You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

V tem članku je opisana sintaksa formule in uporaba funkcije PRICEMAT v Microsoft Excelu.

Opis

Vrne ceno za $100 predpisane vrednosti zavarovanja, za katerega se obresti izplačajo ob zapadlosti.

Sintaksa

PRICEMAT(poravnava, zapadlost, izdaja, stopnja, donos, [osnova])

Pomembno: Datume vnašajte s funkcijo DATE ali kot rezultate drugih formul ali funkcij. Za 23. maj 2008 uporabite DATE(2008;5;23).Če vnašate datume kot besedilo, lahko pride do težav.

V sintaksi funkcije PRICEMAT so ti argumenti:

 • poravnava    Obvezen. Datum dodelitve zavarovanja. Datum dodelitve zavarovanja je poznejši datum kot datum izdaje, ko je bilo zavarovanje poslano kupcu.

 • zapadlost    Obvezen. Datum zapadlosti zavarovanja. Datum zapadlosti je datum prenehanja veljave zavarovanja.

 • izdaja    Obvezen. Datum izdaje zavarovanje, izražen kot zaporedna številka datuma.

 • stopnja    Obvezen. Obrestna mera zavarovanja na dan izdaje.

 • donos    Obvezen. Letni donos zavarovanja.

 • osnova    Neobvezen. Je vrsta uporabljene osnove za štetje dni.

Osnova

Osnova za štetja dni

0 (nič) oziroma izpuščena

Ameriško (NASD) 30/360

1

Dejansko/dejansko

2

Dejansko/360

3

Dejansko/365

4

Evropsko 30/360

Opombe

 • Microsoft Excel shrani datume kot zaporedne serijske številke, tako da jih je mogoče uporabiti pri izračunih. Za 1. januar 1900 je privzeta serijska številka 1, za 1. januar 2008 pa je serijska številka 39448, ker je na vrsti 39.448 dni po 1. januarju 1900.

 • Datum poravnave je datum, ko kupec kupi kupon, kot je obveznica. Datum zapadlosti je datum poteka kupona. Recimo, da je 1. januarja 2008 izdana 30-letna obveznica, ki jo je kupil kupec šest mesecev pozneje. Datum izdaje bi bil 1. januar 2008, datum poravnave bi bil 1. julij 2008, datum zapadlosti pa 1. januar 2038, kar je 30 let po 1. januarju 2008.

 • Argumenti »poravnava«, »zapadlost«, »izdaja« in »osnova« se prirežejo na cela števila.

 • Če argumenti »poravnava« »zapadlost« ali »izdaja« niso v veljavni datumski obliki, PRICEMAT vrne #VALUE! .

 • Če je < 0 ali če je < 0, PRICEMAT vrne #NUM! .

 • Če je < 0 ali če je > 4, PRICEMAT vrne #NUM! .

 • Če je argument ≥ zapadlost, PRICEMAT vrne #NUM! .

 • PRICEMAT se izračuna takole:

  Enačba

  kjer je:

  • B = število dni v letu, glede na letno osnovo.

  • DSM = število dni od poravnave do zapadlosti.

  • DIM = število dni od izdaje do zapadlosti.

  • A = število dni od izdaje do poravnave.

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Podatki

Opis

15. 02. 2008

Datum poravnave

13.04.2008

Datum zapadlosti

11.11.2007

Datum izdaje

6,10 %

Polletni odstotek obresti

6,10 %

Donos v odstotkih

0

Osnova 30/360

Formula

Opis

R ezultat

=PRICEMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7)

Cena obveznice, in sicer za obveznico z argumenti, ki so določeni v celicah A2:A7.

99,98 €

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×