Skupna raba načrta in podrobnosti opravila z Visiovim gantogramom

Skupna raba načrta in podrobnosti opravila z Visiovim gantogramom

Gantogram vam pomaga načrtovati opravila projekta in spremljati njegov napredek. Če želite sporočiti podrobne informacije o opravilu in urniku vodjem projekta in ostalim članom skupine, lahko ustvarite gantogram v programu Microsoft Visio. Z gantogramom lahko upravljate tudi načrt projekta na ravni opravila.

Priprava gantograma

 1. Izberite Datoteka > Novo, nato pa poiščite Razpored.

 2. Kliknite Gantogram in nato Ustvari.

 3. V pogovornem oknu Možnosti gantograma nastavite datume za časovno merilo:

  • Kliknite zavihek Datum, nato pa izberite želene možnosti.
   Večje enote so najdaljše časovne enote (na primer leta ali meseci), ki jih želite uporabiti v grafikonu, Manjše enote pa so najmanjše enote (npr. dnevi ali ure).

  • Na zavihku Oblika kliknite oblike in oznake, ki jih želite uporabiti za vrstice z opravili, mejnike in vrstice s povzetki, ter kliknite V redu.
   Če niste prepričani, katero oblikovanje izbrati, preprosto sprejmite privzete možnosti. Oblikovanje lahko spremenite pozneje.

Dodajanje podatkov v gantogram

Opravila

Posamezno opravilo v gantogramu zaseda vrstico v okvirju gantograma. Ko vnesete imena opravil v celice stolpca Ime opravila, so trajanja opravil predstavljena kot opravilne vrstice na območju pod časovnim merilom.

Cilj

Dejanje

Spremenite ime opravila

 • Kliknite celico stolpca Ime opravila, ki vsebuje opravilo, in vnesite novo ime.

Nastavite ali spremenite trajanje opravila

 • Kliknite celico v okvirju gantograma z datumom ali trajanjem, ki ga želite spremeniti, in vnesite nove informacije.

Vnesite trajanje tako:

 • 1 h za 1 uro

 • 1 d za 1 dan

 • 1 t za 1 teden

 • 1 m za 1 mesec

Dodajte nove vrstice z opravili

 • Povlecite obliko Vrstica iz okna Oblike in jo spustite na mesto v gantogramu, kjer želite imeti novo vrstico.

Dodajte kazalnike odstotka končanega v opravila

 1. Izberite stolpec levo od mesta, kjer želite prikaz stolpca odstotka dokončanega.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Stolpci kliknite Vstavi.

 3. V razdelku Vrsta stolpca kliknite % dokončano in kliknite V redu.

Ko napredujete z opravilom, vnesite odstotek dokončanega opravila v nov stolpec. V opravilni vrstici je prikazan kazalnik odstotka končanega.

Izbrišite opravilo

 • Izberite katero koli celico v vrstici z opravilom, ki ga želite izbrisati, in nato na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Izbriši.

Mejniki

Ker predstavlja mejnik pomemben dogodek v načrtu in ne opravila, nastavite njegovo trajanje na nič.

Cilj

Dejanje

Dodajte nov mejnik

 1. Povlecite obliko Mejnik iz okna Oblike in jo spustite na mesto v gantogramu, kjer želite ustvariti novo vrstico z mejnikom.

 2. Z desno tipko miške kliknite celico stolpca Začetek v vrstici, ki predstavlja mejnik, in nato v priročnem meniju kliknite Uredi datum.

 3. Nastavite datum in kliknite V redu. Datum v stolpcu Konec se spremeni, da ustreza datumu v stolpcu Začetek, Trajanje pa je nastavljeno na nič (0).

Pretvorite obstoječe opravilo v mejnik

 • Vnesite nič (0) kot vrednost trajanja v stolpec Trajanje v vrstici, ki predstavlja opravilo, ki ga želite pretvoriti v mejnik.

Spremenite videz oznake mejnika

 • Z desno tipko miške kliknite oznako mejnika in nato v priročnem meniju kliknite Možnosti opravila. Izberite želene možnosti in kliknite V redu.

Izbrišite mejnik

 • Izberite katero koli celico v vrstici z mejnikom, ki ga želite izbrisati, in nato na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Izbriši.

Naloge s povzetki

Uporabite nalogo s povzetkom, če želite sestaviti več podrejenih opravil v eno krovno opravilo.

Cilj

Dejanje

Ustvarite podrejena opravila v nalogi s povzetkom

Naloga s povzetkom je navadna vrstica z opravilom. Povzame podrejena opravila, ki so zamaknjena podnje. Če želite ustvariti podrejena opravila:

 1. Izberite celico z imenom opravila. Če želite izbrati več opravil, pritisnite med klikanjem tipko SHIFT.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Zamik.

Zamaknjeno opravilo je podrejeno nalogi s povzetkom, ki je nad njim.

Nastavite trajanje naloge s povzetkom

 1. V vrstici prvega podrejenega opravila kliknite celico v stolpcu Začetek in vnesite začetni datum opravila.

 2. Za isto podrejeno opravilo kliknite celico v stolpcu Konec in vnesite končni datum opravila.

 3. Ponovite koraka 1 in 2 za vsako podrejeno opravilo.

Trajanje naloge s povzetkom se samodejno zapolni, ko dodate informacije o trajanju opravila za vsa podrejena opravila.

Povišanje (primik) opravila

 • Z desno tipko miške kliknite ime opravila, ki ga želite povišati, nato pa v priročnem meniju kliknite Primik.

Spreminjanje videza vrstice naloge s povzetkom

 1. Z desno tipko miške kliknite časovno vrstico naloge s povzetkom, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Možnosti opravila.

 2. V razdelku Vrstice s povzetkom izberite simbole, ki jih želite imeti na začetku in koncu vrstic, in kliknite V redu.

Odvisnosti (povezana opravila)

Ko ustvarite odvisnost enega opravila v gantogramu od drugega, sta dve vrstici z opravili povezani s puščico. Če spremenite datum ali trajanje opravila, od katerega je odvisno drugo opravilo, se spremeni tudi odvisno opravilo.

Cilj

Dejanje

Nastavite odvisnosti med opravili

 1. Izberite celice z imenom opravil in mejnikov, ki jih želite povezati. Če želite izbrati več opravil, pritisnite med izbiranjem tipko CTRL.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Povezava.

Odstranjevanje odvisnosti med opravili

 1. Izberite opravila z odvisnostmi, ki jih želite odstraniti, tako da kliknete celice z imeni opravil. Če želite izbrati več opravil, pritisnite med izbiranjem tipko Ctrl.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Odstrani povezavo.

Spreminjanje sloga puščic odvisnosti

 • Ko je gantogram odprt, z desno tipko miške kliknite stran za risanje in nato kliknite Povezovalniki vrste S.

Dodajanje stolpcev

Cilj

Dejanje

Preimenovanje obstoječega stolpca

 • Kliknite naslov stolpca, ki ga želite preimenovati, in vnesite novo ime.

Dodajte nov vnaprej načrtovan stolpec podatkov

 1. Izberite naslov stolpca levo od mesta, kjer želite prikaz novega stolpca.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Stolpci kliknite Vstavi.

 3. Na seznamu Vrsta stolpca kliknite ime stolpca, ki ustreza tipu podatkov, ki jih želite dodati, in nato V redu.

Dodajte nov stolpec podatkov, ki ga oblikujete sami

 1. Izberite naslov stolpca levo od mesta, kjer želite prikaz novega stolpca.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Stolpci kliknite Vstavi.

 3. Na seznamu Vrsta stolpca kliknite enega od uporabniško določenih stolpcev, ki ustreza obliki zapisa podatkov (npr. Uporabniško določeno decimalno mesto, Uporabniško določeno besedilo ali Uporabniško določena ura), in kliknite V redu.

 4. Vnesite novo ime za stolpec.

Opomba: Če dodate več kot en stolpec z besedilom, kliknite vsakič drugačno možnost uporabniško določenega besedila. Kliknite na primer Uporabniško določeno besedilo 1 za prvi stolpec, Uporabniško določeno besedilo 2 za drugi stolpec itn.

Brisanje (skrivanje) stolpca podatkov

 • Izberite naslov stolpca, ki ga želite izbrisati (skriti).

 • Na zavihku Gantogram v skupini Stolpci kliknite Skrij.

Opomba: Ko izbrišete ali skrijete stolpec grafikona, so podatki iz stolpca ohranjeni v datoteki. Če želite stolpec pozneje znova prikazati, z desno tipko miške kliknite naslov stolpca, nato pa kliknite Vstavi stolpec. Na seznamu izberite stolpec, ki ga želite znova prikazati, in kliknite V redu.

Premikanje stolpca podatkov

 1. Kliknite naslov stolpca, ki ga želite premakniti.

 2. Stolpec povlecite na novo mesto.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite premakniti stolpec levo od drugega stolpca, postavite središčno točko stolpca, ki ga premikate, levo od središčne točke drugega stolpca.

  • Če želite premakniti stolpec desno od drugega stolpca, postavite središčno točko stolpca, ki ga premikate, desno od središčne točke drugega stolpca.

  • Če želite premakniti stolpec desno od območja časovnega merila, postavite središčno točko stolpca, ki ga premikate, desno od središčne točke območja časovnega merila.

Časovno merilo

Časovno merilo je merilo večjih in manjših časovnih enot, ki sega od začetnega do končnega datuma projekta. Definirate lahko časovne enote za časovno merilo, njegove začetne in končne datume ter dneve, ki so dela prosti.

Cilj

Dejanje

Spremenite začetni ali končni datum ali oboje

 1. Na zavihku Gantogram v skupini Upravljanje kliknite Možnosti grafikona.

 2. V pogovornem oknu Možnosti gantograma v razdelku Obseg časovnega merila nastavite datumski obseg.

Spremenite časovne enote

 1. Na zavihku Gantogram v skupini Upravljanje kliknite Možnosti grafikona.

 2. V pogovornem oknu Možnosti gantograma v razdelku Časovne enote izberite želene Večje enote in Manjše enote ter kliknite V redu.

Nastavljanje dela prostih dni

 1. Na zavihku Gantogram v skupini Upravljanje kliknite Konfiguriraj delovni čas.

 2. V pogovornem oknu Konfiguriraj delovni čas izberite želene možnosti za Delovni dnevi in Delovni čas ter kliknite V redu.

Premik na določeno opravilo ali mejnik

 1. Izberite opravilo ali mejnik, na katerega se želite premakniti, tako da kliknete celico, ki vsebuje ime opravila.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini »Krmarjenje« kliknite Premakni se do opravila.

Premik na določen datum

 • Če se želite premakniti na konec časovnega merila, na zavihku Gantogram v skupini Krmarjenje kliknite Pojdi na konec.

 • Če želite eno manjšo enoto premakniti levo, na zavihku Gantogram v skupini Krmarjenje kliknite Naprej.

 • Če želite eno manjšo enoto premakniti desno, na zavihku Gantogram v skupini Krmarjenje kliknite Nazaj.

 • Če se želite premakniti na začetek časovnega merila, na zavihku Gantogram v skupini Krmarjenje kliknite Pojdi na začetek.

Spremenite širino območja časovnega merila

 1. Izberite stolpec časovnega merila.

 2. Povlecite ročico za izbiranje na desni strani stolpca v poljubno smer, dokler ne dosežete želene širine območja.

Prikaz več časovnih enot

 1. Kliknite polno črto okrog okvirja gantograma, da izberete okvir.

 2. Povlecite ročico za izbiranje desno na sredini okvirja proti desni strani.

Opomba: Ko razširite časovno merilo, da prikažete več časovnih enot, lahko spremenite tudi končni datum, ki je povezan z vašim projektom.

Kaj želite narediti?

Uporaba gantograma kot orodja za komunikacijo

V gantogramu predstavljajo grafični elementi, kot so vrstice in puščice, opravila in odvisnosti med njimi, zato da lahko spremljate, kako spremembe v enem opravilu vplivajo na druge.

Poleg tega lahko združite več podrejenih opravil v eno opravilo povzetka in za vsako opravilo dodate opise, zahtevane vire in odstotke dokončanja.

Opravila so prikazana kot črtice na časovnem merilu.

gantt chart with task bars

Hitro lahko izdelate na videz privlačen urnik z opombami za predstavitev, tako da uporabite barvno shemo in v gantogram dodate besedilne oznake.

Če ustvarjate urnik za zapleten projekt, kot je gantogram za Visio, lahko preprosto izvozite podatke urnika v Microsoft Project 2010 in nato v Projectu načrtujete in upravljate podrobnosti projekta.

Izdelek

Kdaj uporabiti

Visio

 • Pripraviti želite na videz privlačen urnik z opombami za predstavitev.

 • Osnovna opravila v urniku želite določiti že v začetni fazi projekta.

 • Urnik vključuje manj kot 30 opravil.

Project

 • Uporabiti želite orodje za upravljanje projekta z vsemi funkcijami za načrtovanje in razporejanje projekta.

 • Urnik vključuje na ducate opravil.

 • Opravilom morate dodeliti več virov ali povezati urnike za različne projekte.

Na vrh strani

Priprava gantograma

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Novo.

 2. V razdelku Izbira predloge kliknite Urnik in nato dvokliknite Gantogram.

 3. V pogovornem oknu Možnosti gantograma nastavite datume za časovno merilo. Izberete lahko tudi, kako želite oblikovati vrstice z opravili, mejnike in druge elemente grafikona:

  • Kliknite zavihek Datum, nato pa izberite želene možnosti.

   Opomba: Večje enote so najdaljše časovne enote (npr. leta ali meseci), ki jih uporabite v grafikonu, Manjše enote pa so najmanjše enote (npr. dnevi ali ure).

  • Na zavihku Oblika kliknite oblike in oznake, ki jih želite uporabiti v opravilnih vrsticah, mejnike in vrstice s povzetkom, nato pa kliknite V redu.
   The Gantt Chart Options dialog box

Opomba: Če niste prepričani, katero oblikovanje izbrati, preprosto sprejmite privzete možnosti. Oblikovanje lahko spremenite pozneje.

Okvir grafikona od blizu

Ko nastavite gantogram, se prikaže splošen okvir grafikona.

Okvir je kot prazno platno, na katerega lahko naslikate podrobnosti načrta:

 • V stolpcu Ime opravila kliknite celico in nato začnite tipkati, da zamenjate splošno besedilo z določenim imenom opravila. Ko projekt napreduje, lahko dodate še več opravil.

 • Na začetku datumi v stolpcih Začetek in Konec odražajo začetni datum, ki ste ga določili za projekt. Če želite spremeniti datum, kliknite celico in nato vnesite datum.

 • Stolpec Trajanje se samodejno posodobi, ko vnesite nov začetni in končni datum. Če želite označiti dolžino opravila, lahko vnesete tudi enega od datumov in trajanje.

 • V razdelku Časovno merilo (območje z oznako 2000 z meseci, ki so prikazani spodaj) so Večje enote na vrhu in Manjše enote na dnu. Časovno merilo se začne in konča s začetnim in končnim datumom, ki ste ga navedli. Ko dodate začetek opravila in končni datum ali trajanje, se pojavijo opravilne vrstice v območju pod časovnim merilom in območje se razširi.

Namig: Če želite zabeležiti dodatne datume o vsakem opravilu, lahko dodate več stolpcev. Dodate lahko na primer stolpec Vir, tako da bo gantogram odražal osebo, ki je odgovorna za posamezno opravilo.

Na vrh strani

Dodajanje podatkov v gantogram

Okvir lahko zapolnite s podatki, ki odražajo podrobnosti urnika projekta. Dodate lahko te elemente načrta in jih natančneje določite:

Opravila

gantt chart with task bars

Posamezno opravilo v gantogramu zaseda vrstico v okvirju gantograma. Ko vnesete imena opravil v celice stolpca Ime opravila, so trajanja opravil predstavljena kot opravilne vrstice na območju pod časovnim merilom.

Cilj

Dejanje

Spremenite ime opravila

 • Kliknite celico stolpca Ime opravila, ki vsebuje opravilo, in vnesite novo ime.

Nastavite ali spremenite trajanje opravila

 • Kliknite celico v okvirju gantograma z datumom ali trajanjem, ki ga želite spremeniti, in vnesite nove informacije.

Opomba: Vnesite trajanje tako:

 • 1 h za 1 uro

 • 1 d za 1 dan

 • 1 t za 1 teden

 • 1 m za 1 mesec

Dodajanje novih opravil na dno gantograma

 • Izberite okvir gantograma, tako da kliknete polno črto, ki obdaja grafikon. Če želite ustvariti novo vrstico opravila, na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Novo.
  The Tasks group

Dodajanje novega opravil med dve obstoječi opravili

 • Izberite katero koli celico v vrstici, nad katero želite vstaviti novo vrstico opravila, in nato na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Novo.
  The Tasks group

Dodajte kazalnike odstotka končanega v opravila

 1. Izberite osenčeni del na vrhu stolpca na levi strani, kjer želite, da se pojavi stolpec z odstotkom dokončanja, in nato na zavihku Gantogram v skupini Stolpci kliknite Vstavi.
  The Columns group

 2. V razdelku Vrsta stolpca kliknite % dokončano in kliknite V redu.

 3. Ko napredujete z opravilom, vnesite odstotek dokončanega opravila v nov stolpec. V opravilni vrstici je prikazan kazalnik odstotka končanega.

Izbrišite opravilo

 • Izberite katero koli celico v vrstici z opravilom, ki ga želite izbrisati, in nato na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Izbriši.
  The Tasks group

Mejniki

milestone on gantt chart

Ker predstavlja mejnik pomemben dogodek v načrtu in ne opravila, nastavite njegovo trajanje na nič.

Cilj

Dejanje

Dodajte nov mejnik

 1. Povlecite obliko Mejnik iz šablone Oblike gantograma v okvir gantograma in jo spustite med celici, ki vsebujeta imeni za opravili, med kateri želite vstaviti mejnik.

 2. Z desno tipko miške kliknite celico stolpca Začetek v vrstici, ki predstavlja mejnik, in nato v priročnem meniju kliknite Uredi datum.

 3. Vnesite želeni datum in nato kliknite V redu. Datum v stolpcu Konec se spremeni, da ustreza datumu v stolpcu Začetek, stolpec Trajanje pa je nastavljen na nič (0).

Pretvorite obstoječe opravilo v mejnik

 • Vnesite nič (0) kot vrednost trajanja v stolpec Trajanje v vrstici, ki predstavlja opravilo, ki ga želite pretvoriti v mejnik.

Spremenite videz oznake mejnika

 • Z desno tipko miške kliknite oznako mejnika in nato v priročnem meniju kliknite Možnosti opravila. Izberite želene možnosti in kliknite V redu.

Izbrišite mejnik

 • Izberite katero koli celico v vrstici z mejnikom, ki ga želite izbrisati, in nato na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Izbriši.
  The Tasks group

Naloge s povzetki

gantt chart with summary and subordinate tasks

Uporabite nalogo s povzetkom, če želite sestaviti več podrejenih opravil v eno krovno opravilo.

Cilj

Dejanje

Ustvarjanje povzetka opravila s podrejenimi opravili

 1. V gantogram dodajte opravilo povzetka in podrejena opravila ali mejnike.

 2. Če želite izbrati podrejeno opravilo, izberite celico, ki vsebuje ime opravila. Če želite izbrati več opravil, pritisnite tipko SHIFT, medtem ko klikate.

 3. Na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Zamik.
  The Tasks group

Nastavite trajanje naloge s povzetkom

 1. V vrstici prvega podrejenega opravila kliknite celico v stolpcu Začetek in vnesite začetni datum opravila.

 2. Za isto podrejeno opravilo kliknite celico v stolpcu Konec in vnesite končni datum opravila.

 3. Ponovite koraka 1 in 2 za vsako podrejeno opravilo.

Opomba: Trajanje naloge s povzetkom se samodejno zapolni, ko dodate informacije o trajanju opravila za vsa podrejena opravila.

Ponižanje (zamik) opravila

 • Izberite ime opravila, ki ga želite ponižati, in nato na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Zamik.
  The Tasks group

Povišanje (primik) opravila

 • Z desno tipko miške kliknite ime opravila, ki ga želite ponižati, in nato na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Primik.
  The Tasks group

Spreminjanje videza vrstice naloge s povzetkom

 1. Z desno tipko miške kliknite opravilno vrstico z opravilom povzetka, ki ga želite spremeniti, nato pa kliknite Možnosti opravila.

 2. V razdelku Vrstice s povzetkom izberite simbole, ki jih želite imeti na začetku in koncu vrstic, in kliknite V redu.

Odvisnosti (povezana opravila)

milestone on gantt chart

Ko ustvarite odvisnost enega opravila v gantogramu od drugega, sta dve vrstici z opravili povezani s puščico. Če spremenite datum ali trajanje opravila, od katerega je odvisno drugo opravilo, se spremeni tudi odvisno opravilo.

Cilj

Dejanje

Nastavite odvisnosti med opravili

 1. Izberite opravila in mejnike, med katerimi želite nastaviti odvisnosti, tako da kliknete v celice z imeni opravil. Če želite izbrati več opravil, pritisnite tipko SHIFT, medtem ko klikate.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Povezava.
  The Tasks group

Odstranjevanje odvisnosti med opravili

 1. Izberite opravila z odvisnostmi, ki jih želite odstraniti, tako da kliknete celice z imeni opravil. Če želite izbrati več opravil, pridržite tipko SHIFT, medtem ko klikate.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Opravila kliknite Odstrani povezavo.
  The Tasks group

Spreminjanje sloga puščic odvisnosti

 • Ko je gantogram odprt, z desno tipko miške kliknite stran za risanje in nato kliknite Povezovalniki vrste S.

Stolpci s podatki

Urnik projekta je ustvarjen iz podatkov za določeno opravilo. Zbiranje datumov začetka opravila in trajanj določa končni datum projekta. V gantogramu za Visio shranite podatke opravila v stolpce s podatki.

Če želite posneti in prikazati dodatne podatke opravila v gantogramu, lahko dodate nove stolpce. Morda boste želeli dodati stolpec za opombe o opravilu, v katerem lahko opišete zapletena ali enolična opravila, stolpec za vire za seznam oseb, ki so odgovorne za dokončanje posameznega opravila, ali stolpec za odstotek dokončanja, da boste lahko spremljali, kolikšen odstotek vsakega opravila je dokončan.


gantt chart with task bars

Ko ustvarite gantogram, ta privzeto vsebuje stolpce z imenom opravila, začetnim in končnim datumom in trajanjem opravila. Obstoječe stolpce lahko prerazporedite, dodate lahko nove stolpce in izbrišete stolpce, ki jih ne potrebujete več.

Cilj

Dejanje

Preimenovanje obstoječega stolpca

 • Kliknite naslov stolpca, ki ga želite preimenovati, in vnesite novo ime.

Dodajte nov vnaprej načrtovan stolpec podatkov

 1. Izberite naslov stolpca levo od mesta, kjer želite prikaz novega stolpca.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Stolpci kliknite Vstavi.
  The Columns group

 3. Na seznamu Vrsta stolpca kliknite ime stolpca, ki ustreza tipu podatkov, ki jih želite dodati, in nato V redu.

Dodajte nov stolpec podatkov, ki ga oblikujete sami

 1. Izberite naslov stolpca levo od mesta, kjer želite prikaz novega stolpca.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini Stolpci kliknite Vstavi.
  The Columns group

 3. Na seznamu Vrsta stolpca kliknite enega od uporabniško določenih stolpcev, ki ustreza obliki zapisa podatkov (npr. Uporabniško določeno decimalno mesto, Uporabniško določeno besedilo ali Uporabniško določena ura), in kliknite V redu.

 4. Vnesite novo ime za stolpec.

Opomba: Če dodate več kot en stolpec z besedilom, kliknite vsakič drugačno možnost uporabniško določenega besedila. Kliknite na primer Uporabniško določeno besedilo 1 za prvi stolpec, Uporabniško določeno besedilo 2 za drugi stolpec itn.

Brisanje (skrivanje) stolpca podatkov

 • Izberite naslov stolpca, ki ga želite izbrisati (skriti).

 • Na zavihku Gantogram v skupini Stolpci kliknite Skrij.
  The Columns group

Opomba: Ko izbrišete ali skrijete stolpec grafikona, so podatki iz stolpca ohranjeni v datoteki. Če želite stolpec pozneje znova prikazati, z desno tipko miške kliknite naslov stolpca, nato pa kliknite Vstavi stolpec. Na seznamu izberite stolpec, ki ga želite znova prikazati, in kliknite V redu.

Premikanje stolpca podatkov

 1. Kliknite naslov stolpca, ki ga želite premakniti.

 2. Stolpec povlecite na novo mesto.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite premakniti stolpec levo od drugega stolpca, postavite središčno točko stolpca, ki ga premikate, levo od središčne točke drugega stolpca.

  • Če želite premakniti stolpec desno od drugega stolpca, postavite središčno točko stolpca, ki ga premikate, desno od središčne točke drugega stolpca.

  • Če želite premakniti stolpec desno od območja časovnega merila, postavite središčno točko stolpca, ki ga premikate, desno od središčne točke območja časovnega merila.

Opomba: Če je območje časovnega merila dolgo, ga boste morali pomanjšati, da boste premaknili stolpec čez srednjo vrednost območja. Če želite pomanjšati elemente, v meniju Pogled pokažite na Povečava in nato kliknite želeno stopnjo povečave.

Časovno merilo

Časovno merilo je merilo večjih in manjših časovnih enot, ki sega od začetnega do končnega datuma projekta. Definirate lahko časovne enote za časovno merilo, njegove začetne in končne datume ter dneve, ki so dela prosti.

gantt chart with task bars

Na časovnem merilu se lahko pomaknete na določen datum ali opravilo in spremenite širino območja časovnega merila, da prikažete več datumov.

Cilj

Dejanje

Spremenite začetni ali končni datum ali oboje

 1. Na zavihku Gantogram v skupini Upravljanje kliknite Možnosti grafikona.
  Skupina »Upravljanje«

 2. V pogovornem oknu Možnosti Gantograma v razdelku Obseg časovnega merila spremenite želeni datum, tako da kliknete nanj.

Spremenite časovne enote

 1. Na zavihku Gantogram v skupini Upravljanje kliknite Možnosti grafikona.
  Skupina »Upravljanje«

 2. V pogovornem oknu Možnosti gantograma v razdelku Časovne enote izberite želene Večje enote in Manjše enote ter kliknite V redu.

Nastavljanje dela prostih dni

 1. Na zavihku Gantogram v skupini Upravljanje kliknite Konfiguriraj delovni čas.
  Skupina »Upravljanje«

 2. V pogovornem oknu Konfiguriraj delovni čas izberite želene možnosti za Delovni dnevi in Delovni čas ter kliknite V redu.

Premik na določeno opravilo ali mejnik

 1. Izberite opravilo ali mejnik, na katerega se želite premakniti, tako da kliknete celico, ki vsebuje ime opravila.

 2. Na zavihku Gantogram v skupini »Krmarjenje« kliknite Premakni se do opravila.
  Skupina »Krmarjenje«

Premik na določen datum

 • Če se želite premakniti na konec časovnega merila, na zavihku Gantogram v skupini Krmarjenje kliknite Pojdi na konec.

 • Če želite eno manjšo enoto premakniti levo, na zavihku Gantogram v skupini Krmarjenje kliknite Naprej.

 • Če želite eno manjšo enoto premakniti desno, na zavihku Gantogram v skupini Krmarjenje kliknite Nazaj.

 • Če se želite premakniti na začetek časovnega merila, na zavihku Gantogram v skupini Krmarjenje kliknite Pojdi na začetek.
  Skupina »Krmarjenje«

Spremenite širino območja časovnega merila

 1. Kliknite enkrat v sivo območje na vrhu območja časovnega merila in nato znova kliknite, da izberete stolpec časovnega merila.

 2. Povlecite modro ročico za izbiranje na desni strani stolpca v poljubno smer, dokler ne dosežete želene širine območja.

Prikaz več časovnih enot

 1. Kliknite polno črto okrog okvirja gantograma, da izberete okvir.

 2. Povlecite modro ročico za izbiranje na desni strani na sredini okvirja v desno.

Opomba: Ko razširite časovno merilo, da prikažete več časovnih enot, lahko spremenite tudi končni datum, ki je povezan z vašim projektom.

Na vrh strani

Tiskanje velikega gantograma

Razen če želite ustvariti urnik za manjši projekt, se bo vaš gantogram najbrž raztegnil čez meje standardne strani tiskalnika. V spodnji tabeli so opisane nekatere težave pri tiskanju, do katerih lahko pridete, in koraki, ki jih lahko izvedete pred tiskanjem, da boste dobili pričakovane rezultate.

Težava

Rešitev

Dejanje

Natisne se le del gantograma.

Preverite, ali se celoten grafikona prilega strani za risanje.

 1. Na zavihku Načrt v skupini Priprava strani kliknite zaganjalnik pogovornega okna Priprava strani.

 2. V pogovornem oknu »Priprava strani« kliknite zavihek Velikost strani, v razdelku Povečava tiskanja pa izberite Prilagodi.

 3. Ob možnosti Prilagodi vnesite »1« v polje listov počez in »1« v polje listov navzdol.

 4. Kliknite Uporabi in nato V redu.

Usmerjenost natisnjene strani in strani za risanje ni enaka.

Spremenite usmerjenost strani.

 • Na zavihku Načrt v skupini Priprava strani kliknite Usmerjenost in nato izberite želeno umerjenost.

Ne veste, čez koliko strani se bo grafikon natisnil.

V predogledu si oglejte, kako bo risba natisnjena, preden jo natisnete.

 • Na zavihku Datoteka kliknite Natisni in nato še gumb Predogled tiskanja.

Ne veste, kje se bo pojavil prelom strani.

Vklopite prelome strani, če si želite ogledati, čez koliko strani se bo raztegnil grafikon.

 • Na zavihku Pogled v skupini Pokaži izberite Prelomi strani. Sive črte na grafikonu označujejo, kjer se bo pojavil prelom strani.

Prelomi med natisnjenimi stranmi se pojavijo na nenavadnih mestih.

Spremenite nastavitve robov, da boste nadzirali prekrivanje med stranmi. Večji kot so robovi, večje je prekrivanje med stranmi.

 1. Na zavihku Načrt v skupini Priprava strani kliknite zaganjalnik pogovornega okna Priprava strani.

 2. Na zavihku Priprava tiskanja v razdelku Papir v tiskalniku kliknite Priprava.

 3. Vnesite želene nastavitve robov, nato pa dvakrat kliknite V redu.

Na vrh strani

Kaj želite narediti?

Uporaba gantograma kot orodja za komunikacijo

V gantogramu predstavljajo grafični elementi, kot so vrstice in puščice, opravila in odvisnosti med njimi, zato da lahko spremljate, kako spremembe v enem opravilu vplivajo na druge.

Poleg tega lahko združite več podrejenih opravil v eno opravilo povzetka in za vsako opravilo dodate opise, zahtevane vire in odstotke dokončanja.

Opravila so prikazana kot črtice na časovnem merilu.

gantt chart example

Hitro lahko izdelate na videz privlačen urnik z opombami za predstavitev, tako da uporabite barvno shemo in v gantogram dodate besedilne oznake.

Če začnete ustvarjati urnik za zapleten projekt, kot je gantogram za Visio, lahko preprosto izvozite podatke urnika v Microsoft Office Project in nato uporabite Office Project za načrtovanje in upravljanje podrobnosti projekta. Če želite več informacij o izvažanju gantogramov iz programa Office Visio, si oglejte pomoč za Microsoft Office Visio.

Izdelek

Kdaj uporabiti

Office Visio

 • Pripraviti želite na videz privlačen urnik z opombami za predstavitev.

 • Osnovna opravila v urniku želite določiti že v začetni fazi projekta.

 • Urnik vključuje manj kot 30 opravil.

Office Project

 • Uporabiti želite orodje za upravljanje projekta z vsemi funkcijami za načrtovanje in razporejanje projekta.

 • Urnik vključuje na ducate opravil.

 • Opravilom morate dodeliti več virov ali povezati urnike za različne projekte.

Na vrh strani

Priprava gantograma

Najprej nastavite osnovni okvir grafikona in datume za časovno merilo. Izberete lahko tudi, kako želite oblikovati opravilne vrstice, mejnike in druge elemente grafikona.

Pozneje lahko spremenite datume, dodate ali izbrišete opravila in mejnike, in ustvarite odvisnosti med opravili. Uporabite lahko tudi barvno shemo in dodate naslov in legendo.

 1. V Visiu v meniju Datoteke pokažite na Novo, pokažite na Urnik in nato kliknite Gantogram.

 2. Kliknite zavihek Datum, nato pa izberite želene možnosti.

  Večje enote so najdaljše časovne enote (npr. leta ali meseci), ki jih uporabite v grafikonu, Manjše enote pa so najmanjše enote (npr. dnevi ali ure).

 3. Na zavihku Oblika kliknite oblike in oznake, ki jih želite uporabiti v opravilnih vrsticah, mejnike in vrstice s povzetkom, nato pa kliknite V redu.

Če niste prepričani, katero oblikovanje izbrati, preprosto sprejmite privzete možnosti. Oblikovanje lahko spremenite pozneje.

Okvir grafikona od blizu

Ko nastavite gantogram, se prikaže splošen okvir grafikona.

Okvir je kot prazno platno, na katerega lahko naslikate podrobnosti načrta:

 • V stolpcu Ime opravila kliknite celico in nato začnite tipkati, da zamenjate splošno besedilo z določenim imenom opravila. Ko projekt napreduje, lahko dodate še več opravil.

 • Na začetku datumi v stolpcih Začetek in Konec odražajo začetni datum, ki ste ga določili za projekt. Če želite spremeniti datum, kliknite celico in nato vnesite datum.

 • Stolpec Trajanje se samodejno posodobi, ko vnesite nov začetni in končni datum. Če želite označiti dolžino opravila, lahko vnesete tudi enega od datumov in trajanje.

 • V razdelku Časovno merilo (območje z oznako 2000 z meseci, ki so prikazani spodaj) so Večje enote na vrhu in Manjše enote na dnu. Časovno merilo se začne in konča s začetnim in končnim datumom, ki ste ga navedli. Ko dodate začetek opravila in končni datum ali trajanje, se pojavijo opravilne vrstice v območju pod časovnim merilom in območje se razširi.

Če želite zabeležiti dodatne datume o vsakem opravilu, lahko dodate več stolpcev. Dodate lahko na primer stolpec Vir, tako da bo gantogram odražal osebo, ki je odgovorna za posamezno opravilo.

Na vrh strani

Dodajanje podatkov v gantogram

Okvir lahko zapolnite s podatki, ki odražajo podrobnosti urnika projekta. Dodate lahko te elemente načrta in jih natančneje določite:

Opravila

gantt chart with task bars

Posamezno opravilo v gantogramu zaseda vrstico v okvirju gantograma. Ko vnesete imena opravil v celice stolpca Ime opravila, so trajanja opravil predstavljena kot opravilne vrstice na območju pod časovnim merilom.

Cilj

Dejanje

Spremenite ime opravila

 • Kliknite celico stolpca Ime opravila, ki vsebuje opravilo, in vnesite novo ime.

Nastavite ali spremenite trajanje opravila

 • Kliknite celico v okvirju gantograma z datumom ali trajanjem, ki ga želite spremeniti, in vnesite nove informacije.

Vnesite trajanje tako:

 • 1 h za 1 uro

 • 1 d za 1 dan

 • 1 t za 1 teden

 • 1 m za 1 mesec

Dodajanje novih opravil na dno gantograma

 • Izberite okvir gantograma, tako da kliknete polno črto, ki obdaja grafikon. Če želite ustvariti nove opravilne vrstice, povlecite zeleno ročico za izbiranje na spodnjem delu sredine okvirja.

Dodajanje novega opravil med dve obstoječi opravili

 • Z desno tipko miške kliknite katero koli celico v vrstici, nad katero želite vstaviti novo opravilno vrstico, in nato v priročnem meniju kliknite Novo opravilo.

Dodajte kazalnike odstotka končanega v opravila

 1. Z desno tipko miške kliknite osenčeni del na vrhu stolpca levo od mesta, kjer želite, da se pojavi stolpec z odstotkom dokončanja, in nato v priročnem meniju kliknite Vstavi stolpec

 2. V razdelku Vrsta stolpca kliknite % dokončano in kliknite V redu.

 3. Ko napredujete z opravilom, vnesite odstotek dokončanega opravila v nov stolpec. V opravilni vrstici je prikazan kazalnik odstotka končanega.

Izbrišite opravilo

 • Z desno tipko miške kliknite katero koli celico v vrstici z opravilom, ki ga želite izbrisati, in nato v priročnem meniju kliknite Izbriši opravilo.

Spreminjanje videza opravilne vrstice

 • Z desno tipko miške kliknite opravilno vrstico in nato v priročnem meniju kliknite Možnosti opravila. Na seznamu izberite želene možnosti in nato kliknite V redu.

Mejniki

milestone on gantt chart

Ker predstavlja mejnik pomemben dogodek v načrtu in ne opravila, nastavite njegovo trajanje na nič.

Cilj

Dejanje

Dodajte nov mejnik

 1. Povlecite obliko Mejnik iz šablone Oblike gantograma v okvir gantograma in jo spustite med celici, ki vsebujeta imeni za opravili, med kateri želite vstaviti mejnik.

 2. Z desno tipko miške kliknite celico stolpca Začetek v vrstici, ki predstavlja mejnik, in nato v priročnem meniju kliknite Uredi datum.

 3. Vnesite želeni datum in nato kliknite V redu. Datum v stolpcu Konec se spremeni, da ustreza datumu v stolpcu Začetek, stolpec Trajanje pa je nastavljen na nič (0).

Pretvorite obstoječe opravilo v mejnik

 • Vnesite nič (0) kot vrednost trajanja v stolpec Trajanje v vrstici, ki predstavlja opravilo, ki ga želite pretvoriti v mejnik.

Spremenite videz oznake mejnika

 • Z desno tipko miške kliknite oznako mejnika in nato v priročnem meniju kliknite Možnosti opravila. Izberite želene možnosti in kliknite V redu.

Izbrišite mejnik

 • Z desno tipko miške kliknite katero koli celico v vrstici z mejnikom, ki ga želite izbrisati, in nato v priročnem meniju kliknite Izbriši opravilo.

Naloge s povzetki

gantt chart with summary and subordinate tasks

Uporabite nalogo s povzetkom, če želite sestaviti več podrejenih opravil v eno krovno opravilo.

Cilj

Dejanje

Ustvarjanje povzetka opravila s podrejenimi opravili

 1. V gantogram dodajte opravilo povzetka in podrejena opravila ali mejnike.

 2. Če želite izbrati podrejeno opravilo, kliknite celico, ki vsebuje ime opravila. Če želite izbrati več opravil, pritisnite tipko SHIFT, medtem ko klikate.

 3. Z desno tipko miške kliknite eno od izbranih opravil in nato v priročnem meniju kliknite Zamik.

Nastavite trajanje naloge s povzetkom

 1. V vrstici prvega podrejenega opravila kliknite celico v stolpcu Začetek in vnesite začetni datum opravila.

 2. Za isto podrejeno opravilo kliknite celico v stolpcu Konec in vnesite končni datum opravila.

 3. Ponovite koraka 1 in 2 za vsako podrejeno opravilo.

Trajanje naloge s povzetkom se samodejno zapolni, ko dodate informacije o trajanju opravila za vsa podrejena opravila.

Ponižanje (zamik) opravila

 • Z desno tipko miške kliknite ime opravila, ki ga želite ponižati, nato pa v priročnem meniju kliknite Zamik.

Povišanje (primik) opravila

 • Z desno tipko miške kliknite ime opravila, ki ga želite povišati, nato pa v priročnem meniju kliknite Primik.

Spreminjanje videza vrstice naloge s povzetkom

 1. Z desno tipko miške kliknite opravilno vrstico z opravilom povzetka, ki ga želite spremeniti, nato pa kliknite Možnosti opravila.

 2. V razdelku Vrstice s povzetkom izberite simbole, ki jih želite imeti na začetku in koncu vrstic, in kliknite V redu.

Odvisnosti (povezana opravila)

milestone on gantt chart

Ko ustvarite odvisnost enega opravila v gantogramu od drugega, sta dve vrstici z opravili povezani s puščico. Če spremenite datum ali trajanje opravila, od katerega je odvisno drugo opravilo, se spremeni tudi odvisno opravilo.

Cilj

Dejanje

Nastavite odvisnosti med opravili

 1. Izberite opravila in mejnike, med katerimi želite nastaviti odvisnosti, tako da kliknete v celice z imeni opravil. Če želite izbrati več opravil, pritisnite tipko SHIFT, medtem ko klikate.

 2. Z desno tipko miške kliknite eno od izbranih opravil in nato v priročnem meniju kliknite Poveži opravila.

Odstranjevanje odvisnosti med opravili

 1. Izberite opravila z odvisnostmi, ki jih želite odstraniti, tako da kliknete celice z imeni opravil. Če želite izbrati več opravil, pridržite tipko SHIFT, medtem ko klikate.

 2. Z desno tipko miške kliknite eno od izbranih opravil in nato v priročnem meniju kliknite Odstrani povezavo z opravil.

Spreminjanje sloga puščic odvisnosti

 • Ko je gantogram odprt, z desno tipko miške kliknite stran za risanje in nato v priročnem meniju kliknite Povezovalniki vrste S.

Stolpci s podatki

Urnik projekta je ustvarjen iz podatkov za določeno opravilo. Zbiranje datumov začetka opravila in trajanj določa končni datum projekta. V gantogramu za Visio shranite podatke opravila v stolpce s podatki.

Če želite posneti in prikazati dodatne podatke opravila v gantogramu, lahko dodate nove stolpce. Morda boste želeli dodati stolpec za opombe o opravilu, v katerem lahko opišete zapletena ali enolična opravila, stolpec za vire za seznam oseb, ki so odgovorne za dokončanje posameznega opravila, ali stolpec za odstotek dokončanja, da boste lahko spremljali, kolikšen odstotek vsakega opravila je bil dokončan.


gantt chart with task bars

Ko ustvarite gantogram, ta privzeto vsebuje stolpce z imenom opravila, začetnim in končnim datumom in trajanjem opravila. Obstoječe stolpce lahko prerazporedite, lahko dodate nove stolpce in izbrišete stolpce, ki jih ne potrebujete več.

Cilj

Dejanje

Preimenovanje obstoječega stolpca

 • Kliknite naslov stolpca, ki ga želite preimenovati, in vnesite novo ime.

Dodajte nov vnaprej načrtovan stolpec podatkov

 1. Z desno tipko miške kliknite glavo stolpca levo od mesta, kjer želite, da se pojavi nov stolpec, in nato v priročnem meniju kliknite Vstavi stolpec.

 2. Na seznamu Vrsta stolpca kliknite ime stolpca, ki ustreza tipu podatkov, ki jih želite dodati, in nato V redu.

Dodajte nov stolpec podatkov, ki ga oblikujete sami

 1. Z desno tipko miške kliknite glavo stolpca levo od mesta, kjer želite, da se pojavi nov stolpec, in nato v priročnem meniju kliknite Vstavi stolpec.

 2. Na seznamu Vrsta stolpca kliknite enega od uporabniško določenih stolpcev, ki ustreza obliki zapisa podatkov (npr. Uporabniško določeno decimalno mesto, Uporabniško določeno besedilo ali Uporabniško določena ura), in kliknite V redu.

 3. Vnesite novo ime za stolpec.

Opomba: Če dodate več kot en stolpec z besedilom, kliknite vsakič drugačno možnost uporabniško določenega besedila. Kliknite na primer Uporabniško določeno besedilo 1 za prvi stolpec, Uporabniško določeno besedilo 2 za drugi stolpec itn.

Brisanje (skrivanje) stolpca podatkov

 • Z desno tipko miške kliknite glavo stolpca, ki ga želite izbrisati (skriti), nato pa v priročnem meniju kliknite Skrij stolpec.

Opomba: Ko izbrišete ali skrijete stolpec grafikona, so podatki iz stolpca ohranjeni v datoteki. Če želite stolpec pozneje znova prikazati, z desno tipko miške kliknite glavo stolpca, nato pa v priročnem meniju kliknite Vstavi stolpec. Na seznamu izberite stolpec, ki ga želite znova prikazati, in kliknite V redu.

Premikanje stolpca podatkov

 1. Kliknite naslov stolpca, ki ga želite premakniti.

 2. Stolpec povlecite na novo mesto.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite premakniti stolpec levo od drugega stolpca, postavite središčno točko stolpca, ki ga premikate, levo od središčne točke drugega stolpca.

  • Če želite premakniti stolpec desno od drugega stolpca, postavite središčno točko stolpca, ki ga premikate, desno od središčne točke drugega stolpca.

  • Če želite premakniti stolpec desno od območja časovnega merila, postavite središčno točko stolpca, ki ga premikate, desno od središčne točke območja časovnega merila.

Opomba: Če je območje časovnega merila dolgo, ga boste morali pomanjšati, da boste premaknili stolpec čez srednjo vrednost območja. Če želite pomanjšati elemente, v meniju Pogled pokažite na Povečava in nato kliknite želeno stopnjo povečave.

Časovno merilo

Časovno merilo je merilo večjih in manjših časovnih enot, ki sega od začetnega do končnega datuma projekta. Definirate lahko časovne enote za časovno merilo, njegove začetne in končne datume ter dneve, ki so dela prosti.

gantt chart with task bars

Na časovnem merilu se lahko pomaknete na določen datum ali opravilo in spremenite širino območja časovnega merila, da prikažete več datumov.

Cilj

Dejanje, ki ga morate izvesti

Spremenite začetni ali končni datum ali oboje

 1. V gantogramu z desno tipko miške kliknite kjer koli v časovnem merilu in nato v priročnem meniju kliknite Možnosti datuma.

 2. V razdelku Obseg časovnega merila izberite nov začetni ali končni datum ali čas, in nato kliknite V redu.

Spremenite časovne enote

 1. V gantogramu z desno tipko miške kliknite kjer koli v časovnem merilu in nato v priročnem meniju kliknite Možnosti datuma.

 2. V razdelku Časovne enote izberite želene Večje enote in Manjše enote, nato pa kliknite V redu.

Nastavljanje dela prostih dni

 1. V gantogramu z desno tipko miške kliknite kjer koli v časovnem merilu in nato v priročnem meniju kliknite Konfiguriraj delovni čas.

 2. Izberite želene možnosti za Delovni dnevi in Delovni čas, nato pa kliknite V redu.

Premik na določeno opravilo ali mejnik

 1. Izberite opravilo ali mejnik, na katerega se želite premakniti, tako da kliknete celico, ki vsebuje ime opravila.

 2. V orodni vrstici Gantogram kliknite gumb Premakni se do opravila.

Opomba:  Če ne vidite orodne vrstice Gantogram, v meniju Pogled pokažite na Orodne vrstice, nato pa kliknite Gantogram.

Premik na določen datum

V gantogramu z desno tipko miške kliknite kjer koli v časovnem merilu in nato v priročnem meniju kliknite eno od možnosti:

 • Premakni se do končnega datuma, če se želite premakniti na konec časovnega merila.

 • Premakniti se eno enoto levo, če se želite premakniti eno manjšo enoto v levo.

 • Premakniti se eno enoto desno, če se želite premakniti eno manjšo enoto v desno.

 • Premakni se do začetnega datuma, če se želite premakniti na začetek časovnega merila.

Spremenite širino območja časovnega merila

 1. Kliknite enkrat v sivo območje na vrhu območja časovnega merila in nato znova kliknite, da izberete stolpec časovnega merila.

 2. Povlecite zeleno ročico za izbiranje na desni strani stolpca v poljubno smer, dokler ne dosežete želene širine območja.

Prikaz več časovnih enot

 1. Kliknite polno črto okrog okvirja gantograma, da izberete okvir.

 2. Povlecite zeleno ročico za izbiranje na sredini okvirja na desni strani v desno.

Opomba: Ko razširite časovno merilo, da prikažete več časovnih enot, lahko spremenite tudi končni datum, ki je povezan z vašim projektom.

Na vrh strani

Tiskanje velikega gantograma

Razen če želite ustvariti urnik za manjši projekt, se bo vaš gantogram najbrž raztegnil čez meje standardne strani tiskalnika. V spodnji tabeli so opisane nekatere težave pri tiskanju, da katerih lahko pride, in koraki, ki jih lahko izvedete pred tiskanjem, da boste dobili pričakovane rezultate.

Težava

Re šitev

Dejanje

Natisne se le del gantograma.

Preverite, ali se celoten grafikona prilega strani za risanje.

 1. V meniju Datoteka kliknite Priprava strani.

 2. Kliknite zavihek Velikost strani, kliknite Velikost za prileganje vsebini risbe in nato kliknite V redu.

Usmerjenost natisnjene strani in strani za risanje ni enaka.

Spremenite usmerjenost strani.

 1. V meniju Datoteka kliknite Priprava strani.

 2. Kliknite zavihek Priprava za tiskanja, kliknite želeno usmerjenost in nato kliknite V redu.

Ne veste, čez koliko strani se bo grafikon natisnil.

V predogledu si oglejte, kako bo risba natisnjena, preden jo natisnete.

 • V meniju Datoteka kliknite Predogled tiskanja.

Ne veste, kje se bo pojavil prelom strani.

Vklopite prelome strani, če si želite ogledati, čez koliko strani se bo raztegnil grafikon.

 • V meniju Pogled kliknite Prelomi strani. Sive črte na grafikonu označujejo, kjer se bo pojavil prelom strani.

Prelomi med natisnjenimi stranmi se pojavijo na nenavadnih mestih.

Spremenite nastavitve robov, da boste nadzirali prekrivanje med stranmi. Večji kot so robovi, večje je prekrivanje med stranmi.

 1. V meniju Datoteka kliknite Priprava strani.

 2. Na zavihku Nastavitev tiskanja kliknite Nastavitev.

 3. Vnesite želene nastavitve robov, nato pa dvakrat kliknite V redu.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×