Polja z besedilom in večina oblik lahko vnje vključi besedilo. Besedilo je lahko postavljeno vodoravno ali navpično, prikazano pa je lahko v eni vrstici ali pa je prelomljen v več črt.

Spremenite lahko smer besedila in spremenite robove polj z besedilom ter oblik za najboljši razmik ali pa spremenite velikost oblik, da se bo besedilo bolje prilegalo.

Določanje smeri besedila v obliki ali polju z besedilom

Primeri smeri besedila: vodoravno, zasukano in naloženo

V obliki ali polju z besedilom lahko spremenite smer branja besedila. To pomeni, da lahko besedilo zasukate za 90 ali 270 stopinj, tako da je videti postrani.

 1. Z desno tipko miške kliknite rob oblike ali polja z besedilom.

 2. V priročnem meniju izberite Oblikovanje oblike.

  Format shape menu item selected

 3. V podoknu Oblikovanje oblike kliknite Velikost/postavitev in & lastnosti Zavihek »Postavitev in lastnosti«.

 4. V razdelku Poljez besedilom izberite želeno možnost na seznamu Smer besedila.

  Text Effects panel with text direction selected

Sukanje (zrcaljenje) besedila v obliki ali polju z besedilom

Primer zrcalnega besedila: prvo zasukano za 180 stopinj na osi x, drugo pa zasukano za 180 stopinj na osi y
 1. Z desno tipko miške kliknite polje ali obliko in izberite Oblikovanje oblike.

 2. V podoknu Oblikovanje oblike izberite Učinki.

  Zavihek »Učinki« v podoknu za oblikovanje oblike
 3. Izberite 3D-vrtenje in v polje Vrtenje X ali Vrtenje Y vnesite 180.

 4. (izbirno) Če je polje z besedilom zapolnjeno z barvo, lahko odstranite barvo v podoknu Oblikovanje oblike. Izberite Polnilo & črtni Zavihek »Polnilo in vrstica«, izberite Polniloin nato Brez polnila.

 5. (izbirno) Če želite odstraniti oris polja z besedilom, z desno tipko miške kliknite polje z besedilom, v mini orodni vrstici, ki se prikaže, izberite Oris in izberite Brez orisa.

Vodoravno besedilo v oblikah

 1. Izberite odstavek, vrstico besedila, obliko ali polje z besedilom, ki ga želite spremeniti.

 2. Pojdite na Osnovno in izberite želeno možnost vodoravne poravnave.

The Paragraph group on the Home tab

Tri možnosti navpične poravnave besedila: zgoraj, v sredini in spodaj

 1. Z desno tipko miške kliknite obrobo oblike ali polja z besedilom.

 2. V priročnem meniju izberite Oblikovanje oblike.

  Format shape menu item selected

 3. V podoknu Oblikovanje oblike izberite Velikost/postavitev in & lastnosti Zavihek »Postavitev in lastnosti«.

  Format Shape panel with Vertical Alignment selected

 4. Na seznamu Navpična poravnava izberite želeno možnost.

Ko se besedilo prelomi,se samodejno nadaljuje v novi vrstici, ko doseže desno obrobo oblike ali polja z besedilom.

 1. Z desno tipko miške kliknite obrobo oblike ali polje z besedilo z besedilom, ki ga želite prelomiti.

 2. V priročnem meniju izberite Oblikovanje oblike.

  Format shape menu item selected

 3. V podoknu Oblikovanje oblike izberite Velikost/postavitev, & Lastnosti Zavihek »Postavitev in lastnosti«, nato pa izberite Prelomi besedilo v obliki.

  Format shape panel with Wrap Text selected

Rob je razdalja med besedilom in zunanjo obrobo obdajane oblike ali polja z besedilom.

 1. Z desno tipko miške kliknite obrobo oblike ali polja z besedilom.

 2. V priročnem meniju izberite Oblikovanje oblike.

  Format shape menu item selected

 3. V podoknu Oblikovanje oblike izberite Velikost/postavitev in & lastnosti Zavihek »Postavitev in lastnosti«.

  Format shape showing margin settings

 4. Določite meritev v palih ali milimetrih (mm) za katerega koli od teh robov:

  • Levi rob     Razdalja med levo obrobo oblike in skrajno levim besedilom

  • Desni rob     Razdalja med desno obrobo oblike in skrajno desnim besedilom

  • Zgornji rob     Razdalja med zgornjo obrobo oblike in skrajno zgornjim besedilom

  • Spodnji rob     Razdalja med spodnjo obrobo oblike in najnižjim besedilom

Velikost oblike ali polja z besedilom lahko samodejno povečate navpično, tako da se bo besedilo prilegano le njej.

 1. Z desno tipko miške kliknite obrobo oblike ali polja z besedilom.

 2. V priročnem meniju izberite Oblikovanje oblike.

  Format shape menu item selected

 3. V podoknu Oblikovanje oblike izberite Postavitev & lastnosti Zavihek »Postavitev in lastnosti«, izberite Polje z besedilom , nato pa izberite Spremeni velikost oblike, da se bo prilegala besedilu.

  Format Shape with Resize shape for Text selected

Namig: Velikost besedila lahko zmanjšate tako, da se prilega obliki ali polju z besedilom tako, da izberete Skrči besedilo pri prelivanju.

Določanje smeri besedila v obliki ali polju z besedilom

Primeri smeri besedila: vodoravno in zasukano

Spremenite lahko smer besedila v obliki ali polju z besedilom. Besedilo lahko na primer zavrtite za 90 ali 270 stopinj, da je videti postrani.

 1. Z desno tipko miške kliknite rob oblike ali polje z besedilom, ki vsebuje besedilo.

 2. V priročnem meniju izberite Oblikovanje oblike.

 3. V levem podoknu pogovornega okna izberite Polje z besedilom.

  The Format Shape dialog box

 4. V razdelku Postavitevbesedila izberite želeno možnost na seznamu Usmerjenost besedila.

 5. Izberite Zapri.

Sukanje (zrcaljenje) besedila v obliki ali polju z besedilom

Primer zrcalnega besedila: prvo zasukano za 180 stopinj na osi x, drugo pa zasukano za 180 stopinj na osi y
 1. Vstavite polje z besedilom ali obliko v dokument, nato pa vnesite in oblikujte besedilo.

 2. Z desno tipko miške kliknite polje ali obliko in izberite Oblikovanje oblike.

 3. V pogovornem oknu Oblikovanje oblike izberite 3D-vrtenje na levi strani.

  Možnosti 3D-vrtenja v pogovornem oknu »Oblikovanje oblike«
 4. V polje X vnesite 180.

 5. Izberite Zapri.

Vodoravno besedilo v oblikah
 1. Kliknite ali tapnite odstavek, vrstico z besedilom, obliko ali polje z besedilom, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno izberite želeno možnost vodoravne poravnave.

The Paragraph group on the Home tab

Oblike s poravnavo besedila po višini

 1. Z desno tipko miške kliknite obrobo oblike ali polja z besedilom.

 2. V priročnem meniju izberite Oblikovanje oblike, nato pa v levem podoknu izberite Polje z besedilom.

  The Format Shape dialog box

 3. V razdelku Postavitevbesedila izberite želeno možnost na seznamu Navpična poravnava.

 4. Izberite Zapri.

Velikost oblike ali polja z besedilom lahko samodejno povečate navpično, tako da se bo besedilo prilegano le njej.

 1. Z desno tipko miške kliknite obrobo oblike ali polja z besedilom, ki mu želite spremeniti velikost.

 2. V priročnem meniju izberite Oblikovanje oblikein nato polje Besedilo v levem podoknu.

  The Format Shape dialog box

 3. V razdelku Samodejno prilagodiizberite Spremeni velikost oblike, da se bo prilegala besedilu.

 4. Izberite Zapri.

Namig: Velikost besedila lahko zmanjšate tako, da se prilega obliki ali polju z besedilom tako, da izberete Skrči besedilo pri prelivanju.

Notranji rob je prilagodljiva razdalja med besedilom in zunanjo obrobo oblike ali polja z besedilom.

 1. Z desno tipko miške kliknite obrobo oblike ali polja z besedilom.

 2. V priročnem meniju izberite Oblikovanje oblike, nato pa v levem podoknu izberite Polje z besedilom.

  The Format Shape dialog box

 3. V razdelku Notranjirob izberite nekaj od tega:

  • Levo     Določa razdaljo med levo obrobo oblike in besedilom.

  • Desno     Določa razdaljo med desno obrobo oblike in besedilom.

  • Zgoraj     Določa razdaljo med zgornjo obrobo oblike in besedilom.

  • Spodaj     Določa razdaljo med spodnjo obrobo oblike in besedilom.

 4. Izberite Zapri.

Določanje smeri besedila v obliki ali polju z besedilom

 1. Kontrolnik + Kliknite obrobo oblike ali polja z besedilom z besedilom, nato pa izberite Oblikovanje oblike.

 2. V podoknu Oblikovanje oblike na desni strani izberite Možnosti besedila.

 3. Izberite tretjo ikono, Polje z besedilom, nato pa na seznamu Usmerjenost besedila izberite želeno možnost.

  V podoknu »Oblikovanje oblike« je označena smer besedila.

Postavitev besedila vodoravno v odstavek, polje z besedilom ali obliko

 1. Kliknite ali tapnite odstavek, vrstico z besedilom, obliko ali polje z besedilom, ki ga želite spremeniti.

 2. Pojdite na Osnovnoin v skupini Odstavek kliknite želeno možnost vodoravne poravnave.

  Možnosti poravnave besedila

Velikost polja z besedilom ali oblike lahko samodejno povečate navpično tako, da se bo besedilo v polju oz. obliki prilegalo.

 1. Kontrolnik + Kliknite obrobo oblike ali polja z besedilom, ki mu želite spremeniti velikost, in nato izberite Oblikovanje oblike.

 2. V podoknu Oblikovanje oblike na desni strani izberite Možnosti besedila.

 3. Izberite Postavitev & lastnostiin nato potrdite polje ob možnosti Spremeni velikost oblike, da se bo prilegala besedilu.

  V podoknu »Oblikovanje oblike« je označena možnost za spreminjanje velikosti besedila v obliko.

Besedilo se privzeto samodejno prelomi, ko tipkate v polje z besedilom ali obliko. Če ne želite, da se besedilo prelomi, naredite to:

 1. Kontrolnik + Kliknite obliko, ki vsebuje besedilo, in nato izberite Oblikovanje oblike.

 2. V podoknu Oblikovanje oblike na desni strani izberite Možnosti besedila.

 3. Izberite Postavitev & lastnostiin nato počistite potrditveno polje ob možnosti Prelomi besedilo v obliki.

Določanje smeri besedila v obliki, polju z besedilom ali celici tabele

 1. Vnesite besedilo v obliko ali polje z besedilom ali celico tabele, nato pa izberite besedilo.

 2. Ctrl+Kliknite izbrano besedilo in nato izberite Oblikovanje oblike. Na zavihku Polje z besedilom v pogovornem oknu izberite smer v polju Smer besedila.

Vodoravna postavitev besedila v obliko ali polje z besedilom

 1. Izberite besedilo v obliki ali polju z besedilom.

 2. Na zavihku Osnovno v razdelku Odstavekizberite želeno vodoravno poravnavo.

  Horizontal Text Alignment buttons

  (Poravnaj levo, na sredino,Poravnaj desno, Poravnanoali Porazdeli besedilo)

 1. Izberite besedilo v obliki ali polju z besedilom.

 2. Na zavihku Osnovno v razdelkuOdstavek izberite Align Text buttonin nato izberite želeno navpično poravnavo.

Besedilo se privzeto samodejno prelomi, ko tipkate v polje z besedilom ali obliko. Če ne želite, da se besedilo prelomi, naredite to:

 1. Izberite besedilo v obliki ali polju z besedilom.

 2. Pojdite na Oblikovanje > obliko.

 3. Na levi strani pogovornega okna izberite Polje z besedilom.

 4. V razdelku Notranjirob počistite potrditveno polje Prelomi besedilo v obliki.

 1. Izberite besedilo v obliki ali polju z besedilom.

 2. Pojdite na Oblikovanje > obliko.

  V meniju Oblika izberite Oblika.

 3. Na levi strani pogovornega okna izberite Polje z besedilom.

 4. V razdelku Samodejno prilagodiizberite Spremeni velikost oblike, da se bo prilegala besedilu.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×