Bližnjice na tipkovnici za Project

Mnogi uporabniki ugotovijo, da uporaba zunanje tipkovnice z bližnjicami na tipkovnici za Project omogoča učinkovitejše delo. Bližnjice na tipkovnici so za gibalno omejene ali slabovidne uporabnike lažje za uporabo kot zaslon na dotik in so osnovna nadomestna možnost za miško.

Opombe: 

  • Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

  • Znak plus (+) v bližnjici pomeni, da morate hkrati pritisniti več tipk.

  • Znak z vejico (,) v bližnjici pomeni, da morate pritisniti več tipk.

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici vProject 2010, Project 2013, Project 2016 in Project za Microsoft 365, ki se izvajajo na namizju sistema Windows.

Opombe: 

  • Pomembno: Nekatere bližnjice na tipkovnici so na voljo le za naročnike na Project Online. Nove funkcije so za naročnike izdane postopoma, zato te funkcije v vaši aplikaciji morda še niso na voljo.

  • Če želite hitro poiskati bližnjico v tem članku, lahko uporabite iskanje. Pritisnite CTRL + F, nato pa vnesite besede za iskanje.

V tem članku

Najpogosteje uporabljene bližnjice

Če želite narediti to

Tipke

Odpiranje datoteke projekta (prikaz pogovornega okna Odpri).

Ctrl+F12

Odpiranje datoteke projekta (prikaz zavihka Odpri v pogledu »Backstage«).

Ctrl+O

Shranjevanje datoteke projekta.

Ctrl+S

Ustvarjanje novega projekta.

Ctrl+N

Aktiviranje vnosne vrstice za urejanje besedila v polju

F2

Aktiviranje menijske vrstice

F10 ali Alt

Aktiviranje nadzornega menija projekta

ALT + vezaj (-) ali ALT + preslednica

Krmarjenje po pogledih in oknih

Dejanje

Tipke

Aktiviranje vnosne vrstice za urejanje besedila v polju

F2

Aktiviranje menijske vrstice

F10 ali Alt

Aktiviranje nadzornega menija projekta

ALT + vezaj (-) ali ALT + preslednica

Aktiviranje delilne črte

Shift+F6

Zapiranje okna programa

Alt+F4

Prikazovanje vseh filtriranih opravil ali vseh filtriranih virov

F3

Prikazovanje pogovornega okna Nastavitve polja

Alt+F3

Odpiranje novega okna

Shift+F11

Zmanjšanje izbire na eno samo polje

Shift+Backspace

Ponastavitev vrstnega reda razvrščanja na vrstni red ID-jev in izklop združevanja

Shift+F3

Izbira risanega predmeta

F6

Prikaz podatkov o opravilu

Shift+F2

Prikaz podatkov o viru

Shift+F2

Prikaz podatkov o dodelitvi

Shift+F2

Vklop ali izklop načina »Dodaj v izbor«

Shift+F8

Vklop ali izklop samodejnega izračuna

Ctrl+F9

Vklop ali izklop načina »Razširi izbor«

F8

Premikanje levo, desno, navzgor in navzdol za ogled različnih strani v oknu »Predogled tiskanja«

Alt+puščične tipke

Uporaba glavnega okna

Uporabite te bližnjice za delo v glavnem oknu v Project 2013, Project 2016 in Project za Microsoft 365. Te bližnjice niso na voljo v Project 2010.

Dejanje

Tipke

Preklapljajte med aktivnimi pogovornimi okni in glavnim programom.

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Alt+F6

Odpiranje priročnega menija za izbrani element (priročni meni)

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Shift+F10

Aktiviranje traku

Na voljo le za naročnike na Project Online.

F10

Aktiviranje razdelilnika pogleda

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Alt+Shift+F6

Prikaz spustnega menija samodejnega filtra v izbranem stolpcu

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Alt+Shift+F3

Vnovična uporaba trenutnega filtra

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Ctrl+F3

Odpiranje menija na predmetu za izbrano celico

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Alt+Shift+F10

Uporaba pogleda skupinskega načrtovalca

Uporabite te bližnjice za delo v pogledu skupinskega načrtovalca v programu 2013, 2016, 2019 in Microsoft 365. Te bližnjice niso na voljo v Project 2010.

Dejanje

Pritisnite

Razširitev ali strnitev vrstice vira ali vrstice združevanja

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Alt+Shift+znak plus (+) ali znak minus (-)

Drsenje časovnega merila v levo

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Alt+puščična tipka levo

Drsenje časovnega merila v desno

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Alt+puščična tipka desno

Ponovno načrtovanje že načrtovanega opravila

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Ctrl+puščične tipke

Odprite pogovorno okno» podatki o opravilu «.

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Izberite opravilo in pritisnite tipko Enter

Vnovična dodelitev opravila

Na voljo le za naročnike na Project Online.

CTRL + puščična tipka gor ali dol

Uporaba pogleda časovnice

S temi bližnjicami lahko delate v pogledu časovnice v Project 2013, Project 2016 in Project za Microsoft 365. Te bližnjice niso na voljo v Project 2010.

Dejanje

Pritisnite

Pomikanje po vrstah elementov – opravilna vrstica, mejnik, oblaček in vrstica časovnice – ko je eden od njih že izbran.

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Tipka »Tab« ali puščična tipka dol

Pomikanje po vrstah elementov v obratnem vrstnem redu – vrstica časovnice, oblaček, mejnik in opravilna vrstica – ko je eden od njih že izbran.

Na voljo le za naročnike na Project Online.

SHIFT + puščična tipka ali puščica gor

Premik na prejšnji ali naslednji element te vrste, na primer na naslednji mejnik

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Leva ali desna puščična tipka

Drsenje časovnega merila v levo

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Alt+puščična tipka levo

Drsenje časovnega merila v desno

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Alt+puščična tipka desno

Premikanje elementa gor ali dol na naslednjo vrstico kanala ali časovnice.

Na voljo le za naročnike na Project Online.

CTRL + puščična tipka gor ali dol

Odprite pogovorno okno» podatki o opravilu «.

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Shift+F2

Orisovanje projekta

Dejanje

Tipke

Skrivanje podopravil

ALT + SHIFT + vezaj (-) ali ALT + SHIFT + znak minus na številski tipkovnici (-)

Zamik izbranega opravila

Alt+Shift+puščična tipka desno

Prikaz podopravil

ALT + SHIFT + enačaj (=) ali ALT + SHIFT + znak plus na številski tipkovnici (+)

Prikaz vseh opravil

ALT + SHIFT + zvezdica na številski tipkovnici (*)

Primik izbranega opravila

Alt+Shift+puščična tipka levo

Izbiranje in urejanje v pogovornem oknu

Dejanje

Tipke

Premikanje med polji na dnu obrazca

Puščične tipke

Premikanje v tabele na dnu obrazca

Levo ALT + 1 ali desno Alt + 2

Premik na naslednje opravilo ali vir

Enter

Premik na prejšnje opravilo ali vir

Shift+Enter

Izbiranje in urejanje v pogledu lista

Urejanje v pogledu

Dejanje

Pritisnite

Dodajanje novega opravila

Na voljo le za naročnike na Project Online.

Vstavljanje

V Project 2010 ni na voljo.

Preklic vnosa

Esc

Čiščenje ali ponastavitev označenega polja

Ctrl+Delete

Kopiranje označenih podatkov

Ctrl+C

Izrezovanje označenih podatkov

Ctrl+X

Izbris označenih podatkov

Delete

Brisanje vrstice z označeno celico

CTRL + znak minus na številski tipkovnici (-)

Zapolnitev navzdol

Ctrl+D

Prikaz pogovornega okna Najdi

Ctrl+F ali Shift+F5

Nadaljevanje do naslednjega primerka rezultata iskanja v pogovornem oknu Najdi

Shift+F4

Uporaba ukaza Pojdi na (meni Urejanje)

F5

Povezovanje opravil

Ctrl+F2

Lepljenje kopiranih ali izrezanih podatkov

Ctrl+V

Zmanjšanje izbora na eno polje

Shift+Backspace

Razveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl+Z

Odstranitev povezave med opravili

Ctrl+Shift+F2

Nastavitev ročne razporeditve opravila

Ctrl+Shift+M

Nastavitev samodejne razporeditve opravila

Ctrl + Shift + A

Premikanje v pogledu

Dejanje

Tipke

Premik na začetek projekta (časovnega merila)

Alt+Home

Premik na konec projekta (časovnega merila)

Alt+End

Premik časovnega merila levo

Alt+puščična tipka levo

Premik časovnega merila desno

Alt+puščična tipka desno

Premik na prvo polje v vrstici

Osnovno ali CTRL + puščična tipka levo

Premik v prvo vrstico

Ctrl+puščična tipka gor

Premik na prvo polje prve vrstice

Ctrl+Home

Premik na zadnje polje v vrstici

End ali CTRL + puščična tipka desno

Premik na zadnje polje zadnje vrstice

Ctrl+End

Premik v zadnjo vrstico

Ctrl+puščična tipka dol

Premikanje v stranskem podoknu

Dejanje

Tipke

Premikanje fokusa med stranskim podoknom in pogledom na desni strani

V Project 2013, Project 2016 in Project za Microsoft 365, F6

V Project 2010, CTRL + TAB ali CTRL + SHIFT + TAB

Izbiranje drugih kontrolnikov v stranskem podoknu, če je fokus na stranskem podoknu

Tabulatorka

Izbiranje ali čiščenje potrditvenih polj in gumbov z možnostmi, če je fokus na stranskem podoknu

Preslednica

Izbiranje v pogledu

Dejanje

Tipke

Razširitev izbora za eno stran navzdol

Shift+Page Down

Razširitev izbora za eno stran navzgor

Shift+Page Up

Razširitev izbora za eno vrstico navzdol

Shift+puščična tipka dol

Razširitev izbora za eno vrstico navzgor

SHIFT + puščična tipka gor

Razširitev izbora do prvega polja v vrstici

Shift+Home

Razširitev izbora do zadnjega polja v vrstici

Shift+End

Razširitev izbora do začetka informacij

Ctrl+Shift+Home

Razširitev izbora do konca informacij

Ctrl+Shift+End

Razširitev izbora do prve vrstice

CTRL + SHIFT + puščična tipka gor

Razširitev izbora do zadnje vrstice

CTRL + SHIFT + puščična tipka dol

Razširitev izbora do prvega polja v prvi vrstici

Ctrl+Shift+Home

Razširitev izbora do zadnjega polja v zadnji vrstici

Ctrl+Shift+End

Izbiranje vseh vrstic in stolpcev

Ctrl+Shift+preslednica

Izbiranje stolpca

Ctrl+preslednica

Izbiranje vrstice

Shift+preslednica

Premik znotraj izbora za eno polje navzdol

Enter

Premik znotraj izbora za eno polje navzgor

Shift+Enter

Premik znotraj izbora za eno polje v desno

Tabulatorka

Premik znotraj izbora za eno polje v levo

Shift + Tab

Izbiranje in urejanje v vnosni vrstici

Dejanje

Tipke

Sprejetje vnosa

Enter

Preklic vnosa

Esc

Brisanje enega znaka v levo

Backspace

Brisanje enega znaka v desno

Delete

Izbrisati eno besedo v desno

Ctrl+Delete

Razširitev izbora do konca besedila

Shift+End

Razširitev izbora do začetka besedila

Shift+Home

Vklop ali izklop prepisovalnega načina

Insert

Uporaba časovnega merila

Dejanje

Tipke

Premik časovnega merila za eno stran v levo

Alt+Page Up

Premik časovnega merila za eno stran v desno

Alt+Page Down

Premik časovnega merila na začetek projekta

Alt+Home

Premik časovnega merila na konec projekta

Alt+End

Drsenje časovnega merila v levo

Alt+puščična tipka levo

Drsenje časovnega merila v desno

Alt+puščična tipka desno

Prikaz manjših časovnih enot

CTRL + poševnica naprej na številski tipkovnici (/)

Prikaz večjih časovnih enot

CTRL + zvezdica na številski tipkovnici (*)

Uporaba diagrama omrežja

Dejanje

Tipke

Premik v drugo polje diagrama omrežja

Puščične tipke

Dodajanje polj diagrama omrežja v izbiro

Shift+puščične tipke

Premikanje polja diagrama omrežja

Opomba: Najprej je treba nastaviti ročno določanje položaja. Izberite polje, ki ga želite premakniti. Izberite oblika, nato pa izberite postavitev. Izberite Dovoli postavitev ročnega polja.

Ctrl+puščične tipke

Pomik na vrh polja »Diagram omrežja« v pogledu ali projektu

Ctrl+Home ali Shift+Ctrl+Home

Pomik na najnižje polje »Diagram omrežja« v projektu

Ctrl+End ali Shift+Ctrl+End

Pomik na skrajno levo polje »Diagram omrežja« v projektu

Home ali Shift+Home

Pomik na skrajno desno polje »Diagram omrežja« v projektu

End ali Shift+End

Pomik za eno višino okna navzgor

Page Up ali Shift+Page Up

Pomik za eno višino okna navzdol

Page Down ali Shift+Page Down

Pomik za eno širino okna levo

Ctrl+Page Up ali Shift+Ctrl+Page Up

Pomik za eno širino okna desno

Ctrl+Page Down ali Shift+Ctrl+Page Down

Izbira naslednjega polja v polju »Diagram omrežja«

Tipka ENTER ali tabulatorko

Izbira prejšnjega polja v polju »Diagram omrežja«

Shift+Enter

Uporaba predmetov OfficeArt.

Uporabite te bližnjice za delo s predmeti OfficeArt v Project 2013, Project 2016 in Project za Microsoft 365. Te bližnjice niso na voljo v Project 2010.

Premikanje oblik OfficeArt.

Če želite

Tipke

Krcanje oblike navzgor, navzdol, desno ali levo.

Puščične tipke

Povečanje širine oblike za 10 %.

SHIFT + puščična tipka desno

Zmanjšanje širine oblike za 10 %.

SHIFT + puščična tipka levo

Povečanje višine oblike za 10 %.

SHIFT + puščična tipka gor

Zmanjšanje višine oblike za 10 %.

Shift+puščična tipka dol

Povečanje širine oblike za 1 %.

CTRL + SHIFT + puščična tipka desno

Zmanjšanje širine oblike za 1 %.

CTRL + SHIFT + puščična tipka levo

Povečanje višine oblike za 1 %.

CTRL + SHIFT + puščična tipka gor

Zmanjšanje višine oblike za 1 %.

CTRL + SHIFT + puščična tipka dol

Vrtenje oblike za 15 stopinj v desno.

Alt+puščična tipka desno

Vrtenje oblike za 15 stopinj v levo.

Alt+puščična tipka levo

Izbira in kopiranje predmetov in besedila OfficeArt

Dejanje

Tipke

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

Esc

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

Tabulatorko ali tipki SHIFT + TAB, dokler ne izberete želenega predmeta

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

Enter

Izbira več oblik

Pritisnite in pridržite tipko CTRL, medtem ko izbirate oblike

Izbira več oblik z besedilom

Pritisnite in pridržite tipko SHIFT, medtem ko izbirate oblike

Izrez izbranega predmeta.

Ctrl+X

Kopiranje izbranega predmeta

Ctrl+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

Ctrl+V

Posebno lepljenje.

Ctrl+Alt+V

Kopiranje le oblikovanja.

Ctrl+Shift+C

Lepljenje le oblikovanja

Ctrl+Shift+V

Posebno lepljenje

Ctrl+Alt+V

Združevanje oblik, slik ali WordArta.

Ctrl+G, ko ste izbrali predmete, ki jih želite združiti

Razdruževanje oblik, slik ali WordArta.

Ctrl+Shift+G, ko ste izbrali skupino, ki jo želite razdružiti

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl+Y

Dodajanje naslednjega predmeta izbiri več predmetov.

Ctrl+klik

Doda naslednji predmet v več izborov; omogoča izbiranje besedila polja z besedilom, da dodate besedilno polje v več izbora.

Shift+klik

Urejanje besedila in polj z besedilom OfficeArt

Dejanje

Tipke

Strnitev izbora.

Esc

Izbira celotnega besedila.

Ctrl+A

Brisanje ene besede v levo.

Ctrl+Backspace

Brisanje ene besede v desno.

Ctrl+Delete

Razveljavi.

Ctrl+Z

Uveljavitev.

Ctrl+Y

Pomik za eno besedo levo

Ctrl+puščična tipka levo

Premakniti se za eno besedo v desno

Ctrl+puščična tipka desno

Premik na začetek vrstice.

Home

Premik na konec vrstice.

End

Pomik za en odstavek navzgor

Ctrl+puščična tipka gor

Pomik za en odstavek navzdol

Ctrl+puščična tipka dol

Pomik na začetek besedila predmeta.

Ctrl+Home

Pomik na konec besedila predmeta

Ctrl + End

Glejte tudi

Raziskovanje in pomikanje v Projectu z bralnikom zaslona

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici v Project za splet.

Project za splet je sodobna in priporočena različica Project, ki temelji na spletnem orodju za ustvarjanje projektov in načrtov, spremljanje napredka in upravljanje opravil ter dodelitev.

Opombe: 

  • Če želite hitro poiskati bližnjico v tem članku, lahko uporabite iskanje. Pritisnite CTRL + F, nato pa vnesite besede za iskanje.

V tej temi

Delo v pogledu table

Dejanje

Tipke

S fokusom na vedro v pogledu table povlecite in spustite vedro, da ga premaknete levo ali desno.

CTRL + SHIFT +< ali CTRL + SHIFT +>

Delo v pogledu mreže

Dejanje

Tipke

Razširite nadrejeno opravilo, da si ogledate podrejena opravila.

Shift + Alt + znak plus (+) ali Shift + Alt + enačaj (=)

Strnitev nadrejenega opravila za skrivanje podrejenih opravil.

Shift + Alt + znak minus (-) ali Shift + Alt + podčrtaj (_)

Povečanje zamika opravila.

Shift + Alt + puščična tipka desno

Zmanjšanje zamika opravila.

Shift + Alt + puščična tipka levo

Izberite stolpec trenutne celice.

Ctrl+preslednica

Izberite vrstico trenutne celice.

Shift+preslednica

Neprekinjeno izbiranje več vrstic.

SHIFT + preslednica + puščična tipka gor ali dol

Odprite priročni meni (z desno tipko miške kliknite meni).

Shift+F10

Premaknite fokus iz celice v desno, levo, gor ali dol.

Puščična tipka desno, levo, gor ali dol

Pomaknite se, da prikažete spodnjo ali zgornjo vrstico.

Page Up ali Page Down

Premaknite fokus na prvo ali zadnjo celico v vrstici, ki vsebuje fokus.

Home ali End

Premik fokusa na prvo ali zadnjo celico v prvi ali zadnji vrstici.

Ctrl + Home ali Ctrl + End

Izberi vse.

Ctrl + A

Razširite izbor ene celice na desno, levo, dol ali gor.

SHIFT + puščična tipka desno, levo, dol ali gor

Premaknite fokus na razdelilnik.

Ctrl + F6

Premaknite razdelilnik, ko je fokus na razdelilniku.

CTRL + leva ali desna puščična tipka

Odprite podrobnosti o opravilu.

Tabulatorko, da dosežete vrstico, nato pa vnesite

Uporaba bližnjic na hitrih dejanjih

Dejanje

Tipke

Znova aktivirajte opravilo.

Alt+N

Označite opravilo kot dokončano.

Alt+D

Prikaz podrobnosti o opravilu.

Alt + I

Odprite priročni meni opravila.

Alt+M

Delo v pogledu časovne premice

Dejanje

Tipke

Premaknite fokus na razdelilnik.

Ctrl + F6

Premaknite razdelilnik, ko je fokus na razdelilniku.

CTRL + leva ali desna puščična tipka

Odprite podrobnosti o opravilu.

Tabulatorko, da dosežete vrstico, nato pa vnesite

Glejte tudi

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Wordu

Raziskovanje in pomikanje v Projectu z bralnikom zaslona

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici v Project Online.

Project Online je klasična spletna različica Project, ki temelji na spletnem orodju za upravljanje več projektov, spremljanje napredka in izravnavanje potreb virov. Če želite dostopati do sodobne in priporočene spletne različice, obiščite spletno mesto Project za splet.

Opombe: 

  • Če želite hitro poiskati bližnjico v tem članku, lahko uporabite iskanje. Pritisnite CTRL + F, nato pa vnesite besede za iskanje.

V tej temi

Krmarjenje s tipkovnico

V spodnji tabeli so navedene bližnjice na tipkovnici za premikanje v Project Online:

Dejanje

Tipke

Premaknite izbor med povezavami v zgornji vrstici s povezavami.

Alt+J

Premaknite izbor iz enega spletnega gradnika v naslednji spletni gradnik na straneh, ki uporabljajo več spletnih gradnikov.

Alt+W

Razširite spustne sezname.

Alt+puščična tipka dol

Uporaba kontrolnikov mreže

Project Online, spletni odjemalec strežnika Microsoft Project Server 2019, uporablja kontrolnike omrežja AJAX in HTML za prikaz različnih informacij. Nekatere strani v Project Web App uporabljajo mrežo HTML, ki temelji na tabeli, za ogled in urejanje informacij. Na primer, na strani» opravila «je uporabljena mreža HTML, ki temelji na tabeli. V omrežjih HTML lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici:

Dejanje

Tipke

Premik na naslednjo celico ali vrstico.

Puščična tipka desno ali tabulatorko

Premik na prejšnjo celico ali vrstico.

Leva puščična tipka ali SHIFT + TAB

Premaknite se navzgor.

Puščična tipka gor

Premaknite se navzdol.

Puščična tipka dol ali ENTER

Pojdite na spletni naslov v izbrani celici.

Enter

Premik v glavo celice.

Ctrl + Y

Odstrani fokus iz izbrane celice.

Esc

Premik na zadnjo celico ali vrstico.

Ctrl + End

Premik na prvo celico ali vrstico.

Ctrl + Home

Preklapljanje med vrsticami.

Ctrl+preslednica

Razširite spustni meni v glavi celice

Ctrl+preslednica

Razširite ali strnite združevanje.

Ctrl+preslednica

Razširite skupino.

Ctrl+preslednica

Strnitev skupine.

Ctrl+preslednica

Razširite ali strnite element mreže z otroki.

Ctrl+preslednica

Preklop potrditvenega polja.

PRESLEDNICA

Odprite spustno celico.

Alt+puščična tipka dol

Project Online uporablja tudi kontrolnike omrežja AJAX za ogled in urejanje informacij. Na primer, stran s podrobnostmi o projektu uporablja mrežo Ajax. V omrežjih AJAX lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici:

Dejanje

Tipke

Aktivirajte način urejanja za celico.

F2

Eno stran navzgor.

Page Up

Na eno stran navzdol.

Page Down

Zamik izbranega opravila.

Alt+Shift+puščična tipka desno

Primakni izbrano opravilo.

Alt+Shift+puščična tipka levo

Preklic vnosa ali urejanje.

Esc

Kopiraj izbor.

CTRL+C

Izreži izbor.

Ctrl+X

Izbris označenih podatkov

Delete ali CTRL + V ali CTRL + Z

Izbrišite vrstico.

Ctrl+Delete

Premik na prvo polje v vrstici

Home

Premik v prvo vrstico

Ctrl+puščična tipka gor

Premik na zadnje polje v vrstici

End

Premik na zadnje polje zadnje vrstice

Ctrl+End

Ko obstajata dve mreži na strani, lahko uporabite F6, če želite premakniti fokus iz ene celice mreže v ustrezno vrstico v drugi mreži. Ko imate izvorno mrežo in ciljno mrežo, lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici:

Dejanje

Tipke

Premaknite izbrane elemente iz izvornega seznama na ciljni seznam.

Tipka za dostop + enojni desni kotni oklepaj (>)

Premaknite vse elemente iz izvornega seznama na ciljni seznam.

Tipka za dostop + W

Premaknite vse elemente iz cilja na izvorni seznam.

Tipka za dostop + X

Premaknite izbrani element iz cilja na izvorni seznam.

Tipka za dostop + en levi kotni oklepaj (<)

Dostop do potrditvenih polj v polju» Ime vira «.

PRESLEDNICA

Dostopite do koledarja v celici tabele.

ALT + puščična tipka dol (na primer začetni datum ali končni datum)

Za krmarjenje po koledarju uporabite te bližnjice:

Dejanje

Tipke

Premik na naslednji mesec.

ALT + enojni desni kotni oklepaj (>)

Premik na prejšnji mesec.

ALT + enojni levi kotni oklepaj (<)

Uporabite te bližnjice za tipke za dostop do zamenjave elementa:

Button

Tipka za dostop

Enojni pravokotni oglati oklepaj (>)

Alt+A

Dvojni desni kotni oklepaj (>>)

Alt+W

Dvojni levi kotni oklepaj (<<)

Alt+X

Enojni levi kotni oklepaj (<)

Alt+O

Bližnjice spodaj je mogoče uporabiti v nastavitvah strežnika:

Dejanje

Tipke

Brisanje obdobja poročanja o času.

Alt+X

Izbrišite razvrščanje vrstic.

Alt + I

Izbrišite povezano SharePointovo mesto.

Alt+S

Izbrišite polje» podjetje po meri «ali iskalno tabelo.

Alt+L

Izbrišite koledar podjetja.

Alt+D

Spodaj navedene bližnjice lahko uporabite v nastavitvah strežnika > Upravljanje pogledov» delovna mesta «, v razdelku videz indelovanje:

Dejanje

Tipke

Brisanje izbranega pogleda.

Alt+L

Kopiranje izbranega pogleda.

Alt+P

Glejte tudi

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Wordu

Raziskovanje in pomikanje v Projectu z bralnikom zaslona

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×