Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Na voljo je posodobitev, ki izboljšuje združljivost sistemov Windows 7 in Windows Server 2008 R2 z diski, ki uporabljajo tehnologijo Advanced Format

Povzetek
V tem članku je opisana posodobitev, ki izboljšuje združljivost sistemov Windows 7 in Windows Server 2008 R2 z diski, ki uporabljajo tehnologijo Advanced Format, na katerih je velikost fizičnega sektorja 4KB. Ta sprotni popravek je mogoče uporabiti le za diske, ki uporabljajo tehnologijo Advanced Format in ki javljajo, da je velikost njihovega fizičnega sektorja 4 KB. Ti diski emulirajo 512-bajtni vmesnik logičnega naslavljanja.

Opomba Diski, ki uporabljajo tehnologijo Advanced Format, uvajajo večji fizični sektor (4 KB). Vendar ti diski ohranjajo 512-bajtni vmesnik logičnega naslavljanja, da bi bile začetne različice bolj združljive z obstoječimi računalniškimi sistemi. Zato se imenujejo »512-bajtni emulacijski diski« oziroma » 512e«. Če želite več informacij o diskih, ki uporabljajo tehnologijo Advanced Format, obiščite spletno mesto združenja International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA), ki je navedeno na koncu tega članka.
UVOD
Trdi diski so vedno temeljili na 512-bajtnih sektorjih in vsi dostopi do fizičnih nosilcev podatkov so bili obravnavani na podlagi te enote. Dobavitelji trdih diskov so nedavno začeli prehod na nove diske z velikostjo sektorja je 4096 bajtov (4 KB). Ti diski se na splošno imenujejo »diski, ki uporabljajo tehnologijo Advanced Format Disk«. Ti diski lahko izvedejo posodobitev fizičnih nosilcev podatkov le na ravni granularnosti fizičnega sektorja (v tem primeru 4 KB), je treba za dokončanje 512-bajtnega pisanja, ki je usmerjeno na disk, izvesti nekaj dodatnih opravil. Zaradi teh opravil sta učinkovitost delovanja in zanesljivost slabša, stopnja slabše kakovosti pa se razlikuje glede na obremenitev in uvedbo strojne opreme. Če se želite izogniti tem dodatnim opravilom, morate programe posodobiti tako, da sami podpirajo pisanja, ki temeljijo na granularnosti sektorja 4 KB.

V tem članku zbirke znanja je predstavljena nova infrastruktura shrambe, ki podpira poizvedbe za velikost fizičnega sektorja naprave za shranjevanje. V tem članku zbirke znanja je predstavljena tudi podpora za nekatere najpomembnejše sistemske komponente za te vrste diskov, prek katere je mogoče izboljšati učinkovitost delovanja, zanesljivost in splošno interoperabilnost.

V ta članek ni vključena podrobnejša tehnična razprava o posebnih opravilih, ki jih morajo razvijalci izvesti pri teh vrstah diskov. Ta posebna opravila bodo podrobneje opisana v spremljevalnem dokumentu na spletnem mestu MSDN.

Težave, ki jih je mogoče odpraviti s tem paketom sprotnih popravkov

S tem paketom sprotnih popravkov je mogoče odpraviti te težave, ki še niso bile dokumentirane v članku iz Microsoftove zbirke znanja. Pri uporabi diska, ki uporablja tehnologijo Advanced Format, lahko pride do katere koli od teh težav.

1. težava Ko kliknete gumb »Preveri, ali so na voljo posodobitve« na spletnem mestu Windows Update, se prikaže sporočilo o napaki

Kliknite tukaj, če želite prikazati ali skriti podrobnejše informacije

Vmesnik API mehanizma Extensible Storage Engine (ESENT) je mehanizem zbirke podatkov, ki zagotavlja visoko učinkovitost delovanja namizja in ki ga uporabljajo številni programi, vključno s storitvijo Windows Update. Nekateri gonilniki shrambe zagotavljajo različne vrste podpore za poizvedbe v fizičnem sektorju trdega diska v diskovnem pogonu. Če tak gonilnik nadgradite, se javljena velikost fizičnega sektorja trdega diska lahko spremeni. Zaradi strukture pisanja dnevnika mehanizma ESENT se v programih, ki so bili razviti z mehanizmom ESENT, prikaže sporočilo o napaki, programi pa se prenehajo odzivati, če se javljena velikost fizičnega sektorja med sejami operacijskega sistema spremeni.

Opomba Med programe, razvite z mehanizmom ESENT, spadajo Windows Update, Active Directory, Windows Desktop Search, overitelj potrdil (CA), WINS, DHCP in Pošta Windows Live.

Ko na spletnem mestu Windows Update kliknete Preveri, ali so na voljo posodobitve, se prikaže to sporočilo o napaki:
Windows Update trenutno ne more preveriti, ali so na voljo posodobitve, ker storitev ni zagnana. Morda morate znova zagnati računalnik.


Poleg tega je v dnevnik programa zabeležena ta napaka:

Ime dnevnika: Program
Vir: ESENT
Datum: <Datum/ura:>
ID dogodka: 412
Kategorija opravila: Pisanje dnevnika/obnovitev
Raven: Napaka
Ključne besede: Klasično
Opis:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Glave dnevniške datoteke ni mogoče prebrati C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Napaka -546.


V ta sprotni popravek je vključena posodobljena dvojiška datoteka Esent.sys, ki zmanjša učinke sprememb v javljeni velikosti sektorja.

Opomba Esent.sys podpira samo velikosti fizičnega sektorja 512 bajtov in 4 KB.
Popravilo zbirke podatkov
Če želite popraviti zbirko podatkov, sledite tem korakom:
 1. V ukazni poziv vnesite spodnje ukaze. Za vsakim ukazom pritisnite tipko Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Opomba Če se v ukazni vrstici prikaže »State: Clean Shutdown«, nadaljujete s 5. korakom.
 2. Ustvarite začasno mapo (ustvarite na primer mapo z imenom »Fixedfiles«, tako da uporabite ukaz mkdir c:\fixedfiles).

  Opomba V naslednjih korakih zamenjajte »c:\fixedfiles« z mapo, ki ste jo ustvarili v tem koraku.
 3. Pridobite kopijo datoteke %windir%\system32\esent.dll iz računalnika, v katerem je nameščen ta sprotni popravek, in kopirajte datoteko v mapo c:\fixedfiles.
 4. V ukazni poziv vnesite spodnje ukaze. Za vsakim ukazom pritisnite tipko Enter.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Opombe
  • Če se v ukazni vrstici prikaže »State: Clean Shutdown«, nadaljujete s 5. korakom.
  • Če ta korak ne uspe ali če se v ukazni vrstici ne prikaže »State: Clean Shutdown«, glejte razdelek »Način škodljive obnovitve« v tem članku.
 5. Ustvarite začasno mapo (ustvarite na primer mapo z imenom »Backuplogs«, tako da uporabite ukaz mkdir c:\backuplogs).

  Opomba V naslednjih korakih zamenjajte »c:\backuplogs« z mapo, ki ste jo ustvarili v tem koraku.
 6. V ukazni poziv vnesite spodnje ukaze. Za vsakim ukazom pritisnite tipko Enter.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Zaženite Windows Update.
Način škodljive obnovitve
Pomembno Če uporabite ta način, boste izgubili zgodovino storitve Windows Update. Zato ne priporočamo tega načina, razen če ne morete popraviti zbirke podatkov. Če želite uporabiti način škodljive obnovitve, sledite tem korakom:
 1. V ukazni poziv vnesite spodnje ukaze. Za vsakim ukazom pritisnite tipko Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Zaženite Windows Update.

2. težava Ko se izvaja več manjših zapisovanj, pride do težav

Kliknite tukaj, če želite prikazati ali skriti podrobnejše informacije

Preden so bili na voljo diski, ki uporabljajo tehnologijo Advanced Format, je datotečni sistem NTFS predvideval, da je velikost logičnega sektorja, ki jo je razkril vmesnik diska, enaka velikosti fizičnega sektorja diska. Čeprav je bil datotečni sistem NTFS prvotno oblikovan tako, da teoretično podpira večje velikosti sektorjev, je datotečni sistem NTFS predvideval, da sta bili velikosti teh dveh sektorjev enaki. Ko NTFS izvede medpomnjena pisanja na koncu datoteke v sistemih Windows 7 in Windows Server 2008 R2, NTFS odloži postopek pisanja na konec velikosti sektorja, ki jo razkrije vmesnik diska (velikost logičnega sektorja). Ta način delovanja zagotavlja poravnavo sektorja. Ker pa je velikost logičnega sektorja pogona 512e 512 bajtov, se medpomnjeno pisanje ne poravna z velikostjo fizičnega sektorja pogona trdega diska. Disk, ki uporablja tehnologijo Advanced Format, zato interno posodobi 512-bajtni logični sektor s svojim 4-KB fizičnim sektorjem, zaradi česar lahko pride do težav z učinkovitostjo delovanja in zanesljivostjo.

Ta sprotni popravek uvaja način delovanja v datotečnem sistemu NTFS, ki zagotovi, da so medpomnjena pisanja na koncu datoteke odložena na javljeno velikost fizičnega sektorja diska.

Do te težave lahko pride v programih, ki jih uporabljate vsak dan in so nameščeni na disku s tehnologijo Advanced Format. Vendar pa do te težave najpogosteje pride, ko izvedete več manjših zapisovanj, na primer pri uporabi orodja ukazne vrstice ImageX v sistemu Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 za zapis datoteke .wim (Microsoft Windows Image) na disk Advanced Format. Orodje ImageX brez sprotnega popravka izvaja postopek znatno dlje, kot če bi isti postopek uporabili na tradicionalnem trdem disku.

Opomba Ta sprotni popravek je odvisen od gonilnika shrambe in od tega, ali disk sporoči pravilno velikost fizičnega sektorja. NTFS ne podpira diskov, ki sporočijo velikosti fizičnega sektorja, različne od velikosti 512 bajtov ali 4 KB, ali diskov, katerih velikost logičnega sektorja ni 512 bajtov.

3. težava Programi ne morejo poslati poizvedbe o velikosti fizičnega sektorja zunanje naprave za shranjevanje

Kliknite tukaj, če želite prikazati ali skriti podrobnejše informacije

USBStor je Microsoftov gonilnik za vrata za shrambe USB, ki je samodejno naložen za napravo, skladno z razredom naprave USB za množično shranjevanje. Gonilnik USBStor v sistemu Windows 7 ne podpira zahteve IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY s strukturo STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR za pridobivanje podatkov o deskriptorju poravnave dostopa do shrambe za priključeni disk. Ta struktura vsebuje informacije o velikosti fizičnega in logičnega sektorja, NTFS in drugi programi pa brez teh informacij ne morejo izvesti poravnanih pisanj na napravo USB za shranjevanje, kar lahko posledično vpliva na učinkovitost delovanja in zanesljivost.

Programi brez tega sprotnega popravka ne morejo zagnati poizvedbe za velikost fizičnega sektorja v zunanji napravi za shranjevanje.

V ta sprotni popravek je vključen posodobljeni gonilnik USBStor (Usbstor.sys), ki podpira zahtevo IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY skupaj s strukturo STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Opomba Zahteva IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY je prevedena v ukaz SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Priključena naprava USB mora prek ukaza SBC3 READ_CAPACITY(16) pravilno sporočiti informacije o velikosti sektorja. Priključena naprava USB mora tudi zagotoviti, da je kot odgovor na prvotni ukaz INQUIRY vrnjen 0x04C0 (SBC3 Ni določene različice) za deskriptor različice.

Če želite več informacij o nadzorni kodi IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Če želite več informacij o strukturi STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:

4. težava Programi ne morejo poslati poizvedbe o velikosti fizičnega sektorja naprave za shranjevanje

Kliknite tukaj, če želite prikazati ali skriti podrobnejše informacije

Storport je model gonilnika shrambe, ki ga uporabljajo številni proizvajalci krmilnikov shrambe, in je vključen tudi v sistema Windows 7 in Windows Server 2008 R2. Storport ne podpira zahteve IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY s strukturo STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR za pridobivanje podatkov o deskriptorju poravnave dostopa do shrambe za priključeni disk. Ta struktura vsebuje informacije o velikosti fizičnega in logičnega sektorja. NTFS in drugi programi brez teh informacij ne morejo izvesti poravnanih pisanj na disk. To lahko posledično vpliva na učinkovitost delovanja in zanesljivost.

Programi brez tega sprotnega popravka ne morejo zagnati poizvedbe za velikost fizičnega sektorja v napravi za shranjevanje.

V ta sprotni popravek je vključen posodobljeni gonilnik Storport (Storport .sys), ki podpira zahtevo IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY skupaj s strukturo STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Opomba Zahteva IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY je prevedena v ukaz SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Gonilnik za napravo Miniport, ki jo je mogoče priključiti na model gonilnika Storport, mora podpirati ukaz SBC3 READ_CAPACITY(16). Poleg tega mora disk prek ukaza SBC3 READ_CAPACITY(16) pravilno sporočiti informacije o velikosti sektorja.

Če želite več informacij o nadzorni kodi IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Če želite več informacij o strukturi STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:

5. težava Gonilniki za shranjevanje ne podpirajo sporočanja pravilne velikosti sektorja za diske Advanced Format

Kliknite tukaj, če želite prikazati ali skriti podrobnejše informacije

Številni gonilniki shramb ne sporočijo pravilne velikosti sektorja za diske s tehnologijo Advanced Format. V ta sprotni popravek so vključene posodobitve za te gonilnike:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Opomba Gonilnikov shrambe drugih proizvajalcev morda ne bo mogoče posodobiti tako, da bi podpirali te nove ukaze SBC3. Če želite več informacij, se obrnite na dobavitelja krmilnikov shrambe.

V ta paket sprotnih popravkov so vključeni tudi popravki, ki so dokumentirani v teh člankih iz Microsoftove zbirke znanja:
981208 Slabše delovanje pri prenosu več manjših datotek v računalnik s sistemom Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 (Besedilo je morda v angleščini)

6. težava Težava z orodjem Fsutil.exe

Kliknite tukaj, če želite prikazati ali skriti podrobnejše informacije

Ta posodobitev posodobi tudi orodje Fsutil.exe. Posodobljeno orodje ustvari novo besedilo »Bytes Per Physical Sector«" v izhodni datoteki. Če na primer zaženete ukaz fsutil fsinfo ntfsinfo C:, da bi pridobili informacije o pogonu C:, se prikaže besedilo, podobno temu:
NTFS Volume Serial Number :    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Version :             3.1 Number Sectors :         0x000000001d1927ff Total Clusters :         0x0000000003a324ff Free Clusters :         0x0000000001f8bae8 Total Reserved :         0x00000000000007f0 Bytes Per Sector :        512 Bytes Per Physical Sector :    4096 Bytes Per Cluster :        4096 Bytes Per FileRecord Segment  : 1024 Clusters Per FileRecord Segment : 0 Mft Valid Data Length :      0x0000000020980000 Mft Start Lcn :         0x00000000000c0000 Mft2 Start Lcn :         0x0000000000000002 Mft Zone Start :         0x000000000109c060 Mft Zone End  :         0x00000000010a8880 RM Identifier:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Opombe Vrednost za besedilo »Bytes Per Physical Sector« je lahko kar koli od tega:
 • 512 – za pogone Legacy 512 Native
 • 4096 – za pogone s tehnologijo Advanced Format
 • <Not Supported> – če strojna oprema ali gonilnik ne podpira nadzorne kode IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
Rešitev

Informacije o posodobitvi

Pridobivanje te posodobitve

Če niste prepričani, katera različica sistema Windows je nameščena, sledite tem korakom:
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures
 1. Kliknite Start, v polje Začni iskanje ali Išči programe in datoteke vnesite msinfo32 in pritisnite tipko ENTER.
 2. Poiščite operacijski sistem zraven vrstice Ime operacijskega sistema in vrsto arhitekture zraven vrstice Vrsta sistema.


V Microsoftovem centru za prenose so na voljo te datoteke:
Operacijski sistemPosodobitev
Vse podprte različice sistema Windows 7 za procesorje x86PrenosPrenesite paket posodobitev.
Vse podprte različice sistema Windows 7 za procesorje x64PrenosPrenesite paket posodobitev.
Vse podprte različice sistema Windows Server 2008 R2 za procesorje x64PrenosPrenesite paket posodobitev.
Če želite več informacij o prenosu Microsoftovih datotek za podporo, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
119591 Pridobivanje Microsoftovih datotek za podporo iz spletnih storitev (Besedilo je morda v angleščini)
Microsoft je pregledal datoteko in ugotovil, da v njej ni virusov. Microsoft je uporabil najnovejšo protivirusno programsko opremo, ki je bila na voljo na datum objave datoteke. Datoteka je shranjena v varovanih strežnikih, zato je nepooblaščene osebe ne morejo spreminjati.

Zahteve

Če želite uporabiti ta sprotni popravek, morate uporabljati enega od teh operacijskih sistemov:
 • Windows 7
 • Windows 7 s servisnim paketom SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 s servisnim paketom SP1
Če želite več informacij o tem, kako pridobiti servisni paket za Windows 7 ali Windows Server 2008 R2, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
976932 Informacije o servisnem paketu SP1 za sistema Windows 7 in Windows Server 2008 R2

Zahteva za vnovični zagon

Po uporabi tega sprotnega popravka morate znova zagnati računalnik.

Informacije o nadomeščanju posodobitve

Ta posodobitev ne nadomešča že izdane posodobitve.

Informacije o datoteki

Kliknite tukaj, če želite prikazati ali skriti podrobnejše informacije
Angleška (ZDA) različica te posodobitve namesti datoteke z atributi, ki so navedeni v spodnjih tabelah. Datumi in ure za te datoteke so v univerzalnem koordiniranem času (UTC). Datumi in ure za te datoteke so v vašem računalniku prikazani v lokalnem času v skladu s trenutnim poletnim ali zimskim časom. Datumi in ure se lahko spremenijo, ko izvedete določene postopke v datotekah.
Opombe glede informacij o datotekah sistemov Windows 7 in Windows Server 2008 R2
Pomembno Sprotni popravki za sistema Windows 7 in Windows Server 2008 R2 so v istem paketu. Vendar so sprotni popravki na strani za zahtevo sprotnega popravka navedeni pod obema operacijskima sistemoma. Če želite paket sprotnih popravkov za enega ali oba operacijska sistema, izberite sprotni popravek v razdelku »Windows 7/Windows Server 2008 R2«. Vedno preberite razdelek »Velja za«, kjer je naveden dejanski operacijski sistem, za katerega velja posamezen sprotni popravek.
Za vse podprte različice sistema Windows 7 s procesorjem x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Za vse podprte različice sistemov Windows 7 in Windows Server 2008 R2 s procesorjem x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Stanje
Microsoft je potrdil, da do te težave prihaja v Microsoftovih izdelkih, navedenih v razdelku »Velja za«.
Dodatne informacije
Če želite več informacij o terminologiji za posodobitev programske opreme, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
824684 Opis uveljavljene terminologije za posodobitve Microsoftove programske opreme
Microsoft je v komplet WDK dodal vzorčno kodo s podrobnostmi, kako naj razvijalci ekstrahirajo informacije o dostopu do poravnave javljenega prostora za shranjevanje iz strukture STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, ko pokličejo nadzorno kodo IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/sl-si/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Microsoft je sprejel ukrepe za izboljšanje podpore za diske s tehnologijo Advanced Format, ki jih je mogoče uporabljati s sistemoma Windows 7 in Windows Server 2008 R2, vendar se morajo razvijalci programske opreme sami odločiti, ali bodo posodobili svoje programe. Splošni trend na področju sistemov za shranjevanje je, da bo v prihodnjih letih izveden prehod na večje velikosti sektorja, zato je treba zagotoviti, da bodo programi pripravljeni na ta prehod. Microsoft pripravlja dodatno dokumentacijo na spletnih mestih MSDN in TechNet, v kateri bodo za razvijalce in strokovnjake za IT na voljo dodatne informacije o ukrepih, ki jih treba izvesti za zagotovitev podpore za diske s tehnologijo Advanced Format. V spodnji tabeli so navedena ravni podpore, ki jih Microsoft zagotavlja za različne oblike trdih diskov.

Podpora za oblike trdih diskov glede na različico operacijskega sistema
Splošna imenaVelikost fizičnega sektorjaVelikost logičnega sektorjaRazličica sistema Windows, za katero je zagotovljena podpora
Legacy 512 Native, 512 Native, Legacy 512 bajtov512 bajtovVse različice sistema Windows
Advanced Format, 512-bye Emulation, 512e, 4k/512e4 KB512 bajtovWindows 7 s popravkom MS KB 982018
Windows 7 s servisnim paketom SP1
Windows Server 2008 R2 s popravkom MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 s servisnim paketom SP1
4K Native, 4k/4k4 KB4 KBNi podprto od sistema Windows 7 s servisnim paketom SP1 ali Windows Server 2008 R2 s servisnim paketom SP1 dalje. Microsoft trenutno raziskuje možnosti za zagotavljanje podpore za te vrste diskov v prihodnosti in bo pravočasno izdal potrebne članke v zbirki znanja.
DrugoNe 4 KB ali 512 bajtov.Ne 4 KB ali 512 bajtov.Ni podprto
Opomba Podpora za diske s tehnologijo Advanced Format se zanaša na samo poročanje diska, kot da ima 4-KB fizične sektorje, in na gonilnik shrambe, ki javlja velikost fizičnega sektorja.

Če želite več informacij, obiščite ta spletna mesta: Če želite več informacij o diskih s tehnologijo Advanced Format, obiščite to spletno mesto IDEMA: Microsoft ponuja podatke za stik z drugimi izdelovalci, da bi lažje našli tehnično podporo. Ti podatki se lahko spremenijo brez obvestila. Microsoft ne jamči za pravilnost podatkov o drugih izdelovalcih.
Vlastnosti

ID článku: 982018 – Posledná kontrola: 05/29/2014 12:43:00 – Revízia: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Pripomienky