Animiranje grafike SmartArt

PowerPoint za Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Če želite poudariti ali prikazati informacije v fazah, lahko grafiki SmartArt dodate animacijo ali posamezno obliko v grafiki SmartArt. Ustvarite lahko na primer obliko, ki bo hitro priletela z ene strani zaslona ali pa se bo počasi odtemnila.

Dodajanje animacije

Če želite animirati grafiko SmartArt, pojdite na grafiko SmartArt, ki jo želite animirati, kliknite Animacije in v skupini Animacija kliknite vrsto animacije, ki jo želite. Kliknite Več Gumb »Več« , da si ogledate več možnosti. (Če želite odstraniti animacijo, kliknite Brez.)

Gumb »Več« na zavihku »Animacija«

Ko dodate animacijo, lahko animirajte posamezne oblike.

 1. Na zavihku Animacije v skupini Animacija kliknite Možnosti učinkain nato kliknite Drugo za drugo.

  Gumb »Možnosti učinka« v skupini »Animacije«

 2. V skupini Dodatna animacija kliknite Podokno animacije.

  Podokno animacije

 3. Na seznamu Podokno animacije kliknite škar Razširitvene škarnice , da prikažete vse oblike v grafiki SmartArt.

 4. Izberite vse oblike, ki jih ne želite animirati (pridržite tipko CTRL in nato kliknite vse oblike, nato pa v skupini Animacija kliknite Brez. (S tem odstranite animacijski učinek iz oblike. Ne odstrani oblike iz grafike SmartArt.)

  Možnost brez animacije (»Brez«) v skupini »Animacije«

 5. Za vsako preostalo obliko z desno tipko miške kliknite obliko v podoknu animacij ,nato pa izberite želene možnosti animacije.

Namig: S slikami animacij (na zavihku Animacije v skupini Dodatna animacija) lahko hitro kopirate animacije iz ene grafike SmartArt v drugo.

 1. Pojdite na grafiko SmartArt z animacijo, ki jo želite razveljaviti.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Animacija kliknite zaganjalnik pogovornega okna gumb »Zaganjalnik pogovornega okna« na traku .

  Zaganjalnik pogovornega okna na zavihku »Animacije«

 3. Kliknite zavihek Animacija SmartArt in potrdite polje Obratni vrstni red.

  Del zavihka animacije SmartArt, ki pokaže potrditveno polje za obratni vrstni red

Animacijo lahko prilagajate z možnostmi učinkov.

Pomembno: Nekateri animacijski učinki, ki niso na voljo za grafike SmartArt, so na voljo za oblike. Če želite uporabiti te učinke v grafiki SmartArt, jo kliknite z desno tipko miške in nato kliknite Pretvori v oblike.

 1. Pojdite na grafiko SmartArt z animacijo, ki jo želite prilagoditi.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Dodatna animacija kliknite Podokno animacije.

  Podokno animacije

 3. Na seznamu Podokno animacije kliknite puščico na desni strani animacije, ki jo želite spremeniti, in nato kliknite Možnosti učinka.

  Spustni meni, ki pokaže možnosti učinkov

 4. V pogovornem oknu na zavihku Animacija SmartArt na seznamu Slika skupine izberite eno od teh možnosti:

  Možnost

  Opis

  Kot en predmet

  Animira celotno grafiko SmartArt kot eno veliko sliko ali predmet.

  Vse hkrati

  Animira vsako obliko posebej hkrati. Razlika med to animacijo in kot enim predmetom je najbolj priljubljena v animacijah, kjer se oblike zavrtijo ali zrastejo. Ko je vse hkrati, se vsaka oblika zavrti ali pa vsako zraste posamezno. Z enim predmetomse celotna grafika SmartArt zavrti ali zraste.

  Eno za eno

  Animira vsako obliko posebej, drugo za drugo.

  Iz ravni hkrati

  Animira vse oblike na isti ravni hkrati. Če imate na primer tri oblike z besedilom na prvi ravni in tri oblike z besedilom na drugi ravni, najprej skupaj animirane oblike na prvi ravni, nato pa sta obliki na drugi ravni animirani skupaj.

  Raven ena za eno

  Animira vsako obliko na vsaki ravni ena za drugo, preden se pomaši na oblike na naslednji ravni. Če imate na primer štiri oblike z besedilom na prvi ravni in tri oblike z besedilom na drugi ravni, so vse oblike na prvi ravni animirane eno za drugo, preden so vse tri oblike na drugi ravni animirane eno za drugo.

Opombe: 

 • Animacija »Vse hkrati« deluje drugače kot animacija Kot en predmet. Če na primer izberete možnost Vse hkrati in animacijo Letenje na zletijo, bodo oblike, ki jih je treba še naprej letati, hitrejše, tako da vse oblike prispejo na cilj hkrati. Če izberete isto animacijo in možnost Kot en predmet, vse oblike priletijo z enako hitrostjo.

 • Če izberete katero koli animacijo razen kot enpredmet, se na diapozitivu prikaže ozadje grafike SmartArt. Ozadja ne morete avati, zato če se zaradi tega igra diapozitiv, poskusite nastaviti polnilo in črte grafike SmartArt na Brez.

 1. Pojdite na grafiko SmartArt z animacijo, ki jo želite odstraniti.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Dodatna animacija kliknite Podokno animacije.

  Podokno animacije

 3. Na seznamu Podokno animacije kliknite puščico na desni strani animacije, ki jo želite spremeniti, in nato kliknite Odstrani.

Če se želite odločiti, katera animacija najbolje deluje, si oglejte informacije v podoknu z besedilom grafike SmartArt, saj se večina animacij začne z zgornjo oznako v podoknu za besedilo in se premakne od tam navzdol. Animacijo lahko predvajate tudi v obratnem vrstnem redu (glejte zgornji razdelek »Obratni vrstni red animacije«). Če podokno Besedilo ni prikaza, kliknite Podokno z besedilom v skupini Ustvari grafiko na zavihku Orodja za SmartArt – Načrt.

Razpoložljive animacije so odvisne od postavitve grafike SmartArt, vendar lahko vedno animirate vse oblike hkrati ali pa eno obliko hkrati.

Animacije, ki jih uporabite za grafiko SmartArt, se razlikujejo od animacij, ki jih lahko uporabite za oblike, besedilo ali WordArt na te načine:

 • Povezovalne črte med oblikami so vedno povezane z drugo obliko in niso posamezno animirane.

 • Če v grafiki SmartArt uporabite animacijo, se animacija predvaja v vrstnem redu, kot so prikazane. Vrstni red je mogoče razveljaviti le kot celoto.

  Primer:     Če imate šest oblik in vsaka vsebuje eno črko od A do F, lahko predvajate animacijo od A do F ali F do A. Animacije ni mogoče predvajati po vrstnem redu, na primer od A do C in nato od F do D. Lahko pa ustvarite več diapozitivov, da posnemate ta vrstni red. V tem primeru lahko ustvarite en diapozitiv, ki animira oblike od A do C in drugi diapozitiv, ki animira oblike od F do D.

 • Ko preklopite postavitve grafike SmartArt, se vse animacije, ki ste jih dodali, prenesejo v novo postavitev.

Dodajanje animacije

Pomembno: Dodatni animacijski učinki, kot sta vhodni učinek Color Typewriter ali učinek Flip Exit, so na voljo le za oblike. Učinki, ki niso na voljo za grafike SmartArt, bodo zatemnjeni. Če želite uporabiti animacijske učinke, ki niso na voljo za grafike SmartArt, pretvorite grafiko SmartArtv posamezne oblike , nato pa dodajte animacijski učinek.

 1. Kliknite grafiko SmartArt, ki jo želite animirati.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Animacije izberite animacijo, ki jo želite imeti na seznamu Animiraj.

  Podoba kartice »Animacije«

 1. Kliknite grafiko SmartArt, ki jo želite animirati.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Animacije izberite Po podružnici eno za eno ali Po ravni eno za eno.

  Podoba kartice »Animacije«

 3. Na zavihku Animacije v skupini Animacije kliknite Animacije po meri.

  Podoba skupine »Animacija«

 4. V seznam Animacija po meri kliknite škarne razširite, Razširitvene škarnice da prikažete vse oblike v grafiki SmartArt.

 5. Na seznamu Animacija po meri izberite vse oblike, ki jih ne želite animirati, tako da pridržite tipko CTRL in nato kliknete vsako posamezno obliko.

 6. Kliknite Odstrani. S tem odstranite animacijski učinek iz oblike. S tem ne odstranite same oblike iz grafike SmartArt.

 7. Za vsako preostalo obliko izberite želene možnosti animacije, tako da izberete obliko na seznamu Animacija po meri in nato z desno tipko miške kliknite obliko ali pa kliknete Spremeni.

 8. Ko izberete vse želene možnosti animacije, zaprite podokno Animacija po meri.

Opomba: Učinki, ki niso na voljo za grafike SmartArt, bodo zatemnjeni. Če želite uporabiti animacijske učinke, ki niso na voljo za grafike SmartArt, pretvorite grafiko SmartArt v posamezne oblike in nato dodajte animacijski učinek.

 1. Kliknite grafiko SmartArt z animacijo, ki jo želite razveljaviti.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Animacije kliknite Animacije po meri.

  Podoba skupine »Animacija«

 3. Z desno tipko miške kliknite animacijo po meri na seznamu Animacija po meri in nato kliknite Možnosti učinka.

 4. Kliknite zavihek Animacija SmartArt in potrdite polje Obratni vrstni red.

Ko animirate grafiko SmartArt, lahko glede na postavitev, ki jo uporabljate, animacijo spremenite tako, da uporabite te možnosti.

Zvok

Opis

Kot en predmet

Animacija je uporabljena, kot bi bila celotna grafika SmartArt ena velika slika ali Predmet.

Vse hkrati

Vse oblike v grafiki SmartArt so animirane hkrati. Razlika med to animacijo in kot enim predmetom je najbolj priljubljena v animacijah, kjer se oblike zavrtijo ali zrastejo. Ko je vse hkrati, se vsaka oblika zavrti ali pa vsako zraste posamezno. Z gumbom Kot enpredmet se celotna grafika SmartArt zavrti ali zraste.

Eno za eno

Vsaka oblika je animirana posamično, druga za drugo.

Po veji eno za eno

Vse oblike v isti veji so animirane hkrati. Animacija deluje dobro z vejami organigrama ali postavitve hierarhije in je podobna postavitvi »Drugo za drugo«.

Po ravni hkrati

Vse oblike na isti ravni so animirane hkrati. Če imate na primer postavitev s tremi oblikami, ki vsebujejo besedilo prve ravni in tri oblike z besedilom na drugi ravni, bodo najprej animirane tri oblike z besedilom na prvi ravni, tri oblike z besedilom na prvi ravni pa bodo animirane skupaj.

Slika podokna za besedilo, ki prikazuje besedilo prve in druge ravni

Po ravni ena za eno

Oblike v grafiki SmartArt so najprej animirane po ravni in nato posamično na tej ravni. Če imate na primer postavitev s štirimi oblikami, ki vsebujejo besedilo prve ravni in tri oblike z besedilom na drugi ravni, so vse štiri oblike z besedilom na prvi ravni najprej animirane posamezno, nato pa so vse tri oblike z besedilom druge ravni animirane posamezno.

Opombe: 

 • Ko uporabite vse hkrati, nekatereanimacije delujejo drugače kot pri uporabi enega predmeta. Z možnostjo Vse hkrati, ki je na primer uporabljena za animacijo Prileti noter, bodo oblike, ki jih je mogoče dlje letati, hitrejše, tako da bodo vse oblike hkrati prispele na cilj. Ko je uporabljen en predmet, so vsi deli grafike SmartArt animirani na enak način (v primeru Prileti na primer z enako hitrostjo).

 • Če za grafiko SmartArt uporabite katero koli animacijo, ki ni en predmet ,animacije, ki jih uporabite za isto grafiko SmartArt, ne morejo biti kot en predmet. Več animacij, ki so uporabljene za grafiko SmartArt, mora biti vseh kot en predmet ali vse ne kot en predmet.

 • Če v grafiki SmartArt uporabite katero koli animacijo (razen kot en predmet), je ozadje grafike SmartArt vedno vidno na diapozitivu. Ni mogoče anihirati ozadja, čeprav ozadje morda ni jasno, če ni uporabljeno polnilo ali črte.

 • Če za grafiko SmartArt uporabite animacijo, kot je Prileti noter, innato izbrišete animacijo za določeno obliko, se bo oblika, iz katere ste izbrisali animacijo, začela prikazvati na diapozitivu.

 • Če grafiko SmartArt, za ki ima uporabljeno animacijo, kopirate na drug diapozitiv, je kopirana tudi animacija.

 1. Kliknite grafiko SmartArt z animacijo, ki jo želite odstraniti.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Animacije na seznamu Animiraj kliknite Brez animacije.

  Podoba skupine »Animacija«

Če se želite odločiti, katera animacija najbolje deluje s postavitvijo grafike SmartArt, si oglejte informacije v podoknu z besedilom grafike SmartArt, saj se večina animacij začne pri vrhu podokna za besedilo in se premakne navzdol. Animacijo lahko predvajate tudi v obratnem vrstnem redu (glejte zgornji razdelek »Obratni vrstni red animacije«). Če podokno Besedilo ni vidno, ga lahko prikažete.

Animacije, ki so na voljo, so odvisne od postavitve, ki ste je izbrali za grafiko SmartArt, vedno pa lahko animirate eno obliko ali vse oblike hkrati.

Grafiko SmartArt lahko najhimetje anihimate tako, da uporabite možnosti na seznamu Aim. Po potrebi lahko prilagodite animacijo v razdelku Animacija po meripodokno opravil.

Animirani elementi so na diapozitivu označeni z nenatisnjenimi oštevilčenimi oznakami. Te oznake ustrezajo animacijam na seznamu Animacija po meri, so prikazane ob strani grafike SmartArt in prikazane le v navadnem pogledu s prikazanim podoknom opravil Animacija po meri.

Animacije, ki jih uporabite za grafiko SmartArt, se razlikujejo od animacij, ki jih lahko uporabite za oblike, besedilo ali WordArt na te načine:

 • Povezovalne črte med oblikami so vedno povezane z drugo obliko in niso posamezno animirane.

 • Če v grafiki SmartArt uporabite animacijo, se animacija predvaja v vrstnem redu, kot so prikazane. Vrstni red je mogoče razveljaviti le kot celoto. Če imate na primer šest oblik in vsaka vsebuje eno črko od A do F, lahko predvajate animacijo od A do F ali F do A. Animacije ni mogoče predvajati po vrstnem redu, na primer od A do C in nato od F do D. Vendar pa lahko ustvarite več diapozitivov, da posnemate ta vrstni red. V tem primeru lahko ustvarite en diapozitiv, ki animira oblike od A do C in drugi diapozitiv, ki animira oblike od F do D.

 • Ko preklopite na drugo postavitev, se vse animacije, ki ste jih dodali, prenesejo v novo postavitev.

Opomba: Če želite preprečiti, da bi sporočilo oviralo občinstvo ali pa ga zasuhnete, uporabite animacijo.

Glejte tudi

Ustvarjanje grafike SmartArt

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×