Uporaba parametrov za poziv za vnos pri zagonu poizvedbe

Če želite, da poizvedba v Accessu povpraša po pogojih ob zagonu, ustvarite poizvedbo s parametri. Tako lahko uporabite isto poizvedbo vedno znova, ne da bi jo morali nenehno odpirati v načinu pogled načrta za urejanje pogojev.

Opomba: Vsebina tega članka se ne nanaša na Accessove spletne programe.

Razumevanje terminologije

Preden se spodaj odločite za postopek po korakih, vam priporočamo, da si najprej pogledate te pogoje:

 • Parameter   Parameter je del informacij, ki jih posredujete poizvedbi takoj, ko jo zaženete. Parametre lahko uporabijo sami ali kot del večjega izraza, da tvorijo merilo v poizvedbi. Parametre lahko dodate na katero koli od teh vrst poizvedb:

  • poizvedba za izbiranje,

  • navzkrižna poizvedba,

  • poizvedba za dodajanje,

  • poizvedba za izdelavo tabele in

  • poizvedba za posodabljanje.

 • Pogoji    – so »filtri«, ki jih dodate v poizvedbo, da določite, kateri elementi so vrnjeni ob zagonu poizvedbe.

Če želite več informacij o zgoraj naštetih vrstah poizvedb, glejte Uvod v poizvedbe.

Ustvarjanje poizvedbe s parametri

Ustvarjanje parametra je podobno dodajanju navadnega pogoja v poizvedbo:

 1. Ustvarite poizvedbo za izbiranje, nato pa odprite poizvedbo v pogledu načrta.

 2. V vrstici Pogoji za polje, v katerem želite uporabiti parameter, vnesite besedilo, ki ga želite prikazati v polju s parametri, znotraj oglatih oklepajev. Na primer [Enter the start date:]

  Preprosta poizvedba s parametri.

 3. Ponovite 2. korak za vsako polje, ki mu želite dodati parametre.

Ob zagonu poizvedbe se pojavi poziv brez oglatih oklepajev.

Poziv parametra z besedilom "Vnesite začetni datum:"

Vnesite vrednost, ki jo iščete, in kliknite V redu.

V pogoju lahko uporabite več parametrov. Na primer, parameter Between [Enter the start date:] And [Enter the end date:] bo ustvaril dva poziva ob zagonu poizvedbe.

Poizvedba s parametri, ki vsebuje dva parametra.

Določanje podatkovne vrste parametra

Parameter lahko nastavite tako, da sprejme le določeno vrsto podatkov. Še posebej pomembno je, da določite podatkovni tip za številske, valutne ali datumske/časovne podatke, ker bodo ljudje videli bolj koristno sporočilo o napaki, če bodo vnesli napačno vrsto podatkov, kot je vnašanje besedila, ko bo pričakovana vrednost valute.

Opomba: Če je parameter konfiguriran tako, da sprejema besedilne podatke, je vsak vnos vnesen kot besedilo in ni prikazanih sporočil o napaki.

Če želite določiti vrsto podatkov za parametre v poizvedbi:

 1. Ko je poizvedba odprta v pogledu načrta v vrstici Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Parametri.

 2. V oknu Parametri poizvedbe v stolpcu Parameter vnesite poziv za vsak parameter, za katerega želite določiti vrsto podatkov. Prepričajte se, da se vsak parameter ujema s pozivom, ki ga uporabite v vrstici Pogoji v mreži načrta poizvedbe.

 3. V stolpcu Vrsta podatkov izberite vrsto podatkov za vsak parameter.

Dodajanje parametra poizvedbi za združevanje

Ker v mreži načrta poizvedbe ni mogoč ogled poizvedba za združevanje, boste morali izbrati drugačen način izvedbe:

 1. Odprite poizvedbo za združevanje v pogledu SQL.

 2. Dodajte stavek WHERE, ki vsebuje polja, v katera želite dodati parametre.

  Če stavek WHERE že obstaja, preverite, ali so polja, ki jim želite dodati parametre, že v stavku. Če niso, jih dodajte.

 3. Vnesite poziv parametra b stavek WHERE, na primer WHERE [StartDate] = [Enter the start date:]

  Dvodelna poizvedba za združevanje s tem stavkom v obeh delih: WHERE ZačetniDatum = [Vnesite začetni datum:]

  V vsak razdelek poizvedbe morate vnesti isti filter. Na zgornji sliki ima poizvedba dva razdelka (loči ju ključna beseda UNION), zato je treba parameter dodati dvakrat. Ko pa zaženete poizvedbo, je poziv prikazan le enkrat (ob predvidevanju, da ste poziv črkovali enako v vseh razdelkih).

Če želite več informacij o poizvedbah za združevanje, glejte Uporaba poizvedbe za združevanje za ogled združenih rezultatov iz več poizvedb.

Združitev parametrov z nadomestnimi znaki za večjo prilagodljivost

Kot pri navadnih pogojih lahko združite parametre s ključno besedo Like in nadomestnimi znaki, da ustrezajo širšemu obsegu elementov. Morda boste na primer želeli, da vas poizvedba pozove, da vnesete državo/regijo izvora, pri čemer mora vnos ustrezati kateri koli vrednosti, ki vsebuje niz parametra. Če želite storiti to:

 1. Ustvarite poizvedbo za izbiranje, nato pa odprite poizvedbo v pogledu načrta.

 2. V vrstico Pogoji v polju, v katerega želite dodati parameter, vnesite Like "*"&[, besedilo, ki ga želite uporabiti kot poziv, nato pa vnesite ]&"*".

  Mreža načrta poizvedbe s temi pogoji v stolpcu DržavaRegija: Like "*" & [Vnesite državo/regijo:] & "*"

Ko zaženete parametrsko poizvedbo, se poziv prikaže v pogovornem oknu brez oglatih oklepajev in brez ključne besede ali nadomestnih znakov:

Poziv parametra z besedilom "Vnesite državo/regijo".

Ko vnesete parameter, vrne poizvedba vrednosti, ki vsebujejo niz parametra. Na primer niz parametra us vrne elemente, kjer je v polju parametra vrednost Avstralija, in elemente, kjer je vrednost ZDA.

Če želite več informacij o nadomestnih znakih, preberite Uporaba nadomestnih znakov kot pogojev.

Vrnjeni elementi, ki ne ustrezajo parametru

Namesto, da poizvedba vrne elemente, ki ustrezajo parametru, morda želite pridobiti elemente, ki parametru ne ustrezajo. Morda želite na primer določiti poziv za leto in nato vrniti elemente, v katerih je vrednost letnice večja od vnosa. Če želite to narediti, vnesite primerjalni operator levo od prvega oglatega oklepaja, ki oklepa poziv parametra, na primer >[Enter a year:].

Videoposnetek: uporaba parametrov v poizvedbah

Parameter lahko v poizvedbi uporabite tako preprosto, kot bi ustvarili poizvedbo, ki uporablja pogoje. Načrtujete lahko poizvedbo s pozivom za en del podatkov, kot je številka dela, ali za več podatkov, kot sta dva datuma. Poizvedba s parametri za vsak parameter prikaže ločeno pogovorno okno s pozivom k vnosu vrednosti za ta parameter.

Oglejte si ta videoposnetek, če želite izvedeti več o ustvarjanju parametrov v poizvedbah.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka.

Uporaba parametrov v poizvedbah, obrazcih in poročilih

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×