Licenčni pogoji za predizdajno različico Microsoftove programske opreme za Microsoft OneNote

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ti licenčni pogoji so pogodba med družbo Microsoft Corporation (ali njenim lastniško povezanim podjetjem – glede na to, kje živite) in vami. Pozorno jih preberite. Veljajo za zgoraj navedeno predizdajno različico programske opreme, vključno z morebitnimi nosilci podatkov, na katerih ste jo prejeli. Pogoji veljajo tudi za vse Microsoftove

 • posodobitve,

 • dodatke,

 • internetne storitve in

 • storitve podpore

za to programsko opremo, razen če jim niso priloženi drugi pogoji. V takem primeru veljajo priloženi pogoji.

Če uporabljate to programsko opremo, sprejemate te pogoje. Če jih ne sprejemate, programske opreme ne smete uporabljati.

Kot je opisano spodaj, pomeni uporaba nekaterih funkcij vašo privolitev za prenos določenih standardnih podatkov o računalniku za internetne storitve.

Če ravnate skladno s temi licenčnimi pogoji, imate spodaj navedene pravice.

 1. PRAVICE ZA NAMESTITEV IN UPORABO

 2. Namestitev in uporaba Namestite lahko eno kopijo programa v največ pet (5) naprav s sistemom Windows 8, povezanih z Microsoftovim računom, ki je povezan z vašim računom Trgovine Windows, in jo uporabljate.

 3. INTERNETNE STORITVE. Microsoft s programsko opremo zagotavlja internetne storitve. Te storitve lahko kadar koli spremeni ali ukine.

 4. Soglasje za internetne storitve. Funkcije programske opreme, opisane spodaj in v Izjavi o zasebnosti za OneNote, prek interneta vzpostavljajo povezavo z računalniškimi sistemi družbe Microsoft ali ponudnikov storitev. V nekaterih primerih ob vzpostavitvi povezave ne boste prejeli posebnega obvestila. V nekaterih primerih lahko te funkcije izklopite ali jih ne uporabljate. Za dodatne informacije o teh funkcijah si oglejte Izjava o zasebnosti za OneNote. Če uporabljate te funkcije, se strinjate s prenosom teh podatkov. Microsoft teh podatkov ne uporablja za vašo prepoznavo ali vzpostavljanje stika z vami.

 5. Podatki o računalniku. Spodaj navedene funkcije uporabljajo internetne protokole, ki ustreznim sistemom pošiljajo podatke o računalniku, na primer naslov internetnega protokola, vrsto operacijskega sistema, brskalnika, ime in različico programske opreme, ki jo uporabljate, in jezikovno kodo naprave, v katero ste namestili programsko opremo. Microsoft uporablja te podatke, da vam omogoči uporabo internetnih storitev.

  • Program za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP). Ta programska oprema uporablja CEIP. CEIP Microsoftu samodejno pošlje podatke o vaši strojni opremi in načinu uporabe te programske opreme. Teh podatkov ne uporabljamo za vašo osebno prepoznavo ali vzpostavljanje stika z vami. CEIP bo v vaš računalnik občasno prenesel tudi majhno datoteko. Ta datoteka nam omogoča, da zberemo informacije o težavah, do katerih je prišlo pri uporabi programske opreme. Morda bodo samodejno prenesene tudi nove informacije pomoči o napakah, kadar so na voljo. Več informacij o programu CEIP.

  • Funkcije spletne vsebine. Funkcije v programski opremi lahko pridobijo povezano vsebino pri družbi Microsoft in vam jih posredujejo. Za zagotavljanje vsebine te funkcije pošljejo družbi Microsoft vrsto operacijskega sistema, ime in različico programske opreme, ki jo uporabljate, vrsto brskalnika in kodo jezika naprave, v kateri ste namestili programsko opremo. Primeri teh funkcij so slikovni izrezki, predloge, spletno izobraževanje, spletna pomoč, pomoč in pomoč v aplikacijah. Lahko se odločite, da ne želite uporabljati teh funkcij spletne vsebine.

 6. Uporaba podatkov. Podatke o računalniku in informacije programa CEIP lahko uporabimo za izboljšanje naše programske opreme in storitev. Podatke lahko pošljemo tudi drugim, na primer dobaviteljem strojne in programske opreme. Ti lahko uporabljajo podatke za izboljšanje načina delovanja svojih izdelkov z Microsoftovo programsko opremo.

 7. Zloraba internetnih storitev. Teh storitev ne smete uporabljati na noben način, ki bi jim škodoval ali druge uporabnike oviral pri njihovi uporabi. Storitev ne smete uporabljati za pridobitev nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, podatkov, računa ali omrežja na kakršen koli način.

 8. OBDOBJE VELJAVNOSTI. To obdobje veljavnosti pogodbe velja do komercialne izdaje programske opreme, pri čemer si Microsoft pridržuje pravico do spremembe ali opustitve programske opreme kadar koli, ne glede na razlog. Programska oprema lahko preneha delovati, če posodobite ali spremenite napravo s sistemom Windows 8 Consumer Preview ali če poskusite programsko opremo uporabljati v napravi s sistemom Windows 8 Consumer Preview z drugačnimi funkcijami ali vrsto procesorja. Odgovorni ste za varnostno kopiranje podatkov, ki jih hranite v programski opremi, vključno z vsebino, ki jo prenesete s programsko opremo. Če je v Trgovini Windows programska oprema ali katera koli vsebina spremenjena ali opuščena, bodo vaši podatki morda izbrisani ali pa ne boste mogli pridobiti podatkov, ki ste jih shranili. Družba Microsoft ni zavezana k vračanju podatkov.

 9. PREDIZDAJNA RAZLIČICA PROGRAMSKE OPREME. To je predizdajna različica programske opreme. Morda ne bo delovala tako kot končna različica programske opreme. Zamenjamo jo lahko s končno, komercialno različico. Prav tako ne smemo izdati komercialne različice.

 10. POVRATNE INFORMACIJE. Če družbi Microsoft posredujete povratne informacije o programski opremi, družbi Microsoft brezplačno podeljujete pravico za uporabo, skupno rabo in trženje vaših povratnih informacij na kakršen koli način in za kateri koli namen. Prav tako brezplačno podeljujete tretjim osebam katere koli patentne pravice, ki omogočajo uporabo ali povezavo njihovih izdelkov, tehnologij ali storitev s katerimi koli posebnimi deli Microsoftove programske opreme ali storitev, v katere so vključene povratne informacije. Ne posredujte povratnih informacij, za katere velja licenca, ki zahteva, da Microsoft licencira svojo programsko opremo ali dokumentacijo tretjim osebam, ker smo vanjo vključili vaše povratne informacije. Te pravice ostanejo v veljavi tudi po poteku te pogodbe.

 11. OBSEG LICENCE. Microsoft vam te programske opreme ne prodaja, temveč vam podeljuje licenco za njeno uporabo. Ta pogodba vam podeljuje le nekaj pravic za uporabo programske opreme. Microsoft si pridržuje vse druge pravice. Programsko opremo lahko uporabljate samo tako, kot to izrecno dovoljuje ta pogodba, razen če vam upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi podeljuje več pravic. Pri tem morate ravnati skladno z vsemi tehničnimi omejitvami v programski opremi, ki omogočajo, da programsko opremo uporabljate le na določene načine. Ne smete:

  • obiti nobenih tehničnih omejitev v programski opremi,

  • izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja programske opreme, razen v obsegu, kot ga kljub tej omejitvi izrecno dovoljuje upoštevna zakonodaja,

  • izdelati več izvodov programske opreme, kot je določeno v tej pogodbi ali dovoljeno z upoštevno zakonodajo, ne glede na to omejitev,

  • objaviti programske opreme, da bi jo lahko drugi kopirali,

  • programske opreme dajati v najem, zakup ali je posojati,

  • prenesti programske opreme ali te pogodbe nobeni tretji osebi ali

  • uporabljati programske opreme za ponujanje komercialnih storitev gostovanja programske opreme.

 12. OMEJITVE IZVOZA Za programsko opremo veljajo izvozna zakonodaja in predpisi ZDA. Ravnati morate v skladu z vso domačo in mednarodno izvozno zakonodajo ter predpisi, ki veljajo za programsko opremo. Taka zakonodaja vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu Microsoft Exporting.

 13. STORITVE PODPORE. Programska oprema je na voljo v taki obliki, »kot je«, zato zanjo morda ne bomo zagotavljali storitev podpore.

 14. CELOTNA POGODBA. Ta pogodba in pogoji za dodatke, posodobitve, internetne storitve in storitve podpore, ki jih uporabljate, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo in storitve podpore.

 15. UPOŠTEVANA ZAKONODAJA.

 16. Združene države. Če ste programsko opremo pridobili v ZDA, se za to pogodbo uporablja zakonodaja zvezne države Washington, ki velja pri zahtevkih zaradi kršitve te pogodbe brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki v okviru zakonov o varstvu potrošnikov in zakonov o nelojalni konkurenci, ter za prekrške velja zakonodaja države, v kateri živite.

 17. Zunaj združenih držav Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, veljajo zakoni te države.

 18. PRAVNI UČINEK. V tej pogodbi so opisane določene zakonske pravice. V skladu z zakonodajo svoje države imate morda tudi druge pravice. Pravice imate lahko tudi glede na osebo, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja vaših pravic v skladu z zakonodajo vaše države, če zakonodaja vaše države tega ne dovoljuje.

 19. ZAVRNITEV JAMSTVA. Programska oprema je licencirana v taki obliki, »kot je«. Tveganje v zvezi z njeno uporabo pa nosite sami. Microsoft ne daje nobenih izrecnih jamstev, garancij ali pogojev. V skladu z lokalno zakonodajo imate lahko dodatne pravice potrošnikov ali zakonska zagotovila, ki jih ta pogodba ne more spremeniti. Do mere, ki jo dovoljuje lokalna zakonodaja, Microsoft izključuje vsa naznačena jamstva glede primernosti za prodajo ali določen namen in nekršitev pravic intelektualne lastnine.

ZA AVSTRALIJO – Imate zakonska zagotovila, ki jih določa avstralski zakon za zaščito potrošnikov, ki jih ta pogodba ne poskuša spremeniti.

 1. OMEJITEV IN IZKLJUČITEV PRAVNIH SREDSTEV IN ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO. Od Microsofta lahko dobite povrnjeno le neposredno škodo do 5,00 USD. Povrnjene ne morete dobiti nobene druge škode, vključno s posledično škodo, izgubo dobička, posebno, posredno in naključno škodo.

Ta omejitev velja za:

 • vse zadeve, povezane s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih tretjih oseb ali v programih tretjih oseb in

 • zahtevke v primeru kršitve pogodbe, kršitve garancije, jamstva ali pogojev, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali druge odškodninske odgovornosti do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja.

Velja tudi, če je Microsoft vedel oziroma bi moral vedeti za možnost nastanka take škode. Zgoraj navedene omejitve ali izključitve morda za vas ne veljajo, če vaša država ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.

Opomba: Ta programska je distribuirana v Quebecu v Kanadi, zato so ti licenčni pogoji spodaj navedeni v francoščini.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×