Polja »Delo po osnovnem načrtu 1–10«

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V poljih dela po osnovnem načrtu (polja »Delo po osnovnem načrtu 1« do »Delo po osnovnem načrtu 10«) je shranjeno skupno število načrtovanih delovnih ur, namenjenih za opravilo, vir ali dodelitev. V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1« so navedeni načrtovano delo za opravila, vire ali dodelitve, shranjeno kot »Osnovni načrt 1«. Podobno je v poljih »Delo po osnovnem načrtu 2« do »Delo po osnovnem načrtu 10« shranjeno načrtovano delo za osnovne načrte  2 do 10. V časovno razporejeno različicah teh polj so prikazane vrednosti, razporejene v časovnem obdobju.

V nadaljevanju so predstavljene kategorije polja »Delo po osnovnem načrtu 1–10«.

Podatkovni tip    Trajanje

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Takoj ko shranite osnovni načrt, je skupno načrtovano delo za opravilo v tem trenutku kopirano v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu za to opravilo. Uporabljeno polje dela po osnovnem načrtu (»Delo po osnovnem načrtu 1«, »Delo po osnovnem načrtu 2« itd.) temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (»Osnovni načrt 1«, »Osnovni načrt 2« itd.).

Najboljša raba    Če ste shranili več osnovnih načrtov in želite količino dela po osnovnem načrtu primerjati z načrtovanim oz. dejanskim delom za opravila, dodajte eno od polj »Delo po osnovnem načrtu 1–10« v pogled opravil. Z več osnovnimi načrti lahko tudi primerjate delo po osnovnem načrtu, ki ste ga shranili v različnih stopnjah projekta.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta, pred enim mesecem pa se je cilj vašega projekta spremenil, zato ste shranili drug osnovni načrt kot »Osnovni načrt 1«. Od takrat ste še dodatno prilagajali projekt in shranili tretji osnovni načrt kot »Osnovni načrt 2«. Sedaj želite te tri vrednosti dela po osnovnem načrtu primerjati in analizirati, zato polja »Delo po osnovnem načrtu«, »Delo po osnovnem načrtu 1« in »Delo po osnovnem načrtu 2« dodate v pogled »List opravil«.

Opombe    V poljih dela po osnovnem načrtu je vrednost 0 dni, dokler ne shranite ustreznega osnovnega načrta, kar lahko storite kadar koli med projektom v pogovornem oknu Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – »Osnovni načrt« ali »Osnovni načrt 1« do »Osnovni načrt 10«. Trenutna vrednost iz polja »Načrtovano delo« je kopirana v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu.

Ko določite osnovni načrt, lahko še vedno urejate vrednosti v osnovnem načrtu. Vendar pa pri urejanju vrednosti v osnovnem načrtu polja dela po osnovnem načrtu ne bodo znova izračunana.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Takoj ko shranite osnovni načrt, je skupno načrtovano delo vira v tem trenutku kopirano v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu za ta vir.

Uporabljeno polje dela po osnovnem načrtu (»Delo po osnovnem načrtu 1«, »Delo po osnovnem načrtu 2« itd.) temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (»Osnovni načrt 1«, »Osnovni načrt 2« itd.).

Najboljša raba    Če ste shranili več osnovnih načrtov in želite količino dela po osnovnem načrtu primerjati z načrtovanim oz. dejanskim delom za vire, dodajte eno od polj »Delo po osnovnem načrtu 1–10« v pogled virov. Z več osnovnimi načrti lahko tudi primerjate delo po osnovnem načrtu, ki ste ga shranili v različnih stopnjah projekta.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta, pred enim mesecem pa se je cilj vašega projekta spremenil, zato ste shranili drug osnovni načrt kot »Osnovni načrt 1«. Od takrat ste še dodatno prilagajali projekt in shranili tretji osnovni načrt kot »Osnovni načrt 2«. Sedaj želite te tri vrednosti dela po osnovnem načrtu primerjati in analizirati, zato polja »Delo po osnovnem načrtu«, »Delo po osnovnem načrtu 1« in »Delo po osnovnem načrtu 2« dodate v pogled »List virov«.

Opombe    V poljih dela po osnovnem načrtu je vrednost 0 ur, dokler ne shranite ustreznega osnovnega načrta, kar lahko storite kadar koli med projektom v pogovornem oknu Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt (»Osnovni načrt« ali »Osnovni načrt 1« do »Osnovni načrt 10«). Trenutna vrednost iz polja »Načrtovano delo« je kopirana v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu.

Ko določite osnovni načrt, lahko še vedno urejate vrednosti v osnovnem načrtu. Vendar pa pri urejanju vrednosti v osnovnem načrtu polja dela po osnovnem načrtu ne bodo znova izračunana.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Takoj ko shranite osnovni načrt, je skupno načrtovano delo za dodelitev v tem trenutku kopirano v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu za to dodelitev. Uporabljeno polje dela po osnovnem načrtu (»Delo po osnovnem načrtu 1«, »Delo po osnovnem načrtu 2« itd.) temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (»Osnovni načrt 1«, »Osnovni načrt 2« itd.).

Najboljša raba    Če ste shranili več osnovnih načrtov in želite količine dela po osnovnem načrtu primerjati z načrtovanim oz. dejanskim delom za dodelitve, dodajte eno od polj dodelitev »Delo po osnovnem načrtu 1–10« v del lista pogleda »Uporaba opravil« ali »Uporaba virov«. Z več osnovnimi načrti lahko tudi primerjate delo po osnovnem načrtu, ki ste ga shranili v različnih stopnjah projekta.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta, pred enim mesecem pa se je cilj vašega projekta spremenil, zato ste shranili drug osnovni načrt kot »Osnovni načrt 1«. Od takrat ste še dodatno prilagajali projekt in shranili tretji osnovni načrt kot »Osnovni načrt 2«. Sedaj želite te tri vrednosti dela po osnovnem načrtu primerjati in analizirati, zato polja »Delo po osnovnem načrtu«, »Delo po osnovnem načrtu 1« in »Delo po osnovnem načrtu 2« dodate v pogled »Uporaba opravil«.

Opombe    V poljih dela po osnovnem načrtu je vrednost 0 ur dela, dokler ne shranite ustreznega osnovnega načrta, kar lahko storite kadar koli med projektom v pogovornem oknu Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – »Osnovni načrt« ali »Osnovni načrt 1« do »Osnovni načrt 10«. Trenutna vrednost iz polja »Načrtovano delo« je kopirana v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu.

Ko določite osnovni načrt, lahko še vedno urejate vrednosti v osnovnem načrtu. Vendar pa pri urejanju vrednosti v osnovnem načrtu polja dela po osnovnem načrtu ne bodo znova izračunana.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Takoj ko shranite osnovni načrt, je časovno razporejeno načrtovano delo za opravilo v tem trenutku kopirano v polje dela po osnovnem načrtu za to opravilo. Uporabljeno polje dela po osnovnem načrtu (»Delo po osnovnem načrtu 1«, »Delo po osnovnem načrtu 2« itd.) temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (»Osnovni načrt 1«, »Osnovni načrt 2« itd.).

Najboljša raba    Če ste shranili več osnovnih načrtov in želite časovno razporejeno količino dela po osnovnem načrtu primerjati s časovno razporejenim načrtovanim oz. dejanskim delom za opravila v določenem obdobju, dodajte eno od polj »Delo po osnovnem načrtu 1–10« v časovno razporejeni del pogleda »Uporaba opravil«. Z več osnovnimi načrti lahko tudi primerjate vrednosti dela po osnovnem načrtu, ki ste jih shranili v različnih stopnjah projekta.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta, pred enim mesecem pa se je cilj vašega projekta spremenil, zato ste shranili drug osnovni načrt kot »Osnovni načrt 1«. Od takrat ste še dodatno prilagajali projekt in shranili tretji osnovni načrt kot »Osnovni načrt 2«. Sedaj želite te tri nabore vrednosti časovno razporejenega dela po osnovnem načrtu primerjati in analizirati, zato polja »Delo po osnovnem načrtu«, »Delo po osnovnem načrtu 1« in »Delo po osnovnem načrtu 2« dodate v pogled »Uporaba opravil«.

Opombe    Polja dela po osnovnem načrtu so prazna, dokler ne shranite ustreznega osnovnega načrta, kar lahko storite kadar koli med projektom v pogovornem oknu Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – »Osnovni načrt« ali »Osnovni načrt 1« do »Osnovni načrt 10«). Trenutna vrednost iz polja »Načrtovano delo« je kopirana v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu.

Ko določite osnovni načrt, lahko še vedno urejate poljubne vrednosti v osnovnem načrtu. Vendar pa pri urejanju vrednosti v osnovnem načrtu polja dela po osnovnem načrtu ne bodo znova izračunana. Urejanje skupnih vrednosti dela po osnovnem načrtu ne vpliva ne vrednosti časovno razporejenega dela po osnovnem načrtu in obratno.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Takoj ko shranite osnovni načrt, je časovno razporejeno načrtovano delo za vir v tem trenutku kopirano v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu za ta vir.

Uporabljeno polje dela po osnovnem načrtu (»Delo po osnovnem načrtu 1«, »Delo po osnovnem načrtu 2« itd.) temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (»Osnovni načrt 1«, »Osnovni načrt 2« itd.).

Najboljša raba    Če ste shranili več osnovnih načrtov in želite časovno razporejeno količino dela po osnovnem načrtu primerjati s časovno razporejenim načrtovanim oz. dejanskim delom za vire, dodajte eno od polj »Delo po osnovnem načrtu 1–10« v časovno razporejeni del pogleda »Uporaba virov«. Z več osnovnimi načrti lahko tudi primerjate vrednosti dela po osnovnem načrtu, ki ste jih shranili v različnih stopnjah projekta.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta, pred enim mesecem pa se je cilj vašega projekta spremenil, zato ste shranili drug osnovni načrt kot »Osnovni načrt 1«. Od takrat ste še dodatno prilagajali projekt in shranili tretji osnovni načrt kot »Osnovni načrt 2«. Sedaj želite te tri nabore vrednosti časovno razporejenega dela po osnovnem načrtu primerjati in analizirati, zato polja »Delo po osnovnem načrtu«, »Delo po osnovnem načrtu 1« in »Delo po osnovnem načrtu 2« dodate v pogled »Uporaba opravil«.

Opombe    Polja dela po osnovnem načrtu so prazna, dokler ne shranite ustreznega osnovnega načrta, kar lahko storite kadar koli med projektom v pogovornem oknu Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – »Osnovni načrt« ali »Osnovni načrt 1« do »Osnovni načrt 10«). Trenutna vrednost iz polja »Načrtovano delo« je kopirana v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu.

Ko določite osnovni načrt, lahko še vedno urejate poljubne vrednosti v osnovnem načrtu. Vendar pa pri urejanju vrednosti v osnovnem načrtu polja dela po osnovnem načrtu ne bodo znova izračunana. Urejanje skupnih vrednosti dela po osnovnem načrtu ne vpliva ne vrednosti časovno razporejenega dela po osnovnem načrtu in obratno.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Takoj ko shranite osnovni načrt, je časovno razporejeno načrtovano delo za dodelitev v tem trenutku kopirano v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu za to dodelitev. Uporabljeno polje dela po osnovnem načrtu (»Delo po osnovnem načrtu 1«, »Delo po osnovnem načrtu 2« itd.) temelji na osnovnem načrtu, ki ste ga shranili (»Osnovni načrt 1«, »Osnovni načrt 2« itd.).

Najboljša raba    Če ste shranili več osnovnih načrtov in želite časovno razporejeno količino dela po osnovnem načrtu primerjati s časovno razporejenim načrtovanim oz. dejanskim delom za dodelitve, dodajte eno od polj »Delo po osnovnem načrtu 1–10« v časovno razporejeni del pogleda »Uporaba opravil« ali »Uporaba virov«. Z več osnovnimi načrti lahko tudi primerjate vrednosti dela po osnovnem načrtu, ki ste jih shranili v različnih stopnjah projekta.

Primer    Na začetku projekta pred dvema mesecema ste shranili osnovni načrt projekta, pred enim mesecem pa se je cilj vašega projekta spremenil, zato ste shranili drug osnovni načrt kot »Osnovni načrt 1«. Od takrat ste še dodatno prilagajali projekt in shranili tretji osnovni načrt kot »Osnovni načrt 2«. Sedaj želite te tri nabore vrednosti časovno razporejenega dela po osnovnem načrtu primerjati in analizirati, zato polja »Delo po osnovnem načrtu«, »Delo po osnovnem načrtu 1« in »Delo po osnovnem načrtu 2« dodate v pogled »Uporaba opravil«.

Opombe    Polja dela po osnovnem načrtu so prazna, dokler ne shranite ustreznega osnovnega načrta, kar lahko storite kadar koli med projektom v pogovornem oknu Nastavi osnovni načrt. Izberite želeni osnovni načrt – »Osnovni načrt« ali »Osnovni načrt 1« do »Osnovni načrt 10«). Trenutna vrednost iz polja »Načrtovano delo« je kopirana v ustrezno polje dela po osnovnem načrtu.

Ko določite osnovni načrt, lahko še vedno urejate poljubne vrednosti v osnovnem načrtu. Vendar pa pri urejanju vrednosti v osnovnem načrtu polja dela po osnovnem načrtu ne bodo znova izračunana. Urejanje skupnih vrednosti dela po osnovnem načrtu ne vpliva ne vrednosti časovno razporejenega dela po osnovnem načrtu in obratno.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×