Pogoji storitve za Microsoft Power Query

Opomba: Power Query se v programu Excel 2016 v imenuje Pridobivanje in pretvorba. Informacije v tem dokumentu veljajo za oba dodatka. Če želite več informacij, si oglejte Pridobivanje in pretvorba v programu Excel 2016.

ZADNJA POSODOBITEV: 20. april 2018

1. PREDMET POGODBE

To je pogodba med vami (»vi« ali »vaš«) in družbo Microsoft Corporation (ali na osnovi tega, kje živite, eno od njenih lastniško povezanih podjetij) (»Microsoft«, »mi«, »nam« ali »naše«). Pogoji iz te pogodbe (»pogodba«) veljajo za vaš dostop in uporabo storitve Microsoft Power Query (»storitve«). Storitve omogočajo uporabnikom, da iščejo določene nabore podatkov z uporabo storitve Microsoft Power Query za Microsoft Excel (»vtičnik«). Če uporabljate storitve v povezavi z naročnino na Power bi za Microsoft 365 (»Powerbi «), vam bodo storitve omogočile tudi skupno rabo določenih informacij z drugimi v organizaciji. (Če želite več informacij o storitvi Power bi, glejte www.powerbi.com.) Z dostopanjem ali uporabo storitev sprejemate pogoje te pogodbe. Če jih ne sprejemate, ne smete dostopati do storitev in jih ne smete uporabljati. Če dostopate do storitev v Nemčiji, velja nemški sporazum.

2. PODATKI

Prevzemate polno odgovornost za vse morebitne podatke o dostopu do storitev (»podatkov«) ali njihove uporabe in za vso morebitno programsko opremo ali storitve, ki jih uporabljate pri dostopu do ali uporabi storitev, vključno s koraki, ki so zahtevani za varnostno kopiranje takšnih podatkov, programske opreme ali storitev, vendar ne omejeno nanje.

3. STORITVE

3.1. Kako lahko uporabljate storitve.

Do storitev lahko dostopate in jih uporabljate le v skladu s pogoji te pogodbe in pravilniki ter postopki, ki jih določimo za uporabo teh storitev. Če se strinjate s pogoji iz te pogodbe, lahko uporabljate storitve za (a) iskanje in odkrivanje določenih podatkov in virov podatkov, ki so dosegljivi javno, in, (b) če imate naročnino na Power BI, skupno rabo poizvedb ter podatkov z drugimi v svoji organizaciji ter dostop do poizvedb in podatkov, ki so jih dali v skupno rabo drugi v vaši organizaciji.

3.2. Kako ne smete uporabljati storitev.

Pri uporabi storitev ne smete:

(a) filtrirati, pridobivati, dodajati, ustvarjati ali objavljati katerih koli podatkov ali druge vsebine v storitvah, katere (i) lastnik niste vi, razen če ste pridobili dovoljenje lastnika za takšno uporabo, ali (ii) če s tem kršite pravice do zasebnosti ali objave tretje osebe oz. drugih intelektualnih pravic, pogojev uporabe (vključno z, a ne omejeno na, pravilnike o uporabi vmesnika API) ali drugih pogojev, povezanih s temi podatki oz. z drugo vsebino;

(b) storitve dati v najem, zakupiti, posoditi, prodati ali jih prenesti tretji osebi oz. uporabiti storitve za komercialne storitve gostovanja;

(c uporabljati nobenih nepooblaščenih sredstev za spreminjanje, preusmeritev ali poskus spreminjanja ali preusmeritve storitev;

(d) poškodovati, onemogočiti ali vplivati na uporabo storitev (oz. omrežij, povezanih s storitvami) ali kako drugače vplivati na zmogljivost dostopanja in uporabe storitev slehernega posameznika;

(e) dostopati ali uporabljati storitve na nezakonit način ali na način, ki spodbuja nezakonite dejavnosti, vključno z dejavnostmi, ki so morda diskriminacijske na podlagi rase, porekla, kraja porekla, zakonskega stanu, spola, veroizpovedi, državljanstva, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti, vendar ne omejene nanje;

(f) kršiti lokalne, državne, nacionalne, zvezne, pokrajinske ali druge veljavne zasebne predpise potrošnikov;

(g) dostopati ali uporabljati storitve na način, ki krši Microsoftov pravilnik za preprečevanje neželene pošte na spletnem mestu https://privacy.microsoft.com/en-US/; ali

(h) dostopati do oz. uporabljati storitve na način, ki je žaljiv, hudoben ali škodljiv do katerih koli oseb ali entitet.

4. LASTNINSKE PRAVICE

4.1. Pridržanje pravic; nobena druga licenca.

Razen vaših omenjenih pravic za uporabo in dostop do storitev, ki so določene v tej pogodbi, si Microsoft pridržuje vse ostale pravice, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi. Nobene dodatne pravice (vključno z uporabljenimi licencami, pravicami ali klavzulami) niso podeljene implicitno, navidezno ali na drug način. Microsoft vam omogočanjem odkrivanja podatkov in dostopa do njih ne podeljuje nobenih pravic do dostopa ali uporabe teh podatkov.

4.2. Podelitev dovoljenja družbi Microsoft.

Z uporabo storitev in v skladu z intelektualnimi lastniškimi pravicami s tem podeljujete družbi Microsoft (s pravico do podlicenciranja več podimetnikov in na več ravneh podimetnikov) vse pravice, ki jih Microsoft potrebuje za uporabo ali obdelavo podatkov prek storitev, ali katere koli druge informacije, ki ste nam jih posredovali o uporabi storitev, izključno z namenom, da družbi Microsoft omogočite zagotavljanje in podporo (morebitnih) storitev. Prav tako družbi Microsoft omogočate, da spremlja in shranjuje vzorce uporabe, trende in ostale statistične podatke, povezane z vašo uporabo storitev, za interno uporabo družbe Microsoft.

4.3. Microsoft ni lastnik.

Microsoft si ne pridržuje pravice do lastništva ali nadzora nad podatki in ostalimi informacijami, ki ste nam jih navedli glede uporabe storitev. Sami ste v celoti odgovorni, da zaščitite katere koli pravice, ki jih morda imate v podatkih in takšnih informacijah.

4.4. Vi niste lastnik.

Strinjate se, da niste lastnik in da nimate nadzora nad storitvami, razen v primerih, ki so izrecno navedeni v tej pogodbi.

4.5. Uporaba storitev.

Zagotovili boste, da imate zahtevane pravice do morebitnih podatkov, programske opreme ali storitev, ki jih uporabljate s storitvami, in da vaša uporaba katerih koli takšnih podatkov, programske opreme ali storitev ne krši intelektualne lastnine ali katerih koli drugih lastninskih pravic tretje osebe. Strinjate se, da boste pridobili vse potrebne pravice in upoštevali vse licence ali druge pogoje zakonitega lastnika takšnih podatkov, programske opreme ali storitev, katerih lastnik niste vi. Do storitev boste dostopali in jih uporabljali (a), ne da bi kršili pravice tretje osebe ali od družbe Microsoft zahtevali, da vam ali tretji osebi dodeli katere koli druge, in (b) izrecno na način, ki je v skladu z veljavno zakonodajo in uredbami.

5. RAVNI STORITVE; VARNOST

5.1. Ravni storitve.

Nismo zavezani, da zagotavljamo podporo storitev za storitve. Storitve morda ne bodo na voljo, zaradi načrtovanih ali nenačrtovanih razlogov, kot so vzdrževalne posodobitve, prekinitve dobave električne energije, sistemske napake, daljše nedelovanje in druge prekinitve. Takrat morda ne bo mogoče dostopati do vseh ali le dela storitev in jih uporabljati. Morda boste izgubili nekatere ali vse podatke. V primeru izpada električne energije ali prekinitve, za katero Microsoft določi, da lahko povzroča grožnjo storitvam, lahko Microsoft po lastni presoji začasno onemogoči storitve.

5.2. Varnost.

S številnimi varnostnimi tehnologijami in postopki preprečujemo nepooblaščen dostop ali uporabo storitev; ne moremo pa vam jamčiti, da bomo pri tem uspešni. Skladno, in brez omejitve na katere koli druge določbe te pogodbe, se strinjate, da ste izključno odgovorni za primerno varnost, zaščito in varnostno kopiranje podatkov in ostalih morebitnih podatkov, programske opreme ali storitev, ki jih uporabljate s storitvami. Toplo vam priporočamo, da, kjer je to mogoče in ustrezno, poskrbite za zaščito podatkov, vključno z uporabo tehnologije za šifriranje, s katero zaščitite podatke pred nepooblaščenim dostopom in arhivirate podatke, vendar ne omejeno nanjo.

5.3. Kršitev varnosti – obvestilo za Microsoft.

Če opazite kršitev varnosti, povezano s storitvami, nas boste o tem nemudoma obvestili.

6. ZASEBNOST

Programska oprema lahko zbira podatke o vas in vaši uporabi programske opreme in jih pošlje Microsoftu. Microsoft lahko te podatke uporabi za zagotavljanje storitev ter izboljšanje svojih izdelkov in storitev. Vaše pravice do zavrnitve sodelovanja, če obstajajo, so opisane v dokumentaciji izdelka. Nekatere funkcije v programski opremi lahko omogočajo zbiranje podatkov od uporabnikov vaših aplikacij, ki dostopajo do programske opreme ali jo uporabljajo. Če uporabljate te funkcije, ki omogočajo zbiranje podatkov v vaših aplikacijah, morate delati v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s pridobitvijo potrebnega uporabnikovega soglasja, in zagotoviti jasen pravilnik o zasebnosti, v katerem je podrobno opisan način uporabe, zbiranja in posredovanja uporabnikovih podatkov. Več o Microsoftovem zbiranju in uporabi podatkov lahko preberete v dokumentaciji izdelka in v Microsoftovi izjavi o zasebnosti na spletnem mestu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Strinjate se, da boste ravnali skladno z vsemi upoštevnimi določili Microsoftove izjave o zasebnosti.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV. Microsoft se kot obdelovalec ali podobdelovalec osebnih podatkov, povezanih s to programsko opremo, zavezuje, da bo deloval v skladu s pogoji splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije in pogoji spletnih storitev, ki veljajo za vse stranke in začnejo veljati 25. maja 2018 ter so na voljo na spletnem mestu http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. VAŠI POSTOPKI GLEDE VAROVANJA ZASEBNOSTI

Če med uporabo storitve zbirate, shranjujete ali na kateri koli drug način obdelujete osebne podatke, morate: (a) upoštevati veljavne zakone o zasebnosti in zaščiti podatkov; in (b) pridobiti ustrezna pooblastila od ljudi, ki so vam posredovali podatke, da soglašajo z obdelavo informacij družbe Microsoft, njenih lastniško povezanih podjetij, podružnic in ponudnikov storitev (pod skupnim imenom »Microsoftove stranke«), kot je navedeno v tej pogodbi, vključno (i) s prenosom informacij Microsoftovim strankam za njihovo obdelavo; in (ii) obdelavo informacij, ki ste jih dobili zunaj pristojnosti, denimo shranjevanje in druga obdelava podatkov v ZDA..

8. PROGRAMSKA OPREMA.

Če želite uporabiti storitve, morate prenesti in namestiti vtičnik. Samodejno lahko preverimo različico vašega vtičnika. Samodejno lahko prenesemo nadgradnje za vtičnik v vaš računalnik, da bi posodobili, izboljšali in nadalje razvili storitve.

9. OBVESTILA

9.1. Obvestila, ki vam jih pošljemo.

Strinjate se, da vam Microsoft lahko pošilja obvestila na način, ki ga Microsoft določa po lastni presoji, vključno z, a brez omejitve na, objavljanje takšnih obvestil na portalu oz. spletnem mestu središča za razvijanje skupnosti za storitve. Dokler imate dostop do storitev in jih uporabljate, boste imeli potrebno programsko in strojno opremo za prejemanje takih obvestil. Če ne soglašate s prejemanjem katerih koli elektronskih obvestil, morate storitve prenehati uporabljati.

9.2. Vaša obvestila nam.

Lahko nam pošljete obvestilo s povratnimi informacijami ali s funkcijami pomoči znotraj vtičnika.

10. POVRATNE INFORMACIJE

S to pogodbo podeljujete Microsoftu (s pravico do podlicenciranja več podimetnikov in na več ravneh podimetnikov) brezplačno licenco za vse potrebne pravice (a) da uporablja, daje v skupno rabo in trži katere koli povratne informacije o storitvah, ki nam jih pošljete na kateri koli način iz katerega koli razloga in (b) da bi izdelki, tehnologije in storitve tretjih oseb uporabljali morebitne dele Microsoftove programske opreme ali storitev, ki vsebujejo povratne informacije, ali vzpostavile vmesnik z njimi. Ne smete posredovati povratnih informacij, ki so predmet licence, ki zahteva, da Microsoft licencira svojo programsko opremo ali gradivo oz. omogoča svoje storitve tretjim osebam, ker smo vanjo vključili vaše povratne informacije. Pravice iz tega odseka so nepreklicne, jih ni mogoče prekiniti ter veljajo tudi po ukinitvi ali poteku te pogodbe.

11. POVRNITEV ŠKODE

Povrnili boste škodo, plačali stroške obrambe in od družbe Microsoft, njenih naslednikov, uradnikov, direktorjev in zaposlenih ne boste pričakovali, da so pristojni za katere koli terjatve, zahteve, stroške, odgovornosti, razsodbe, izgube, stroške in škodo (vključno s pravnimi stroški odvetnikov), ki so nastali zaradi ali pa so povezani (a) z vašo uporabo storitev, neskladno s to pogodbo ali v nasprotju z veljavno zakonodajo, ali (b) s katerimi koli podatki, programsko opremo oz. storitvami, vključno z, a ne omejeno na, katero koli trditev, da takšni podatki, programska oprema ali storitve oz. del teh storitev, kršijo, si nezakonito lastijo ali na kateri koli drug način ne upoštevajo avtorskih pravic, patentov, trgovskih skrivnosti, blagovnih znamk ali drugih zakonitih pravic tretjih oseb.

12. BREZ JAMSTVA

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, PONUJAMO STORITVE IN STORITVE PODPORE (ČE SO NA VOLJO) »KOT SO«, »Z VSEMI NAPAKAMI« IN »KOT SO NA VOLJO«, TAKO DA SO ZADOVOLJIVA KAKOVOST, DELOVANJE, TOČNOST, RAZPOLOŽLJIVOST PODATKOV IZ STORITEV IN USPEH ODVISNI OD VAS. MICROSOFT DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL, JAMSTEV ALI POGOJEV V POVEZAVI S STORITVAMI ALI STORITVAMI PODPORE (ČE SO NA VOLJO). DO MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, MICROSOFT ZAVRAČA IN IZKLJUČUJE VSA ZAGOTOVILA, JAMSTVA, GARANCIJE ALI POGOJE, IZRECNE, ZAKONSKE IN NAZNAČENE; VKLJUČNO Z – A NE OMEJENO LE NANJE – (A) ZAGOTOVILI, JAMSTVI, GARANCIJAMI ALI POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN, STROKOVNE SKRBNOSTI, TOČNOSTI, NEMOTENEGA UŽIVANJA IN NEKRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, (B) ZAGOTOVILI, JAMSTVI, GARANCIJAMI ALI POGOJI, KI IZHAJAJO IZ POSTOPKA TRGOVSKE UPORABE ALI TRGOVSKIH POSLOV, IN (C) ZAGOTOVILI, JAMSTVI, GARANCIJAMI ALI POGOJI, KI ZAGOTAVLJAJO, DA BOSTA DOSTOP DO STORITEV IN NJIHOVA UPORABA DELOVALA, KOT JE OPISANO, DA BO NJIHOVA UPORABA NEMOTENA, BREZ NAPAK ALI VARNA ALI DA BO VAŠA UPORABA STORITEV ZANESLJIVA IN TOČNA, VKLJUČNO S SHRANJEVANJEM, BRANJEM, POSODABLJANJEM ALI BRISANJEM PODATKOV, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOBENA USTNA ALI PISNA IZJAVA, POSREDOVANA V KONTEKSTU ZAGOTAVLJANJA STORITEV ALI STORITEV PODPORE (ČE SO NA VOLJO), NE USTVARJA NOBENEGA JAMSTVA, KI JE BILO V TEJ POGODBI IZRECNO ZAVRNJENO. V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO IMATE LAHKO DOLOČENE PRAVICE, NE GLEDE NA POGOJE IZ TE POGODBE. ČE TE PRAVICE VELJAJO, JIH Z NIČEMER IZ TE POGODBE NE POSKUŠAMO SPREMENITI.

Če ste kupec iz Avstralije, vas moramo obvestiti o tem: naše blago prihaja z garancijami, ki jih ni mogoče izključiti v skladu z avstralskim zakonom o zaščiti potrošnikov. Upravičeni ste do zamenjave ali povračila stroškov, če pride do velike napake, in do povrnitve vloženih sredstev, če pride do katere koli druge izgube ali škode, ki jo je mogoče razumno predvideti. Prav tako ste upravičeni do popravila ali zamenjave blaga, če se izkaže, da njegova kakovost ni sprejemljiva in če se napaka ne razvije v veliko napako.

13. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, IN V NOBENEM PRIMERU MICROSOFT NE BO ODGOVOREN ZA (A) KATERO KOLI NEPOSREDNO, POSLEDIČNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, VZORČNO ALI DODATNO ŠKODO; (B) ŠKODO ZARADI IZGUBLJENEGA DOBIČKA; (C) IZGUBO PODATKOV; (D) IZGUBO UPORABE; (E) POKVARJENO ALI IZGUBLJENO DOBRO VOLJO; (F) UPORABO ALI NEZMOŽNOST UPORABE STORITEV ALI STORITEV PODPORE (ČE SO NA VOLJO); (G) STROŠKE DOBAVE NADOMESTNEGA BLAGA, PODATKOV, PROGRAMSKE OPREME ALI STORITEV; (H) NEPOOBLAŠČEN DOSTOP DO ALI UPORABO OZ. KATEREO KOLI SPREMINJANJE, ŠKODOVANJE, BRISANJE ALI IZGUBO PODATKOV OZ. KATERIH KOLI DRUGIH PODATKOV, PROGRAMSKE OPREME ALI STORITEV, KI STE JIH UPORABILI S STORITVAMI; (I) NAVEDENE NENATANČNE PODATKE; (J) VIRUSE ALI DRUGE ŠKODLJIVE FUNKCIJE, KI VPLIVAJO NA VAŠ DOSTOP ALI UPORABO STORITEV, ALI FUNKCIJ, KI STE JIH DOBILI S STORITVAMI; (K) NEZDRUŽLJIVOST S STORITVAMI IN OSTALIMI STORITVAMI, PROGRAMSKO ALI STROJNO OPREMO; IN (L) KATERO KOLI VEDENJE, PRENOSE ALI PODATKE TRETJIH OSEB, KAR IZHAJA IZ, TEMELJI NA ALI JE POSLEDICA TE POGODBE ALI VAŠE UPORABE STORITEV OZ. STORITEV PODPORE (ČE SO NA VOLJO). MICROSOFTOVA ODGOVORNOST ZA NEPOSREDNO ŠKODO JE OMEJENA NA ZNESEK 5,00 USD. TE OMEJITVE VELJAJO NE GLEDE NA TO, ALI ODGOVORNOST TEMELJI NA KRŠITVI POGODBE, ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), STROGI ODGOVORNOSTI, PREKINITVI JAMSTVA ALI DRUGI PRAVNI TEORIJI IN CELO ČE (Y) TO POVRAČILO NE NADOMESTI V CELOTI VSEH VAŠIH IZGUB ALI ZGREŠI SVOJ OSNOVNI NAMEN IN (Z) JE BIL MICROSOFT OPOZORJEN NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE.

MICROSOFT NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNE KOLI PREKINITVE DELOVANJA STORITEV, VKLJUČNO Z IZPADI ELEKTRIČNE ENERGIJE, S SISTEMSKIMI NAPAKAMI ALI Z DRUGIMI OBLIKAMI PREKINITEV, VENDAR NE OMEJENO NANJE .

NEKATERE ALI VSE NAVEDENE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS, ČE VAŠA ZVEZNA DRŽAVA, POKRAJINA ALI DRŽAVA NE DOVOLJUJE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE, POSLEDIČNE ALI DRUGE ŠKODE.

14. POVEZAVE DO MEST TRETJIH OSEB

Storitve lahko vključujejo povezave do mest tretjih strank. Microsoft ne nadzira povezanih mest in prav tako ni odgovoren za njihovo vsebino, povezave znotraj teh povezanih mest in spremembe ali posodobitve teh mest. Microsoft ni odgovoren za spletne oddaje ali katero koli drugo obliko oddajanja, prejetega s povezanih spletnih mest. Microsoft vam ponuja te povezave samo kot ugodnost, vključitev povezave pa ne pomeni, da Microsoft podpira spletno stran.

15. VSEBINA TRETJIH OSEB

Storitve lahko vključujejo, zagotavljajo ali omogočajo dostop do vsebine tretjih oseb, vključno s podatki, le kot ugodnost. Microsoft ne nadzira takšne vsebine tretjih oseb in prav tako ni odgovoren za kakovost, natančnost ali delovanje takšne vsebine. Morebitna vključitev takšne vsebine v storitve, njeno zagotavljanje ali dostop do nje prek storitev ne pomeni, da Microsoft ali tretja oseba podpirata spletna mesta ali storitve katere koli stranke. Odvisno od vaše pristojnosti, nekatere vsebine tretjih oseb morda ne bodo na voljo za vas.

16. SPREMINJANJE POGOJEV; DODATNI POGOJI

16.1. Spreminjanje pogojev

Microsoft lahko po lastni presoji kadar koli spremeni vsebino te pogodbe. Če spremenimo to pogodbo, bomo na začetku pogodbe spremenili datum zadnje posodobitve. Do zadnje različice te pogodbe lahko dostopate prek povezave, ki jo najdete v polju »Vizitka« vtičnika. Če se s spremembami ne strinjate, morate prenehati uporabljati storitve. Če storitev ne prenehate uporabljati, bo uporabo storitev določala spremenjena pogodba.

16.2. Dodatni pogoji.

Ta pogodba vključuje tudi sklicevanje na katere koli dodatne pogoje, ki veljajo za določene vidike storitve, vključno s pravilnikom o neželeni pošti, vendar ne omejeno nanj. Če uporabljate storitve v povezavi z naročnino na Power BI (a) je vaša uporaba storitev tudi predmet pogojev, ki veljajo za vašo uporabo storitve Power BI (»vaši pogoji za uporabo storitve Power BI«) in (b) če pride do spora med pogoji, ki veljajo za uporabo storitve Power BI, in pogoji iz te pogodbe, obveljajo vaši pogoji za uporabo storitve Power BI, vse dokler imate veljavno naročnino na Power BI.

17. VELJAVNOST; PREKINITEV

Pogodba začne vejati na dan, ko se z njo prvič strinjate.

Pogodbo lahko kadar koli prekličete tako, da prenehate uporabljati storitve. Ne glede na veljavnost te pogodbe, navedene zgoraj, lahko Microsoft po lastni presoji kadar koli začasno prekine vašo uporabo storitev oz. razveljavi pogodbo iz katerega koli razloga. Ob začasni prekinitvi ali razveljaviti so vaše pravice do uporabe storitev takoj ukinjene. Sami ste odgovorni za varnostno kopiranje podatkov. Ob preklicu te pogodbe bodo prekinjene tudi vse ostale pravice, ki ste jih pridobili s to pogodbo.

18. NI UPRAVIČENIH TRETJIH OSEB

Ta pogodba je namenjena zgolj v vašo in našo korist. Ni pa namenjena kateri koli drugi stranki, razen dovoljenim naslednikom in prejemnikom te pogodbe.

19. BREZ OPUSTITVE

Če družba Microsoft na kakršen koli način zamudi ali ne uveljavi kakršne koli pravice ali pravnega sredstva, to ne bo imelo za posledico odpovedi te pravice, pravnega sredstva, ali katerekoli druge pravice ali pravnega sredstva.

20. POGODBENA STRANKA, IZBIRA ZAKONA IN KRAJEVNA PRISTOJNOST

Če živite v Združenih državah, so za to pogodbo pristojni zakoni Zvezne države Washington, ZDA, in veljajo za zahtevke za kršenje pogodbe ne glede na kolizijo zakonov. Vsi ostali zahtevki, vključno z zahtevki glede zakonov o varstvu potrošnikov, zakonov o nelojalni konkurenci in odškodninske odgovornosti, bo predmet zakonov države vašega bivališča v ZDA. Če živite izven Združenih držav, bodo ti pogoji predmet zakonov države, kjer upravljamo vašo storitev. Vi in mi nepreklicno pristajamo na izključno krajevno pristojnost države ali zveznih sodišč v okrožju King County v Washingtonu v ZDA za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe ali se nanašajo nanjo.

21. TOLMAČENJE POGODBE

Vsa določila veljajo do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja. Pristojno sodišče lahko ugotovi, da dela pogodbe ni mogoče uveljaviti tako, kot je napisan. V tem primeru tisti del nadomestimo z določili, ki kar najbolj ustrezajo namenu dela, ki ga ni mogoče uveljaviti. Preostala pogodba pa ostane nespremenjena. Ta pogodba, vključno s katerimi koli drugimi pravilniki in pogoji, vključenimi s sklicevanjem, je celotna pogodba med vami in nami glede uporabe storitev. Nadomešča vse prejšnje pogodbe ali dogovore (ustne ali pisne) glede uporabe storitev.

22. DODELITEV

To pogodbo lahko kadar koli prenesemo, v celoti ali delno, s predhodnim obvestila ali brez njega. Vi ne smete prenesti te pogodbe, v celoti ali delno, na katero koli tretjo osebo. Vsak poskus prenosa z vaše strani je ničen. Začasen ali stalen prenos katerih koli pravic za uporabo storitev ali dela storitev z vaše strani na tretjo stranko ni dovoljen.

23. OBVESTILA O AVTORSKIH PRAVICAH IN BLAGOVNIH ZNAMKAH

Vse vsebine storitev so zaščitene z avtorskimi pravicami Copyright © 2014 Microsoft, njegovih dobaviteljev ali drugih tretjih oseb, katerih vsebina (vključno s podatki) je zagotovljena ali pa je drugače na voljo prek storitev. Vse pravice pridržane. Vsa programska oprema in vsebina, ki sta na voljo v okviru storitev, sta zaščiteni z avtorskimi pravicami ter drugimi zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. Mi ali naši dobavitelji smo lastniki pravic iz naslova, avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine, povezanih s programsko opremo ali vsebino. Microsoft, Windows in/ali drugi Microsoftovi izdelki in storitve, ki so tukaj navedeni, so lahko tudi blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft v Združenih državah in/ali drugih državah. W® je registrirana blagovna znamka družbe Wikimedia Foundation. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tej pogodbi, so pridržane. Določena programska oprema, ki se uporablja v nekaterih strežnikih Microsoftovih spletnih mest, delno temelji na delu skupine Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Vse pravice pridržane. Programska oprema »gnuplot«, ki se uporablja v nekaterih strežnikih Microsoftovih spletnih mest, je zaščitena z avtorskimi pravicami Copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Vse pravice pridržane.

24. VELJA LE ZA ZDRUŽENE DRŽAVE: OBVESTILA IN POSTOPEK ZA VLOŽITEV ZAHTEVKOV ZARADI KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC

V skladu z Naslovom 17 Kodeksa Združenih držav, Razdelka 512 (c) (2), je treba obvestila o zahtevkih zaradi kršitev avtorskih pravic poslati določenemu zastopniku ponudnika storitev. NA VPRAŠANJA, KI NE USTREZAJO SPODNJEMU POSTOPKU, SE NE BOMO ODZVALI.

Oglejte si obvestila in postopke za uveljavljanje zahtevkov zaradi kršitev avtorskih pravic na spletnem mestu www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Naročnina, s katero boste kar najbolje nadoknadili izgubljeni čas

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×