Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Skype za podjetja

Opomba: Namizni odjemalec programa Lync 2013 se zdaj imenuje Skype za podjetja.

Nazadnje posodobljeno: april 2015

Vsebina

Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Skype za podjetja

Arhiviranje

Storitev preskušanja zvoka

Posredovanje klicev

Dnevniki klicev

ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja

Odjemalsko pisanje dnevnikov

Kartica stika

Zgodovina pogovorov

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Skupna raba namizja in programov

Nadzor skupne rabe namizja in programov

Storitve za klice v sili (112)

Združevanje

Skupna raba lokacije

Program za izboljšanje Skypa za podjetja

Upravljan API za Lync

Vtičnik VDI za Lync

Priloge srečanja

Klicno srečanje

Integracija OneNota

Dodatek spletnega srečanja za Outlook

Prenos datotek v omrežju enakovrednih

Trajni skupinski klepet

Osebna slika

Anketiranje

Sodelovanje v PowerPointu

Podatki o prisotnosti in podatki za stik

Način zasebnosti

Povezljivost z javnim ponudnikom za NS

Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje

Snemanje

Iskanje po znanju

Pametno obrezovanje

Pogovori v zavihkih

Enotna shramba stikov

Izboljšanje kakovosti zvoka

Sodelovanje ob uporabi table

Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Skype za podjetja

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, priporočamo, da preberete izjavo o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o zasebnosti obravnava uvajanje in uporabo programske opreme za komuniciranje Microsoft Skypa za podjetja v podjetju. Če uporabljate Microsoft Lync kot del spletne rešitve ali storitve (povedano drugače: če tretja oseba [na primer Microsoft] gosti strežnike, v katerih je nameščena programska oprema ali s katerimi vzpostavi povezavo), bodo podatki preneseni tej tretji osebi. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, ki jih prejme tretja oseba, se obrnite na skrbnika poslovnega okolja ali ponudnika storitev.

Arhiviranje

Kaj omogoča ta funkcija: arhiviranje zagotavlja organizacije, ki so morda predmet zahtev hranjenja, ki temeljijo na industrijskih ali regulativnih zahtevah, ali ki imajo lahko svoje zahteve glede obveznega hranjenja za arhiviranje določenih Skype za podjetja sorodne komunikacije in podatki o uporabi v podporo tem zahtevam.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Arhiviranje hrani vsebino neposrednih sporočil v omrežju enakovrednih in sporočil več udeležencev, vsebino konferenc, vključno s preneseno vsebino (na primer izročki) in vsebino, povezano z dogodki (denimo pridruževanje, zapuščanje, prenašanje, skupna raba in spremembe vidljivosti) v strežniku, ki ga konfigurira skrbnik velikega poslovnega okolja. Prenosov datotek v omrežju enakovrednih, video- in zvočnih pogovorov v omrežju enakovrednih, skupne rabe programov med pogovorom v omrežju enakovrednih in konferenčnih opomb ter anket ni mogoče arhivirati. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Organizaciji omogoča, da arhivira vsebino ter tako zadosti skladnost s predpisi, standardnim zahtevam in zahtevam hranjenja v organizacijah.

Izbira/nadzor: Arhiviranje je privzeto onemogočeno. Za to funkcijo ni na voljo noben nadzor na ravni uporabnika; funkcijo upravlja skrbnik velikega poslovnega okolja.

Storitev preskušanja zvoka

Kaj omogoča ta funkcija: storitev zvočnega preskusa lahko uporabniku omogoči, da preveri kakovost klica tako, da izvede preskusni klic na Skype za podjetja, ki uporabniku omogoča, da sliši, kako bodo zveneli v pravem klicu. Ko kliknete gumb preveri kakovost klica, storitev zvočnega preskusa postavi simulirani klic in pozove uporabnika, naj posname kratko (približno 5 sekund) glasovnega vzorca in ga nato znova predvaja. Če je učinkovitost delovanja omrežja podoptimalna ali pa uporabnikova naprava ni pravilno nastavljena ali konfigurirana, bo to odražalo v kakovosti zvočnega vzorca.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Pri klicu storitve za preskušanje zvoka se posname kratek vzorec vašega glasu (približno 5 sekund). Ko je klic storitve za preskušanje zvoka končan, se glasovni vzorec izbriše. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: vzorčni glas uporabite, če želite preveriti in/ali preveriti kakovost zvoka Skype za podjetja klica na podlagi kakovosti posnetka.

Izbira/Nadzor: Kvaliteto zvoka preverite tako:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite zvočna naprava.

 3. Na zavihku Zvočna naprava kliknite gumb Preveri kakovost klica in sledite navodilom.

 4. Kliknite V redu.

Če želite uporabljati to funkcijo, morate posneti glasovni vzorec.

Posredovanje klicev

Kaj omogoča ta funkcija: S funkcijo posredovanja klicev lahko uporabniki dodelijo enega ali več posameznikov (pooblaščencev), da opravljajo ali sprejemajo klice in nastavijo oz. se pridružijo spletnim srečanjem namesto njih.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodeljujete pooblaščence, mora uporabnik med konfiguracijo navesti informacije o stiku pooblaščenca. Uporabniki v vlogi pooblaščencev prejmejo obvestilo, da jih je nekdo od zaposlenih dodelil kot pooblaščence. Ko pooblaščenec sprejme klic namesto osebe, ki jih je dodelila za pooblaščenca, bo ta oseba prejela e-poštno obvestilo o tem dogodku. Microsoft ne bo prejel nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skype za podjetja uporabi informacije o stiku pooblaščencev, da jim omogoči izvajanje ali sprejemanje klicev in načrtovanje ali pridruževanje srečanjem v imenu osebe, ki ji je dodeljeno.

Izbira/nadzor: Posredovanje klicev je privzeto onemogočeno. Skrbnik poslovnega okolja lahko za svoje podjetje to funkcijo omogoči ali onemogoči. Če je funkcija posredovanja klicev omogočena, uporabniki lahko konfigurirajo svoje posrednike tako, da sledijo tem korakom:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite preusmeritev klicev.

 3. V razdelku Posredovanje klicev izberite Posreduj moje klice na številko ali Hkrati pokliči in nato na spustnem seznamu kliknite Moji posredniki.

 4. Če pooblaščenci niso konfigurirani, v pogovornem oknu Posredovanje klicev – pooblaščenci kliknite Dodaj in nato izberite osebe, ki jih želite dodeliti kot pooblaščence.

 5. V pogovornem oknu »Pooblaščenci« kliknite V redu.

 6. Kliknite V redu.

Opomba:  Skrbniki poslovnih okolij lahko konfigurirajo pooblaščence koledarja v programu Exchange, da se sinhronizirajo s strežnikom Lync Server 2010 ali novejšim. Če je ta možnost omogočena, bodo pooblaščenci koledarja v programu Exchange z ustreznimi dovoljenji (ki so enaka ali večja od dovoljenj avtorjev brez pravice urejanja) samodejno dodani kot pooblaščenci v Skype za podjetja. Toda s tem ne spremenite nastavitev posredovanja klicev.

Dnevniki klicev

Kaj omogoča ta funkcija: dnevniki klicev omogočajo uporabniku, da shranjuje zapis svojih Skype za podjetja glasovnih klicev v Microsoft Outlookovi mapi.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatki o glasovnih klicih, denimo začetni in končni čas, trajanje ter udeleženci klica, bodo shranjeni v mapi »Zgodovina pogovorov v Outlooku«. Zadevo in lokacijo srečanja lahko zabeležite v dnevnik tako, da na zavihku »Osebno« v pogovornem oknu »Možnosti« izberete Outlook za upravitelja osebnih podatkov. Dnevniki klicev ne shranjujejo vsebine glasovnih klicev. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S storitvijo dnevniki klicev lahko uporabniki sledijo in si ogledajo zgodovino klicev.

Izbira/nadzor: Dnevniki klicev so privzeto omogočeni. Skrbnik poslovnega okolja lahko omogoči ali onemogoči funkcijo dnevnika klicev za vaše podjetje. Če je skrbnik omogočil to funkcijo, jo lahko vklopite ali izklopite tako, da sledite tem korakom:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite osebno.

 3. V razdelku Upravitelj osebnih podatkov počistite potrditveno polje Shrani dnevnike klicev v e-poštno mapo »Zgodovina pogovorov«.

 4. Kliknite V redu.

ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja prikaže ID klicatelja vseh udeležencev na seznamu srečanja.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Zbran je ID klicatelja udeležencev srečanja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: ID klicatelja lahko drugi uporabniki vidijo na seznamu udeležencev srečanja, ko se uporabnik pridruži srečanju.

Izbira/nadzor: Za to funkcijo kontrolniki končnega uporabnika niso na voljo; ID klicatelja pošlje ponudnik telefonskih storitev. Pri nekaterih ponudnikih lahko uporabniki izklopijo ID klicatelja. Če želite dodatne informacije, se obrnite na skrbnika poslovnega okolja ali pokličite ponudnika telefonskih storitev.

Odjemalsko pisanje dnevnikov

Kaj omogoča ta funkcija: Odjemalsko pisanje dnevnika zbira informacije, ki jih ekipa podpore druge ravni lahko uporabi pri določanju vzroka težave. Odjemalsko pisanje dnevnika se shranjuje lokalno v računalnik uporabnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: ko je odjemalsko pisanje dnevnika omogočeno za določene informacije o uporabi, bo zabeleženo in shranjeno v uporabnikovem računalniku. Na primer srečanja predmetov in lokacij; sporočila za začetek seje (SIP); odgovori na Skype za podjetja vabila; informacije o pošiljatelju in prejemniku neposrednih sporočil in poti, ki jo je sporočilo vzelo; seznam stikov uporabnikov in podatki o prisotnosti; imena vseh programov, prilog, Microsoft PowerPointovih datotek, tabl ali anket, ki so jih dali v skupno rabo, da vključijo vsa vprašanja o anketi, ki so bila v skupni rabi, in indeks, kako so glasovali, so vsi prijavljeni v odjemalskih dnevnikih. Vsebine Skype za podjetja pogovorov niso shranjene (neposredna sporočila, PowerPointove palube, vsebina table, opombe, podrobnosti ankete itd.) v odjemalskih dnevnikih. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: informacije, zbrane v odjemalskih dnevnikih, lahko uporabite uporabnikova podpora za stranke ali pa jih lahko pošljete Microsoftu, da odpravijo težave z Skype za podjetja mi.

Izbira/nadzor: Odjemalsko pisanje dnevnika je privzeto izklopljeno. Skrbnik poslovnega okolja lahko za svoje podjetje to funkcijo omogoči ali onemogoči. Če jo je skrbnik omogočil, lahko uporabniki konfigurirajo odjemalsko pisanje dnevnika tako, da sledijo tem korakom.

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Splošno.

 3. V razdelku Pomagajte skupini za podporo, da bo lahko pomagala vam, kliknite polje spustnega seznama Raven pisanja dnevnika in izberite Osnovno ali Polno. Uporabniki lahko omogočijo tudi dnevnik dogodkov sistema Windows tako, da izberejo Podatke za odpravljanje težav zbiraj tudi z dnevnikom dogodkov sistema Windows.

 4. Kliknite V redu.

Kartica stika

Kaj omogoča ta funkcija: na kartici stika so prikazani podatki o stikih, prisotnosti in lokaciji o vas in ljudeh v organizaciji, in sicer v Skype za podjetja in nedavnih različicah Outlooka. Kartica stika omogoča tudi dostop do komunikacije z določeno osebo z le enim klikom. Pošljete lahko na primer neposredno sporočilo, pokličete ali pošljete e-poštno sporočilo neposredno s kartice stika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Statične informacije na kartici stika se zbirajo iz poslovnega imenika podjetja (na primer iz imenika Active Directory). Dinamične informacije, kot so informacije o prostem/zasedenem času, so pridobljene iz strežnika Microsoft Exchange Server; informacije o lokaciji so pridobljene na več načinov (glejte razdelek lokacija); telefonske številke lahko pridobite iz poslovnega imenika ali pa jih uporabnik vnese ročno; in informacije o prisotnosti upravlja Skype za podjetja z Outlookovim koledarjem (če je to omogočeno uporabnik) ali jih uporabnik vnese ročno. Strežnik Lync Server ima te informacije v skupni rabi z drugimi osebami znotraj organizacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: na kartici stika so prikazane informacije o stiku, mestu in prisotnosti ljudi v organizaciji uporabnika. Količino informacij, ki so prikazane v Skype za podjetja in Outlookovih stikih, lahko nadzorujete tako, da nastavite» odnosi z zasebnostjo «in omogočite ali onemogočite način zasebnosti (glejte razdelek» način zasebnosti «).

Izbira/nadzor: Zasebne odnose konfigurirate tako:

 1. Kliknite stik z desno tipko miške.

 2. Kliknite Spremeni zasebni odnos.

 3. Kliknite ustrezno kategorijo za določen stik.

Čeprav nekatere informacije na kartici stika pridobite iz poslovnega imenika in jih konfigurira skrbnik, lahko uporabnik upravlja del teh podatkov. Mednje sodijo:

 • Podatki koledarja: V Microsoft Outlookovem meniju z možnostmi lahko izberete možnost »Spremeni dovoljenja za ogled informacij o prostem ali zasedenem času«, če želite nadzirati, ali so uporabnikom prikazane vaši podatki koledarja.

 • Mesto: Glejte razdelek »Mesto« tega dokumenta.

 • Informacije o stiku in prisotnosti: Glejte razdelek »Informacije o stiku in prisotnosti« tega dokumenta.

 • Osebna slika: Glejte razdelek »Osebna slika« tega dokumenta.

Zgodovina pogovorov

Kaj omogoča ta funkcija: Zgodovina pogovorov lahko shranjuje pretekle, nedavne ali zamujene pogovore in statistične podatke o pogovorih z neposrednimi sporočili (na primer datum, čas, trajanje in informacije o klicatelju) v zgodovini pogovorov. mapo Microsoft Outlook in jih pridobite prek zavihka» pogovori «v Skype za podjetja.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Vsebina pogovorov neposrednega sporočanja in statistika o glasovnih pogovorih (na primer podatki datumu, času, trajanju in klicatelju). Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: zgodovino pogovorov si lahko ogledate v Skype za podjetja z zavihkom» pogovori «v glavnem uporabniškem vmesniku, ki uporabniku omogoča, da si ogledajo in nadaljujejo pretekle pogovore.

Izbira/nadzor: Zgodovina pogovorov je privzeto onemogočena. To funkcijo lahko nadzirate tako:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite osebno.

 3. V razdelku Upravitelj osebnih podatkov potrdite ali počistite potrditveno polje Shrani pogovore NS v mapo »Zgodovina pogovorov« v e-pošti.

 4. Kliknite V redu.

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: Če želite sodelovati, program za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP) zbira osnovne informacije o uporabi programov, vašem računalniku ali napravi in o povezanih napravah. Prav tako zbiramo informacije o tem, kako je računalnik ali naprava nastavljen in kako deluje. Ta poročila pošljemo družbi Microsoft, da lahko izboljša funkcije, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo in da ponudi rešitve za najpogostejše težave. Program CEIP zbira tudi podatke o vrsti in številu napak, na katere naletite, učinkovitosti delovanja programske in strojne opreme in hitrosti storitev. Microsoft ne zbira podatkov, kot so vaše ime, naslov in druge informacije o stiku.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če imate to funkcijo vklopljeno, Microsoft samodejno dobiva podatke programa CEIP. Če želite več informacij o zbranih, obdelanih ali prenesenih podatkih programa CEIP, glejte izjavo o zasebnosti za program za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Uporaba informacij: Microsoft uporabi te informacije, da lahko izboljša kakovost, zanesljivost in učinkovitost delovanja Microsoftovih storitev in programske opreme.

Izbira/nadzor: Program CEIP je privzeto onemogočen. Skrbnik podjetja ga za svojo organizacijo lahko omogoči ali onemogoči. Če skrbnik podjetja ni konfiguriral programa CEIP za organizacijo, bo uporabnik pri začetni namestitvi imel možnost vpisa. Če skrbnik podjetja ni onemogočil nadzora CEIP, lahko uporabniki kadar koli spremenijo svojo izbiro programa CEIP, in sicer tako:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Splošno.

 3. V razdelku Pomagajte nam izboljšati potrdite polje Vpis v program za izboljšanje uporabniške izkušnje ali pa ga počistite.

 4. Kliknite V redu.

Opomba:  Če skrbnik spremeni nastavitev in omogoči oz. onemogoči program CEIP, uporabnik pa že uporablja Skype za podjetja, mora uporabnik zapreti Skype za podjetja in se znova vpisati, da se uveljavi nova nastavitev.

Skupna raba namizja in programov

Kaj omogoča ta funkcija: Skupna raba namizja in programov uporabnikom omogoča sodelovanje prek videopogovora in skupno rabo svojega namizja ali izbranega programa z drugimi udeleženci srečanja; to jim omogoča skupno rabo in urejanje datotek, kot da bi bili v isti sobi s svojimi sodelavci. Uporabniki lahko tudi zaženejo predstavitve v Microsoft PowerPointu in sodelujejo z drugimi na navidezni tabli – sveža stran z opombami in risbami, ki jih lahko uporabljajo vsi udeleženci. Ko uporabnik da v skupno rabo svoje namizje ali določen program, ima le on nadzor nad dogajanjem. Lahko pa drugim uporabnikom omogoči, da prevzamejo nadzor nad namizjem ali programom v skupni rabi, tako da lahko krmarijo in opravljajo spremembe kar v svojem računalniku (glejte razdelek »Nadzor skupne rabe namizja in programov«).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je skupna raba omogočena, bodo udeleženci pogovora lahko videli elemente v skupni rabi (denimo monitorje, celotno namizje ali izbran program) na svojem zaslonu računalnika. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skupno rabo namizja in programov lahko uporabljate, če želite sodelovati v pogovoru in z udeleženci srečanja.

Izbira/nadzor:

Če želite začeti skupno rabo namizja in programov (v pogovoru ali na srečanju):

 1. Kliknite gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja, da odprete okno skupne rabe.

 2. Znova kliknite gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja, da odprete meni.

 3. V pojavnem meniju v razdelku Predstavi kliknite Namizje, monitor (če jih imate več) ali Program.

 4. Če kliknete Program, na razpoložljivem seznamu izberite program, ki ga želite dati v skupno rabo (izbirno).

ALI

 1. Postavite kazalec miške nad gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja, da odprete meni

 2. V pojavnem meniju v razdelku Predstavi kliknite Namizje, monitor (če jih imate več) ali Program.

 3. Če kliknete Program, na razpoložljivem seznamu izberite program, ki ga želite dati v skupno rabo (izbirno).

Če želite ustaviti skupno rabo namizja ali programa:

 • Na vrhu zaslona v vrstici skupne rabe kliknite Ustavi skupno rabo.

POMEMBNO Dokumente ali slike, ki jih imate prikazane na namizju in so zaščiteni s programsko opremo za upravljanje digitalnih pravic, bodo morda videli tudi udeleženci, s katerimi imate namizje v skupni rabi v pogovoru v Skypu za podjetja.

Nadzor skupne rabe namizja in programov

Kaj omogoča ta funkcija: Skupna raba namizja in programov omogoča uporabnikom, da dodelijo nadzor nad namizjem ali programom drugemu udeležencu srečanja ali pogovora, ki uporablja Skype za podjetja v drugem računalniku.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodelite nadzor osebi, lahko ta nadzira skupno rabo namizja ali programa in opravlja spremembe, kot da bi neposredno uporabljala računalnik v skupni rabi s tipkovnico in miško. Uporabnik, ki uporablja svoje namizje ali aplikacijo, in drugi udeleženci v Skype za podjetja pogovoru ali srečanju si bodo lahko ogledali te spremembe, ko se zgodijo. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Nadzor skupne rabe namizja in programov omogoča udeležencu pogovora ali srečanja, da prevzame nadzor nad omizjem ali programom v skupni rabi, vi in drugi udeleženci pogovora pa opazujete.

Izbira/nadzor:

Če želite v skupno rabo dati nadzor nad namizjem ali programom (in še ne uporabljate skupne rabe namizja in programov):

 1. Na vrhu zaslona kliknite Podeli nadzor.

 2. Izberite osebo, kateri boste podelili nadzor.

Če pridobiti nazaj nadzor nad svojim omizjem, storite to:

 1. Na vrhu zaslona kliknite Podeli nadzor.

 2. Kliknite Znova prevzemi nadzor.

Storitve za klice v sili (112)

Kaj omogoča ta funkcija: če so na voljo v storitvah za nujne primere skrbnika za podjetja, lahko Skype za podjetja prenesejo mesto na ponudnika storitev usmerjanja tretje osebe, ki ga je izbrala stranka. Ponudnik storitev usmerjanja neodvisnega izdelovalca bo nato prenesel mesto v nujne odgovore, ko je klicana številka storitve za nujne primere (na primer 911 v Združenih državah Amerike). Ko je omogočeno, so informacije o mestu, poslane v kadrovske službe za nujne primere, mesto, ki ga je skrbnik podjetja dodelil vsakemu uporabniku (na primer zgradba in Office number) in vneseni v zbirko podatkov lokacije, ali če je takšna lokacija ni na voljo, lahko uporabniki mesta ročno vnesejo v polje mesto. Če uporabnik pokliče storitve za nujne primere med uporabo Skype za podjetja prek brezžične internetne povezave, medtem ko so še vedno na svojem delovnem mestu, bodo podatki o lokaciji, posredovani v nujnih odgovorih, le približno na mestu, ki temelji na lokaciji, dodeljeni brezžična končna točka, s katero računalnik komunicira. Informacije o lokaciji, ki jih je imela brezžična končna točka, je treba ročno vnašati s strani skrbnika podjetja, zato informacije o lokaciji, ki so bile poslane v osebje za nujne primere, morda ne bodo dejanske fizične lokacije uporabnika. Če želite, da bo ta funkcija popolnoma funkcionalna, mora podjetje obdržati storitev usmerjanja, ki jo zagotavljajo ponudniki certificiranih rešitev, storitev pa je na voljo le v Združenih državah.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Informacije o lokaciji, ki jih pridobi Skype za podjetja, določajo podatki o samodejni lokaciji, ki jih vnese strežnik za informacije o lokaciji ali uporabnik v polje »Lokacija«. Ti podatki so shranjeni v pomnilnik računalnika uporabnika, tako da se pri klicu na številko reševalne službe lokacija prenese za potrebe usmerjanja k ustreznemu ponudniku storitve klicev v sili in omogočanju približne lokacije. Podatki o lokaciji se lahko pošljejo tudi z neposrednim sporočilom lokalni varnostni službi. Za klice v sili zapis s podrobnostmi klica vsebuje informacije o lokaciji. Microsoft ne prejeme nobenih podatkov.

Uporaba informacij: Lokacija se uporabi za usmerjanje klica ustreznemu ponudniku storitev klicev v sili in za telefoniste storitve klicev v sili. Te informacije se lahko pošlje tudi varnostni službi v organizaciji kot obvestilo o lokaciji klicatelja in s podatki povratnega klica.

Izbira/nadzor: Ta funkcija je privzeto izklopljena. Omogoči jo lahko skrbnik podjetja. Obrnite se na nanj in preverite, ali je ta funkcija na voljo. Pri opravljenem klicu v sili ni mogoče nadzirati, ali se lokacija samodejno pridobi ali prenese klicateljem službe za klice v sili.

Opomba:  Skrbnik podjetja lahko omeji zmožnost klicev v sili na vaše delovno mesto. Obrnite se na skrbnika podjetja in se pozanimajte, v kolikšnem obsegu je na voljo funkcija klicev v sili.

Združevanje

Kaj omogoča ta funkcija: združevanje dovoljuje Skype za podjetja uporabnikom v organizaciji, da si ogledajo prisotnost, pošiljajo neposredna sporočila in izvedejo glasovne klice iz računalnika v računalnik (pod pogojem, da je vaš računalnik opremljen z zvočniki in mikrofonom ali slu ¹ alko) z Skype za podjetja uporabniki iz drugih organizacij, s katerimi ste povezani.

Zbrani, obdelani ali poslani podatki: Podatki kartice stika, kot so ime, e-poštni naslov in informacije o prisotnosti, so v skupni rabi z drugimi zunanjimi stiki. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Če je ta funkcija omogočena, lahko uporabniki ene dodajajo uporabnike druge organizacije na sezname stikov in jim pošiljajo neposredna sporočila ter si ogledajo informacije o njihovi prisotnosti. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi načini komuniciranja za določeno opravilo – glas, video in še več – in seje dveh oseb razširijo na konference z več osebami.

Izbira/nadzor: Povezovanje je privzeto izklopljeno, nadzira in konfigurira pa ga skrbnik podjetja. Če je povezovanje omogočeno, lahko uporabniki poiščejo zunanje stike in jih dodajo tako, kot to naredijo pri dodajanju stikov v organizaciji.

Opomba:  Vsem zunanjim stikom, tako osebnim kot povezanim, je privzeto dodeljen zasebni odnos »Zunanji stiki«, pri katerem so v skupni rabi vaše ime, naziv, e-poštni naslov, podjetje in slika. Ti zunanji stiki ne vidijo vašega sporočila o prisotnosti. Če jim dodelite drugo vrsto zasebnega odnosa, na primer »Delovna skupina«, »Družina in prijatelji« in podobno, si bodo lahko ogledali vaše sporočilo o stanju in utegnejo nehote dostopati do podatkov, ki jih niste nameravali deliti z njimi.

Skupna raba lokacije

Kaj omogoča ta funkcija: skupna raba mesta prikaže trenutno geografsko lokacijo in časovni pas uporabnika z drugimi Skype za podjetja uporabniki s funkcijo prisotnosti na kartici stika (glejte razdelek kartica stika). Uporabniki lahko nadzorujejo, katere informacije so v skupni rabi z drugimi, in sicer tako, da v meniju» možnosti «omogočite način zasebnosti. (Glejte razdelek» način zasebnosti «).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: uporabnikova lokacija je izpeljana na enega od dveh načinov. Ta je zbrana na spletnem strežniku podjetja za informacije o lokaciji (LIS), ki ga je konfiguriral skrbnik podjetja, lahko pa uporabnik ročno Nastavi mesto tako, da na kontrolnik mesta v Skype za podjetja uporabniški vmesnik, na primer» Home «, prikaže mesto po meri. » Work «ali» 5678 Main St, Buffalo, NY, 98052 «. Časovni pas je zbran neposredno iz uporabnikovega operacijskega sistema računalnika. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Odvisna od tega, kako je uporabnik ali skrbnik konfiguriral nastavitve zasebnosti; informacije o lokaciji in časovnem pasu je v skupno rabo dal Skype za podjetja in so na voljo drugim uporabnikom prek kartice stika. Oblikovani naslov ali mestni naslov ni v skupni rabi prek podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor: če je skrbnik podjetja omogočil skupno rabo lokacije in jo konfiguriral tako, da uporabnikom dovoli dostop do celotnega uporabniškega vmesnika mesta, bodo imeli dostop do teh elementov polja» mesto «in menija, ki jih najdete na vrhu Skype za podjetja Main oknu

 • Nastavitev lokacije: Lokacijo lahko nastavite ročno tako, da uredite besedilo v polju z besedilom lokacije.

 • Pokaži drugim moje mesto: uporabniku omogoča nadzor nad tem, ali so podatki o lokaciji v skupni rabi z drugimi uporabniki. To ne vpliva na skupno rabo lokacije za storitve za nujne primere, t.j. klicanje 911 (glejte razdelek storitve za nujne primere).

Skype za podjetja Program za izboljšanje

Kaj omogoča ta funkcija: program Skype za podjetja za izboljšanje zbira informacije o vaši Skype za podjetja izkušnjo in jo pošlje Microsoftu vsakič, ko uporabite Skype za podjetja. Microsoft uporablja te informacije, da ustvari rešitve za pogoste težave in pomaga izboljšati Skype za podjetja in druge Microsoftove izdelke.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Med podatke, ki so poslani Microsoftu, lahko spadajo podatki o tem, kako uporabljate Skype za podjetja, podatki o učinkovitosti delovanja in zanesljivosti, konfiguraciji naprave ter kakovosti omrežne povezave in kode napak, dnevniki napak ter podatki o izjemah. Program za izboljšanje Lynca lahko pošlje tudi podatke o vas in vaši napravi, na primer vaše uporabniško ime ali naslov IP, vendar so ti podatki spremenjeni v anonimno obliko, preden so shranjeni v Microsoftove strežnike.

Uporaba informacij: z dobljenimi informacijami bomo ustvarili rešitve za pogoste težave ter izboljšali Skype za podjetja in druge Microsoftove izdelke. Informacije ne bomo uporabili zato, da vas bomo identificirali ali vzpostavili stik z vami.

Izbira/nadzor: Ta funkcija je privzeto izklopljena in jo lahko upravlja skrbnik podjetja. Skrbnik se lahko odloči, da bo vedno pošiljal ali nikoli pošiljal informacije o izboljšanju Skype za podjetja Microsoftu, ali pa vam dovoli, da izberete nastavitev.

Uporabnik lahko nastavitve spremeni tako:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Splošno.

 3. Na zavihku splošno potrdite ali počistite potrditveno polje Pošlji informacije o programu za izboljšanje Skype za podjetja za Microsoft.

 4. Kliknite V redu.

Opomba: Skrbnik podjetja lahko s pravilnikom skupine konfigurira to funkcijo v imenu zaposlenih. V tem primeru uporabnikom ne bo prikazano pogovorno okno o neuspešnem vpisu niti ne bodo pozvani, ali želijo poročilo o napaki vpisa poslati družbi Microsoft.

Upravljan API za Lync

Kaj omogoča ta funkcija: API, ki jo upravlja Lync, dovoljuje programom neodvisnih ponudnikov dostop do odjemalca Skype za podjetja in interakcijo z njim na način, ki razširja uporabniško izkušnjo Skype za podjetja. Programi neodvisnih izdelovalcev vključujejo programe, ki so jih zgradili prodajalci ali Microsoftovi (na primer Outlook in drugi programi v Microsoft Officeovih apartmajih).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: informacije, ki so na voljo prek upravljanega API za Lync v programih neodvisnih ponudnikov, vključujejo osebne podatke, ki jih je mogoče prikazati v Skype za podjetja uporabniškem vmesniku. Informacije lahko vključujejo mesto uporabnika, telefonske številke, službeni naslov, seznam stikov (vključno s telefonskimi številkami in drugimi podrobnostmi), osebno opombo, stanje dejavnosti ter trenutne pogovore in njihovo vsebino.

Uporaba informacij: programi z UPRAVLJAnim API-jem za Lync uporabljajo informacije v seji Skype za podjetja, da zagotovijo izboljšane ali komplementarne funkcije za končnega uporabnika. Vendar pa je uporaba teh informacij po presoji programa tretje osebe, ki naj zagotovi svojo izjavo o zasebnosti glede tega, kako namerava uporabiti te informacije.

Izbira/nadzor: programi neodvisnih ponudnikov, ki uporabljajo upravljane API-je za Lync, spadajo v tri kategorije: namizni (lokalno nameščeni) programi; programi, ki jih gosti spletni program; in Skype za podjetja razširitveni programi (programi, ki so vdelani v uporabniški vmesnik okna za pogovor Skype za podjetja ). Nadzor dostopa tretjih oseb do vaših podatkov je različen za vsak scenarij, kot sledi:

 • Namizni (lokalno nameščeni) programi: Namizne programe namestite vi ali skrbnik lokalnega računalnika in bodo vedno imeli dostop do informacij uporabnika prek upravljanega API-ja za Lync. Programov, ki niso zaupanja vredni, ne nameščajte.

 • Programi, gostovani v spletu: Programi, gostovani v internetu ali intranetu, imajo morda tudi dostop da informacij uporabnika prek gostovanega API-ja za Lync. Če neželenim programom želite preprečiti dostop do svojih informacij brez vednosti, morate te programe gostovati v domeni ali URL-ju, ki ga je lokalni skrbnik računalnika dodal na seznam zaupanja vrednih mest v programu Internet Explorer.

 • Skype za podjetja razširitveni programi: v Skype za podjetja bodo razvijalci lahko razširili Skype za podjetja izkušnjo z vdelavo programa v oknu Skype za podjetja pogovora. Ta program ima lahko tudi dostop do Skype za podjetja informacij prek upravljanega API za Lync. V tem primeru mora biti program podaljšanja registriran za odjemalca z Skype za podjetja om lokalnega skrbnika. To dejanje registracije tudi dodeli program dostop do upravljanega API za Lync.

Poseben nadzor za ime lokacije: Skrbnik sistema lahko kot dodan varnostni ukrep izbira ali bo dovolil, blokiral ali dovolil končnemu uporabniku (vam), da se odločite, ali naj imajo programi neodvisnih proizvajalcev dostop do imena lokacije v Skypu za podjetja. Dostop do lokacije je za programe tretjih oseb privzeto omogočen. To nastavitev nadzirate tako:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite osebno.

 3. V razdelku Upravitelj osebnih podatkov ustrezno potrdite ali počistite potrditvena polja.

 4. Kliknite V redu.

Vtičnik VDI za Lync

Kaj omogoča ta funkcija: v organizacijah, ki uporabljajo oddaljeno namizno arhitekturo, VTIČNIK Lync VDI dovoljuje, da se povežejo s Skype za podjetja in uporabijo celoten nabor funkcij in funkcionalnosti, kot da bi jih uporabljali neposredno od Odjemalska naprava.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: pri uporabi Skype za podjetja v okoljih oddaljenega namizja z vtičnikom Lync VDI, nameščenim v Accessovi napravi, se uporabnikove poverilnice omrežja za prijavo (tj. uporabniško ime in geslo) zbirajo v skupni rabi uporabnika med vtičnikom VDI in Skype za podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Poverilnice za prijavo v omrežje, ki jih zbere vtičnik VDI za Lync, uporabi vtičnik, da poveže napravo za dostop uporabnika s primerkom oddaljenega namizja za Skype za podjetja.

Izbira/nadzor: Brez poverilnic za prijavo v omrežje se ni mogoče vpisati v Skype za podjetja na oddaljenem namizju. Uporabniki lahko vnesejo svoje poverilnice vsakič, ko se prijavijo, ali le enkrat in jih shranijo (v pogovornem oknu »Poverilnice« izberejo možnost »Shrani geslo«).

Priloge srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: Priloga srečanja omogoča organizatorjem , da prenesejo datoteke in jih dajo v skupno rabo z drugimi udeleženci srečanja tako, da jih prikažejo v srečanju ali pa so na voljo za prenos.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Priloge srečanja prenese organizator srečanja in so shranjene v strežniku Lync Server. Skrbnik podjetja določi, koliko časa bodo priloge shranjene v strežniku. Organizator srečanja in udeleženci so omogočili, da so priloge na voljo za prenos, dokler jih organizator srečanja ne izbriše oz. skrbnik ne konfigurira konec obdobja hranjenja. Takrat bo priloga srečanja izbrisana. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Prenesene priloge srečanja so v skupni rabi z udeleženci srečanja, ki jih lahko prenesejo. Razpoložljivost prilog je mogoče omejiti na določene vloge udeležencev (organizator, predstavitelj, vsi). Če določena vloga ne more dostopati do predloge, ne bo vidna na seznamu prilog te vloge udeležencev.

Izbira/nadzor:

 1. V oknu pogovora postavite kazalec miške nad gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Izberite zavihek Priloge.

 3. Kliknite Dodaj prilogo.

 4. Poiščite prilogo, ki jo želite dodati, in izberite datoteko.

 5. Kliknite Odpri.

Lastniki srečanja lahko omejijo razpoložljivost za prenos glede na vlogo udeleženca (organizator, predstavitelj, vsi), in sicer tako:

 1. Postavite se nad možnostjo Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Na zavihku Priloge kliknite Upravljanje prilog.

 3. V pogovornem oknu Priloge v razdelku Dovoljenja izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 4. Kliknite V redu.

Opomba:  Če je priloga omejena za določene vloge, ta ne bo prikazana na seznamu vsebine za te vloge uporabnikov, ki je ne bodo mogli shraniti v svoj računalnik.

Klicno srečanje

Kaj omogoča ta funkcija: klicanje na srečanje dovoljuje Skype za podjetja uporabnikom, ki so v srečanju na voljo, če želite dodati številko javnega komutiranega telefonskega omrežja (PSTN) v obstoječi pogovor ali srečanje z zvočnim videom (AV). Uporabnika PSTN lahko dodate tako, da pokličete številko omrežja PSTN iz Skype za podjetja številčnico. Uporabnik PSTN bo dodan, ko sprejme klic.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnik PSTN bo lahko videl ID ID-klicatelja organizatorja ali udeleženca srečanja, ko prejme klic s povabilom na srečanje.

Uporaba informacij: ID klicatelja se uporablja za to, da oseba, ki prejme klic, prepozna ID klicatelja.

Izbira/nadzor: Za to funkcijo ni na voljo noben kontrolnik za skrbnika podjetja ali uporabnika.

Integracija OneNota

Kaj omogoča ta funkcija: integracija s storitvijo OneNote Skype za podjetja dovoli uporabnikom, da v skupno rabo v zvezkih v programu Lync 2010 ali novejših uporabnikov v skupni rabi z drugimi udeleženci srečanja uporabljajo svoje zvezke za srečanje ali pa prispevajo k prenosnikom za OneNote.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: ko udeleženec srečanja, ki uporablja Lync 2010 ali novejši odjemalec, deli zvezek Microsoft OneNote, lahko drugi Skype za podjetja in uporabniki programa Lync Web App vidijo in prispevajo k zvezku OneNote. Vsa vsebina, ki je vstavljena v zvezek, bo vidna in na voljo vsem udeležencem srečanja.

Uporaba informacij: s to funkcijo lahko Skype za podjetja uporabnikom omogočite skupno rabo, ogled in sodelovanje v sodelovanju v OneNotu.

Izbira/nadzor:

 1. Iz okna za pogovor pokažite na ikono Skupna raba.

 2. Na zavihku Predstavljanje kliknite ONENOTE.

 3. Izberite OneNotov zvezek, ki ga želite odpreti.

Opomba:  Lastniki srečanja lahko omejijo dostopnost glede na vlogo, ki jo ima udeleženec (organizator, predstavitelji, vsi). Če je OneNotov zvezek omejen za določene vloge, verjetno ne bo viden na seznamu vsebine udeleženca, zato ga ne bo mogel odpreti ali shraniti v računalnik.

Dodatek spletnega srečanja za Outlook

Kaj omogoča ta funkcija: dodatek spletnega srečanja za Outlook (aka dodatek konference za Outlook) je dodatek, ki ga bo ob namestitvi Skype za podjetja uporabniku omogočilo, da izpolni število Skype za podjetja povezanih opravil v programu Microsoft Outlook. Opravila so navedena spodaj.

 • Načrtovanje spletnega srečanja

 • Nastavitev možnosti srečanja

 • Načrtovanje konferenčnega klica

 • Skupna raba informacij s Skypom za podjetja

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: spodaj navedene informacije bodo shranjene v uporabnikovem računalniku v odjemalcu Microsoft Outlooka. Dodatne informacije o uporabi in statistika se lahko beležijo tudi, odvisno od uporabnikove nastavitve pisanja dnevnika odjemalca. (Glejte razdelek odjemalski dnevnik.) Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

 • Ime organizatorja

 • Imena udeležencev

 • Imena predstaviteljev

 • Seznam e-poštnih naslovov

 • Zadeva srečanja in druge informacije o srečanju (na primer začetni in končni čas, ID konference, geslo in informacije o ponudniku zvočnih konferenc/samodejnem odzivnem sistemu za konference za uporabnika)

 • Vsi naslovi proxy v strežniku Microsoft Exchange (naslovi X400-X500, naslovi sistema poenotenega sporočanja v strežniku Exchange, in spletni naslovi glasovne pošte za sistem poenotenega sporočanja v strežniku Exchange ter telefonske številke SIP)

 • Informacije o mestu srečanja

Uporaba informacij: Informacije, navedene zgoraj, se uporabijo izključno za razporejanje srečanja ali konferenčnega klica. Shranjene so lokalno v računalniku uporabnika in so v skupni rabi s strežnikom Lync Server. Informacije o konferenčnem klicu in srečanju so poleg tega v skupni rabi s strežnikom Lync Server.

Opomba:  Te informacije so tudi v skupni rabi z upravljanim API-jem za Lync (glejte razdelek »Upravljani API za Lync«).

Izbira/nadzor: Končni uporabnik nima nadzora nad ustvarjenimi, zbranimi, shranjenimi ali prenesenimi informacijami z dodatkom za spletno srečanje za Outlook. Toda uporabnik lahko izbriše ali onemogoči ta dodatek.

Prenos datotek v omrežju enakovrednih

Kaj omogoča ta funkcija: prenos datotek v omrežju enakovrednih računalnikov dovoljuje uporabnikom, da Skype za podjetja prenesejo datoteke v pogovore z neposrednimi sporočili v omrežju enakovrednih računalnikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Datoteka je prenesena neposredno med lastnikom datoteke in drugim udeležencem pogovora. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Uporabniki začnejo prenos datoteke in izberejo datoteko, ki jo želijo prenesti. Prejemnik datoteke se mora izrecno strinjati s prejemom datoteke. Datoteke v skupni rabi s prenosom datotek v omrežju enakovrednih se ne shranijo v strežnik Lync Server.

Izbira/nadzor: Prenos datotek v omrežju enakovrednih je omogočen privzeto. Skrbnik podjetja lahko omogoči ali onemogoči to funkcijo za določene ali vse uporabnike v organizaciji.

Trajni skupinski klepet

Kaj omogoča ta funkcija: Trajni klepet skupine uporabnikom omogoča, da objavljajo sporočila v stalnih klepetalnicah. Podatki se ohranijo v strežniku, člani klepetalnice pa imajo dostop do podatkov, tudi zgodovinskih. Trajni klepet skupine omogoča uporabnikom klepete skupine, iskanje, priključitev in udeležbo v klepetih skupine, iskanje vsebine v klepetalnicah in ustvarjanje filtrov za sledenje pogovorom v določenih temah.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Stalni klepet skupine hrani vsebino klepetov skupine v strežniku, ki ga konfigurira skrbnik podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Stalni klepet skupine je stalen klepet, podoben »klepetalnici«, kjer se pogovor nikoli ne preneha, saj se klepetu pridružujejo novi člani oz. odhajajo. Za to pa je seveda potreben stalen klepet.

Izbira/nadzor: Trajni klepet skupine mora omogočiti skrbnik podjetja. Če je funkcija omogočena, skrbnik lahko nadzira obdobje hranjenja, strežnik, v katerem so shranjene informacije, če je zgodovina klepeta skupine arhivirana za potrebe skladnosti s predpisi ali zaradi drugih vzrokov, in upravlja ali spreminja lastnosti klepeta. Uporabniki z različnimi vlogami imajo različen dostop do obstoječih podatkov, kot je razloženo spodaj.

 • Skrbniki lahko izbrišejo starejšo vsebino (vsebino, ki je bila na primer objavljena pred določenim datumom) iz poljubne klepetalnice in tako preprečijo, da bi zbirka podatkov postala prevelika. Lahko pa odstranijo ali zamenjajo sporočila, ki se štejejo kot neprimerna za določeno sobo za klepet (ali štejejo za neprimerne).

 • Končni uporabniki, vključno z avtorji sporočil, ne morejo izbrisati vsebine iz katere koli klepetalnice.

 • Upravitelji klepetalnic lahko onemogočijo klepetalnice, a jih ne morejo izbrisati. Le skrbniki lahko izbrišejo ustvarjeno klepetalnico.

Osebna slika

Kaj omogoča ta funkcija: Osebna slika omogoča uporabnikom, da drugim v organizaciji prikažejo osebne slike na kartici stika. Če se uporabnik odloči prikazati svojo osebno sliko na svoji kartici stika, si bodo drugi Skype za podjetja uporabniki lahko ogledali sliko na Skype za podjetja seznamu stikov z možnostjo» Pokaži fotografije stikov «. Če se uporabnik odloči, da želi prikazati osebno sliko drugim, lahko prikaže privzeto sliko, ki jo uporablja v organizaciji (če je ta zmožnost omogočena za podjetje), lahko pa prenese sliko iz svojega računalnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Nastavitve skupne rabe osebne slike in poljubne prenesene slike po meri. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije so shranjene v strežniku Lync Server in se uporabljajo za prilagajanje uporabniške izkušnje ter skupno rabo z drugimi.

Izbira/nadzor:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Moja slika.

 3. V razdelku Moja slika izberite Pokaži sliko ali Skrij sliko.

 4. Kliknite V redu.

Sliko po meri nastavite tako, da kliknete gumb Uredi ali zamenjaj sliko.

Opomba:  Skrbnik podjetja lahko določi, kakšne slike so dovoljene, največjo dovoljeno velikost slike za prenos in ali so slike privzeto v skupni rabi ali ne, toda zadnjo nastavitev lahko preglasi uporabnik.

Anketiranje

Kaj omogoča ta funkcija: Z anketiranjem lahko organizator srečanja hitro zbere informacije ali združi želje udeležencev srečanja ali pogovora. Informacije lahko tudi shranite in jih analizirate po srečanju.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Glasovi posameznikov so anonimni. Združeni rezultati anket so prikazani predstaviteljem, ki jih lahko prikažejo vsem udeležencem. Ankete so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o zapadlosti vsebine srečanja kot jih določi skrbnik podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija anketiranja izboljša sodelovanje tako, da predstaviteljem omogoči hitro določanje želja udeležencev.

Izbira/nadzor:

 1. V oknu za pogovor kliknite gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja z desno tipko miške, da odprete meni.

 2. Na zavihku Predstavi kliknite Anketa.

 3. Vnesite Ime ankete, Vprašanje in Možne odgovore.

 4. Kliknite Ustvari anketo.

Opomba:  V anketi lahko predstavitelji omejijo razpoložljivost ankete glede na vlogo udeležencev (organizator, predstavitelji, vsi). Če udeležencu anketa ni na voljo, ni prikazana na seznamu vsebine, če trenutno ni v skupni rabi, prav tako pa je ni mogoče shraniti v lokalni računalnik. Poleg tega lahko predstavitelji kadar koli odprejo ali zaprejo anketo za glasovanje in izbrišejo rezultate ankete.

Sodelovanje v PowerPointu

Kaj omogoča ta funkcija: Sodelovanje v PowerPointu omogoča uporabnikom, da med spletnim pogovorom ali srečanjem prikažejo, si ogledajo in dodajo opombe v PowerPointove predstavitve.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Končni uporabnik s svojimi dejanji (prenašanje, krmarjenje po ali dodajanje opomb v PowerPointovih predstavitev) v celoti izkorišča to funkcijo. Katera koli datoteka, ki je predstavljena v pogovoru ali srečanju, bo prenesena vsem udeležencem srečanja, ki jo bodo lahko poiskali neposredno v mapi v svojih računalnikih. Lastnik datoteke ali predstavitelj lahko drugim uporabnikom prepreči shranjevanje datoteke, toda še vedno lahko uporabniki datoteko pridobijo in si jo ogledajo. PowerPointove datoteke so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o zapadlosti vsebine srečanja kot jih določi skrbnik podjetja. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Sodelovanje s PowerPointom udeležencem pogovora omogoča, da izvedejo učinkovite predstavitve in prejmejo povratne informacije.

Izbira/nadzor:

 1. Če želite odpreti meni, v oknu za pogovor postavite kazalec miške na gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja

 2. Na zavihku Predstavi kliknite PowerPoint.

 3. Poiščite PowerPointovo predstavitev, ki jo želite dodati, in izberite datoteko.

 4. Kliknite Odpri.

Predstavitelji lahko omejijo pravice opomb glede na vlogo udeleženca (samo za predstavitelje, vsi in brez) tako, da sledite tem navodilom:

 1. Postavite kazalec miške na možnost ogleda udeležencev.

 2. Kliknite Več možnosti (...).

 3. Kliknite Možnosti spletnega srečanja.

 4. V pogovornem oknu Možnosti spletnega srečanja v razdelku Kdo lahko uporabi opombo? izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 5. Kliknite V redu.

Predstavitelji lahko udeležencem omejijo lasten ogled diapozitivov glede na vlogo udeleženca (samo za predstavitelje, vsi in brez) tako, da sledite tem navodilom:

 1. Postavite kazalec miške na možnost Ogled udeležencev.

 2. Kliknite Več možnosti (...).

 3. Kliknite Možnosti spletnega srečanja.

 4. V pogovornem oknu Možnosti spletnega srečanja v razdelku Kdo si lahko sam ogleda vsebino? izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 5. Kliknite V redu.

Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost za prenos glede na vlogo udeleženca (organizator, predstavitelj, vsi), in sicer tako:

 1. Postavite se nad možnostjo Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Kliknite Vsebina, ki jo je mogoče predstaviti.

 3. V pogovornem oknu Upravljanje vsebine, ki jo je mogoče predstaviti v razdelku Dovoljenja izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 4. Kliknite V redu.

Opomba:  Če je PowerPointova predstavitev omejena za določene vloge, ta ne bo prikazana na seznamu vsebine za te vloge uporabnikov, ki je ne bodo mogli shraniti v svoj računalnik.

Podatki o prisotnosti in podatki za stik

Kaj omogoča ta funkcija: Podatki o prisotnosti in stiku omogočajo uporabniku, da si ogleda podatke o prisotnosti in stiku za druge uporabnike (zunanje in notranje uporabnike) in omogoči skupno rabo svojih objavljenih informacij, denimo prisotnost, stanje, naziv, telefonsko številko, lokacijo in opombe. Skrbnik podjetja lahko prav tako konfigurira integracijo z Microsoft Outlookom in Exchange Serverjem, da bodo prikazana sporočila o odsotnosti uporabnika in druge informacije o stanju (če ima uporabnik v Outlookovem koledarju načrtovano srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnikov naslov za vpis in geslo za prijavo ter preverjanje pristnosti. Dodatne telefonske številke, za katere uporabnik želi, da so na voljo, sporočila o odsotnosti in druge informacije o stanju, če je skrbnik konfiguriral integracijo Microsoft Outlooka in Exchange Serverja in če je ta funkcija omogočena v Outlooku; vključno z opombami o razpoložljivosti, ki jih je ročno nastavil uporabnik in so na voljo na kartici stika. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: naslov za vpis in geslo se uporabljata za prijavo v Skype za podjetja in vzpostavita povezavo s strežnikom Lync. Odvisno od tega, kako je uporabnik konfiguriral Skype za podjetja nastavitve zasebnosti, lahko uporabniki in programi dostopajo do informacij o prisotnosti, stiku in stanju, če so objavljeni, tako da lahko uporabniki bolje komunicirajo med seboj.

Izbira/nadzor: Uporabniki odločajo, katere informacije o sebi bodo objavili, lahko pa skrbnik podjetja konfigurira objavljene informacije namesto njih. Če skrbnik ni onemogočil zmožnosti, da uporabniki nadzirajo svoje objavljene informacije, lahko ti kadar koli spremenijo svoje nastavitev, in sicer tako:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti:

  1. Na zavihku Osebno vnesite Naslov za vpis. Če želite vnesti ime strežnika, s katerim boste vzpostavili povezavo, uporabite gumb Dodatno. Skrbnik podjetja navaja informacije o strežniku.

  2. Na zavihku Osebno lahko izberete tudi, katero raven integracije Outlooka želite omogočiti in tako uporabnikom dovoliti, da vidijo vaše posodobljene podatke o prisotnosti, sporočilo o odsotnosti in zadevo ter lokacijo srečanja.

  3. Na zavihku Stanje lahko daste podatke o prisotnosti v skupno rabo s stiki na seznamu stikov – to je mogoče le, če je skrbnik podjetja omogočil zasebni način (glejte razdelek »Zasebni način«).

  4. Na zavihku Telefoni si lahko ogledate številke, ki jih je skrbnik objavil namesto vas, in dodaste druge, za katere želite, da jih drugi vidijo.

 3. Kliknite V redu.

Uporabniki lahko informacije o lokaciji in stanju posodobijo ročno, in sicer tako, da uporabijo meni stanja in lokacije ter vnesejo opombo po meri v glavni uporabniški vmesnik Skypa za podjetja.

Način zasebnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Način zasebnosti predstavlja nastavitev, s katero lahko uporabniki določijo, v kolikšni meri želijo objaviti svoje podatke o prisotnosti (denimo »Dosegljiv«, »Zaseden«, »Ne moti« itn.), tako da te informacije lahko vidijo drugi na seznamu stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če omogočite zasebni način, Skype za podjetja preide v način, v katerem uporabnik lahko prilagaja nastavitve uporabnika, tako da so informacije o prisotnosti v skupni rabi le s stiki na seznamu stikov. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S to nastavitvijo uporabnik določi način skupne rabe podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor: Če je skrbnik podjetja za svoje podjetje omogočil zasebni način, uporabniki lahko izbirajo, ali želijo prikazati podatke o prisotnosti vsem zaposlenim (standardni način) ali le stikom (zasebni način).

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite Stanje.

 3. V razdelku Stanje izberite želeno možnost.

 4. Kliknite V redu.

Opomba:  Če je skrbnik podjetja za svoje podjetje omogočil standardni način, uporabniki ne bodo mogli preklopiti na zasebni način. Lahko pa vnaprej zavrnejo zasebni način, tako da izberejo eno od možnosti, ki so na voljo, tako da, če skrbnik pozneje omogoči zasebni način, nastavitve ostanejo nespremenjene (tudi po vnovičnem vpisu v Skype za podjetja).

Povezljivost z javnim ponudnikom za NS

Kaj omogoča ta funkcija: javna povezljivost z neposrednimi sporočili (pic) dovoljuje uporabnikom, da Skype za podjetja dodajo uporabnike drugih storitev javnega neposrednega sporočanja, kot je na primer Microsoft Live Messenger, da lahko hitro in učinkovito komunicirajo ter izmenjujejo svojo prisotnost in stik informacije.

Zbrani, obdelani ali poslani podatki: Podatki kartice stika, kot so ime, e-poštni naslov in informacije o prisotnosti, so v skupni rabi z drugimi stiki PIC. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: ko je omogočeno, lahko uporabniki dodajo svoje stike iz drugih ponudnikov storitev javnega sporočanja na svoj Skype za podjetja seznam stikov, pošiljajo neposredna sporočila in si ogledajo informacije o prisotnosti. Uporabniki lahko izberejo najboljši način za komunikacijo za opravilo prek glasovnih, video-in drugih in lahko preprosto stopnjujejo seje oseb na osebo na konferencah z več osebami.

Izbira/nadzor: Storitev PIC omogoči skrbnik podjetja in lahko nadzira dostop do javnih povezav neposrednega sporočanja med uporabniki ali skupinami, izbere javne ponudnike storitev neposrednega sporočanja, s katerimi lahko uporabniki vzpostavijo povezavo in zapisuje sporočila, ki so poslana uporabnikom javnih storitev neposrednega sporočanja, v dnevnik in jih arhivira.

Opomba:  Vsem zunanjim stikom, tako osebnim kot povezanim, je privzeto dodeljen zasebni odnos »Zunanji stiki«, pri katerem so v skupni rabi vaše ime, naziv, e-poštni naslov, podjetje in slika. Ti stiki ne vidijo vašega sporočila o prisotnosti. Če pa zunanjim stikom dodelite drugo vrsto zasebnega odnosa, na primer »Delovna skupina«, »Družina in prijatelji« in podobno, si bodo lahko ogledali vaše sporočilo o stanju in utegnejo nehote dostopati do podatkov, ki jih niste nameravali deliti z njimi.

Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: zbiranje podatkov o kakovosti izkušenj (zbiranje –) in poročanje zbira in poroča o kakovosti medijev za komunikacijo v omrežju enakovrednih računalnikov in srečanjih s Skype za podjetja. V statistiko so vključeni podatki o naslovih IP, številu izgub, uporabljenih napravah, dogodkih slabe kakovosti med klicem itd.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če skrbnik za podjetja omogoči zbiranje –, so podatki o kakovosti predstavnosti, ki jih Skype za podjetja in srečanja v omrežju enakovrednih računalnikov, zabeleženi v zbirki podatkov zbiranje –. S to možnostjo ne zapišete vsebine Skype za podjetja. Podatki o kakovosti izkušnje so shranjeni v fizični zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje in uvedeni v podjetje ter zapisani v standardnih poročilih strežnika za nadzorovanje. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skrbnik podjetja ima dostop do teh informacij in jih lahko uporabi za zbiranje povratnih informacij o kakovosti predstavnosti v sistemu. V te podatke so vključeni naslovi IP.

Izbira/nadzor: Kakovost izkušnje je vklopljena privzeto, toda če želi skrbnik podjetja zbirati podatke o kakovosti izkušnje, mora namestiti strežnik za nadzorovanje in vzpostaviti povezavo s fizično zbirko podatkov strežnika za nadzorovanje. Skrbnik podjetja lahko uvede standardna poročila strežnika za nadzorovanje ali ustvari poročila po meri, ki izvajajo poizvedbe v zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje.

Snemanje

Kaj omogoča ta funkcija: Snemanje udeležencem srečanja omogoča, da med srečanjem zajamejo zvok, video, neposredno sporočanje, skupno rabo programa, predstavitve programa Microsoft PowerPoint, tablo in anketiranje ter vsebino arhivirajo ali predvajajo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če se udeleženci srečanja odločijo, da bodo posneli sejo, bodo posnetki shranjeni lokalno v njihovih računalnikih. Če udeleženci omogočajo skupno rabo vsebine srečanja med snemanjem, bo ta vsebina vključena v posnetek srečanja. Ko udeleženec začne snemati, bo vsem udeležencem z združljivimi odjemalci in napravami prikazano sporočilo o začetku snemanja. Udeleženci v posneti seji, ki uporabljajo nezdružljive odjemalce ali naprave, bodo posneti, vendar ne bodo prejeli obvestila o snemanju. Seznam nezdružljivih odjemalcev in naprav si lahko ogledate spodaj. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Nezdružljivi odjemalci so:

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server (izdaja 2007 R2 Attendant)

Nezdružljive naprave so:

 • Microsoft Lync 2010 (izdaja Phone Edition)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 R2 Phone Edition)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 Phone Edition)

Opomba:  Udeleženec, ki med srečanjem ali pogovorom predvaja video v celozaslonskem načinu, ne bo prejel sporočila o začetku snemanja, dokler se ne vrne v okno za pogovor. Naprava, ki jo uporablja, na to nima vpliva.

Uporaba informacij: Posnetek je shranjen lokalno v računalnik uporabnika in ga lahko uporabi lastnik ali da v skupno rabo. Če je pri objavi snemanja prišlo do napak, je mogoče, da so v posnetek nenamerno vključeni podatki, zajeti medtem, ko je bilo snemanje prekinjeno. Če katera koli stopnja objave med snemanjem ne uspe (glejte razdelek »Upravitelj snemanja « in poiščite stanje »Opozorilo ...«), posnetkov ne pošljite drugim, tudi če jih je mogoče predvajati.

Izbira/nadzor: Zmožnost snemanja je privzeto izklopljena in jo mora omogočiti skrbnik podjetja. Če je snemanje omogočeno, lahko udeleženec začne snemati srečanje. Snemanje lahko zaženete na ta način.

Snemanje zaženete tako:

 1. V srečanju kliknite gumb Več možnosti.

 2. Kliknite Začni snemati in snemanje se prične.

Snemanje končate tako:

 1. V srečanju kliknite gumb Več možnosti.

 2. Kliknite Prenehaj snemati in snemanje se konča.

Opomba:  Nekatere pristojnosti od vas zahtevajo, da pridobite izrecno dovoljenje vseh udeležencev pred začetkom snemanja pogovora. Od uporabnika je odvisno, ali je seznanjen s svojimi pravnimi obveznostmi.

Iskanje po znanju

Kaj omogoča ta funkcija: iskanje znanja lahko uporabniki poiščejo osebe v svojem podjetju tako, da uporabijo katero koli lastnost, navedeno v storitvah Microsoft SharePoint Services (na primer ime, e-pošta, znanje, področje strokovnega znanja itd.) Ta funkcija je na voljo le, če je skrbnik podjetja uvedl SharePoint in vklopil Skype za podjetja in integracijo SharePointa.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Poizvedba za iskanje, vnesena v Skype za podjetja, bo poslana v strežnik SharePoint v podjetju. Odziv strežnika SharePoint obdela Skype za podjetja, prikazani pa so rezultati iskanja in povezane informacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: informacije, ki jih vnese uporabnik, so poslane v SharePoint, da dobite rezultate iskanja, ki so prikazani v Skype za podjetja.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja lahko omogoči ali onemogoči iskanje po znanju za svojo organizacijo. Če je ta funkcija omogočena, lahko izvedete iskanje po znanju na ta način:

 1. V polje za iskanje vnesite veščino, ki jo želite poiskati.

 2. Kliknite zavihek Veščina.

 3. Oglejte si rezultate.

Pametno obrezovanje

Kaj omogoča ta funkcija: Ko uporabnik med videokonferenco doda video v skupno rabo, pametno obrezovanje v vidnem polju spletne kamere določi položaj glave uporabnika z zaznavanjem obraza. Ko je položaj glave določen, odjemalec za Skype za podjetja položaj pretvori v koordinate in jih doda v bitni tok videa, ki se oddaja. Odjemalec za Skype za podjetja, ki sprejema video, uporabi te informacije za obrezovanje dohodnega bitnega toka videa iz izvornega razmerja višina/širina (ležeče) glede na koordinate štirikotnika, tako da je glava uporabnika na sredini obrezanega videa. Pametno obrezovanje je sprotna funkcija, ki stalno nadzira gibanje uporabnika in prilagaja koordinate v bitnem toku videa, tako da odjemalec za Skype za podjetja, ki sprejema video, lahko prilagodi obrezovanje videa; glava uporabnika je tako vedno na sredini vidnega polja videa.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Koordinate glave uporabnika v vidnem polju kamere se dodajo bitnemu toku videa. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Koordinate se uporabijo za obrezovanje pravilnega dela dohodnega videa.

Izbira/nadzor: Te funkcije ni mogoče onemogočiti.

Opomba:  Uporabniki podedovanih odjemalcev za Lync in Lynca za prenosne naprave bodo lahko videli celotno razmerje višina/širina poslanega videa.

Pogovori v zavihkih

Kaj omogoča ta funkcija: Pogovori z zavihki omogočajo uporabniku, da si v oknu za pogovor z zavihki ogleda in upravlja več trenutnih pogovorov hkrati.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Če si želite ogledati vse trenutne pogovore v enem oknu za pogovor, uporabite to funkcijo.

Izbira/nadzor: Pogovori z zavihki so privzeto onemogočeni. Vklopi jih lahko uporabnik.

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: Enotna shramba stikov vključuje tri glavne funkcije:

 • Spajanje iskanja – ta funkcija spoji globalni seznam naslovov z osebnimi stiki v Outlooku, tako da, ko uporabnik želi poiskati stik, bo v rezultatih iskanja prikazan le en vnos.

 • Spajanje stikov – ta funkcija z ujemajočim se e-poštnim identifikatorjem in/ali identifikatorjem za vpis združi informacije o stiku iz Outlooka in z globalnega seznama naslovov. Ko je ujemanje določeno, Skype za podjetja združi podatke iz treh virov podatkov (iz Outlooka, s seznama globalnih naslovov in podatkov o prisotnosti). Združeni podatki so nato prikazani v različnih komponentah uporabniškega vmesnika, vključno z rezultati iskanja, seznamom stikov in kartice stika.

 • Ustvarjanje Outlookovih stikov za Skype za podjetja stike (sinhronizacija stikov) – Skype za podjetja bo ustvaril Outlookove stike za vse stike uporabnikov v privzeti mapi» Stiki «, če ima uporabnik nabiralnik v strežniku Microsoft Exchange Server 2010 ali novejši različici. Z Outlookovim stikom za vsak Skype za podjetja stik lahko uporabnik dostopa do Skype za podjetja podatkov za stik iz Outlooka, programa Outlook Web Access in prenosnih naprav, ki sinhronizirajo stike z Exchangeem.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Skype za podjetja združi podatke o stikih iz podatkov o prisotnosti, imenika Active Directory in iz Outlooka. Te podatke Skype za podjetja uporablja za interne namene. Pri ustvarjanju stikov v Outlooku, bo Skype za podjetja podatke o prisotnosti, imeniku Active Directory in o informacijah o stikih zapisoval v strežnik Exchange. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: podatki o stikih iz prisotnosti, imenika Active Directory in Outlook so prikazani v uporabniškem vmesniku Skype za podjetja (seznam stikov, kartica stika, rezultati iskanja ipd.). S sinhronizacijo stikov (tretja točka prejšnjega seznama) lahko te podatke zapišete tudi v strežnik Exchange.

Izbira/nadzor: Sinhronizacijo stikov omogočite ali onemogočite tako:

 1. V zgornjem desnem kotu Skype za podjetja glavnega okna kliknite možnosti (ikona zobnika).

 2. V pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti kliknite osebno.

 3. V razdelku Upravitelj osebnih podatkov ustrezno potrdite ali počistite potrditvena polja.

 4. Kliknite V redu.

Možnost uporabnika za Microsoft Exchange ali Microsoft Outlook je v pogovornem oknu Skype za podjetja – možnosti v razdelku Upravitelj osebnih podatkov.

Izboljšanje kakovosti zvoka

Kaj omogoči ta funkcija: Skype za podjetja omogoča pošiljanje obvestil uporabnikom za izboljšanje kakovosti klicev, če funkcija med klicem zazna težave z napravo, omrežjem ali računalnikom.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Skype za podjetja bo zbral informacije o nastavitvi zvočne naprave uporabnika, nastavitev omrežja in druge povezave predstavnosti ter z njimi določil kakovost zvoka. Če Skype za podjetja določi, da nekaj v veliki meri vpliva na kakovost zvoka med zvočno komunikacijo, bo končni uporabnik prejel obvestilo o težavi s kakovostjo zvoka. Drugim udeležencem klica bo prikazano le obvestilo, da končni uporabnik uporablja napravo, ki povzroča slabo kakovost zvoka. Ne vedo pa, katero napravo uporablja končni uporabnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki so poslane udeležencem, bodo v pomoč pri izboljšanju kakovosti klica.

Izbira/nadzor: Obvestila o kakovosti klicev lahko omogoči ali onemogoči skrbnik sistema.

Sodelovanje ob uporabi table

Kaj omogoča ta funkcija: Sodelovanje s tablo omogoča uporabnikom, da ustvarijo in dajo v skupno rabo navidezno tablo, kjer udeleženci seje lahko ustvarijo opombe, risbe in uvozijo slike, na katerih bodo delali, skupaj s srečanji in pogovori.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Opombe, ki jih ustvarite na tablah, bodo prikazane vsem udeležencem. Ko shranite tablo, bo ta skupaj z opombami shranjena v strežnik Lync Server. Hranjene table v strežniku je odvisno od pravilnikov poteka za vsebino srečanja, ki jih je nastavil skrbnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija table izboljša sodelovanje tako, da udeležencem omogoči, da razpravljajo o zamislih, predlagajo nove ideje, ustvarjajo zapiske in še mnogo več.

Izbira/nadzor:

 1. V oknu pogovora postavite kazalec miške nad gumb Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Na zavihku Predstavi kliknite Tabla.

Lastniki srečanja lahko omejijo razpoložljivost za prenos glede na vlogo udeleženca (organizator, predstavitelj, vsi), in sicer tako:

 1. Postavite se nad možnostjo Vsebino dajte v skupno rabo in vodite dejavnosti srečanja.

 2. Na zavihku Predstavi kliknite Vsebina, ki jo je mogoče predstaviti.

 3. V pogovornem oknu Vsebina, ki jo je mogoče predstaviti v razdelku Dovoljenja izberite želeno možnost s spustnega seznama.

 4. Kliknite V redu.

Opomba:  Če je tabla omejena za določene vloge, ta ne bo prikazana na seznamu vsebine za te vloge uporabnikov, ki je ne bodo mogli shraniti v svoj računalnik.

Na vrh strani

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×