Nastavitev ali spreminjanje varnosti na ravni uporabnika v programu Access 2003 v trenutnih različicah Accessa

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Če ste zbirko podatkov ustvarili v različici Accessa pred Accessom 2007 in ste uporabili varnost na ravni uporabnika v tej zbirki podatkov, bodo te varnostne nastavitve ostale na mestu, ko odprete to datoteko v Accessu 2007 ali novejših različicah. Poleg tega lahko zaženete varnostna orodja, ki jih ponuja Microsoft Office Access 2003 – čarovnik za varnost na ravni uporabnika in pogovorna okna za različne uporabnike in skupine – iz novejših različic Accessa. V tem članku je razloženo, kako varnostne funkcije za Access 2003 delujejo in kako jih lahko začnete uporabljati v Accessu 2007 ali novejši različici.

Opomba: Informacije v tem članku veljajo le za zbirko podatkov, ustvarjeno v Accessu 2003 ali starejših različicah (datoteka. mdb). Varnost na ravni uporabnika ni na voljo za zbirke podatkov, ki so bile ustvarjene v Accessu 2007 ali novejši različici (datoteke. accdb). Če datoteko. mdb pretvorite v novo obliko zapisa (datoteka. accdb), Access zavrže vaše nastavitve varnosti na ravni uporabnika.

V tem članku

Kako se varnost na ravni uporabnika obnaša v Accessu 2007 ali novejši različici

Pregled varnosti na ravni uporabnika za Access 2003

Nastavljanje varnosti na ravni uporabnika

Odstranjevanje varnosti na ravni uporabnika

Sklic na dovoljenja predmeta

Kako se varnost na ravni uporabnika obnaša v Accessu 2007 ali novejši različici

Access 2007 in novejše različice zagotavljajo varnost na ravni uporabnika le za zbirke podatkov, ki uporabljajo Access 2003 in starejše oblike zapisa datotek (datoteke. mdb in. mde). Če v novejših različicah odprete zbirko podatkov, ustvarjeno v starejši različici Accessa, in če je v zbirki podatkov uporabljena varnost na ravni uporabnika, bo ta varnostna funkcija delovala kot načrtovana za to zbirko podatkov. Uporabniki morajo na primer vnesti geslo za uporabo zbirke podatkov.

Poleg tega lahko zaženete in zaženete različna varnostna orodja, ki jih zagotavljajo Access 2003 in starejše različice, kot sta čarovnik za varnost na ravni uporabnika in različna pogovorna okna za dovoljenja za uporabnike in skupine. Ko nadaljujete, upoštevajte, da ta orodja postanejo na voljo le, ko odprete datoteko. mdb ali. mde. Če datoteke pretvorite v obliko zapisa datoteke. accdb, Access odstrani vse obstoječe varnostne funkcije na ravni uporabnika.

Pregled varnosti na ravni uporabnika za Access 2003

V spodnjih razdelkih so informacije o ozadju varnosti na ravni uporabnika v Accessu 2003 in starejših različicah. Če že poznate prejšnji varnostni model in varnost na ravni uporabnika, lahko preskočite te razdelke in neposredno nastavite varnost na ravni uporabnika ali odstranite varnost na ravni uporabnikav nadaljevanju tega članka.

Osnove varnosti na ravni uporabnika

Varnost na ravni uporabnika v Accessu je podobna varnostnim mehanizmom v sistemih, ki temeljijo na strežniku – uporablja gesla in dovoljenja za omogočanje ali omejevanje dostopa posameznikov ali skupin posameznikov do predmetov v zbirki podatkov. Če v Accessu 2003 ali starejših različicah uveljavite varnost na ravni uporabnika v Accessovi zbirki podatkov, lahko skrbnik zbirke podatkov ali lastnik predmeta nadzoruje dejanja, ki jih lahko posamezni uporabniki ali skupine uporabnikov izvajajo v tabelah, poizvedbah, obrazcih, poročilih in Makri v zbirki podatkov. Ena skupina uporabnikov lahko na primer spremeni predmete v zbirki podatkov, v drugi skupini pa lahko vnaša le podatke v določene tabele, tretja skupina pa si lahko ogleda le podatke v naboru poročil.

Varnost na ravni uporabnika v programu Access 2003 in starejših različicah uporablja kombinacijo gesel in dovoljenj – nabor atributov, ki določajo vrste dostopa, ki jih ima uporabnik do podatkov ali predmetov v zbirki podatkov. Nastavite lahko gesla in dovoljenja za posameznike ali skupine posameznikov ter te kombinacije gesel in dovoljenj postanejo varnostni računi, ki določajo uporabnike in skupine uporabnikov, ki jim je dovoljen dostop do predmetov v zbirki podatkov. Kombinacija uporabnikov in skupin je znana kot delovna skupina, Access pa te informacije shranjuje v datoteko z informacijami o delovni skupini. Ob zagonu Access prebere datoteko z informacijami o delovni skupini in uveljavi dovoljenja, ki temeljijo na podatkih v datoteki.

Access privzeto zagotavlja vgrajen ID uporabnika in dve vgrajeni skupini. Privzeti ID uporabnika je skrbnikin privzete skupine so Uporabniki in skrbniki. Access privzeto doda vgrajen ID uporabnika v skupino Uporabniki, ker morajo vsi ID-ji vsebovati vsaj eno skupino. V skupini Uporabniki so na voljo vsa dovoljenja za vse predmete v zbirki podatkov. Poleg tega je skrbniški ID tudi član skupine Skrbniki. Skupina Skrbniki mora vsebovati vsaj en ID uporabnika (mora biti skrbnik zbirke podatkov), skrbniški ID pa je privzeti skrbnik zbirke podatkov, dokler ga ne spremenite.

Ko zaženete Access 2003 ali starejše različice, Access dodeli ID skrbnika uporabnika za vas in vas tako spremeni v vsako privzeto skupino. Ta ID in te skupine (skrbnik in uporabniki) vsem uporabnikom v zbirki podatkov omogočijo vsa dovoljenja za vse predmete, to pomeni, da lahko vsak uporabnik odpre, si ogleda in spremeni vse predmete v vseh datotekah. mdb, razen če ne uveljavite varnosti na ravni uporabnika.

Za izvajanje varnosti na ravni uporabnika v programu Access 2003 ali starejših različicah lahko spremenite dovoljenja za skupino uporabniki in dodate nove skrbnike skupinam skrbnikov. Ko to naredite, Access samodejno dodeli nove uporabnike skupini Uporabniki. Ko izvedete te korake, se morajo uporabniki prijaviti z geslom, ko odprejo zaščiteno zbirko podatkov. Če pa želite izvesti natančnejše varnostne podatke, dovolite eni skupini uporabnikov vnos podatkov in drugega, da jih le preberejo, na primer – morate ustvariti dodatne uporabnike in skupine ter jim dodeliti določena dovoljenja za nekatere ali vse predmete v zbirki podatkov. . Izvajanje te vrste varnosti na ravni uporabnika lahko postane zapleteno opravilo. Če želite poenostaviti postopek, Access zagotovi čarovnika za varnost na ravni uporabnika, zaradi česar je lažje ustvariti uporabnike in skupine v postopku z enim korakom.

Čarovnik za varnost na ravni uporabnika vam pomaga pri dodeljevanju dovoljenj in ustvarjanju uporabniških in skupinskih računov. Uporabniški računi vsebujejo uporabniška imena in enolične osebne IDENTIFIKACIJske številke (PIDs), ki so potrebne za upravljanje uporabnikovih dovoljenj za ogled, uporabo ali spreminjanje predmetov zbirke podatkov v Accessovi delovni skupini. Računi skupine so zbirka uporabniških računov, ki so v drugi vrsti v delovni skupini. Access uporabi ime skupine in PID, da prepozna vsako delovno skupino, dovoljenja, ki so dodeljena skupini, pa veljajo za vse uporabnike v skupini. Če želite več informacij o uporabi čarovnika, glejte nastavitev varnosti na ravni uporabnikav nadaljevanju tega članka.

Ko dokončate čarovnika, lahko ročno dodelite, spremenite ali odstranite dovoljenja za uporabniške in skupinske račune v delovni skupini za zbirko podatkov in njene obstoječe tabele, poizvedbe, obrazce, poročila in makre. Nastavite lahko tudi privzeta dovoljenja, ki jih Access dodeli za vse nove tabele, poizvedbe, obrazce, poročila in makre, ki jih vi ali drug uporabnik dodate v zbirko podatkov.

Delovne skupine in datoteke z informacijami o delovni skupini

V Accessu 2003 in starejših različicah je delovna skupina skupino uporabnikov v večuporabniškem okolju, ki izmenjujejo podatke. V datoteki Z informacijami o delovni skupini so prikazani računi uporabnikov in skupin, gesla in dovoljenja za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov. Ko odprete zbirko podatkov, Access prebere podatke v datoteki z informacijami o delovni skupini in uveljavi varnostne nastavitve, ki jih vsebuje datoteka. Uporabniški račun pa je kombinacija uporabniškega imena in osebnega ID-ja (PID), ki ga Access ustvari za upravljanje uporabnikovih dovoljenj. Računi skupine so zbirke uporabniških računov in Access jih prepozna tudi po imenu skupine in osebnem ID-ju (PID). Dovoljenja, ki so dodeljena skupini, veljajo za vse uporabnike v skupini. Te varnostne račune lahko nato dodelijo dovoljenja za zbirke podatkov in njihove tabele, poizvedbe, obrazce, poročila in makre. Dovoljenja samih so shranjena v zbirki podatkov z omogočeno varnostjo.

Ko uporabnik prvič zažene Access 2003 ali starejše različice, Access samodejno ustvari datoteko z informacijami o delovni skupini, ki je identificirana z informacijami o imenu in organizaciji, ki jih uporabnik določi, ko namesti Access. Za Access 2003 program Setup doda relativno mesto te datoteke z informacijami o delovni skupini v te registrske ključe:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

in

HKEY_USERS\. DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Poznejši uporabniki bodo podedovali privzeto pot datoteke delovne skupine iz vrednosti v HKEY_USERS registrskem ključu. Ker je te informacije pogosto preprosto določiti, lahko nepooblaščeni uporabniki ustvarijo drugo različico te datoteke z informacijami o delovni skupini. Posledično lahko nepooblaščeni uporabniki prevzamejo nepreklicna dovoljenja skrbniškega računa (člana skupine skrbnikov) v delovni skupini, ki jo določa ta datoteka z informacijami o delovni skupini. Če želite nepooblaščenim uporabnikom preprečiti, da prevzamejo ta dovoljenja, ustvarite novo datoteko z informacijami o delovni skupini in določite ID delovne skupine (DSO), alfanumerični niz z velikimi in malimi črkami od 4 do 20 znakov, ki jih vnesete, ko ustvarite nove informacije o delovni skupini. datoteke. Ustvarjanje nove delovne skupine enolično prepozna skrbniško skupino za to datoteko delovne skupine. Le nekdo, ki ve, da bo lahko ustvaril kopijo datoteke z informacijami o delovni skupini. Če želite ustvariti novo datoteko, uporabite čarovnika za varnost na ravni uporabnika.

Pomembno: Ne pozabite zapisati natančnega imena, organizacije in ID-ja delovne skupine, vključno s tem, ali so črke velike ali male (za vse tri vnose), in jih hranite na varnem mestu. Če morate znova ustvariti datoteko z informacijami o delovni skupini, morate posredovati točno isto ime, organizacijo in ID delovne skupine. Če ste pozabili ali izgubili te vnose, boste morda izgubili dostop do zbirk podatkov.

Kako delujejo dovoljenja in kdo jih lahko dodeli

Varnost na ravni uporabnika prepozna dve vrsti dovoljenj: eksplicitna in implicitna. Izrecna dovoljenja so tista dovoljenja, ki so dodeljena neposredno uporabniškemu računu; noben drug uporabnik ne vpliva nanje. Implicitna dovoljenja so dovoljenja, ki so dodeljena računu skupine. Dodajanje uporabnika tej skupini dodeli dovoljenja skupine temu uporabniku; odstranjevanje uporabnika iz skupine prevzame dovoljenja skupine od tega uporabnika.

Ko uporabnik poskuša izvesti operacijo na predmetu zbirke podatkov, ki uporablja varnostne funkcije, ta uporabnikov nabor dovoljenj temelji na presečišču eksplicitnih in implicitnih dovoljenj tega uporabnika. Uporabnikova raven varnosti je vedno najmanj omejevalna Izrecna dovoljenja tega uporabnika in dovoljenja katerega koli in vseh skupin, ki jim pripada uporabnik. Zaradi tega je najmanj zapleten način za upravljanje delovne skupine ustvariti nove skupine in dodeliti dovoljenja skupinam, ne pa posameznim uporabnikom. Nato lahko spremenite dovoljenja posameznih uporabnikov tako, da dodate ali odstranite te uporabnike iz skupin. Če morate dodeliti nova dovoljenja, jih lahko dodelite vsem članom skupine v eni sami operaciji.

Dovoljenja lahko spremenite za predmet zbirke podatkov:

 • Člani skupine skrbnikov v datoteki z informacijami o delovni skupini v uporabi, ko je bila ustvarjena zbirka podatkov.

 • Lastnik predmeta.

 • Vsak uporabnik, ki ima dovoljenja za upravljanje predmeta.

Čeprav uporabniki morda ne bodo mogli trenutno izvesti dejanja, lahko sami podelijo dovoljenja za izvedbo dejanja. To velja, če je uporabnik član skupine Skrbniki ali če je uporabnik lastnik predmeta.

Uporabnik, ki ustvari tabelo, poizvedbo, obrazec, poročilo ali makro, je lastnik tega predmeta. Poleg tega lahko skupina uporabnikov, ki lahko spremeni dovoljenja v zbirki podatkov, spremeni lastništvo teh predmetov ali pa lahko znova ustvari te predmete, oba načina za spreminjanje lastništva predmetov. Če želite znova ustvariti predmet, lahko naredite kopijo predmeta, lahko pa jo uvozite ali izvozite v drugo zbirko podatkov. To je najlažji način za prenos lastništva predmetov, vključno z zbirko podatkov.

Opomba: Kopiranje, uvažanje ali izvažanje ne spremeni lastništva poizvedbe, ki ima lastnost RunPermissions nastavljeno na lastnika. Lastništvo poizvedbe lahko spremenite le, če je lastnost RunPermissions nastavljena na uporabnika.

Varnostni računi

Datoteka z informacijami o delovni skupini v Accessu 2003 vsebuje te vnaprej določene račune.

Račun

Funkcija

Admin

Privzeti uporabniški račun. Ta račun je popolnoma enak za vsako kopijo Accessa in druge programe, ki lahko uporabljajo Microsoft Jet mehanizem zbirke podatkov, kot so Visual Basic for Applications (VBA) in Microsoft Office Excel 2003.

Skrbniki

Skrbniški račun skupine. Ta račun je enoličen za vsako datoteko z informacijami o delovni skupini. Uporabnik skrbnika je privzeto član skupine Skrbniki. Vedno mora biti vsaj en uporabnik v skupini skrbniki.

Uporabniki

Račun skupine, ki vključuje vse uporabniške račune. Access samodejno doda uporabniške račune v skupino Uporabniki, ko jih ustvari član skupine Skrbniki. Ta račun je enak za katero koli datoteko z informacijami o delovni skupini, vendar vsebuje le uporabniške račune, ki so jih ustvarili člani skupine skrbnikov te delovne skupine. Ta račun ima privzeto vsa dovoljenja za vse novo ustvarjene predmete. Edini način, da odstranite uporabniški račun iz skupine Uporabniki, je za člana skupine Skrbniki, da izbriše tega uporabnika.

V bistvu je varnost v Accessu 2003 in starejših različicah vedno aktivna. Dokler ne aktivirate postopka prijave za delovno skupino, Access nevidno beleži vse uporabnike ob zagonu tako, da uporabi privzeti skrbniški račun s praznim geslom. V ozadju Access uporabi skrbniški račun kot skrbniški račun za delovno skupino. Access uporabi skrbniški račun poleg lastnika (skupine ali uporabnika) za vse zbirke podatkov in tabele, poizvedbe, obrazce, poročila in makre, ki so ustvarjeni.

Skrbniki in lastniki so pomembni, ker imajo dovoljenja, ki jih ni mogoče odvzeti:

 • Skrbniki (člani skupine skrbnikov) lahko vedno pridobijo polna dovoljenja za predmete, ustvarjene v delovni skupini.

 • Račun, ki je lastnik tabele, poizvedbe, obrazca, poročila ali makra, lahko vedno pridobi polna dovoljenja za ta predmet.

 • Račun, ki je lastnik zbirke podatkov, lahko vedno odpre to zbirko podatkov.

Ker je skrbniški račun za skrbnike popolnoma enak za vsako kopijo Accessa, so prvi koraki, s katerimi lahko zaščitite zbirko podatkov, definirali uporabniške račune skrbnika in lastnika (ali pa uporabite en uporabniški račun kot skrbniški in lastniki računi), nato pa na odstranite skrbniški račun uporabnika v skupini skrbniki. Sicer se lahko vsak, ki ima kopijo Accessa, prijavi v vašo delovno skupino tako, da uporabi skrbniški račun in ima polna dovoljenja za tabele, poizvedbe, obrazce, poročila in makre delovne skupine.

Skupini Skrbniki lahko dodelite toliko uporabniških računov, vendar pa lahko v svoji zbirki podatkov ustvarite le en uporabniški račun – račun, ki je v lasti, je uporabniški račun, ki je aktiven, ko je zbirka podatkov ustvarjena ali ko je lastništvo preneseno z ustvarjanjem nove zbirke podatkov in uvozom vse predmete zbirke podatkov v njem. Vendar pa lahko računi skupin v zbirki podatkov vključujejo svoje tabele, poizvedbe, obrazce, poročila in makre.

Premisleki pri organiziranju varnostnih računov

 • V Access se lahko prijavijo le uporabniški računi. ne morete se prijaviti z računom skupine.

 • Računi, ki jih ustvarite za uporabnike zbirke podatkov, morajo biti shranjeni v datoteki z informacijami o delovni skupini, ki se jim bodo uporabniki pridružili, ko bodo uporabljali zbirko podatkov. Če uporabljate drugo datoteko, da ustvarite zbirko podatkov, spremenite datoteko, preden ustvarite račune.

 • Prepričajte se, da ustvarite enolično geslo za skrbniške in uporabniške račune. Uporabnik, ki se lahko prijavi s skrbniškim računom, lahko vedno pridobi polna dovoljenja za vse tabele, poizvedbe, obrazce, poročila in makre, ki so bili ustvarjeni v delovni skupini. Uporabnik, ki se lahko prijavi z računom lastnika, lahko vedno pridobi polna dovoljenja za tiste predmete, ki so v lasti tega uporabnika.

Ko ustvarite uporabniške in skupinske račune, si lahko ogledate in natisnete relacije med njimi. Access natisne poročilo računov v delovni skupini, ki prikazuje skupine, ki jim pripada vsak uporabnik, in Uporabniki, ki pripadajo vsaki skupini.

Opomba: Če uporabljate datoteko z informacijami o delovni skupini, ustvarjeno z Microsoft Accessom 2,0, morate biti prijavljeni kot član skupine Skrbniki za tiskanje informacij o uporabniku in skupini. Če je bila datoteka z informacijami o delovni skupini ustvarjena s programom Microsoft Access 97 ali novejšo različico, lahko vsi uporabniki v delovni skupini natisnejo podatke o uporabniku in skupini.

Nastavljanje varnosti na ravni uporabnika

V navodilih v tem razdelku je razloženo, kako zaženete in zaženete čarovnika za varnost na ravni uporabnika. Upoštevajte, da ti koraki veljajo le za zbirke podatkov, ki imajo dostop do 2003 ali starejše oblike zapisa datoteke, ki so bile odprte v Accessu 2007 ali novejših različicah.

Pomembno: Če v programu Access 2007 ali novejših različicah uporabite čarovnika za varnost na ravni uporabnika, da določite privzeto datoteko z informacijami o delovni skupini, morate uporabiti tudi stikalo ukazne vrstice/WRKGP, da pokažete na datoteko z informacijami o delovni skupini, ko zaženete Access. Če želite več informacij o uporabi stikala ukazne vrstice z Accessom, si oglejte članek stikala ukazne vrstice za Microsoft Officeove izdelke.

Zagon čarovnika za varnost na ravni uporabnika

 1. Odprite datoteko. mdb ali. MDE, ki jo želite upravljati.

 2. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini skrbništvo kliknite puščico pod možnostjo Uporabniki in dovoljenjain nato kliknite čarovnika za varnost na ravni uporabnika.

 3. Sledite korakom na vsaki strani, da dokončate čarovnika.

  Opombe: 

  • Čarovnik za varnost na ravni uporabnika ustvari varnostno kopijo trenutne Accessove zbirke podatkov z istim imenom in pripono imena datoteke. bak in nato uporabi varnostne ukrepe za izbrane predmete v trenutni zbirki podatkov.

  • Če vaša trenutna Accessova zbirka podatkov pomaga zaščititi kodo VBA z geslom, vas čarovnik pozove k geslu, ki ga morate vnesti za čarovnika za uspešno dokončanje operacije.

  • Vse gesla, ki jih ustvarite s čarovnikom, so natisnjene v poročilu čarovnika za varnost na ravni uporabnika, ki je natisnjeno, ko končate s čarovnikom. To poročilo morate obdržati na varnem mestu. S tem poročilom lahko znova ustvarite datoteko delovne skupine, če je izgubljena ali poškodovana.

Odstranjevanje varnosti na ravni uporabnika

Če želite odstraniti varnost na ravni uporabnika, medtem ko delate v Accessu 2007 ali novejši različici, shranite datoteko. mdb kot datoteko. accdb.

Shranjevanje kopije datoteke v datoteki. Oblika ACCDB

 1. Kliknite zavihek Datoteka. Odpre se pogled» Backstage «.

 2. Na levi strani kliknite Skupna raba.

 3. Na desni strani kliknite Shrani zbirko podatkov kotin nato kliknite Accessova zbirka podatkov (*. accdb).

  Prikaže se pogovorno okno Shrani kot.

 4. Če želite poiskati mesto, kamor želite shraniti pretvorjeno zbirko podatkov, uporabite seznam Shrani v .

 5. Na seznamu Shrani kot vrsto izberite Accessova zbirka podatkov 2007-2016 (*. accdb).

 6. Kliknite Shrani.

Opomba: Če uporabljate Access 2007, kliknite gumb» Microsoft Office « in nato» Pretvori «, da odprete pogovorno okno Shrani v , da shranite zbirko podatkov v. Oblika zapisa datoteke ACCDB.

Sklic na dovoljenja predmeta

V spodnji tabeli so navedena dovoljenja, ki jih lahko nastavite za zbirko podatkov in predmete v zbirki podatkov, in opiše učinek ali rezultat uporabe posamezne nastavitve dovoljenja.

Dovoljenje

Velja za te predmete

Rezultat

Odpri/Zaženi

Celotna zbirka podatkov, obrazci, poročila, makri

Uporabniki lahko odprejo ali zaženejo predmet, vključno s postopki v kodnih modulih.

Odpri izključno

Celotna zbirka podatkov

Uporabniki lahko odprejo zbirko podatkov in zaklenejo druge uporabnike.

Branje načrta

Tabele, poizvedbe, obrazci, makri, moduli kode

Uporabniki lahko v pogledu načrta odprejo navedene predmete.

Opomba: Kadar koli podelite dostop do podatkov v tabeli ali poizvedbi tako, da dodelite drugo dovoljenje, kot je branje podatkov ali posodobitev podatkov, dodelite tudi dovoljenja za branje načrta, ker mora biti načrt viden za pravilno predstavitev in ogled podatkov.

Spreminjanje načrta

Tabele, poizvedbe, obrazci, makri, moduli kode

Uporabniki lahko spremenijo načrt navedenih predmetov.

Upravljanje

Celotna zbirka podatkov, tabele, poizvedbe, obrazci, makri, moduli kode

Uporabniki lahko dodelijo dovoljenja za navedene predmete, tudi ko uporabnik ali skupina nima predmeta.

Branje podatkov

Tabele, poizvedbe

Uporabniki lahko berejo podatke v tabeli ali poizvedbi. Če želite uporabnikom dodeliti dovoljenja za branje poizvedb, morate uporabnikom omogočiti tudi dovoljenja za branje nadrejenih tabel ali poizvedb. Ta nastavitev pomeni dovoljenje za branje načrta, kar pomeni, da lahko uporabniki poleg podatkov preberejo vašo tabelo ali načrt poizvedbe.

Posodabljanje podatkov

Tabele, poizvedbe

Uporabniki lahko posodobijo podatke v tabeli ali poizvedbi. Uporabniki morajo imeti dovoljenja za posodobitev nadrejene tabele ali poizvedb. Ta nastavitev pomeni, da je treba prebrati dovoljenja za branje in branje podatkov.

Vstavljanje podatkov

Tabele, poizvedbe

Uporabniki lahko vstavljajo podatke v tabelo ali poizvedbo. Za poizvedbe morajo imeti uporabniki dovoljenja za vstavljanje podatkov v nadrejene tabele ali poizvedbe. Ta nastavitev vključuje tako branje podatkov kot tudi dovoljenja za branje načrta.

Brisanje podatkov

Tabele, poizvedbe

Uporabniki lahko izbrišejo podatke iz tabele ali poizvedbe. Za poizvedbe morajo imeti uporabniki dovoljenja za brisanje podatkov iz nadrejenih tabel ali poizvedb. Ta nastavitev vključuje tako branje podatkov kot tudi dovoljenja za branje načrta.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×