Velja za

Predmet obrazca

Z lastnostjo AllowAddition (Dovoli dodajanje) lahko določite, ali lahko uporabnik doda zapis, ko uporablja obrazec. Logična vrednost za branje/pisanje.

Izraz.AllowAdditions

izraz Obvezen. Izraz, ki vrne enega od predmetov na seznamu uporabi za.

Nastavitev

Lastnost AllowAdditions uporablja te nastavitve.

Nastavitev

Visual Basic

Opis

Da

True

(Privzeto) Uporabnik lahko doda nove zapise.

Ne

False

Uporabnik ne more dodati novih zapisov.


Lastnost AllowAdditions lahko nastavite tako, da uporabite list z lastnostmi obrazca, makro ali kodo Visual Basic for Applications (VBA).

Opombe

Lastnost AllowAdditions nastavite na Ne, če želite uporabnikom omogočiti ogled ali urejanje obstoječih zapisov, ne pa dodajanja novih zapisov.

Če želite preprečiti spreminjanje obstoječih zapisov (nastaviti obrazec samo za branje), nastavite lastnosti AllowAdditions, AllowDeletions in AllowEdits na Ne. Zapise lahko nastavite samo za branje tako, da lastnost RecordsetType nastavite na Posnetek.

Če želite odpreti obrazec le za vnos podatkov, nastavite lastnost DataEntry v obrazcu na Da.

Ko je lastnost AllowAdditions nastavljena na Ne, ukaz Nov zapis v razdelku Zapisi na zavihku Podatki ni na voljo.

Opomba: Ko je uporabljen argument »Data Mode« dejanja OpenForm, bo Microsoft Office Access 2007 prepisal številne nastavitve lastnosti obrazca. Če je argument »Data Mode« dejanja OpenForm nastavljen na Urejanje, Access odpre obrazec s temi nastavitvami lastnosti:

  • AllowEdits – Da

  • AllowDeletions – Da

  • AllowAdditions – Da

  • DataEntry – Ne

Če želite preprečiti, da bi dejanje OpenForm prepisalo katero od teh obstoječih nastavitev lastnosti, izpustite nastavitev argumenta »Data Mode«, da bo Access uporabil nastavitve lastnosti, ki so določene v obrazcu.

Primer

V spodnjem primeru je prikazana lastnost ControlType za vse kontrolnike v obrazcu. Za vsak kontrolnik oznake in kontrolnik polja z besedilom ta postopek preklopi lastnost SpecialEffect za te kontrolnike. Ko je lastnost SpecialEffect za kontrolnik oznake nastavljena na Shadowed, lastnost SpecialEffect za kontrolnik polja z besedilom pa je nastavljena na Normal, in so lastnosti AllowAdditions, AllowDeletions in AllowEdits vse nastavljene na True, je spremenljivka intCanEdit preklopljena, da dovoli urejanje temeljnih podatkov.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×