Poskrbite za dostop do Outlookove e-pošte osebam s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostop do Outlookove e-pošte osebam s posebnimi potrebami

V tem članku najdete navodila po korakih za ustvarjanje e-poštnih sporočil, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Slika e-pošte o delu raziskovalne skupine na terenu 9. junija E-pošta vključuje letak ob dogodku s fotografijo in naslovom mesta konference.

Slepe osebe ali osebe s slabim vidom bodo bolje razumele vašo e-pošto, če boste pri njihovem ustvarjanju upoštevali načela dostopnosti.

Windows: Najboljše prakse za ustvarjanje dostopne Outlookove e-pošte

V tabeli so najboljše prakse za ustvarjanje e-poštnih sporočil v programu Outlook, ki so dostopna osebam s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom.

Med vizualno vsebino sodijo slike, grafika SmartArt, oblike, skupine, grafikoni, vdelani predmeti, povezave in videoposnetki.

Z nadomestnim besedilom lahko osebam, ki ne vidijo, omogočite, da razumejo, kaj je pomembnega na slikah in drugi vizualni vsebini.

Če želite poiskati manjkajoče nadomestno besedilo, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik. Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v dokumentu. V nadomestnem besedilu na kratko opišite sliko, omenite, da obstaja besedilo in navedite njegov namen.

Dodajanje nadomestnega besedila vizualnim elementom v programu Microsoft 365

Dodajanje nadomestnega besedila vizualnim elementom v storitvi Office 2019

Dodajanje nadomestnega besedila vizualnim elementom v sistemu Office 2016

Dodajte pomensko besedilo hiperpovezave in zaslonske namige.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Namesto povezave do besedila Kliknite tukaj, vključite poln naslov ciljne strani.

Namig: Dodate lahko tudi zaslonske namige, ki se prikažejo, ko premaknete kazalec nad besedilo ali slike, ki vključujejo hiperpovezavo.

Dodajanje besedila hiperpovezave in zaslonskih namigov

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slepe osebe ali osebe s slabim vidom oz. barvno slepe osebe morda ne bodo pravilno razumele pomena določenih barv.

Barvno označeno besedilo hiperpovezave lahko na primer podčrtate, tako bodo barvno slepe osebe vedele, da gre za povezano besedilo, čeprav ne vidijo barve. Naslovom lahko dodate krepko oblikovanje ali pa uporabite večjo pisavo.

Uporaba dostopne oblike zapisa pisave

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v e-pošti naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme osebam, ki so barvno slepe, olajšajo razlikovanje besedila in oblik.

Če želite poiskati nezadosten barvni kontrast, uporabite preverjevalnik dostopnosti.

Uporaba dostopne barve pisave

Uporabite večjo velikost pisave (11pt ali več), pisave sans serif in zadosten prazen prostor.

Ljudje z disleksijo pravijo, da se besedilo na strani med branjem »preliva« (pri čemer se vrstica besedila zlije s spodnjo vrstico). Pogosto vidijo spojeno ali popačeno besedilo.

Za osebe, ki imajo disleksijo ali osebe, ki so slabovidne, zmanjšajte bralno obremenitev. Zanje so na primer lahko koristne znane pisave sans serif, kot sta Arial ali Calibri. Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju. Med stavke in odstavke vključite dovolj praznega prostora.

Uporaba dostopne oblike zapisa pisave

Prilagajanje prostora med stavki in odstavki

Uporabite vgrajene naslove in sloge.

Če želite obdržati zaporedje zavihkov in bralnikom zaslona olajšati branje e-poštnih sporočil, uporabite logično zaporedje naslovov in vgrajena orodja za oblikovanje v Outlooku.

Naslove na primer organizirajte v predpisanem logičnem vrstnem redu. Uporabite naslov 1, naslov 2 in nato naslov 3, ne pa naslov 3, naslov 1 in nato naslov 2. Poleg tega organizirajte informacije v e-pošti v majhne dele. V idealnem primeru bi posamezen naslov zajemal le nekaj odstavkov.

Uporaba dostopne oblike zapisa pisave

Uporaba slogov označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Uporabite preprosto strukturo tabele in vnesite informacije v glavo stolpca.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več.

Če želite zagotoviti, da tabele ne vsebujejo razdeljenih celic, spojenih celic ali ugnezdenih tabel, uporabite preverjevalnik dostopnosti.

Bralniki zaslona uporabijo informacije v glavi za identifikacijo vrstic in stolpcev.

Uporaba glav tabele

Dodajanje nadomestnega besedila vizualnim elementom v programu Microsoft 365

V teh postopkih je opisano, kako dodate nadomestno besedilo vizualnim elementom v Outlook e-pošti v Microsoft 365:

Opomba:  Za zvočno vsebino in videovsebino za gluhe osebe ali osebe s slabšim sluhom poleg nadomestnega besedila vključite tudi podnaslove.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnim elementom, kot so slike, posnetki zaslonov, ikone, videoposnetki in 3D-modeli, tako da lahko bralniki zaslona preberejo besedilo, ki opisuje slikovno gradivo za uporabnike, ki slike ne morejo videti.

 1. Kliknite sliko z desno tipko miške.

 2. Izberite Uredi nadomestno besedilo. Na desni strani telesa dokumenta se odpre podokno Nadomestno besedilo.

  Priročni meni na izbrani sliki
 3. Z enim ali dvema stavkoma opišite sliko in njeno vsebino za osebe, ki je ne morejo videti.

  Podokno za nadomestno besedilo

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam ali grafiki SmartArt

 1. Kliknite obliko ali grafiko SmartArt z desno tipko miške.

  Namig: Z desno tipko miške morate klikniti znotraj okvirja, ki obdaja celotno obliko ali grafiko SmartArt, in ne znotraj enega od njenih delov.

 2. Izberite Uredi nadomestno besedilo. Na desni strani telesa dokumenta se odpre podokno Nadomestno besedilo.

  Priročni meni za obliko
 3. Z enim ali dvema stavkoma opišite obliko ali grafiko SmartArt in njeno vsebino za osebe, ki je ne morejo videti.

  Podokno za nadomestno besedilo za obliko

Dodajanje nadomestnega besedila grafikonom

 1. Kliknite grafikon z desno tipko miške.

  Namig: Z desno tipko miške morate klikniti znotraj okvirja, ki obdaja celoten grafikon, in ne znotraj enega od njegovih delov.

 2. Izberite Uredi nadomestno besedilo. Na desni strani telesa dokumenta se odpre podokno Nadomestno besedilo.

  Priročni meni za grafikon
 3. Z enim ali dvema stavkoma opišite grafikon in njegovo vsebino za osebe, ki ga ne morejo videti.

  Podokno za nadomestno besedilo za grafikon

Dodajanje nadomestnega besedila vizualnim elementom v storitvi Office 2019

V teh postopkih je opisano, kako dodate nadomestno besedilo vizualnim elementom v Outlook e-pošti v Office 2019:

Opomba:  Za zvočno vsebino in videovsebino za gluhe osebe ali osebe s slabšim sluhom poleg nadomestnega besedila vključite tudi podnaslove.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnim elementom, kot so slike, posnetki zaslonov, ikone, videoposnetki in 3D-modeli, tako da lahko bralniki zaslona preberejo besedilo, ki opisuje slikovno gradivo za uporabnike, ki slike ne morejo videti.

 1. Kliknite sliko z desno tipko miške.

 2. Izberite Uredi nadomestno besedilo. Na desni strani telesa dokumenta se odpre podokno Nadomestno besedilo.

  Priročni meni na izbrani sliki
 3. Z enim ali dvema stavkoma opišite sliko in njeno vsebino za osebe, ki je ne morejo videti.

  Podokno za nadomestno besedilo

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam ali grafiki SmartArt

 1. Kliknite obliko ali grafiko SmartArt z desno tipko miške.

  Namig: Z desno tipko miške morate klikniti znotraj okvirja, ki obdaja celotno obliko ali grafiko SmartArt, in ne znotraj enega od njenih delov.

 2. Izberite Uredi nadomestno besedilo. Na desni strani telesa dokumenta se odpre podokno Nadomestno besedilo.

  Priročni meni za obliko
 3. Z enim ali dvema stavkoma opišite obliko ali grafiko SmartArt in njeno vsebino za osebe, ki je ne morejo videti.

  Podokno za nadomestno besedilo za obliko

Dodajanje nadomestnega besedila grafikonom

 1. Kliknite grafikon z desno tipko miške.

  Namig: Z desno tipko miške morate klikniti znotraj okvirja, ki obdaja celoten grafikon, in ne znotraj enega od njegovih delov.

 2. Izberite Uredi nadomestno besedilo. Na desni strani telesa dokumenta se odpre podokno Nadomestno besedilo.

  Priročni meni za grafikon
 3. Z enim ali dvema stavkoma opišite grafikon in njegovo vsebino za osebe, ki ga ne morejo videti.

  Podokno za nadomestno besedilo za grafikon

Dodajanje nadomestnega besedila vizualnim elementom v sistemu Office 2016

V teh postopkih je opisano, kako dodate nadomestno besedilo vizualnim elementom in v Outlookovem e-poštnem sporočilu:

Opomba: Priporočamo, da besedilo vnesete le v polje z opisom, polje z naslovom pa pustite prazno. Tako boste imeli najboljšo izkušnjo z večino bralnikov zaslona, vključno s Pripovedovalcem. Za zvočno vsebino in videovsebino za gluhe osebe ali osebe s slabšim sluhom poleg nadomestnega besedila vključite tudi podnaslove.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnim elementom, kot so slike in posnetki zaslonov, tako da lahko bralniki zaslona preberejo besedilo, ki opisuje slikovno gradivo za uporabnike, ki slike ne morejo videti.

 1. Kliknite sliko z desno tipko miške.

 2. Izberite Oblikovanje slike > Postavitev in lastnosti.

 3. Izberite Nadomestno besedilo.

 4. Vnesite opis in naslov.

  Namig: Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Posnetek zaslona z območjem »Nadomestno besedilo« v podoknu »Oblikovanje slike«z opisom izbrane slike

Dodajanje nadomestnega besedila grafiki SmartArt

 1. Kliknite grafiko SmartArt z desno tipko miške.

 2. Izberite Oblikovanje predmeta > Možnosti oblike > Postavitev in lastnosti.

 3. Izberite Nadomestno besedilo.

 4. Vnesite opis in naslov.

  Namig: Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Posnetek zaslona z območjem »Nadomestno besedilo« v podoknu »Oblikovanje oblike«z opisom izbrane slike SmartArt

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam, vključno z oblikami v grafikah SmartArt.

 1. Kliknite obliko z desno tipko miške.

 2. Izberite Oblikovanje oblike > Postavitev in lastnosti.

 3. Izberite Nadomestno besedilo.

 4. Vnesite opis in naslov.

  Namig: Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Posnetek zaslona z območjem »Nadomestno besedilo« v podoknu »Oblikovanje slike«z opisom izbrane oblike

Dodajanje nadomestnega besedila grafikonom

 1. Kliknite grafikon z desno tipko miške.

 2. Izberite Oblikovanje območja grafikona > Možnosti grafikona> Postavitev in lastnosti.

 3. Izberite Nadomestno besedilo.

 4. Vnesite opis in naslov.

  Namig: Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Posnetek zaslona z območjem »Nadomestno besedilo« v podoknu »Oblikovanje področja grafikona« z opisom izbranega grafikona

Ustvarite dostopne hiperpovezave, besedilo in tabele

V teh postopkih je opisano, kako naredite hiperpovezave, besedilo in tabele v e-poštnih sporočilih programa Outlook dostopne.

Dodajanje besedila hiperpovezave in zaslonskih namigov

 1. Izberite besedilo, ki mu želite dodati hiperpovezavo, nato pa ga kliknite z desno tipko miške.

 2. Izberite Povezava. Besedilo, ki ste ga izbrali, je prikazano v polju besedilo za prikaz . To je besedilo hiperpovezave.

 3. Če je treba, spremenite besedilo hiperpovezave. V polje Naslov vnesite URL cilja.

 4. Izberite gumb Zaslonski namig in v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite zaslonski namig.

Namig: Če nudi naslov ciljne strani hiperpovezave natančne povzetek vsebine strani, ga uporabite za besedilo hiperpovezave. Če se na primer to besedilo hiperpovezave ujema z naslovom na ciljni strani: Predloge in teme za Office Online.

Posnetek zaslona s pogovornim oknom »Vstavljanje hiperpovezave«

Uporaba dostopne oblike zapisa pisave

 1. Izberite besedilo.

 2. Izberite zavihek Oblikovanje besedila.

 3. V skupini Pisava, kjer so na voljo možnosti za vrsto pisave, velikost, slog in barvo, izberite možnosti oblikovanja.

Skupina» Outlook za besedilo «v obliki pisave

Uporaba dostopne barve pisave

Dober prikaz besedila v visokokontrastnem načinu zagotovite z uporabo nastavitve »Samodejno« za barve pisave.

 1. Izberite besedilo.

 2. Izberite sporočilo > barva pisave.

 3. Izberite Samodejno.

Posnetek zaslona z nastavitvijo barve »Samodejno« za pisave

Uporaba slogov označenih seznamov

Označene sezname ustvarite z gumbom »Oznake«.

 1. Premaknite kazalec kjer koli v e-pošti.

 2. Izberite zavihek Oblikovanje besedila.

 3. V skupini Odstavek izberite gumb Oznake.

 4. Vsak posamezni element oznake vnesite na označen seznam.

Posnetek zaslona z možnostmi slogov oznake

Uporaba razporejenih seznamov

Zaporedne korake ustvarite z gumbom »Oštevilčevanje«.

 1. Premaknite kazalec kjer koli v e-pošti.

 2. Izberite zavihek Oblikovanje besedila.

 3. V skupini Odstavek izberite gumb Oštevilčevanje.

 4. Vnesite zaporedne korake.

Posnetek zaslona z možnostmi slogov oštevilčevanja

Prilagajanje prostora med stavki in odstavki

Povečajte ali zmanjšajte prazen prostor med stavki in odstavki.

 1. Izberite besedilo.

 2. Izberite zavihek Oblikovanje besedila.

 3. V skupini odstavek v spodnjem desnem kotu skupine izberite gumb zaganjalnik pogovornega okna. Odpre se pogovorno okno Odstavek z zavihkom Zamiki in razmiki.

 4. V razdelku Razmik izberite želene možnosti razmika.

Posnetek zaslona s pogovornim oknom »Odstavek«

Uporaba glav tabele

V tabeli določite vrstico z glavo.

 1. Premaknite kazalec kjer koli v tabeli.

 2. Na zavihku načrt tabele v skupini slogi tabele izberite potrditveno polje vrstica z glavo .

 3. Vnesite naslove stolpcev.

Skupina» slogi tabele načrta «za Outlook za Windows

Zahteva za dostopna e-poštna sporočila

Obvestite pošiljatelja, da želite prejeti dostopno vsebino.

 1. Če želite dostopati do svojega računa v spletu, v programu Outlook izberite Datoteka > Informacije, nato pa v Nastavitve računa kliknite povezavo v razdelku Dostop do tega računa v spletu.

 2. Če želite v programu Outlook v spletu odpreti Nastavitve dostopnosti, izberite Ikona »Nastavitve« > Pošta > Splošno > Nastavitve dostopnosti.

 3. Če želite zahtevati dostopno vsebino, potrdite potrditveno polje Prosi pošiljatelja, da pošlje dostopno vsebino.

Glejte tudi

S Preverjevalnikom dostopnosti izboljšajte dostopnost

Pravila za preverjevalnik dostopnosti

Naredite dostop do Wordovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Omogoči dostop do Excelovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostopnost PowerPointovih predstavitev osebam s posebnimi potrebami

Aplikacija Android: Najboljše prakse za ustvarjanje dostopne Outlookove e-pošte

V tabeli so najboljše prakse za ustvarjanje e-poštnih sporočil v programu Outlook za Android, ki so dostopna osebam s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Slikam lahko dodate nadomestno besedilo.

Z nadomestnim besedilom lahko osebam, ki ne vidijo, pomagate razumeti, kaj je pomembnega na slikah in drugi vizualni vsebini.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik. Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v dokumentu. V nadomestnem besedilu na kratko opišite sliko, omenite, da obstaja besedilo in navedite njegov namen.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom Kliknite tukaj, vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje besedila hiperpovezave

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnim elementom, kot so na primer slike in posnetki zaslonov, tako da lahko bralniki zaslonov preberejo besedilo, ki opisuje slikovno gradivo uporabnikom, ki slike ne morejo videti.

 1. V e-poštnem sporočilu, ki ga sestavljate, dvotapnite sliko, da odprete priročni meni.

 2. V priročnem meniju tapnite gumb nadomestno besedilo .

 3. Vnesite opis.

  Namig: Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

 4. Če želite dodati besedilo in zapreti pogovorno okno, tapnite Shrani.

Pogovorno okno za Outlookovo nadomestno besedilo za Outlook za Android

Dodajanje besedila za hiperpovezave

Dodajte smiselno besedilo hiperpovezave, da bodo uporabniki bralnika zaslona zlahka zaznali povezave v e-poštnem sporočilu.

 1. V e-poštnem sporočilu, ki ga sestavljate, izberite besedilo, v katerega želite dodati hiperpovezavo. Odpre se priročni meni.

 2. Tapnite gumb Dodaj povezavo.

 3. Po potrebi spremenite besedilo hiperpovezave v polju Besedilo za prikaz.

 4. V polje Povezava vnesite URL cilja.

 5. Če želite vstaviti hiperpovezavo, tapnite gumb Shrani.

Namig: Če nudi naslov ciljne strani hiperpovezave natančne povzetek vsebine strani, ga uporabite za besedilo hiperpovezave. Če se na primer to besedilo hiperpovezave ujema z naslovom na ciljni strani: Predloge in teme za Office Online.

Pogovorno okno za besedilo v Outlooku za Android

Glejte tudi

Pravila za preverjevalnik dostopnosti

Naredite dostop do Wordovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Omogoči dostop do Excelovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostopnost PowerPointovih predstavitev osebam s posebnimi potrebami

Splet: Najboljše prakse za ustvarjanje dostopne Outlookove e-pošte

V tabeli so najboljše prakse za ustvarjanje e-poštnih sporočil v programu Outlook, ki so dostopna osebam s posebnimi potrebami.

Opomba: Trenutno posodabljamo storitev Outlook.office.com (Outlook v spletu). Nekateri ljudje že uporabljajo novo različico Outlooka, pri ostalih pa bo klasična različica ostala privzeta izkušnja, dokler ne zaključimo posodabljanja. Če želite več informacij, obiščite: Poiščite pomoč za Outlook v spletu. Navodila v tej temi se nanašajo na novo izkušnjo, zato priporočamo, da namesto klasične izkušnje začnete uporabljati novi Outlook. Če želite preklopiti na nov Outlook, preklopite stikalo v zgornjem desnem kotu, da preizkusite nov Outlook.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom.

Z nadomestnim besedilom lahko osebam, ki ne vidijo, omogočite, da razumejo, kaj je pomembnega na slikah in drugi vizualni vsebini.

Če želite poiskati manjkajoče nadomestno besedilo, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik. Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v dokumentu. V nadomestnem besedilu na kratko opišite sliko, omenite, da obstaja besedilo in navedite njegov namen.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom Kliknite tukaj, vključite poln naslov ciljne strani.

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slepe osebe ali osebe s slabim vidom oz. barvno slepe osebe morda ne bodo pravilno razumele pomena določenih barv.

Barvno označeno besedilo hiperpovezave lahko na primer podčrtate, tako bodo barvno slepe osebe vedele, da gre za povezano besedilo, čeprav ne vidijo barve. Naslovom lahko dodate krepko oblikovanje ali pa uporabite večjo pisavo.

Uporaba dostopne oblike zapisa pisave

Uporaba dostopne barve pisave

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v e-pošti naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Če želite poiskati nezadosten barvni kontrast, uporabite preverjevalnik dostopnosti.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme osebam, ki so barvno slepe, olajšajo razlikovanje besedila in oblik.

Uporaba dostopne oblike zapisa pisave

Uporabite večjo velikost pisave (11pt ali več), pisave sans serif in zadosten prazen prostor.

Ljudje z disleksijo pravijo, da se besedilo na strani med branjem »preliva« (pri čemer se vrstica besedila zlije s spodnjo vrstico). Pogosto vidijo spojeno ali popačeno besedilo.

Za osebe, ki imajo disleksijo ali osebe, ki so slabovidne, zmanjšajte bralno obremenitev. Zanje so na primer lahko koristne znane pisave sans serif, kot sta Arial ali Calibri. Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju. Med stavke in odstavke vključite dovolj praznega prostora.

Uporaba dostopne oblike zapisa pisave

Uporabite vgrajene naslove in sloge.

Če želite obdržati zaporedje zavihkov in bralnikom zaslona olajšati branje e-poštnih sporočil, uporabite logično zaporedje naslovov in vgrajena orodja za oblikovanje v programu Outlook.

Naslove na primer organizirajte v predpisanem logičnem vrstnem redu. Uporabite naslov 1, naslov 2 in nato naslov 3, ne pa naslov 3, naslov 1 in nato naslov 2. Poleg tega organizirajte informacije v e-pošti v majhne dele. V idealnem primeru bi posamezen naslov zajemal le nekaj odstavkov.

Uporaba dostopne oblike zapisa pisave

Uporaba označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Uporabite preprosto strukturo tabele.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več.

Če želite zagotoviti, da tabele ne vsebujejo razdeljenih celic, spojenih celic ali ugnezdenih tabel, uporabite preverjevalnik dostopnosti.

Vstavljanje preproste tabele

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnim elementom, kot so slike in posnetki zaslonov, tako da lahko bralniki zaslona preberejo besedilo, ki opisuje slikovno gradivo za uporabnike, ki slike ne morejo videti.

 1. Ko sestavljate e-poštno sporočilo, izberite sliko v telesu sporočila.

 2. Če želite prikazati orodno vrstico za oblikovanje, izberite Gumb» Pokaži možnosti oblikovanja «v Outlooku v spletu. (Prikaži možnosti oblikovanja), po potrebi.

 3. V orodni vrstici izberite Gumb» Dodaj nadomestno besedilo «v orodni vrstici» Oblikovanje «v Outlooku v spletu. (dodajanje nadomestnega besedila v sliko).

 4. Vnesite opis za sliko.

Pogovorno okno nadomestno besedilo v Outlooku v spletu.

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in besedila

V teh postopkih je opisano, kako naredite hiperpovezave, besedilo in tabele v e-poštnih sporočilih programa Outlook dostopne.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezavo.

Namesto URL-ja, ki se prikaže kot besedilo povezave, vnesite pomenljivo besedilo hiperpovezave.

 1. Ko sestavljate e-poštno sporočilo, Vnesite pomenljivo besedilo povezave v telo sporočila.

 2. Izberite besedilo povezave in pritisnite CTRL + K. Odpre se pogovorno okno Vstavi povezavo .

 3. V polje z besedilom spletni naslov (URL) vnesite ciljni URL in izberite v redu.

  Pogovorno okno» hiperpovezava «v Outlooku v spletu.

Uporaba predogleda povezave

Ko dodate spletni naslov v e-poštno sporočilo v Outlook.com ali Outlook v spletu ali ko prejmete e-poštno sporočilo z URL-jem v telesu, se prikaže bogat predogled, ki vključuje naslov povezave, sličico in opis povezave. To se imenuje predogled povezave in je privzeto vklopljen.

Če želite izklopiti predogled povezave:

 1. Na vrhu strani izberite Nastavitve Nastavitve > Ogled vseh nastavitev za Outlook.

 2. V podoknu »Nastavitve« izberite Pošta > Sestavi in odgovori.

 3. V razdelku Predogledpovezave počistite potrditveno polje Predogled povezav v e-pošti , če želite izklopiti predogled povezave.

Uporaba dostopne oblike zapisa pisave

Uporabite znano vrsto pisavo in dovolj veliko velikost pisave, da osebam z disleksijo ali slabovidnim osebam omogočite lažje branje vaše e-pošte.

 1. Izberite besedilo.

 2. Če želite prikazati orodno vrstico za oblikovanje, izberite Gumb» Pokaži možnosti oblikovanja «v Outlooku v spletu. (Prikaži možnosti oblikovanja), po potrebi.

 3. Če želite spremeniti vrsto pisave, izberite Gumb» pisava «v Outlooku v spletu. (pisava).

 4. V meniju pisava izberite želeno vrsto pisave.

  Meni» Pisava «je odprt v Outlooku v spletu.
 5. Če želite spremeniti velikost pisave, izberite Gumb» velikost pisave «v Outlooku v spletu. (velikost pisave).

 6. V meniju velikost pisave izberite želeno velikost.

  Meni» velikost pisave «je odprt v Outlooku v spletu.

Uporaba dostopne barve pisave

Če se želite prepričati, da bo besedilo dobro vidno v načinu visokega kontrasta, uporabite črno barvo pisave.

 1. Izberite besedilo.

 2. Če želite prikazati orodno vrstico za oblikovanje, izberite Gumb» Pokaži možnosti oblikovanja «v Outlooku v spletu. (Prikaži možnosti oblikovanja), po potrebi.

 3. V orodni vrstici izberite Gumb» barva pisave «v Outlooku v spletu. (barva pisave).

 4. V meniju Barva pisave izberite želeno barvo.

  Meni» barva pisave «je odprt v Outlooku v spletu.

Uporaba označenih seznamov

Ustvarite označen seznam, če želite dodati vašemu besedilu strukturo.

 1. Kazalec postavite na poljubno mesto v e-poštnem sporočilu.

 2. Če želite prikazati orodno vrstico za oblikovanje, izberite Gumb» Pokaži možnosti oblikovanja «v Outlooku v spletu. (Prikaži možnosti oblikovanja), po potrebi.

 3. V orodni vrstici izberite Gumb» označen seznam «v orodni vrstici» Oblikovanje «v Outlooku v spletu. (oznake).

 4. Vsak posamezni element oznake vnesite na označen seznam.

Uporaba razporejenih seznamov

Če želite organizirati besedilo v zaporedne korake, ustvarite urejene sezname.

 1. Kazalec postavite na poljubno mesto v e-poštnem sporočilu.

 2. Če želite prikazati orodno vrstico za oblikovanje, izberite Gumb» Pokaži možnosti oblikovanja «v Outlooku v spletu. (Prikaži možnosti oblikovanja), po potrebi.

 3. V orodni vrstici izberite Gumb» urejen seznam «v Outlooku v spletu. (oštevilčevanje).

 4. Na seznam vnesite vsak oštevilčen element.

Vstavljanje preproste tabele

Če boste v tabele dodali tabele ali pustili prazne celice, bodo vaša e-poštna sporočila težko berljiva z bralnikom zaslona. Uporabite raje preproste tabele, v katerih lahko bralniki zaslona lažje preberejo tabelo, vrstice in stolpce.

 1. Kazalec postavite na poljubno mesto v e-poštnem sporočilu.

 2. Če želite prikazati orodno vrstico za oblikovanje, izberite Gumb» Pokaži možnosti oblikovanja «v Outlooku v spletu. (Prikaži možnosti oblikovanja), po potrebi.

 3. V orodni vrstici izberite Gumb» Dodaj tabelo «v Outlooku v spletu. (vstavi tabelo).

 4. V mreži za Vstavljanje tabele izberite območje vrstic in stolpcev, ki jih želite dodati.

Mreža tabel v Outlooku v spletu.

Glejte tudi

S Preverjevalnikom dostopnosti izboljšajte dostopnost

Pravila za preverjevalnik dostopnosti

Naredite dostop do Wordovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Omogoči dostop do Excelovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostopnost PowerPointovih predstavitev osebam s posebnimi potrebami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×