Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

V tem članku sta opisani sintaksa formule in uporaba funkcije INTERCEPT v Microsoft Excelu.

Opis

Izračuna točko, kjer bo premica presekala os y z uporabo obstoječih x-ov in y-ov. Presečišče je točka, ki temelji na regresijski premici najboljšega ujemanja, narisani skozi podatkovne točke znanih x-ov in znanih y-ov. Če želite ugotoviti vrednost odvisne spremenljivke, ko je vrednost neodvisne spremenljivke enaka 0 (nič), uporabite funkcijo INTERCEPT. Tako lahko uporabite funkcijo INTERCEPT za ocenjevanje električne upornosti kovine pri 0°C, če ste izmerili podatkovne točke pri sobni in višji temperaturi.

Sintaksa

INTERCEPT(znani_y-i, znani_x-i)

V sintaksi funkcije INTERCEPT so ti argumenti:

 • znani_y-i    Obvezen. odvisen nabor opazovanj ali podatkov.

 • znani_x-i    Obvezen. Neodvisen nabor opazovanj ali podatkov.

Opombe

 • Argumenti morajo biti števila ali imena; matrike; ali sklici, ki vsebujejo števila.

 • Če argument, ki je matrika ali sklic, vsebuje besedilo, logične vrednosti ali prazne celice, program te vrednosti prezre; vendar pa upošteva celice z vrednostmi nič.

 • Če argumenta »znani_y-i« in »znani_x-i« vsebujeta različno število podatkovnih točk ali pa jih sploh ne vsebujeta, vrne INTERCEPT napako z vrednostjo #N/V.

 • Enačba za presečišče regresijske premice, a, je:

  Enačba

  kjer je naklon, b, izračunan kot:

  Enačba

  in kjer sta x in y vzorčni srednji vrednosti AVERAGE(znani_x-i) in AVERAGE(znani_y-i).

 • Temeljni algoritem, ki se uporablja v funkcijah INTERCEPT in SLOPE, je drugačen od temeljnega algoritma, ki se uporablja v funkciji LINEST. Razlika med tema algoritmoma lahko pripelje do različnih rezultatov, ko so podatki nedoločeni in kolinearni. Če so na primer podatkovne točke argumenta »znani_y-i« 0 in podatkovne točke argumenta »znani_x-i« 1:

  • INTERCEPT in SLOPE vrneta #DIV/0! napaka #REF!. Algoritma INTERCEPT in SLOPE sta oblikovana za iskanje le enega odgovora in v tem primeru je lahko več odgovorov.

  • LINEST vrne vrednost 0. Algoritem LINEST je oblikovan tako, da vrne stvarne rezultate za kolinearne podatke in v tem primeru je mogoče poiskati vsaj en odgovor.

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Znani y

Znani x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Formula

Opis

Rezultat

=INTERCEPT(A2:A6, B2:B6)

Točka, v kateri črta seka os y, če uporabimo zgornji vrednosti za x in y

0,0483871

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×