Upravljajte sestanke, načrte, proračune – preprosto s storitvijo Microsoft 365.

Možnosti v Wordu (zavihek »Dodatno«)

Z naprednimi Wordovimi možnostmi lahko prilagodite opravila urejanja, prikaz dokumenta, nastavitve tiskanja in drugo.

Napredne Wordove možnosti so na voljo pod možnostjo Datoteke > Možnosti in v levem podoknu izberite Dodatno.

Možnosti urejanja

Nastavite način izbiranja, zamenjave in oblikovanja besed in odstavkov.

Word 2013 – možnosti urejanja

Izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Izberite, kako želite prilepiti vsebino in oblikovanje v istem dokumentu ali med različnimi dokumenti in aplikacijami.

Word 2013 – možnosti za izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Velikost in kakovost slik

Določite nastavitve velikosti in kakovosti slike za odprti dokument ali za vse nove dokumente.

Word 2013 – možnosti za velikost in kakovost slike

Grafikon

Nastavite, da oblikovanje in oznake po meri ostanejo s podatki, tudi če se grafikon spremeni.

Word 2013 – možnosti grafikona

Pokaži vsebino dokumenta

Izberite možnosti oblikovanja, besedila in slike.

Word 2013 – možnosti prikaza vsebine dokumenta

Prikaz

Izberite oblike zapisa meritev, prikažite drsne trakove in izberite število dokumentov, ki so prikazani na seznamu nedavnih dokumentov.

Word 2013 – možnosti prikaza

Tiskanje

Optimizirajte videz tiskane različice dokumenta ali spremenite velikost papirja za tiskanje.

Word 2013 – možnosti tiskanja

Shrani

Shranite varnostne kopije, samodejno shranite spremembe v predlogah ali dovolite shranjevanje varnostnih kopij.

Word 2013 – možnosti za shranjevanje

Ohrani točnost pri dajanju tega dokumenta v skupno rabo

Poskrbite, da bo videz dokumenta ostal enak, ko omogočite njegovo skupno rabo z nekom, ki uporablja drugo različico Worda.

Word 2013 – možnosti za ohranjanje ločljivosti

Splošno

Med možnostmi v tem razdelku je tudi nastavitev, kam Word shranjuje vaše spremembe, in sicer pod možnostjo Mesta datotek. Lahko pa izberete tudi, da se dokumenti odprejo v pogledu osnutka.

Word 2013 – splošne možnosti

Možnosti postavitve za:

Spremenite postavitev, na primer razmik med znaki, za odprti dokument ali za vse nove dokumente.

Word 2013 – možnosti postavitve za: možnosti

Podpora za Office 2010 se je končala 13. aprila 2020

Nadgradite na Microsoft 365, če želite delati kjer koli v kateri koli napravi in še naprej biti deležni podpore.

Nadgradite zdaj

Napredne Wordove možnosti so na voljo pod možnostjo Datoteke > Možnosti in v levem podoknu izberite Dodatno.

V tem članku

Možnosti urejanja

Izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Velikost in kakovost slik

Pokaži vsebino dokumenta

Prikaz

Tiskanje

Pri tiskanju dokumenta

Shrani

Ohrani točnost pri dajanju tega dokumenta v skupno rabo

Splošno

Združljivost

Možnosti združljivosti za

Možnosti za urejanje

Z vnašanjem prepiši izbrano besedilo     Če želite izbrisati izbrano besedilo, ko začnete tipkati, izberite to možnost. Če počistite to potrditveno polje, Microsoft Office Word vstavi novo besedilo pred izbrano besedilo in ne izbriše izbranega besedila.

Samodejno izbiranje celotne besede     Če želite izbrati celotne besede, ko izberete del besede in nato del naslednje besede, izberite to možnost. Če vklopite to možnost, Word tudi izbere besedo in presledek za njo, ko dvokliknete besedo.

Dovoli, da se lahko besedilo povleče in spusti     Če želite premikati ali kopirati izbrano besedilo tako, da ga povlečete, izberite to možnost. Če želite premakniti besedilo, ga izberite in povlecite na novo mesto. Če želite kopirati besedilo, ga izberite besedilo in nato pridržite tipko CTRL, medtem ko izbiro vlečete na novo mesto.

Uporabi CTRL + klik za sledenje hiperpovezavi     Če izberete to možnost, boste lažje urejali besedilo hiperpovezav. Če je ta možnost vklopljena, povezavi sledite tako, da pritisnete tipko CTRL in hkrati kliknete povezavo. Če je ta možnost izklopljena in kliknete povezavo, Word odpre povezavo, zato je besedilo povezave zaradi težje urejati.

Samodejno ustvari risalno površino pri vstavljanju samooblik     Če želite postaviti risalno površino okrog narisanih predmetov ali risb in besedila, napisanega s črnilom, ko jih vstavite v dokument, izberite to možnost. Risalna površina vam pomaga pri razporejanju risanih predmetov in slik, pri čemer jih lahko premikate kot enote.

Uporabi pametno izbiranje odstavkov     Če želite izbrati oznako odstavka, ko izberete celoten odstavek, izberite to možnost. Če med izrezovanjem in lepljenjem odstavka vključite oznako odstavka, ne pustite praznega odstavka, vaše oblikovanje pa je samodejno ohranjeno v odstavku.

Uporabi pameten kazalec     Če želite nastaviti, da se kazalec pomika med vašim pomikanjem navzgor ali navzdol, izberite to možnost. Ko po drsenju pritisnete tipko PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL, se kazalec odziva na trenutno prikazani strani in ne na prejšnjem mestu kazalca.

Uporabi tipko Insert za prepisovalni način     Če želite vklopiti ali izklopiti prepisovalni način s pritiskom na tipko INSERT, izberite to možnost.

 • Uporabi prepisovalni način     Če želite zamenjati besedilo med vnašanjem (po en znak hkrati), izberite to možnost. Če je izbrana možnost Uporabi tipko Insert za prepisovalni način, lahko to možnost vklopite ali izklopite tako, da pritisnete tipko INSERT.

Dodaj dvojni narekovaj za oštevilčevanje s hebrejsko abecedo     Če želite dodati dvojne narekovaje (") za oštevilčevanje, izberite to možnost.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena hebrejšina.

Pozovi za posodobitev slogov     Če želite biti pozvani, ko neposredno spreminjate besedilo, za katerega je uporabljen slog, in nato za to besedilo znova uporabite slog, izberite to možnost. Ko ste pozvani, lahko posodobite slog glede na nedavne spremembe ali pa znova uporabite oblikovanje sloga.

Uporabi navaden slog za označene ali oštevilčene sezname     Če želite sloge seznamov ustvariti na podlagi navadnega sloga odstavka namesto na podlagi sloga seznama odstavkov, izberite to možnost.

Spremljaj oblikovanje     Če želite spremljati svoje oblikovanje med vnašanjem, izberite to možnost. S tem preprosto povsod uporabite enako oblikovanje. Preden lahko uporabite ukaz Izberi besedilo s podobnim oblikovanjem v priročnem meniju, ki se prikaže, če z desno tipko miške kliknete izbrano besedilo, mora biti vklopljena ta možnost. Če želite prikazati seznam oblikovanj, ki ste jih uporabili, kliknite ukaz Možnosti v podoknu Slog in potrdite polja Oblikovanje na ravni odstavkov, Oblikovanje pisave in Oblikovanje oznak in oštevilčevanja.

 • Označi nedoslednosti oblikovanja     Če želite označiti oblikovanje z valovito modro črto, ko je besedilo podobno vendar ne popolnoma enako kot drugo oblikovanje v dokumentih, izberite to možnost. Če želite uporabiti to možnost, morate potrditi tudi polje Spremljaj oblikovanje.

Posodabljanje sloga, da se bo ujemal z izborom    Na seznamu kliknite Ohrani prejšnji vzorec oštevilčevanja in oznak, če želite, da vsi odstavki s tem slogom, ki niso oštevilčeni, ostanejo neoštevilčeni. Če želite oštevilčiti vse odstavke s tem slogom, kliknite Dodaj oštevilčevanje ali oznake vsem odstavkom s tem slogom.

Omogoči možnost »Klikni in natipkaj«     Če želite vstaviti besedilo, grafike, tabele ali druge elemente v prazno območje dokumenta tako, da dvokliknete prazno območje, izberite to možnost. Funkcija »Klikni in vnesi« samodejno vstavi odstavke in uporabi potrebno poravnavo za postavitev elementa na mesto, kamor ste dvokliknili. Ta funkcija je na voljo le v pogledu postavitve tiskanja in pogledu spletne postavitve.

 • Privzeti slog odstavka Izberite slog, ki je uporabljen za besedilo, ko uporabite funkcijo »Klikni in vnesi«.

Pokaži predloge za samodokončanje    Izberite to možnost, če želite videti vse vnose samobesedila, ko vnesete prve štiri znake. Če želite v dokument dodati celoten vnos samobesedila, pritisnite ENTER; lahko pa do konca vnesete želeno besedilo. Če ne želite videti predlogov samobesedila, počistite to polje.

Premikanje kazalca     Ta možnost določa smer, v katero se premika kazalec, ko pritiskate puščične tipke na tipkovnici.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

 • Logično Če želite, da se kazalec premika skladno s smerjo besedila v dokumentu, izberite to možnost. Ko se na primer s puščičnimi tipkami premikate po besedilu v arabščini in nato angleščini v istem stavku, se kazalec premakne od desne proti levi v arabskem besedilu in nato začne pri skrajno levem znaku angleške besede in se pomika od leve proti desni.

 • Vizualno Če želite, da se kazalec premakne na naslednji vizualno sosednji znak, izberite to možnost. Ko se na primer s puščičnimi tipkami premikate od desne proti levi po besedilu v arabščini in nato angleščini v istem stavku, se kazalec premakne od desne proti levi, ne glede na smer besedila.

Vidni izbor kazalca     Ta možnost določa, kako je izbrano besedilo, ko razširite izbor.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

 • Blokiranje Če želite besedilo izbrati od vrstice do vrstice pri izbiranju navzdol, pri čemer so vse izbrane vrstice enako široke, izberite to možnost.

 • Neprekinjeno Če želite besedilo izbrati od vrstice do vrstice pri izbiranju navzdol, pri čemer je širina zadnje vrstice drugačna, izberite to možnost.

Uporabi preverjanje zaporedja     Če želite preveriti, ali je pravilno zaporedje na novo vnesenega znaka, ki bo uporabljen kot naglasno znamenje, diakritični znak ali samoglasniško znamenje, vstavljeno nad, pod, pred ali za soglasnikom, izberite to možnost.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena kompleksna abeceda.

 • Vnesi in zamenjaj Izberite to možnost, če želite zamenjati predhodno vneseni znak z na novo vnesenim znakom, če ta dva znaka ne moreta obstajati hkrati v isti skupini besedila.

Azijske pisave uporabi tudi za latinično besedilo     Če želite spremeniti latinične znake v izbrano azijsko pisavo, ko uporabite azijsko pisavo za izbrano besedilo, izberite to možnost. Počistite to polje, če želite latinične znake ohraniti v latinični pisavi, ko uporabljate azijsko pisavo v preostanku dokumenta.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik.

Samodejno preklopi tipkovnico, da se ujema z jezikom okoliškega besedila     Če želite spremeniti jezik tipkovnice in pisavo na podlagi jezika besedila, kjer je kazalec, izberite to možnost. Če počistite to možnost, se spremeni le pisava.

Opomba: Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

Kontrolnik IME je aktiven     Če želite zagnati urejevalnik vnosne metode (IME), izberite to možnost. Če želite ustaviti urejevalnik vnosne metode, počistite to potrditveno polje.

Opomba: Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

Nastavitve IME     Kliknite, da odprete pogovorno okno Lastnosti urejevalnika vnosne metode. V tem pogovornem oknu nastavite ali spremenite besedilo, tipkovnico, pretvorbo znakov in druge možnosti za aktiven urejevalnik vnosne metode.

Opomba: Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

Na vrh strani

Izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Lepljenje znotraj istega dokumenta     Ta možnost prikaže privzeto vedenje, ki se pojavi, če prilepite vsebino v isti dokument, iz katerega ste jo kopirali. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • Ohrani izvorno oblikovanje (privzeto)     Ta možnost ohrani sloge znakov in neposredno oblikovanje, ki so bili uporabljeni za kopirano besedilo. Neposredno oblikovanje vključuje značilnosti, kot so velikost pisave, ležeča pisava ali drugo oblikovanje, ki ni vključeno v slog odstavka.

 • Spoji oblikovanje     Ta možnost zavrže večino oblikovanja, uporabljenega neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki velja kot poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno. Besedilo tudi prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno.

 • Ohrani le besedilo     Ta možnost zavrže vse elemente oblikovanja in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

Lepljenje med dokumenti     Ta možnost prikaže privzeto vedenje, do katerega pride, če prilepite vsebino, ki je bila kopirana iz drugega dokumenta v Wordu. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • Ohrani izvorno oblikovanje (privzeto)     Ta možnost ohrani oblikovanje, uporabljeno v kopiranem besedilu. Vsaka definicija sloga, povezana s kopiranim besedilom, je kopirana v ciljni dokument.

 • Spoji oblikovanje     Ta možnost zavrže večino oblikovanja, uporabljenega neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki se šteje kot poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno. Besedilo tudi prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno.

 • Ohrani le besedilo     Ta možnost zavrže vse elemente oblikovanja in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

Lepljenje med dokumenti, ko so definicije sloga v sporu     Ta možnost prikaže privzeto vedenje, do katerega pride, če prilepite vsebino, kopirano iz drugega dokumenta v Wordu, in če je slog, dodeljen kopiranemu besedilu, definiran drugače v dokumentu, v katerega besedilo prilepite. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • Ohrani izvorno oblikovanje     Ta možnost ohrani videz kopiranega besedila tako, da prilepljenemu besedilu dodeli navadni slog in uporabi neposredno oblikovanje. Neposredno oblikovanje vključuje značilnosti, kot so velikost pisave, ležeča pisava ali drugo oblikovanje, ki posnema definicijo sloga kopiranega besedila.

 • Uporabi ciljne sloge (privzeto)     Ta možnost ohrani ime sloga, povezano s kopiranim besedilom, vendar uporablja definicijo sloga dokumenta, v katerega prilepite besedilo. Na primer, ko kopirate besedilo »Naslov 1« iz enega dokumenta v drugega. V prvem je »Naslov 1« definiran kot »Arial, krepko, velikost 14«, v drugem dokumentu, kamor prilepite besedilo, pa je »Naslov 1« definiran kot »Cambria, krepko, velikost 16«. Če uporabljate možnost Uporabi ciljne sloge, prilepljeno besedilo privzame slog za »Naslov 1«, torej »Cambria, krepko, velikost 16«.

 • Spoji oblikovanje     Ta možnost zavrže definicijo sloga in večino oblikovanja, ki je bilo uporabljeno neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki se šteje kot poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame definicijo sloga v dokumentu, kamor ga prilepite.

 • Ohrani le besedilo     Ta možnost zavrže vse elemente oblikovanja in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

Lepljenje iz drugih programov     Ta možnost prikaže privzeto vedenje, do katerega pride, če prilepite vsebino, ki je bila kopirana iz drugega programa. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • Ohrani izvorno oblikovanje (privzeto)     Ta možnost ohrani oblikovanje kopiranega besedila.

 • Spoji oblikovanje     Ta možnost zavrže večino oblikovanja, ki je bilo uporabljeno neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki se šteje kot poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno. Besedilo tudi prevzame katero koli značilnost neposrednega oblikovanja besedila, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno.

 • Ohrani le besedilo     Ta možnost zavrže vse elemente oblikovanja in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

Vstavi/prilepi slike kot     Ta možnost prikaže, kako Word vstavlja slike glede na besedilo v dokumentu. Slike lahko vstavljate v vrstico poleg besedila, poleg tega pa lahko omogočite slikam, da se premikajo z besedilom ali da jih besedilo obliva okrog, pred njimi ali pa za njimi. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • V vrstici z besedilom     Ta možnost omogoča vstavljanje grafike v odstavek kot besedilo. Ta možnost je privzeto uporabljena. Ko dodate ali izbrišete besedilo, se grafika pomika. Če grafiko želite premakniti, jo lahko povlečete na enak način, kot bi povlekli besedilo.

 • Kvadrat     Ta možnost poskrbi za oblivanje besedila z vseh strani kvadrata, ki obdaja grafiko. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Tesno     Ta možnost omogoči oblivanje besedila okrog grafike v nepravilni obliki, in sicer okrog dejanske slike. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Za besedilom     Ta možnost omogoča vstavljanje grafike tako, da grafika plava na lastni plasti za besedilom. Okrog grafike ni nobene obrobe. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Pred besedilom     Ta možnost omogoča vstavljanje grafike tako, da grafika plava na lastni plasti pred besedilom. Okrog grafike ni nobene obrobe. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Skozi     Ta možnost omogoči oblivanje besedila okrog grafike, vključno z zapolnjevanjem prostora, ki ga ustvari vbočena oblika, npr. lunin krajec. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Zgoraj in spodaj     Ta možnost preprečuje oblivanje besedila na straneh grafike. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

Ohrani označevanje in oštevilčevanje pri lepljenju besedila z možnostjo »Obdrži samo besedilo«     Za pretvorbo oštevilčevanja in vrstičnih oznak v besedilne simbole izberite to možnost.

V kopiranem in izrezanem naj bodo tudi kontrolni znaki    Izberite to možnost, če želite ohraniti premikanje kazalca z desne proti levi, ko izrežete ali kopirate besedilo iz Wordovega dokumenta in ga prilepite kot navadno besedilo (na primer v beležnico).

Uporabi tipko Insert za lepljenje     Če želite s tipko Insert vstaviti vsebino Officeovega odložišča v dokument, izberite to možnost.

Pokaži gumbe za možnosti lepljenja, ko je vsebina prilepljena     Če želite prikazati gumbe Možnosti lepljenja, ko prilepite vsebino, izberite to možnost. Gumb Možnosti lepljenja lahko uporabite, če želite preglasiti ali spremeniti nastavitve, ki ste jih izbrali v tem razdelku pogovornega okna Wordove možnosti.

Uporabi pametno izrezovanje in lepljenje     Če želite samodejno prilagoditi oblikovanje med lepljenjem besedila, izberite to možnost. Ko potrdite to polje, lahko kliknete Nastavitve in nastavite dodatne možnosti lepljenja.

 • Nastavitve     Če želite odpreti pogovorno okno Nastavitve, kliknite to možnost. V tem pogovornem oknu določite privzeto vedenje pri spajanju, izrezovanju in lepljenju besedila. Privzeto vedenje preglasite z gumbom Možnosti lepljenja, ki se prikaže, ko prilepite vsebino iz odložišča v dokument. Ta gumb je na voljo le, če je vklopljena možnost Uporabi pametno izrezovanje in lepljenje.

  • Uporabite privzete možnosti za     Kliknite element na seznamu, če želite, da se v pogovornem oknu vnaprej izbere konfiguracija možnosti. Če želite sami izbrati konfiguracijo možnosti, na seznamu kliknite Po meri.

  • Samodejno prilagodi razmik stavkov in besed     Če želite odstraniti odvečne presledke pri brisanju besedila ali dodati potrebne presledke pri lepljenju besedila iz odložišča, izberite to možnost.

  • Prilagodi razmik odstavkov pri lepljenju     Če želite preprečiti ustvarjanje praznih odstavkov in nedosledne razmike med odstavki, izberite to možnost.

  • Prilagodi oblikovanje tabel in poravnavo pri lepljenju     Če želite nadzirati oblikovanje in poravnavo tabel, izberite to možnost. Ko je ta možnost vklopljena, so posamezne celice prilepljene kot besedilo, deli tabel pa so prilepljeni kot vrstice v obstoječo tabelo (ne pa kot ugnezdena tabela). Ko dodate tabelo v obstoječo tabelo, je prilepljena tabela prilagojena tako, da se ujema z obstoječo tabelo.

  • Način delovanja pametnih slogov     Izbira te možnosti nima nobenega učinka. Če želite natančneje določiti vedenje slogov pri lepljenju vsebine, uporabite možnosti Lepljenje v razdelku Izreži, kopiraj in prilepi, ki so pod možnostjo Dodatno.

  • Spoji oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Če želite nadzirati rezultate, ko lepite vsebino iz PowerPointove predstavitve, izberite to možnost. Ko je ta možnost vklopljena, je oblikovanje sosednjega besedila ali tabele uporabljeno za prilepljeno besedilo; nazadnje uporabljen slog oznak, oštevilčevanja ali seznama je uporabljen za prilepljen seznam; videz elementov, kot so tabele, hiperpovezave, slike, predmeti OLE in oblike, je ohranjen iz izvirnika v PowerPointu.

  • Prilagodi oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Če želite nadzirati rezultate pri lepljenju podatkov iz Excela, izberite to možnost. Ko je ta možnost vklopljena, so prilepljeni podatki vstavljeni v tabelo, grafikoni pa so prilepljeni kot slike in ne kot predmeti OLE.

  • Spoji prilepljene sezname z okoliškimi seznami     Če želite oblikovati elemente seznama tako, da ustrezajo okoliškemu seznamu, ko jih prilepite, izberite to možnost.

Na vrh strani

Velikost in kakovost slik

Velikost in kakovost slik    Izberite dokument, za katerega veljajo te nastavitve. Na seznamu kliknite ime dokumenta, ki je že odprt, ali kliknite Vsi novi dokumenti, če želite, da nastavitev velja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili.

Zavrzi podatke urejanja    Če želite shraniti le sliko, ki ste jo uredili, izberite to možnost. Podatki iz prvotne slike, preden ste jo uredili, ne bodo na voljo.

Ne stiskaj slik v datoteko    Če želite ohraniti polno velikost slik, izberite to možnost. S to možnostjo bodo datoteke z dokumenti morda velike.

Privzeti ciljni izhod nastavi na    Ta možnost določa ločljivost stisnjenih slik. Na seznamu izberite vrednost za število slikovnih pik na palec (ppi).

 • 220 ppi    To možnost izberite za dokumente, ki jih nameravate natisniti.

 • 150 ppi    To možnost izberite za dokumente, ki jih boste brali na zaslonu.

 • 96 ppi    To možnost izberite za dokumente, ki jih boste pošiljali po e-pošti.

Na vrh strani

Pokaži vsebino dokumenta

Pokaži barve ozadja in slike v pogledu postavitve tiskanja     To možnost izberite, če želite prikazati barve ozadja in slike.

Pokaži besedilo znotraj dokumentnega okna     To možnost izberite, če želite, da je besedilo prilagojeno oknu z dokumentom, da ga lažje berete na zaslonu.

Pokaži označbe mest slik     Če želite namesto vsake slike v dokumentih prikazati prazno polje, izberite to možnost. Ta možnost pospeši pomikanje po dokumentu z veliko slikami.

Na zaslonu pokaži risbe in polja z besedilom     Če želite prikazati predmete, ustvarjene z Wordovimi orodji za risanje, v pogledu postavitve tiskanja ali pogledu spletne postavitve, izberite to možnost. Če želite skriti risbe in morebiti pospešiti prikaz dokumentov, ki vsebujejo številne risbe, počistite to potrditveno polje. Risbe bodo natisnjene, tudi če to polje počistite.

Pokaži animacijo besedila     Če želite prikazati animacije besedila na zaslonu, izberite to možnost. Če želite videti, kako bo besedilo videti, ko ga natisnete, počistite to polje.

Opomba: To možnost uporabite, ko si ogledujete animirano besedilo v dokumentih, ustvarjenih v različici Worda, starejši od Word 2007. Trenutna različica Worda ne omogoča več možnosti ustvarjanja animiranega besedila.

Pokaži kontrolne znake     Če želite prikazati kontrolne znake od desne proti levi, izberite to možnost.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

Pokaži zaznamke     Če želite prikazati zaznamke na zaslonu, izberite to možnost. Če elementu dodelite zaznamek, je zaznamovani element prikazan znotraj oklepajev ([…]). Če zaznamek dodelite mestu, je zaznamek prikazan kot I-kazalka. Oklepaji in I-kazalka niso prikazani v natisnjenih dokumentih.

Pokaži meje besedila     To možnost izberite, če želite prikazati pikčasto črto okrog robov besedila, stolpcev in odstavkov. Z mejami si pomagate pri postavitvi dokumenta; v natisnjenih dokumentih niso prikazane.

Pokaži oznake obrezovanja     To možnost izberite, če želite prikazati kote robov.

Pokaži kode polj namesto njihovih vrednosti     Če želite v dokumentih prikazati kode polj namesto rezultatov polj, izberite to možnost. Namesto vrednosti 4. februar 2008 bo na primer prikazano { TIME @\"d., MMMM, YYYY" }. Če želite videti vrednosti polja, počistite to polje.

Ne glede na to nastavitev lahko vedno preklapljate med prikazom kod polj in rezultatov kod polj tako, da pritisnete tipki ALT + F9.

Senčenje polj     Ta možnost prikazuje, ali so polja osenčena in kdaj. Če želite osenčiti polja, na seznamu izberite Vedno ali Ko je izbrano. Če so polja osenčena, jih lažje najdete. Senčenje je vidno le na zaslonu, v natisnjenem dokumentu pa ne.

Številke     Ta možnost določa, kako bodo števila prikazana v dokumentih. Na seznamu izberite element.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena arabščina.

 • Arabske To možnost izberite za prikaz števil v obliki zapisa, ki je znana govorcem angleščine in drugih evropskih jezikov.

 • Hindujske To možnost izberite za prikaz števil v obliki zapisa, ki je znana govorcem arabščine in hindijščine.

 • Kontekst To možnost izberite, če želite prikazati števila v skladu z jezikom okoliškega besedila.

 • Sistem To možnost izberite, če želite prikazati števila glede na območne nastavitve na nadzorni plošči.

Imena mesecev     Ta možnost določa, kako so zahodna (gregorijanska) imena mesecev prikazana v besedilu v arabščini. Izberite element s seznama.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena arabščina.

 • Arabščina To možnost izberite, če želite uporabiti izvorna arabska imena mesecev.

 • Angleščina (transliterirana) To možnost izberite, če želite angleško črkovanje zahodnih (gregorijanskih) imen mesecev v arabskem besedilu.

 • Francoščina (transliterirana) To možnost izberite, če želite francosko črkovanje zahodnih (gregorijanskih) imen mesecev v arabskem besedilu.

Diakritični znaki     Ta možnost prikaže diakritične znake v dokumentu.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik, ki uporablja diakritične znake.

 • Uporabi to barvo za diakritične znake Če želite določiti barvo za prikaz vseh diakritičnih znakov, ne glede na barvo diakritičnih znakov v izvornem dokumentu, izberite to možnost. Izberite barvo na seznamu.

Uporabi pisavo za osnutek v pogledih osnutka in orisa     V računalnikih z izjemno omejenimi viri izberite to možnost, da pospešite prikaz dokumentov na zaslonu.

 • Ime     Izberite pisavo, ki jo želite uporabiti za osnutke dokumentov. Ta možnost je na voljo le, ko potrdite polje Uporabi pisavo za osnutek v pogledih osnutka in orisa.

 • Velikost     Izberite velikost pisave za osnutek. Ta možnost je na voljo le, ko potrdite polje Uporabi pisavo za osnutek v pogledih osnutka in orisa.

Pogled dokumenta     Ta možnost določa smer besedila v novih dokumentih.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

 • Od desne proti levi Če želite dokumente postaviti od desne proti levi, izberite to možnost. Odstavki se na primer začnejo na desni strani dokumenta in besedilo poteka proti levi.

 • Od leve proti desni Če želite dokumente postaviti od leve proti desni, izberite to možnost. Odstavki se na primer začnejo na levi strani dokumenta in besedilo poteka proti desni.

Nadomestitev pisave     Kliknite to možnost, da se odpre pogovorno okno Nadomestitev pisave. S to možnostjo ugotovite, ali so v aktivnem dokumentu uporabljene pisave, ki jih v računalniku ni na voljo. Če so v dokumentu pisave, ki jih ni v vašem računalniku, v pogovornem oknu izberite nadomestno pisavo.

Na vrh strani

Prikaz

Pokaži toliko nedavnih dokumentov     Vnesite število elementov med 1 in 50, ki naj bodo prikazani na seznamu Nedavni dokumenti.

Opomba: Le prvim devetim datotekam na seznamu je dodeljena bližnjica. Te dokumente lahko odprete tako, da pritisnete ALT + F in nato številke od 1 do 9.

Pokaži mere v enotah     Izberite mersko enoto, ki jo želite uporabiti za vodoravno ravnilo in mere, ki jih vnašate v pogovorna okna.

Širina podokna območja za slog v pogledih osnutka in orisa     V polje vnesite pozitivno decimalno število, na primer 0,5, in odpre se območje za slog z imeni slogov, uporabljenih v besedilu. Območje za slog zaprete tako, da vnesete 0.

Pokaži mere v širini znakov     Če želite uporabiti širino znakov kot podlago za poravnavo besedila, npr. v navpičnem ali vodoravnem ravnilu, izberite to možnost.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik.

Privzete enote za funkcije HTML naj bodo slikovne pike     Če želite v pogovornih oknih, ki se nanašajo na funkcije HTML, namesto privzetih merskih enot uporabiti slikovne pike, izberite to možnost.

Prikaži vsa okna v opravilni vrstici     Če želite v opravilni vrstici sistema Microsoft Windows prikazati ikono za vsako odprto okno v programu zbirke Microsoft Office, izberite to možnost. Če počistite to potrditveno polje, bo v opravilni vrstici prikazana le ena ikona za vsak odprt program.

Pokaži bližnjice na tipkovnici v zaslonskih namigih     Če želite prikazati bližnjice na tipkovnici v zaslonskih namigih, izberite to možnost.

Pokaži vodoravni drsni trak     Če želite na dnu okna dokumenta prikazati vodoravni drsni trak, izberite to možnost.

Pokaži navpični drsni trak     Če želite ob strani okna dokumenta prikazati navpični drsni trak, izberite to možnost.

 • Levi drsni trak Če želite na levi strani okna dokumenta prikazati navpični drsni trak, izberite to možnost. To možnost uporabite pri delu z dokumenti, v katerih je večinoma uporabljeno besedilo od desne proti levi.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

Pokaži navpično ravnilo v pogledu postavitve tiskanja     Če želite prikazati navpično ravnilo ob strani okna dokumenta, izberite to možnost. Pri tem tudi potrdite polje Ravnilo v skupini Pokaži/skrij na zavihku Ogled na traku, ki je del uporabniškega vmesnika Microsoft Office Fluent.

 • Pokaži desno ravnilo v pogledu postavitve tiskanja Če želite prikazati navpično ravnilo na desni strani okna dokumenta, izberite to možnost.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

Optimiraj postavitev znakov za postavitev, namesto za berljivost     Če želite točno prikazati položaj znakov tako, kot bodo videti v natisnjenem dokumentu glede na dele besedila, izberite to možnost. Ko je ta možnost vklopljena, je razmik med znaki lahko popačen. Berljivost na zaslonu je najboljša, če je ta možnost izklopljena.

Onemogoči strojno pospeševanje grafike    Če ne želite več uporabljati računalnikove grafične kartice za upodabljanje tridimenzionalnih oblik, učinkov oblik in učinkov besedila, izberite to možnost.

Na vrh strani

Tiskanje

Uporabi kakovost osnutka     To možnost izberite, če želite natisniti dokument z minimalnim oblikovanjem, kar lahko pospeši postopek tiskanja. Številni tiskalniki ne podpirajo te funkcije.

Tiskanje v ozadju     To možnost izberite, če želite natisniti dokumente v ozadju, tako da med tiskanjem lahko nadaljujete z delom. Pri tej možnosti je potreben večji pomnilnik, ki omogoča hkratno delo in tiskanje. Če delo v dokumentu med tiskanjem postane zelo počasno, izklopite to možnost.

Strani natisni v obratnem vrstnem redu     To možnost izberite, če želite natisniti strani v obratnem vrstnem redu, tako da začnete z zadnjo stranjo v dokumentu. Te možnosti ne uporabite pri tiskanju ovojnic.

Natisni oznake XML     To možnost izberite, če želite natisniti oznake XML za elemente XML, ki so uporabljene v dokumentu XML. Dokumentu mora biti pripeta shema in uporabiti morate elemente, ki jih ponuja pripeta shema. Oznake so prikazane v natisnjenem dokumentu.

Natisni kode polj namesto njihovih vrednosti     To možnost izberite, če želite namesto rezultatov polj natisniti kode polj, na primer {TIME@\"d., MMMM, YYYY"} namesto 4. februar 2008.

Poljem, v katerih so sledene spremembe, pred tiskanjem omogoči posodobitev    S to možnostjo zagotovite, da so vse kode polj, ki so bile vstavljene med vklopljenimi sledenimi spremembami, natisnjene s prikazanim spremenjenim besedilom.

Natisni na sprednjo stran pri obojestranskem tiskanju     To možnost izberite, če želite natisniti prvo stran s tiskalnikom, ki ne podpira obojestranskega tiskanja. Strani bodo natisnjene v obratnem vrstnem redu; ko boste kup strani obrnili, da bi natisnili še zadnjo stran, bodo strani natisnjene v pravilnem vrstnem redu.

Natisni na zadnjo stran pri obojestranskem tiskanju     To možnost izberite, če želite natisniti zadnjo stran s tiskalnikom, ki ne podpira obojestranskega tiskanja. Strani bodo natisnjene v naraščajočem vrstnem redu, tako da bodo ustrezale stranem, na katerih je bila natisnjena prva stran v obratnem vrstnem redu.

Prilagodi vsebino za velikost papirja A4 ali 8,5 x 11 palcev     To možnost izberite, če želite samodejno prilagoditi dokumente, ki so oblikovani za papir velikosti 8,5 x 11 palcev, da ustrezajo papirju velikosti A4, in da prilagodite dokumente, ki so oblikovani za papir velikosti A4, da ustrezajo papirju velikosti 8,5 x 11 palcev. Ta možnost se uveljavi le, če se papir velikosti A4 ali 8,5 x 11 palcev v tiskalniku ne ujema z velikostjo papirja, ki je nastavljena v Wordu na zavihku Postavitev strani. Ta možnost vpliva le na natisnjene strani in ne vpliva na oblikovanje.

Privzeti pladenj     Ta možnost prikaže privzeto uporabljeni pladenj tiskalnika. Če želite uporabiti nastavitve v tiskalniku, izberite Uporabi nastavitve tiskalnika. Če želite izbrati določen pladenj, ga izberite na seznamu. Možnosti na seznamu so odvisne od konfiguracije tiskalnika.

Na vrh strani

Pri tiskanju dokumenta

Pri tiskanju dokumenta     Izberite dokument, za katerega veljajo te nastavitve tiskanja. Na seznamu izberite ime dokumenta, ki je že odprt, ali izberite Vsi novi dokumenti, če želite, da nastavitev velja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili.

Natisniti PostScript prek besedila     To možnost izberite, če želite natisniti kodo PostScript, če dokument vsebuje polja »PRINT«.

Natisni samo podatke z obrazca     To možnost izberite, če želite natisniti podatke, ki so vneseni v spletni obrazec, ne da bi natisnili obrazec.

Na vrh strani

Shranjevanje

Poziv pred shranitvijo predloge »Normal«     To možnost izberite, če želite, da se ob zapiranju Worda prikaže vprašanje, ali želite shraniti spremembe v privzeti predlogi. Spremembe v privzeti predlogi vplivajo na vse na novo ustvarjene dokumente, zato morda želite biti obveščeni, ko se predloga spremeni. Če počistite to potrditveno polje, program samodejno shrani spremembe brez sporočila.

Vedno ustvari varnostno kopijo     To možnost izberite, če želite ustvariti varnostno kopijo dokumenta vsakič, ko shranite dokument. Vsaka varnostna kopija zamenja prejšnjo varnostno kopijo. Word imenu datoteke doda izraz »Varnostna kopija datoteke« in pripono .wbk vsem varnostnim kopijam. Varnostne kopije so shranjene v isto mapo kot izvirni dokument.

Kopiraj datoteke, ki so v računalnik shranjene oddaljeno, in jih posodobi pri shranjevanju     To možnost izberite, če želite začasno shraniti lokalno kopijo datoteke, ki ste jo hranite v omrežju ali na izmenljivem pogonu. Ko shranite lokalno kopijo, Word shrani spremembe v izvirno kopijo. Če izvirna datoteka ni na voljo, vas Word pozove, da shranite datoteko še na eno mesto, da preprečite izgubo podatkov.

Dovoli shranjevanje v ozadju     To možnost izberite, če želite shranjevati dokument, medtem ko delate. Ko Word shranjuje v ozadju, se v vrstici stanja prikaže merilnik napredka.

Na vrh strani

Ohranjanje točnosti pri skupni rabi dokumenta

Ohrani točnost pri skupni rabi dokumenta     Izberite dokument, za katerega veljajo te nastavitve. Na seznamu izberite ime dokumenta, ki je že odprt, ali izberite Vsi novi dokumenti, če želite, da nastavitev velja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili.

Shrani podatke v obrazcu v ločeni besedilni datoteki     To možnost izberite, če želite podatke, ki so bili vneseni v spletni obrazec, shraniti kot eno samo besedilno datoteko, ločeno s tabulatorjem, v obliki golega besedila. Nato lahko vsebino te datoteke uvozite v zbirko podatkov.

Vdelaj jezikoslovne podatke     To možnost izberite, če želite shraniti jezikoslovne podatke, na primer govor in ročno napisano besedilo.

Na vrh strani

Splošno

Zvočni signal kot povratna informacija     To možnost izberite, če želite dodati zvoke določenim dejanjem ali dogodkom v Wordu in drugih programih v zbirki Microsoft Office 2007. Word lahko na primer predvaja zvok, ko dokonča postopek. Če želite spremeniti zvok za določen dogodek, na nadzorni plošči odprite mapo z zvoki in zvočnimi napravami. Za predvajanje večine zvokov v računalniku potrebujete zvočno kartico.

Animacija kot povratna informacija     To možnost izberite, če želite animirati premikanje kazalca v Wordu in drugih Officeovih programih. Ta možnost omogoča tudi animirane kazalce za dejanja, kot so tiskanje, shranjevanje, samodejno oblikovanje in postopke »Najdi in zamenjaj«.

Ob odpiranju potrdite pretvorbo datoteke     To možnost izberite, če želite izbrati pretvornik datotek, s katerim Word odpira datoteke, ki so bile ustvarjene v drugem programu. Če želite, da Word samodejno izbere pretvornik, počistite to polje.

Ob odpiranju samodejno posodobi povezave     To možnost izberite, če želite ob vsakem odpiranju dokumenta samodejno posodobiti vsebino, povezano z drugimi datotekami.

Dovoli odpiranje dokumenta v pogledu osnutka     To možnost izberite, če želite imeti možnost odpiranja dokumenta v pogledu osnutka.

Opomba: Če želite, da se dokument privzeto odpre v pogledu osnutka, vklopite to možnost in nato na zavihku Pogled v skupini Pogledi dokumenta kliknite Osnutek. V dokumentu naredite poljubno spremembo in ga shranite.

Omogoči preštevilčevanje v ozadju     To možnost izberite, če želite, da se strani v dokumentu med delom samodejno znova oštevilčijo. Ta možnost je na voljo le v pogledu osnutka in orisnem pogledu. Če počistite to potrditveno polje, se številke strani ne morejo posodobiti (ko so prikazane v vrstici stanja), dokler ne preklopite v pogled postavitve tiskanja.

Prikaži napake uporabniškega vmesnika dodatka     To možnost izberite, če želite prikazati sporočila o napakah iz programov, ki prilagajajo uporabniški vmesnik. Ta možnost je uporabna predvsem za avtorje programskih rešitev, ker zagotavlja informacije za odpravljanje napak pri prilagoditvah uporabniškega vmesnika.

Pokaži vsebino, ki so jo na spletno mesto Office.com posredovale stranke    To možnost izberite, če si želite poleg vsebine, ki je na voljo v sistemu Microsoft Office, ogledati tudi predloge in slike, ki so jih ustvarile stranke.

Poštni naslov     Vnesite naslov, ki ga v Wordu želite uporabljati kot privzeti naslov pošiljatelja na ovojnicah in v pismih.

Mesta datotek     Kliknite to možnost, če si želite ogledati privzeto mesto za shranjevanje dokumentov, predlog in drugih elementov, ki jih ustvarite in uporabljate v Wordu. V pogovornem oknu Mesta datotek kliknite element, ki ga želite spremeniti, in nato kliknite Spremeni ter nastavite novo privzeto mesto.

Privzeta mesta za predloge in zagonsko mapo so obravnavana kot zaupanja vredna mesta. Če spremenite mesto, se prepričajte, da je nova mapa na varnem mestu.

Spletne možnosti     Ko kliknete to možnost, se odpre pogovorno okno Spletne možnosti. V tem pogovornem oknu nastavite možnosti za ustvarjanje spletnih strani z Wordom.

Na vrh strani

Združljivost

Dokumenti iz angleškega programa Word 6.0/95     V tej možnosti so določene nastavitve za pretvarjanje besedila. Starejše različice Worda so bile včasih uporabljene skupaj s programi drugih izdelovalcev, ki so podpirali kitajščino ali korejščino v angleških različicah sistema Microsoft Windows. Če pri uporabi teh dodatkov pride do napačnega prikaza besedila v dokumentu, ki ga poskušate odpreti, lahko s temi možnostmi pretvorite dokument tako, da je besedilo prikazano pravilno. Ko uspešno odprete datoteko, to možnost ponastavite na Odpri normalno; v nasprotnem primeru se bodo pravilno shranjene datoteke morda odprle nepravilno.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik.

 • Vsebuje azijsko besedilo To možnost izberite, če veste, da dokument vsebuje vzhodnoazijsko besedilo; tako bo besedilo pravilno prikazano.

 • Odpri normalno To možnost izberite, ko je bila datoteka že odprta, da bo besedilo pravilno prikazano.

 • Samodejno zaznaj azijsko besedilo To možnost izberite, če niste prepričani, ali dokument vsebuje vzhodnoazijsko besedilo. Word poskuša zaznati vzhodnoazijsko besedilo in ga pravilno prikazati.

Na vrh strani

Možnosti združljivosti za

Možnosti združljivosti za     Izberite dokument, za katerega veljajo te nastavitve. Na seznamu izberite ime dokumenta, ki je že odprt, ali izberite Vsi novi dokumenti, če želite, da nastavitev velja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili.

Postavi dokument tako, kot da je bil ustvarjen v     Izberite program za obdelavo besedila, ki bo uporabljen za odpiranje dokumenta. Nastavitve na seznamu Možnosti postavitve se spremenijo skladno z izbranim programom za obdelavo besedila. Če želite določiti svojo konfiguracijo nastavitev, izberite Po meri.

Možnosti postavitve     Seznam možnosti za postavitev dokumenta. Potrdite polja ob želenih možnostih.

Na vrh strani

Če si želite ogledati napredne Wordove možnosti, kliknite gumb Microsoft Office gumb Microsoft Office > Wordove možnosti in v levem podoknu izberite Dodatno.

V tem članku

Možnosti urejanja

Izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Pokaži vsebino dokumenta

Prikaz

Tiskanje

Pri tiskanju dokumenta

Shrani

Ohrani točnost pri dajanju tega dokumenta v skupno rabo

Splošno

Združljivost

Možnosti združljivosti za

Možnosti za urejanje

Z vnašanjem prepiši izbrano besedilo     Če želite izbrisati izbrano besedilo, ko začnete tipkati, izberite to možnost. Če počistite to potrditveno polje, Microsoft Office Word vstavi novo besedilo pred izbrano besedilo in ne izbriše izbranega besedila.

Samodejno izbiranje celotne besede     Če želite izbrati celotne besede, ko izberete del besede in nato del naslednje besede, izberite to možnost. Če vklopite to možnost, Word tudi izbere besedo in presledek za njo, ko dvokliknete besedo.

Dovoli, da se lahko besedilo povleče in spusti     Če želite premikati ali kopirati izbrano besedilo tako, da ga povlečete, izberite to možnost. Če želite premakniti besedilo, ga izberite in povlecite na novo mesto. Če želite kopirati besedilo, ga izberite besedilo in nato pridržite tipko CTRL, medtem ko izbiro vlečete na novo mesto.

Uporabi CTRL + klik za sledenje hiperpovezavi     Če izberete to možnost, boste lažje urejali besedilo hiperpovezav. Če je ta možnost vklopljena, povezavi sledite tako, da pritisnete tipko CTRL in hkrati kliknete povezavo. Če je ta možnost izklopljena in kliknete povezavo, Word odpre povezavo, zato je besedilo povezave zaradi težje urejati.

Samodejno ustvari risalno površino pri vstavljanju samooblik     Če želite postaviti risalno površino okrog narisanih predmetov ali risb in besedila, napisanega s črnilom, ko jih vstavite v dokument, izberite to možnost. Risalna površina vam pomaga pri razporejanju risanih predmetov in slik, pri čemer jih lahko premikate kot enote.

Uporabi pametno izbiranje odstavkov     Če želite izbrati oznako odstavka, ko izberete celoten odstavek, izberite to možnost. Če med izrezovanjem in lepljenjem odstavka vključite oznako odstavka, ne pustite praznega odstavka, vaše oblikovanje pa je samodejno ohranjeno v odstavku.

Uporabi pameten kazalec     Če želite nastaviti, da se kazalec pomika med vašim pomikanjem navzgor ali navzdol, izberite to možnost. Ko po drsenju pritisnete tipko PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL, se kazalec odziva na trenutno prikazani strani in ne na prejšnjem mestu kazalca.

Uporabi tipko Insert za prepisovalni način     Če želite vklopiti ali izklopiti prepisovalni način s pritiskom na tipko INSERT, izberite to možnost.

 • Uporabi prepisovalni način     Če želite zamenjati besedilo med vnašanjem (po en znak hkrati), izberite to možnost. Če je izbrana možnost Uporabi tipko Insert za prepisovalni način, lahko to možnost vklopite ali izklopite tako, da pritisnete tipko INSERT.

Dodaj dvojni narekovaj za oštevilčevanje s hebrejsko abecedo     Če želite dodati dvojne narekovaje (") za oštevilčevanje, izberite to možnost.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena hebrejšina.

Pozovi za posodobitev slogov     Če želite biti pozvani, ko neposredno spreminjate besedilo, za katerega je uporabljen slog, in nato za to besedilo znova uporabite slog, izberite to možnost. Ko ste pozvani, lahko posodobite slog glede na nedavne spremembe ali pa znova uporabite oblikovanje sloga.

Uporabi navaden slog za označene ali oštevilčene sezname     Če želite sloge seznamov ustvariti na podlagi navadnega sloga odstavka namesto na podlagi sloga seznama odstavkov, izberite to možnost.

Spremljaj oblikovanje     Če želite spremljati svoje oblikovanje med vnašanjem, izberite to možnost. S tem preprosto povsod uporabite enako oblikovanje. Preden lahko uporabite ukaz Izberi besedilo s podobnim oblikovanjem v priročnem meniju, ki se prikaže, če z desno tipko miške kliknete izbrano besedilo, mora biti vklopljena ta možnost. Če želite prikazati seznam oblikovanj, ki ste jih uporabili, kliknite ukaz Možnosti v podoknu Slog in potrdite polja Oblikovanje na ravni odstavkov, Oblikovanje pisave in Oblikovanje oznak in oštevilčevanja.

 • Označi nedoslednosti oblikovanja     Če želite označiti oblikovanje z valovito modro črto, ko je besedilo podobno vendar ne popolnoma enako kot drugo oblikovanje v dokumentih, izberite to možnost. Če želite uporabiti to možnost, morate potrditi tudi polje Spremljaj oblikovanje.

Omogoči možnost »Klikni in natipkaj«     Če želite vstaviti besedilo, grafike, tabele ali druge elemente v prazno območje dokumenta tako, da dvokliknete prazno območje, izberite to možnost. Funkcija »Klikni in vnesi« samodejno vstavi odstavke in uporabi potrebno poravnavo za postavitev elementa na mesto, kamor ste dvokliknili. Ta funkcija je na voljo le v pogledu postavitve tiskanja in pogledu spletne postavitve.

 • Privzeti slog odstavka Izberite slog, ki je uporabljen za besedilo, ko uporabite funkcijo »Klikni in vnesi«.

Premikanje kazalca     Ta možnost določa smer, v katero se premika kazalec, ko pritiskate puščične tipke na tipkovnici.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

 • Logično Če želite, da se kazalec premika skladno s smerjo besedila v dokumentu, izberite to možnost. Ko se na primer s puščičnimi tipkami premikate po besedilu v arabščini in nato angleščini v istem stavku, se kazalec premakne od desne proti levi v arabskem besedilu in nato začne pri skrajno levem znaku angleške besede in se pomika od leve proti desni.

 • Vizualno Če želite, da se kazalec premakne na naslednji vizualno sosednji znak, izberite to možnost. Ko se na primer s puščičnimi tipkami premikate od desne proti levi po besedilu v arabščini in nato angleščini v istem stavku, se kazalec premakne od desne proti levi, ne glede na smer besedila.

Vidni izbor kazalca     Ta možnost določa, kako je izbrano besedilo, ko razširite izbor.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

 • Blokiranje Če želite besedilo izbrati od vrstice do vrstice pri izbiranju navzdol, pri čemer so vse izbrane vrstice enako široke, izberite to možnost.

 • Neprekinjeno Če želite besedilo izbrati od vrstice do vrstice pri izbiranju navzdol, pri čemer je širina zadnje vrstice drugačna, izberite to možnost.

Uporabi preverjanje zaporedja     Če želite preveriti, ali je pravilno zaporedje na novo vnesenega znaka, ki bo uporabljen kot naglasno znamenje, diakritični znak ali samoglasniško znamenje, vstavljeno nad, pod, pred ali za soglasnikom, izberite to možnost.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena kompleksna abeceda.

 • Vnesi in zamenjaj Izberite to možnost, če želite zamenjati predhodno vneseni znak z na novo vnesenim znakom, če ta dva znaka ne moreta obstajati hkrati v isti skupini besedila.

Azijske pisave uporabi tudi za latinično besedilo     Če želite spremeniti latinične znake v izbrano azijsko pisavo, ko uporabite azijsko pisavo za izbrano besedilo, izberite to možnost. Počistite to polje, če želite latinične znake ohraniti v latinični pisavi, ko uporabljate azijsko pisavo v preostanku dokumenta.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik.

Samodejno preklopi tipkovnico, da se ujema z jezikom okoliškega besedila     Če želite spremeniti jezik tipkovnice in pisavo na podlagi jezika besedila, kjer je kazalec, izberite to možnost. Če počistite to možnost, se spremeni le pisava.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

Če želite omogočiti prepisovalni način, uporabite star način IME     Če želite omogočiti, da znaki, ki jih vnašate, zamenjajo obstoječe znake (jih prepišejo), ko uporabljate urejevalnik vnosne metode v računalniku z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP, izberite to možnost. Če je Word nameščen v računalniku s sistemom Windows Vista, ta možnost ni prikazana, ker je prepisovalni način samodejno podprt.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

Kontrolnik IME je aktiven     Če želite zagnati urejevalnik vnosne metode (IME), izberite to možnost. Če želite ustaviti urejevalnik vnosne metode, počistite to potrditveno polje.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

IME TrueInline     Če želite uporabljati vmesnik z naravnim jezikom v računalnikih, v katerih je omogočen urejevalnik vnosne metode, izberite to možnost.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

Nastavitve IME     Kliknite, da odprete pogovorno okno Lastnosti urejevalnika vnosne metode. V tem pogovornem oknu nastavite ali spremenite besedilo, tipkovnico, pretvorbo znakov in druge možnosti za aktiven urejevalnik vnosne metode.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik in nameščen urejevalnik vnosne metode za vnos vzhodnoazijskih znakov.

Na vrh strani

Izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Lepljenje znotraj istega dokumenta     Ta možnost prikaže privzeto vedenje, ki se pojavi, če prilepite vsebino v isti dokument, iz katerega ste jo kopirali. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • Ohrani izvorno oblikovanje (privzeto)     Ta možnost ohrani sloge znakov in neposredno oblikovanje, ki so bili uporabljeni za kopirano besedilo. Neposredno oblikovanje vključuje značilnosti, kot so velikost pisave, ležeča pisava ali drugo oblikovanje, ki ni vključeno v slog odstavka.

 • Ujemanje s ciljnim oblikovanjem     Ta možnost zavrže večino oblikovanja, uporabljenega neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki označuje poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je kopirano. Besedilo tudi prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov besedila, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno.

 • Ohrani le besedilo     Ta možnost zavrže vse elemente oblikovanja in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

Lepljenje med dokumenti     Ta možnost prikaže privzeto vedenje, do katerega pride, če prilepite vsebino, ki je bila kopirana iz drugega dokumenta v Wordu. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • Ohrani izvorno oblikovanje (privzeto)     Ta možnost ohrani oblikovanje, uporabljeno v kopiranem besedilu. Vsaka definicija sloga, povezana s kopiranim besedilom, je kopirana v ciljni dokument.

 • Ujemanje s ciljnim oblikovanjem     Ta možnost zavrže večino oblikovanja, ki je bilo uporabljeno neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki označuje poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je kopirano. Besedilo tudi prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno.

 • Ohrani le besedilo     Ta možnost zavrže vse elemente oblikovanja in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

Lepljenje med dokumenti, ko so definicije sloga v sporu     Ta možnost prikaže privzeto vedenje, do katerega pride, če prilepite vsebino, kopirano iz drugega dokumenta v Wordu, in če je slog, dodeljen kopiranemu besedilu, definiran drugače v dokumentu, v katerega besedilo prilepite. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • Ohrani izvorno oblikovanje     Ta možnost ohrani videz kopiranega besedila tako, da prilepljenemu besedilu dodeli navadni slog in uporabi neposredno oblikovanje. Neposredno oblikovanje vključuje značilnosti, kot so velikost pisave, ležeča pisava ali drugo oblikovanje, ki posnema definicijo sloga kopiranega besedila.

 • Uporabi ciljne sloge (privzeto)     Ta možnost ohrani ime sloga, povezano s kopiranim besedilom, vendar uporablja definicijo sloga dokumenta, v katerega prilepite besedilo. Na primer, ko kopirate besedilo »Naslov 1« iz enega dokumenta v drugega. V prvem je »Naslov 1« definiran kot »Arial, krepko, velikost 14«, v drugem dokumentu, kamor prilepite besedilo, pa je »Naslov 1« definiran kot »Cambria, krepko, velikost 16«. Če uporabljate možnost Uporabi ciljne sloge, prilepljeno besedilo privzame slog za »Naslov 1«, torej »Cambria, krepko, velikost 16«.

 • Ujemanje s ciljnim oblikovanjem     Ta možnost zavrže definicijo sloga in večino oblikovanja, ki je bilo uporabljeno neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki predstavlja poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame definicijo sloga v dokumentu, kamor ga prilepite.

 • Ohrani le besedilo     Ta možnost zavrže vse elemente oblikovanja in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

Lepljenje iz drugih programov     Ta možnost prikaže privzeto vedenje, do katerega pride, če prilepite vsebino, ki je bila kopirana iz drugega programa. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • Ohrani izvorno oblikovanje (privzeto)     Ta možnost ohrani oblikovanje kopiranega besedila.

 • Ujemanje s ciljnim oblikovanjem     Ta možnost zavrže večino oblikovanja, ki je bilo uporabljeno neposredno v kopiranem besedilu, vendar ohrani oblikovanje, ki predstavlja poudarek, npr. krepko ali ležeče, ko je uporabljeno le za del izbora. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je kopirano. Besedilo tudi prevzame vse značilnosti neposrednega oblikovanja besedila, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno.

 • Ohrani le besedilo     Ta možnost zavrže vse elemente oblikovanja in nebesedilne elemente, npr. slike ali tabele. Besedilo prevzame značilnosti sloga odstavka, v katerega je prilepljeno, in prevzame neposredno oblikovanje ali lastnosti sloga znakov v besedilu, ki je tik pred kazalcem, ko je besedilo prilepljeno. Grafični elementi so zavrženi, tabele pa so pretvorjene v niz odstavkov.

Vstavi/prilepi slike kot     Ta možnost prikaže, kako Word vstavlja slike glede na besedilo v dokumentu. Slike lahko vstavljate v vrstico poleg besedila, poleg tega pa lahko omogočite slikam, da se premikajo z besedilom ali da jih besedilo obliva okrog, pred njimi ali pa za njimi. Na spustnem seznamu izberite nekaj od tega:

 • V vrstici z besedilom     Ta možnost omogoča vstavljanje grafike v odstavek kot besedilo. Ta možnost je privzeto uporabljena. Ko dodate ali izbrišete besedilo, se grafika pomika. Če grafiko želite premakniti, jo lahko povlečete na enak način, kot bi povlekli besedilo.

 • Kvadrat     Ta možnost poskrbi za oblivanje besedila z vseh strani kvadrata, ki obdaja grafiko. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Tesno     Ta možnost omogoči oblivanje besedila okrog grafike v nepravilni obliki, in sicer okrog dejanske slike. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Za besedilom     Ta možnost omogoča vstavljanje grafike tako, da grafika plava na lastni plasti za besedilom. Okrog grafike ni nobene obrobe. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Pred besedilom     Ta možnost omogoča vstavljanje grafike tako, da grafika plava na lastni plasti pred besedilom. Okrog grafike ni nobene obrobe. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Skozi     Ta možnost omogoči oblivanje besedila okrog grafike, vključno z zapolnjevanjem prostora, ki ga ustvari vbočena oblika, npr. lunin krajec. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

 • Zgoraj in spodaj     Ta možnost preprečuje oblivanje besedila na straneh grafike. Pri dodajanju ali brisanju besedila se grafika ne premika, lahko pa jo povlečete, če jo želite prestaviti.

Ohrani označevanje in oštevilčevanje pri lepljenju besedila z možnostjo »Obdrži samo besedilo«     Za pretvorbo oštevilčevanja in vrstičnih oznak v besedilne simbole izberite to možnost.

Uporabi tipko Insert za lepljenje     Če želite s tipko Insert vstaviti vsebino Officeovega odložišča v dokument, izberite to možnost.

Pokaži gumbe za možnosti lepljenja     Če želite prikazati gumb Možnosti lepljenja, ko lepite vsebino, izberite to možnost. Gumb Možnosti lepljenja lahko uporabite, če želite preglasiti ali spremeniti izbrane nastavitve v tem razdelku pogovornega okna Wordove možnosti.

Uporabi pametno izrezovanje in lepljenje     Če želite samodejno prilagoditi oblikovanje med lepljenjem besedila, izberite to možnost. Ko potrdite to polje, lahko kliknete Nastavitve in nastavite dodatne možnosti lepljenja.

 • Nastavitve     Če želite odpreti pogovorno okno Nastavitve, kliknite to možnost. V tem pogovornem oknu določite privzeto vedenje pri spajanju, izrezovanju in lepljenju besedila. Privzeto vedenje preglasite z gumbom Možnosti lepljenja, ki se prikaže, ko prilepite vsebino iz odložišča v dokument. Ta gumb je na voljo le, če je vklopljena možnost Uporabi pametno izrezovanje in lepljenje.

  • Uporabite privzete možnosti za     Kliknite element na seznamu, če želite, da se v pogovornem oknu vnaprej izbere konfiguracija možnosti. Če želite sami izbrati konfiguracijo možnosti, na seznamu kliknite Po meri.

  • Samodejno prilagodi razmik stavkov in besed     Če želite odstraniti odvečne presledke pri brisanju besedila ali dodati potrebne presledke pri lepljenju besedila iz odložišča, izberite to možnost.

  • Prilagodi razmik odstavkov pri lepljenju     Če želite preprečiti ustvarjanje praznih odstavkov in nedosledne razmike med odstavki, izberite to možnost.

  • Prilagodi oblikovanje tabel in poravnavo pri lepljenju     Če želite nadzirati oblikovanje in poravnavo tabel, izberite to možnost. Ko je ta možnost vklopljena, so posamezne celice prilepljene kot besedilo, deli tabel pa so prilepljeni kot vrstice v obstoječo tabelo (ne pa kot ugnezdena tabela). Ko dodate tabelo v obstoječo tabelo, je prilepljena tabela prilagojena tako, da se ujema z obstoječo tabelo.

  • Način delovanja pametnih slogov     Izbira te možnosti nima nobenega učinka. Če želite natančneje določiti vedenje slogov pri lepljenju vsebine, uporabite možnosti Lepljenje v razdelku Izreži, kopiraj in prilepi, ki so pod možnostjo Dodatno.

  • Spoji oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Če želite nadzirati rezultate, ko lepite vsebino iz PowerPointove predstavitve, izberite to možnost. Če je ta možnost vklopljena, je oblikovanje sosednjega besedila ali tabele uporabljeno za prilepljeno besedilo; nazadnje uporabljen slog oznak, oštevilčevanja ali seznama je uporabljen za prilepljen seznam; videz elementov, kot so tabele, hiperpovezave, slike, predmeti OLE in oblike, je ohranjen iz izvirnika v PowerPointu.

  • Prilagodi oblikovanje pri lepljenju iz Microsoft Office Excela     Če želite nadzirati rezultate pri lepljenju podatkov iz Excela, izberite to možnost. Če je ta možnost vklopljena, so prilepljeni podatki postavljeni v tabelo, grafikoni pa so prilepljeni kot slike, ne pa kot predmeti OLE.

  • Spoji prilepljene sezname z okoliškimi seznami     Če želite oblikovati elemente seznama tako, da ustrezajo okoliškemu seznamu, ko jih prilepite, izberite to možnost.

Na vrh strani

Pokaži vsebino dokumenta

Pokaži barve ozadja in slike v pogledu postavitve tiskanja     To možnost izberite, če želite prikazati barve ozadja in slike.

Pokaži besedilo znotraj dokumentnega okna     To možnost izberite, če želite, da je besedilo prilagojeno oknu z dokumentom, da ga lažje berete na zaslonu.

Pokaži označbe mest slik     Če želite namesto vsake slike v dokumentih prikazati prazno polje, izberite to možnost. Ta možnost pospeši pomikanje po dokumentu z veliko slikami.

Na zaslonu pokaži risbe in polja z besedilom     Če želite prikazati predmete, ustvarjene z Wordovimi orodji za risanje, v pogledu postavitve tiskanja ali pogledu spletne postavitve, izberite to možnost. Če želite skriti risbe in morebiti pospešiti prikaz dokumentov, ki vsebujejo številne risbe, počistite to potrditveno polje. Risbe bodo natisnjene, tudi če to polje počistite.

Pokaži animacijo besedila     Če želite prikazati animacije besedila na zaslonu, izberite to možnost. Če želite videti, kako bo besedilo videti, ko ga natisnete, počistite to polje.

To možnost uporabite, ko si ogledujete animirano besedilo v dokumentih, ustvarjenih v različici Worda, starejši od Word 2007. Trenutna različica Worda ne omogoča več možnosti ustvarjanja animiranega besedila.

Pokaži kontrolne znake     Če želite prikazati kontrolne znake od desne proti levi, izberite to možnost.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

Pokaži zaznamke     Če želite prikazati zaznamke na zaslonu, izberite to možnost. Če elementu dodelite zaznamek, je zaznamovani element prikazan znotraj oklepajev ([…]). Če zaznamek dodelite mestu, je zaznamek prikazan kot I-kazalka. Oklepaji in I-kazalka niso prikazani v natisnjenih dokumentih.

Pokaži pametne oznake     Če želite pod besedilom, prepoznanim kot pametna oznaka, prikazati vijolično pikčasto črto, izberite to možnost.

Pokaži meje besedila     To možnost izberite, če želite prikazati pikčasto črto okrog robov besedila, stolpcev in odstavkov. Z mejami si pomagate pri postavitvi dokumenta; v natisnjenih dokumentih niso prikazane.

Pokaži oznake obrezovanja     To možnost izberite, če želite prikazati kote robov.

Pokaži kode polj namesto njihovih vrednosti     Če želite v dokumentih prikazati kode polj namesto rezultatov polj, izberite to možnost. Namesto vrednosti 4. februar 2008 bo na primer prikazano { TIME @\"d., MMMM, YYYY" }. Če želite videti vrednosti polja, počistite to polje.

Ne glede na to nastavitev lahko vedno preklapljate med prikazom kod polj in rezultatov kod polj tako, da pritisnete tipki ALT + F9.

Senčenje polj     Ta možnost prikazuje, ali so polja osenčena in kdaj. Če želite osenčiti polja, na seznamu izberite Vedno ali Ko je izbrano. Če so polja osenčena, jih lažje najdete. Senčenje je vidno le na zaslonu, v natisnjenem dokumentu pa ne.

Številke     Ta možnost določa, kako bodo števila prikazana v dokumentih. Na seznamu izberite element.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena arabščina.

 • Arabske To možnost izberite za prikaz števil v obliki zapisa, ki je znana govorcem angleščine in drugih evropskih jezikov.

 • Hindujske To možnost izberite za prikaz števil v obliki zapisa, ki je znana govorcem arabščine in hindijščine.

 • Kontekst To možnost izberite, če želite prikazati števila v skladu z jezikom okoliškega besedila.

 • Sistem To možnost izberite, če želite prikazati števila glede na območne nastavitve na nadzorni plošči.

Imena mesecev     Ta možnost določa, kako so zahodna (gregorijanska) imena mesecev prikazana v besedilu v arabščini. Izberite element s seznama.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočena arabščina.

 • Arabščina To možnost izberite, če želite uporabiti izvorna arabska imena mesecev.

 • Angleščina (transliterirana) To možnost izberite, če želite angleško črkovanje zahodnih (gregorijanskih) imen mesecev v arabskem besedilu.

 • Francoščina (transliterirana) To možnost izberite, če želite francosko črkovanje zahodnih (gregorijanskih) imen mesecev v arabskem besedilu.

Diakritični znaki     Ta možnost prikaže diakritične znake v dokumentu.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik, ki uporablja diakritične znake.

 • Uporabi to barvo za diakritične znake Če želite določiti barvo za prikaz vseh diakritičnih znakov, ne glede na barvo diakritičnih znakov v izvornem dokumentu, izberite to možnost. Izberite barvo na seznamu.

Uporabi pisavo za osnutek v pogledih osnutka in orisa     V računalnikih z izjemno omejenimi viri izberite to možnost, da pospešite prikaz dokumentov na zaslonu.

 • Ime     Izberite pisavo, ki jo želite uporabiti za osnutke dokumentov. Ta možnost je na voljo le, ko potrdite polje Uporabi pisavo za osnutek v pogledih osnutka in orisa.

 • Velikost     Izberite velikost pisave za osnutek. Ta možnost je na voljo le, ko potrdite polje Uporabi pisavo za osnutek v pogledih osnutka in orisa.

Pogled dokumenta     Ta možnost določa smer besedila v novih dokumentih.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

 • Od desne proti levi Če želite dokumente postaviti od desne proti levi, izberite to možnost. Odstavki se na primer začnejo na desni strani dokumenta in besedilo poteka proti levi.

 • Od leve proti desni Če želite dokumente postaviti od leve proti desni, izberite to možnost. Odstavki se na primer začnejo na levi strani dokumenta in besedilo poteka proti desni.

Nadomestitev pisave     Kliknite to možnost, da se odpre pogovorno okno Nadomestitev pisave. S to možnostjo ugotovite, ali so v aktivnem dokumentu uporabljene pisave, ki jih v računalniku ni na voljo. Če so v dokumentu pisave, ki jih ni v vašem računalniku, v pogovornem oknu izberite nadomestno pisavo.

Na vrh strani

Prikaz

Pokaži toliko nedavnih dokumentov     Vnesite število elementov med 1 in 50, ki naj bodo prikazani na seznamu Nedavni dokumenti.

Le prvim devetim datotekam na seznamu je dodeljena bližnjica. Te dokumente lahko odprete tako, da pritisnete ALT + F in nato številke od 1 do 9.

Pokaži mere v enotah     Izberite mersko enoto, ki jo želite uporabiti za vodoravno ravnilo in mere, ki jih vnašate v pogovorna okna.

Širina podokna območja za slog v pogledih osnutka in orisa     V polje vnesite pozitivno decimalno število, na primer 0,5, in odpre se območje za slog z imeni slogov, uporabljenih v besedilu. Območje za slog zaprete tako, da vnesete 0.

Pokaži mere v širini znakov     Če želite uporabiti širino znakov kot podlago za poravnavo besedila, npr. v navpičnem ali vodoravnem ravnilu, izberite to možnost.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik.

Privzete enote za funkcije HTML naj bodo slikovne pike     Če želite v pogovornih oknih, ki se nanašajo na funkcije HTML, namesto privzetih merskih enot uporabiti slikovne pike, izberite to možnost.

Prikaži vsa okna v opravilni vrstici     Če želite v opravilni vrstici sistema Microsoft Windows prikazati ikono za vsako odprto okno v programu zbirke Microsoft Office, izberite to možnost. Če počistite to potrditveno polje, bo v opravilni vrstici prikazana le ena ikona za vsak odprt program.

Pokaži bližnjice na tipkovnici v zaslonskih namigih     Če želite prikazati bližnjice na tipkovnici v zaslonskih namigih, izberite to možnost.

Pokaži vodoravni drsni trak     Če želite na dnu okna dokumenta prikazati vodoravni drsni trak, izberite to možnost.

Pokaži navpični drsni trak     Če želite ob strani okna dokumenta prikazati navpični drsni trak, izberite to možnost.

 • Levi drsni trak Če želite na levi strani okna dokumenta prikazati navpični drsni trak, izberite to možnost. To možnost uporabite pri delu z dokumenti, v katerih je večinoma uporabljeno besedilo od desne proti levi.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

Pokaži navpično ravnilo v pogledu postavitve tiskanja     Če želite prikazati navpično ravnilo ob strani okna dokumenta, izberite to možnost. Pri tem tudi potrdite polje Ravnilo v skupini Pokaži/skrij na zavihku Ogled na traku, ki je del uporabniškega vmesnika Microsoft Office Fluent.

 • Pokaži desno ravnilo v pogledu postavitve tiskanja Če želite prikazati navpično ravnilo na desni strani okna dokumenta, izberite to možnost.

  Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen jezik s potekom od desne proti levi.

Optimiraj postavitev znakov za postavitev, namesto za berljivost     Če želite točno prikazati položaj znakov tako, kot bodo videti v natisnjenem dokumentu glede na dele besedila, izberite to možnost. Ko je ta možnost vklopljena, je razmik med znaki lahko popačen. Berljivost na zaslonu je najboljša, če je ta možnost izklopljena.

Na vrh strani

Tiskanje

Uporabi kakovost osnutka     To možnost izberite, če želite natisniti dokument z minimalnim oblikovanjem, kar lahko pospeši postopek tiskanja. Številni tiskalniki ne podpirajo te funkcije.

Tiskanje v ozadju     To možnost izberite, če želite natisniti dokumente v ozadju, tako da med tiskanjem lahko nadaljujete z delom. Pri tej možnosti je potreben večji pomnilnik, ki omogoča hkratno delo in tiskanje. Če delo v dokumentu med tiskanjem postane zelo počasno, izklopite to možnost.

Strani natisni v obratnem vrstnem redu     To možnost izberite, če želite natisniti strani v obratnem vrstnem redu, tako da začnete z zadnjo stranjo v dokumentu. Te možnosti ne uporabite pri tiskanju ovojnic.

Natisni oznake XML     To možnost izberite, če želite natisniti oznake XML za elemente XML, ki so uporabljene v dokumentu XML. Dokumentu mora biti pripeta shema in uporabiti morate elemente, ki jih ponuja pripeta shema. Oznake so prikazane v natisnjenem dokumentu.

Natisni kode polj namesto njihovih vrednosti     To možnost izberite, če želite namesto rezultatov polj natisniti kode polj, na primer {TIME@\"d., MMMM, YYYY"} namesto 4. februar 2008.

Natisni na sprednjo stran pri obojestranskem tiskanju     To možnost izberite, če želite natisniti prvo stran s tiskalnikom, ki ne podpira obojestranskega tiskanja. Strani bodo natisnjene v obratnem vrstnem redu; ko boste kup strani obrnili, da bi natisnili še zadnjo stran, bodo strani natisnjene v pravilnem vrstnem redu.

Natisni na zadnjo stran pri obojestranskem tiskanju     To možnost izberite, če želite natisniti zadnjo stran s tiskalnikom, ki ne podpira obojestranskega tiskanja. Strani bodo natisnjene v naraščajočem vrstnem redu, tako da bodo ustrezale stranem, na katerih je bila natisnjena prva stran v obratnem vrstnem redu.

Prilagodi vsebino za velikost papirja A4 ali 8,5 x 11 palcev     To možnost izberite, če želite samodejno prilagoditi dokumente, ki so oblikovani za papir velikosti 8,5 x 11 palcev, da ustrezajo papirju velikosti A4, in da prilagodite dokumente, ki so oblikovani za papir velikosti A4, da ustrezajo papirju velikosti 8,5 x 11 palcev. Ta možnost se uveljavi le, če se papir velikosti A4 ali 8,5 x 11 palcev v tiskalniku ne ujema z velikostjo papirja, ki je nastavljena v Wordu na zavihku Postavitev strani. Ta možnost vpliva le na natisnjene strani in ne vpliva na oblikovanje.

Privzeti pladenj     Ta možnost prikaže privzeto uporabljeni pladenj tiskalnika. Če želite uporabiti nastavitve v tiskalniku, izberite Uporabi nastavitve tiskalnika. Če želite izbrati določen pladenj, ga izberite na seznamu. Možnosti na seznamu so odvisne od konfiguracije tiskalnika.

Na vrh strani

Pri tiskanju dokumenta

Pri tiskanju dokumenta     Izberite dokument, za katerega veljajo te nastavitve tiskanja. Na seznamu izberite ime dokumenta, ki je že odprt, ali izberite Vsi novi dokumenti, če želite, da nastavitev velja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili.

Natisniti PostScript prek besedila     To možnost izberite, če želite natisniti kodo PostScript, če dokument vsebuje polja »PRINT«.

Natisni samo podatke z obrazca     To možnost izberite, če želite natisniti podatke, ki so vneseni v spletni obrazec, ne da bi natisnili obrazec.

Na vrh strani

Shranjevanje

Poziv pred shranitvijo predloge »Normal«     To možnost izberite, če želite, da se ob zapiranju Worda prikaže vprašanje, ali želite shraniti spremembe v privzeti predlogi. Spremembe v privzeti predlogi vplivajo na vse na novo ustvarjene dokumente, zato morda želite biti obveščeni, ko se predloga spremeni. Če počistite to potrditveno polje, program samodejno shrani spremembe brez sporočila.

Vedno ustvari varnostno kopijo     To možnost izberite, če želite ustvariti varnostno kopijo dokumenta vsakič, ko shranite dokument. Vsaka varnostna kopija zamenja prejšnjo varnostno kopijo. Word imenu datoteke doda izraz »Varnostna kopija datoteke« in pripono .wbk vsem varnostnim kopijam. Varnostne kopije so shranjene v isto mapo kot izvirni dokument.

Kopiraj datoteke, ki so v računalnik shranjene oddaljeno, in jih posodobi pri shranjevanju     To možnost izberite, če želite začasno shraniti lokalno kopijo datoteke, ki ste jo hranite v omrežju ali na izmenljivem pogonu. Ko shranite lokalno kopijo, Word shrani spremembe v izvirno kopijo. Če izvirna datoteka ni na voljo, vas Word pozove, da shranite datoteko še na eno mesto, da preprečite izgubo podatkov.

Dovoli shranjevanje v ozadju     To možnost izberite, če želite shranjevati dokument, medtem ko delate. Ko Word shranjuje v ozadju, se v vrstici stanja prikaže merilnik napredka.

Na vrh strani

Ohranjanje točnosti pri skupni rabi dokumenta

Ohrani točnost pri skupni rabi dokumenta     Izberite dokument, za katerega veljajo te nastavitve. Na seznamu izberite ime dokumenta, ki je že odprt, ali izberite Vsi novi dokumenti, če želite, da nastavitev velja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili.

Shrani pametne oznake kot lastnosti XML na spletnih straneh     To možnost izberite, če želite vse pametne oznake v dokumentu shraniti kot jezik XML znotraj datoteke v jeziku HTML.

Shrani podatke v obrazcu v ločeni besedilni datoteki     To možnost izberite, če želite podatke, ki so bili vneseni v spletni obrazec, shraniti kot eno samo besedilno datoteko, ločeno s tabulatorjem, v obliki golega besedila. Nato lahko vsebino te datoteke uvozite v zbirko podatkov.

Vdelaj jezikoslovne podatke     To možnost izberite, če želite shraniti jezikoslovne podatke, na primer govor in ročno napisano besedilo.

Vdelaj pametne oznake     To možnost izberite, če želite shraniti pametne oznake kot del dokumenta.

Na vrh strani

Splošno

Zvočni signal kot povratna informacija     To možnost izberite, če želite dodati zvoke določenim dejanjem ali dogodkom v Wordu in drugih programih v zbirki Microsoft Office 2007. Word lahko na primer predvaja zvok, ko dokonča postopek. Če želite spremeniti zvok za določen dogodek, na nadzorni plošči odprite mapo z zvoki in zvočnimi napravami. Za predvajanje večine zvokov v računalniku potrebujete zvočno kartico.

Animacija kot povratna informacija     To možnost izberite, če želite animirati premikanje kazalca v Wordu in drugih Officeovih programih. Ta možnost omogoča tudi animirane kazalce za dejanja, kot so tiskanje, shranjevanje, samodejno oblikovanje in postopke »Najdi in zamenjaj«.

Ob odpiranju potrdite pretvorbo datoteke     To možnost izberite, če želite izbrati pretvornik datotek, s katerim Word odpira datoteke, ki so bile ustvarjene v drugem programu. Če želite, da Word samodejno izbere pretvornik, počistite to polje.

Ob odpiranju samodejno posodobi povezave     To možnost izberite, če želite ob vsakem odpiranju dokumenta samodejno posodobiti vsebino, povezano z drugimi datotekami.

Dovoli odpiranje dokumenta v pogledu osnutka     To možnost izberite, če želite imeti možnost odpiranja dokumenta v pogledu osnutka.

Če želite, da se dokument privzeto odpre v pogledu osnutka, vklopite to možnost in nato na zavihku Pogled v skupini Pogledi dokumenta kliknite Osnutek. V dokumentu naredite poljubno spremembo in ga shranite.

Dovoli odpiranje spletnih strani v ozadju     To možnost izberite, če želite omogočiti odpiranje dokumentov spletnih strani v ozadju, medtem ko delate. Ko Word odpre stran v ozadju, se v vrstici stanja prikaže merilnik napredka.

Omogoči preštevilčevanje v ozadju     To možnost izberite, če želite, da se strani v dokumentu med delom samodejno znova oštevilčijo. Ta možnost je na voljo le v pogledu osnutka in orisnem pogledu. Če počistite to potrditveno polje, se številke strani ne morejo posodobiti (ko so prikazane v vrstici stanja), dokler ne preklopite v pogled postavitve tiskanja.

Prikaži napake uporabniškega vmesnika dodatka     To možnost izberite, če želite prikazati sporočila o napakah iz programov, ki prilagajajo uporabniški vmesnik. Ta možnost je uporabna predvsem za avtorje programskih rešitev, ker zagotavlja informacije za odpravljanje napak pri prilagoditvah uporabniškega vmesnika.

Poštni naslov     Vnesite naslov, ki ga v Wordu želite uporabljati kot privzeti naslov pošiljatelja na ovojnicah in v pismih.

Mesta datotek     Kliknite to možnost, če si želite ogledati privzeto mesto za shranjevanje dokumentov, predlog in drugih elementov, ki jih ustvarite in uporabljate v Wordu. V pogovornem oknu Mesta datotek kliknite element, ki ga želite spremeniti, in nato kliknite Spremeni ter nastavite novo privzeto mesto.

Privzeta mesta za predloge in zagonsko mapo so obravnavana kot zaupanja vredna mesta. Če spremenite mesto, se prepričajte, da je nova mapa na varnem mestu.

Spletne možnosti     Ko kliknete to možnost, se odpre pogovorno okno Spletne možnosti. V tem pogovornem oknu nastavite možnosti za ustvarjanje spletnih strani z Wordom.

Možnosti storitve     Ko kliknete to možnost, se odpre pogovorno okno Možnosti storitve. V tem pogovornem oknu nastavite možnosti delovnih prostorov v skupni rabi.

Na vrh strani

Združljivost

Dokumenti iz angleškega programa Word 6.0/95     V tej možnosti so določene nastavitve za pretvarjanje besedila. Starejše različice Worda so bile včasih uporabljene skupaj s programi drugih izdelovalcev, ki so podpirali kitajščino ali korejščino v angleških različicah sistema Microsoft Windows. Če pri uporabi teh dodatkov pride do napačnega prikaza besedila v dokumentu, ki ga poskušate odpreti, lahko s temi možnostmi pretvorite dokument tako, da je besedilo prikazano pravilno. Ko uspešno odprete datoteko, to možnost ponastavite na Odpri normalno; v nasprotnem primeru se bodo pravilno shranjene datoteke morda odprle nepravilno.

Ta možnost je na voljo le, če je za urejanje besedila omogočen vzhodnoazijski jezik.

 • Vsebuje azijsko besedilo To možnost izberite, če veste, da dokument vsebuje vzhodnoazijsko besedilo; tako bo besedilo pravilno prikazano.

 • Odpri normalno To možnost izberite, ko je bila datoteka že odprta, da bo besedilo pravilno prikazano.

 • Samodejno zaznaj azijsko besedilo To možnost izberite, če niste prepričani, ali dokument vsebuje vzhodnoazijsko besedilo. Word poskuša zaznati vzhodnoazijsko besedilo in ga pravilno prikazati.

Na vrh strani

Možnosti združljivosti za

Možnosti združljivosti za     Izberite dokument, za katerega veljajo te nastavitve. Na seznamu izberite ime dokumenta, ki je že odprt, ali izberite Vsi novi dokumenti, če želite, da nastavitev velja za vse dokumente, ki jih boste ustvarili.

Postavi dokument tako, kot da je bil ustvarjen v     Izberite program za obdelavo besedila, ki bo uporabljen za odpiranje dokumenta. Nastavitve na seznamu Možnosti postavitve se spremenijo skladno z izbranim programom za obdelavo besedila. Če želite določiti svojo konfiguracijo nastavitev, izberite Po meri.

Možnosti postavitve     Seznam možnosti za postavitev dokumenta. Potrdite polja ob želenih možnostih.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×