Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync 2010 Attendee

Zadnja posodobitev: oktober 2010

Vsebina

Arhiviranje

Pisanje dnevnikov v odjemalcu

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Skupna raba namizja/programa

Nadzor skupne rabe namizja/programa

Priloge srečanja

Klicanje v srečanje

Anketiranje

Sodelovanje prek programa PowerPoint

Snemanje

Izboljšave kakovosti zvoka

Sodelovanje prek table

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync. Če želite razumeti postopke zbiranja podatkov in uporabe, ki so značilni za določen izdelek ali storitev Microsoft Lync, preberite izjavo o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync in ta dodatek.

V tem dodatku k izjavi o zasebnosti je opisana uvedba in uporaba programske opreme za komunikacijo Microsoft Lync 2010 Attendee, uvedene v vašem omrežju ali omrežju podjetja. Če Microsoft Lync Server 2010 uporabljate kot storitev (povedano drugače, če strežnike, v katerih je nameščena programska oprema, gostuje tretja oseba, na primer Microsoft), bodo informacije posredovane tej tretji osebi. Če želite več informacij o uporabi podatkov, ki so posredovani tej tretji osebi, se obrnite na skrbnika v podjetju ali ponudnika storitve.

Arhiviranje

Kaj omogoča ta funkcija: Skrbnik lahko s funkcijo »Arhiviranje« arhivira pogovore z neposrednimi sporočili, dejavnosti na srečanjih in njihovo vsebino ter značilnosti uporabe, na primer začetke srečanj in udeležbo na srečanjih.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: S funkcijo »Arhiviranje« lahko vsebino pogovorov z neposrednimi sporočili, podatke o vaši uporabi neposrednih sporočil, vsebino srečanja in podatke srečanja shranite v strežnik, ki ga konfigurira vaš skrbnik. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Vaš skrbnik lahko te podatke uporabi pri skrbništvu uporabe programa Lync 2010 Attendee v podjetju.

Izbor/nadzor: Funkcija »Arhiviranje« je privzeto izklopljena in jo mora vklopiti skrbnik v podjetju. Če želite izvedeti, ali je arhiviranje omogočeno, preberite pravilnike svojega podjetja o uporabi podatkov in nadzoru.

Pisanje dnevnikov v odjemalcu

Kaj omogoča ta funkcija: Pisanje dnevnikov v odjemalcu omogoča, da v uporabniški profil v svojem računalniku zabeležite podatke o uporabi programa Attendee. Podatke je mogoče uporabiti za odpravljanje morebitnih težav s programom Attendee.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če vi ali vaš skrbnik omogoči pisanje dnevnikov v odjemalcu, bodo v vašem računalniku shranjeni ti podatki: zadeva srečanja, lokacija, sporočila protokola SIP, odgovori na povabila programa Attendee, podatki o pošiljatelju in prejemniku posameznega sporočila programa Attendee in pot tega sporočila. Vsebina srečanja, kateremu ste se pridružili s programom Attendee, ni shranjen. Podatki niso samodejno poslani Microsoftu, vendar jih lahko pošljete ročno.

Uporaba podatkov: Dnevniki v odjemalcu so lahko uporabljeni pri odpravljanju težav v programu Attendee.

Izbor/nadzor: Funkcija »Pisanje dnevnikov v odjemalcu« je privzeto izklopljena, vklopiti pa jo mora skrbnik v podjetju. Če skrbnik ni onemogočil možnosti nadzora funkcije »Dnevniki klicev«, lahko nastavitve spremenite tako:

 1. V oknu za pogovor programa Attendee kliknite Meni in nato Nastavitve.

 2. Kliknite Splošno in nato Vklopi pisanje dnevnikov v programu Lync Attendee in Vklopi zapisovanje dogodkov v dnevnik za program Lync Attendee.

 3. Kliknite V redu.

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: Če se odločite za sodelovanje, bo program za izboljšanje uporabniške izkušnje zbiral osnovne podatke o konfiguraciji vaše strojne opreme in o tem, kako uporabljate Microsoftovo programsko opremo in storitve, s čimer bomo določili trende in vzorce uporabe. Program zbira tudi vrsto in število napak, do katerih pride, učinkovitost programske in strojne opreme ter hitrost storitev. Microsoft vašega imena, naslova in drugih podatkov za stik ne bo zbiral.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatki programa za izboljšanje uporabniške izkušnje so samodejno poslani Microsoftu, če je program za izboljšanje uporabniške izkušnje vklopljen. Če želite več informacij o tem, katere podatke zbere program za izboljšanje uporabniške izkušnje in kako jih obdela ali pošlje, si oglejte izjavo o zasebnosti za Microsoftov program za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Uporaba podatkov: Podatke uporabljamo za izboljšanje kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti Microsoftove programske opreme in storitev.

Izbor/nadzor: Program za izboljšanje uporabniške izkušnje je privzeto izklopljen, razen če ga skrbnik v podjetju vklopi namesto vas. V namestitvenem programu boste pozvani, da se vpišete v program Attendee. Če skrbnik ni onemogočil nadzora, lahko nastavitve programa za izboljšanje uporabniške izkušnje kadar koli spremenite tako:

 1. V oknu za pogovor programa Attendee kliknite Meni in nato Nastavitve.

 2. Kliknite zavihek Splošno, nato pa potrdite ali počistite polje Dovoli Microsoftu, da zbira podatke o tem, kako uporabljam Lync Attendee.

 3. Kliknite V redu.

Opomba:  Če skrbnik spremeni nastavitev tako, da omogoči ali onemogoči CEIP, medtem ko uporabnik že uporablja Attendee, bo nova nastavitev začela veljati šele po tem, ko uporabnik zapusti Attendee in se nato znova udeleži srečanja.

Skupna raba namizja/programa

Kaj omogoča ta funkcija: S skupno rabo namizja/programa lahko med uporabo programa Attendee daste v skupno rabo pogled računalniškega zaslona ali določenega programa, ki se izvaja v vašem računalniku.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Po začetku skupne rabe bodo vsi udeleženci srečanja glede na vsebino, ki jo dajete v sejo skupne rabe, na računalniškem zaslonu lahko videli monitorje, celotno namizje ali izbrani program. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Skupno rabo namizja/programa lahko uporabite pri sodelovanju z udeleženci.

Izbira/nadzor:

Če želite začeti skupno rabo namizja/programa med trenutnim srečanjem programa Attendee:

 1. V oknu za pogovor programa Attendee kliknite gumb Skupna raba.

 2. V meniju kliknite Namizje, monitor (če imate več kot enega) ali Program, da izberete enega ali več programov.

Če želite ustaviti skupno rabo namizja ali programa:

 • V vrstici za skupno rabo na vrhu zaslona izberite Ustavi skupno rabo.

Pomembno:  Osebe, za katere dajete v skupno rabo svoje namizje v programu Attendee, lahko vidijo dokumente ali slike, ki so odprte na vašem namizju in so zaščitene s programsko opremo za upravljanje digitalnih pravic.

Nadzor skupne rabe namizja/programa

Kaj omogoča ta funkcija: S kontrolnikom skupne rabe namizja/programa lahko dodelite nadzor namizja ali programa nekomu, ki v drugem računalniku uporablja odjemalca programa Microsoft Lync 2010 ali program Attendee.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodelite nadzor drugi osebi, lahko ta oseba s tipkovnico in miško nadzira vaš računalnik ali izbrani program in ga spremeni, kot bi uporabljala svoj računalnik. Vi in drugi udeleženci v programu Attendee lahko vidite te spremembe. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Z nadzorom skupne rabe lahko drugim dovolite, da prevzamejo nadzor nad namizjem ali programi, odvisno od tega, kaj dajete v skupno rabo, medtem pa vi in drugi udeleženci opazujete spremembe.

Izbira/nadzor:

Če želite dati v skupno rabo nadzor svojega namizja, naredite to:

1.Zaženite skupno rabo namizja ali programa.

2.V meniju Podeli nadzor v vrstici za skupno rabo na vrhu zaslona izberite osebo, kateri želite dati nadzor.

Če želite preklicati podelitev nadzora namizja oddaljeni osebi, naredite to:

•V meniju Podeli nadzor v vrstici za skupno rabo na vrhu zaslona kliknite Znova prevzemi nadzor.

Priloge srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: V skupno rabo za udeležence srečanja lahko dajete datoteke tako, da jih prenesete kot priloge.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Priloge so shranjene v programu Attendee v skladu s pravilniki o poteku vsebine srečanja, ki jih določi vaš skrbnik v podjetju. V strežnik lahko prenesete priloge. Vi ali drugi uporabniki srečanja pa priloge nato prenesete med srečanjem. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Podatki v prenesenih prilogah srečanja so dani v skupno rabo za druge udeležence med srečanjem v programu Lync.

Izbira/nadzor:

Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost prilog glede na vloge udeležencev srečanja (organizator, predstavitelji, vsi). Če priloga ni na voljo, je ne morete videti na svojem seznamu prilog.

Klicanje v srečanje

Kaj omogoča ta funkcija: S funkcijo klicanja v srečanje lahko uporabniki programa Attendee, ki so udeleženi pri sestanku, obstoječemu zvočnemu srečanju in videosrečanju (srečanje AV) dodajo številko omrežja PSTN.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko uporabnik omrežja PSTN, ki prejme povabilo na srečanje AV, prejme klic, prejme ID klicatelja organizatorja srečanja AV (ne nujno ID klicatelja osebe, ki ga doda v srečanje). Takoj, ko se uporabnik PSTN oglasi, je pridružen srečanju.

Uporaba podatkov:

Organizatorjev ID klicatelja je poslan uporabniku omrežja PSTN, ki je povabljen v srečanje.

Izbira/nadzor:

Za funkcijo klicanja v srečanje ni na voljo kontrolnikov za uporabnika ali skrbnika v podjetju. Preden dodate uporabnika omrežja PSTN, mu pošljite neposredno sporočilo ali e-pošto, v katerem ga vprašate, ali se želi udeležiti srečanja AV. Uporabnik bo tako vedel, da bo prejel povabilo. Uporabnik omrežja PSTN se lahko odloči, da klica ne bo sprejel.

Anketiranje

Kaj omogoča ta funkcija: Uporabniki programa Attendee lahko med srečanji izvedejo anketo in zberejo anonimne odgovore.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Posamezni glasovi so anonimni. Združene rezultate ankete si lahko ogledajo vsi predstavitelji, kateri koli predstavitelj pa jih lahko pokaže vsem udeležencem. Ankete so shranjene v strežniku Lync Server 2010 v skladu s pravilniki o poteku vsebine srečanja, ki jih določi skrbnik v podjetju. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Funkcija anketiranja izboljša sodelovanje, saj lahko predstavitelji hitro ugotovijo mnenje udeležencev.

Izbira/nadzor:

 • Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost ankete glede na vloge udeležencev (organizator, predstavitelji, vsi), če priloge ne vidijo vsi udeleženci. Če nimate dostopa do priloge in trenutni ni v skupni rabi, je ne morete videti na seznamu vsebine, ankete pa ne morete shraniti v lokalni računalnik.

 • Predstavitelji lahko kadar koli začnejo ali zaključijo izpolnjevanje ankete in počistijo rezultate izpolnjevanja.

Sodelovanje prek programa PowerPoint

Kaj omogoča ta funkcija: Uporabniki programa Attendee lahko s sodelovanjem prek programa Microsoft PowerPoint med spletnim srečanjem prikažejo predstavitve programa PowerPoint, si jih ogledajo in dodajo opombe.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki:

Sodelovanje prek programa PowerPoint je v celoti odvisno od vaših dejanj, s katerimi lahko predstavitev programa PowerPoint prenesete v strežnik, se pomikate po njej ali dodajate opombe. Vsaka datoteka, predstavljena med srečanjem, bo poslana vsem udeležencem srečanja, ki jo bodo lahko pridobili neposredno iz mape v svojem računalniku. Lastnik datoteke lahko omeji shranjevanje datoteke, drugi pa datoteko vseeno lahko pridobijo in si jo ogledajo.

Predstavitve programa PowerPoint so shranjene v strežniku Lync Server v skladu s pravilniki o poteku vsebine srečanja, ki jih določi vaš skrbnik v podjetju. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Sodelovanje prek programa PowerPoint omogoča udeležencem srečanja, da prikažejo učinkovite predstavitve in prejmejo povratne informacije.

Izbira/nadzor:

 • Predstavitelji lahko omejijo dovoljenja za dodajanje opomb v skladu z vlogo udeleženca (le predstavitelji, vsi, nihče) tako:

  1. V oknu za pogovor v pogovornem oknu Podatki o pridružitvi in možnosti srečanja kliknite Možnosti srečanja.

  2. V razdelku Pravice na spustnem seznamu Pravice za opombe kliknite želeno možnost.

  3. Kliknite V redu.

 • Predstavitelji lahko udeležencem ogled diapozitivov, ki niso prikazani, omejijo tako:

  1. V pogovornem oknu Podatki o pridružitvi in možnosti srečanja kliknite Možnosti srečanja.

  2. V razdelku Pravice na spustnem seznamu Zasebni ogled kliknite želeno možnost.

  3. Kliknite V redu.

Opomba:  To pravico je mogoče nastaviti v skladu z vlogo udeleženca (le predstavitelji, vsi ali nihče)

 • Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost predstavitev programa PowerPoint glede na vlogo udeleženca (organizator, predstavitelji, vsi), ko predstavitev programa PowerPoint ni v skupni rabi. Če predstavitev programa PowerPoint ni na voljo in ni v skupni rabi, ni prikazana na seznamu vsebine, zato je ne morete shraniti v svoj računalnik.

Snemanje

Kaj omogoča ta funkcija: Predstavitelji, ki uporabljajo Lync, lahko posnamejo vse vidike srečanja v programu Lync, vključno z udeleženci srečanja, zvokom, videom in vsebino, kot so pogovori z neposrednimi sporočili, skupna raba programov, PowerPointove predstavitve, anketiranje, izročki in table. Ko organizator ali drugi predstavitelji začasno ustavijo ali zaustavijo snemanje, to ne vpliva na druge posnetke, ki se izvajajo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki:

Če želijo predstavitelji snemati, bo posnetek shranjen v njihovem računalniku. Dodatne videodatoteke, ustvarjene med snemanjem, so privzeto shranjene v lokalnem računalniku predstavitelja, shranjene pa so lahko tudi v drugem računalniku, če tako določi predstavitelj, ki snema. Ko uporabniki prenesejo vsebino med srečanjem, je dodeljeno dovoljenje za dodajanje vsebine v posnetke, ki jih ustvarijo ti ali drugi uporabniki.

Če pride med objavo posnetka do težav, so lahko podatki, zajeti med stanjem začasne zaustavitve snemanja, nehote dodati v posnetek. Če katera od faz objave posnetka ni uspešna (glejte stanje »Pozor ...« za upravitelja snemanja), posnetka ne dajajte drugim, čeprav je posnetek v neki obliki kljub temu mogoče predvajati.

Uporaba podatkov:

Posnetek lahko predvaja vsak, ki ima dostop do mesta, kjer je posnetek shranjen.

Izbira/nadzor:

Zmožnost snemanja je privzeto izklopljena, omogočiti pa jo mora skrbnik v podjetju. Če je ta funkcija omogočena za srečanja, lahko snemanje začne kateri koli od predstaviteljev. Ko predstavitelj vklopi snemanje, bo udeležencem z združljivimi odjemalci in napravami poslano obvestilo, da se je začelo snemanje. Udeleženci snemane seje, ki uporabljajo katerega koli od teh združljivih odjemalcev ali naprav, bodo posneti, ne bodo pa prejeli obvestila o snemanju.

Med nezdružljive odjemalce spadajo:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Med nezdružljive naprave spadajo:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Ne glede na uporabljeno napravo ali odjemalca udeleženci, ki med srečanjem uporabljajo videoposnetek v celozaslonskem načinu, ne bodo prejeli obvestila, da se je snemanje začelo, dokler se ne vrnejo v okno za pogovor.

Izboljšave kakovosti zvoka

Kaj omogoča ta funkcija: Attendee vam s prikazom obvestil pomaga izboljšati kakovost klica, če med klicem zazna težave z napravo, omrežjem ali računalnikom.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če zaradi nastavitve naprave prihaja do slabe kakovosti zvoka med klicem (na primer odmev ali šum), Attendee vas in druge udeležence klica obvesti, da je zaradi nastavitve naprave na vašem koncu kakovost klica nizka. Drugi prejmejo le obvestilo, da je kakovost zvoka slaba zaradi naprave, ki jo uporabljate. Ne vedo, katero napravo uporabljate. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Podatki, ki so poslani drugim udeležencem klica, so uporabljeni za izboljšavo kakovosti klica. Predstavitelji lahko na primer izklopijo zvok na vaši liniji, če klic le poslušate.

Izbira/nadzor: V programu Attendee ni mogoče izklopiti obvestila o kakovosti zvoka.

Sodelovanje prek table

Kaj omogoča ta funkcija: S sodelovanjem prek table lahko daste v skupno rabo navidezne table v programu Attendee ter na njih dodate opombe med spletnimi srečanji.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Opombe, dodane na table, bodo videli vsi udeleženci. Table so shranjene v strežniku Lync Server v skladu s pravilniki o poteku vsebine srečanja. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: S sodelovanjem prek table izboljšate sodelovanje tako, da udeležencem srečanja omogočite razglabljanje o zamisli, razpravljanje, pisanje opomb in tako dalje.

Izbira/nadzor: Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost table glede na vloge udeležencev (organizator, predstavitelji, vsi), če priloge ne vidijo vsi udeleženci. Če tabla ni na voljo za uporabnika, je ne morete videti na svojem seznamu vsebine in je shraniti v svoj računalnik.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×