Digitalni podpisi v programu InfoPath 2010

Digitalni podpis je konceptualno enak kot pisni podpis, ki je uporabljen za papirnate dokumente. Digitalni podpis se uporablja za preverjanje pristnosti podpisnika in podpisane digitalne informacije (kot so predloge obrazcev, e-poštna sporočila in dokumenti) z uporabo računalniškega šifriranja.

V tem članku

Kaj je digitalni podpis?

Digitalni podpisi pomagajo določiti to:

 • Pristnost    Z digitalnim podpisom lahko zagotovite, da je podpisnik oseba, za katero trdi, da je.

 • Celovitost    Digitalni podpis pomaga zagotoviti, da podpisana vsebina ni bila spremenjena ali prirejena, ker je bil uporabljen digitalni podpis.

 • Zavračanje    Digitalni podpis pomaga dokazati izvor podpisane vsebine vsem strankam. Zavračanje se nanaša na podpisnikovo zavrnitev kakršne koli povezave s podpisano vsebino.

Če želite uporabiti digitalni podpis za Microsoft InfoPathov obrazec ali InfoPathovo predlogo obrazca, potrebujete digitalno potrdilo. Elektronsko potrdilo lahko pridobite prek komercialnega overovitelja ali od svojega skrbnika za notranjo varnost.

Digitalne podpise je mogoče uporabiti za InfoPathove obrazce in InfoPathove predloge obrazcev, na katerih temeljijo.

Na vrh strani

Digitalni podpisi za InfoPathove obrazce

Digitalne podpise lahko uporabite za obrazce, ki so izpolnjeni v Internet Explorerju in InfoPathu. Kot Oblikovalnik obrazca določite podatke, ki jih želite podpisati, in konfigurirajte metode in kontrolnike, s katerimi uporabniki dodajo svoje podpise. Ko je obrazec podpisan, obrazca ali dela obrazca, ki je bil podpisan, ni mogoče spremeniti, ne da bi razveljavili veljavnost podpisa.

Uporaba digitalnega podpisa v obrazcu

InfoPath omogoča, da načrtovalnik obrazca določi, ali so vsi ali le deli obrazca digitalno podpisani, ko so uporabljeni podpisi. To lahko naredite na več načinov in vaša izbira kot načrtovalnik mora temeljiti na izkušnji uporabnika, ki najbolje ustreza vašim uporabnikom, in izkušnjo, ki je na voljo uporabnikom, ko začnejo uporabljati podpis. Na voljo so trije vmesniki, prek katerih lahko uporabniki uporabijo digitalni podpis, vsak od teh vmesnikov pa je lahko konfiguriran tako, da uporabi delni ali poln obliki digitalnega podpisa.

Kontrolnik odseka

Kontrolnik razdelka lahko uporabite za uporabo digitalnih podpisov v Internet Explorerju in v programu InfoPath Filler. Kontrolnik odseka najlažje konfigurirate tako, da uporabite digitalni podpis v pogovornem oknu» lastnosti odseka « .

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Na zavihku osnovno v skupini Kontrolniki kliknite kontrolnik odseka .

 3. Po potrebi ponovite prejšnja dva koraka, če želite dodati dodatne kontrolnike, za katere želite, da se uporabniki vpišejo v območje nadzora odseka .

Opomba:  Pri uporabi digitalnega podpisa uporabniki podpišejo podatke, ki so shranjeni v teh kontrolnikih.

 1. Izberite kontrolnik odseka .

 2. Na zavihku lastnosti v skupini lastnosti kliknite gumb Lastnosti kontrolnika .

 3. Potrdite potrditveno polje Dovoli uporabnikom, da digitalno podpišejo ta odsek .

 4. Izberite Dodaj podatke, ki jih je mogoče podpisati s seznama.

 5. Najpogosteje so privzete vrednosti v pogovornem oknu» Podpisljivi podatki «pravilne. Te vrednosti morajo spremeniti le napredni uporabniki.

 6. Kliknite v redu , da zaprete nabor pogovornega okna» Podpisljivi podatki «.

 7. Znova kliknite v redu , da zaprete pogovorno okno lastnosti odseka .

Kontrolnik razdelka se najpogosteje uporablja za uporabo digitalnih podpisov v delih obrazca. Lahko pa se uporabi tudi za uporabo podpisov v celotnem obrazcu. Ko uporabite kontrolnik razdelka, če želite uporabiti digitalni podpis v celotnem obrazcu, je najbolje, da v odsek dodate vse kontrolnike v obrazcu.

Opomba:  Podpisovanje razdelka je podprto v Internet Explorerju in v InfoPathovem polnilu.

Kontrolnik vrstice s podpisom

Kontrolnik vrstice s podpisom se uporablja za uporabo digitalnih podpisov za obrazce, izpolnjene v InfoPathovem polnilu in privzetih nastavitvah za podpis celotnega obrazca. Največkrat lahko preprosto dodate kontrolnik vrstice s podpisom na ustrezno mesto v obrazcu (običajno na dnu) in ni dodatnih nastavitev za konfiguriranje. Vendar pa lahko kontrolnik vrstice s podpisom konfigurirate tako, da uporabnikom omogoči, da podpišejo obrazec s sliko ali pa samo podpišejo dele obrazca.

Nastavitev kontrolnika vrstice s podpisom za uporabo podpisa slike je najpogosteje uporabljena v Hanko žigih, ki se običajno uporabljajo na Japonskem. Če želite konfigurirati kontrolnik vrstice s podpisom, da uporabite sliko za digitalne podpise:

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Na zavihku osnovno v skupini Kontrolniki kliknite kontrolnik vrstice s podpisom.

 3. Izberite kontrolnik vrstice s podpisom.

 4. Na zavihku lastnosti v skupini lastnosti kliknite gumb Lastnosti kontrolnika .

 5. V pogovornem oknu lastnosti vrstice s podpisom kliknite zavihek dodatno .

 6. V razdelku videz kliknite Pokaži žig.

 7. Kliknite V redu .

Če želite konfigurirati kontrolnik vrstice s podpisom, da bo podpisal le del obrazca:

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Na zavihku osnovno v skupini Kontrolniki kliknite kontrolnik vrstice s podpisom.

 3. Izberite kontrolnik vrstice s podpisom.

 4. Na zavihku lastnosti v skupini lastnosti kliknite gumb Lastnosti kontrolnika .

 5. V pogovornem oknu lastnosti vrstice s podpisom kliknite zavihek dodatno .

 6. V razdelku določite, katere dele obrazca želite podpisati , kliknite gumb Spremeni .

 7. Določite nabor podatkov, ki jih je treba uporabiti za izbiranje polja ali izbirnika skupine.

 8. Kliknite v redu , da zaprete nabor pogovornega okna» Podpisljivi podatki «.

 9. Znova kliknite v redu , da zaprete pogovorno okno lastnosti odseka .

Opomba:  Kontrolnik vrstice s podpisom je na voljo le, ko načrtujete obrazec za polnilo programa InfoPath 2010 in ni podprt v obrazcih spletnega brskalnika. Tudi kontrolnik vrstice s podpisom omogoča, da InfoPath podpira potek dela zbiranja – SharePoint 2010. » Zbiranje podpisov – SharePoint 2010 potek dela «usmerja Microsoft Officeov dokument, ki je shranjen na seznam ali v knjižnico skupini oseb, da zbere svoje digitalne podpise.

Pogled» Backstage «

Microsoft Officeov pogled» Backstage «se uporablja za uporabo digitalnih podpisov vzporedno z uporabo kontrolnikov odseka in vrstic s podpisom ter brez kakršnih koli kontrolnikov podpisa. Vendar se najpogosteje uporablja v odsotnosti kontrolnika vrstice s podpisom, če ne želite, da je na površini obrazca.

Če želite uporabiti pogled» Backstage «za zbiranje digitalnega podpisa v odsotnosti kontrolnikov s podpisom, morate najprej omogočiti digitalne podpise za obrazec in določiti nabor podatkov, ki jih uporabniki podpišejo.

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite Možnosti obrazca.

 3. V razdelku Kategorijakliknite digitalni podpisi, nato pa izberite Dovoli podpisovanje delov obrazca.

 4. Kliknite Dodaj.

 5. Vnesite ime za podatke, ki bodo podpisani, brez presledkov, v prvem polju z besedilom.

 6. Desno od polj in skupin, ki jih želite podpisati , kliknite ikono» Izberi XPath «.

 7. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite polje ali skupino, za katero želite omogočiti digitalne podpise.

 8. Kliknite V redu .

Opomba:  Pogled» Backstage «je funkcija, ki je le odjemalec. Kot rezultat lahko uporabite le, če želite uporabiti digitalne podpise za obrazce, ki so izpolnjeni z InfoPathovim polnilom.

Dodajanje več podpisov v obrazec

Ko načrtujete predlogo obrazca, lahko določite tudi, ali je uporabnikom dovoljeno dodati več digitalnih podpisov v obrazec in ali naj bodo ti podpisi sopodpisani (vsak podpis je neodvisen od drugih podpisov) ali v obliki podpisa (vsak podpis podpiše obrazec, kot tudi podpise, ki so pred njim. Več podpisov lahko konfigurirate tako, da uporabite kontrolnik odseka ali kontrolnik vrstice s podpisom, in sicer tako:

Kontrolnik odseka

 1. Izberite kontrolnik odseka nato na zavihku lastnosti v skupini lastnosti kliknite gumb Lastnosti kontrolnika .

 2. Kliknite zavihek digitalni podpisi .

 3. Potrdite potrditveno polje Dovoli uporabnikom, da digitalno podpišejo ta odsek .

 4. Kliknite gumb Spremeni .

 5. Izberite ustrezno možnost v razdelku možnosti podpisa .

 6. Kliknite V redu .

 7. Kliknite v redu , da zaprete pogovorno okno lastnosti odseka .

Kontrolnik vrstice s podpisom

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Na zavihku osnovno v skupini Kontrolniki kliknite kontrolnik vrstice s podpisom.

 3. Izberite kontrolnik vrstice s podpisom.

 4. Na zavihku lastnosti v skupini lastnosti kliknite gumb Lastnosti kontrolnika .

 5. Kliknite zavihek Dodatno.

 6. Kliknite gumb Spremeni .

 7. Izberite ustrezno možnost v razdelku možnosti podpisa .

 8. Kliknite V redu .

 9. Kliknite v redu , da zaprete pogovorno okno lastnosti odseka .

Določanje potrditvenega sporočila za prikaz, ko je uporabljen podpis

Določite lahko tudi potrditveno sporočilo za prikaz uporabnika, ko je uporabljen digitalni podpis. Če želite določiti potrditveno sporočilo:

Kontrolnik odseka

 1. Izberite kontrolnik odseka .

 2. Na zavihku lastnosti v skupini lastnosti kliknite gumb Lastnosti kontrolnika .

 3. Kliknite zavihek digitalni podpisi .

 4. Potrdite potrditveno polje Dovoli uporabnikom, da digitalno podpišejo ta odsek .

 5. Kliknite gumb Spremeni .

 6. Izberite ustrezno možnost v razdelku možnosti podpisa .

 7. Vnesite želeno sporočilo v polje s sporočilom o potrditvi podpisa .

 8. Kliknite v redu , da zaprete nabor pogovornega okna» Podpisljivi podatki «.

 9. Kliknite v redu , da zaprete pogovorno okno lastnosti odseka .

Kontrolnik vrstice s podpisom

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Na zavihku osnovno v skupini Kontrolniki kliknite kontrolnik vrstice s podpisom.

 3. Izberite kontrolnik vrstice s podpisom, nato pa na zavihku lastnosti v skupini lastnosti kliknite gumb Lastnosti kontrolnika .

 4. Na zavihku splošno nastavite sporočilo v sporočilu, ki ga bodo podpisniki videli pred podpisovanjem.

 5. Kliknite V redu .

Onemogočanje digitalnih podpisov

Dokončajte te korake, če želite onemogočiti digitalne podpise za obrazec:

 1. Kliknite Datoteka in nato še Možnosti obrazca.

 2. V razdelku Kategorijakliknite digitalni podpisi.

 3. Kliknite ne dovoli, da podpišete obrazec.

Na vrh strani

Digitalni podpisi za InfoPathove predloge obrazcev

Poleg tega, da omogočite digitalne podpise, tako da lahko uporabniki podpišejo obrazce, ki temeljijo na predlogi obrazca, lahko tudi digitalno podpišete predlogo obrazca, ki jo načrtujete. Digitalno podpisovanje predloge obrazca vas preveri kot načrtovalca predloge obrazca na enak način, kot je ta, da je digitalni podpis v obrazcu preverjen kot uporabnik, ki je izpolnjeval obrazec.

Dodajanje digitalnega podpisa v predlogo obrazca tudi omogoča, da predloga obrazca deluje na ravni polne zaupanja. Predloga obrazca, ki vsebuje upravljano kodo, ki uporablja celotno raven zaupanja varnosti, mora biti nameščena v uporabnikovem računalniku ali digitalno podpisana s strani oblikovalnika predloge obrazca, da jo je mogoče uporabljati na daljavo.

Opomba:  Če je bila predloga obrazca zasnovana na osnovi sheme XML, lahko omogočite digitalne podpise za to predlogo obrazca le, če ima shema XML vozlišče, ki je v imenskem prostoru za digitalni podpis v svetovnem spletu Consortium (W3C).

Če želite digitalno podpisati predlogo obrazca, dokončajte te korake:

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite Možnosti obrazca.

 3. Kliknite varnost in zaupanje.

 4. Potrdite potrditveno polje Podpiši predlogo obrazca .

 5. Kliknite Izberi potrdilo.

 6. V pogovornem oknu Izbira potrdila kliknite potrdilo, s katerim želite digitalno podpisati predlogo obrazca.

 7. Kliknite V redu .

Opomba:  Če v uporabnikovem računalniku ne zaupate potrdila, InfoPath prikaže varnostno sporočilo in zahteva, da uporabnik omogoči zaupanje izdajatelju potrdil, preden lahko uporabnik odpre obrazec, ki temelji na vaši predlogi obrazca.

Na vrh strani

Kaj je treba upoštevati

 • Življenjska doba digitalnega podpisa InfoPathovega obrazca

Digitalno potrdilo, uporabljeno za uporabo digitalnega podpisa, ima datum poteka. Ko poteče potrdilo, je vsak digitalni podpis, ki je bil uporabljen s tem potrdilom, obravnavan kot neveljaven. InfoPath 2010 podpira izvajanje storitve Office 2010 XAdES-T za obravnavanje te težave za podpise InfoPathovih obrazcev. Če želite več informacij o življenjih digitalnega podpisa in uporabi XAdES, glejte digitalni podpisi v sistemu Office 2010.

 • Podpisi predloge obrazca za InfoPath

Kot s podpisi obrazcev, ima digitalno potrdilo, ki se uporablja za podpis predloge obrazca, tudi datum poteka. Vendar InfoPath 2010 ne zagotavlja mehanizma za uporabo metapodatkov XAdES v predlogi obrazca. Ko je digitalni podpis uporabljen za predlogo obrazca, mora Publisher načrtovati podaljšanje digitalnega podpisa z uporabo SignTool pred datumom poteka digitalnega potrdila.

 • Varnost

Digitalni podpisi so le tako varni kot kriptografski algoritmi, ki jih uporabljajo za zagotovitev, da podpisani podatki niso bili spremenjeni. Če želite uvod v varnost digitalnega podpisa v programu InfoPath 2010, glejte Podpora za digitalno podpisovanje v infopathu 2010.

Na vrh strani

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

×