Nastavitve

Delajte kjer koli v kateri koli napravi s storitvijo Microsoft 365

Nadgradite na Microsoft 365, če želite kjer koli uporabljati najnovejše funkcije in posodobitve.

Nadgradi zdaj

V meniju »Nastavitve« lahko določite glasovne nastavitve, obvestila, možnosti pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami in nastavitve stikov ter druge nastavitve za Lync 2013 za Windows Phone.

Če želite odpreti zaslon za nastavitvami, tapnite gumb Več () in nato na poljubnem Lyncovem zaslonu še nastavitve.

Katere nastavitve si želite ogledati?

Preusmeritev klicev

Glasovne nastavitve

Za video- ali vsebino srečanja je zahtevano omrežje Wi-Fi

Številka mobilnega telefona

Potisna obvestila

Fotografije

Dostop do telefonskega imenika

Exchange

HTTP Proxy

Besedilni telefon

Visokokontrastna tema

Lupa

Pisanje dnevnikov

Pomagajte nam izboljšati Lync

Prenos dnevnikov vpisa

Spletna pomoč

Preusmeritev klicev

Podrobnosti o možnostih preusmeritve klicev najdete v temi Preusmeritve klicev in hkratno zvonjenje. Priporočamo vam, da pozorno preberete to besedilo:

Pomembno: Če spreminjate privzete nastavitve »Preusmeritev klicev«, morate vedeti dvoje.

 • Nastavitve »Preusmeritve klicev« so globalne in bodo samodejno uporabljene za vse vaše naprave, ki so povezane z Lyncom (namizni računalnik, Outlook OWA in prenosna naprava). Če te nastavitve spremenite v katerem koli računalniku oz. napravi, povezani z Lyncom, bo nastavitev veljavna v vseh napravah – enako delovanje velja tudi za podatke o prisotnosti v Lyncu. Preostale glasovne nastavitve veljajo le za trenutno napravo.

 • Ko nastavite želeno kombinacijo nastavitev »Preusmeritve klicev«, na zaslonu spodaj tapnite kljukico. Nastavitve se uporabijo hkrati, zato tapnite kljukico, da jih dokončate.

Pozor: Funkcijo Hkrati pokliči uporabljajo tudi glasovne nastavitve v primeru preklopa na drug strežnik pri izpadu, tako da boste lahko sprejemali in vzpostavljali klice, če omrežje Wi-Fi ni na voljo ali če je izbrana možnost »Glasovne nastavitve > Mobilno«. Če preusmeritve klicev nastavite na »Izklopljeno« in/ali onemogočite možnost Hkrati pokliči ter je Vklopljena možnost »Glasovne nastavitve > Mobilno«, ne boste prejemali klicev v Lyncu, tudi če imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi ali podatkovno povezavo.

Glasovne nastavitve

Opomba:  Glasovne nastavitve so na voljo le v sistemu Windows Phone 8.1 – in le, če so za vašo organizacijo konfigurirane glasovne storitve za podjetje v strežniku Lync Server. Če imate nameščen sistem Windows Phone 8.1, vendar te možnosti niso prikazane, za vašo organizacijo glasovne storitve za podjetje morda niso konfigurirane.

Privzeta glasovna nastavitev je Vedno VoIP, pri kateri Lync najprej poskuša vzpostaviti klice VoIP ali klice v Lyncu prek omrežja Wi-Fi, vendar če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi, pa Lync uporabi podatkovno povezavo mobilnega telefona.

Če izberete možnost VoIP le prek omrežja Wi-Fi in imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi, Lync za dohodne in odhodne klice najprej poskuša uporabiti omrežje Wi-Fi. Ko izberete to možnost, bodo nastavitve »Preusmeritve klicev« nastavljene na »Hrati pokliči« mobilni telefon – ko torej vzpostavite ali prejmete klic v Lyncu in nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi, bo zazvonil vaš mobilni telefon in vas povezal s klicem. V tem primeru klic poteka prek mobilnega glasovnega omrežja, zato video ni omogočen. Za klic boste porabili določeno količino prenosa podatkov v telefonu.

Opomba: Če ste izbrali to možnost (VoIP le prek omrežja Wi-FI) in nato onemogočite možnost »Hkrati pokliči«, klicev v Lyncu ne boste prejemali na svoj mobilni telefon, če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi.

Če ste izbrali Mobilno in prejmete ali vzpostavite klic, vas bo Lync poklical nazaj na številko mobilnega telefona, ki ste jo navedli. Videoklici so v tem primeru onemogočeni. Ko vzpostavite klic v Lyncu, boste za vzpostavitev povezave z Lyncovimi strežniki uporabili prenos podatkov prek omrežja Wi-Fi (ali mobilne podatke, če Wi-Fi ni na voljo), za sam klic pa minute za glasovne klice prek mobilnega omrežja. Ko izberete to možnost, bodo nastavitve »Preusmeritve klicev« nastavljene na možnost »Krati pokliči« v vašem mobilnem telefonu. Z možnostjo »Hkrati pokliči« omogočite Lyncu, da vas pokliče na številko vašega mobilnega telefona.

Pozor: 

 • Če ste izbrali možnost (Mobilno) in nato onemogočite možnost »Hkrati pokliči«, na mobilni telefon ne boste prejemali klicev, ne glede na to, ali imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi oz. omogočeno podatkovno povezavo.

 • Če uporabljate Lync v napravi s sistemom Windows Phone, a se ne morete prijaviti, se srečanju lahko pridružite anonimno – pazite, da ne izberete možnosti »Mobilno«.

Za videovsebino ali vsebino srečanja je zahtevano omrežje Wi-Fi

Če želite več informacij o teh nastavitvah, odprite razdelek Prilagajanje nastavitev uporabe podatkov.

Številka mobilnega telefona

Tapnite številko mobilnega telefona in vnesite številko telefona s kodama države in regije. Ko Lync za opravljanje zvočnega klica ali videoklica ne more uporabiti omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja, vas bo Lync poklical nazaj na to številko, da vas bo povezal z zvočnim delom klica v Lyncu.

Potisna obvestila

Potisna obvestila vas obveščajo o novih ali zamujenih zvočnih klicih ali videoklicih in neposrednih sporočilih, obvestijo pa vas tudi, ko ste vpisani v Lync, niste pa dejavni v prenosni napravi. Če želite vklopiti potisna obvestila, za možnost Potisna obvestila izberite vrednost Vklopljeno.

Fotografije

Če želite pokazati svojo fotografijo in si ogledati fotografijo drugih stikov v prenosni napravi, za možnost Pokaži fotografije izberite vrednost Vklopljeno.

Dostop do telefonskega imenika

Če želite dovoliti, da Lync dostopi do stikov v mobilnem telefonu s funkcijo iskanja, za možnost Telefonski imenik izberite vrednost Vklopljeno.

Exchange

Prikažite zaslon Exchange, ko želite spremeniti nastavitve načina povezave Lynca s strežniki, ki podpirajo srečanja in glasovno pošto.

Pomembno:  V večini primerov vam teh nastavitev ni treba spreminjati. Možnosti Uporabi poverilnice za Lync ali Samodejno zaznaj strežnik ne izklopite, razen če vam to naroči ekipa podpore, od katere ste dobili tudi pravilne vrednosti, ki jih morate vnesti.

Če morate spremeniti poverilnice za strežnik Exchange Server:

 1. Izklopite možnost Uporabi poverilnice za Lync.

 2. Tapnite ustrezna polja in vnesite svoje ime, e-poštni naslov in geslo, nato pa zaprite zaslon.

Če morate izklopiti funkcijo samodejnega zaznavanja strežnika:

 1. Izklopite možnost Samodejno zaznaj strežnik.

 2. Tapnite prazno polje in vnesite popolnoma določeno ime domene ali URL za spletni strežnik Exchange Server, ki ste ga prejeli od ekipe podpore. Nato zaprite zaslon.

HTTP Proxy

Če ste povezani z omrežjem Wi-Fi, ki zahteva informacije strežnika proxy, boste morda potrebovali informacije strežnika HTTP Proxy. Če informacij strežnika proxy ne konfigurirate, se boste lahko vpisali in tudi pošiljali neposredna sporočila ali klicali uporabnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi. Toda za vse druge dejavnosti boste morali navesti nastavitve strežnika proxy v razdelku Nastavitve. Program ne more odkriti strežnika proxy iz nastavitev mobilnega telefona, zato boste morali dodati informacije strežnika proxy, zlasti v nastavitvah za Lync. Če želite dodati informacije strežnika proxy, naredite to:

 1. Na dnu tapnite ikono Več (…), nato pa še Nastavitve.

 2. Tapnite HTTP Proxy, na zaslonu HTTP Proxy vnesite informacije strežnika proxy za Wi-Fi in nato tapnite Nastavite strežnik Proxy.

Če informacij strežnika proxy nimate, se obrnite na skupino za tehnično podporo.

Besedilni telefon

Način besedilnega telefona se uporablja za pošiljanje besedila prek telefonske linije. V napravo s sistemom Windows Phone mora biti priključen besedilni telefon, ki interpretira spremenjeni zvok, sicer bo morda kakovost zvoka slaba. Če med konferenčnim klicem uporabljate način besedilnega telefona, lahko prav tako pride do težav s kakovostjo zvoka.

 • Način besedilnega telefona je privzeto izklopljen. Tapnite Vklop, da ga vklopite.

Visokokontrastna tema

Če v splošnih nastavitvah telefona izberete visokokontrastno temo, bo vsebina v Lyncu prikazana v visokem kontrastu. Z visokim kontrastom povečate kontrast med besedilom in ozadjem, zaradi česar je vsebina na zaslonu lažje berljiva, prav tako pa je lažje tudi krmarjenje. Vklopite jo tako:

 1. Na seznamu programov tapnite Nastavitve > Dostopnost.

 2. Vklopite Visoki kontrast.

Lupa

Ko v telefonu vklopite lupo, lahko s potezami povečate prikazano stran, vključno s stranmi Lync. Vklopite jo tako:

 1. Na seznamu programov tapnite Nastavitve > Dostopnost.

 2. Vklopite Lupo.

 3. Na poljubni strani, ki jo želite povečati, naredite nekaj od tega:

 4. Dvotapnite zaslon z dvema prstoma, da povečate vsebino v največji dovoljeni meri.

 5. Če želite spremeniti povečavo, dvotapnite zaslon z dvema prstoma in zadržite, nato pa se pomaknite navzgor ali navzdol, da povečate ali zmanjšate stopnjo povečave.

Pisanje dnevnikov

Z dnevniki skrbniki sistema zbirajo, analizirajo in shranjujejo podatke. Skrbnik sistema vas bo morda prosil, da vklopite možnosti pisanja dnevnikov za odpravljanje težav. Če tega navodila ne dobite, lahko to možnost prezrete.

 • Če želite vklopiti Diagnostično pisanje dnevnika, nastavite vrednost Diagnostično pisanje dnevnika na Vklopljeno.

Pomagajte nam izboljšati Lync

Če je vaša organizacija to funkcijo vklopila, lahko sodelujete v Microsoftovem programu za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP). Če sodelujete v programu, bo Windows Phone Microsoftu samodejno pošiljal osnovne, anonimne podatke o tem, kako uporabljate programe in naprave, o vrsti in številu napak, na katere naletite in o hitrosti storitev. Ti podatki bodo združeni z drugimi podatki v programu CEIP in tako bo Microsoft preprosteje rešil težave ter izboljšal izdelke in funkcije, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo. Microsoft ne zbira podatkov, kot so vaše ime, naslov in druge informacije o stiku.

Vaše sodelovanje v programu CEIP je privzeto izklopljeno. Če želite sodelovati, tapnite Nastavitve > Pomagajte nam izboljšati Lync in stikalo za program za izboljšanje uporabniške izkušnje premaknite v položaj Vklopljeno.

Prenos dnevnikov vpisa

Ko se ne morete vpisati v Lync, funkcija za poročanje o napakah pri vpisu samodejno ustvari poročilo o napaki.

Na zaslonu nastavitve lahko izberete, kdaj naj bo poročilo o napakah pri vpisu poslano Microsoftu.

 1. Na dnu tapnite ikono Več (…), nato pa še Nastavitve.

 2. Tapnite Prenos dnevnikov vpisa, na naslednjem zaslonu pa izberite, daj naj bodo poslani dnevniki napak pri vpisu.

Spletna pomoč

Če si želite ogledati spletne teme pomoči in videe o tem, kako uporabite Lync v sistemu Windows Phone, naredite to:

 • Na dnu poljubnega zaslona tapnite ikono Več (…), Vizitka, nato pa še Pomoč.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×