Nastavljanje možnosti uporabnika v trenutni zbirki podatkov

Če želite prilagoditi uporabniške nastavitve, na primer način prikaza oken predmetov, bližnjice na tipkovnici in možnosti samodejnih popravkov za namizno zbirko podatkov programa Access, ki je trenutno odprta, kliknite Datoteka > Možnosti in spremenite možnosti v kategoriji Trenutna zbirka podatkov.

Opomba: Če ni drugače označeno, so spremembe nastavitve uporabljene šele po tem, ko zaprete zbirko podatkov in jo znova odprete.

Opomba: Ta članek ne velja za spletne Accessove programe – vrsto zbirke podatkov, ki jo ustvarite z Accessom in objavite v spletu.

Kaj želite storiti?

Prilagajanje možnosti za trenutno zbirko podatkov

Hitro lahko prilagodite način, kako sta prikazana ime in logotip programa, kako so prikazana okna predmetov in način upravljanja datotek za trenutni program ali zbirko podatkov. V zbirki podatkov, ki je trenutno odprta, to storite tako:

 1. Kliknite Datoteka, Možnosti in nato Trenutna zbirka podatkov.

 2. Izberite nastavitve za trenutno zbirko podatkov. Spodaj so razložene nekatere najpogosteje uporabljene nastavitve; več jih je opisanih v nadaljevanju.

  Nastavitve

  Opis

  Ime programa

  Določite ime po meri, ki bo prikazano v naslovni vrstici sistema Windows trenutne zbirke podatkov.

  Ikona programa

  Izberite ikono za trenutno zbirko podatkov. Vnesite ime slikovne datoteke ali kliknite Prebrskaj, če želite poiskati slikovno datoteko. Izbrana ikona se bo pojavila v naslovni vrstici sistema Windows.

  Uporabi kot ikono obrazca in poročila

  Če izberete to možnost, se ikona programa prikaže na vseh zavihkih obrazcev in poročil trenutne zbirke podatkov. Če so zavihki dokumenta onemogočeni, ikona ne bo prikazana.

  Obrazec za prikaz

  Določite obrazec, ki se prikaže, ko odprete trenutno zbirko podatkov. Ohranite privzeto nastavitev (brez), če ne želite, da se obrazci prikažejo, ko je zbirka podatkov odprta.

  Spletni obrazec za prikaz

  Če izberete to možnost, bodo uporabniki obrazce, ki so prikazani v spletu, lahko nastavili, spremenili ali odstranili. Ta možnost je za Access 2010 in novejše različice, ki uporabljajo spletno zbirko podatkov.

  Prikaži vrstico stanja

  Če izberete to možnost, se prikaže vrstica stanja na dnu delovnega prostora programa Access.

 3. Ko končate, kliknite V redu.

  Za uveljavitev nekaterih sprememb je treba zbirko podatkov zapreti in jo nato znova odpreti.

Na vrh strani

Izbiranje nastavitev prikaza oken predmetov

Program Access vsebuje možnost prikaza vseh odprtih predmetov v nizu preprosto dostopnih zavihkov vzdolž okna predmetov. V območju Možnosti okna dokumenta v kategoriji Trenutna zbirka podatkov lahko nastavite možnosti prikaza.

Nastavitev

Opis

Prekrivajoča se okna

Če izberete to možnost, se prikaže več odprtih predmetov, ki se prekrivajo, drug čez drugega.

prikaz oken predmetov v prekrivajočem se pogledu

Dokumenti z zavihki

Če izberete to možnost, je viden le en predmet hkrati, tudi če je odprtih več predmetov.

podoba prikaza odprtih predmetov, če je izbrana možnost dokumenta z zavihki

Uporabite lahko nastavitev dokumenta z zavihki , ne da bi bili prikazani zavihki dokumenta, kar je koristno, če morajo uporabniki hkrati delati z enim predmetom. Če počistite to možnost, se prepričajte, da ste vključili še eno možnost krmarjenja, če želite uporabnikom omogočiti preklop na različne predmete.

Prikaži zavihke dokumenta

Če izberete možnost Dokumenti z zavihki, lahko izberete tudi to možnost in prikažete zavihke za vse odprte predmete.

V obrazcih uporabi kontrolnike s temo sistema Windows

Če izberete to možnost, uporabite temo sistema Windows za kontrolnike v obrazcih in poročilih trenutne zbirke podatkov.

Omogoči pogled postavitve

Če je izbrana ta možnost, se prikaže gumb Pogled postavitve v vrstici stanja programa Access in priročnih menijih, ki se pojavijo, ko z desno tipko miške kliknete zavihek predmeta. Če to možnost počistite, uporabniki ne bodo mogli odpreti obrazcev in poročil v pogledu postavitve.

Opomba: Ko to možnost počistite, Pogled postavitve ne bo na voljo kot možnost v skupini »Pogledi« ali katerem koli drugem priročnem meniju.

Omogoči spreminjanje oblike za tabele v pogledu podatkovnega lista

Če izberete to možnost, lahko spreminjate načrt tabel med delom v pogledu podatkovnega lista.

Preveri odrezana številska polja

Če ste izbrali to možnost in je stolpec preozek za prikaz celotne vrednosti, Access prikaže številke v obliki »#####«. Če pa možnosti niste izbrali, so vrednosti v stolpcu prirezane glede na prilagajanje stolpcu.

Oblika shranjevanja lastnosti slike

Če je izbrana ta možnost, Access shrani slike v izvirni obliki. To možnost izberite, če želite zmanjšati zbirko podatkov.

Pretvori vse podatke o slikah v bitne slike (združljivo z Accessom 2003 in starejšimi različicami)

Če je izbrana ta možnost, Access ustvari kopijo izvirne slikovne datoteke v obliki zapisa bitne slike sistema Windows ali od naprave neodvisne bitne slike. To možnost izberite, če si želite ogledati slike v zbirkah podatkov, ustvarjenih v programu Office Access 2003 in starejših različicah.

Na vrh strani

Omogočanje uporabe Accessovih bližnjic na tipkovnici

Če izberete možnost Uporabi Accessove posebne tipke, lahko uporabniki v trenutni zbirki podatkov uporabijo te bližnjice na tipkovnici:

Tipke

Rezultat

F11

Prikaže in skrije podokno za krmarjenje.

CTRL+G

Pokaže se neposredno okno v urejevalniku za Visual Basic.

ALT+F11

Zažene urejevalnik za Visual Basic.

CTRL+BREAK

Če pritisnete to kombinacijo tipk, Access preneha pridobivati zapise iz strežnika.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti upravljanja datotek za trenutno zbirko podatkov

Nastavitve upravljanja datotek se uporabijo le za zbirko podatkov, ki je odprta, ko izberete možnosti.

Nastavitev

Opis

Stisni ob zapiranju

Če izberete to možnost, je zbirka podatkov samodejno stisnjena in popravljena, ko jo zaprete.

Pri shranjevanju odstrani osebne podatke iz lastnosti datoteke

Če izberete to možnost, Access samodejno odstrani osebne informacije iz lastnosti datoteke, ko datoteko shranite.

Na vrh strani

Izbiranje možnosti krmarjenja za trenutno zbirko podatkov

S temi možnostmi prilagodite krmarjenje za trenutni program:

nastavitve možnosti krmarjenja

Nastavitev

Opis

Prikaži podokno za krmarjenje

Če to možnost počistite, podokno za krmarjenje ne bo prikazano, ko odprete trenutno zbirko podatkov.

Možnosti krmarjenja

Če izberete to možnost, lahko spremenite kategorije in skupine, ki se prikažejo v podoknu za krmarjenje, ter nastavite možnosti, kako naj se odprejo predmeti v trenutni zbirki podatkov.

Ime traku

Izberite ime skupine po meri, ki je na traku.

Priročnomenijska vrstica

Nastavite ali spremenite privzeto menijsko vrstico za priročne menije.

Dovoli polne menije

Če počistite to potrditveno polje, je na traku viden le zavihek Osnovno. Tudi ukaza Shrani in Shrani kot nista na voljo, če kliknete Datoteka.

Dovoli privzete priročne menije

Vklopi ali izklopi priročne (pojavne) menije, ki se prikažejo, ko z desno tipko miške kliknete predmet zbirke podatkov v podoknu za krmarjenje ali kontrolnik v obrazcu ali poročilu. Če želite, da določena možnost začne veljati, zaprite trenutno zbirko podatkov in jo znova odprite.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti sledenja in popravljanja imen polj v trenutni zbirki podatkov

Možnost Samopopravki imen omogoča programu Access, da spremlja in popravlja sklice imen polj v obrazcih, poročilih in poizvedbah. Za trenutno zbirko podatkov lahko nastavite te možnosti:

Nastavitev

Opis

Sledi podatkom o samopopravkih imen

Če izberete to možnost, Access shrani informacije, potrebne za popravljanje napak ob poimenovanju. Omogoča vam uporabo funkcije odvisnosti predmetov. Vendar Access ne popravi napak, dokler ne izberete možnosti Izvedi samopopravke imen.

Izvedi samopopravke imen

Če izberete to možnost, Access popravi napake ob poimenovanju, ko se pojavijo. Če izberete možnost Sledi podatkom o samopopravkih imen in jo pustite prazno, Access shrani vse podatke o napaki, dokler ne izberete te možnosti.

Beleži spremembe samopopravkov imen

Access beleži spremembe, ki jih opravi v zbirki podatkov med popravljanjem napak imen, in podatke shrani v tabeli z imenom AutoCorrect.log.

Na vrh strani

Nastaviti možnosti filtra za trenutno zbirko podatkov

Prikazane podatke lahko razvrstite v obrazcu, tako da definirate filter z definicijo Filtriranje z obrazcem in izberete vrednosti prikaza za okno Filtriranje z obrazcem trenutne zbirke podatkov.

Z možnostmi v tem razdelku lahko nadzirate več funkcij, na primer velikost seznama vrednosti, ki se prikaže za dano polje v oknu Filtriranje z obrazcem. Izberete lahko možnosti, ali uporabnik lahko prikaže vrednosti indeksiranih oziroma neindeksiranih polj in povezane tabele v zunanji datoteki. Izberete lahko tudi, ali se seznam vrednosti prikaže v kontrolnikih v obrazcu, ko uporabite možnost Filtriranje z obrazcem.

Nastavitev

Opis

Lokalna indeksirana polja

Če izberete to možnost, Access prikaže vrednosti lokalnih indeksiranih polj na seznamih vrednosti, ki se pojavijo v oknu Filtriranje z obrazcem.

Lokalna neindeksirana polja

Vključi vrednosti neindeksiranih polj na seznamih vrednosti, ki se pojavijo v oknu Filtriranje z obrazcem.

Polja ODBC

Vključi vrednosti iz tabel, s katerimi se povežete po povezavi ODBC.

Ne prikaži seznamov, kjer je bilo prebranih več kot toliko zapisov

Vnesite največje število zapisov, ki naj jih Access prebere med izgradnjo seznama vrednosti za operacije filtriranja z obrazcem. Seznam vrednosti se ne pojavi, če število zapisov, ki so zahtevani za dokončanje seznama, preseže navedeno število. V vseh seznamih vrednosti so le enolične vrednosti, čeprav njihova polja niso indeksirana. Privzeta vrednost je 1000.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti predpomnjenja spletne storitve in SharePointovih tabel

Privzeta nastavitev za nove zbirke podatkov v programu Access 2010 in novejših različic je predpomnjenje spletne storitve in SharePointovih povezanih tabel.

 • Uporabi obliko predpomnjenja, ki je združljiva s programom Microsoft Access 2010 in novejšimi različicami Izberite to možnost, če želite, da Access predpomni lokalno kopijo povezanih podatkov. Ta nastavitev lahko izboljša učinkovitost delovanja med delom s povezanimi podatki. S to možnostjo boste lahko hitreje naložili povezane podatke in si jih ogledali. Odstranite to možnost, če želite uporabiti delovanje predpomnjenja, ki je obstajalo v programu Access 2007.

 • Počisti predpomnilnik ob zaprtju Izberite to možnost, če želite, da Access počisti vse lokalno predpomnjene podatke iz pomnilnika, ko zaprete zbirko podatkov.

 • Nikoli ne uporabi predpomnilnika Izberite to možnost, če ne želite, da Access predpomni lokalno kopijo podatkov med delom s povezanimi SharePointovimi viri podatkov.

  Opomba: Možnosti Počisti predpomnilnik ob zaprtju in Nikoli ne uporabi predpomnilnika nista na voljo, če prekličete izbor možnosti Uporabi obliko predpomnilnika, ki je združljiva s programom Microsoft Access 2010 in novejšimi različicami.

Na vrh strani

Omogočanje podpore» datum/čas podaljšanja podatkovnega tipa «za povezovanje in uvoz

Podatkovni tip» Datum/čas «shranjuje datum, ki vključuje čas dneva, ki temelji na 24-urni uri. Lahko se obravnava kot razširitev obstoječe vrste datum/čas, vendar z večjim datumskim obsegom, večjo privzeto delno natančnostjo in izbirno natančnostjo, ki jo določa uporabnik. Združljiva je s podatkovnim tipom datetime2 v programu ODBC. 

Opomba: Podatkovni tip» Datum/čas «je na voljo le, če imate naročnino na Office 365. Če ste naročnina naMicrosoft 365, se prepričajte, da imate najnovejšo različico Officea. Če ste strokovnjak za IT, ki upravlja postopek posodabljanja Microsoft 365, si oglejte stran za sproščanje kanalov in se naučite, katere posodobitve so na voljo v posameznem kanalu.

Nastavitev

Opis

Podpora za razširjeni podatkovni tip» Datum/čas «za povezane/uvožene tabele

Ko izberete, omogočite podporo za vrsto podatkov datum/čas, ki omogoča povezovanje ali uvažanje iz zunanjih zbirk podatkov, ki uporabljajo enakovreden podatkovni tip, kot je datetime2 v strežniku SQL Server. Access vas opozori, da nastavitev te možnosti naredi trajno spremembo oblike zapisa datoteke zbirke podatkov, ki ima pomisleke glede združljivosti s prejšnjimi različicami. Naredite nekaj od tega:

 • Če želite, da bo sprememba trajna, izberite V redu. Ko spremembo vnesete, je ne morete razveljaviti.

 • Če spremembe ne želite, izberite Prekliči.

Za več informacij glejte Uporaba podatkovnega tipa »Velika številka«.

Opomba: Ko omogočite to možnost, lahko uporabite vrsto podatkov »Velika številka« za povezovanje in uvažanje, preden zbirko podatkov zaprete. Vendar pa morate zbirko podatkov zapreti in odpreti, da si ogledate spremembo žiga oblike zapisa datotek v naslovni vrstici zbirke podatkov.

Na vrh strani

Omogočanje podpore za vrsto podatkov »Velika številka« za povezovanje in uvoz

Vrsta podatkov »veliko število« shranjuje številske vrednosti, ki niso denarne, in je združljiva z vrsto podatkov SQL_BIGINT v ODBC. Ta vrsta podatkov učinkovito izračuna velika števila in ima obseg od -2^63 do 2^63-1.

Opomba: Podatkovni tip »velika številka« je na voljo samo, če imate naročnino na Office 365. Če ste naročnina na Microsoft 365, se prepričajte, da imate najnovejšo različico Officea. Če ste strokovnjak za IT, ki upravlja postopek posodabljanja Microsoft 365, si oglejte stran za sproščanje kanalov in se naučite, katere posodobitve so na voljo v posameznem kanalu.

Nastavitev

Opis

Podpora za vrste podatkov Biglnt za povezane ali uvožene tabele

Ko izberete, omogočite podporo za podatkovni tip» velika številka «za povezovanje ali uvažanje iz zunanjih zbirk podatkov, ki uporabljajo enakovreden podatkovni tip, kot je bigint v strežniku SQL Server. Access vas opozori, da nastavitev te možnosti naredi trajno spremembo oblike zapisa datoteke zbirke podatkov, ki ima pomisleke glede združljivosti s prejšnjimi različicami. Naredite nekaj od tega:

 • Če želite, da bo sprememba trajna, izberite V redu. Ko spremembo vnesete, je ne morete razveljaviti.

 • Če spremembe ne želite, izberite Prekliči.

Za več informacij glejte Uporaba podatkovnega tipa »Velika številka«.

Opomba: Ko omogočite to možnost, lahko uporabite vrsto podatkov »Velika številka« za povezovanje in uvažanje, preden zbirko podatkov zaprete. Vendar pa morate zbirko podatkov zapreti in odpreti, da si ogledate spremembo žiga oblike zapisa datotek v naslovni vrstici zbirke podatkov.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×