Opomba: V tej temi opisana funkcija, metoda, predmet ali lastnost, je onemogočena, če se izvaja storitev Microsoft Jet Expression Service v načinu peskovnika, ki preprečuje vrednotenje morebitno nevarnih izrazov. Za več informacij o načinu peskovnika poiščite »način peskovnika« v pomoči.

Vrne niz, povezan s spremenljivko okolja operacijskega sistema. Ni na voljo v računalniku Macintosh.

Sintaksa

Environ( { envstring | števlka } )

Sintaksa funkcije Environ ima te argumente:

Argument

Opis

envstring

Izbirno. Izraz niza, ki vsebuje ime spremenljivke okolja.

številka

Izbirno. Številski izraz, ki ustreza številskemu vrstnem redu niza okolja v tabeli nizov okolja. V argument številka je lahko poljuben številski izraz, vendar se pred vrednotenjem zaokroži na celo število.


Opombe

Če argumenta envstring ni mogoče najti v tabeli nizov okolja, bo vrnjen niz ničelne dolžine (""). V nasprotnem primeru funkcija Environ vrne besedilo, dodeljeno določenemu argumentu envstring; tj. besedilo, ki sledi enačaju (=) v tabeli nizov okolja za to spremenljivko okolja.

Če navedete argument številka, bo vrnjen niz, ki je na tem številskem položaju v tabeli nizov okolja. V tem primeru funkcija Environ vrne celotno besedilo, vključno z argumentom envstring. Če na določenem položaju ni niza okolja, funkcija Environ vrne niz ničelne dolžine.

Primer

Opomba: V spodnjih primerih je prikazana uporaba te funkcije v modulu Visual Basic for Applications (VBA). Če želite več informacij o delu z modulom VBA, izberite Vsebina za razvijalce na spustnem seznamu ob možnosti Iskanje in v iskalno polje vnesite enega ali več izrazov.

V tem primeru se funkcija Environ uporablja za podajanje številke vnosa in dolžine izjave PATH iz tabele nizov okolja. Ni na voljo v računalniku Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×