Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

V tem članku sta opisani sintaksa formule in uporaba funkcije CONFIDENCE  v Microsoft Excel.

Opis

Vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost z uporabo normalne porazdelitve.

Interval zaupanja je obseg vrednosti. Vzorčna aritmetična sredina x je na sredini tega obsega, obseg pa je x ± CONFIDENCE. Če je x na primer vzorčna aritmetična sredina časov dostave za izdelek, ki je naročen po pošti, je x ± CONFIDENCE obseg aritmetičnih sredin populacije. Za vsako aritmetično sredino μ0 v tem obsegu je verjetnost, da bo vzorčna aritmetična sredina dlje od μ0 kot x, večja kot alfa; za vsako aritmetično sredino μ0, ki ni v tem obsegu, je verjetnost, da bo vzorčna aritmetična sredina dlje od μ0 kot x, manjša kot alfa. Z drugimi besedami, predvidevajmo, da uporabljamo x, standardni_odk in velikost, da sestavimo dvorepi test pri ravni pomembnosti alfa za hipotezo, da je aritmetična sredina populacije μ0. Potem te hipoteze ne bomo zavrnili, če je μ0 v intervalu zaupanja, zavrnili pa jo bomo, če μ0 ni v intervalu zaupanja. Interval zaupanja nam ne dovoli, da sklepamo, da obstaja verjetnost 1 - alfa, da bo za naš naslednji paket potreben čas dostave, ki je v intervalu zaupanja.

Pomembno: To funkcijo je nadomestila ena ali več novih funkcij, ki so morda natančnejše in katerih imena bolje odražajo njihovo uporabo. Čeprav so te funkcije še vedno na voljo zaradi združljivosti s starejšimi različicami, priporočamo, da v prihodnje uporabljate nove, saj morda stare ne bodo več na voljo v prihodnjih različicah Excela.

Če želite več informacij o novih funkcijah, glejte Funkcija CONFIDENCE.NORM in Funkcija CONFIDENCE.T.

Sintaksa

CONFIDENCE(alfa,standardni_odklon,velikost)

V sintaksi funkcije CONFIDENCE so ti argumenti:

 • alfa     Obvezen. Raven pomembnosti, ki jo funkcija uporabi za izračun ravni zaupanja. Raven zaupanja je enaka 100*(1 - alfa)% ali drugače povedano – alfa z vrednostjo 0,05 kaže na 95-odstotno raven zaupanja.

 • standardni_odklon     Zahtevan. Standardni odklon populacije za obseg podatkov, za katerega se predvideva, da je znan.

 • velikost     Obvezen. Velikost vzorca.

Opombe

 • Če kateri od argumentov ni številski, funkcija CONFIDENCE vrne #VALUE! .

 • Če je vrednost ≤ 0 ali ≥ 1, funkcija CONFIDENCE vrne #NUM! .

 • Če Standard_dev ≤ 0, funkcija CONFIDENCE vrne #NUM! .

 • Če argument »velikost« ni celo število, ga program prireže.

 • Če je < 1, funkcija CONFIDENCE vrne #NUM! .

 • Če predvidevamo, da je argument »alfa« enak 0,05, moramo izračunati ploščino pod standardno krivuljo, ki je enaka (1 – »alfa«) ali 95 %. Ta vrednost je ± 1,96. Torej je interval zaupanja:

  Enačba

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Podatki

Opis

0,05

Raven pomembnosti

2,5

Standardni odklon populacije

50

Velikost vzorca

Formula

Opis

Rezultat

=CONFIDENCE(A2; A3; A4)

Interval zaupanja za aritmetično sredino populacije. Z drugimi besedami, interval zaupanja za aritmetično sredino temeljne populacije za pot v službo je enaka 30 ± 0,692952 minut ali 29,3 do 30,7 minut.

0,692951912

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×