogoji:
 • Kadar uporabljate senčno kopijo strojne opreme, ki je konfigurirana za samodejni uvoz v isti računalnik (z uporabo konteksta za samodejni uvoz).
 • Če je senčna kopija strojne opreme preklicana, ko je senčna kopija ustvarjena.
Če želite izbrisati vir strojne opreme, mora uporabnik s skrbniškimi poverilnicami ročno izbrisati vir s programom za upravljanje naprave za shranjevanje.

Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja to težavo tako, da zazna, ali obstaja konfiguracija za samodejni uvoz.

Pri poskusu uvoza senčne kopije strojne opreme pride do napake 0x800700EA


V nekaterih primerih senčna kopija strojne opreme morda ne bo uvožena. Ko pride do te težave, se lahko prikaže to sporočilo o napaki:
Event Type (Vrsta dogodka):		Error Event Source (Vir dogodka):	VSS Event Category (Zvrst dogodka):	None (Brez) Event ID (ID dogodka):		8193 Description (Opis): Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea. (Napaka pri storitvi sence nosilcev: Nepričakovana napaka pri klicu rutine DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea.)
Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja to težavo.

V zelo fragmentiranih nosilcih se lahko senčna kopija poškodujeNa zelo fragmentiranih nosilcih, na katerih je vklopljena senčna kopija, se lahko senčna kopija poškoduje.

Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja to težavo.

Senčna kopija strojne opreme kaže pot do naprave NULL


Senčne kopije strojne opreme morda ne boste mogli uspešno ustvariti. Vendar pa lahko prejmete poročilo, da je bila senčna kopija uspešno ustvarjena s potjo naprave NULL. Do te težave lahko pride, če naprava za shranjevanje ne more ustvariti senčne kopije. Vendar pa je za napako in kodo napake ustvarjena maska. Program, ki pošilja zahtevo, sporoči napako med poskusom dostopa do senčne kopije.

Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja to težavo. Napaka in koda napake sta pravilno vrnjeni programu.

Pri zagonu senčnih kopij strojne opreme v okolju v gruči lahko nosilci izginejo


Ko zaženete senčno kopijo strojne opreme ali če je nosilec del upravljanega vira v gruči, lahko nosilec izgine. Do te težave pride, ko gonilnik diska v gruči ne posreduje nekaterih operacij med plastmi v skladu shrambe.

Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja to težavo. Gonilnik diska v gruči zdaj posreduje pravilne operacije.

Računalnik se lahko preneha odzivati, če so senčne kopije za mape v skupni rabi vklopljene, ko poskusite uvoziti senčne kopije strojne opreme


Do te težave pride, kadar uporabljate senčne kopije strojne opreme in sledite tem korakom:
 1. Na nosilcu ste vklopili možnost Shadow Copies for Shared Folders (Senčne kopije za mape v skupni rabi).
 2. Na tem nosilcu ustvarite senčno kopijo strojne opreme.
 3. Senčno kopijo strojne opreme nato uvozite.
 4. Senčno kopijo strojne opreme prekinete (pretvorite jo na primer v logično številko enote).
 5. Novo logično številko enote zamenjate z operacijo branja/pisanja.
Rešitev: Ta paket posodobitev odpravlja to težavo.

Po preklopu na senčno kopijo strojne opreme v okolju v gruči se nekatere operacije storitve VSS morda ne dokončajo


Ko v gruči pride do preklopa, se nekatera opravila vhoda/izhoda morda ne bodo dokončala, medtem ko so viri shrambe v postopku vračanja v internet v drugem vozlišču gruče. Ko pride do teh težav, lahko sklad shrambe zazna, da so nekateri sektorji senčne kopije strojne opreme poškodovani. Nekatere operacije storitve VSS se ne dokončajo, v dnevnik dogodkov programa pa je lahko zabeležen ta dogodek:
  Vrsta dogodka: 	Error Event Source (Vir dogodka):	VSS Event Category (Zvrst dogodka):	None (Brez) Event ID (ID dogodka): 		8193 Computer (Računalnik): 		Ime_računalnika Description (Opis): Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). hr = 0x80070057. (Napaka pri storitvi sence nosilcev: Nepričakovana napaka pri klicu rutine DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). hr = 0x80070057.)
Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja to težavo. Sklad shrambe bo znova poskušal izvesti operacije.

Po nadgradnji v operacijski sistem Microsoft Windows Server 2003 se storitev gruče morda ne zažene


Po nadgradnji iz operacijskega sistema Windows 2000 Server v operacijski sistem Windows Server 2003 račun storitve morda ne bo izključni član lokalne skupine skrbnikov. V operacijskem sistemu Windows Server 2003 storitev gruče gosti zapisovalca storitve VSS. Če račun storitve ni izključni član lokalne skupine skrbnikov, se storitev morda ne zažene.

Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja to težavo. Račun storitve gruče je dodan na seznam računov storitve VSS po meri.

Storitev VSS ne more ustvariti posnetkov v logičnih številkah enot, ki so na pogonih iSCSI (Internet Small Computer System Interface)


Ko poskusite ustvariti posnetek v logični številki enote, ki je na nosilcu iSCSI, se lahko prikaže to sporočilo o dogodku:
Source (Vir): VSS EventID (ID dogodka): 8193 Description (Opis): Volume Shadow Copy Service Error: Unexpected error calling routine IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057. (Napaka pri storitvi sence nosilcev: Nepričakovana napaka pri klicu rutine IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057.)
Rešitev Ta paket posodobitev doda podporo za strojno opremo iSCSI.

Opomba Microsoft priporoča, da zaženete gonilnik Microsoft iSCSI Software Initiator, različica 1.02 ali novejšo različico. Če želite več informacij o pogonih iSCSI, obiščite to spletno mesto Microsoft Storage Technologies – iSCSI:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx

Če med obnovitvijo zbirka podatkov nima vzpostavljene povezave z internetom, zapisovalec programa SQL MSDE vrne napako


Pri poskusu obnovitve zbirke podatkov SQL zapisovalec programa MSDE (kot del postopka storitve VSS) poskuša komunicirati s primerkom SQL. Če izvedete obnovitev, ko se primerek programa SQL MSDE ne izvaja, zapisovalec programa MSDE ne more vzpostaviti povezave. Zapisovalec programa MSDE sporoči napako programu za varnostno kopiranje in je vzrok neuspešne obnovitve. V dnevnik dogodkov programa je zabeleženo tudi to sporočilo o napaki:
Event Type (Vrsta dogodka): Error Event Source (Vir dogodka): VSS Event Category (Zvrst dogodka): None (Brez) Event ID (ID dogodka): 6013 Description (Opis): Sqllib error: OLEDB Error encountered calling IDBInitialize::Initialize. hr = 0x80004005. (Napaka Sqllib: Napaka OLEDB je naletela na klic IDBInitialize::Initialize. hr = 0x80004005.) SQLSTATE: 08001, Native Error (Izvorna napaka): 17 Error state (Stanje napake): 1, Severity (Resnost): 16 Source (Vir): Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Error message (Sporočilo o napaki programa Microsoft OLE DB Provider za strežnik SQL Server): [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] SQL Server does not exist or access denied. (Strežnik SQL Server ne obstaja ali pa je bil dostop zavrnjen.)
Rešitev Ta paket posodobitev odpravlja to težavo.
REŠITEV

Informacije o servisnem paketu

Če želite odpraviti težavo, pridobite najnovejši servisni paket za Windows Server 2003. Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
889100 Kako pridobiti najnovejši servisni paket za Windows Server 2003? (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

Informacije o sprotnem popravku

Microsoft ponuja podprt hitri popravek. Vendar pa je ta hitri popravek namenjen samo odpravljanju težave, opisani v tem članku. Uporabite ga samo za sisteme, v katerih prihaja do te težave. Ta hitri popravek bo morda treba še dodatno preskusiti. Če torej težava ni resneje vplivala na sistem, priporočamo, da počakate na naslednjo posodobitev za programsko opremo, v katero bo vključen ta hitri popravek.

Če je na voljo hitri popravek, ki ga je mogoče prenesti, je na vrhu tega članka iz zbirke znanja razdelek »Na voljo je hitri popravek, ki ga je mogoče prenesti«. Če tega razdelka ni, hitri popravek pridobite tako, da se obrnete na Microsoftovo službo za podporo strankam.

Opomba Če pride do dodatnih težav ali pa jih je treba odpraviti, bo morda treba ustvariti novo prošnjo za storitve podpore. Po navadi stroški podpore veljajo za dodatna vprašanja o podpori in težave, ki niso povezane s tem hitrim popravkom. Če si želite ogledati popoln seznam telefonskih številk Microsoftove službe za podporo strankam ali ustvariti novo prošnjo za storitve podpore, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Opomba Na obrazcu »Na voljo je hitri popravek, ki ga je mogoče prenesti« so prikazani jeziki, za katere je na voljo hitri popravek. Če vašega jezika ni na obrazcu, hitri popravek za ta jezik ni na voljo.

Zahteve

Za namestitev tega sprotnega popravka ni zahtev.

Zahteve za vnovični zagon

Po uporabi tega sprotnega popravka morate znova zagnati računalnik.

Informacije o nadomeščanju

Ta sprotni popravek zamenjuje ta sprotni popravek:
826936 V zapisovalcih storitve Volume Shadow Copy Service prid do napak časovne omejitve, senčne kopije pa se med varnostnim kopiranjem ali v primeru visoke ravni vhoda/izhoda izgubijo (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

Informacije o datoteki

Lastnosti angleške različice tega sprotnega popravka so naštete v spodnji tabeli. Datumi in časi za te datoteke so v univerzalnem koordiniranem času (UTC). Pri ogledu se informacije pretvorijo v lokalni čas. Razliko med časom UTC in lokalnim časom izračunate na kartici Time Zone (Časovni pas) v orodju za datum in čas na nadzorni plošči.
  Datum     Čas  Različica      Velikost  Ime datoteke -------------------------------------------------------------- 18. december 2003 20:04 5.2.3790.114    59,392 Clusdisk.sys 26. december 2003 23:02 5.2.3790.113   225,280 Dmadmin.exe 26. december 2003 23:02 5.2.3790.109  1,055,232 Esent.dll 18. december 2003 07:21 5.2.3790.113   129,536 Ftdisk.sys 26. december 2003 23:02 5.2.3790.113   273,920 Swprv.dll 18. december 2003 07:16 5.2.3790.113   116,736 Volsnap.sys 18. december 2003 07:16 5.2.3790.113   131,584 Vssadmin.exe 26. december 2003 23:02 5.2.3790.113   542,720 Vssapi.dll 26. december 2003 23:02 5.2.3790.113   130,560 Vssui.dll 18. december 2003 07:16 5.2.3790.113   663,040 Vssvc.exe 26. december 2003 23:02 5.2.3790.113    18,432 Vss_ps.dll 16. december 2003 17:55 5.2.3790.113    37,888 Ws03res.dll 
STANJE
Microsoft je potrdil, da se ta težava pojavlja v njegovih izdelkih, ki so navedeni v razdelku »Velja za«. Težava je bila najprej odpravljena v servisnem paketu SP1 za Windows Server 2003.
DODATNE INFORMACIJE
Če želite dodatne informacije o storitvi Volume Shadow Copy (VSS), kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
327948 Združljivost operacijskega sistema Windows Server 2003 s starejšo različico programske opreme za varnostno kopiranje (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Če želite več informacij o terminologiji za posodobitev programske opreme, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
824684Opis uveljavljene terminologije za posodobitve Microsoftove programske opreme
VSS Snapshot Rollup provider
Lastnosti

ID članka: 833167 – Zadnji pregled: 11/25/2008 16:33:01 – Revizija: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix atdownload kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB833167
Povratne informacije