Informacije o poljih, ki so na voljo

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Polja lahko dodate pogled ali tabela za prilagajanje vrst podatkov projekta, ki prikaže Microsoft Project. Če ste programer, lahko uporabite tudi polja v pogledi in funkcijami za spreminjanje projekta potrebam organizacije.

Polje vsebuje eno vrsto podatkov in je del tabela, obrazec pogled ali časovno razporejeno območje uporaba pogleda. Project 2013 je več vrst polj:

Če želite v pogled dodati polje, kliknite zavihek Oblika. V skupini Stolpci, kliknite Vstavi stolpec.

 • Polja z opravili in s časovno razporejenimi opravili   

  V poljih z opravili so prikazani podatki, ki so povezani z opravili, prikazati pa jih je mogoče v pogledih opravil, kot so pogledi »Gantogram«, »List opravil« in »Diagram omrežja«.

  Polja s časovno razporejenimi opravili prikazujejo podatke o porazdelitvi opravila čez vse svoje trajanje. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Uporaba opravil«.

 • Polja z viri in razpored virov   

  Polja z viri prikazujejo podatke za vsak vir, vključno s povzetkom podatkov o dodelitvah vseh opravil posameznim virom. Prikazati jih je mogoče v pogledih kot sta »List virov« in »Uporaba virov«.

  Polja s časovno razporejenimi viri prikazujejo podatke o porazdelitvi vira čez trajanje njegove razpoložljivosti v projektu. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Uporaba virov«.

 • Polja z dodelitvami in s časovno razporejenimi dodelitvami   

  Polja z dodelitvami prikazujejo podatke o posameznih dodelitvah. Prikazati jih je mogoče na listu v pogledih »Uporaba opravil« in »Uporaba virov« in na dnu pogledov »Obrazec opravil« in »Obrazec virov«. Polje z dodelitvami, ki se prikaže na dnu pogleda »Obrazec opravil« ali »Obrazec virov«, lahko spremenite, tako da kliknete območje, kliknete zavihek Oblika in nato kliknete ukaz.

  Polja s časovno razporejenimi dodelitvami prikazujejo podatke o porazdelitvi dodelitve čez vse svoje trajanje. Polja s časovno razporejenimi dodelitvami je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogledov »Uporaba virov« in »Uporaba opravil«.

Opomba: Nekatera polja so na voljo le, če uporabljate Project Professional.

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Aktivno (polje z opravili)

S poljem »Aktivno« lahko deaktivirate opravila, če jih želite odstraniti iz Projectovega načrta. Neaktivna opravila ostanejo na voljo, če jih želite uporabiti v poznejši fazi, poznejšem projektu ali za namene poročanja ali zgodovine. Neaktivna opravila ne vplivajo več na druga opravila ali na celoten Projectov urnik.

Dejanski stroški (polje z opravili)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejansko trajanje (polje z opravili)

V polju »Dejansko trajanje« je prikazano dotedanje trajanje dejanskega delovnega časa za opravilo, temelji pa na načrtovanem trajanju in trenutnem preostalem delu ali odstotku dokončanega.

Dejanski končni datum (polje z opravili)

V polju »Dejanski končni datum« je prikazan datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z opravili)

V polju »Dejanski stroški nadur« so prikazani stroški, ki so nastali zaradi nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili.

Dejansko nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejanski začetni datum (polje z opravili)

V polju »Dejanski začetek« sta prikazana datum in čas, ko se je opravilo ali dodelitev dejansko začela, na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z opravili)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje z opravili)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Zakasnitev dodelitve (polje z opravili)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ki mora preteči, preden lahko vir začne z delom na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« podatki niso dejansko prikazani, ampak le omogočajo razpoložljivost podatkov v ustreznih poljih »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polja z opravili)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, v kolikšni meri so dodeljeni viri razporejeni opravilu.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Zaključek po osnovnem načrtu izdelave izdelka (polje z opravili)

«Polje »zaključek izdelave izdelka po osnovnem načrtu «vsebuje datum načrtovani zaključek izdelave izdelka, shranjeni z osnovnim načrtom projekta.
Project Professional le

Začetek po osnovnem načrtu izdelave izdelka (polje z opravili)

Začetek izdelave dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu polje vsebuje izvirno načrtovane izdelka začetni datum, ki je shranjena z osnovnim načrtom projekta.
Project Professional le

Trajanje po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Trajanje po osnovnem načrtu« je prikazan prvotni časovni razpon, načrtovan za dokončanje opravila.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Zaključek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum zaključka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Začetek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum začetka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

Polja »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« hranijo izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Po osnovnem načrtu 1 – 10 zaključek izdelave izdelka (polja z opravili)

V poljih »Zaključek izdelave izdelka po osnovnem načrtu 1–10« so načrtovani datumi zaključka izdelave izdelka, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Po osnovnem načrtu 1 – 10 začetek izdelave dobavljivega predmeta (polja z opravili)

V poljih »Začetek izdelave izdelka po osnovnem načrtu 1–10« so načrtovani datumi začetka izdelave izdelka, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Trajanje po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje po osnovnem načrtu 1–10« je shranjen načrtovan časovni razpon za dokončanje opravil.

Po osnovnem načrtu 0 – 10 predvideno trajanje (polje z opravili)

Polja »Predvideno trajanje po osnovnem načrtu 0–10« prikazujejo približen časovni razpon, predviden za dokončanje opravila. Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira vrednosti načrtovanih trajanj opravil in jih shrani v polja »Predvideno trajanje po osnovnem načrtu« (»Predvideno trajanje po osnovnem načrtu« ali od »Predvideno trajanje po osnovnem načrtu 1« do »Predvideno trajanje po osnovnem načrtu 10«). To velja, če so opravila načrtovana ročno ali samodejno.

Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 0 – 10 (polja z opravili)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira datume načrtovanih zaključkov opravil in dodelitev in jih shrani v polja »Predvideni zaključek po osnovnem načrtu« (»Predvideni zaključek po osnovnem načrtu« ali od »Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 1« do »Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 10«). To velja, če so opravila ročno ali samodejno načrtovana.

Predvideni začetek po osnovnem načrtu 0 – 10 (polja z opravili)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira datume načrtovanih začetkov opravil in dodelitev in jih shrani v polja »Predvideni začetek po osnovnem načrtu« (»Predvideni začetek po osnovnem načrtu« ali od »Predvideni začetek po osnovnem načrtu 1« do »Predvideni začetek po osnovnem načrtu 10«). To velja, če so opravila ročno ali samodejno načrtovana.

Zaključek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Zaključek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi zaključka dodelitev opravil ali virov v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu 1–10« je shranjen načrtovani začetni datum opravila ali dodelitve v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje z opravili)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z opravili)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje z opravili)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo (polje z opravili)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Dokončano prek (polje z opravili)

V polju »Dokončano prek« je prikazano napredovanje opravila v pogledu »Gantogram« in označuje točko, do katere je bilo sporočeno opravljeno delo za opravilo.

Potrjeno (polje z opravili)

V polju »Potrjeno« je označeno, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Datum omejitve (polje z opravili)

V polju »Datum omejitve« je prikazan določen datum, ki je povezan z določenimi vrstami omejitev, kot so »Mora se začeti na«, »Mora biti zaključeno do«, »Ne začni pred«, »Začni najpozneje do«, »Ne dokončaj pred« in »Dokončaj najpozneje do«.

Vrsta omejitve (polje z opravili)

Polje »Vrsta omejitve« nudi možnost izbire vrste omejitve, ki jo je mogoče uporabiti pri načrtovanju opravila.

Stik (polje z opravili)

V polju »Stik« je ime posameznika, ki je odgovoren za opravilo.

Stroški (polje z opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Tabela stroškov (polje z opravili)

Polje »Tabela stroškov« nudi možnost izbire tabele stroškov za vire, dodeljeno opravilu.

Odmik stroškov (polje z opravili)

V polju dodelitve »Odmik stroškov« so prikazane razlike med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1 – 10 (polja z opravili)

V polja »Stroški 1–10« je mogoče shraniti podatke o stroških po meri za opravila, vire ali dodelitve.

IUS (polje z opravili)

V polju »IUS« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški (ali stroški v osnovnem načrtu) opravljenega dela in dejanskimi stroški opravljenega dela do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Ustvarjeno (polje z opravili)

V polju »Ustvarjeno« sta datum in čas dodajanja opravila projektu.

Nujno (polje z opravili)

V polju »Nujno« je označeno, ali je v načrtu prostor za zamik opravila ali opravila dodelitve ali če je opravilo treba nujno dokončati.

OS (polje z opravili)

V polju »OS« (odmik stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med predvidenimi stroški in dejanskimi stroški, ki so potrebni za doseg trenutne ravni dela do datuma stanja ali današnjega dne.

OS % (polje z opravili)

V polju »OS %« (odstotek odmika stroškov) je prikazano razmerje med odmikom stroškov (OS) in predvidenimi stroški opravljenega dela (PSOD), izraženo v odstotkih.

Datum 1 – 10 (polja z opravili)

V polja »Datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o datumih opravil, virov ali dodelitev.

Rok (polje z opravili)

V polju »Rok« je prikazan datum, ki ste ga vnesli kot rok opravila. Rok je ciljni datum, ki označuje, kdaj želite, da bo opravilo dokončano.

Zaključek izdelave izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka povezan, polje prikaže zaključek izdelave izdelka načrtovanega končni datum izdelave tega dobavljivega predmeta.
Project Professional le

GUID dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka, povezanih z njim, v polju GUID izdelka prikaže globalno Enolični identifikator (GUID) za to izdelka.
Project Professional le

Ime izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka povezan, polje »Ime izdelka «prikaže ime ali naslov, da izdelka.
Project Professional le

Začetek izdelave izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka povezan, polje »začetek izdelave dobavljivega predmeta «prikaže Načrtovani začetni datum izdelave tega dobavljivega predmeta.
Project Professional le

Vrsta izdelka (polje z opravili)

V polju Vrsta izdelka je označeno, ali trenutnega opravila, ki je povezan izdelka, in ali je to izdelave izdelka je, ki nastanejo zaradi trenutnega opravila, ali s ločeno projekta ali opravil, od katerega je odvisno trenutno opravilo.
Project Professional le

Trajanje (polje z opravili)

V polju »Trajanje« je prikazan celotni razpon aktivnega delovnega časa za opravilo.

Odmik trajanja (polje z opravili)

Polje »Odmik trajanja« vsebuje razliko med trajanjem opravila po osnovnem načrtu in skupnim trajanjem opravila (trenutna ocena).

Trajanje 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje 1–10« so shranjeni podatki o trajanju opravil, virov ali dodelitev.

OKS (polje z opravili)

V polju »OKS« (ocena končnih stroškov) so prikazani pričakovani skupni stroški opravila glede na učinkovitost delovanja do datuma stanja.

Predčasni zaključek (polje z opravili)

V polju »Predčasni zaključek« je najzgodnejši datum, do katerega bi bilo mogoče zaključiti opravilo, temelji pa na datumih predčasnih zaključkov predhodnih in naslednjih opravil, drugih omejitvah in morebitni zakasnitvi izravnavanja.

Predčasni začetek (polje z opravili)

V polju »Predčasni začetek« je najzgodnejši datum, s katerim bi bilo mogoče začeti opravilo, temelji pa na datumih predčasnih začetkov predhodnih in naslednjih opravil in drugih omejitvah.

Metoda prislužene vrednosti (polje z opravili)

Polje »Metoda prislužene vrednosti« nudi možnost izbire ali naj se za izračun predvidenih stroškov opravljenega dela uporabi polje »Odstotek dokončanega« ali polje »Fizični odstotek dokončanega«.

Časovno razporejeno (polje z opravili)

V polju »Časovno razporejeno« je označeno, ali je načrtovanje opravila časovno razporejeno načrtovanje.

Podjetje – stroški 1 – 10 (polja z opravili)

Podjetje stroški 1 – 10 Enterprise polja lahko shranite vse opravila po meri, vir ali dodelitev podatke o stroških, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – datum 1 – 30 (polja z opravili)

Podjetje – datum 1 Enterprise Date30 polja do lahko shranite informacije o kateri koli datum opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – trajanje 1 – 10 (polja z opravili)

Podjetje – trajanje 1 – Enterprise 10 polja lahko shranite informacije o kateri koli trajanje opravila, vira ali dodelitve po meri, kot ga določa skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – zastavica 1 – 20 (polja z opravili)

Podjetje zastavica 1 – 20 podjetje polja lahko shranite informacije o kateri koli zastavico opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – število 1 – 40 (polja z opravili)

Število1 projekta podjetja skozi Enterprise Project Number40 polja lahko shraniti projektu število podatke, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje opravilo oris koda orisa 1 – 30 (polja z opravili)

Podjetje opravilo koda orisa 1 – podjetje opravilo oris Code30 polja vsebujejo alfanumerična koda, ki predstavlja enostavno seznama ali hierarhično strukturo opravil (na primer stroškov računovodstvo kode, ki so povezane z opravili).
Project Professional le

Podjetje – besedilo 1 – 40 (polja z opravili)

Podjetje – besedilo 1 – podjetje Text40 polja lahko shraniti podatke besedilo po meri za opravila, viri ali dodelitve, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja
Project Professionalle

Sporočilo o napaki (polje z opravili)

Polje za sporočilo o napaki se uporablja čarovnika za uvoz virov in čarovnik za uvoz projektov za prikaz napak pri uvažanju podatke o viru in opravil oziroma v strežniku Project Server.
Project Professional le

Predvideno (polje z opravili)

V polju »Predvideno« je označeno, ali je trajanje opravila z zastavico označeno kot predvideno.

Zunanje opravilo (polje z opravili)

V polju »Zunanje opravilo« je označeno, ali je opravilo povezano iz drugega projekta ali izvira iz trenutnega projekta.

Zaključek (polje z opravili)

g>V polju »Končni datum« je prikazan datum načrtovanega zaključka opravil

Časovna rezerva za zaključek (polje z opravili)

V polju »Časovna rezerva za zaključek« je trajanje med datumom predčasnega zaključka in datumom zamude pri zaključku.

Odmik zaključka (polje z opravili)

V polju »Odmik zaključka« je čas, ki predstavlja razliko med končnim datumom opravila po osnovnem načrtu in njegovim trenutnim končnim datumom.

Zaključek 1 – 10 (polje z opravili)

V polja »Končni datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o končnem datumu katerega koli opravila, vira ali dodelitve.

Razmejitev nespremenljivih stroškov (polje z opravili)

V polju »Razmejitev nespremenljivih stroškov« lahko izberete kako in kdaj bodo nespremenljivi stroški zaračunani ali razmejeni od stroškov opravila.

Nespremenljivi stroški (polja z opravili)

V polju »Nespremenljivi stroški« so prikazani stroški opravila, ki niso povezani z viri.

Zastavica 1 – 20 (polja z opravili)

V poljih »Zastavica 1–20« je označeno, ali so opravilo, vir ali dodelitev označeni za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Prosta časovna rezerva (polje z opravili)

V polju »Prosta časovna rezerva« je količina časa, za katero je mogoče opravilo zakasniti, ne da bi zakasnili naslednja opravila.

Združi po povzetku (polje z opravili)

V polju »Združi po povzetku« je označeno, ali je ta vrstica na listu opravil ali virov vrstica povzetka za opravila ali vire, ki so združeni po določeni kategoriji.

Stanje (polje z opravili)

«V polju »stanje «je trenutno stanje ali pogoja, kot so zgodnje ali dokončana, trenutnega opravila, kot je izbrano v tabeli stanja za iskanje, ki je poslana s strežnikom Microsoft Project Server in se lahko spremeni za odražanje organizacije stanje določene mere .
Project Professional le

Skrij stolpec (polje z opravili)

V polju »Skrij stolpec« je označeno, ali naj bodo Gantovi trakovi in koledarske vrstice opravila skriti.

Hiperpovezava (polje z opravili)

V polju »Hiperpovezava« sta prikazana naslov ali pojasnjevalno besedilo hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju »Naslov hiperpovezave« je naslov za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Sklic hiperpovezave (polje z opravili)

V polju »Sklic hiperpovezave« je kombinacija ali spoj polj »Naslov hiperpovezave« in »Podnaslov hiperpovezave«, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju »Podnaslov hiperpovezave« je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje z opravili)

V polju »ID« je številka identifikatorja, ki jo Project samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru, ko jih dodajate v projekt.

Prezri koledar vira (polje z opravili)

V polju »Prezri koledar vira« je označeno, ali se pri načrtovanju opravila upošteva koledarje virov, ki so dodeljeni opravilu.

Prezri opozorila (polje z opravili)

Ko Microsoft Project zazna možne probleme pri načrtovanju ročno načrtovanih opravil, ustvari opozorilo, polje, v katerem je težava pa se rdeče podčrta. V polju »Prezri opozorila« je označeno, ali ste določili, da se indikator opozorila o sporu pri načrtovanju skrije.

Indikatorji (polje z opravili)

V polju »Indikatorji« so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Zamuda pri zaključku (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri zaključku« je zadnji datum, do katerega mora biti opravilo zaključeno, ne da bi zakasnilo zaključek projekta.

Zamuda pri začetku (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri začetku« je zadnji datum, do katerega se mora opravilo začeti, ne da bi zakasnilo zaključek projekta.

Izravnava dodelitev (polje z opravili)

V polju »Izravnaj dodelitve« je označeno, ali lahko funkcija izravnavanja zakasni in razdeli posamezne dodelitve (namesto celotnega opravila) in s tem razreši čezmerne dodelitve.

Izravnavanje lahko razdeli (polje z opravili)

V polju »Izravnavanje lahko razdeli« je označeno, ali lahko funkcija izravnavanja virov povzroči razdelitve preostalega dela v tem opravilu.

Zakasnitev izravnavanja (polje z opravili)

V polju »Zakasnitev izravnavanja« je čas zakasnitve opravila ali dodelitve od datuma predčasnega začetka zaradi izravnavanja virov.

Povezana polja (polje z opravili)

V polju »Povezana polja« je označeno, ali do opravil, virov ali dodelitev obstajajo povezave OLE od drugod v datoteki tega projekta, iz druge Microsoft Office Projectove datoteke ali iz drugega programa.

Označeno (polje z opravili)

V polju »Označeno« je označeno, ali je opravilo označeno za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Mejnik (polje z opravili)

V polju »Mejnik« je označeno, ali je opravilo mejnik.

Ime (polje z opravili)

V polju »Ime« je ime opravila ali vira.

Negativna časovna rezerva (polje z opravili)

V polju »Negativna časovna rezerva« je prikazana količina negativne časovne rezerve za opravilo v pogledu »Gantogram« in označuje čas, ki ga je treba prihraniti, da ne bo prišlo do zakasnitve naslednjih opravil.

Opombe (polje z opravili)

V polje »Opombe« lahko vnesete komentarje o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1 – 20 (polja z opravili)

V polja »Števila 1–20« je mogoče shraniti številčne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje z opravili)

V polju »Predmeti« je število predmetov, ki so priloženi opravilu ali povezani z virom.

Koda orisa 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Koda orisa 1–10« do »Koda orisa 10« je alfanumerična koda, ki jo določite in predstavlja hierarhično strukturo opravil ali virov.

Raven orisa (polje z opravili)

V polju »Raven orisa« je označen zamik opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Številka orisa (polje z opravili)

V polju »Številka orisa« je številka, ki predstavlja mesto opravila v hierarhični strukturi orisa.

Čezmerno dodeljeno (polje z opravili)

V polju »Čezmerno dodeljeno« je označeno, ali je viru dodeljenega več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z opravili)

V polju »Stroški nadur« so prikazani stroški nadur za opravilo, za vir na vseh dodeljenih opravilih ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedeno (polje z opravili)

V polju »Najbolj zaseden« je označen najvišji odstotek ali število enot, ki jih vir opravi za dodelitev ob določenem času.

Odstotek (%) Dokončanje (polje z opravili)

V polju »Odstotek (%) dokončanega« je trenutno stanje opravila, izraženo v odstotkih trajanja opravila, ki je že bilo opravljeno.

Odstotek (%) Dokončanega dela (polje z opravili)

V polju »Odstotek (%) dokončanega dela« je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo v odstotkih že dokončanega dela.

Fizični odstotek (%) Dokončanje (polje z opravili)

V polju »Fizični odstotek (%) dokončanega« je prikazana vnesena vrednost odstotka dokončanega, ki jo je mogoče uporabiti kot alternativo za izračun predvidenih stroškov opravljenega dela (PSOD).

Ograda (polje z opravili)

Opravila ograd so ročno načrtovana opravila, za katera ni dovolj podatkov, da bi jih bilo mogoče načrtovati. Če ročno načrtovano opravilo vnesete brez veljavnega začetnega ali končnega datuma in brez veljavnega trajanja, Microsoft Project določi opravilo v načinu opravila ograde.

Prejšnja opravila (polje z opravili)

V polju »Prejšnja opravila« je seznam ID-jev prejšnjih opravil, od katerih je opravilo odvisno, preden ga je mogoče začeti ali zaključiti.

Vnaprej izravnani zaključek (polje z opravili)

V polju »Vnaprej izravnani zaključek« je končni datum opravila, preden je bilo narejeno izravnavanje virov.

Vnaprej izravnani začetek (polje z opravili)

V polju »Vnaprej izravnani začetek« je začetni datum opravila, preden je bilo narejeno izravnavanje virov.

Prioriteta (polje z opravili)

V polju »Prioriteta« je označena raven pomembnosti, ki jo določite opravilu, ta pa označuje raven izvedljivosti zakasnitve ali razdelitve opravila ali dodelitve med izravnavanjem virov.

Projekt (polje z opravili)

V polju »Projekt« je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

Objavi (polje z opravili)

Polje »objavi «je označeno, ali je trenutno opravilo objavi v strežniku Project Server s preostalimi projekta. Privzeto polje nastavljena na da.
Project Professional le

Ponavljajoče se (polje z opravili)

V polju »Ponavljajoče se« je označeno, ali je opravilo del niza ponavljajočih se opravil.

Redno delo (polje z opravili)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostali stroški (polje z opravili)

V polju »Preostali stroški« so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostalo trajanje (polje z opravili)

V polju »Preostalo trajanje« je prikazan čas, ki je potreben za dokončanje nedokončanega dela opravila.

Preostali stroški nadur (polje z opravili)

V polju »Preostali stroški nadur« so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Preostalo nadurno delo« je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z opravili)

V polju »Preostalo delo« je prikazan čas, na primer delavske ure ali dnevi, ki je še potreben za dokončanje opravila ali niza opravil.

Skupina virov (polje z opravili)

V polju »Skupina virov« so skupine, katerim viri pripadajo.

Začetnice vira (polje z opravili)

V polju »Začetnice vira« so prikazane okrajšave imen virov.

Imena virov (polje z opravili)

V polju »Imena virov« je seznam imen vseh virov, dodeljenih opravilu.

Fonetika virov (polje z opravili)

Polje »Fonetika virov« se uporablja le v japonski različici programa Project.

Vrsta vira (polje z dodelitvami)

V polju »Vrsta vira« je prikazano, ali so viri, ki so dodeljeni temu opravilu, delovni viri ali materialni viri.

Čakanje na odziv (polje z opravili)

V polju »Čakanje na odziv« je prikazano, ali so člani skupine, ki so dodeljeni opravilom, poslali potrditev.

Nadaljevanje (polje z opravili)

V polju »Nadaljevanje« je prikazan datum, s katerim se bo po načrtu nadaljevalo preostalo delo na opravilu, potem ko vnesete napredovanje, na primer »% dokončanega«, »% dokončanega dela«, »Dejansko delo«, »Dejansko trajanje« ali »Dejanski začetni datum«.

Zbiranje (polje z opravili)

Pri podopravilih je v polju »Zbiranje« označeno, ali bodo podatki o podopravilih Gantovih trakov zbrani v opravilno vrstico povzetka.

Načrtovano trajanje (polje z opravili)

V polju »Načrtovano trajanje« je prikazan celoten razpon aktivnega delovnega časa za opravilo, ki je bil vnesen ali ga je izračunal Microsoft Project glede na začetni datum, končni datum, koledarje in druge faktorje načrtovanja.

Načrtovani zaključek (polje z opravili)

V polju »Načrtovani zaključek« je datum, s katerim bi moralo biti po načrtu delo na opravilu dokončano, izračun Microsoft Projecta pa temelji na začetnem datumu, trajanju, odvisnostih, koledarjih in drugih faktorjih načrtovanja.

Načrtovani začetek (polje z opravili)

V polju »Načrtovani začetek« je datum, s katerim bi se moralo po načrtu delo na opravilu začeti, izračun Microsoft Projecta pa temelji na odvisnostih, omejitvah, koledarjih in drugih faktorjih načrtovanja.

IUN (polje z opravili)

V polju »IUN« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški opravljenega dela in predvidenimi stroški (PSOD/PSND).

Začetek (polje z opravili)

V polju »Začetek« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir začeti delo na opravilu.

Časovna rezerva za začetek (polje z opravili)

V polju »Časovna rezerva za začetek« je trajanje med datumoma v poljih »Predčasni začetek« in »Zamuda pri začetku«.

Odmik začetka (polje z opravili)

V polju »Odmik začetka« je čas, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in njegovim trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Začetni datum 1–10« so prikazani podatki o začetnem datumu določenega opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in ločeno shraniti v projektu.

Stanje (polje z opravili)

V polju »Stanje« je označeno trenutno stanje opravila: »Dokončano«, »Po načrtu«, »Zamuja« ali »Prihodnje opravilo«.

Indikator stanja (polje z opravili)

V polju »Indikator stanja« je prikazana ikona, ki predstavlja trenutno stanje opravila.

Upravitelj stanja (polje z opravili)

V polju »Upravitelj stanja« je ime vira podjetja, ki bo prejelo posodobitve stanja trenutnega opravila od virov, ki delajo v programu Microsoft Project Web App.

Ustavitev (polje z opravili)

V polju »Ustavitev« je prikazan datum, ki predstavlja konec dejanskega dela opravila.

Datoteka podprojekta (polje z opravili)

V polju »Datoteka podprojekta« je ime projekta, ki je vstavljen v aktivno datoteko projekta.

Podprojekt samo za branje (polje z opravili)

V polju »Podprojekt samo za branje« je označeno, ali je podprojekt v tem opravilu projekt samo za branje.

Naslednja opravila (polje z opravili)

V polju »Naslednja opravila« je seznam številk ID-jev opravil za naslednja opravila nekega opravila.

Povzetek (polje z opravili)

V polju »Povzetek« je označeno, ali je opravilo naloga s povzetkom.

Napredovanje povzetka (polje z opravili)

V polju »Napredovanje povzetka« je prikazano napredovanje naloge s povzetkom, ki temelji na napredovanju njenih podopravil in na tem, kam so bila ta podopravila načrtovana.

OON (polje z opravili)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OON (polje z opravili)

V polju »Odstotek (%) OON« (odstotek odmika od načrta) je prikazano razmerje med odmikom od načrta (OON) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (PSND), izraženo v odstotkih.

Koledar opravil (polje z opravili)

V polju »Koledar opravil« je seznam vseh koledarjev, ki so na voljo in jih je mogoče uporabiti za opravilo.

GUID koledarja opravil (polje z opravili)

Polje »GUID koledarja opravil« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar opravil v vašem projektu. Vsak koledar opravil ima svoj GUID koledarja opravil.

GUID opravila (polje z opravili)

Polje »GUID opravila« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsako opravilo v projektu.

Način opravila (polje z opravili)

V polju »Način opravila« je označeno, ali je opravilo načrtovano ročno ali samodejno, kar omogoča, da izberete, koliko nadzora želite imeti nad načrtovanjem opravil v projektu. Privzeto so opravila nastavljena na ročno načrtovanje, kjer sami določite začetni datum, končni datum in trajanje.

Ime povzetka opravila (polje z opravili)

«V polju »ime povzetka opravila «je ime povzetka opravila, povezana s posameznega opravila. Na voljo le za naročnike na Project Online.

IUD (polje z opravili)

V polju »IUD« (indeks uspešnopsti dokončanja) je prikazano razmerje med preostalim delom in sredstvi, ki jih je še mogoče porabiti, od datuma stanja.

Čakanje na stanje skupine (polje z opravili)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo o napredovanju dodeljenih opravil, ki ste jo poslali viru.

Besedilo zgoraj (polje z opravili)

V polju »Besedilo zgoraj« je označeno, kje bo ob zbiranju v opravilno vrstico povzetka prikazano besedilo na podopravilih Gantovih trakov.

Besedilo 1 – 30 (polja z opravili)

V polja »Besedilo 10« do »Besedilo 30«je mogoče shraniti besedilne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Skupna časovna rezerva (polje z opravili)

Polje »Skupna časovna rezerva« vsebuje čas, za katerega je mogoče končni datum opravila zakasniti, ne da bi s tem zakasnili končni datum projekta.

Vrsta (polje z opravili)

Polje »Vrsta« nudi možnosti, s katerimi je mogoče nadzirati učinek urejanja, enot dodelitev ali trajanja na izračune v ostalih dveh poljih.

Enolični ID (polje z opravili)

V polju »Enolični ID« je številka, ki jo Project samodejno določi vedno, kadar v trenutnem projektu ustvarite novo opravilo, vir ali dodelitev.

Enolični ID prejšnja opravila (polje z opravili)

V polju »Prejšnja opravila z enoličnim ID-jem« je seznam enoličnih ID-jev prejšnjih opravil, od katerih je odvisno opravilo, preden ga je mogoče začeti ali zaključiti.

Enoličnim ID-jem (polje z opravili)

V polju »Naslednja opravila z enoličnim ID-jem« je seznam enoličnih ID-jev za naslednja opravila določenega opravila.

Potrebna je posodobitev (polje z opravili)

V polju »Potrebna je posodobitev« je označeno, ali je treba zaradi sprememb začetnega datuma, končnega datuma ali dodelitev opravil dodeljenim članom skupine poslati posodobitev strežnika Project Server.

OOZ (polje z opravili)

V polju »OOZ« je prikazan odmik ob zaključku (OOZ), ki je razlika med stroški ob zaključku (SOB) ali stroški po osnovnem načrtu in oceno končnih stroškov (OKS) opravila, vira ali dodelitve opravilu.

Opozorilo (polje z opravili)

V polju »Opozorilo« je označeno, ali je Microsoft Project zaznal morebitni spor pri načrtovanju začetnega datuma, končnega datuma ali trajanja ročno načrtovanega opravila, na primer težavo s povezavo opravila ali datumsko omejitvijo. Podatki z morebitno težavo so podčrtani rdeče. Z desno tipko miške lahko kliknete polje in preberete opozorilo ali predlog o tem, kako izboljšati projekt.

SČD (polje z opravili)

V polju »SČD« so kode strukturirane členitve dela (SČD).

Prejšnja opravila v SČD-ju (polje z opravili)

V polju »Prejšnja opravila v SČD-ju« je seznam kod strukturirane členitve dela (SČD), ki so povezane s prejšnjimi opravili, od katerih je odvisen začetek ali zaključek opravila.

SČD naslednja opravila (polje z opravili)

V polju »Naslednja opravila v SČD-ju« je seznam kod strukturirane členitve dela (SČD), ki so povezani z naslednjimi opravili.

Delo (polje z opravili)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Delovni profil (polje z opravili)

Polje »Delovni profil« nudi možnosti izbire oblike obrisa za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z opravili)

V polju »Odmik dela« je razlika med delom po osnovnem načrtu za opravilo, vir ali dodelitev in trenutno načrtovanim delom.

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejanski nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejanski nespremenljivi stroški« so prikazani dejanski časovno razporejeni stroški opravil brez virov, ki se skozi čas spreminjajo glede na izbrano metodo razmejevanja stroškov.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
polje kumulativnega dela po osnovnem načrtu 0 – 10 (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Kumulativno delo po osnovnem načrtu 0–10« vsebujejo količino časa, ki je načrtovan za vse vire, ki so dodeljeni opravilom, ki so se s časom nabrala, ko je bil osnovni načrt sestavljen.

Novo
polje preostalega kumulativnega dela po osnovnem načrtu 0 – 10 (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Preostalo kumulativno delo po osnovnem načrtu 0–10« vsebujejo preostalo količino časa, načrtovano za vse vire dodeljene opravilom, ko je bil osnovni načrt sestavljen.

Novo
polje Preostala opravila po osnovnem načrtu 0 – 10 (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Preostala opravila po osnovnem načrtu 0–10« vsebujejo število načrtovanih podopravil, ki jih je še treba dokončati na določen dan za nalogo s povzetkom, ko je bil osnovni načrt sestavljen. Vsebujejo tudi število načrtovanih opravil, ki jih je še potrebno dokončati na določen dan za podprojekt, ko je bil osnovni načrt sestavljen.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

Polja »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« hranijo izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

IUS (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »IUS« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški (ali stroški v osnovnem načrtu) opravljenega dela in dejanskimi stroški opravljenega dela do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Novo
polje kumulativnega dejanskega dela (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje »Kumulativno dejansko delo« vsebuje dejansko delo, ki so ga opravili vsi viri dodeljeni opravilom, ki so se s časom nabrala.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški opravila, vira ali dodelitve do današnjega datuma.

Kumulativni odstotek (%) Dokončanje (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativni odstotek (%) dokončanega« so prikazane vrednosti kumulativnega odstotka dokončanega opravila razporejenega skozi čas.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire dodeljene opravilom in ki se je zbral skozi čas.

OS (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

OS % (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »OS %« (odstotek odmika stroškov) je prikazano razmerje med odmikom stroškov (OS) in predvidenimi stroški opravljenega dela (PSOD), izraženo v odstotkih.

Nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Nespremenljivi stroški« so prikazani stroški opravila, ki niso povezani z viri.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Čezmerna dodelitev« je označeno, ali je kateremu od opravilu dodeljenih virov dodeljenega več dela, ali če je viru dodeljenega več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Odstotek (%) Dokončanje (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Odstotek (%) dokončanega« je trenutno stanje opravila, izraženo v odstotkih trajanja opravila, ki je že bilo opravljeno.

Redno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Novo
polje preostalih dejanskih opravil (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje »Preostala dejanska opravila« prikazuje skupno število dejanskih podopravil, ki jih je še treba dokončati za nalogo s povzetkom na določen dan. To polje prikazuje tudi skupno število dejanskih opravil, ki jih je še treba dokončati za podprojekt na določen dan.

Novo
polje preostalega kumulativnega dejanskega dela (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje »Preostalo kumulativno dejansko delo« vsebuje delo, ki ga je še vedno treba dokončati pri opravilu ali ki ga mora dokončati vir, ki je dodeljen opravilu.

Novo
polje preostalega kumulativnega dela (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Preostalo kumulativno delo« vsebujejo preostalo količino časa, načrtovanega za vse vire, ki so dodeljeni opravilom, ki so se s časom nabrala.

Novo
»preostala opravila «(polje s časovno razporejenimi opravili)

Polje »Preostala opravila« prikazuje skupno število načrtovanih podopravil, ki jih je še treba dokončati za nalogo s povzetkom na določen dan. Polje »Preostala opravila« prikazuje tudi skupno število načrtovanih opravil, ki jih je še treba dokončati za podprojekt na določen dan.

IUN (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »IUN« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški opravljenega dela in predvidenimi stroški (PSOD/PSND).

OON (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OON (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Odstotek (%) OON« (odstotek odmika od načrta) je prikazano razmerje med odmikom od načrta (OON) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (PSND), izraženo v odstotkih.

Delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Razmejitev pri (polje z viri)

Polje »Razmejitev pri« nudi možnosti izbire kako in kdaj bodo standardni in nadurni stroški vira zaračunani ali razmejeni od stroškov opravila.

Dejanski stroški (polje z viri)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejanski končni datum (polje z viri)

V polju »Dejanski končni datum« je prikazan datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z viri)

V polju »Dejanski stroški nadur« so prikazani stroški, ki so nastali zaradi nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili.

Dejansko nadurno delo (polje z viri)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejanski začetni datum (polje z viri)

V polju »Dejanski začetek« sta prikazana datum in čas, ko se je opravilo ali dodelitev dejansko začela, na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z viri)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje z viri)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Dodelitev (polje z viri)

V polju »Dodelitev« je označeno, da je to vrstica dodelitve in ne vrstica opravila ali vira.

Zakasnitev dodelitve (polje z viri)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ki mora preteči, preden lahko vir začne z delom na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« podatki niso dejansko prikazani, ampak le omogočajo razpoložljivost podatkov v ustreznih poljih »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polje z viri)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, v kolikšni meri so dodeljeni viri razporejeni opravilu.

Na voljo od (polje z viri)

V polju »Na voljo od« je prikazan začetni datum, od katerega je vir na voljo za delo po enotah, določenih za trenutno obdobje.

Na voljo do (polje z viri)

V polju »Na voljo do« je prikazan končni datum, do katerega je vir na voljo za delo po enotah, določenih za trenutno obdobje.

Osnovni koledar (polje z viri)

V polju »Osnovni koledar« je označeno, kateri koledar je osnovni koledar vira.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Zaključek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum zaključka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Začetek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum začetka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

Polja »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« hranijo izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Zaključek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Zaključek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi zaključka dodelitev opravil ali virov v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi začetka dodelitev opravil v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 polja

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje z viri)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z viri)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Proračun (polje z viri)

Polje »Proračun« je namenjeno za ogledovanje ali spreminjanje nastavitve, s katero je delovni, materialni ali stroškovni vir predvideni vir, se pravi vir, katerega delo, material ali stroške je treba spremljati v projektu.

Predvideni stroški (polje z viri)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo (polje z viri)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Izravnava (polje z viri)

V polju »Izravnava je mogoča« je označeno, ali je izravnava vira mogoče

Koda (polje z viri)

V polju »Koda« je kode, okrajšave ali številke, ki jih želite vnesti kot del podatkov o viru.

Potrjeno (polje z viri)

V polju »Potrjeno« je označeno, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Stroški na uporabo (polje z viri)

Pri delovnih virih (ljudje in oprema) so v polju »Stroški na uporabo« prikazani stroški, ki se zaračunajo ob vsaki uporabi vira. Polje je dodano vsakokrat, ko je opravilu dodeljena enota delovnega vira.

Tabela stroškov (polje z viri)

Polje »Tabela stroškov« nudi možnost izbire tabele stroškov za vire, dodeljeno opravilu.

Vrsta stroškov (polje vira)

Stroški vrsta polja prikaže vrste stroškov, kot izbrano v tabeli vrsta stroškov za iskanje, ki pošiljajo s strežnikom Microsoft Project Server in se lahko spremeni, da odražajo organizacije stroški določene vrste.
Project Professional le

Odmik stroškov (polje z viri)

V polju »Odmik stroškov« so prikazane razlike med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1 – 10 (polja z viri)

V polja »Stroški 1–10« je mogoče shraniti podatke o stroških po meri za opravila, vire ali dodelitve.

Ustvarjeno (polje z viri)

V polju »Ustvarjeno« sta datum in ura, ko je bil vir dodan projektu.

OS (polje z viri)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Datum 1 – 10 (polja z viri)

V polja »Datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o datumih opravil, virov ali dodelitev.

Privzeti lastnik dodelitve (polje z viri)

V polju privzeti lastnik dodelitve ime podjetja uporabnika, ki je odgovoren za vnos stanja navedene dodelitve.
Project Professional le

Trajanje 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Trajanje 1–10« so shranjeni podatki o trajanju opravil, virov ali dodelitev.

E-poštni naslov (polje z viri)

V polju »E-poštni naslov« je e-poštni naslov vira.

Podjetje (polje z viri)

V polju »Podjetje« je prikazano, ali je vir iz zaloge virov podjetja (Da) ali iz zaloge lokalnih virov (Ne).

Osnovni koledar podjetja (polje z viri)

V polju »Osnovni koledar podjetja« je označeno, ali je vir dodeljen osnovnemu koledarju iz globalne predloge podjetja.

Podjetje – stroški 1 – 10 (polja z viri)

Podjetje stroški 1 – 10 Enterprise polja lahko shranite vse opravila po meri, vir ali dodelitev podatke o stroških, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – datum 1 – 30 (polja z viri)

Podjetje – datum 1 Enterprise Date30 polja do lahko shranite informacije o kateri koli datum opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – trajanje 1 – 10 (polja z viri)

Podjetje – trajanje 1 – Enterprise 10 polja lahko shranite informacije o kateri koli trajanje opravila, vira ali dodelitve po meri, kot ga določa skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – zastavica 1 – 20 (polja z viri)

Podjetje zastavica 1 – 20 podjetje polja lahko shranite informacije o kateri koli zastavico opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – število 1 – 40 (polja z viri)

Število1 projekta podjetja skozi Enterprise Project Number40 polja lahko shraniti projektu število podatke, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Zahtevane vrednosti podjetja (polje z viri)

Polje »zahtevane vrednosti podjetja «je označeno, ali vir vsebuje ustrezne zahtevane vrednosti za Project Server 2013.

Enterprise Resource orisa 1 – 29 (polja z viri)

Enterprise Resource koda orisa 1 – Enterprise Resource oris Code29 polja vsebujejo alfanumerična koda, ki predstavlja enostavno seznama ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali delo kode).
Project Professional le

Član skupine podjetja (polje z viri)

Ko je odprtih več projektov podjetja, so v pogledih virov prikazani vsi viri iz vseh odprtih projektov iste različice (na primer vse objavljene različice odprtih projektov).

Podjetje – besedilo 1 – 40 (polja z viri)

Podjetje – besedilo 1 – podjetje Text40 polja lahko shraniti podatke besedilo po meri za opravila, viri ali dodelitve, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja
Project Professionalle

Enolični ID podjetja (polje z viri)

Viri podjetja so na voljo vsem projektom v programu Project Server.

Sporočilo o napaki (polje z viri)

Polje za sporočilo o napaki se uporablja čarovnika za uvoz virov in čarovnik za uvoz projektov za prikaz napak pri uvažanju podatke o viru in opravil oziroma v strežniku Project Server.
Project Professional le

Zaključek 1 – 10 (polja z viri)

V polja »Končni datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o končnem datumu katerega koli opravila, vira ali dodelitve.

Končni datum (polje z viri)

V polju »Dokončano« je prikazan datum, ko mora vir dokončati delo na vseh dodeljenih opravilih.

Zastavica 1 – 20 (polja z viri)

V polju »Zastavica 1–20« je označeno, ali so opravilo, vir ali dodelitev označeni za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Splošno (polje z viri)

V polju »Splošno« je označeno, ali je vir splošen ali ne.

Skupine (polje z viri)

V polju »Skupina« je ime skupine, kateri vir pripada.

Združi po povzetku (polje z viri)

V polju »Združi po povzetku« je označeno, ali je ta vrstica na listu opravil ali virov vrstica povzetka za opravila ali vire, ki so združeni po določeni kategoriji.

Hiperpovezava (polje z viri)

V polju »Hiperpovezava« sta prikazana naslov ali pojasnjevalno besedilo hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z viri)

V polju »Naslov hiperpovezave« je naslov za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Sklic hiperpovezave (polje z viri)

V polju »Sklic hiperpovezave« je kombinacija ali spoj polj »Naslov hiperpovezave« in »Podnaslov hiperpovezave«, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z viri)

V polju »Podnaslov hiperpovezave« je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje z viri)

V polju »ID« je številka identifikatorja, ki jo Project samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru, ko jih dodajate v projekt.

Uvoz (polje z viri)

«Polje »Uvozi «določa, ali naj bo vir uvoženi v Project Server kot vir podjetja. To je del čarovnika za uvoz virov.
Project Professional le

Neaktivno (polje z viri)

Viri podjetja niso izbrisani. Namesto tega lahko uporabnik s skrbniškimi pravicami njihovo stanje spremeni v neaktivno.

Indikatorji (polje z viri)

V polju »Indikatorji« so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Začetnice (polje z viri)

V polju »Začetnice« je prikazana okrajšava imena vira.

Zakasnitev izravnavanja (polje z viri)

V polju »Zakasnitev izravnavanja« je čas zakasnitve opravila ali dodelitve od datuma predčasnega začetka zaradi izravnavanja virov.

Povezana polja (polje z viri)

V polju »Povezana polja« je označeno, ali do opravil, virov ali dodelitev obstajajo povezave OLE od drugod v datoteki tega projekta, iz druge Microsoft Office Projectove datoteke ali iz drugega programa.

Oznaka materiala (polje z viri)

V polju »Oznaka materiala« je merska enota, ki jo vnesete za materialne vire, na primer tone, škatle ali kubični metri.

Največje dovoljeno število enot (polje z viri)

V polju »Največ enot« je največji odstotek ali število enot, ki predstavljajo največjo zmogljivost, za katero je vir na voljo in lahko dokonča opravilu med trenutnim obdobjem.

Ime (polje z viri)

V polju »Ime« je ime opravila ali vira.

Opombe (polje z viri)

V polje »Opombe« lahko vnesete komentarje o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1 – 20 (polja z viri)

V polja »Števila 1–20« je mogoče shraniti številčne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje z viri)

V polju »Predmeti« je število predmetov, ki so priloženi opravilu ali povezani z virom.

Koda orisa 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Koda orisa 1–10« do »Koda orisa 10« je alfanumerična koda, ki jo določite in predstavlja hierarhično strukturo opravil ali virov.

Čezmerno dodeljeno (polje z viri)

V polju »Čezmerno dodeljeno« je označeno, ali je viru dodeljenega več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z viri)

V polju »Stroški nadur« so prikazani stroški nadur za opravilo, za vir na vseh dodeljenih opravilih ali za dodelitev vira.

Tarifa za nadure (polje z viri)

V polju »Tarifa za nadure« so prikazane tarife za plačilo nadur, ki jih vir opravi.

Nadurno delo (polje z viri)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedeno (polje z viri)

V polju »Najbolj zasedeno« je najvišji odstotek ali število enot, za katere je vir dodeljen opravilu ob določenem času.

Odstotek (%) Dokončanega dela (polje z viri)

V polju »Odstotek (%) dokončanega dela« je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo v odstotkih že dokončanega dela.

Fonetika (polje z viri)

Polje »Fonetika« se uporablja le v japonski različici programa Project.

Projekt (polje z viri)

V polju »Projekt« je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

SČV (polje z viri)

V polju »SČV« je strukturirana členitev virov, poznana tudi pod imenom strukturirana členitev uporabnikov.

Redno delo (polje z viri)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostali stroški (polje z viri)

V polju »Preostali stroški« so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje z viri)

V polju »Preostali stroški opravil« so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z viri)

V polju »Preostalo nadurno delo« je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z viri)

V polju »Preostalo delo« je prikazan čas, na primer delavske ure ali dnevi, ki je še potreben za dokončanje opravila ali niza opravil.

GUID koledarja vira (polje z viri)

V polju »GUID koledarja vira« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar vira v projektu. Noben koledar virov si ne deli z drugim istega GUID-a koledarja vira.

Oddelki virov (polje z viri)

Oddelki virov polje prikazano ime oddelek, s katero je povezan, kot je izbran v oddelku za iskanje tabele, ki je poslana s strežnikom Microsoft Project Server in se lahko spremeni za odražanje organizacije samo izbranega vira imena oddelkov.
Project Professional le

GUID vira (polje z viri)

V polju »GUID vira« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak vir v projektu. Noben vir si ne deli z drugim istega GUID-a vira.

Čakanje na odziv (polje z viri)

V polju »Čakanje na odziv« je prikazano, ali so člani skupine, ki so dodeljeni opravilom, poslali potrditev.

Standardna tarifa (polje z viri)

V polju »Standardna tarifa« so prikazane tarife za plačilo rednega nenadurnega dela, ki ga vir opravi.

Začetek (polje z viri)

V polju »Začetek« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir začeti delo na opravilu.

Začetek 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Začetni datum 1–10« so prikazani podatki o začetnem datumu določenega opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in ločeno shraniti v projektu.

Povzetek (polje z viri)

V polju »Povzetek« je označeno, ali so podatki o dodelitvah za vire, uporabljeni v trenutnem projektu, iz trenutno odprtega projekta ali iz drugega projekta, ki uporablja iste vire.

OON (polje z viri)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Skupina za skupinske dodelitve (polje z viri)

Skupina za skupinske dodelitve polju je prikazano, ali je trenutni vir skupine virov.
Project Professional le

Ime povzetka opravila (polje z viri)

V polju »Ime povzetka opravila« so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

Čakanje na stanje skupine (polje z viri)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo o napredovanju dodeljenih opravil, ki ste jo poslali viru.

Besedilo 1 – 30 (polja z viri)

V polja »Besedilo 10« do »Besedilo 30«je mogoče shraniti besedilne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Vrsta (polje z viri)

Polje »Vrsta« nudi možnosti, s katerimi je mogoče nadzirati učinek urejanja, enot dodelitev ali trajanja na izračune v ostalih dveh poljih.

Enolični ID (polje z viri)

V polju »Enolični ID« je številka, ki jo Project samodejno določi vedno, kadar v trenutnem projektu ustvarite novo opravilo, vir ali dodelitev.

Potrebna je posodobitev (polje z viri)

V polju »Potrebna je posodobitev« je označeno, ali je treba zaradi sprememb začetnega datuma, končnega datuma ali dodelitev opravil dodeljenim članom skupine poslati posodobitev strežnika Project Server.

OOZ (polje z viri)

V polju »OOZ« je prikazan odmik ob zaključku (OOZ), ki je razlika med stroški ob zaključku (SOB) ali stroški po osnovnem načrtu in oceno končnih stroškov (OKS) opravila, vira ali dodelitve opravilu.

Uporabniški račun sistema Windows (polje z viri)

V polju »Uporabniški račun sistema Windows« je uporabniško ime za sistem Microsoft Windows, ki ga vnesete za delovni vir.

Delo (polje z viri)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Delovni profil (polje z viri)

Polje »Delovni profil« nudi možnosti izbire oblike obrisa za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z viri)

V polju »Odmik dela« je razlika med delom po osnovnem načrtu za opravilo, vir ali dodelitev in trenutno načrtovanim delom.

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
polje kumulativnega dela po osnovnem načrtu 0 – 10 (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Kumulativno delo po osnovnem načrtu 0–10« vsebujejo količino časa, ki je načrtovan za vse vire, ki so dodeljeni opravilom, ki so se s časom nabrala, ko je bil osnovni načrt sestavljen.

Novo
polje preostalega kumulativnega dela po osnovnem načrtu 0 – 10 (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Preostalo kumulativno delo po osnovnem načrtu 0–10« vsebujejo preostalo količino časa, načrtovano za vse vire dodeljene opravilom, ko je bil osnovni načrt sestavljen.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

Polja »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« hranijo izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Predvideni vir

Stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Novo
polje kumulativnega dejanskega dela (polje s časovno razporejenimi viri)

Polje »Kumulativno dejansko delo« vsebuje dejansko delo, ki so ga opravili vsi viri dodeljeni opravilom, ki so se s časom nabrala.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški opravila, vira ali dodelitve do današnjega datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire dodeljene opravilom in ki se je zbral skozi čas.

OS (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Čezmerna dodelitev« je označeno, ali je kateremu od opravilu dodeljenih virov dodeljenega več dela, ali če je viru dodeljenega več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedene enote (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Najbolj zasedene enote« je odstotek ali število enot, ki jim je vir kadarkoli dodeljen za opravilo in so razporejene skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Odstotek (%) dodelitve« je odstotek, ki predstavlja skupno kapaciteto vira, ki je dodeljena opravilom.

Redno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju redno delo je prikazana skupna količina posebne zračne opraviti viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Preostala razpoložljivost« je preostali čas, v katerem bo vir na voljo za delo.

Novo
polje preostalega kumulativnega dejanskega dela (polje s časovno razporejenimi viri)

Polje »Preostalo kumulativno dejansko delo« vsebuje delo, ki ga je še vedno treba dokončati pri opravilu ali ki ga mora dokončati vir, ki je dodeljen opravilu.

Novo
polje preostalega kumulativnega dela (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Preostalo kumulativno delo« vsebujejo preostalo količino časa, načrtovanega za vse vire, ki so dodeljeni opravilom, ki so se s časom nabrala.

OON (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Razpoložljivost enote (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Razpoložljivost enote« je odstotek ali število enot, ki jih lahko vir opravi na katerem koli opravilu med določenim obdobjem in so razporejeni v določenem obdobju.

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Razpoložljivost dela (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Razpoložljivost dela« je največja količina časa, v katerem je delovni vir na voljo za načrtovanje dela med katerim koli določenim obdobjem in je razporejen skozi čas.

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejanski končni datum (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski končni datum« je prikazan datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski stroški nadur« so prikazani stroški, ki so nastali zaradi nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili.

Dejansko nadurno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejanski začetni datum (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski začetek« sta prikazana datum in čas, ko se je opravilo ali dodelitev dejansko začela, na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z dodelitvami)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje z dodelitvami)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Dodelitev (polje z dodelitvami)

V polju »Dodelitev« je označeno, da je to vrstica dodelitve in ne vrstica opravila ali vira.

Zakasnitev dodelitve (polje z dodelitvami)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ki mora preteči, preden lahko vir začne z delom na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« podatki niso dejansko prikazani, ampak le omogočajo razpoložljivost podatkov v ustreznih poljih »Zakasnitev dodelitve«.

Lastnik dodelitve (polje z dodelitvami)

«Polje »lastnik dodelitve «vsebuje ime uporabnika, ki je odgovoren za vnos stanja v Project Web App za trenutno dodelitev.
Project Professional le

Enote dodelitev (polje z dodelitvami)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, v kolikšni meri so dodeljeni viri razporejeni opravilu.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Zaključek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum zaključka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Začetek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum začetka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

Polja »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« hranijo izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 0 – 10 (polja z dodelitvami)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira datume načrtovanih zaključkov opravil in dodelitev in jih shrani v polja »Predvideni zaključek po osnovnem načrtu« (»Predvideni zaključek po osnovnem načrtu« ali od »Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 1« do »Predvideni zaključek po osnovnem načrtu 10«). To velja, če so opravila ročno ali samodejno načrtovana.

Predvideni začetek po osnovnem načrtu 0 – 10 (polja z dodelitvami)

Ko nastavite osnovni načrt, Microsoft Project kopira datume načrtovanih začetkov opravil in dodelitev in jih shrani v polja »Predvideni začetek po osnovnem načrtu« (»Predvideni začetek po osnovnem načrtu« ali od »Predvideni začetek po osnovnem načrtu 1« do »Predvideni začetek po osnovnem načrtu 10«). To velja, če so opravila ročno ali samodejno načrtovana.

Zaključek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Zaključek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi zaključka dodelitev opravil ali virov v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi začetka dodelitev opravil v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje z dodelitvami)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z dodelitvami)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje z dodelitvami)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo (polje z dodelitvami)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Potrjeno (polje z dodelitvami)

V polju »Potrjeno« je označeno, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z dodelitvami)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Tabela stroškov (polje z dodelitvami)

Polje »Tabela stroškov« nudi možnost izbire tabele stroškov za vire, dodeljeno opravilu.

Odmik stroškov (polje z dodelitvami)

V polju dodelitve »Odmik stroškov« so prikazane razlike med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V polja »Stroški 1–10« je mogoče shraniti podatke o stroških po meri za opravila, vire ali dodelitve.

Nujno (polje z dodelitvami)

V polju »Nujno« je označeno, ali je v načrtu prostor za zamik opravila ali opravila dodelitve ali če je opravilo treba nujno dokončati.

OS (polje z dodelitvami)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Datum 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V polja »Datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o datumih opravil, virov ali dodelitev.

Trajanje 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Trajanje 1–10« so shranjeni podatki o trajanju opravil, virov ali dodelitev.

Podjetje – stroški 1 – 10 (polja z dodelitvami)

Podjetje stroški 1 – 10 Enterprise polja lahko shranite vse opravila po meri, vir ali dodelitev podatke o stroških, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – datum 1 – 30 (polja z dodelitvami)

Podjetje – datum 1 Enterprise Date30 polja do lahko shranite informacije o kateri koli datum opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – trajanje 1 – 10 (polja z dodelitvami)

Podjetje – trajanje 1 – Enterprise 10 polja lahko shranite informacije o kateri koli trajanje opravila, vira ali dodelitve po meri, kot ga določa skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – zastavica 1 – 20 (polja z dodelitvami)

Podjetje zastavica 1 – 20 podjetje polja lahko shranite informacije o kateri koli zastavico opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Podjetje – število 1 – 40 (polja z dodelitvami)

Število1 projekta podjetja skozi Enterprise Project Number40 polja lahko shraniti projektu število podatke, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Project Professional le

Enterprise Resource orisa 1 – 29 (polja z dodelitvami)

Enterprise Resource koda orisa 1 – Enterprise Resource oris Code29 polja vsebujejo alfanumerična koda, ki predstavlja enostavno seznama ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali delo kode).
Project Professional le

Podjetje – besedilo 1 – 40 (polja z dodelitvami)

Podjetje – besedilo 1 – podjetje Text40 polja lahko shraniti podatke besedilo po meri za opravila, viri ali dodelitve, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja
Project Professionalle

Končni datum (polje z dodelitvami)

V polju »Končni datum« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir dokončati delo na opravilu.

Odmik zaključka (polje z dodelitvami)

V polju »Odmik zaključka« je čas, ki predstavlja razliko med končnim datumom opravila po osnovnem načrtu in njegovim trenutnim končnim datumom.

Zaključek 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V polja »Končni datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o končnem datumu katerega koli opravila, vira ali dodelitve.

Zastavica 1 – 20 (polja z dodelitvami)

V poljih »Zastavica 1–20« je označeno, ali so opravilo, vir ali dodelitev označeni za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Hiperpovezava (polje z dodelitvami)

V polju »Hiperpovezava« sta prikazana naslov ali pojasnjevalno besedilo hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z dodelitvami)

V polju »Naslov hiperpovezave« je naslov za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Sklic hiperpovezave (polje z dodelitvami)

V polju »Sklic hiperpovezave« je kombinacija ali spoj polj »Naslov hiperpovezave« in »Podnaslov hiperpovezave«, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z dodelitvami)

V polju »Podnaslov hiperpovezave« je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Zakasnitev izravnavanja (polje z dodelitvami)

V polju »Zakasnitev izravnavanja« je čas zakasnitve opravila ali dodelitve od datuma predčasnega začetka zaradi izravnavanja virov.

Povezana polja (polje z dodelitvami)

V polju »Povezana polja« je označeno, ali do opravil, virov ali dodelitev obstajajo povezave OLE od drugod v datoteki tega projekta, iz druge Microsoft Office Projectove datoteke ali iz drugega programa.

Opombe (polje z dodelitvami)

V polje »Opombe« lahko vnesete komentarje o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1 – 20 (polja z dodelitvami)

V polja »Števila 1–20« je mogoče shraniti številčne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Raven orisa (polje z dodelitvami)

V polju »Raven orisa« je označeno mesto opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Čezmerno dodeljeno (polje z dodelitvami)

V polju »Čezmerno dodeljeno« je označeno, ali je viru dodeljenega več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z dodelitvami)

V polju »Stroški nadur« so prikazani stroški nadur za opravilo, za vir na vseh dodeljenih opravilih ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedeno (polje z dodelitvami)

V polju »Najbolj zasedeno« je najvišji odstotek ali število enot, za katere je vir dodeljen opravilu ob določenem času.

Odstotek (%) Dokončanega dela (polje z dodelitvami)

V polju »Odstotek (%) dokončanega dela« je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo v odstotkih že dokončanega dela.

Prioriteta (polje z dodelitvami)

V polju »Prioriteta« je označena raven pomembnosti, ki jo določite opravilu, ta pa označuje raven izvedljivosti zakasnitve ali razdelitve opravila ali dodelitve med izravnavanjem virov.

Projekt (polje z dodelitvami)

V polju »Projekt« je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

SČV (polje z dodelitvami)

V polju »SČV« je strukturirana členitev virov, poznana tudi pod imenom strukturirana členitev uporabnikov.

Redno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostali stroški (polje z dodelitvami)

V polju »Preostali stroški« so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje z dodelitvami)

V polju »Preostali stroški opravil« so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Preostalo nadurno delo« je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z dodelitvami)

V polju »Preostalo delo« je prikazan čas, na primer delavske ure ali dnevi, ki je še potreben za dokončanje opravila ali niza opravil.

Zahteva/povpraševanje (polje z dodelitvami)

Polje »Zahteva/Povpraševanje« nudi možnosti izbire načina dodeljevanja virov s čarovnikom za nadomeščanje virov.

Skupina virov (polje z dodelitvami)

V polju »Skupina virov« so skupine, katerim viri pripadajo.

ID vira (polje z dodelitvami)

V polju »ID vira« je številka identifikatorja, ki jo Project dodeli posameznemu viru.

Začetnice vira (polje z dodelitvami)

V polju »Začetnice vira« so prikazane okrajšave imen virov.

Ime vira (polje z dodelitvami)

V polju »Ime vira« je ime vira, ki mu dodelitev pripada.

Vrsta vira (polje z dodelitvami)

V polju »Vrsta vira« je označeno, ali je vir za to dodelitev delovni vir ali materialni vir.

Čakanje na odziv (polje z dodelitvami)

V polju »Čakanje na odziv« je prikazano, ali so člani skupine, ki so dodeljeni opravilom, poslali potrditev.

Začetek (polje z dodelitvami)

V polju »Začetek« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir začeti delo na opravilu.

Odmik začetka (polje z dodelitvami)

V polju »Odmik začetka« je čas, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in njegovim trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Začetni datum 1–10« so prikazani podatki o začetnem datumu določenega opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in ločeno shraniti v projektu.

OON (polje z dodelitvami)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

ID opravila (polje z dodelitvami)

V polju »ID opravila« je številka, ki jo Project dodeli posameznemu opravilu, ko ga dodate v projekt.

Ime opravila (polje z dodelitvami)

V polju »Ime opravila« je ime opravila, ki mu dodelitve pripada.

Številka orisa opravila (polje z dodelitvami)

V polju »Številka orisa opravila« je število, ki predstavlja mesto povezanih opravil v hierarhični okvirni strukturi.

Ime povzetka opravila (polje z dodelitvami)

V polju »Ime povzetka opravila« so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

Čakanje na stanje skupine (polje z dodelitvami)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo o napredovanju dodeljenih opravil, ki ste jo poslali viru.

Besedilo 1 – 30 (polja z dodelitvami)

V polja »Besedilo 10« do »Besedilo 30«je mogoče shraniti besedilne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Enolični ID (polje z dodelitvami)

V polju »Enolični ID« je številka, ki jo Project samodejno določi vedno, kadar v trenutnem projektu ustvarite novo opravilo, vir ali dodelitev.

Potrebna je posodobitev (polje z dodelitvami)

V polju »Potrebna je posodobitev« je označeno, ali je treba zaradi sprememb začetnega datuma, končnega datuma ali dodelitev opravil dodeljenim članom skupine poslati posodobitev strežnika Project Server.

OOZ (polje z dodelitvami)

V polju »OOZ« je prikazan odmik ob zaključku (OOZ), ki je razlika med stroški ob zaključku (SOB) ali stroški po osnovnem načrtu in oceno končnih stroškov (OKS) opravila, vira ali dodelitve opravilu.

SČD (polje z dodelitvami)

V polju »SČD« so kode strukturirane členitve dela (SČD), ki so alfanumerične kode, s katerimi lahko predstavite mesto povezanega opravila v hierarhični strukturi projekta.

Delo (polje z dodelitvami)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Delovni profil (polje z dodelitvami)

Polje »Delovni profil« nudi možnosti izbire oblike obrisa za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z dodelitvami)

V polju »Odmik dela« je razlika med delom po osnovnem načrtu za opravilo, vir ali dodelitev in trenutno načrtovanim delom.

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
polje kumulativnega dela po osnovnem načrtu 0 – 10 (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polja »Kumulativno delo po osnovnem načrtu 0–10« vsebujejo količino časa, ki je načrtovan za vse vire, ki so dodeljeni opravilom, ki so se s časom nabrala, ko je bil osnovni načrt sestavljen.

Novo
polje preostalega kumulativnega dela po osnovnem načrtu 0 – 10 (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polja »Preostalo kumulativno delo po osnovnem načrtu 0–10« vsebujejo preostalo količino časa, načrtovano za vse vire dodeljene opravilom, ko je bil osnovni načrt sestavljen.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

Polja »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« hranijo izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Novo
polje kumulativnega dejanskega dela (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polje »Kumulativno dejansko delo« vsebuje dejansko delo, ki so ga opravili vsi viri dodeljeni opravilom, ki so se s časom nabrala.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški opravila, vira ali dodelitve do današnjega datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire dodeljene opravilom in ki se je zbral skozi čas.

OS (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Čezmerna dodelitev« je označeno, ali je kateremu od opravilu dodeljenih virov dodeljenega več dela, ali če je viru dodeljenega več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedene enote (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Najbolj zasedene enote« je odstotek ali število enot, ki jim je vir kadarkoli dodeljen za opravilo in so razporejene skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Odstotek (%) dodelitve« je odstotek, ki predstavlja skupno kapaciteto vira, ki je dodeljena opravilom.

Redno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Preostala razpoložljivost« je preostali čas, v katerem bo vir na voljo za delo.

Novo
polje preostalega kumulativnega dejanskega dela (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polje »Preostalo kumulativno dejansko delo« vsebuje delo, ki ga je še vedno treba dokončati pri opravilu ali ki ga mora dokončati vir, ki je dodeljen opravilu.

Novo
polje preostalega kumulativnega dela (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polja »Preostalo kumulativno delo« vsebujejo preostalo količino časa, načrtovanega za vse vire, ki so dodeljeni opravilom, ki so se s časom nabrala.

OON (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2013.

Polje

Opis

Območja na katera vpliva predlog (polje s projektom)

Primeri območja, ki bi lahko vpliva predlog, kot je izbran v vplivali na območja za iskanje tabele, ki je poslana s strežnikom Microsoft Project Server in se lahko spremeni za odražanje organizacije določenih območij vsebuje polje vplivali na območja. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Predpostavke (polje s projektom)

V polju predpostavke ključne predpostavke za trenutni predlog. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Podjetja, ki zahteva (polje s projektom)

Polja podjetja potrebujete se uporablja za določanje podjetja zahteva za predlog. Ko dodate podatke, se prepričajte, da bodo čim bolj. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Potrjeni Načrtovani končni datum (polje s projektom)

Potrjeni Načrtovani končni datum polje določa končni datum projekta potrjen v postopku izbire portfelja pri analizi omejitev virov.
Project Professional le

Potrjeni Načrtovani začetni datum (polje s projektom)

Polje »potrjeni Načrtovani začetni datum «je prikazan začetni datum projekta, ki je potrjen v postopku izbire portfelja pri analizi omejitev virov.
Project Professional le

Potrjena odločitev o izbiri portfelja (stroški) (polje s projektom)

Potrjene odločitev o izbiri portfelja (stroški) je prikazana rezultat analiza omejitve stroškov projekta. Izberete lahko izbrane, počiščena, prisilna – v/iz, ali Forced-In/Out po meri.
Project Professional le

Potrjena odločitev o izbiri portfelja (urnik) (polje s projektom)

Potrjene odločitev o izbiri portfelja (urnik) polju je prikazan datum potrditve postopka izbire portfelja bil določen pri analizi omejitev urnik.
Project Professional le

Portfelja izbor datum potrjene odločitve o (stroški) (polje s projektom)

Polje »Datum potrjene izbiri portfelja odločitev (stroški) «je prikazan datum potrditve postopka izbire portfelja bil določen pri analizi omejitev stroškov.
Project Professional le

Portfelja izbor datum potrjene odločitve o (urnik) (polje s projektom)

Datum potrjene izbiri portfelja odločitev (urnik) je prikazana rezultat analizi omejitev za načrtovanje projekta. Izberete lahko izbrane, počiščena, prisilna – v/iz, ali Forced-In/Out po meri.
Project Professional le

Predlog o skladnosti s predpisi (polje s projektom)

Predlog o skladnosti s predpisi polje označeno, ali predlog za projekt, ki vam pomaga, da ustrezajo skladnost s predpisi cilj, to pomeni, ali projekt zahteva zakonodaja, uredbi ali druge zahteve.
Project Professional le

Cilji (polje s projektom)

V polju ciljev izmeriti ciljev predlog. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Datum analize po izvedbi (polje s projektom)

Datuma analize po izvedbi polje označuje, če po izvedbi srečanja je bil ali bo potekala. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Po izvedbi opombe (polje s projektom)

Objava zapiskov za pregled izvajanja polje Shrani pregled zapiski s srečanja ali povezavo do srečanja opomb publikacije po izvedbi pregled. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Primarni cilji (polje s projektom)

Primarni cilji polju primarni cilji za trenutni predlog, kot je izbran v osnovni cilj iskanje tabele, ki je poslana s strežnikom Microsoft Project Server in se lahko spremeni za odražanje določenim ciljem organizacije izjave. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Projektni oddelki (polje s projektom)

Projektni oddelki polju Ime oddelek, s katero je povezan, kot je izbran v oddelku za iskanje tabele, ki je poslana s strežnikom Microsoft Project Server in se lahko spremeni za odražanje organizacije samo izbrane projekta imena oddelkov.
Project Professional le

Stroški predloga (polje s projektom)

Stroški predloga polja Shrani predvidenih stroškov za predlagani projekt. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Predlagani končni datum (polje s projektom)

V polju Predlagani končni datum predvidenega končni datum za trenutni predlog. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Predlagani začetni datum (polje s projektom)

Predlagani začetni datum polju predvideno začetni datum za trenutni predlog. V polju nadzira potek dela.
Project Professional le

Ime faze poteka dela (polje s projektom)

«Polje »Ime faze poteka dela «določa trenutno faze poteka dela za izbrani projekt. Fazo predstavlja zbirko stopnje Združene za prepoznavanje enak nabor splošnih dejavnosti v življenjskem ciklu projekta. Običajna poteka dela faze so ustvari, izberite, načrtovanje in upravljanje, čeprav ta faza imena lahko prilagodite tako. V tem polju je komponento ogrodja Microsoft Project Server poteka dela.
Project Professional le

Informacije o stopnji poteka dela (polje s projektom)

«Polje »informacije o stopnji poteka dela «opisuje trenutne stopnje poteka dela za izbrani projekt. Stopnja predstavlja en korak v življenjskem ciklu je projekt in eno ali več stopenj lahko sestavljajo faze poteka dela. V tem polju je komponento ogrodja Microsoft Project Server poteka dela.
Project Professional le

Ime stopnje poteka dela (polje s projektom)

«Polje »Ime stopnje poteka dela «določa trenutno ime stopnje poteka dela za izbrani projekt. Stopnja predstavlja en korak v življenjskem ciklu je projekt in eno ali več stopenj lahko sestavljajo faze poteka dela. V tem polju je komponento ogrodja Microsoft Project Server poteka dela.
Project Professional le

Stanje poteka dela (polje s projektom)

Polje »Stanje poteka dela «je označeno izbrano predlog ali projekta trenutno stanje poteka dela, na primer, čakanje na odobritev ali dokončana. V tem polju je komponento ogrodja Microsoft Project Server poteka dela.
Project Professional le

Polje vsebuje eno vrsto podatkov in je del tabela, obrazec pogled ali časovno razporejeno območje uporaba pogleda. Project 2007 je več vrst polj:

 • Polja z opravili in s časovno razporejenimi opravili

  V poljih z opravili so prikazani podatki, ki so povezani z opravili, prikazati pa jih je mogoče v pogledih opravil, kot so pogledi »Gantogram«, »List opravil« in »Diagram omrežja«.

  Polja s časovno razporejenimi opravili prikazujejo podatke o porazdelitvi opravila čez vse svoje trajanje. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Uporaba opravil«.

 • Polja z viri in razpored virov

  Polja z viri prikazujejo podatke za vsak vir, vključno s povzetkom podatkov o dodelitvah vseh opravil posameznim virom. Prikazati jih je mogoče v pogledih kot sta »List virov« in »Uporaba virov«.

  Polja s časovno razporejenimi viri prikazujejo podatke o porazdelitvi vira čez trajanje njegove razpoložljivosti v projektu. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Uporaba virov«.

 • Polja z dodelitvami in s časovno razporejenimi dodelitvami

  Polja z dodelitvami prikaz informacij za posamezne dodelitve. Jih je mogoče prikazati v list v pogledu uporaba opravil in uporaba virov pogledov in na dnu obrazec opravila in vira obrazca pogledov. Spremenite lahko dodelitev polja, ki se prikaže na dnu obrazca opravila ali vira obrazca pogled tako, da pokažete na podrobnosti v meniju oblika in nato kliknete ukaz.

  Polja s časovno razporejenimi dodelitvami prikazujejo podatke o porazdelitvi dodelitve čez vse svoje trajanje. Polja s časovno razporejenimi dodelitvami je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogledov »Uporaba virov« in »Uporaba opravil«.

Dodajanje polja v pogled, kliknite stolpec , v meniju Vstavljanje .

Opomba: Nekatera polja so na voljo le, če uporabljate Microsoft Office Project Professional 2007.

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje z opravili)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejansko trajanje (polje z opravili)

V polju »Dejansko trajanje« je prikazano dotedanje trajanje dejanskega delovnega časa za opravilo, temelji pa na načrtovanem trajanju in trenutnem preostalem delu ali odstotku dokončanega.

Dejanski končni datum (polje z opravili)

V polju »Dejanski končni datum« je prikazan datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z opravili)

V polju »Dejanski stroški nadur« so prikazani stroški, ki so nastali zaradi nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili.

Dejansko nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejanski začetni datum (polje z opravili)

V polju »Dejanski začetek« sta prikazana datum in čas, ko se je opravilo ali dodelitev dejansko začela, na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z opravili)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje z opravili)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Zakasnitev dodelitve (polje z opravili)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ki mora preteči, preden lahko vir začne z delom na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« podatki niso dejansko prikazani, ampak le omogočajo razpoložljivost podatkov v ustreznih poljih »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polje z opravili)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, v kolikšni meri so dodeljeni viri razporejeni opravilu.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Novo
Po osnovnem načrtu zaključek izdelave izdelka (polje z opravili)

«Polje »zaključek izdelave izdelka po osnovnem načrtu «vsebuje datum načrtovani zaključek izdelave izdelka, shranjeni z osnovnim načrtom projekta.
Office Project Professional 2007 le

Novo
Po osnovnem načrtu začetek izdelave dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Začetek izdelave dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu polje vsebuje izvirno načrtovane izdelka začetni datum, ki je shranjena z osnovnim načrtom projekta.
Office Project Professional 2007 le

Trajanje po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Trajanje po osnovnem načrtu« je prikazan prvotni časovni razpon, načrtovan za dokončanje opravila.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Zaključek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum zaključka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Začetek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum začetka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V po osnovnem načrtu 1 – polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 10« so shranjene v izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Po osnovnem načrtu 1 – 10 zaključek izdelave izdelka (polja z opravili)

V poljih »Zaključek izdelave izdelka po osnovnem načrtu 1–10« so načrtovani datumi zaključka izdelave izdelka, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Novo
Po osnovnem načrtu 1 – 10 začetek izdelave dobavljivega predmeta (polja z opravili)

V poljih »Začetek izdelave izdelka po osnovnem načrtu 1–10« so načrtovani datumi začetka izdelave izdelka, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Trajanje po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje po osnovnem načrtu 1–10« je shranjen načrtovan časovni razpon za dokončanje opravil.

Zaključek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Zaključek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi zaključka dodelitev opravil ali virov v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu 1–10« je shranjen načrtovani začetni datum opravila ali dodelitve v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje z opravili)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z opravili)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje z opravili)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje z opravili)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Dokončano prek (polje z opravili)

V polju »Dokončano prek« je prikazano napredovanje opravila v pogledu »Gantogram« in označuje točko, do katere je bilo sporočeno opravljeno delo za opravilo.

Potrjeno (polje z opravili)

V polju »Potrjeno« je označeno, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Datum omejitve (polje z opravili)

V polju »Datum omejitve« je prikazan določen datum, ki je povezan z določenimi vrstami omejitev, kot so »Mora se začeti na«, »Mora biti zaključeno do«, »Ne začni pred«, »Začni najpozneje do«, »Ne dokončaj pred« in »Dokončaj najpozneje do«.

Vrsta omejitve (polje z opravili)

Polje »Vrsta omejitve« nudi možnost izbire vrste omejitve, ki jo je mogoče uporabiti pri načrtovanju opravila.

Stik (polje z opravili)

V polju »Stik« je ime posameznika, ki je odgovoren za opravilo.

Stroški (polje z opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Tabela stroškov (polje z opravili)

Polje »Tabela stroškov« nudi možnost izbire tabele stroškov za vire, dodeljeno opravilu.

Odmik stroškov (polje z opravili)

V polju dodelitve »Odmik stroškov« so prikazane razlike med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1 – 10 (polja z opravili)

V polja »Stroški 1–10« je mogoče shraniti podatke o stroških po meri za opravila, vire ali dodelitve.

IUS (polje z opravili)

V polju »IUS« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški (ali stroški v osnovnem načrtu) opravljenega dela in dejanskimi stroški opravljenega dela do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Ustvarjeno (polje z opravili)

V polju »Ustvarjeno« sta datum in čas dodajanja opravila projektu.

Nujno (polje z opravili)

V polju »Nujno« je označeno, ali je v načrtu prostor za zamik opravila ali opravila dodelitve ali če je opravilo treba nujno dokončati.

OS (polje z opravili)

V polju »OS« (odmik stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med predvidenimi stroški in dejanskimi stroški, ki so potrebni za doseg trenutne ravni dela do datuma stanja ali današnjega dne.

OS % (polje z opravili)

V polju »OS %« (odstotek odmika stroškov) je prikazano razmerje med odmikom stroškov (OS) in predvidenimi stroški opravljenega dela (PSOD), izraženo v odstotkih.

Datum 1 – 10 (polja z opravili)

V polja »Datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o datumih opravil, virov ali dodelitev.

Rok (polje z opravili)

V polju »Rok« je prikazan datum, ki ste ga vnesli kot rok opravila. Rok je ciljni datum, ki označuje, kdaj želite, da bo opravilo dokončano.

Novo
Zaključek izdelave izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka povezan, polje prikaže zaključek izdelave izdelka načrtovanega končni datum izdelave tega dobavljivega predmeta.
Office Project Professional 2007 le

Novo
GUID dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka, povezanih z njim, v polju GUID izdelka prikaže globalno Enolični identifikator (GUID) za to izdelka.
Office Project Professional 2007 le

Novo
Ime izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka povezan, polje »Ime izdelka «prikaže ime ali naslov, da izdelka.
Office Project Professional 2007 le

Novo
Začetek izdelave dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka povezan, polje »začetek izdelave dobavljivega predmeta «prikaže Načrtovani začetni datum izdelave tega dobavljivega predmeta.
Office Project Professional 2007 le

Novo
Vrsta izdelka (polje z opravili)

V polju Vrsta izdelka je označeno, ali trenutnega opravila, ki je povezan izdelka, in ali je to izdelave izdelka je, ki nastanejo zaradi trenutnega opravila, ali s ločeno projekta ali opravil, od katerega je odvisno trenutno opravilo.
Office Project Professional 2007 le

Trajanje (polje z opravili)

V polju »Trajanje« je prikazan celotni razpon aktivnega delovnega časa za opravilo.

Odmik trajanja (polje z opravili)

Polje »Odmik trajanja« vsebuje razliko med trajanjem opravila po osnovnem načrtu in skupnim trajanjem opravila (trenutna ocena).

Trajanje 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje 1–10« so shranjeni podatki o trajanju opravil, virov ali dodelitev.

OKS (polje z opravili)

V polju »OKS« (ocena končnih stroškov) so prikazani pričakovani skupni stroški opravila glede na učinkovitost delovanja do datuma stanja.

Predčasni zaključek (polje z opravili)

V polju »Predčasni zaključek« je najzgodnejši datum, do katerega bi bilo mogoče zaključiti opravilo, temelji pa na datumih predčasnih zaključkov predhodnih in naslednjih opravil, drugih omejitvah in morebitni zakasnitvi izravnavanja.

Predčasni začetek (polje z opravili)

V polju »Predčasni začetek« je najzgodnejši datum, s katerim bi bilo mogoče začeti opravilo, temelji pa na datumih predčasnih začetkov predhodnih in naslednjih opravil in drugih omejitvah.

Metoda prislužene vrednosti (polje z opravili)

Polje »Metoda prislužene vrednosti« nudi možnost izbire ali naj se za izračun predvidenih stroškov opravljenega dela uporabi polje »Odstotek dokončanega« ali polje »Fizični odstotek dokončanega«.

Časovno razporejeno (polje z opravili)

V polju »Časovno razporejeno« je označeno, ali je načrtovanje opravila časovno razporejeno načrtovanje.

Podjetje – stroški 1 – 10 (polja z opravili)

Podjetje stroški 1 – 10 Enterprise polja lahko shranite vse opravila po meri, vir ali dodelitev podatke o stroških, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – datum 1 – 30 (polja z opravili)

Podjetje – datum 1 Enterprise Date30 polja do lahko shranite informacije o kateri koli datum opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – trajanje 1 – 10 (polja z opravili)

Podjetje – trajanje 1 – Enterprise 10 polja lahko shranite informacije o kateri koli trajanje opravila, vira ali dodelitve po meri, kot ga določa skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – zastavica 1 – 20 (polja z opravili)

Podjetje zastavica 1 – 20 podjetje polja lahko shranite informacije o kateri koli zastavico opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – število 1 – 40 (polja z opravili)

Število1 projekta podjetja skozi Enterprise Project Number40 polja lahko shraniti projektu število podatke, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje opravilo oris koda orisa 1 – 30 (polja z opravili)

Podjetje opravilo koda orisa 1 – podjetje opravilo oris Code30 polja vsebujejo alfanumerična koda, ki predstavlja enostavno seznama ali hierarhično strukturo opravil (na primer stroškov računovodstvo kode, ki so povezane z opravili).
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – besedilo 1 – 40 (polja z opravili)

Podjetje – besedilo 1 – podjetje Text40 polja lahko shraniti podatke besedilo po meri za opravila, viri ali dodelitve, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja
Office Project Professional 2007le

Novo
Sporočilo o napaki (polje z opravili)

Polje za sporočilo o napaki se uporablja čarovnika za uvoz virov in čarovnik za uvoz projektov za prikaz napak na podlagi Microsoft Office Project Server 2007uvozite po podatke o viru in opravil.
Office Project Professional 2007 le

Predvideno (polje z opravili)

V polju »Predvideno« je označeno, ali je trajanje opravila z zastavico označeno kot predvideno.

Pričakovano trajanje (polje z opravili)

Pričakovano trajanje polju prikazan celotni razpon aktivnega delovnega časa pravilno za opravilo; To je čas od pričakovanega začetka pričakovati zaključek opravila.

Pričakovani zaključek (polje z opravili)

Vsebuje polje pravilno končni datum, pri kateri opravilo naj bi bil končal.

Pričakovani začetek (polje z opravili)

Pravilno začetek polje vsebuje datum, pri kateri je opravilo pričakuje, da začnete.

Zunanje opravilo (polje z opravili)

V polju »Zunanje opravilo« je označeno, ali je opravilo povezano iz drugega projekta ali izvira iz trenutnega projekta.

Zaključek (polje z opravili)

g>V polju »Končni datum« je prikazan datum načrtovanega zaključka opravil

Časovna rezerva za zaključek (polje z opravili)

V polju »Časovna rezerva za zaključek« je trajanje med datumom predčasnega zaključka in datumom zamude pri zaključku.

Odmik zaključka (polje z opravili)

V polju »Odmik zaključka« je čas, ki predstavlja razliko med končnim datumom opravila po osnovnem načrtu in njegovim trenutnim končnim datumom.

Zaključek 1 – 10 (polja z opravili)

V polja »Končni datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o končnem datumu katerega koli opravila, vira ali dodelitve.

Razmejitev nespremenljivih stroškov (polje z opravili)

V polju »Razmejitev nespremenljivih stroškov« lahko izberete kako in kdaj bodo nespremenljivi stroški zaračunani ali razmejeni od stroškov opravila.

Nespremenljivi stroški (polje z opravili)

V polju »Nespremenljivi stroški« so prikazani stroški opravila, ki niso povezani z viri.

Zastavica 1 – 20 (polja z opravili)

V poljih »Zastavica 1–20« je označeno, ali so opravilo, vir ali dodelitev označeni za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Prosta časovna rezerva (polje z opravili)

V polju »Prosta časovna rezerva« je količina časa, za katero je mogoče opravilo zakasniti, ne da bi zakasnili naslednja opravila.

Združi po povzetku (polje z opravili)

V polju »Združi po povzetku« je označeno, ali je ta vrstica na listu opravil ali virov vrstica povzetka za opravila ali vire, ki so združeni po določeni kategoriji.

Skrij stolpec (polje z opravili)

V polju »Skrij stolpec« je označeno, ali naj bodo Gantovi trakovi in koledarske vrstice opravila skriti.

Hiperpovezava (polje z opravili)

V polju »Hiperpovezava« sta prikazana naslov ali pojasnjevalno besedilo hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju »Naslov hiperpovezave« je naslov za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Sklic hiperpovezave (polje z opravili)

V polju »Sklic hiperpovezave« je kombinacija ali spoj polj »Naslov hiperpovezave« in »Podnaslov hiperpovezave«, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju »Podnaslov hiperpovezave« je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje z opravili)

«V polju »ID «je številka identifikatorja to Project 2007 samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru ko jih dodate v projekt.

Prezri koledar vira (polje z opravili)

V polju »Prezri koledar vira« je označeno, ali se pri načrtovanju opravila upošteva koledarje virov, ki so dodeljeni opravilu.

Indikatorji (polje z opravili)

V polju »Indikatorji« so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Zamuda pri zaključku (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri zaključku« je zadnji datum, do katerega mora biti opravilo zaključeno, ne da bi zakasnilo zaključek projekta.

Zamuda pri začetku (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri začetku« je zadnji datum, do katerega se mora opravilo začeti, ne da bi zakasnilo zaključek projekta.

Izravnava dodelitev (polje z opravili)

V polju »Izravnaj dodelitve« je označeno, ali lahko funkcija izravnavanja zakasni in razdeli posamezne dodelitve (namesto celotnega opravila) in s tem razreši čezmerne dodelitve.

Izravnavanje lahko razdeli (polje z opravili)

V polju »Izravnavanje lahko razdeli« je označeno, ali lahko funkcija izravnavanja virov povzroči razdelitve preostalega dela v tem opravilu.

Zakasnitev izravnavanja (polje z opravili)

V polju »Zakasnitev izravnavanja« je čas zakasnitve opravila ali dodelitve od datuma predčasnega začetka zaradi izravnavanja virov.

Povezana polja (polje z opravili)

Povezana polja polje je označeno, ali obstajajo povezave OLE za opravilo, vir ali dodelitev, bodisi iz drugje v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Project 2007 ali iz drugega programa.

Označeno (polje z opravili)

V polju »Označeno« je označeno, ali je opravilo označeno za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Mejnik (polje z opravili)

V polju »Mejnik« je označeno, ali je opravilo mejnik.

Ime (polje z opravili)

V polju »Ime« je ime opravila ali vira.

Negativna časovna rezerva (polje z opravili)

V polju »Negativna časovna rezerva« je prikazana količina negativne časovne rezerve za opravilo v pogledu »Gantogram« in označuje čas, ki ga je treba prihraniti, da ne bo prišlo do zakasnitve naslednjih opravil.

Opombe (polje z opravili)

V polje »Opombe« lahko vnesete komentarje o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1 – 20 (polja z opravili)

V polja »Števila 1–20« je mogoče shraniti številčne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje z opravili)

V polju »Predmeti« je število predmetov, ki so priloženi opravilu ali povezani z virom.

Optimistično trajanje (polje z opravili)

Optimistično trajanje polju najboljši možen možnost za celotni razpon aktivnega delovnega časa pravilno za opravilo, torej čas od optimistična začetka, da je optimistična zaključek opravila.

Optimistično zaključek (polje z opravili)

Vsebuje polje optimistična končni datum, ki predstavlja najboljši možen možnost, ko je bilo mogoče dokončati opravilo.

Optimistično začetek (polje z opravili)

Optimistično začetek polje vsebuje datum, ki predstavlja najboljši možen možnost, ko opravilo lahko začnete.

Koda orisa 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Koda orisa 1–10« do »Koda orisa 10« je alfanumerična koda, ki jo določite in predstavlja hierarhično strukturo opravil ali virov.

Raven orisa (polje z opravili)

V polju »Raven orisa« je označen zamik opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Številka orisa (polje z opravili)

V polju »Številka orisa« je številka, ki predstavlja mesto opravila v hierarhični strukturi orisa.

Čezmerno dodeljeno (polje z opravili)

V polju »Čezmerno dodeljeno« je označeno, ali je viru dodeljenega več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z opravili)

V polju »Stroški nadur« so prikazani stroški nadur za opravilo, za vir na vseh dodeljenih opravilih ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Odstotek (%) Dokončanje (polje z opravili)

V polju »Odstotek (%) dokončanega« je trenutno stanje opravila, izraženo v odstotkih trajanja opravila, ki je že bilo opravljeno.

Odstotek (%) Dokončanega dela (polje z opravili)

V polju »Odstotek (%) dokončanega dela« je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo v odstotkih že dokončanega dela.

Pesimistično trajanje (polje z opravili)

Pesimistično trajanje polju najslabši možnost za celotni razpon aktivnega delovnega časa pravilno za opravilo, torej čas pesimistična začetek v pesimistična zaključek opravila. Vnesete lahko ta datum kot del izračuna analiza PERT.

Pesimistično zaključek (polje z opravili)

Vsebuje polje pesimistična končni datum, ki predstavlja najslabši možnost, ko je bilo mogoče dokončati opravilo. Vnesete lahko ta datum kot del izračuna analiza PERT.

Pesimistično začetek (polje z opravili)

Pesimistično začetek polje vsebuje datum, ki predstavlja najslabši možnost, ko opravilo lahko začnete. Vnesete lahko ta datum kot del izračuna analiza PERT.

Fizični odstotek (%) Dokončanje (polje z opravili)

V polju »Fizični odstotek (%) dokončanega« je prikazana vnesena vrednost odstotka dokončanega, ki jo je mogoče uporabiti kot alternativo za izračun predvidenih stroškov opravljenega dela (PSOD).

Prejšnja opravila (polje z opravili)

V polju »Prejšnja opravila« je seznam ID-jev prejšnjih opravil, od katerih je opravilo odvisno, preden ga je mogoče začeti ali zaključiti.

Vnaprej izravnani zaključek (polje z opravili)

V polju »Vnaprej izravnani zaključek« je končni datum opravila, preden je bilo narejeno izravnavanje virov.

Vnaprej izravnani začetek (polje z opravili)

V polju »Vnaprej izravnani začetek« je začetni datum opravila, preden je bilo narejeno izravnavanje virov.

Prioriteta (polje z opravili)

V polju »Prioriteta« je označena raven pomembnosti, ki jo določite opravilu, ta pa označuje raven izvedljivosti zakasnitve ali razdelitve opravila ali dodelitve med izravnavanjem virov.

Projekt (polje z opravili)

V polju »Projekt« je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

Novo
objavi (polje z opravili)

Polje »objavi «je označeno, ali trenutnega opravila mogoče objaviti Project Server 2007 z preostali projekt. Privzeto polje nastavljena na da.
Office Project Professional 2007 le

Ponavljajoče se (polje z opravili)

V polju »Ponavljajoče se« je označeno, ali je opravilo del niza ponavljajočih se opravil.

Redno delo (polje z opravili)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostali stroški (polje z opravili)

V polju »Preostali stroški« so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostalo trajanje (polje z opravili)

V polju »Preostalo trajanje« je prikazan čas, ki je potreben za dokončanje nedokončanega dela opravila.

Preostali stroški nadur (polje z opravili)

V polju »Preostali stroški nadur« so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Preostalo nadurno delo« je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z opravili)

V polju »Preostalo delo« je prikazan čas, na primer delavske ure ali dnevi, ki je še potreben za dokončanje opravila ali niza opravil.

Skupina virov (polje z opravili)

V polju »Skupina virov« so skupine, katerim viri pripadajo.

Začetnice vira (polje z opravili)

V polju »Začetnice vira« so prikazane okrajšave imen virov.

Imena virov (polje z opravili)

V polju »Imena virov« je seznam imen vseh virov, dodeljenih opravilu.

Fonetika virov (polje z opravili)

«Polje »fonetika virov «se uporablja le v japonski različici Project 2007.

Vrsta vira (polje z opravili)

V polju »Vrsta vira« je prikazano, ali so viri, ki so dodeljeni temu opravilu, delovni viri ali materialni viri.

Čakanje na odziv (polje z opravili)

V polju »Čakanje na odziv« je prikazano, ali so člani skupine, ki so dodeljeni opravilom, poslali potrditev.

Nadaljevanje (polje z opravili)

V polju »Nadaljevanje« je prikazan datum, s katerim se bo po načrtu nadaljevalo preostalo delo na opravilu, potem ko vnesete napredovanje, na primer »% dokončanega«, »% dokončanega dela«, »Dejansko delo«, »Dejansko trajanje« ali »Dejanski začetni datum«.

Zbiranje (polje z opravili)

Pri podopravilih je v polju »Zbiranje« označeno, ali bodo podatki o podopravilih Gantovih trakov zbrani v opravilno vrstico povzetka.

IUN (polje z opravili)

V polju »IUN« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški opravljenega dela in predvidenimi stroški (PSOD/PSND).

Začetek (polje z opravili)

V polju »Začetek« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir začeti delo na opravilu.

Časovna rezerva za začetek (polje z opravili)

V polju »Časovna rezerva za začetek« je trajanje med datumoma v poljih »Predčasni začetek« in »Zamuda pri začetku«.

Odmik začetka (polje z opravili)

V polju »Odmik začetka« je čas, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in njegovim trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Začetni datum 1–10« so prikazani podatki o začetnem datumu določenega opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in ločeno shraniti v projektu.

Stanje (polje z opravili)

V polju »Stanje« je označeno trenutno stanje opravila: »Dokončano«, »Po načrtu«, »Zamuja« ali »Prihodnje opravilo«.

Indikator stanja (polje z opravili)

V polju »Indikator stanja« je prikazana ikona, ki predstavlja trenutno stanje opravila.

Novo
Upravitelj stanja (polje z opravili)

V polju upravitelj stanja ime vira podjetja, ki bo prejelo posodobitve stanja trenutnega opravila od virov, ki delajo v Microsoft Office Project Web Access.

Ustavitev (polje z opravili)

V polju »Ustavitev« je prikazan datum, ki predstavlja konec dejanskega dela opravila.

Datoteka podprojekta (polje z opravili)

V polju »Datoteka podprojekta« je ime projekta, ki je vstavljen v aktivno datoteko projekta.

Podprojekt samo za branje (polje z opravili)

V polju »Podprojekt samo za branje« je označeno, ali je podprojekt v tem opravilu projekt samo za branje.

Naslednja opravila (polje z opravili)

V polju »Naslednja opravila« je seznam številk ID-jev opravil za naslednja opravila nekega opravila.

Povzetek (polje z opravili)

V polju »Povzetek« je označeno, ali je opravilo naloga s povzetkom.

Napredovanje povzetka (polje z opravili)

V polju »Napredovanje povzetka« je prikazano napredovanje naloge s povzetkom, ki temelji na napredovanju njenih podopravil in na tem, kam so bila ta podopravila načrtovana.

OON (polje z opravili)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OON (polje z opravili)

V polju »Odstotek (%) OON« (odstotek odmika od načrta) je prikazano razmerje med odmikom od načrta (OON) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (PSND), izraženo v odstotkih.

Koledar opravil (polje z opravili)

V polju »Koledar opravil« je seznam vseh koledarjev, ki so na voljo in jih je mogoče uporabiti za opravilo.

Novo
GUID koledarja opravil (polje z opravili)

Polje »GUID koledarja opravil« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar opravil v vašem projektu. Vsak koledar opravil ima svoj GUID koledarja opravil.

Novo
GUID opravila (polje z opravili)

Polje »GUID opravila« vsebuje ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsako opravilo v projektu.

IUD (polje z opravili)

V polju »IUD« (indeks uspešnopsti dokončanja) je prikazano razmerje med preostalim delom in sredstvi, ki jih je še mogoče porabiti, od datuma stanja.

Čakanje na stanje skupine (polje z opravili)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo o napredovanju dodeljenih opravil, ki ste jo poslali viru.

Besedilo zgoraj (polje z opravili)

V polju »Besedilo zgoraj« je označeno, kje bo ob zbiranju v opravilno vrstico povzetka prikazano besedilo na podopravilih Gantovih trakov.

Besedilo 1 – 30 (polja z opravili)

V polja »Besedilo 10« do »Besedilo 30«je mogoče shraniti besedilne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Skupna časovna rezerva (polje z opravili)

Polje »Skupna časovna rezerva« vsebuje čas, za katerega je mogoče končni datum opravila zakasniti, ne da bi s tem zakasnili končni datum projekta.

Vrsta (polje z opravili)

Polje »Vrsta« nudi možnosti, s katerimi je mogoče nadzirati učinek urejanja, enot dodelitev ali trajanja na izračune v ostalih dveh poljih.

Enolični ID (polje z opravili)

«V polju »Enolični ID «je število, ki Project 2007 samodejno določi vedno, kadar novo opravilo, vir ali dodelitev je ustvarjena v trenutnem projektu.

Enolični ID prejšnja opravila (polje z opravili)

V polju »Prejšnja opravila z enoličnim ID-jem« je seznam enoličnih ID-jev prejšnjih opravil, od katerih je odvisno opravilo, preden ga je mogoče začeti ali zaključiti.

Enoličnim ID-jem (polje z opravili)

V polju »Naslednja opravila z enoličnim ID-jem« je seznam enoličnih ID-jev za naslednja opravila določenega opravila.

Potrebna je posodobitev (polje z opravili)

Posodobitev, po potrebi polje je označeno, ali je Project Server 2007 posodobitev poslano članom skupine dodeljene zaradi sprememb začetnega datuma za opravila, končni datum ali dodelitve.

OOZ (polje z opravili)

V polju »OOZ« je prikazan odmik ob zaključku (OOZ), ki je razlika med stroški ob zaključku (SOB) ali stroški po osnovnem načrtu in oceno končnih stroškov (OKS) opravila, vira ali dodelitve opravilu.

SČD (polje z opravili)

V polju »SČD« so kode strukturirane členitve dela (SČD).

Prejšnja opravila v SČD-ju (polje z opravili)

V polju »Prejšnja opravila v SČD-ju« je seznam kod strukturirane členitve dela (SČD), ki so povezane s prejšnjimi opravili, od katerih je odvisen začetek ali zaključek opravila.

SČD naslednja opravila (polje z opravili)

V polju »Naslednja opravila v SČD-ju« je seznam kod strukturirane členitve dela (SČD), ki so povezani z naslednjimi opravili.

Delo (polje z opravili)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Delovni profil (polje z opravili)

Polje »Delovni profil« nudi možnosti izbire oblike obrisa za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z opravili)

V polju »Odmik dela« je razlika med delom po osnovnem načrtu za opravilo, vir ali dodelitev in trenutno načrtovanim delom.

Na vrh strani

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejanski nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejanski nespremenljivi stroški« so prikazani dejanski časovno razporejeni stroški opravil brez virov, ki se skozi čas spreminjajo glede na izbrano metodo razmejevanja stroškov.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V po osnovnem načrtu 1 – polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 10« so shranjene v izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

IUS (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »IUS« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški (ali stroški v osnovnem načrtu) opravljenega dela in dejanskimi stroški opravljenega dela do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški opravila, vira ali dodelitve do današnjega datuma.

Kumulativni odstotek (%) Dokončanje (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativni odstotek (%) dokončanega« so prikazane vrednosti kumulativnega odstotka dokončanega opravila razporejenega skozi čas.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire dodeljene opravilom in ki se je zbral skozi čas.

OS (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

OS % (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »OS %« (odstotek odmika stroškov) je prikazano razmerje med odmikom stroškov (OS) in predvidenimi stroški opravljenega dela (PSOD), izraženo v odstotkih.

Nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Nespremenljivi stroški« so prikazani stroški opravila, ki niso povezani z viri.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Čezmerna dodelitev« je označeno, ali je kateremu od opravilu dodeljenih virov dodeljenega več dela, ali če je viru dodeljenega več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Odstotek (%) Dokončanje (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Odstotek (%) dokončanega« je trenutno stanje opravila, izraženo v odstotkih trajanja opravila, ki je že bilo opravljeno.

Redno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

IUN (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »IUN« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški opravljenega dela in predvidenimi stroški (PSOD/PSND).

OON (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OON (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Odstotek (%) OON« (odstotek odmika od načrta) je prikazano razmerje med odmikom od načrta (OON) in predvidenimi stroški načrtovanega dela (PSND), izraženo v odstotkih.

Delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Na vrh strani

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Polje

Opis

Razmejitev pri (polje z viri)

Polje »Razmejitev pri« nudi možnosti izbire kako in kdaj bodo standardni in nadurni stroški vira zaračunani ali razmejeni od stroškov opravila.

Dejanski stroški (polje z viri)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejanski končni datum (polje z viri)

V polju »Dejanski končni datum« je prikazan datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z viri)

V polju »Dejanski stroški nadur« so prikazani stroški, ki so nastali zaradi nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili.

Dejansko nadurno delo (polje z viri)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejanski začetni datum (polje z viri)

V polju »Dejanski začetek« sta prikazana datum in čas, ko se je opravilo ali dodelitev dejansko začela, na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z viri)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje z viri)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Dodelitev (polje z viri)

V polju »Dodelitev« je označeno, da je to vrstica dodelitve in ne vrstica opravila ali vira.

Zakasnitev dodelitve (polje z viri)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ki mora preteči, preden lahko vir začne z delom na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« podatki niso dejansko prikazani, ampak le omogočajo razpoložljivost podatkov v ustreznih poljih »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polje z viri)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, v kolikšni meri so dodeljeni viri razporejeni opravilu.

Na voljo od (polje z viri)

V polju »Na voljo od« je prikazan začetni datum, od katerega je vir na voljo za delo po enotah, določenih za trenutno obdobje.

Na voljo do (polje z viri)

V polju »Na voljo do« je prikazan končni datum, do katerega je vir na voljo za delo po enotah, določenih za trenutno obdobje.

Osnovni koledar (polje z viri)

V polju »Osnovni koledar« je označeno, kateri koledar je osnovni koledar vira.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Zaključek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum zaključka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Začetek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum začetka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V po osnovnem načrtu 1 – polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 10« so shranjene v izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Zaključek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Zaključek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi zaključka dodelitev opravil ali virov v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi začetka dodelitev opravil v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje z viri)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z viri)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
proračun (polje z viri)

Polje »Proračun« je namenjeno za ogledovanje ali spreminjanje nastavitve, s katero je delovni, materialni ali stroškovni vir predvideni vir, se pravi vir, katerega delo, material ali stroške je treba spremljati v projektu.

Novo
Predvideni stroški (polje z viri)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje z viri)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Izravnava (polje z viri)

V polju »Izravnava je mogoča« je označeno, ali je izravnava vira mogoče

Koda (polje z viri)

V polju »Koda« je kode, okrajšave ali številke, ki jih želite vnesti kot del podatkov o viru.

Potrjeno (polje z viri)

V polju »Potrjeno« je označeno, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Stroški na uporabo (polje z viri)

Pri delovnih virih (ljudje in oprema) so v polju »Stroški na uporabo« prikazani stroški, ki se zaračunajo ob vsaki uporabi vira. Polje je dodano vsakokrat, ko je opravilu dodeljena enota delovnega vira.

Tabela stroškov (polje z viri)

Polje »Tabela stroškov« nudi možnost izbire tabele stroškov za vire, dodeljeno opravilu.

Odmik stroškov (polje z viri)

V polju »Odmik stroškov« so prikazane razlike med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1 – 10 (polja z viri)

V polja »Stroški 1–10« je mogoče shraniti podatke o stroških po meri za opravila, vire ali dodelitve.

Novo
ustvarjeno (polje z viri)

V polju »Ustvarjeno« sta datum in ura, ko je bil vir dodan projektu.

OS (polje z viri)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Datum 1 – 10 (polja z viri)

V polja »Datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o datumih opravil, virov ali dodelitev.

Novo
Privzeti lastnik dodelitve (polje z viri)

V polju privzeti lastnik dodelitve ime podjetja uporabnika, ki je odgovoren za vnos stanja navedene dodelitve.
Office Project Professional 2007 le

Trajanje 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Trajanje 1–10« so shranjeni podatki o trajanju opravil, virov ali dodelitev.

E-poštni naslov (polje z viri)

V polju »E-poštni naslov« je e-poštni naslov vira.

Podjetje (polje z viri)

V polju »Podjetje« je prikazano, ali je vir iz zaloge virov podjetja (Da) ali iz zaloge lokalnih virov (Ne).

Osnovni koledar podjetja (polje z viri)

V polju »Osnovni koledar podjetja« je označeno, ali je vir dodeljen osnovnemu koledarju iz globalne predloge podjetja.

Podjetje – stroški 1 – 10 (polja z viri)

Podjetje stroški 1 – 10 Enterprise polja lahko shranite vse opravila po meri, vir ali dodelitev podatke o stroških, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – datum 1 – 30 (polja z viri)

Podjetje – datum 1 Enterprise Date30 polja do lahko shranite informacije o kateri koli datum opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – trajanje 1 – 10 (polja z viri)

Podjetje – trajanje 1 – Enterprise 10 polja lahko shranite informacije o kateri koli trajanje opravila, vira ali dodelitve po meri, kot ga določa skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – zastavica 1 – 20 (polja z viri)

Podjetje zastavica 1 – 20 podjetje polja lahko shranite informacije o kateri koli zastavico opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – število 1 – 40 (polja z viri)

Število1 projekta podjetja skozi Enterprise Project Number40 polja lahko shraniti projektu število podatke, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Zahtevane vrednosti podjetja (polje z viri)

Polje »zahtevane vrednosti podjetja «je označeno, ali vir vsebuje ustrezne zahtevane vrednosti za Project Server 2007.

Enterprise Resource orisa 1 – 29 (polja z viri)

Enterprise Resource koda orisa 1 – Enterprise Resource oris Code29 polja vsebujejo alfanumerična koda, ki predstavlja enostavno seznama ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali delo kode).
Office Project Professional 2007 le

Član skupine podjetja (polje z viri)

Ko je odprtih več projektov podjetja, so v pogledih virov prikazani vsi viri iz vseh odprtih projektov iste različice (na primer vse objavljene različice odprtih projektov).

Podjetje – besedilo 1 – 40 (polja z viri)

Podjetje – besedilo 1 – podjetje Text40 polja lahko shraniti podatke besedilo po meri za opravila, viri ali dodelitve, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja
Office Project Professional 2007le

Enolični ID podjetja (polje z viri)

Viri podjetja so na voljo vsem projektom v Project Server 2007.

Novo
Sporočilo o napaki (polje z viri)

Polje za sporočilo o napaki se uporablja čarovnika za uvoz virov in čarovnik za uvoz projektov za prikaz napak na podlagi Project Server 2007uvozite po podatke o viru in opravil.
Office Project Professional 2007 le

Zaključek 1 – 10 (polja z viri)

V polja »Končni datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o končnem datumu katerega koli opravila, vira ali dodelitve.

Končni datum (polje z viri)

V polju »Dokončano« je prikazan datum, ko mora vir dokončati delo na vseh dodeljenih opravilih.

Zastavica 1 – 20 (polja z viri)

V polju »Zastavica 1–20« je označeno, ali so opravilo, vir ali dodelitev označeni za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Splošno (polje z viri)

V polju »Splošno« je označeno, ali je vir splošen ali ne.

Skupine (polje z viri)

V polju »Skupina« je ime skupine, kateri vir pripada.

Združi po povzetku (polje z viri)

V polju »Združi po povzetku« je označeno, ali je ta vrstica na listu opravil ali virov vrstica povzetka za opravila ali vire, ki so združeni po določeni kategoriji.

Hiperpovezava (polje z viri)

V polju »Hiperpovezava« sta prikazana naslov ali pojasnjevalno besedilo hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z viri)

V polju »Naslov hiperpovezave« je naslov za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Sklic hiperpovezave (polje z viri)

V polju »Sklic hiperpovezave« je kombinacija ali spoj polj »Naslov hiperpovezave« in »Podnaslov hiperpovezave«, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z viri)

V polju »Podnaslov hiperpovezave« je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje z viri)

«V polju »ID «je številka identifikatorja to Project 2007 samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru ko jih dodate v projekt.

Novo
uvoz (polje z viri)

«Polje »Uvozi «določa, ali naj bo vir uvoženi v Project Server 2007 kot vir podjetja. To je del čarovnika za uvoz virov.
Office Project Professional 2007 le

Neaktivno (polje z viri)

Viri podjetja niso izbrisani. Namesto tega lahko uporabnik s skrbniškimi pravicami njihovo stanje spremeni v neaktivno.

Indikatorji (polje z viri)

V polju »Indikatorji« so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Začetnice (polje z viri)

V polju »Začetnice« je prikazana okrajšava imena vira.

Zakasnitev izravnavanja (polje z viri)

V polju »Zakasnitev izravnavanja« je čas zakasnitve opravila ali dodelitve od datuma predčasnega začetka zaradi izravnavanja virov.

Povezana polja (polje z viri)

Povezana polja polje je označeno, ali obstajajo povezave OLE za opravilo, vir ali dodelitev, bodisi iz drugje v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Project 2007 ali iz drugega programa.

Oznaka materiala (polje z viri)

V polju »Oznaka materiala« je merska enota, ki jo vnesete za materialne vire, na primer tone, škatle ali kubični metri.

Največje dovoljeno število enot (polje z viri)

V polju »Največ enot« je največji odstotek ali število enot, ki predstavljajo največjo zmogljivost, za katero je vir na voljo in lahko dokonča opravilu med trenutnim obdobjem.

Ime (polje z viri)

V polju »Ime« je ime opravila ali vira.

Opombe (polje z viri)

V polje »Opombe« lahko vnesete komentarje o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1 – 20 (polja z viri)

V polja »Števila 1–20« je mogoče shraniti številčne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje z viri)

V polju »Predmeti« je število predmetov, ki so priloženi opravilu ali povezani z virom.

Koda orisa 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Koda orisa 1–10« do »Koda orisa 10« je alfanumerična koda, ki jo določite in predstavlja hierarhično strukturo opravil ali virov.

Čezmerno dodeljeno (polje z viri)

V polju »Čezmerno dodeljeno« je označeno, ali je viru dodeljenega več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z viri)

V polju »Stroški nadur« so prikazani stroški nadur za opravilo, za vir na vseh dodeljenih opravilih ali za dodelitev vira.

Tarifa za nadure (polje z viri)

V polju »Tarifa za nadure« so prikazane tarife za plačilo nadur, ki jih vir opravi.

Nadurno delo (polje z viri)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedeno (polje z viri)

V polju »Najbolj zasedeno« je najvišji odstotek ali število enot, za katere je vir dodeljen opravilu ob določenem času.

Odstotek (%) Dokončanega dela (polje z viri)

V polju »Odstotek (%) dokončanega dela« je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo v odstotkih že dokončanega dela.

Fonetika (polje z viri)

«Polje »fonetika «se uporablja le v japonski različici Project 2007.

Projekt (polje z viri)

V polju »Projekt« je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

SČV (polje z viri)

V polju »SČV« je strukturirana členitev virov, poznana tudi pod imenom strukturirana členitev uporabnikov.

Redno delo (polje z viri)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostali stroški (polje z viri)

V polju »Preostali stroški« so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje z viri)

V polju »Preostali stroški opravil« so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z viri)

V polju »Preostalo nadurno delo« je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z viri)

V polju »Preostalo delo« je prikazan čas, na primer delavske ure ali dnevi, ki je še potreben za dokončanje opravila ali niza opravil.

Novo
UUID koledar vira (polje z viri)

V polju »GUID koledarja vira« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar vira v projektu. Noben koledar virov si ne deli z drugim istega GUID-a koledarja vira.

Novo
UUID vira (polje z viri)

V polju »GUID vira« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak vir v projektu. Noben vir si ne deli z drugim istega GUID-a vira.

Čakanje na odziv (polje z viri)

V polju »Čakanje na odziv« je prikazano, ali so člani skupine, ki so dodeljeni opravilom, poslali potrditev.

Standardna tarifa (polje z viri)

V polju »Standardna tarifa« so prikazane tarife za plačilo rednega nenadurnega dela, ki ga vir opravi.

Začetek (polje z viri)

V polju »Začetek« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir začeti delo na opravilu.

Začetek 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Začetni datum 1–10« so prikazani podatki o začetnem datumu določenega opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in ločeno shraniti v projektu.

Novo
Povzetek (polje z viri)

V polju »Povzetek« je označeno, ali so podatki o dodelitvah za vire, uporabljeni v trenutnem projektu, iz trenutno odprtega projekta ali iz drugega projekta, ki uporablja iste vire.

OON (polje z viri)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Skupina za skupinske dodelitve (polje z viri)

Skupina za skupinske dodelitve polju je prikazano, ali je trenutni vir skupine virov.
Office Project Professional 2007 le

Ime povzetka opravila (polje z viri)

V polju »Ime povzetka opravila« so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

Čakanje na stanje skupine (polje z viri)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo o napredovanju dodeljenih opravil, ki ste jo poslali viru.

Besedilo 1 – 30 (polja z viri)

V polja »Besedilo 10« do »Besedilo 30«je mogoče shraniti besedilne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Vrsta (polje z viri)

Polje »Vrsta« nudi možnosti, s katerimi je mogoče nadzirati učinek urejanja, enot dodelitev ali trajanja na izračune v ostalih dveh poljih.

Enolični ID (polje z viri)

«V polju »Enolični ID «je število, ki Project 2007 samodejno določi vedno, kadar novo opravilo, vir ali dodelitev je ustvarjena v trenutnem projektu.

Potrebna je posodobitev (polje z viri)

Posodobitev, po potrebi polje je označeno, ali je Project Server 2007 posodobitev poslano članom skupine dodeljene zaradi sprememb začetnega datuma za opravila, končni datum ali dodelitve.

OOZ (polje z viri)

V polju »OOZ« je prikazan odmik ob zaključku (OOZ), ki je razlika med stroški ob zaključku (SOB) ali stroški po osnovnem načrtu in oceno končnih stroškov (OKS) opravila, vira ali dodelitve opravilu.

Uporabniški račun sistema Windows (polje z viri)

V polju »Uporabniški račun sistema Windows« je uporabniško ime za sistem Microsoft Windows, ki ga vnesete za delovni vir.

Delo (polje z viri)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Delovna skupina (polje z viri)

«Polje »delovna skupina «nudi možnost izbire za elektronsko posodabljanje metodo, ki uporabljate komunicirajo in sodelujejo z vsako delovni vir v projektno skupino.

Delovni profil (polje z viri)

Polje »Delovni profil« nudi možnosti izbire oblike obrisa za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z viri)

V polju »Odmik dela« je razlika med delom po osnovnem načrtu za opravilo, vir ali dodelitev in trenutno načrtovanim delom.

Na vrh strani

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V po osnovnem načrtu 1 – polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 10« so shranjene v izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Predvideni vir

Stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški opravila, vira ali dodelitve do današnjega datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire dodeljene opravilom in ki se je zbral skozi čas.

OS (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Čezmerna dodelitev« je označeno, ali je kateremu od opravilu dodeljenih virov dodeljenega več dela, ali če je viru dodeljenega več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedene enote (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Najbolj zasedene enote« je odstotek ali število enot, ki jim je vir kadarkoli dodeljen za opravilo in so razporejene skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Odstotek (%) dodelitve« je odstotek, ki predstavlja skupno kapaciteto vira, ki je dodeljena opravilom.

Redno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Preostala razpoložljivost« je preostali čas, v katerem bo vir na voljo za delo.

OON (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Razpoložljivost enote (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Razpoložljivost enote« je odstotek ali število enot, ki jih lahko vir opravi na katerem koli opravilu med določenim obdobjem in so razporejeni v določenem obdobju.

Delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Razpoložljivost dela (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Razpoložljivost dela« je največja količina časa, v katerem je delovni vir na voljo za načrtovanje dela med katerim koli določenim obdobjem in je razporejen skozi čas.

Na vrh strani

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejanski končni datum (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski končni datum« je prikazan datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski stroški nadur« so prikazani stroški, ki so nastali zaradi nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili.

Dejansko nadurno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejanski začetni datum (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski začetek« sta prikazana datum in čas, ko se je opravilo ali dodelitev dejansko začela, na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z dodelitvami)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje z dodelitvami)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Dodelitev (polje z dodelitvami)

V polju »Dodelitev« je označeno, da je to vrstica dodelitve in ne vrstica opravila ali vira.

Zakasnitev dodelitve (polje z dodelitvami)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ki mora preteči, preden lahko vir začne z delom na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« podatki niso dejansko prikazani, ampak le omogočajo razpoložljivost podatkov v ustreznih poljih »Zakasnitev dodelitve«.

Novo
Lastnik dodelitve (polje z dodelitvami)

«Polje »lastnik dodelitve «vsebuje ime uporabnika, ki je odgovoren za vnos stanja v Office Project Web Access za trenutno dodelitev.
Office Project Professional 2007 le

Enote dodelitev (polje z dodelitvami)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, v kolikšni meri so dodeljeni viri razporejeni opravilu.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Zaključek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum zaključka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Začetek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum začetka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V po osnovnem načrtu 1 – polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 10« so shranjene v izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Zaključek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Zaključek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi zaključka dodelitev opravil ali virov v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi začetka dodelitev opravil v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje z dodelitvami)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z dodelitvami)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje z dodelitvami)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje z dodelitvami)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Potrjeno (polje z dodelitvami)

V polju »Potrjeno« je označeno, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z dodelitvami)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Tabela stroškov (polje z dodelitvami)

Polje »Tabela stroškov« nudi možnost izbire tabele stroškov za vire, dodeljeno opravilu.

Odmik stroškov (polje z dodelitvami)

V polju dodelitve »Odmik stroškov« so prikazane razlike med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V polja »Stroški 1–10« je mogoče shraniti podatke o stroških po meri za opravila, vire ali dodelitve.

Nujno (polje z dodelitvami)

V polju »Nujno« je označeno, ali je v načrtu prostor za zamik opravila ali opravila dodelitve ali če je opravilo treba nujno dokončati.

OS (polje z dodelitvami)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Datum 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V polja »Datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o datumih opravil, virov ali dodelitev.

Trajanje 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Trajanje 1–10« so shranjeni podatki o trajanju opravil, virov ali dodelitev.

Podjetje – stroški 1 – 10 (polja z dodelitvami)

Podjetje stroški 1 – 10 Enterprise polja lahko shranite vse opravila po meri, vir ali dodelitev podatke o stroških, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – datum 1 – 30 (polja z dodelitvami)

Podjetje – datum 1 Enterprise Date30 polja do lahko shranite informacije o kateri koli datum opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – trajanje 1 – 10 (polja z dodelitvami)

Podjetje – trajanje 1 – Enterprise 10 polja lahko shranite informacije o kateri koli trajanje opravila, vira ali dodelitve po meri, kot ga določa skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – zastavica 1 – 20 (polja z dodelitvami)

Podjetje zastavica 1 – 20 podjetje polja lahko shranite informacije o kateri koli zastavico opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – število 1 – 40 (polja z dodelitvami)

Število1 projekta podjetja skozi Enterprise Project Number40 polja lahko shraniti projektu število podatke, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 le

Enterprise Resource orisa 1 – 29 (polja z dodelitvami)

Enterprise Resource koda orisa 1 – Enterprise Resource oris Code29 polja vsebujejo alfanumerična koda, ki predstavlja enostavno seznama ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali delo kode).
Office Project Professional 2007 le

Podjetje – besedilo 1 – 40 (polja z dodelitvami)

Podjetje – besedilo 1 – podjetje Text40 polja lahko shraniti podatke besedilo po meri za opravila, viri ali dodelitve, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja
Office Project Professional 2007le

Končni datum (polje z dodelitvami)

V polju »Končni datum« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir dokončati delo na opravilu.

Odmik zaključka (polje z dodelitvami)

V polju »Odmik zaključka« je čas, ki predstavlja razliko med končnim datumom opravila po osnovnem načrtu in njegovim trenutnim končnim datumom.

Zaključek 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V polja »Končni datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o končnem datumu katerega koli opravila, vira ali dodelitve.

Zastavica 1 – 20 (polja z dodelitvami)

V poljih »Zastavica 1–20« je označeno, ali so opravilo, vir ali dodelitev označeni za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Hiperpovezava (polje z dodelitvami)

V polju »Hiperpovezava« sta prikazana naslov ali pojasnjevalno besedilo hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z dodelitvami)

V polju »Naslov hiperpovezave« je naslov za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Sklic hiperpovezave (polje z dodelitvami)

V polju »Sklic hiperpovezave« je kombinacija ali spoj polj »Naslov hiperpovezave« in »Podnaslov hiperpovezave«, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z dodelitvami)

V polju »Podnaslov hiperpovezave« je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Zakasnitev izravnavanja (polje z dodelitvami)

V polju »Zakasnitev izravnavanja« je čas zakasnitve opravila ali dodelitve od datuma predčasnega začetka zaradi izravnavanja virov.

Povezana polja (polje z dodelitvami)

Povezana polja polje je označeno, ali obstajajo povezave OLE za opravilo, vir ali dodelitev, bodisi iz drugje v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Project 2007 ali iz drugega programa.

Opombe (polje z dodelitvami)

V polje »Opombe« lahko vnesete komentarje o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1 – 20 (polja z dodelitvami)

V polja »Števila 1–20« je mogoče shraniti številčne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Raven orisa (polje z dodelitvami)

V polju »Raven orisa« je označeno mesto opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Čezmerno dodeljeno (polje z dodelitvami)

V polju »Čezmerno dodeljeno« je označeno, ali je viru dodeljenega več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z dodelitvami)

V polju »Stroški nadur« so prikazani stroški nadur za opravilo, za vir na vseh dodeljenih opravilih ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedeno (polje z dodelitvami)

V polju »Najbolj zasedeno« je najvišji odstotek ali število enot, za katere je vir dodeljen opravilu ob določenem času.

Odstotek (%) Dokončanega dela (polje z dodelitvami)

V polju »Odstotek (%) dokončanega dela« je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo v odstotkih že dokončanega dela.

Prioriteta (polje z dodelitvami)

V polju »Prioriteta« je označena raven pomembnosti, ki jo določite opravilu, ta pa označuje raven izvedljivosti zakasnitve ali razdelitve opravila ali dodelitve med izravnavanjem virov.

Projekt (polje z dodelitvami)

V polju »Projekt« je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

SČV (polje z dodelitvami)

V polju »SČV« je strukturirana členitev virov, poznana tudi pod imenom strukturirana členitev uporabnikov.

Redno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostali stroški (polje z dodelitvami)

V polju »Preostali stroški« so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje z dodelitvami)

V polju »Preostali stroški opravil« so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Preostalo nadurno delo« je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z dodelitvami)

V polju »Preostalo delo« je prikazan čas, na primer delavske ure ali dnevi, ki je še potreben za dokončanje opravila ali niza opravil.

Zahteva/povpraševanje (polje z dodelitvami)

Polje »Zahteva/Povpraševanje« nudi možnosti izbire načina dodeljevanja virov s čarovnikom za nadomeščanje virov.

Skupina virov (polje z dodelitvami)

V polju »Skupina virov« so skupine, katerim viri pripadajo.

ID vira (polje z dodelitvami)

«V polju »ID vira «je številka identifikatorja da Project 2007 dodeli posameznemu viru.

Začetnice vira (polje z dodelitvami)

V polju »Začetnice vira« so prikazane okrajšave imen virov.

Ime vira (polje z dodelitvami)

V polju »Ime vira« je ime vira, ki mu dodelitev pripada.

Vrsta vira (polje z dodelitvami)

V polju »Vrsta vira« je označeno, ali je vir za to dodelitev delovni vir ali materialni vir.

Čakanje na odziv (polje z dodelitvami)

V polju »Čakanje na odziv« je prikazano, ali so člani skupine, ki so dodeljeni opravilom, poslali potrditev.

Začetek (polje z dodelitvami)

V polju »Začetek« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir začeti delo na opravilu.

Odmik začetka (polje z dodelitvami)

V polju »Odmik začetka« je čas, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in njegovim trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Začetni datum 1–10« so prikazani podatki o začetnem datumu določenega opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in ločeno shraniti v projektu.

OON (polje z dodelitvami)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

ID opravila (polje z dodelitvami)

«V polju »ID opravila «vsebuje število da Project 2007 dodeli posameznemu opravilu, ko ga dodate v projekt.

Ime opravila (polje z dodelitvami)

V polju »Ime opravila« je ime opravila, ki mu dodelitve pripada.

Številka orisa opravila (polje z dodelitvami)

V polju »Številka orisa opravila« je število, ki predstavlja mesto povezanih opravil v hierarhični okvirni strukturi.

Ime povzetka opravila (polje z dodelitvami)

V polju »Ime povzetka opravila« so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

Čakanje na stanje skupine (polje z dodelitvami)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo o napredovanju dodeljenih opravil, ki ste jo poslali viru.

Besedilo 1 – 30 (polja z dodelitvami)

V polja »Besedilo 10« do »Besedilo 30«je mogoče shraniti besedilne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Enolični ID (polje z dodelitvami)

«V polju »Enolični ID «je število, ki Project 2007 samodejno določi vedno, kadar novo opravilo, vir ali dodelitev je ustvarjena v trenutnem projektu.

Potrebna je posodobitev (polje z dodelitvami)

Posodobitev, po potrebi polje je označeno, ali je Project Server 2007 posodobitev poslano članom skupine dodeljene zaradi sprememb začetnega datuma za opravila, končni datum ali dodelitve.

OOZ (polje z dodelitvami)

V polju »OOZ« je prikazan odmik ob zaključku (OOZ), ki je razlika med stroški ob zaključku (SOB) ali stroški po osnovnem načrtu in oceno končnih stroškov (OKS) opravila, vira ali dodelitve opravilu.

SČD (polje z dodelitvami)

V polju »SČD« so kode strukturirane členitve dela (SČD), ki so alfanumerične kode, s katerimi lahko predstavite mesto povezanega opravila v hierarhični strukturi projekta.

Delo (polje z dodelitvami)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Delovni profil (polje z dodelitvami)

Polje »Delovni profil« nudi možnosti izbire oblike obrisa za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z dodelitvami)

V polju »Odmik dela« je razlika med delom po osnovnem načrtu za opravilo, vir ali dodelitev in trenutno načrtovanim delom.

Na vrh strani

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V po osnovnem načrtu 1 – polja »predvideni stroški po osnovnem načrtu 10« so shranjene v izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju PSOD (predvideni stroški opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju PSND (predvideni stroški načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški opravila, vira ali dodelitve do današnjega datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire dodeljene opravilom in ki se je zbral skozi čas.

OS (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Čezmerna dodelitev« je označeno, ali je kateremu od opravilu dodeljenih virov dodeljenega več dela, ali če je viru dodeljenega več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedene enote (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Najbolj zasedene enote« je odstotek ali število enot, ki jim je vir kadarkoli dodeljen za opravilo in so razporejene skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Odstotek (%) dodelitve« je odstotek, ki predstavlja skupno kapaciteto vira, ki je dodeljena opravilom.

Redno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Preostala razpoložljivost« je preostali čas, v katerem bo vir na voljo za delo.

OON (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×