Distribucija paketa Windows Internet Explorer 7 bo potekala 12. februarja 2008 prek storitev WSUS; za upravljanje paketa pa bo morda potrebno posredovanje skrbnika

Pregled
Microsoft bo 12. februarja 2008 za storitve Windows Server Update Services (WSUS) izdal posodobitev namestitve in razpoložljivosti programa Windows Internet Explorer 7, ki bo označena kot paket posodobitev. Posodobitev namestitve in razpoložljivosti programa Windows Internet Explorer 7 je celovit namestitveni paket, ki v računalnikih nadgradi program Internet Explorer 6 na Windows Internet Explorer 7. Več informacij o posodobitvi namestitve in razpoložljivosti programa Windows Internet Explorer 7 je na voljo v članku št. 940767 v Microsoftovi zbirki znanja. Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
940767 Opis posodobitve namestitve in razpoložljivosti programa Windows Internet Explorer 7
Ker je v centru za prenose in na spletnem mestu Microsoft Update za posodobitev namestitve in razpoložljivosti programa Windows Internet Explorer 7 uporabljen izraz »paket Windows Internet Explorer 7«, bo tudi v nadaljevanju tega članka uporabljen izraz »paket Windows Internet Explorer 7«.

Če želite namestiti paket Windows Internet Explorer 7 s storitvami WSUS, ga lahko uvozite s spletnega mesta Microsoft Update, in sicer po navodilih, ki so navedena v razdelku »Uvedba paketa Windows Internet Explorer 7 s storitvami WSUS«.

Če ste storitve WSUS nastavili na »samodejno odobritev« namestitve paketov posodobitev (to ni privzeta nastavitev), bo po 12. februarju 2008 paket Windows Internet Explorer 7 samodejno odobren za namestitev, zato priporočamo, da si ogledate spodaj navedena dejanja, ki naj bi jih izvedli, če želite upravljati, kako in kdaj bo posodobitev nameščena. Posredovati boste morali, če:
 • Posodobitve v podjetju upravljate s storitvami WSUS.
 • Uporabljate računalnike z operacijskim sistemom Windows XP s servisnim paketom SP2 ali Windows Server 2003 s servisnim paketom SP1, v katerih je nameščen Internet Explorer 6.
 • V računalnikih trenutno ne želite nadgraditi programa Internet Explorer 6 na Windows Internet Explorer 7.
 • Ste storitve WSUS nastavili na samodejno odobritev namestitve paketov posodobitev.
Pomembne opombe
 • To ne velja za operacijski sistem Windows Vista, ker je Windows Internet Explorer 7 njegova komponenta.
 • Komplet orodij za blokiranje v programu Internet Explorer prepreči le namestitev, ki jo opravi storitev Windows Update ali samodejno posodabljanje. Komplet orodij ne prepreči distribucije prek storitev WSUS. V tem članku je opisana distribucija prek storitev WSUS. Internet Explorer 7 je na voljo že v 23 jezikih, in sicer prek storitve Windows Update in samodejnega posodabljanja. 12. februarja 2008 bo Internet Explorer 7 na voljo tudi v japonščini, in sicer prek storitve Windows Update in samodejnega posodabljanja.

Uvedba paketa Windows Internet Explorer 7 s storitvami WSUS

Če paketov z oznako »Paket posodobitev« ne sinhronizirate s storitvami WSUS ali če trenutno želite namestiti paket Windows Internet Explorer 7, ne da bi čakali na 12. februar 2008, lahko v storitve WSUS 3.0 iz kataloga Windows Update uvozite paket Windows Internet Explorer 7.
Opomba Ta funkcija za uvoz je na voljo le v storitvah WSUS, različica 3.0.

V strežniku WSUS:
 1. Kliknite Start, Administrative Tools (Skrbniška orodja) in nato Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Razširite možnost ImeRačunalnika in kliknite Action (Dejanje).
 3. Kliknite Import Updates (Uvozi posodobitve).
 4. Storitve WSUS bodo odprle okno brskalnika, ki bo od vas morda zahteval namestitev kontrolnika ActiveX. Če želite nadaljevati, morate namestiti kontrolnik ActiveX.
 5. Ko je kontrolnik nameščen, se prikaže zaslon Katalog Microsoft Update.
 6. V polje Search (Iskanje) vnesite 940767 in kliknite Search (Išči).
 7. Poiščite pakete programa Internet Explorer, ki ustrezajo operacijskim sistemom, jezikom in procesorjem vašega okolja. Če jih želite dodati v košarico, kliknite Add (Dodaj).
 8. Ko izberete vse pakete, ki jih potrebujete, kliknite View Basket (Ogled košarice).
 9. Če želite uvoziti pakete v strežnik WSUS, kliknite Import (Uvozi).
 10. Če se želite vrniti v strežnik WSUS, po dokončanem uvozu kliknite Close (Zapri).
Posodobitve so zdaj na voljo za namestitev prek storitev WSUS.

Če želite več informacij o drugih načinih namestitve programa Windows Internet Explorer 7, si oglejte priročnik za uvajanje programa Internet Explorer, ki je na voljo v Microsoftovem centru za prenose. Windows Internet Explorer 7 lahko namestite tudi:
 • s strežnikom Systems Management Server in
 • z imenikom Active Directoty in pravilnikom skupine.
Priročnik za uvajanje programa Internet Explorer 7:

Odložitev uvedbe paketa Windows Internet Explorer 7

Če ste storitve WSUS nastavili na samodejno odobritev namestitve paketov posodobitev, vendar ne želite, da storitve WSUS na dan izdaje (12. februarja 2008) samodejno namestijo paket Windows Internet Explorer 7, morate to pravilo za samodejno odobritev onemogočiti pred 12. februarjem 2008. Ko ga onemogočite, lahko po spodnjih navodilih sinhronizirate paket Windows Internet Explorer 7 s strežnikom WSUS. Ko je paket Windows Internet Explorer 7 sinhroniziran s strežnikom, po vnovičnem vklopu pravila za samodejno odobritev paket ne bo samodejno odobren. Spodaj opisani koraki veljajo za uporabniški vmesnik storitev WSUS 3.0. Koraki za uporabniški vmesnik storitev WSUS 2 s servisnim paketom SP1 so podobni, vendar je v korakih uporabljen starejši spletni uporabniški vmesnik.

Dejanja, ki jih je treba izvesti pred 12. februarjem 2008

S spodnjimi koraki lahko začasno spremenite samodejno odobritev, ki ste jo morda ustvarili, da bi preprečili samodejno odobritev namestitve paketov z oznako »Paketi posodobitev«. Ti koraki veljajo za storitve WSUS 3.0. Koraki za storitve WSUS 2.0 so na voljo v dokumentaciji izdelka.
 1. Kliknite Start, Administrative Tools (Skrbniška orodja) in nato Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Razširite možnost ImeRačunalnika in kliknite Options (Možnosti).
 3. Kliknite Automatic Approvals (Samodejne odobritve).
 4. Kliknite pravilo, ki samodejno odobri namestitev posodobitve z oznako »Paket posodobitev«, in nato kliknite Edit (Uredi).

  Opomba Lastnosti tega pravila so podobne tem:
  • When an update is in Update Rollups (Kadar je posodobitev vključena v paket posodobitev)
  • Approve the update for all computers (Odobri posodobitev za vse računalnike)
 5. V razdelku Step 2: Edit the properties (click an underlined value) (2. korak: Urejanje lastnosti (kliknite podčrtano vrednost)) kliknite Update Rollups (Paketi posodobitev).
 6. Počistite potrditveno polje Update Rollup (Paket posodobitev) in kliknite OK (V vredu).
 7. Kliknite OK (V redu), da zaprete pogovorno okno Automatic Approvals (Samodejne odobritve).
Opomba Če ne vidite pravila, ki je podoben pravilu iz 4. koraka, storitev WSUS niste nastavili na samodejno odobritev namestitve paketov posodobitev. Zato ni treba izvesti nobenega nadaljnjega dejanja.

Dejanja, ki jih je treba izvesti po 12. februarju 2008

Z zgornjimi koraki zagotovite, da namestitev paketa Windows Internet Explorer 7 ne bo samodejno odobrena. S spodnjimi koraki boste ročno sinhronizirali nov paket Windows Internet Explorer 7 s svojim strežnikom WSUS, tako da paket ne bo nameščen, ko boste za pakete posodobitev znova omogočili samodejno odobritev. Ti koraki veljajo za storitve WSUS 3.0. Koraki za storitve WSUS 2.0 so na voljo v dokumentaciji izdelka.
 1. Kliknite Start, Administrative Tools (Skrbniška orodja) in nato Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Razširite možnost ImeRačunalnika in kliknite Synchronizations (Sinhronizacije).
 3. Kliknite Synchronize Now (Sinhroniziraj).
 4. Razširite možnosti ImeRačunalnika in Updates (Posodobitve) ter kliknite All Updates (Vse posodobitve).
 5. Na spustnem seznamu Approval (Odobritev) izberite Unapproved (Neodobreno).
 6. Preverite, ali je paket Windows Internet Explorer 7 naveden pod neodobrenimi posodobitvami.

  Opomba Na seznamu bo morda navedenih več posodobitev, odvisno od jezika in uvoženih posodobitev za operacijski sistem.
Izbirno Če je namestitev paketov posodobitev zaradi poslovnih potreb vašega podjetja nastavljena na samodejno odobritev, lahko v snap-inu Update Services konzole Microsoft Management Console spremenite nastavitve nazaj na samodejno odobritev, in sicer tako:
 1. Kliknite Start, Administrative Tools (Skrbniška orodja) in nato Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Razširite možnost ImeRačunalnika in kliknite Options (Možnosti).
 3. Kliknite Automatic Approvals (Samodejne odobritve).
 4. Kliknite pravilo, ki samodejno odobri namestitev posodobitev z različnimi oznakami, in nato kliknite Edit (Urejanje).
 5. V razdelku Step 2: Edit the properties (click an underlined value) (2. korak: Urejanje lastnosti (kliknite podčrtano vrednost)) kliknite Update Rollups (Paketi posodobitev).
 6. Potrdite polje Update Rollups (Paketi posodobitev) in kliknite OK (V redu).
 7. Kliknite OK (V redu), da zaprete pogovorno okno Automatic Approvals (Samodejne odobritve).
Opomba Ker so pravila za samodejno odobritev ovrednotena le pri prvem uvozu v storitve WSUS, z vnovičnim vklopom tega pravila po uvozu ali sinhronizaciji posodobitve Windows Internet Explorer 7 s strežnikom ne boste samodejno odobrili namestitve te posodobitve.

Če želite več informacij o uporabi samodejne odobritve namestitve posodobitev prek storitev WSUS, si oglejte spletni dnevnik storitev WSUS.
DODATNE INFORMACIJE
Odstranitev paketa Windows Internet Explorer 7 iz kataloga WSUS v oktobru leta 2007 je ustavila poročanje o zalogi in uvedbi za Windows Internet Explorer 7, in sicer prek orodja ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) strežnika Systems Management Server (SMS) 2003. V februarsko kabinetno datoteko 2008 SMS 2003 ITMU bo vključen paket Windows Internet Explorer 7. Do takrat pa lahko stranke s skrbniškim kompletom programa Internet Explorer ustvarijo standardno namestitveno datoteko MSI za Windows Internet Explorer 7 MSI.

Če želite več informacij o ustvarjanju namestitvene datoteke MSI s skrbniškim kompletom programa Internet Explorer, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
942812 Z datotekami .msi je mogoče uvesti Internet Explorer 7 v okolja z imenikom Active Directory (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Microsoft je potrdil, da se ta težava pojavlja v njegovih izdelkih, naštetih v razdelku »Velja za«.
Lastnosti

ID članka: 946202 – Zadnji pregled: 02/13/2008 14:41:00 – Revizija: 6.0

Microsoft Windows Server Update Services 3.0

 • kbtshoot kbprb kbpubtypekc KB946202
Povratne informacije