Bližnjice na tipkovnici za Skype za podjetja

Bližnjice na tipkovnici so kombinacije dveh ali več tipk, ki jih je mogoče uporabiti za izvajanje opravila, ki bi običajno potrebovala miško ali drugo kazalno napravo. Tukaj opisane bližnjice na tipkovnici veljajo za postavitev tipkovnice v Združene države Lync. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Bližnjice na tipkovnici v Skypu za podjetja se nanašajo na funkcijska področja uporabniškega vmesnika v Lync. Če želite na primer s tipko Esc zapreti kartico stika, morate biti na tej kartici.

Pogosto se po uporabniškem vmesniku premikamo s tipko Tab in tipkama Shift+Tab. S tipko Tab se pomikamo v vrstnem redu, s tipkama Shift+Tab pa v obratnem vrstnem redu.

Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo za vaš račun. To smo že navedli.

Iskanje bližnjic za

Splošno (poljubno okno)

Te bližnjice na tipkovnici uporabljajte ne glede na to, katero okno je aktivno.

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

Tipka z logotipom sistema Windows+Shift+O

Sprejme obvestilo o prejetem vabilu.

Tipka Windows+Esc

Zavrne obvestilo o vabilu.

Tipka Windows+F4

Samodejni vklop/izklop zvoka.

Tipka Windows+F5

Vklopi kamero/Izklopi kamero, ko je videopovezava med klicem že vzpostavljena.

Ctrl + Shift + preslednica

Aktivira orodno vrstico za skupno rabo programov.

Ctrl + Alt + Shift + 3

Odpre glavno okno in v ospredje postavi iskalno polje.

Ctrl+Alt+preslednica

Prevzame nadzor med skupno rabo zaslona.

Ctrl+Shift+S

Zaustavi skupno rabo zaslona.

Glavno okno Skypa za podjetja

Te bližnjice na tipkovnici uporabite, ko je glavno okno Lync v ospredju.

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

Ctrl+1

Premik na zavihek »Seznam stikov«.

Ctrl+2

Premik na zavihek »Trajni klepet«.

Ctrl+3

Premik na zavihek »Seznam pogovorov«.

Ctrl+4

Premik na zavihek »Telefon«.

Ctrl+1 ali Ctrl+Shift+1

Če ste pooblaščenec, preusmeri klic na službeno številko druge osebe. (Ni na voljo v programu Lync Basic ali z vsemi naročnine na Microsoft 365.)

Alt+preslednica

Odpre sistemski meni. S tipko alt odprete menijsko vrstico.

Alt+F

Odpre meni »Datoteka«.

Alt+M

Začne takojšnje srečanje.

Alt+T

Odpre meni »Orodja«.

Alt+H

Odpre meni »Pomoč«.

Seznam stikov

Ko je odprt seznam stikov, uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

Delete

Izbriše izbrano skupino po meri ali stik.

Alt+puščica gor

Premakne izbrano skupino navzgor.

Alt+puščica dol

Premakne izbrano skupino navzdol.

Alt+Enter

V priročnem meniju odpre kartico izbranega stika ali skupine.

Preslednica

Strne ali razširi izbrano skupino.

Shift+Delete

Odstrani izbrani stik s »Seznama stikov« (le člani, ki niso v skupini prejemnikov).

Kartica stika

Uporabite te bližnjice na tipkovnici, ko ste na kartici stika. S tipkama Alt+Enter odprete kartico stika.

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

Esc

Zapre kartico stika.

Ctrl+Tab

Pomikanje po zavihkih na dnu kartice stika.

Ctrl+Shift+Tab

Pomikanje po zavihkih na dnu kartice stika v obratnem vrstnem redu.

Okno za pogovor

Ko je odprto okno za pogovor, uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

F1

Odpre domačo stran pomoči (v meniju »Pomoč«).

Esc

Zapre celozaslonski pogled, če je odprt. Sicer se okno za pogovor zapre le, če ni zvoka, videa ali skupne rabe.

Alt+C

Sprejme vse vrste vabil. Sem sodijo tudi zahteve za zvok, video, klic in skupno rabo.

Alt+F4

Zapre okno za pogovor.

Alt+l

Prezre vsa vabila. Sem sodijo tudi zahteve za zvok, video, klic in skupno rabo.

Alt+R

Znova pridruži zvok srečanju.

Alt+S

Odpre pogovorno okno Shrani kot za datoteko, ki je bila poslana v oknu za pogovor.

Alt+V

Povabi stik v trenutni pogovor.

Ctrl+S

Shrani vsebino zgodovine neposrednih sporočil. Deluje v Outlooku za osebne pogovore z drugimi osebami.

Ctrl+W

Pokaže ali skrije območje z neposrednimi sporočili.

Ctrl+F

Pošlje datoteko ali (v okviru konference) doda prilogo srečanja.

Ctrl+N

Omogoči ustvarjanje zapiskov s programom za beleženje Microsoft OneNote. Zažene OneNote. (Ni na voljo za Lync Basic.)

Ctrl+R

Pokaže ali skrije seznam udeležencev.

Ctrl+Shift+Alt+puščica desno

Premaknete se desno na naslednji element UV v oknu za pogovor. Ta kombinacija tipk nadomesti tabulatorko, z njo pa lahko fokus z enega elementa UV premaknete na naslednjega.

Ctrl+Shift+Alt+puščica levo

Premaknete se levo na prejšnji element UV v oknu za pogovor. Ta kombinacija tipk nadomesti tabulatorko, z njo pa lahko fokus z enega elementa UV premaknete na prejšnjega.

Ctrl+Shift+Enter

Doda video/konča video.

Ctrl+Shift+H

Zadrži ali nadaljuje zvočni pogovor, ki poteka.

Ctrl+Shift+I

Označi pogovor kot zelo pomemben. Deluje v osebnih pogovorih z drugimi osebami, ni pa na voljo za srečanja.

Ctrl+Shift+Y

Pokaže ali skrije območje skupne rabe.

Ctrl+Shift+P

Preklop v stisnjeni pogled.

Ctrl+Shift+K

Preklopi v pogled »Samo vsebina«.

Ctrl+Enter

Doda zvok/ustavi zvok.

Puščica gor

Če je na gumbu za izbor načina, odpre ustrezni oblaček.

Preslednica

Če je v ospredju gumb za izbor načina, izvede privzeto dejanje. Pri zvoku torej vklopi ali izklopi zvok, pri videu pa zažene ali zaustavi kamero.

Esc

Opusti ali skrije odprti oblaček ali mehurček, ki je v fokusu tipkovnice.

Kontrolni klici (okno za pogovor)

Te bližnjice na tipkovnici uporabite med klici enakovrednih računalnikov. Kontrolniki ne delujejo v konferenčnih klicih.

Pritisnite to
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

Alt+Q

Konča klic.

Ctrl+Shift+T

Prenos: odpre izbirnik stikov med klicem v omrežju enakovrednih. (Ni na voljo v programu Lync Basic ali z vsemi naročnine na Microsoft 365.)

Ctrl+Shift+H

Postavi klic na čakanje.

Ctrl+Shift+D

Prikaže številčnico.

Video (okno za pogovor)

Kadar delate z videoposnetkom v oknu za pogovor, uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

F5

Prikaz videa v celozaslonskem načinu. Če je območje vidno v oknu za pogovor, s tipko F5 ne boste prikazali videoposnetka v celozaslonskem načinu.

Esc

Izhod iz celozaslonskega pogleda videoposnetka.

Ctrl+Shift+O

Prikaže galerijo; zapre galerijo.

Ctrl+Shift+L

Zaklene vaš video za vse udeležence srečanja.

Neposredno sporočanje (okno za pogovor)

Če si z nekom izmenjujete neposredna sporočila, uporabite te tipke na tipkovnici.

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

F1

Odpre »Pomoč«.

F12

Shrani pogovor z neposrednimi sporočili.

Shift+Enter

Doda prelom vrstice.

Shift+Insert ali Ctrl+V

Prilepi.

Ctrl+A

Izbere vso vsebino.

Ctrl+B

Označi izbrano besedilo kot krepko.

Ctrl+C

Kopira izbrano besedilo.

Ctrl+X

Izreže izbrano besedilo.

Ctrl+l

Označi izbrano besedilo kot poševno.

Ctrl+U

Podčrta izbrano besedilo.

Ctrl+Y

Ponovi zadnje dejanje.

Ctrl+Z

Razveljavi zadnje dejanje.

Ctrl+Shift+F

Spremeni barvo pisave. (Spremeni le barvo besedila, ki ga vnesete vi, ne druga oseba.)

Alt+P

Odpre prejeto datoteko.

Alt+D

Zavrne poslano datoteko.

Ctrl+Shift+M

Premakne fokus na območje za vnos neposrednega sporočila.

Območje pogovora ali srečanja

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

F5

Prikaže območje srečanja okna za pogovor v celozaslonskem načinu.

Esc

Zapre celozaslonski pogled, če je odprt.

Alt+T

Ustavi skupno rabo.

Ctrl+Shift+E

Upravljanje predstavljive vsebine

Ctrl+Shift+Y

Pokaže ali skrije območje skupne rabe.

Ctrl+Shift+A

Vsili ogled čakajočega opozorila L1 v celozaslonskem načinu.

Ctrl+Shift+J

Preklopi v pogled govornika.

Ctrl+Shift+l

Preklopi v pogled galerije.

Ctrl+Alt+Puščica desno ali

Ctrl+Alt+Puščica levo

Premaknite se iz območja skupne rabe v smeri naprej in/ali premaknite se iz območja skupne rabe v smeri nazaj.

Okolje za pogovore

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

Delete

Izbriše izbrane elemente.

Home

Premik na vrh seznama.

End

Premik na konec seznama.

Page Up

Pomik za eno stran navzgor.

Page Down

Pomik za eno stran navzdol.

Puščica gor

Pomik navzgor na prejšnji stik za pogovor

Puščica dol

Pomik navzdol na naslednji stik za pogovor

Skupna raba datotek PPT: ogled podedovanih datotek PPT

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

Tab

Ko je v ospredju območje vsebine, se s tipko Tab premikate po kontrolnikih za skupno rabo datotek PPT (puščica »Nazaj«, puščica »Naprej«, »Sličice« in »Zapiski«).

Puščica desno

Ko je v ospredju območje vsebine, preide k naslednjemu kliku ali diapozitivu, če v trenutnem diapozitivu ni animacij.

Puščica levo ali desno

Ko je v ospredju območje sličic, premakne fokus na prejšnjo ali naslednjo sličico, in sicer brez spreminjanja aktivnega diapozitiva.

Puščica levo

Ko je v ospredju območje vsebine, preide k prejšnjemu kliku ali diapozitivu, če v trenutnem diapozitivu ni animacij.

Home

Ko je v ospredju območje s sličicami, premakne fokus na sličico prvega diapozitiva, in sicer brez spreminjanja aktivnega diapozitiva.

Enter

Izbere aktivirani kontrolnik ali sličice, če je aktiviran trak s sličicami (sprememba aktivnega diapozitiva).

End

Ko je v ospredju območje s sličicami, premakne fokus na sličico zadnjega diapozitiva, in sicer brez spreminjanja aktivnega diapozitiva.

Pogovori v zavihkih

Pritisnite to tipko ali
bližnjico na tipkovnici

Če želite narediti to

Alt+preslednica

Odpre sistemski meni na zavihku okna.

Ctrl+Shift+T

V ospredje postavi element zavihka v pogledu pogovora z zavihki

Ctrl+Tab

Preklopi na naslednji zavihek (zaporedno preklaplja med zavihki).

Ctrl+1, 2 … 9

Preklopi na določeno številko zavihka in premakne fokus tipkovnice v aktivni pogovor. Ctrl+1.

Ctrl+O

Odsidra/zasidra izbrani pogovor iz okna/v okno zavihka.

Esc

Zapre zavihek.

Trajni klepet

Za okno za stalni klepet veljajo iste bližnjice kot za okno za pogovor in neposredno sporočanje. (Ni na voljo za naročnine na Microsoft 365.)

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×