Navodila in primeri za razvrščanje in filtriranje podatkov po barvi

Razvrščanje in filtriranje podatkov po barvi je priročno, če želite poenostaviti analizo podatkov in pomagati uporabnikom delovnih listov, da hitro opazijo označevanja in smernice podatkov.

Svetloba, ki prehaja skozi barvni spekter, prikazuje 6 barv na delovnem listu

V tem članku

Pregled razvrščanja in filtriranja podatkov po barvi in sklopu ikon

Učinkovita uporaba barve pri analiziranju podatkov

Izbiranje najustreznejših barv za svoje potrebe

Nekaj primerov

Pregled razvrščanja in filtriranja podatkov po barvi in naboru ikon

Razvrščanje in filtriranje podatkov ter pogojno oblikovanje podatkov so osnovni deli analize podatkov in pomagajo poiskati odgovore na vprašanja, kot so:

 • Kdo je ta mesec prodal za več kot 50.000 € storitev?

 • Kateri izdelki so v enem letu prinesli 10 % več dobička?

 • Kateri študenti prvega letnika imajo najboljše rezultate in kateri najslabše?

 • Kje so izjeme v povzetku dobičkov zadnjih petih let?

 • Kakšna je starostna sestava zaposlenih?

Podatke razvrstite, če jih želite hitro organizirati in najti želene. Filtrirate jih, če želite prikazati le vrstice, ki ustrezajo navedenim pogojem, in skrijete vrstice, ki jih ne želite prikazati, v enem ali več stolpcih. S pogojnim oblikovanjem vizualno raziskujete in analizirate podatke, zaznate ključne težave in prepoznate vzorce in smernice. Z razvrščanjem, filtriranjem in pogojnim oblikovanjem lahko vi in druge osebe, ki uporabljajo vaše preglednice, sprejemate učinkovitejše rešitve, ki temeljijo na podatkih.

Razvrščate in filtrirate lahko po obliki, vključno z barvo celice in pisave, ne glede na to, ali ste celice oblikovali ročno ali pogojno.

Ta slika pokaže filtriranje in razvrščanje na podlagi barve ali ikone v stolpcih »Kategorija«, »M/M Δ%« in »Oznaka«.

Pogojno oblikovanje z barvami ozadja celic in nabori ikon

Razvrščate in filtrirate lahko tudi s naborom ikon, ki ga ustvarite s pogojnim oblikovanjem. Z naborom ikon lahko komentirate in razporejate podatke v tri do pet kategorij, ki so ločene z vrednostjo praga. Vsaka ikona predstavlja obseg vrednosti. Na primer v spodnji tabeli naborov ikon v naboru »3 puščice« zelena puščica, ki kaže navzgor, predstavlja višje vrednosti, rumena puščica, ki kaže vstran, predstavlja srednje vrednosti, in rdeča puščica, ki kaže navzdol, predstavlja nižje vrednosti.

Tabela z nabori ikon

Tabela z nabori ikon

Z njo lahko: oblikujete celice z dvobarvno, tribarvno lestvico, podatkovnimi vrsticami in nabori ikon; oblikujete celice, ki imajo določeno besedilo, številko, datum ali čas, vrednosti na vrhu ali na dnu, vrednosti nad ali pod povprečjem, enolične ali podvojene vrednosti; in ustvarite mnoga pravila in jih lažje upravljate.

Na vrh strani

Učinkovita uporaba barve pri analiziranju podatkov

Barve so všeč skoraj vsem. Učinkovita uporaba barv v dokumentih lahko znatno izboljša njihovo privlačnost in berljivost. S pametno uporabo barv in ikon v poročilih Excela izboljšate sprejemanje odločitev, saj uporabnikovo pozornost preusmerite na bistvene podatke in mu pomagate, da vizualno razume rezultate. S pametno uporabo barv lahko omogočite pozitiven občutek že od samega začetka. Po drugi strani pa lahko nerazumna uporaba barv zmoti uporabnike in v čezmerni količini povzroči celo odpor. V teh razdelkih najdete smernice za pametno uporabo barv in za izogibanje nerazumni uporabi barv.

Več o temah dokumentov      Z Excelom zlahka ustvarite dosledne teme in dodate sloge in učinke po meri. Večji del učinkovitega kombiniranja barv je že opravljen, in sicer v obliki vnaprej določenih tem dokumentov, v katerih so uporabljene privlačne barvne sheme. Z uporabo teme dokumenta hitro in preprosto oblikujete celoten dokument in mu dodate strokoven in sodoben videz. Tema dokumenta je nabor izbir oblikovanja, med katere sodijo nabor barv teme, nabor pisav teme (vključno s pisavami za naslov in telo besedila) ter nabor učinkov teme (učinki črte in polnila).

Uporaba standardnih barv in omejitev števila barv

Ko razvrščate in filtrirate po barvi, lahko izberete barve, ki jih imate raje, in rezultat je morda videti odličen za vaš okus. Toda bistveno vprašanje, ki si ga morate zastaviti, je: »Ali imajo tudi vaši uporabniki radi enake barve?« Računalnik lahko v 24-bitnem barvnem načinu prikaže 16.777.216 barv. Večina uporabnikov pa lahko razloči le majhen delček teh barv. Poleg tega je kakovost barv odvisna od računalnika. Osvetlitev prostora, kakovost papirja, ločljivost zaslona in tiskanja ter nastavitve brskalnika so lahko različne. Do 10 % prebivalstva ima težave z razločevanjem in prepoznavanjem nekaterih barv. To so pomembne spremenljivke, nad katerimi verjetno nimate nadzora.

Imate pa nadzor nad spremenljivkami, kot je izbira barve, število barv in ozadje delovnega lista ali celice. Če izberete primerne barve, lahko omogočite, da bodo sporočale pravilno sporočilo in omogočale razumevanje podatkov. Barve lahko dopolnite tudi z ikonami in legendami in tako omogočite, da bodo uporabniki razumeli, kar ste želeli povedati.

Upoštevajte barvni kontrast in ozadje.

Na splošno uporabljajte barve z visoko zasičenostjo, kot je svetlo rumena, srednje zelena ali temno rdeča. Omogočite, da je kontrast med ozadjem in ospredjem močan. Uporabite na primer belo ali sivo ozadje delovnega lista in barvne celice oziroma belo ali sivo barvo celic in barvno pisavo. Če morate uporabiti barvo ali sliko za ozadje, naj bo ta čim svetlejša, da ne bo barva celice ali pisave ob njej neopazna. Če se zanašate le na učinek barve pisave, poskusite povečati velikost pisave ali jo nastavite na krepko. Večja kot je pisava, lažje bo uporabnik videl ali razločil barvo. Če je treba, prilagodite ali odstranite proge vrstic ali stolpcev, saj lahko ta barva moti barvo celice ali pisave. Vsi ti ukrepi so dolgoročno zelo učinkoviti in omogočajo, da bodo uporabniki pravilno razumeli in si razlagali barve.

Izogibajte se uporabi barvnih kombinacij, ki lahko zmanjšajo vidljivost barve ali zmedejo gledalca, saj ne želite nenamerno ustvariti slike, ki bode v oči, ali optične iluzije. Za ločevanje težavnih barv, kot sta rdeča ali zelena, uporabite obrobo celic, če se ne morete izogniti uporabi teh barv druge ob drugi. Kontrast povečajte s komplementarnimi in kontrastnimi barvami in se izogibajte uporabi podobnih barv. Koristno je poznati osnoven barvni krog in kako določiti podobne, kontrastne in komplementarne barve.

Osnoven barvni krog

1. Podobna barva je tista, ki je na barvnem kolesu poleg druge (na primer vijoličasta in oranžna sta podobni rdeči).

2. Kontrastna barva je tri barve oddaljena od poljubne barve (na primer modra in zelena sta kontrastni rdeči).

3. Komplementarne barve so na barvnem krogu druga nasproti druge (na primer modrozelena je komplementarna barva rdeče).

Če imate čas, preskusite svoje izbrane barve, pokažite jih nekaj sodelavcem, preskusite jih v različnih osvetlitvah, na različnih računalniških zaslonih in z različnimi nastavitvami tiskanja.

Namig: Če tiskate barvni dokument, natančno preverite vidnost barve celice in berljivost pisave celice. Če je barva celice pretemna, uporabite belo pisavo, da izboljšate berljivost.

Na vrh strani

Izbiranje najustreznejših barv za svoje potrebe

Potrebujete kratek povzetek? Uporabite rdeče, rumeno, zeleno ali modro barvo z belim ali sivim ozadjem.

Vsaki barvi dodelite nek pomen glede na občinstvo in namen predstavitve. Če je treba, napišite legendo, ki točno razloži pomen posameznih barv. Večina ljudi zlahka loči med sedmimi do desetimi barvami na istem delovnem listu. Mogoče je tudi razločevanje do 50 barv, toda za to bi potrebovali posebne vaje, kar pa ni namen tega članka.

10 najbolj priljubljenih barv

Ko razvrstite in filtrirate podatke po barvi, si s to tabelo pomagajte pri izbiranju barv. Te barve omogočajo najbolj dramatičen kontrast in jih ljudje na splošno najlaže ločijo.

Tabela barvnih izbir

Te barve preprosto uporabite v celicah in za pisave z gumbom Barva polnila ali Barva pisave, ki ga najdete na zavihku Osnovno v skupini Pisava.

Standardne barve

Uporaba barv, ki same po sebi sporočajo pomen.

Pri pregledovanju finančnih podatkov so številke rdeče (negativne) ali črne (pozitivne). Rdeča barva izraža pomen, ker gre za sprejeto konvencijo. Če želite označiti negativne številke, je rdeča odlična izbira. Odvisno od vrste podatkov je morda priporočljivo uporabiti določene barve, če izražajo pomen vašemu občinstvu ali če imajo nek standarden sprejet pomen. Na primer:

 • Če se vaši podatki nanašajo na temperaturo, za višje temperature uporabite tople barve (rdeča, rumena in oranžna), za nižje pa hladne barve (zelena, modra in vijoličasta).

 • Če gre za topografske podatke, lahko uporabite modro za vodo, zeleno za rastlinje, rjavo za puščavo in gore ter belo za led in sneg.

 • Če gre za podatke o prometu in varnosti, lahko uporabite rdečo barvo za ustavljene ali čakajoče pogoje, oranžno za nevarno opremo, rumeno za opozorilo, zeleno za varnost in modro za splošne informacije.

 • Če se podatki nanašajo na električne upore, lahko uporabite standardne barvne kode: črno, rjavo, rdečo, oranžno, rumeno, zeleno, modro, vijoličasto, sivo in belo.

Na vrh strani

Nekaj primerov

Recimo, da pripravljate nabor poročil z opisi izdelkov, cenami in ravnmi zalog. V teh razdelkih so ponazorjena vprašanja, ki jih po navadi zastavite o teh podatkih, in kako lahko na posamezno vprašanje odgovorite z uporabo barv in naborov ikon.

Vzorčni podatki

V primerih so uporabljeni ti vzorčni podatki.

Vzorčni podatki, uporabljeni v primerih

Če želite kopirati podatke v prazen delovni zvezek, naredite to:

Kako shraniti vzorčne podatke kot datoteko .xlsx

 1. Zaženite Beležnico.

 2. Izberite vzorčno besedilo ter ga kopirajte in prilepite v Beležnico.

 3. Shranite datoteko z imenom datoteke in pripono, kot npr. »Izdelki.csv«.

 4. Zaprite Beležnico.

 5. Zaženite Excel.

 6. Odprite datoteko, ki ste v Beležnici.

 7. Shranite datoteko kot datoteko .xlsx.

Vzorčni podatki

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

Katere so različne vrste embalaž izdelkov?

Težava:

Ugotoviti želite, katere so različne vrste embalaže izdelkov, vendar nimate na voljo stolpca »Embalaža«. V stolpcu »Količina na enoto« lahko ročno pobarvate celice in jih nato razvrstite po barvi. Dodate lahko tudi legendo, da bo uporabnik vedel, kaj pomeni posamezna barva.

Rezultati

Primer rezultatov za različne vrste embalaž izdelkov

Rešitev

 1. Če želite ročno obarvati vsako celico glede na barvno shemo v prejšnji tabeli, kliknite posamezno celico in uporabite posamezno barvo tako, da na zavihku Osnovno v skupini Pisava izberete gumb Barva polnila.

  Namig: Če želite izbrano barvo hitro uporabiti tudi v drugi celici, na zavihku Osnovno v skupiniOdložišče izberete gumb Preslikovalnik oblik.

 2. Kliknite celico v stolpcu Količina na enoto in na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Razvrsti in filtriraj in nato Razvrščanje po meri.

 3. V pogovornem oknu Razvrsti pod možnostjo Stolpec izberite Količina na enoto, pod možnostjo Razporedi po izberite Barva celice in dvakrat kliknite Kopiraj raven.

 4. Pod možnostjo Vrstni red v prvi vrstici izberite rdečo barvo, v drugi modro in v tretji rumeno.

  Če celica ni obarvana in je torej bele barve, te vrstice ostanejo na istem mestu.

  Opomba: Naštete barve so barve, ki so na voljo v stolpcu. Na voljo ni nikakršnega privzetega vrstnega reda razvrščanja barv, pa tudi s seznamom po meri ne morete ustvariti vrstnega reda razvrščanja po meri.

 5. Dodajte legendo s celicami na strani poročila tako, da uporabite spodnjo tabelo kot vodilo.

Legenda:

Rdeča

Paketi in škatle

Modra

Pločevinke in konzerve

Zelena

Kozarci in steklenice

Bela

(Še ne vem)

Kateri izdelki imajo maržo nad 67 % ali pod 34 %?

Težava:

Želite, da so v poročilu jasno vidne najvišje in najnižje vrednosti marže.

Rezultati

Primer rezultatov marže izdelkov

Rešitev:

 1. zberite celice E2:E26 in na zavihku Osnovno v skupini Slog kliknite puščico poleg možnosti Pogojno oblikovanje, kliknite Nabor ikon in izberite nabor ikon Tri puščice (obarvane).

 2. Z desno tipko miške kliknite celico v stolpcu Oznaka, pokažite na Razvrsti in kliknite Razvrščanje po meri.

 3. V pogovornem oknu Razvrsti pod možnostjo Stolpec izberite Oznaka, pod možnostjo Razporedi po izberite Ikona celice in kliknite Kopiraj raven.

 4. Pod možnostjo Razvrsti v prvi vrstici izberite zeleno puščico, ki kaže navzgor, in v drugi vrstici rdečo puščico, ki kaže navzdol.

Katere izdelke je treba takoj naročiti?

Težava:

Hitro želite ustvariti poročilo o izdelkih, ki jih je treba takoj naročiti, in poročilo poslati zaposlenim.

Rezultati:

Primer rezultatov izdelkov, ki jih je treba naročiti.

Rešitev

 1. Izberite celice I2:I26 in na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico poleg možnosti Pogojno oblikovanje, pokažite na Pravila za označevanje celic in kliknite Enako.

 2. V prvo polje vnesite Da in v drugem polju izberite Svetlo rdeče polnilo s temno rdečim besedilom.

 3. Z desno tipko miške kliknite poljubno oblikovano celico v stolpcu, pokažite na Filtriraj in izberite Filtriraj po barvi izbrane celice.

  Namig: Postavite kazalec nad gumbom Filter v glavi stolpca, če želite videti, kako je stolpec filtriran.

Kateri izdelki imajo najvišje in najnižje cene in stroške?

Težava:

V poročilu želite jasno videti najvišje in najnižje cene in stroške.

Rezultati:

Primer rezultatov za cene in stroške izdelkov

Rešitev:

 1. Za celice C2:C26 in D2:D26 naredite to:

  • Na zavihku Osnovno v skupini Slog kliknite puščico poleg možnosti Pogojno oblikovanje, pokažite na Zgornja/spodnja pravila in kliknite Zgornjih 10 elementov.

  • V prvo polje vnesite 1 in v drugem polju izberite Rumeno polnilo s temno rumenim besedilom.

  • Na zavihku Osnovno v skupini Slog kliknite puščico poleg možnosti Pogojno oblikovanje, pokažite na Zgornja/spodnja pravila in kliknite Spodnjih 10 elementov.

  • V prvo polje vnesite 1 in v drugem polju izberite Zeleno polnilo s temno zelenim besedilom.

 2. V stolpcih »Stroški in »Cena« naredite to:

  • Z desno tipko miške kliknite najnižjo vrednost, pokažite na Razvrsti in izberite Razvrsti po izbrani barvi celice.

  • Z desno tipko miške kliknite najvišjo vrednost, pokažite na Razvrsti in izberite Razvrsti po izbrani barvi celice.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×