Pripenjanje datotek in grafik zapisom v zbirki podatkov

Funkcijo za priloge v Accessu lahko uporabljate, če želite v zapise v zbirki podatkov dodati eno ali več datotek — dokumente, predstavitve, slike in podobno . V tem članku najdete uporabne informacije in navodila za konfiguracijo zbirke podatkov, če želite uporabljati priloge in pripenjati ter upravljati podatke.

Opomba: Funkcije, razložene v tem članku, ne veljajo za Accessove spletne aplikacije

V tem članku

Zakaj uporabljati priloge?

Dodajanje polja za prilogo v tabelo

Dodajanje datotek neposredno v tabele

Uporaba prilog z obrazci in poročili

Shranjevanje priloženih datotek na druga mesta

Odstranjevanje priloženih datotek

Uporaba prilog brez miške in drugih kazalnih naprav

Informacije o prilogah

Zakaj uporabljati priloge?

Priloge lahko uporabljate za shranjevanje več datotek v enem polju. V to polje pa lahko celo shranjujete več vrst datotek. Vzemimo za primer, da ste lastnik zbirke podatkov poslovnih stikov. K zapisu za posamezen stik lahko priložite en življenjepis ali več, poleg tega pa še fotografijo za vsak stik.

Priloge obenem učinkoviteje shranjujejo podatke. Starejše različice Accessa so za shranjevanje slik in dokumentov uporabljale tehnologijo povezovanja in vdelovanja predmetov, imenovano OLE. Tehnologija OLE je privzeto ustvarila enakovredno bitno sliko slike ali dokumenta. Te datoteke z bitnimi slikami lahko postanejo precej velike — tudi 10 krat večje od izvirne datoteke. Ko ste si sliko ali dokument ogledali iz zbirke podatkov, je tehnologija OLE pokazala bitno sliko, ne izvirne datoteke. S prilogami lahko dokumente in druge neslikovne datoteke odprete v njihovih nadrejenih programih in jih poiščete ter urejate v Accessu.

Poleg tega tehnologija OLE za delovanje potrebuje programe, imenovane strežniki OLE. Na primer, če slikovne datoteke JPEG shranite v Accessovo zbirko podatkov, bo vsak računalnik, v katerem se ta zbirka podatkov izvaja, za slike JPEG zahteval drug program, registriran kot strežnik OLE. Nasprotno pa Access priložene datoteke shranjuje v njihovih prvotnih oblikah brez podpornih slik in če si želite slike ogledovati iz zbirke podatkov, ni treba namestiti dodatne programske opreme.

Pravila za oblikovanje prilog in zbirk podatkov

Vsako polje v relacijski zbirki podatkov privzeto vključuje le en del podatkov. Če polje z naslovom vključuje več kot en naslov, bi iskanje naslovov težavno, če že ne nemogoče. Na prvi pogled se torej zdi, da priloge kršijo pravila načrta zbirke podatkov, saj lahko polju priložite več kot eno datoteko – več kot en podatkovni kos. Vendar pa priloge ne kršijo pravil načrta. Ko datoteke priložite zapisu, Access ustvari eno sistemsko tabelo ali več, nato pa te tabele uporablja v zakulisju in z njimi zagotovi, da so podatki pravilni. Teh tabel si ne morete ogledati in ne morete delati z njimi.

Če želite informacij o ogledu drugih sistemskih tabel, glejte članek Navodila za podokno za krmarjenje. Če želite več informacij o načrtu zbirke podatkov, glejte članek Osnove načrtovanja zbirk podatkov.

Načini uporabe priloženih datotek

Pri delu s priloženimi datotekami upoštevajte ta navodila:

 • Datoteke lahko priložite le zbirkam podatkov, ki jih ustvarite v Accessu in ki uporabljajo novo zapisa datoteke .accdb. Prilog ni mogoče dajati v skupno rabo med Accessovo zbirko podatkov (.accdb) in zbirko podatkov starejše oblike zapisa datoteke (.mdb).

 • V tabeli morate ustvariti polje in ga nastaviti na vrsto podatkov »Priloge«. Ko vrsto podatkov nastavite na »Priloge«, tega ne morete več spremeniti.

 • V en zapis lahko shranite več datotek. Na primer, lahko shranite slike in datoteke, ustvarjene v programih za urejanje besedil in preglednic.

 • Priložite lahko največ dva gigabajta podatkov (največja velikost za Accessovo zbirko podatkov). Posamezne datoteke ne smejo biti večje od 256 megabajtov.

 • Če želite dodajati, urejati ali upravljati priloge, lahko uporabite pogovorno okno Priloge. Pogovorno okno lahko odprete neposredno iz polja za prilogo v tabeli, če dvokliknete polje. Če želite priloge upravljati iz obrazca ali si jih ogledati iz poročila, obrazcu ali poročilu dodajte kontrolnik priloge in ga povežite s poljem za prilogo temeljne tabele.

 • Kontrolnik priloge privzeto upodablja slike in prikazuje ikono programa, ki ustreza drugim vrstam datotek. Recimo, da ste zapisu priložili fotografijo, življenjepis in Visiovo risbo. Ko se premikate skozi priloge, kontrolnik upodobi sliko in prikaže ikone programa za dokument in risbo.

 • Ko iz tabele ali obrazca odprete pogovorno okno Priloge, lahko dodate, odstranite, urejate in shranite priložene datoteke. Ko pa pogovorno okno Priloge odprete iz poročila, lahko priložene datoteke shranite le na drugo mesto.

 • Če priložene datoteke še niso stisnjene, jih bo stisnil Access. Na primer, datoteke JPEG so stisnjene z grafičnim programom, v katerem so bile ustvarjene, zato jih Access ne stisne.

 • Če je program, s katerim je bila ustvarjena priložena datoteka, nameščen v vašem računalniku, lahko v njem odprete in urejate priložene datoteke.

 • Priložene datoteke lahko shranite na pogon trdega diska ali v omrežje. Nato lahko urejate priloge in se prepričate, da so spremembe prave, preden jih shranite nazaj v zbirko podatkov.

 • Priloge lahko programsko upravljate.

V naslednjih navodilih je prikazano, kako lahko dodajate in spreminjate priloge.

Na vrh strani

Dodajanje polja za prilogo v tabelo

Če želite uporabljati priloge v Accessu, morate vsaj eni od tabel v zbirki podatkov najprej dodati polje za prilogo. Access nudi dva načina. Polje lahko dodate v pogledu podatkovnega lista ali pa v pogledu načrta. V navodilih v tem razdelku je opisana uporaba obeh načinov.

Dodajanje polja za prilogo v pogledu podatkovnega lista

 1. Ko je tabela odprta v pogledu zbirke podatkov, kliknite prvi razpoložljivi prazni stolpec. Če želite poiskati prazen stolpec, poiščite v glavi stolpca besede Dodaj novo polje.

 2. Na zavihku Podatkovni list v skupini Vrsta podatkov in oblikovanje kliknite puščico dol ob možnosti Vrsta podatkov, nato pa kliknite Priloga.

  Access nastavi vrsto podatkov za polje na »Priloga« in postavi ikono v vrstico z glavo polja. Na tej sliki je prikazano novo polje za prilogo. Bodite pozorni na ikono sponke v vrstici z glavo polja. V vrstico z glavo polj za priloge privzeto ni mogoče vnašati besedila.

  Novo polje tabele, nastavljeno na podatkovni tip Priloga

 3. Shranite spremembe.

  Upoštevajte, da novega polja ne morete pretvoriti v drugo vrsto podatkov, lahko pa polje izbrišete, če menite, da ste se zmotili.

Dodajanje polja za prilogo v pogledu načrta

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite z desno tipko miške tabelo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta Slika gumba .

 2. V stolpcu Ime polja izberite prazno vrstico in vnesite ime polja za prilogo.

 3. Pod možnostjo Vrsta podatkov v isti vrstici kliknite Priloga.

 4. Shranite spremembe.

  Upoštevajte, da novega polja ne morete pretvoriti v drugo vrsto podatkov, lahko pa polje izbrišete, če menite, da ste se zmotili.

 5. Na zavihku Načrt v skupini Pogledi kliknite puščico pod gumbom za ogled, nato pa še Pogled podatkovnega čista, če želite odpreti in uporabljati tabelo.

  Podoba Accessovega traku

  -ali-

  Z desno tipko miške kliknite zavihek dokumenta za tabelo in v priročnem meniju še Pogled podatkovnega lista.

  - ali -

  V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo in v priročnem meniju kliknite Odpri.

 6. Nadaljujte z naslednjimi koraki.

Na vrh strani

Dodajanje datotek neposredno v tabele

Ko tabeli dodate polje za prilogo, lahko datoteke priložite zapisom v tej tabeli, pri tem pa vam ni treba ustvarjati obrazca za vnos podatkov. Tudi priloge si lahko ogledate brez uporabe obrazca, vendar upoštevajte: če si priloge ogledate neposredno iz tabel, morate to narediti v programih, v katerih so bile datoteke ustvarjene, ali v programu, ki podpira to vrsto datoteke. Če na primer odprete Wordov dokument, ki je priložen tabeli, se zažene tudi Word, dokument pa si lahko ogledate v Wordu, ne v Accessu. Če v računalniku nimate nameščenega Worda, se prikaže pogovorno okno z navodilom, da izberete program za ogled datoteke.

Dodajanje priloge tabeli

 1. Ko je tabela, v kateri je polje za prilogo, odprta v pogledu podatkovnega lista, dvokliknite polje za prilogo.

  Pojavi se pogovorno okno Priloge. Ta slika prikazuje pogovorno okno.

  Pogovorno okno »Priloge«

 2. Kliknite Dodaj. Prikaže se pogovorno okno Izberite datoteko.

 3. Če želite poiskati datoteko ali datoteke, ki jih želite priložiti zapisu, uporabite seznam Išči v, izberite datoteko ali datoteke in kliknite Odpri.

  Izberete lahko več datotek ali katero koli podprto vrsto podatkov. Če si želite ogledati sezam podprtih vrst podatkov, si spodaj v članku oglejte Informacije o prilogah.

 4. Če želite datoteke dodati tabeli, v pogovornem oknu Priloge kliknite V redu.

  Access doda datoteke v tabelo in ustrezno zviša številko, ki označuje priloge. Ta slika prikazuje polje z dvema priloženima slikama:

  Polje za priloge z dvema kosoma podatkov

 5. Po potrebi ponavljajte te korake, če želite dodati datoteke trenutnemu polju ali drugim poljem v tabeli.

Odpiranje priloženih datotek iz tabele

 1. Tabelo odprite v pogledu podatkovnega lista in dvokliknite celico v polju za priloge.

 2. V pogovornem oknu Priloge dvokliknite datoteko, ki jo želite odpreti.

  – ali –

  Izberite datoteko in kliknite Odpri.

  Zažene se program, ki je povezan z datoteko, in odpre priloženo datoteko — Excelove datoteke se odprejo v Excelu in podobno.

  Nekatere slikovne datoteke se bodo morda odprle v pregledovalniku slik sistema Microsoft Windows. Če si ne želite le ogledati slike, lahko z desno tipko miške kliknete sliko in nato še Urejanje. S tem zaženete program, v katerem je bila ta datoteka ustvarjena, , če je ta program nameščen v vašem računalniku.

Shranjevanje sprememb v priloženo datoteko

 1. Za urejanje datoteke po potrebi uporabite nadrejeni program.

 2. Shranite vse spremembe, ki ste jih naredili v datoteki, in zaprite nadrejeni program. Ko spremenite priloženo datoteko, so spremembe shranjene v mapo »Začasne internetne datoteke« na trdem disku. Če želite več informacij o tej mapi, si oglejte opombe na koncu tega razdelka.

 3. Če želite trajno shraniti spremembe, se vrnite v Access in v pogovornem oknu Priloge kliknite V redu.

  Prikaže se sporočilo, podobno temu:

  Poziv za shranjevanje sprememb, ki so bile narejene v prilogi

 4. Če želite shraniti spremembe, kliknite Da.

  Opombe: 

  • Ko priloženo datoteko odprete v njenem nadrejenem programu za ogled ali urejanje, Access v začasni mapi naredi začasno kopijo datoteke. Če datoteko spremenite in spremembe shranite v nadrejenem programu, Access shrani spremembe v začasno kopijo. Ko se vrnete v Access in kliknete V redu, ker želite zapreti pogovorno okno Priloge, vas Access pozove, da znova shranite priloženo datoteko. Če želite spremenjeno datoteko zapisati v zbirko podatkov, kliknite Da, če pa želite datoteko v zbirki podatkov pustiti nespremenjeno, kliknite Ne.

  • Če želite poiskati mesto mape začasnih datotek, upoštevajte ta navodila:

   1. Zaženite brskalnik Windows Internet Explorer.

   2. V meniju Orodja kliknite Internetne možnosti.

   3. Na zavihku Splošno kliknite Nastavitve.

    Pojavi se pogovorno okno Nastavitve. V razdelku Mape za začasne internetne datoteke se pojavi pot do mape.

Na vrh strani

Uporaba prilog z obrazci in poročili

Ko želite priloge uporabljati z obrazcem ali poročilom, uporabite kontrolnik priloge. Ko se premikate med zapisi v zbirki podatkov, kontrolnik samodejno upodablja slike. Če priložite druge vrste datotek, kot so dokumenti ali risbe, kontrolnik priloge prikaže ikono, ki ustreza vrsti datoteke. Tako na primer vidite PowerPointovo ikono, ko priložite predstavitev in podobno.Kontrolnik obenem omogoča, da iščete po vseh priloženih datotekah in odprete pogovorno okno Priloge. Če pogovorno okno odprete iz obrazca, lahko dodate, odstranite, urejate in shranite priloge. Če pogovorno okno odprete iz poročila, lahko priloge shranite le na trdi disk ali v omrežje, saj so poročila že načrtovana le za branje.

V teh odsekih je razloženo, kako dodati kontrolnik slike obrazcu ali poročilu, kako se premikati po zapisih, kako priložiti datoteke in kako si jih ogledati. Po prilogah se lahko premikate le, kadar je v določenem zapisu več kot ena priloga.

Dodajanje kontrolnika priloge obrazcu ali poročilu

V tem razdelku je opisano, kako obrazcu ali poročilu dodati kontrolnik priloge in ga nato povezati s poljem za prilogo v temeljni tabeli. Enaka navodila veljajo, če želite kontrolnik priloge dodati obrazcu ali poročilu. Preden začnete, upoštevajte, da mora imeti vsaj ena od tabel v zbirki podatkov polje za prilogo. Če želite informacije o dodajanju polja za prilogo, si zgoraj v tem članku oglejte razdelek Dodajanje polja za prilogo tabeli.

Postopek načrtovanja obrazca in poročila je lahko precej zapleten. V teh navodilih je predvideno, da že imate zbirko podatkov z najmanj eno tabelo in enim obrazcem ali poročilom. Če želite informacije o ustvarjanju tabel, obrazcev ali poročil, glejte te članke:

Dodajanje kontrolnika priloge

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite obrazec ali poročilo, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Dodaj obstoječa polja.

  Pojavi se podokno Seznam polj, kjer so navedena polja v tabeli s podatki za obrazec ali poročilo. Seznam določa polje za prilogo tako, da ga naredi razširljivega (poleg polja lahko kliknete znak plus ali minus).

  Na tej sliki je prikazano tipično polje za prilogo v podoknu Seznam polj.

  Polje za prilogo v podoknu opravil »Seznam polj«

 3. Celotno polje za prilogo povlecite s seznama v obrazec — nadrejeni in podrejeni elementi — in ga spustite na želeno mesto v obrazcu.

  Access namesto vas postavi kontrolnik priloge na obrazec in ga poveže s poljem tabele.

 4. Z desno tipko miške po potrebi kliknite kontrolnik in še Lastnosti, če želite prikazati list z lastnostmi za kontrolnik. Nastavite ali spremenite lastnosti kontrolnika, da se bo ujemal s preostalim obrazcem ali poročilom.

 5. Shranite spremembe, z desno tipko miške kliknite zavihek dokumenta in še Pogled obrazca ali Pogled poročila, če želite odpreti obrazec ali poročilo in si ga ogledati.

  Če so v temeljni tabeli slikovne datoteke, jih kontrolnik prikaže. Če je v polju druga vrsta datoteke, na primer Wordov dokument ali PowerPointova predstavitev, kontrolnik prikaže ustrezno ikono za to vrsto datoteke.

Upravljanje prilog z uporabo obrazca

Ko obrazcu dodate kontrolnik priloge, lahko priložene datoteke dodate, urejate, odstranite ali shranite neposredno iz tega obrazca. Če je v zapisu več prilog, se lahko pomikate med priloženimi datotekami, kar pri delu s tabelo ni mogoče.

Opomba: Tisti, ki je oblikoval obrazec, ga je morda naredil le za branje. Če je tako, lahko uporabite le pogovorno okno Priloge in shranite priložene datoteke na trdi disk ali v omrežje.

Dodajanje datoteke

 1. Odprite obrazec, kjer so prikazane priloge, in poiščite zapis, ki mu želite priložiti datoteko.

 2. Izberite kontrolnik priloge — kontrolnik, ki je vezan na polje za prilogo.

  Pojavi se mini orodna vrstica: Mini orodna vrstica za priloge

  Opomba: Če ste kontrolnik priloge dodali v razdelek podatkovnega lista v razdeljenem obrazcu, se mini orodna vrstica ne pojavi. Če želite več informacij o ustvarjanju razdeljenega obrazca, glejte članek Ustvarjanje razdeljenega obrazca.

 3. Kliknite gumb Ogled prilog (ikona sponke), če želite odpreti pogovorno okno Priloge.

 4. V pogovornem oknu kliknite Dodaj.

  Pojavi se pogovorno okno Izbira datoteke.

 5. Uporabite seznam Išči v in poiščite datoteko, ki jo želite priložiti, nato pa kliknite Odpri.

 6. Če želite priložiti več datotek, po potrebi ponovite 4. in 5. korak.

Premikanje po priloženih datotekah

Opomba: Navodila v tem razdelku veljajo za obrazce in poročila.

 1. Odprite obrazec ali poročilo, kjer so prikazane priloge.

 2. Poiščite zapis, v katerem so priložene datoteke.

 3. Kliknite kontrolnik slike, ki prikazuje priložene datoteke.

  Pojavi se mini orodna vrstica.

 4. Kliknite puščice Nazaj (levo) ali Naprej (desno), če se želite premikati po priloženih datotekah. Če želite poznati imena datotek, kliknite gumb Ogled prilog in odprlo se bo pogovorno okno Priloge. Na seznamu Priloge so prikazana imena priloženih datotek.

Na vrh strani

Shranjevanje priloženih datotek na druga mesta

Navodila v tem razdelku veljajo za tabele, obrazce in poročila. Vsako posamezno priloženo datoteko (ali vse skupaj) lahko shranite v določen zapis na mesta na trdem disku ali v omrežju. Če želite shraniti vse datoteke, ni mogoče izbrati le nekaterih — shraniti morate vse. Če želite izbrati, katere datoteke boste shranili, jih izberite eno po eno.

 • Odprite tabelo, obrazec ali poročilo s prilogami ter odprite pogovorno okno Priloge.

V tabeli odprite pogovorno okno Priloge

 • Tabelo odprite v pogledu podatkovnega lista in dvokliknite polje za prilogo, v katerem je priloga, ki jo želite shraniti.

V obrazcu ali poročilu odprite pogovorno okno Priloge

 1. Odprite obrazec ali poročilo, kjer so prikazane priloge.

 2. Poiščite zapis, v katerem so priložene datoteke.

 3. Kliknite kontrolnik slike, ki prikazuje priložene datoteke.

  Pojavi se mini orodna vrstica.

 4. Kliknite gumb Ogled priloge.

Shranjevanje posamezne priloge

 1. V pogovornem oknu Priloge kliknite Shrani kot.

  Odpre se pogovorno okno Shranjevanje priloge.

 2. Uporabite seznam Shrani v in poiščite novo mesto za datoteko, nato pa kliknite Shrani.

Shranjevanje vseh prilog

 1. V pogovornem oknu Priloge kliknite Shrani vse.

  Odpre se pogovorno okno Shranjevanje prilog.

 2. Uporabite seznam Išči v in poiščite novo mesto za datoteko, nato pa kliknite Shrani.

Na vrh strani

Odstranjevanje priloženih datotek

Navodila v tem razdelku veljajo za tabele in obrazce.

Odstranjevanje priloge

 1. Dvokliknite polje za prilogo v tabeli in odprite pogovorno okno Priloge.

  – ali –

  V obrazcu (v pogledu postavitve ali obrazca) poiščite zapis s prilogo, ki jo želite odstraniti, in v mini orodni vrstici kliknite gumb Ogled priloge, če želite odpreti pogovorno okno.

 2. V pogovornem oknu Priloge izberite datoteko, ki jo želite izbrisati, in kliknete Odstrani.

Na vrh strani

Uporaba prilog brez miške in drugih kazalnih naprav

V tem razdelku je opisano, kako uporabiti tipkovnico, če želite preklopiti v podokno za krmarjenje in odpreti tabeli, obrazec ali poročilo s priloženimi datotekami. Razloženo je tudi, kako lahko brskate po priloženih datotekah in odprete pogovorno okno Priloge.

Odpiranje tabele, obrazca ali poročila iz podokna za krmarjenje

 1. Pritisnite F11.

  Opomba: Če je podokno za krmarjenje zaprto, ga s pritiskom tipke F11 odprete in preklopite vanj. Če je podokno odprto, se s pritiskom tipke F11 zapre. Če želite odpreti podokno in preklopiti vanj, morate znova pritisniti tipko F11.

 2. Uporabite tipki PUŠČICA NAVZGOR in PUŠČICA NAVZDOL in izberite tabelo, obrazec ali poročilo, ki ga želite odpreti.

 3. Pritisnite tipko ENTER, če želite odpreti izbrani predmet.

  Če odprete tabelo, Access postavi kazalec v prvo polje tabele. Če odprete obrazec ali poročilo, Access preklopi v prvo polje.

Ogled prilog v tabelah

 1. Po potrebi uporabite puščične tipke, če želite premakniti kazalec na želeno polje za prilogo.

 2. Pritisnite PRESLEDNICO.

  Pojavi se pogovorno okno Priloge.

 3. Pritisnite tipko TAB, če se želite pomikati med gumbi v pogovornem oknu in če se želite premakniti z gumbov na seznam priloženih datotek v razdelku Priloge.

  Opomba: V zapisih je lahko več prilog. Če želite izbrati prilogo s seznama dveh ali več datotek, pritisnite tipko TAB in se pomaknite na seznam datotek, nato pa uporabite puščične tipke in izberite želeno datoteko. Če se želite vrniti na gumbe, pritisnite tipko TAB in izberite želeno dejanje.

 4. Ko izberete želeno datoteko in želeni gumb, pritisnite tipko ENTER.

 5. Ko končate, pritisnite tipko TAB ali uporabite tipki PUŠČICA NAVZDOL in PUŠČICA NAVZGOR ter izberite V redu, nato pa pritisnite tipko ENTER.

Premikanje po prilogah iz obrazca ali poročila

Ta navodila veljajo le, če imate tipkovnico Microsoft Natural Keyboard in če je v zapisu več kot ena priloga.

 1. Če želite preklopiti v kontrolnik priloge, po potrebi pritisnite tipko TAB. Access privzeto poudari kontrolnik in oznako, povezano s kontrolnikom, če ta oznaka obstaja.

 2. Pritisnite ključ aplikacije.

  Prikaže se priročni meni.

 3. Pritisnite tipko TAB ali pa uporabite puščične tipke za izbor možnosti Naprej ali Nazaj, nato pa pritisnite ENTER.

 4. Če se želite premikati po priloženih datotekah, po potrebi ponovite 2. korak.

V obrazcu ali poročilu odprite pogovorno okno Priloge

Ta navodila veljajo le, če imate tipkovnico Microsoft Natural Keyboard.

 1. Če želite preklopiti v kontrolnik priloge, po potrebi pritisnite tipko TAB. Access privzeto poudari kontrolnik in oznako, povezano s kontrolnikom, če ta oznaka obstaja.

 2. Pritisnite ključ aplikacije.

  Prikaže se priročni meni.

 3. Pritisnite tipko TAB ali uporabite puščične tipke in izberite Ogled priloge, nato pa pritisnite tipko ENTER.

  Pojavi se pogovorno okno Priloge.

 4. Pritisnite tipko TAB, če se želite pomikati med gumbi v pogovornem oknu in če se želite premakniti z gumbov na seznam priloženih datotek v razdelku Priloge (dvokliknite za urejanje).

  V zapisih je lahko več prilog. Če želite izbrati prilogo s seznama dveh ali več datotek, pritisnite tipko TAB in se pomaknite na seznam datotek, nato pa uporabite puščične tipke in izberite želeno datoteko. Če se želite vrniti na gumbe, pritisnite tipko TAB in izberite želeno dejanje.

 5. Ko izberete želeno datoteko in želeni gumb, pritisnite tipko ENTER.

 6. Ko končate, pritisnite tipko TAB ali uporabite puščične tipke in izberite V redu, nato pa pritisnite tipko ENTER.

Na vrh strani

Informacije o prilogah

V teh razdelkih so na voljo referenčne informacije o prilogah, vključno z oblikami zapisa datoteke s sliko ali dokumentom, ki jih priloge podpirajo, pravili imenovanja datotek in nekaterimi informacijami o programskem dodajanju datotek zapisom.

Podprte oblike slikovnih datotek

Access že v osnovi podpira te oblike grafičnih datotek, kar pomeni, da jih kontrolnik priloge prikaže brez potrebe po dodatni programski opremi.

Windows bitna slika (BMP)

Bitna slika RLE (Run Length Encoded Bitmap)

Od naprave neodvisna bitna slika (DIB)

GIF (Graphics Interchange Format)

JPEG, JPG, JPE (Joint Photographic Experts Group)

EXIF (Exchangeable File Format)

Oblika zapisa PNG (Portable Network Graphics)

TIFF, TIF (Tagged Image File Format)

Ikona (ICON, ICO)

Windows metadatoteka (WMF)

Izboljšana metadatoteka (EMF)

Podprte oblike zapisa za dokumente in druge datoteke

Praviloma lahko priložite katero koli datoteko, ustvarjeno v enem od Microsoft Officeovih programov. Priložite lahko tudi dnevniške datoteke (.log), besedilne datoteke (.text, .txt) in stisnjene datoteke .zip.

Pravila imenovanja datotek

V imenih priloženih datotek je lahko kateri koli znak Unicode, podprt v datotečnem sistemu NTFS, ki ga uporablja Microsoft Windows NT (NTFS). Poleg tega morajo biti imena datotek prilagojena tem navodilom:

 • Imena ne smejo biti daljša od 255 znakov, vključno s priponami imena datotek.

 • V imenih ne sme biti teh znakov: vprašajev (?), narekovajev (»«), poševnic naprej ali nazaj (/ \), oklepajev ali zaklepajev (< >), zvezdic (*), navpičnih črt ali navpičnic (|), dvopičij (:) ali oznak odstavkov (¶).

Vrste datotek, ki jih Access stisne

Ko zbirki podatkov priložite katero koli od teh vrst datotek, jih Access stisne, če že niso same po sebi stisnjene.

Pripona datoteke

Stisnjena?

Razlog

.jpg, .jpeg

Ne

Že stisnjena

.gif

Ne

Že stisnjena

.png

Ne

Že stisnjena

.tif, .tiff

Da

.exif

Da

.bmp

Da

.emf

Da

.wmf

Da

.ico

Da

.zip

Ne

Že stisnjena

.cab

Ne

Že stisnjena

.docx

Ne

Že stisnjena

.xlsx

Ne

Že stisnjena

.xlsb

Ne

Že stisnjena

.pptx

Ne

Že stisnjena

Blokirane oblike zapisov datotek

Access blokira te vrste priloženih datotek. Trenutno ni mogoče deblokirati nobene vrste datotek, navedene tukaj.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Programsko pripenjanje datotek zapisom

Access prikaže podatkovni model in vmesnike za programiranje za prilaganje datotek zapisom na programski način s kodo VBA (Visual Basic for Applications). Če želite več informacij o programskem prilaganju datotek, glejte članke »LoadFromFile« in »SaveToFile« v omrežju Microsoft Developer Network — https://msdn.microsoft.com.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×