Skrbniško orodje za ODBC v 64-bitni različici sistema Windows prikazuje 32-bitna in 64-bitna imena virov podatkov uporabnikov

Simptomi
64-bitna različica operacijskega sistema Microsoft Windows vsebuje spodnji različici skrbniškega orodja za podatkovne vire ODBC (Odbcad32.exe):
  • 32-bitna različica datoteke Odbcad32.exe je v mapi %systemdrive%\Windows\SysWoW64.
  • 64-bitna različica datoteke Odbcad32.exe je v mapi %systemdrive%\Windows\System32.
Datoteka Odbcad32.exe prikazuje te vrste imen virov podatkov:
  • Imena virov podatkov sistema
  • Imena virov podatkov uporabnikov

1. simptom

32-bitna različica skrbniškega orodja za ODBC prikazuje 32-bitna imena virov podatkov sistema, 32-bitna imena virov podatkov uporabnikov in 64-bitna imena virov podatkov uporabnikov. 64-bitna različica skrbniškega orodja za ODBC prikazuje 64-bitna imena virov podatkov sistema, 32-bitna imena virov podatkov uporabnikov in 64-bitna imena virov podatkov uporabnikov.

2. simptom

Funkcija SQLDataSources vrne vse različice imen virov podatkov uporabnikov, ne glede na arhitekturo programa. Funkcija SQLDataSources, klicana v 32-bitnem programu, vrne le imena virov podatkov sistema za 32-bitne gonilnike, a tudi imena virov podatkov uporabnikov za 32-bitne in 64-bitne gonilnike. Podobno funkcija SQLDataSources, klicana v 64-bitnem programu, vrne le imena virov podatkov sistema za 64-bitne gonilnike, a tudi imena virov podatkov uporabnikov za 32-bitne in 64-bitne gonilnike. Če torej program vzpostavi povezavo z imenom vira podatkov uporabnika, ki ga vrne funkcija SQLDataSources, se lahko prikaže to sporočilo o napaki:
Imena vira podatkov ni bilo mogoče najti; privzeti gonilnik ni bil določen
Oglejte si spodnji primer. Ustvarite ime vira podatkov uporabnika za 32-bitni gonilnik »Gonilnik programa Microsoft Access (*.mdb).« Ta gonilnik nima ustrezne 64-bitne različice. Funkcija SQLDataSources, klicana v 64-bitnem programu, vrne 32-bitno ime vira podatkov uporabnika. Če vzpostavite povezavo prek tega 32-bitnega imena vira podatkov uporabnika, se prikaže zgoraj omenjeno sporočilo o napaki.
Vzrok
Imena virov podatkov uporabnikov so shranjena v tem registrskem podključu:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
Za ta registrski podključ preusmerjanje registra ni omogočeno. Zaradi tega so imena virov podatkov uporabnikov vidna v 32-bitni in 64-bitni različici skrbniškega orodja za ODBC.
Rešitev
Če želite obdržati združljivost s prejšnjimi različicami, rešitev za to težavo trenutno žal ni na voljo.
Začasna rešitev
Nadomestna rešitev za to težavo je, da uporabite ustrezno različico skrbniškega orodja za ODBC. Če ustvarite program in ga v 64-bitnem operacijskem sistemu zaženete kot 32-bitni program, morate vir podatkov ODBC ustvariti s skrbniškim orodjem za ODBC v mapi %windir%\SysWOW64\odbcad32.exe. Če želite označiti vrsto imena vira podatkov, lahko 32-bitnim imenom virov podatkov uporabnikov dodate oznako »_32«, 64-bitnim imenom virov uporabnikov pa oznako »_64«.
Dodatne informacije
64-bitno skrbniško orodje za ODBC lahko prikličete z nadzorne plošče in z njim upravljate imena virov podatkov uporabnikov in imena virov podatkov sistema, ki jih uporabljajo 64-bitni procesi. V 64-bitnem operacijskem sistemu se 32-bitno skrbniško orodje za ODBC uporablja za procese Windows 64 (WOW64). 32-bitno skrbniško orodje za ODBC morate priklicati neposredno iz mape SysWoW64. Z 32-bitnim skrbniškim orodjem za ODBC lahko upravljate imena virov podatkov uporabnikov in imena virov podatkov sistema, ki jih uporabljajo procesi WOW64.

Imena virov podatkov sistema so shranjena v tem registrskem podključu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\ODBC.INI
Za ta registrski podključ je omogočeno preusmerjanje registra. Zaradi tega so imena virov podatkov sistema za 32-bitne in 64-bitne gonilnike ločena. 64-bitno skrbniško orodje za ODBC ne prikazuje imen virov podatkov sistema, ki so ustvarjena z 32-bitnim skrbniškim orodjem za ODBC. Na podoben način 32-bitno skrbniško orodje za ODBC ne prikazuje imen virov podatkov sistema, ki so ustvarjena s 64-bitnim skrbniškim orodjem za ODBC. Prav tako 64-bitno skrbniško orodje za ODBC ne prikazuje imen virov podatkov sistema, ki uporabljajo 32-bitne gonilnike. Na podoben način 32-bitno skrbniško orodje za ODBC ne prikazuje imen virov podatkov sistema, ki uporabljajo 64-bitne gonilnike.

Imena virov podatkov uporabnikov so shranjena v tem registrskem podključu:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
Za ta registrski podključ preusmerjanje registra ni omogočeno. Zaradi tega obe skrbniški orodji za ODBC prikazujeta vsa imena virov podatkov uporabnikov.

Če želite več informacij o preusmerjanju registra, obiščite to spletno mesto Microsoft Developer Network (MSDN):
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 942976 – Zadnji pregled: 07/02/2013 14:13:00 – Revizija: 1.0

Microsoft Open Database Connectivity 4.21

  • kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB942976
Povratne informacije