Uporaba bralnika zaslona za dodajanje nadomestnega besedila v slike v OneNotu

Uporaba bralnika zaslona za dodajanje nadomestnega besedila v slike v OneNotu

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam s težavami z vidom, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Uporaba programa OneNote 2016 s tipkovnico in Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Windows, dodajanje nadomestnega besedila v slike in omogočanje večje dostopnosti zapiskov.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • Za bližnjice na tipkovnici pojdite v razdelek bližnjice na tipkovnici v OneNotu.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Popoln vodnik za Pripovedovalca

 • V tej temi je opisano tudi delovanje programa JAWS. Več informacij o programu JAWS za Windows najdete v članku Vodnik za hitri začetek za JAWS za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

Z nadomestnim besedilom za fotografije in slike, ki jih vstavite v OneNote, v zapiske dodate opis vizualne vsebine. Ti opisi ponudijo pomemben kontekst osebam s posebnimi potrebami.

 1. Na strani programa OneNote izberite sliko, v katero želite dodati nadomestno besedilo. Če želite izbrati sliko, uporabite puščično tipko gor ali dol, dokler ni objavljena želena slika. V programu OneNote so slike prebrane kot: »< ime datoteke >, image (slika)«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »<ime datoteke>, graphic (grafika)«.

 2. Če želite odpreti kontekstni meni, pritisnite Shift+F10. Nato pritisnite puščično tipko dol, da zaslišite »Alt Text« (nadomestno besedilo), in pritisnite preslednico. Odpre se pogovorno Nadomestno besedilo s fokusom v polju z besedilom Naslov.

 3. Vnesite naslov nadomestnega besedila za sliko. Nadomestno besedilo naj opiše dejanje ali namen slike, ne pa njenega videza.

 4. Znova pritisnite tabulatorko, da se premaknete na polje z besedilom Opis. Zaslišite: »Description« (Opis). Vnesite opis slike.

 5. Ko vnesete naslov in opis, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »OK button« (Gumb »V redu«), nato pa pritisnite preslednico. Pogovorno okno Nadomestno besedilo se zapre in fokus se premakne nazaj na stran.

Glejte tudi

Vstavljanje vsebine v zvezke v OneNotu z bralnikom zaslona

Skupna raba zvezkov in sodelovanje pri delu z njimi z bralnikom zaslona v OneNotu

Bližnjice na tipkovnici v OneNotu za Windows 10

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v OneNotu

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Microsoft 365

Pomikanje po OneNotu s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporaba programa OneNote za Android z bralnikom zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistemu Android, za dodajanje nadomestnega besedila v slike in omogočanje večje dostopnosti zapiskov.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

 • Pred zagonom aplikacije OneNote za Android preverite, ali je vklopljena funkcija TalkBack.

Z nadomestnim besedilom za fotografije in slike, ki jih vstavite v OneNote, v zapiske dodate opis vizualne vsebine. Ti opisi ponudijo pomemben kontekst osebam s posebnimi potrebami.

 1. Na strani programa OneNote izberite sliko, v katero želite dodati nadomestno besedilo. Če želite izbrati sliko, podrsnite desno ali levo, dokler bralnik ne prebere želene slike. Bralnik zaslona TalkBack napove slike tako: »Selected, <ime datoteke>, image« (Izbrano, <ime datoteke>, slika).

 2. Če želite odpreti priročni meni, dvotapnite in pridržite zaslon. Odpre se priročni meni in zaslišite: »Open« (Odpri).

 3. Če želite odpreti pogovorno okno Nadomestno besedilo, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »More options button« (Gumb Več možnosti), nato dvotapnite zaslon, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Alt Text button« (Gumb Nadomestno besedilo), in nato dvotapnite zaslon. Odpre se pogovorno okno nadomestno besedilo s fokusom v polju z besedilom naslova in zaslišite:» nadomestno besedilo, urejanje, <imedatoteke>. «

 4. Z zaslonsko tipkovnico vnesite naslov nadomestnega besedila za sliko. Nadomestno besedilo naj opiše dejanje ali namen slike, ne pa njenega videza.

  Opomba: Tipkovnico najdete tudi tako, da raziščete elemente na zaslonu. Za raziskovanje položite prst na zaslon in ga povlecite naokrog. TalkBack napove elemente, ko se premaknete nadnje. Če želite izbrati element, ko ste na njem, dvignite prst. Glede na nastavitve vaše naprave, boste morda morali dvotapniti zaslon, da vstavite znak.

 5. Če želite sliki dodati opis, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Description, edit box« (Opis, polje za urejanje), dvotapnite zaslon in z zaslonsko tipkovnico vnesite opis.

 6. Ko vnesete naslov in opis, podrsnite desno, da zaslišite »Done button« (gumb »Dokončano«), in nato dvotapnite zaslon. Pogovorno okno Nadomestno besedilo se zapre in fokus se premakne nazaj na stran.

Glejte tudi

Branje strani z bralnikom zaslona v OneNotu

Vstavljanje vsebine v zvezke v OneNotu z bralnikom zaslona

Osnovna opravila z bralnikom zaslona v OneNotu

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Microsoft 365

Pomikanje po OneNotu s funkcijami dostopnosti

Uporaba programa OneNote za Windows 10 s Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Windows, za dodajanje nadomestnega besedila v slike in omogočanje večje dostopnosti zapiskov.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Popoln vodnik za Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični ali osebni računalnik s sistemom Windows.

Z nadomestnim besedilom za fotografije in slike, ki jih vstavite v OneNote, v zapiske dodate opis vizualne vsebine. Ti opisi ponudijo pomemben kontekst osebam s posebnimi potrebami.

 1. Na strani programa OneNote izberite sliko, v katero želite dodati nadomestno besedilo. Če želite izbrati sliko, podrsnite desno ali levo, dokler bralnik ne prebere želene slike. Pripovedovalec napove slike kot: »<ime datoteke>, image (slika)«.

 2. Z dvema prstoma dvotapnite zaslon, da se odpre priročni meni. Odpre se priročni meni in zaslišite:» priročni meni, meni, ljudstvo «.

 3. Če želite odpreti pogovorno okno nadomestno besedilo , podrsnite desno, da zaslišite» gumb ' slika ' «, dvotapnite zaslon, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite» gumb ' nadomestno besedilo ' «in dvotapnite zaslon. Odpre se pogovorno okno Nadomestno besedilo.

 4. Če želite dodati nadomestno besedilo, podrsnite levo, dokler ne zaslišite »Tile, editable text, <ime datoteke>« (Ploščica, besedilo za urejanje, <ime datoteke>), nato dvotapnite zaslon in z zaslonsko tipkovnico vnesite naslov nadomestnega besedila za sliko. Nadomestno besedilo naj opiše dejanje ali namen slike, ne pa njenega videza.

  Opomba: Tipkovnico najdete tako, da raziščete elemente na zaslonu. Za raziskovanje položite prst na zaslon in ga vlecite po zaslonu. Pripovedovalec napove elemente, ko se premaknete nadnje. Če želite izbrati element, dvignite prst, ko ste na elementu, in dvotapnite zaslon, da vstavite znak.

 5. Če želite sliki dodati opis, povlecite prst po zgornji polovici zaslona, dokler ne zaslišite elementa. Nato podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Description, editable text« (Opis, besedilo za urejanje), in nato z zaslonsko tipkovnico vnesite opis.

 6. Ko vnesete opis, povlečete prst na zgornji polovici zaslona, dokler ne zaslišite elementa, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite» Done Button «(gumb» dokončano «), nato pa dvotapnite zaslon. Pogovorno okno Nadomestno besedilo se zapre in fokus se premakne nazaj na stran.

Glejte tudi

Skupna raba zvezkov in sodelovanje pri delu z njimi z bralnikom zaslona v OneNotu

Vstavljanje vsebine v zvezke v OneNotu z bralnikom zaslona

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v OneNotu

Pomikanje po OneNotu s funkcijami dostopnosti

Uporabite OneNote za splet s pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Windows, če želite dodati nadomestno besedilo slikam in narediti bolj dostopne zapiske.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • Za bližnjice na tipkovnici pojdite v razdelek bližnjice na tipkovnici v OneNotu.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Popoln vodnik za Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 • Ko uporabljate OneNote za splet, vam priporočamo, da uporabite Microsoft Edge kot spletni brskalnik. Ker se OneNote za splet izvaja v spletnem brskalniku, se bližnjice na tipkovnici razlikujejo od tistih v namiznem programu. Za pomikanje med ukazi na primer uporabite tipki Ctrl+F6 namesto F6. Poleg tega so pogoste bližnjice, kot je F1 (pomoč) in CTRL + O (Odpri), uporabljene za spletni brskalnik – ne OneNote za splet.

Z nadomestnim besedilom za fotografije in slike, ki jih vstavite v OneNote, v zapiske dodate opis vizualne vsebine. Ti opisi ponudijo pomemben kontekst osebam s posebnimi potrebami.

 1. Na strani programa OneNote izberite sliko, ki ji želite dodati nadomestno besedilo. Če želite izbrati sliko, uporabite puščično tipko gor ali dol, dokler ni objavljena slika. Pripovedovalec oznani slike kot:» <filename>, image. «

 2. Če želite odpreti kontekstni meni, pritisnite Shift+F10. Zaslišite:» Izreži, menijski element «. Nato pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite» Uredi nadomestno besedilo, menijski element «, nato pa pritisnite preslednico. Odpre se pogovorno okno Nadomestno besedilo.

 3. Vnesite nadomestno besedilo za sliko. Nadomestno besedilo naj opiše dejanje ali namen slike, ne pa njenega videza.

 4. Ko končate, pritisnite tipko Enter. Pogovorno okno Nadomestno besedilo se zapre in fokus se premakne nazaj na stran.

Glejte tudi

Vstavljanje vsebine v zvezke v OneNotu z bralnikom zaslona

Skupna raba zvezkov in sodelovanje pri delu z njimi z bralnikom zaslona v OneNotu

Bližnjice na tipkovnici v OneNotu

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v OneNotu

Pomikanje po OneNotu s funkcijami dostopnosti

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×