Preklic ali zamenjava poslanega e-poštnega sporočila

Preklic ali zamenjava poslanega e-poštnega sporočila

Če prekličete sporočilo, bo poslano sporočilo pridobljeno iz nabiralnikov prejemnikov, ki sporočila še niso odprli. Lahko ga tudi zamenjate z nadomestnim sporočilom. Če ste na primer pozabili vključiti prilogo, lahko poskusite umakniti sporočilo in nato poslati nadomestno sporočilo, ki vsebuje prilogo.

Preklic sporočila je na voljo, ko kliknete Pošlji in je na voljo le, če imata tako vi kot prejemnik e-poštni računMicrosoft 365 ali Microsoft Exchange v isti organizaciji.

Preklic in zamenjava sporočila

 1. V podokno z mapami na levi strani Outlookovega okna izberite mapo Poslano.

 2. Odprite sporočilo, ki ga želite preklicati. Če želite sporočilo odpreti, ga morate dvoklikniti. Če sporočilo odprete tako , da je prikazano v podoknu za branje, ga ne bo mogoče preklicati.

 3. Če imate klasični trak, na zavihku Sporočilo izberite Dejanja, > Preklic tega sporočila.


  Prekliči sporočilo
  Če imate poenostavljen trak, izberite zavihek Sporočilo in nato več ukazov (...). Pokažite na Dejanja in izberite Preklic tega sporočila. 
  Izberite »Prekliče to sporočilo«

  Opombe: 

  • Če ukaz Prekliči to sporočilo ni prikazan, verjetno ne uporabljate računa Exchange ali pa funkcija znotraj organizacije ni na voljo.

  • Sporočila, ki je zaščiteno s storitvijo Azure Information Protection, ni mogoče preklicati.

  • Sporočila v Outlooku v spletu ni mogoče preklicati.

 4. Kliknite Izbriši neprebrane kopije tega sporočila ali Izbriši neprebrane kopije in jih zamenjaj z novim sporočilom in nato kliknite V redu.

  Pogovorno okno »Prekliči to sporočilo«

 5. Če boste poslali nadomestno sporočilo, ga sestavite in kliknite Pošlji.

Preverjanje preklica

Uspeh ali neuspeh preklica sporočila je odvisen od prejemnikovih nastavitev programa Outlook. V tej tabeli, je predstavljenih pet scenarijev:

Dejanje

Rezultat

Osebi pošljete sporočilo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

V računalniku prejemnika, v razdelku Sledenje je potrjeno potrditveno polje Samodejno obdelaj zahteve in odgovore v vabila na srečanja in pozive.

Opomba: Če si želite ogledati to nastavitev, kliknite Datoteka > Možnosti > Pošta. Premaknite se v razdelek Sledenje.

V prejemnikovo mapo »Prejeto« prispeta izvirno sporočilo in njegov preklic.

Če predvidevate, da prejemnik izvirnega sporočila še ni prebral, lahko izvirno sporočilo izbrišete iz prejemnikovega nabiralnika. Prejemnik bo obveščen, da ste vi kot pošiljatelj izbrisali sporočilo iz njegovega nabiralnika.

Opomba: Če je izvirno sporočilo označeno kot prebrano (sporočilo, prikazano v podoknu za branje, v tem scenariju ne velja za prebrano), je prejemnik ob prejemu preklica sporočila obveščen, da vi kot pošiljatelj želite izbrisati izvirno sporočilo . Vendar izvirno sporočilo ostane v prejemnikovi mapi programa Outlook.

Osebi pošljete sporočilo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

V računalniku prejemnika, v razdelku Sledenje ni potrjeno potrditveno polje Samodejno obdelaj zahteve in odgovore v vabila na srečanja in pozive.

Opomba: Če si želite ogledati to nastavitev, kliknite Datoteka > Možnosti > Pošta. Premaknite se v razdelek Sledenje.

V prejemnikovo mapo »Prejeto« prispeta izvirno sporočilo in njegov preklic.

V prejemnikovem računalniku se pojavi en od teh rezultatov:

 • Če prejemnik najprej odpre preklic sporočila, se izvirno sporočilo izbriše in prejemnik je obveščen, da ste vi kot pošiljatelj izbrisali sporočilo iz njegovega nabiralnika.

 • Če prejemnik najprej odpre izvirno sporočilo, preklic ne uspe in na voljo sta izvirno sporočilo in njegov preklic.

Opomba: Če je izvirno sporočilo označeno kot prebrano (sporočilo, prikazano v podoknu za branje, v tem scenariju ne velja za prebrano), je prejemnik ob prejemu preklica sporočila obveščen, da vi kot pošiljatelj želite izbrisati izvirno sporočilo . Vendar izvirno sporočilo ostane v prejemnikovi mapi programa Outlook.

Osebi pošljete sporočilo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

V prejemnikovem računalniku je pravilo ali prejemnik izvirno sporočilo premaknil iz mape »Prejeto« v drugo mapo, preklic sporočila pa ostane v mapi »Prejeto« (ali pa je tudi premaknjen v drugo mapo).

Dokler sta izvirno sporočilo in njegov preklic v različnih mapah, prejemnik prejme sporočilo o neuspešnem preklicu. Sporočilo se pojavi ne glede na konfiguracije programa Outlook in neprebrano stanje sporočila.

Prejemniku sta na voljo izvirno in novo sporočilo.

Osebi pošljete sporočilo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

V prejemnikovem računalniku je pravilo ali prejemnik premaknil sporočili v isto mapo. Outlook se odzove podobno kot v primeru, ko ni konfiguriran za samodejno obdelavo sporočil.

V prejemnikovem računalniku se pojavi en od teh rezultatov:

 • Če prejemnik najprej odpre preklic sporočila, se izvirno sporočilo izbriše in prejemnik je obveščen, da ste vi kot pošiljatelj izbrisali sporočilo iz njegovega nabiralnika.

 • Če prejemnik najprej odpre izvirno sporočilo, preklic ne uspe in na voljo sta tako staro kot tudi novo sporočilo.

Sporočilo pošljete v javno mapo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

Pojavi se en od teh rezultatov:

 • Če je prejemnik, ki ima dovoljenje za branje vseh elementov v javni mapi, prebral preklic sporočila in ne izvirnega sporočila, preklic uspe in ohrani se samo novo sporočilo. Vi kot pošiljatelj prejmete sporočilo o uspešnem preklicu.

 • Če je prejemnik izvirno sporočilo že označil kot prebrano, je obveščen, da preklic ni uspel, in izbriše se samo preklic sporočila.

Če uporabnik z drugimi pravicami za javno mapo odpre preklic sporočila, preklic ne uspe in uporabnik prejme sporočilo o neuspešnem preklicu. V javni mapi ostaneta staro in novo sporočilo.

 • Če je prejemnik prebral izvirno sporočilo in ga nato označil kot neprebrano, program sporočilo obravnava kot neprebrano in preklic uspe.

 • V javni mapi so bralčeve pravice, in ne pošiljateljeve pravice, tiste, ki odločajo, ali bo preklic uspel ali ne.

Preklic in zamenjava sporočila

 1. V pogledu Pošta v Podokno za krmarjenje kliknite Poslano.

 2. Odprite sporočilo, ki ga želite preklicati in zamenjati.

 3. Na zavihku Sporočilo v skupini Dejanja kliknite Druga dejanja, nato pa kliknite Prekliči to sporočilo.

  Actions tab

 4. Kliknite Izbriši neprebrane kopije tega sporočila ali Izbriši neprebrane kopije in jih zamenjaj z novim sporočilom.

  Opomba: če želite poslati sporočilo velikemu številu prejemnikov, vam priporočamo, da počistite potrditveno polje Za vsakega prejemnika sporoči, ali je preklic uspel ali ne.

 5. Če boste poslali nadomestno sporočilo, ga sestavite in kliknite Pošlji.

Če ukaz Prekliči to sporočilo ni prikazan, verjetno nimate računa za Exchange Server ali pa ne uporabljate programa Microsoft Office Outlook 2007. Za funkcijo preklica potrebujete oboje.

V Outlookovem pogovornem oknu Nastavitve računa lahko preverite vrste e-poštnih računom v vašem Outlookovem profilu.

 1. V meniju Orodja kliknite Nastavitve računa.

 2. Na zavihku E-pošta je v stolpcu Vrsta navedena vrsta računa za vsak vnos.

  Slika zaslona

Preverjanje preklica

Uspešen ali neuspešen preklic je odvisen od prejemnikovih nastavitev v Outlooku. V teh štirih scenarijih je opisano, kaj se zgodi v različnih situacijah, v dodatnem scenariju pa je razloženo, kako prekličete sporočilo, ki ste ga poslali v javno mapo Microsoft Exchangea.

Dejanje

Rezultat

Osebi pošljete e-poštno sporočilo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

V računalniku prejemnika, v razdelku Možnosti sledenja je potrjeno potrditveno polje Obdelaj zahteve in odgovore, ko prispejo.

(Za prikaz te nastavitve v meniju Orodja kliknite Možnosti, kliknite Možnosti e-pošte in nato še Možnosti sledenja.)

V prejemnikovo mapo »Prejeto« prispeta izvirno sporočilo in njegov preklic.

Če predvidevate, da prejemnik izvirnega sporočila še ni prebral, lahko izvirno sporočilo izbrišete iz prejemnikovega nabiralnika. Prejemnik bo obveščen, da ste vi kot pošiljatelj izbrisali sporočilo iz njegovega nabiralnika.

Opomba: Če je izvirno sporočilo označeno kot prebrano (sporočilo, prikazano v podoknu za branje, v tem scenariju ne velja za prebrano), je prejemnik ob prejemu preklica sporočila obveščen, da vi kot pošiljatelj želite izbrisati izvirno sporočilo . Vendar izvirno sporočilo ostane v prejemnikovo Oulookovo mapo.

Osebi pošljete e-poštno sporočilo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

V računalniku prejemnika, v razdelku Možnosti sledenja ni potrjeno potrditveno polje Obdelaj zahteve in odgovore, ko prispejo.

(Za prikaz te nastavitve v meniju Orodja kliknite Možnosti, kliknite Možnosti e-pošte in nato še Možnosti sledenja.)

V prejemnikovo mapo »Prejeto« prispeta izvirno sporočilo in njegov preklic.

V prejemnikovem računalniku se pojavi en od teh rezultatov:

 • Če prejemnik najprej odpre preklic sporočila, se izvirno sporočilo izbriše in prejemnik je obveščen, da ste vi kot pošiljatelj izbrisali sporočilo iz njegovega nabiralnika.

 • Če prejemnik najprej odpre izvirno sporočilo, preklic ne uspe in na voljo sta izvirno sporočilo in njegov preklic.

Opomba: Če je izvirno sporočilo označeno kot prebrano (sporočilo, prikazano v podoknu za branje, v tem scenariju ne velja za prebrano), je prejemnik ob prejemu preklica sporočila obveščen, da vi kot pošiljatelj želite izbrisati izvirno sporočilo . Vendar izvirno sporočilo ostane v prejemnikovo Oulookovo mapo.

Osebi pošljete e-poštno sporočilo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

V prejemnikovem računalniku je pravilo ali prejemnik izvirno sporočilo premaknil v drugo mapo, preklic sporočila pa ostane v mapi »Prejeto« (ali pa je tudi premaknjen v drugo mapo).

Vse dokler sta izvirno sporočilo in njegov preklic v različnih mapah, prejemnik prejme sporočilo o neuspešnem preklicu. Sporočilo se pojavi ne glede na konfiguracije Outlooka in stanje branja sporočila.

Prejemniku sta na voljo izvirno in novo sporočilo.

Opomba: Če je prejemnik prebral izvirno sporočilo in ga nato označil kot neprebrano, ga Outlook obravnava kot nikoli prebrano in ga uspešno prekliče.

Osebi pošljete e-poštno sporočilo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

V prejemnikovem računalniku je pravilo ali prejemnik premaknil sporočili v isto mapo. Outlook se odzove podobno kot v primeru, ko Outlook ni konfiguriran za samodejno obdelavo sporočil.

V prejemnikovem računalniku se pojavi en od teh rezultatov:

 • Če prejemnik najprej odpre preklic sporočila, se izvirno sporočilo izbriše in prejemnik je obveščen, da ste vi kot pošiljatelj izbrisali sporočilo iz njegovega nabiralnika.

 • Če prejemnik najprej odpre izvirno sporočilo, preklic ne uspe in na voljo sta tako staro kot tudi novo sporočilo.

Opomba: Če je prejemnik prebral izvirno sporočilo in ga nato označil kot neprebrano, ga Outlook obravnava, kot da ni bilo nikoli prebrano in ga uspešno prekliče.

E-poštno sporočilo pošljete v javno mapo. Izvirno sporočilo prekličete in ga zamenjate z novim.

Zgodi se nekaj od tega:

 • Če je prejemnik, ki ima dovoljenje za branje vseh elementov v javni mapi, prebral preklic sporočila in ne izvirnega sporočila, preklic uspe in ohrani se samo novo sporočilo. Vi kot pošiljatelj prejmete sporočilo o uspešnem preklicu.

 • Če je prejemnik izvirno sporočilo že označil kot prebrano, je obveščen, da preklic ni uspel, in izbriše se samo preklic sporočila.

Če uporabnik s katerimi koli drugimi pravicami za javno mapo odpre preklic sporočila, preklic ne uspe in uporabnik prejme sporočilo o neuspešnem preklicu. V javni mapi ostaneta staro in novo sporočilo.

 • Če prejemnik prebere izvirno sporočilo in ga nato označi kot neprebrano, ga Outlook obravnava kot nikoli prebrano in ga uspešno prekliče.

 • V javni mapi so bralčeve pravice, in ne pošiljateljeve pravice, tiste, ki odločajo, ali bo preklic uspel ali ne.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×