Celice

Iskanje ali zamenjava besedila in številk na delovnem listu

Iskanje ali zamenjava besedila in številk na delovnem listu

Če želite v delovnem zvezku poiskati določeno vsebino, na primer število ali niz besedila, uporabite funkcijo za iskanje in zamenjavo. Iskani element lahko poiščete za sklic ali pa ga zamenjate z drugim elementom. V iskalne izraze lahko vključite nadomestne znake, kot so vprašaji, tilde in zvezdice ali številke. Iščete lahko po vrsticah in stolpcih, iščete lahko po pripombah ali vrednostih in iščete po delovnih listih ali celotnih delovnih zvezkih.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka.

Iskanje

Če želite poiskati nekaj, pritisnite Ctrl + Fali pa pojdite na Osnovno > Urejanje > Iskanje & Izberite > Najdi.

Opomba: V tem primeru smo kliknili gumb Možnosti >>da prikažete celotno pogovorno okno Najdi. Privzeto se prikaže s skritimi možnostmi.

Pritisnite Ctrl+F, da zaženete pogovorno okno Najdi.

 1. V polje Najdi to: vnesite besedilo ali številke, ki jih želite poiskati, ali kliknite puščico v polju Najdi to: in na seznamu izberite element nedavnega iskanja.

  Namigi: V pogojih iskanja lahko uporabite nadomestne znake – vprašaj (?), zvezdico (*), tildo (~).

  • Uporabite vprašaj (?), če želite poiskati kateri koli znak – na primer s?k najde »s sob« in »sod«.

  • Uporabite zvezdico (*), če želite poiskati poljubno število znakov, na primer s*d najde »sad« in »shcano«.

  • Uporabite tildo (~), ki ji sledi ?, *, ali ~ za iskanje vprašaja, zvezdic ali drugih tild – na primer pl91~? najde »fy91?«.

 2. Kliknite Najdi vse ali Najdi naprej, da zaženete iskanje.

  Namig: Če kliknete Najdi vse,bodo na seznamu navedeni vsi primerek pogoja, po ki ga iščete, in če boste kliknili določeno ponovitev na seznamu, boste izbrali celico. Rezultate iskanja Najdi vse razvrstite tako, da kliknete naslov stolpca.

 3. Kliknite Možnosti>>da po potrebi podrobneje opredelite iskanje:

  • Znotraj: Če želite poiskati podatke na delovnem listu ali v celotnem delovnem zvezku, izberite List aliDelovni zvezek.

  • Iskanje: Iščete lahko bodisi po vrsticah (privzeto) bodisi po stolpcih.

  • Poglejte v: Če želite poiskati podatke z določenimi podrobnostmi, v polju kliknite Formule,Vrednosti,Opombeali Pripombe.

   Opomba:  Formule,vrednosti,opombe inpripombe so na voljo le na zavihku Najdi. na zavihku Zamenjaj so na voljo le formule.

  • Ujemanje velikih in malih črk – To preverite, če želite poiskati podatke z občutljivo na velike in male črke.

  • Ujemanje s celotno vsebino celice – To preverite, če želite poiskati celice z znaki, ki ste jih vtipkali v polje Najdi to: .

 4. Če želite poiskati besedilo ali številke z določenim oblikovanjem, kliknite Oblika in izberite v pogovornem oknu Najdi obliko.

  Namig: Če želite poiskati le celice, ki ustrezajo določeni obliki zapisa, lahko izbrišete pogoje v polju Najdi in nato pa kot primer izberete celico z določenim oblikovanjem. Kliknite puščico poleg možnosti Oblika zapisa, kliknite Izbira oblike iz celice in nato kliknete celico, ki ima oblikovanje, ki ga želite najti.

Zamenjaj

Če želite zamenjati besedilo ali številke, pritisnite Ctrl +Hali pa pojdite na Osnovno > Urejanje> Najdi in & Izberi > Zamenjaj.

Opomba: V tem primeru smo kliknili gumb Možnosti >>da prikažete celotno pogovorno okno Najdi. Privzeto se prikaže s skritimi možnostmi.

Pritisnite Ctrl+H, da zaženete pogovorno okno Zamenjaj.

 1. V polje Najdi to: vnesite besedilo ali številke, ki jih želite poiskati, ali kliknite puščico v polju Najdi to: in na seznamu izberite element nedavnega iskanja.

  Namigi: V pogojih iskanja lahko uporabite nadomestne znake – vprašaj (?), zvezdico (*), tildo (~).

  • Uporabite vprašaj (?), če želite poiskati kateri koli znak – na primer s?k najde »s sob« in »sod«.

  • Uporabite zvezdico (*), če želite poiskati poljubno število znakov, na primer s*d najde »sad« in »shcano«.

  • Uporabite tildo (~), ki ji sledi ?, *, ali ~ za iskanje vprašaja, zvezdic ali drugih tild – na primer pl91~? najde »fy91?«.

 • V polje Zamenjaj z: vnesite besedilo ali številke, ki jih želite uporabiti za zamenjavo iskanega besedila.

 1. Kliknite Zamenjaj vse ali Zamenjaj.

  Namig: Ko kliknete Zamenjaj vse,bo vsak primerek pogoja, ki ga iščete, zamenjan, zamenjava pa bo posodobila eno ponovitev hkrati.

 2. Kliknite Možnosti>>da po potrebi podrobneje opredelite iskanje:

  • Znotraj: Če želite poiskati podatke na delovnem listu ali v celotnem delovnem zvezku, izberite List aliDelovni zvezek.

  • Iskanje: Iščete lahko bodisi po vrsticah (privzeto) bodisi po stolpcih.

  • Poglejte v: Če želite poiskati podatke z določenimi podrobnostmi, v polju kliknite Formule,Vrednosti,Opombeali Pripombe.

   Opomba:  Formule,vrednosti,opombe inpripombe so na voljo le na zavihku Najdi. na zavihku Zamenjaj so na voljo le formule.

  • Ujemanje velikih in malih črk – To preverite, če želite poiskati podatke z občutljivo na velike in male črke.

  • Ujemanje s celotno vsebino celice – To preverite, če želite poiskati celice z znaki, ki ste jih vtipkali v polje Najdi to: .

 3. Če želite poiskati besedilo ali številke z določenim oblikovanjem, kliknite Oblika in izberite v pogovornem oknu Najdi obliko.

  Namig: Če želite poiskati le celice, ki ustrezajo določeni obliki zapisa, lahko izbrišete pogoje v polju Najdi in nato pa kot primer izberete celico z določenim oblikovanjem. Kliknite puščico poleg možnosti Oblika zapisa, kliknite Izbira oblike iz celice in nato kliknete celico, ki ima oblikovanje, ki ga želite najti.

Obstajata dva različna načina za iskanje ali zamenjavo besedila ali številk v računalniku Mac. Najprej uporabite pogovorno okno & zamenjaj. Druga možnost pa je uporaba vrstice za iskanje na traku.

Pogovorno & »Najdi in zamenjaj«

Iskalna vrstica in možnosti

Zamenjava besedila ali številk v delovnem zvezku ali na delovnem listu s pritiskom tipk Ctrl+H

Ko je iskalna vrstica aktivirana, kliknite povečevalno steklo, da aktivirate pogovorno okno z več možnostmi iskanja

Če želite poiskati nekaj, pritisnite Ctrl + Fali pa pojdite na Osnovno > Iskanje & Izberite > Najdi.

Iskanje besedila ali številk v delovnem zvezku ali na delovnem listu s pritiskom tipk Ctrl+F

 1. V polje Najdi to: vnesite besedilo ali številke, ki jih želite poiskati.

 2. Kliknite Najdi naslednjega, da zaženete iskanje.

 3. Iskanje lahko po potrebi podrobneje opredelite:

  • Znotraj: Če želite poiskati podatke na delovnem listu ali v celotnem delovnem zvezku, izberite List aliDelovni zvezek.

  • Iskanje: Iščete lahko bodisi po vrsticah (privzeto) bodisi po stolpcih.

  • Poglejte v: Če želite poiskati podatke z določenimi podrobnostmi, v polju kliknite Formule,Vrednosti,Opombeali Pripombe.

   Opomba:  Formule,vrednosti,opombe inpripombe so na voljo le na zavihku Najdi. na zavihku Zamenjaj so na voljo le formule.

  • Ujemanje velikih in malih črk – To preverite, če želite poiskati podatke z občutljivo na velike in male črke.

  • Ujemanje s celotno vsebino celice – To preverite, če želite poiskati celice z znaki, ki ste jih vtipkali v polje Najdi to: .

Namigi: V pogojih iskanja lahko uporabite nadomestne znake – vprašaj (?), zvezdico (*), tildo (~).

 • Uporabite vprašaj (?), če želite poiskati kateri koli znak – na primer s?k najde »s sob« in »sod«.

 • Uporabite zvezdico (*), če želite poiskati poljubno število znakov, na primer s*d najde »sad« in »shcano«.

 • Uporabite tildo (~), ki ji sledi ?, *, ali ~ za iskanje vprašaja, zvezdic ali drugih tild – na primer pl91~? najde »fy91?«.

Če želite zamenjati besedilo ali številke, pritisnite Ctrl+Hali pojdite na Osnovno > Iskanje & Izberite > Zamenjaj.

Zamenjava besedila ali številk v delovnem zvezku ali na delovnem listu s pritiskom tipk Ctrl+H

 1. V polje Najdi vnesite besedilo ali številke, ki jih želite poiskati.

 2. V polje Zamenjaj z vnesite besedilo ali številke, ki jih želite uporabiti za zamenjavo iskanega besedila.

 3. Kliknite Zamenjaj ali Zamenjaj vse.

  Namig: Ko kliknete Zamenjaj vse,bo vsak primerek pogoja, ki ga iščete, zamenjan, zamenjava pa bo posodobila eno ponovitev hkrati.

 4. Iskanje lahko po potrebi podrobneje opredelite:

  • Znotraj: Če želite poiskati podatke na delovnem listu ali v celotnem delovnem zvezku, izberite List aliDelovni zvezek.

  • Iskanje: Iščete lahko bodisi po vrsticah (privzeto) bodisi po stolpcih.

  • Ujemanje velikih in malih črk – To preverite, če želite poiskati podatke z občutljivo na velike in male črke.

  • Ujemanje s celotno vsebino celice – To preverite, če želite poiskati celice z znaki, ki ste jih vtipkali v polje Najdi to: .

Namigi: V pogojih iskanja lahko uporabite nadomestne znake – vprašaj (?), zvezdico (*), tildo (~).

 • Uporabite vprašaj (?), če želite poiskati kateri koli znak – na primer s?k najde »s sob« in »sod«.

 • Uporabite zvezdico (*), če želite poiskati poljubno število znakov, na primer s*d najde »sad« in »shcano«.

 • Uporabite tildo (~), ki ji sledi ?, *, ali ~ za iskanje vprašaja, zvezdic ali drugih tild – na primer pl91~? najde »fy91?«.

 1. Kliknite poljubno celico, da preiščete celoten list, ali pa izberite določen obseg celic, v katerem želite iskati.

 2. Pritisnite Slika ikone gumba MAC Command +F ali kliknite ikono, da razširite iskalno vrstico, nato pa v polje za iskanje Polje »Iskanje« vnesite besedilo ali številko, ki jo želite poiskati.

  Namigi: V pogojih iskanja lahko uporabite nadomestne znake – vprašaj (?), zvezdico (*), tildo (~).

  • Uporabite vprašaj (?), če želite poiskati kateri koli znak – na primer s?k najde »s sob« in »sod«.

  • Uporabite zvezdico (*), če želite poiskati poljubno število znakov, na primer s*d najde »sad« in »shcano«.

  • Uporabite tildo (~), ki ji sledi ?, *, ali ~ za iskanje vprašaja, zvezdic ali drugih tild – na primer pl91~? najde »fy91?«.

 3. Pritisnite tipko Return.

 4. Če želite poiskati naslednji primerek elementa, ki ga iščete, kliknite iskalno polje in pritisnite tipko Returnali pa v pogovornem oknu Najdi kliknite Najdi naprej.

  Namig: Iskanje v teku prekličete tako, da pritisnete tipko ESC .

 5. Če želite določiti dodatne možnosti iskanja, kliknite povečevalno steklo in nato Poišči na listu ali Išči v delovnem zvezku. Izberete lahko tudi možnost Dodatno, s katero zaženete pogovorno okno Najdi.

 1. Kliknite poljubno celico, da preiščete celoten list, ali pa izberite določen obseg celic, v katerem želite iskati.

 2. Pritisnite Slika ikone gumba MAC Command +F, da razširite iskalno vrstico, nato pa v polje za iskanje Polje »Iskanje« vnesite besedilo ali številko, ki jo želite poiskati.

  Namigi: V pogojih iskanja lahko uporabite nadomestne znake – vprašaj (?), zvezdico (*), tildo (~).

  • Uporabite vprašaj (?), če želite poiskati kateri koli znak – na primer s?k najde »s sob« in »sod«.

  • Uporabite zvezdico (*), če želite poiskati poljubno število znakov, na primer s*d najde »sad« in »shcano«.

  • Uporabite tildo (~), ki ji sledi ?, *, ali ~ za iskanje vprašaja, zvezdic ali drugih tild – na primer pl91~? najde »fy91?«.

 3. V iskalnem polju kliknite povečevalno steklo in nato Zamenjaj.

 4. V polje Zamenjaj z vnesite nadomestne znake.

  Če želite znake v polju Najdi zamenjati z ničemer, pustite polje Zamenjaj z prazno.

 5. Kliknite Nadaljuj iskanje.

 6. Če želite zamenjati označeno ponovitev, kliknite Zamenjaj.

  Če želite zamenjati vse ponovitve znakov na listu, ne da bi jih najprej pregledali, kliknite Zamenjaj vse.

  Namig: Iskanje, ki se izvaja, preprosto prekličete tako, da pritisnete tipko ESC.

 7. Če želite določiti dodatne možnosti iskanja, kliknite povečevalno steklo in nato Poišči na listu ali Išči v delovnem zvezku. Izberete lahko tudi možnost Dodatno, s katero zaženete pogovorno okno Zamenjaj.

Iskanje

Če želite poiskati nekaj, pritisnite Ctrl + Fali pa pojdite na Osnovno > Urejanje > Iskanje & Izberite > Najdi.

Opomba: V tem primeru smo kliknili vse možnosti >, da prikažete celotno pogovorno okno Najdi. Privzeto se prikaže s skritimi možnostmi iskanja.

Iskanje besedila ali številk v delovnem zvezku ali na delovnem listu s pritiskom tipk Ctrl+F

 1. V polje Najdi to: vnesite besedilo ali številke, ki jih želite poiskati.

  Namigi: V pogojih iskanja lahko uporabite nadomestne znake – vprašaj (?), zvezdico (*), tildo (~).

  • Uporabite vprašaj (?), če želite poiskati kateri koli znak – na primer s?k najde »s sob« in »sod«.

  • Uporabite zvezdico (*), če želite poiskati poljubno število znakov, na primer s*d najde »sad« in »shcano«.

  • Uporabite tildo (~), ki ji sledi ?, *, ali ~ za iskanje vprašaja, zvezdic ali drugih tild – na primer pl91~? najde »fy91?«.

 2. Če želite zagnati iskanje,kliknite Najdi naslednjega ali Najdi vse.

  Namig: Če kliknete Najdi vse,bodo na seznamu navedeni vsi primerek pogoja, po ki ga iščete, in če boste kliknili določeno ponovitev na seznamu, boste izbrali celico. Rezultate iskanja Najdi vse razvrstite tako, da kliknete naslov stolpca.

 3. Kliknite > možnosti iskanja, da po potrebi podrobneje opredelite iskanje:

  • Znotraj: Če želite poiskati podatke v določenem izboru, izberite Izbor. Če želite poiskati podatke na delovnem listu ali v celotnem delovnem zvezku, izberite List aliDelovni zvezek.

  • Smer: Iščete lahko navzdol (privzeto) ali navzgor.

  • Ujemanje velikih in malih črk – To preverite, če želite poiskati podatke z občutljivo na velike in male črke.

  • Ujemanje s celotno vsebino celice – To preverite, če želite poiskati celice z znaki, ki ste jih vtipkali v polje Najdi.

Zamenjaj

Če želite zamenjati besedilo ali številke, pritisnite Ctrl +Hali pa pojdite na Osnovno > Urejanje> Najdi in & Izberi > Zamenjaj.

Opomba: V tem primeru smo kliknili vse možnosti >, da prikažete celotno pogovorno okno Najdi. Privzeto se prikaže s skritimi možnostmi iskanja.

Zamenjava besedila ali številk v delovnem zvezku ali na delovnem listu s pritiskom tipk Ctrl+H

 1. V polje Najdi to: vnesite besedilo ali številke, ki jih želite poiskati.

  Namigi: V pogojih iskanja lahko uporabite nadomestne znake – vprašaj (?), zvezdico (*), tildo (~).

  • Uporabite vprašaj (?), če želite poiskati kateri koli znak – na primer s?k najde »s sob« in »sod«.

  • Uporabite zvezdico (*), če želite poiskati poljubno število znakov, na primer s*d najde »sad« in »shcano«.

  • Uporabite tildo (~), ki ji sledi ?, *, ali ~ za iskanje vprašaja, zvezdic ali drugih tild – na primer pl91~? najde »fy91?«.

 2. V polje Zamenjaj z: vnesite besedilo ali številke, ki jih želite uporabiti za zamenjavo iskanega besedila.

 3. Kliknite Zamenjaj ali Zamenjaj vse.

  Namig: Ko kliknete Zamenjaj vse,bo vsak primerek pogoja, ki ga iščete, zamenjan, zamenjava pa bo posodobila eno ponovitev hkrati.

 4. Kliknite > možnosti iskanja, da po potrebi podrobneje opredelite iskanje:

  • Znotraj: Če želite poiskati podatke v določenem izboru, izberite Izbor. Če želite poiskati podatke na delovnem listu ali v celotnem delovnem zvezku, izberite List aliDelovni zvezek.

  • Smer: Iščete lahko navzdol (privzeto) ali navzgor.

  • Ujemanje velikih in malih črk – To preverite, če želite poiskati podatke z občutljivo na velike in male črke.

  • Ujemanje s celotno vsebino celice – To preverite, če želite poiskati celice z znaki, ki ste jih vtipkali v polje Najdi.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel ali pridobite podporo v skupnosti Answers.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×