Odpiranje ali shranjevanje predstavitve v obliki zapisa predstavitve OpenDocument (.odp) v PowerPointu

Odprete in shranite lahko datoteke v obliki zapisa OpenDocument (. odp), ki jo uporabljajo nekateri programi za predstavitev, kot je Apache OpenOffice Impress in LibreOffice Impress.

Odpiranje datoteke s predstavitvijo v obliki zapisa OpenDocument v PowerPointu

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite Odpri.

 3. Če želite le prikaz datotek, ki so shranjene v obliki zapisa OpenDocument, na seznamu Vrsta datoteke kliknite Predstavitev v obliki zapisa OpenDocument.

 4. Kliknite datoteko, ki jo želite odpreti, in nato kliknite Odpri.

  Namig: Ko najdete datoteko, jo lahko odprete tudi tako, da jo dvokliknete.

Opomba: Ko odprete datoteko s predstavitvijo v obliki zapisa OpenDocument v PowerPointu, morda ne bo vključevala enakega oblikovanja kot v prvotnem programu, v katerem je bila ustvarjena. Do tega pride zaradi razlik med programi, ki uporabljajo obliko zapisa OpenDocument.

Shranjevanje PowerPointove predstavitve v obliki zapisa predstavitve OpenDocument

Pomembno: Če želite obdržati PowerPointovo različico datoteke, najprej shranite datoteko kot PowerPointovo predstavitev, na primer v obliki zapisa .pptx, nato pa jo znova shranite kot predstavitev v obliki zapisa OpenDocument (.odp).

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite Shrani kot.

 3. Na seznamu Shrani kot vrsto kliknite Predstavitev v obliki zapisa OpenDocument.

 4. Poimenujte datoteko in jo shranite.

Več informacij o obliki zapisa OpenDocument

Pri odpiranju ali shranjevanju predstavitev v obliki zapisa OpenDocument (.odp) boste morda izgubili nekaj oblikovanja. Do tega pride zaradi različnih funkcij in možnosti, na primer oblikovanja, ki jih programi, ki podpirajo predstavitve v obliki zapisa OpenDocument, in PowerPoint podpirajo.

V spodnji tabeli je navedeno, katere PowerPointove funkcije so v oblika zapisa predstavitve OpenDocument (.odp) podprte v celoti, delno oziroma niso podprte. Če želite več informacij o odpiranju in shranjevanju datotek v datoteki. oblika zapisa datoteke odp, glejte Uporaba PowerPointa za odpiranje ali shranjevanje predstavitve v obliki zapisa predstavitve OpenDocument (. odp).

 • Podprto     To funkcijo podpirata obe obliki zapisa predstavitev, PowerPoint in OpenDocument. Vsebina, oblikovanje in uporabnost ne bodo izgubljeni.

 • Delno podprta     To funkcijo podpirata obe obliki zapisa predstavitev, PowerPoint in OpenDocument, vendar pa lahko vpliva na oblikovanje in uporabnost. Besedilo ali podatki se ne izgubijo, oblikovanje in uporaba besedila ali grafike pa se lahko razlikujeta.

 • Ni podprto    Ta funkcija ni podprta v obliki zapisa OpenDocument. Če želite predstavitev shraniti v obliki zapisa OpenDocument, ne uporabljajte teh funkcij.

Območje

Podobmočje

Podpora za PowerPoint

Animacije

Vhodne/izhodne

animacije

Delno podprto

Animacije, ki jih oblika zapisa OpenDocument ne podpira, se spremenijo v animacijo, ki se pojavi ali izgine.

Animacije

Barvne animacije

Ni podprto

Animacije

Animacije za spreminjanje velikosti

Ni podprto

Animacije detonacija, bliskavica, rast/skrčenje in navpična višina niso podprte.

Animacije

Zakasnitve animacij

Podprto

Animacije

Čas animacije

Podprto

Animacije

Animacije besedila

Podprto

Animacije

Sprožene animacije

Podprto

Animacije

Zvok

animacij

Ni podprto

Animacije

Animacije predstavnosti

Podprto

Animacije

SmartArt

Ni podprto

Animacije

Deli grafikona

Delno podprto

Animacije na delih grafikona se pretvorijo v animacije na celotnem grafikonu.

Animacije

Animacije

dejanja OLE

Ni podprto

Animacije

Animacije matrice/postavitve

Ni podprto

Prehodi

Prehodi

Delno podprto

Ti prehodi niso podprti: žaluzije, izrez, trakovi, glavnik in novica.

Prehodi

Zvoki prehodov

Ni podprto

Predstavnostna vsebina (filmi/zvoki)

Obrezovanje in dodajanje med priljubljene

Delno podprto

Vsebina

Vdelava datotek WAV

Podprto

Vsebina

OLE

Podprto

Vsebina

kontrolniki ActiveX

Ni podprto

Vsebina

Tabele

Delno podprto

Ko shranite predstavitev, v kateri so tabele, v obliki zapisa .odp, tabele postanejo slike in jih ni mogoče dodatno urejati.

Vsebina

Glave/noge

Delno podprto

Ko shranite datoteko, v kateri so glave ali noge, v obliki zapisa .odp , glave in noge postanejo polja z besedilom.

Vsebina

Podatkovna polja

Delno podprto

Vključene so vse vrste podatkov, vendar je možno, da bodo v drugih programih ODF pretvorjene v privzeto vrsto.

Vsebina

Skrij obliko

Podprto

Vsebina

Skrij diapozitiv

Podprto

Makri, možnost programiranja

Makri, predmetni model, možnost programiranja

Ni podprto

Nastavitve predstavitve

Velikost strani

Delno podprto

Čeprav je velikost strani shranjena s predstavitvijo, so nastavitve velikosti strani v pogovornem oknu »Priprava strani« nepravilne. Pogovorno okno poskuša nastaviti stran na privzeto velikost.

Nastavitve predstavitve

Diaprojekcije po meri

Podprto

Nastavitve predstavitve

Zvočna spremljava/časi

Podprto

Nastavitve predstavitve

Nastavitve diaprojekcije

Delno podprto

Nastavitve predstavitve

Print Settings

Ni podprto

Nastavitve predstavitve

Nastavitve pogleda       

Ni podprto

Sodelovanje

Komentarji

Ni podprto

Grafikoni

Grafikoni

Delno podprto

Oblika predstavitve

Matrice

Delno podprto

Podatki o temi so izgubljeni in premaknjeni na matrice/postavitve. Pisave, barve in učinki na novih oblikah se ne dedujejo več.

Ko odprete predstavitev, ki ste jo shranili v obliki zapisa .odp, je uporabljena privzeta tema, ki naj ne bi spremenila predstavitve. Povzroči pa, da so vsi prihodnji popravki narejeni, kot bi bila uporabljena privzeta tema.

Načrt predstavitve

Postavitve

Delno podprto

Če jih odpremo v drugih programih za obliko zapisa OpenDocument, se postavitve obravnavajo enako kot matrice.

Načrt predstavitve

Označbe mest

Delno podprto

Informacije o temi se izgubijo iz označb mest.

Načrt predstavitve

Opombe

Podprto

Načrt predstavitve

Matrice opomb

Podprto

Načrt predstavitve

Matrice izročkov

Podprto

Šifriranje

Šifriranje

Ni podprto

Zaščita

Zaščita

Ni podprto

Besedilo

Mednarodno oblikovanje besedila

Delno podprto

Nepodprte funkcije so:

 • Kinsoku

 • Navpično vrtenje besedila (270, naloženo)

 • Vzhodnoazijski prelom vrstic

 • Kumimoji

 • Nekateri mednarodni številski sistemi so preslikani v oznake ali zahodno številčenje

 • Porazdeljena poravnava

Besedilo

Poravnava

Delno podprto

Porazdeljena poravnava ni podprta.

Mogoče je opaziti nekatere vizualne razlike v poravnavi, sidranju ali oblivanju z besedilom v drugi programih za obliko zapisa predstavitve OpenDocument.

Besedilo

Stolpci

Ni podprto

Besedilo

Vrtenje besedila

Delno podprto

Vrtenje za 270 stopinj in naloženo besedilo niso podprti.

Besedilo

Hiperpovezave

Delno podprto

Navadne hiperpovezave so podprte, hiperpovezave z lebdečim besedilom pa ne.

Besedilo

Seznami

Podprto

Drugi programi za obliko zapisa OpenDocument lahko spremenijo številčenje/označevanje oziroma ga sploh ne podpirajo.

Besedilo

Osnovno oblikovanje

Podprto

V programih za obliko zapisa OpenDocument je podprto ležeče, krepko, podčrtano in prečrtano besedilo.

Podprte so različne pisave ali velikosti.

Besedilo

Dodatno oblikovanje/grafični učinki

Delno podprto

Nepodprte funkcije so:

 • Slika s polnilom, preliv s polnilom, vzorec s polnilom ali besedilo brez polnila.

 • Nekateri učinki zunanje sence na besedilo.

 • Besedilo s sliko, prelivom, vzorcem ali orisi brez polnila.

 • Orisi besedila ne morajo biti drugače barve kot polnilo.

Besedilo

Samoprilagodi

Ni podprto

Besedilo

Prelivanje

Podprto

Prelivanje v različnih programih za obliko zapisa OpenDocument lahko izgleda različno.

V spodnji tabeli je navedeno, katere PowerPointove grafične funkcije programa so v celoti ali delno podprte oziroma niso podprte v oblikah zapisa predstavitve OpenDocument (.odp).

Osnovne oblike

Podpora za PowerPoint

Oblike

Podprto

Polja z besedilom

Podprto

Predmeti v poljih z besedilom so izpuščeni, ko odprete datoteko v obliki zapisa OpenDocument.

WordArt

Delno podprto

Oblika zapisa ODF ne podpira možnosti WordArt. Besedilo in osnovna barva besedila se ohranita, učinki in oblikovanje WordArt pa se ne shranijo.

Možnosti 3D-oblik

Ni podprto

Slike

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa oblika zapisa OpenDocument ne podpira vstavljanja in povezav.

Diagrami SmartArt

Podprto

Pretvorjeno v skupino oblik.

Kontrolniki ActiveX

Ni podprto

Predmeti v grafikonih

Podprto

Pretvorjeno v skupino z grafikonom in predmeti.

Pripomba s črnilom

Podprto

Pripomba s črnilom je pretvorjena v izboljšano slikovno metadatoteko.

Skupina predmetov

Podprto

Vidnost predmetov

Podprto

Obrobe predmeta

Podprto

Vsi slogi obrob niso podprti. Slogi, ki niso podprti, se shranijo kot privzeti slog obrobe (črna, neprekinjena črta).

Polnila predmeta

Podprto

Podprto razen za polnilo ozadja diapozitiva.

Polnila s prelivom z več kot dvema postankoma izgubijo vse postanke, ki sledijo prvima dvema.

Oblikovanje črt

Podprto

Vsi slogi črt in koncev črt v obliki zapisa OpenDocument niso podprti. Tisti, ki niso podprti, se shranijo kot privzeti, in sicer kot črna neprekinjena črta ali odprta puščica.

Obrezovanje slike

Podprto

Obrezovanje slike z obliko ni podprto.

Prebarvanje slike

Delno podprto

Za prebarvanje slike v obliki zapisa OpenDocument obstajajo nekatere enakovredne funkcije, na primer črno-belo. Za preostale funkcije prebarvanja pa ni enakovrednih funkcij, zato se barve izravnajo. Slika je videti enako, vendar pa prebarvanja ni več mogoče spreminjati.

Možnosti 3D-slik

Ni podprto

Slogi slik

Delno podprto

Obrobe so delno podprte, vendar bodo morda videti drugače.

Teme

Ni podprto

Hiperpovezava v obliki

Ni podprto

Namigi

 • Preden datoteko pošljete nekomu drugemu, zaprite in znova odprite datoteko, da si ogledate, kakšna je v obliki zapisa predstavitve OpenDocument (.odp).

 • Če želite ohraniti dodatno oblikovanje predmetov, ki ga oblika zapisa predstavitve OpenDocument ne podpira, pretvorite predmet v sliko.

 • Pri delu s tabelami dokončajte tabelo, preden zaprete PowerPoint. Ko zaprete PowerPoint, bodo tabele pretvorjene v slike, tako da jih pozneje ni mogoče več urejati.

 • Izogibajte se uporabi animacij za poudarjanje (torej animacij, ki niso vhodne ali izhodne), ki vključujejo spremembo barve ali velikosti, saj so te animacije izgubljene, ko shranite predstavitev v obliki zapisa .odp.

Glejte tudi

Urejanje datotek OpenDocument. odp in PowerPoint. pptx v PowerPointu za splet

Shranjevanje predstavitve v drugi obliki zapisa datoteke

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×